KHTB-21/2008.
(KHTB-73/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. október 6-án, hétfőn, 12.30 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről
Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:*

Az ülés résztvevői:*

A bizottság részéről:*

Megjelent:*

Helyettesítési megbízást adott:*

Meghívottak részéről:*

Hozzászóló:*

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása*

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Dr. Jenei Petra főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, hozzászólások*

Dr. Jenei Petra főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) válaszai*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Horváth Kristóf (Atomenergia Hivatal) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, hozzászólások*

Horváth Kristóf (Atomenergia Hivatal) válaszai az elhangzottakra*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat*

Egyebek*
Napirendi javaslat:

  1. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6444. szám)
  2. (Általános vita)

  3. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/6288. szám)
  4. (Általános vita)

  5. Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6220. szám)
  6. (Módosító javaslatok megvitatása)

  7. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)

Dr. Gedei József (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) megérkezéséig dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Horváth János (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) megérkezéséig dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Balla Mihálynak (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Dr. Jenei Petra főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

Horváth Kristóf (Atomenergia Hivatal)

Dr. Rajmon Balázs főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 32 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a tisztelt bizottságot, megkezdjük a munkánkat. A helyettesítések a következők: Szakács László helyettesíti Mesterházy Attilát, Kránitz László Hárs Gábort, Kárpáti Tibor Gedei Józsefet, Gógl Árpád Németh Zsoltot és Nagy Gábor Tamás pedig Horváth János képviselő urat.

A napirendi pontjainkat látja a tisztelt bizottság. Van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan bármilyen felvetése? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

Kérem, hogy aki a napirendet elfogadja, jelezze kézfelemeléssel! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendet.

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Az első napirendi ponthoz köszöntöm dr. Jenei Petrát és dr. Stauber Pétert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól. Megkérem önöket, hogy röviden vezessék elő.

Dr. Jenei Petra főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. JENEI PETRA főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Hölgyeim és Uraim! A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat van önök előtt.

Tisztelt Elnök Úr! Nagyon remélem, hogy a magyar kormányzat részéről megteendő feladatok közül ez a záróköve annak az útnak, amely az Amerikai Egyesült Államokba történő vízummentes utazás körében megteendő.

Magyarország számára az Amerikai Egyesült Államokba való vízummentes utazás elérése hosszú ideje meglévő igény, kiemelt külpolitikai prioritás. Az Európai Bizottság évek óta tárgyal az Amerikai Egyesült Államokkal a vízumreciprocitás kérdésében, ezek a tárgyalások a mai, jelen állapot szerint eredménytelenek voltak, és ezzel párhuzamosan az amerikai adminisztráció a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát szem előtt tartva, 2007 nyarán döntött a vízummentességi program, az úgynevezett Visa Waier Program szemléletének alapvető megváltoztatása mellett.

Ez a szemléletváltozás röviden annyiban összegezhető, hogy egy széles körű biztonsági együttműködési mechanizmus kiépítésével párhuzamosan az Amerikai Egyesült Államok egyes államok számára lehetővé teszi a vízummentes beutazás lehetőségét, és a jelenleg vízummentességet élvező államok számára pedig szintén előírja a biztonsági együttműködési mechanizmusban történő részvételt.

Ez év elején kezdődtek a tárgyalások a magyar kormány és az amerikai kormány között, ennek első mérföldköve az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az Amerikai Belbiztonsági Minisztérium által kötött egyetértési nyilatkozat volt, amelyet 2008. március 17-én írtak alá a felek. Ebben az úgynevezett egyetértési nyilatkozatban a magyar fél gyakorlatilag politikai kötelezettséget vállalt a vízummentességi programban történő részvételre.

Ezt követően a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló megállapodást kötöttük meg, amelyet a 2008. évi XXXV. törvény hirdetett ki. Ezt követően miniszteri levélváltásra került sor az elveszett, illetve ellopott útlevelek adatainak cseréjéről. 2008. május 15-19-e között az amerikai kormányzat delegációja a magyar határőrizetet, a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködési képességét, valamint a hazai útlevélkiadást és okmánybiztonságot vizsgálta.

Ezt követően az amerikai fél tájékoztatása szerint és reményeink szerint az utolsó feltétel az önök előtt fekvő megállapodás aláírása volt, a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás.

Ezt követően reményeink szerint a magyar fél részéről további feladat nem adódik. Egyetlenegy feltétele van még a vízummentességi programban történő részvételnek, ez pedig a vízumkérelmek elutasítási arányának 10 százalék alatti megléte, amelyet nyilván a magyar kormányzat befolyásolni nem tud. A napokban fogjuk megkapni az amerikai féltől azt a statisztikai adatot, amely alátámasztja, hogy az elutasítási arány a 10 százalékot nem haladta meg.

Az önök előtt fekvő törvényjavaslat egy olyan megállapodás, amelynek célja a hazánk által már kihirdetett és az uniós jogba is átültetett prümi szerződés által bevezetett elvek és útmutatások alapján a két ország, az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország között épüljön ki a daktiloszkópiai és a DNS- adatok on-line cseréje.

Hangsúlyozni szükséges, hogy ez az adatcsere, ez az on-line keresés, amelyet a megállapodás lehetővé tesz, személyazonosításra közvetlenül nem alkalmas, úgynevezett referenciaadatokra terjed csak ki. Gyakorlatilag az történik, hogy a keresést végző hatóság a keresés eredményeként csak az egyezésről, a "hit"-ről, a találatról vagy ennek hiányáról, a nem találatról kap valós idejű visszajelzést. A találat alapján további személyes adatok átadására a nemzeti jog alapján van csak lehetőség, ideértve a jogsegély szabályait. A megállapodás részletes adatvédelmi szabályokat tartalmaz, és még egyszer hangsúlyoznám, hogy a megállapodás aláírásával, elfogadásával és kihirdetésével reményeink szerint magyar részről nincs akadálya annak, hogy Magyarország részt vegyen a vízummentességi programban.

A fentiek alapján kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen az alapos bevezetőjét és indoklását. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy vannak-e kérdések. Kozma József alelnök úr!

Kérdések, hozzászólások

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Előadók! Azt szeretném kérdezni, egy konkrét kérdés, amelyik két részből áll, hogy az, hogy hamarosan megkapjuk a statisztikát, ebben mit jelent a "hamarosan"? Az amerikai fél elmondta-e, hogy amikor kint voltunk Washingtonban, akkor az amerikai fél is mindig ezt a "hamarosan"-t mondta. Nyilván a parlamenti tárgyalás időpontjában érdekes lehetne tudni, hogy ez milyen közelségben van, esetleg múlt időben lesz-e akkor már a statisztikai adat ismerete? Gondolom, ez már csak a tárgyalás hangnemét és a kimenetelét is befolyásolná. Ez az első.

A második, hogy tudnak-e mondani pontos számot arról, hogy ez a 10 százalék egy arányszám, ez rendben van, azt értjük, de hogy a 10 százalék abszolút számban mennyit jelent? Köszönöm szépen.

ELNÖK: További kérdés? Balla Mihály képviselő úr!

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Két rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy ha minden jól megy, akkor ezzel a nemzetközi szerződéssel lezáródik az a szakasz, amely a vízummentességhez szükséges. A kérdésem a következő: ha ez így működik, és a vízummentességről is megszületik a megállapodás, annak milyen hatálybalépése van? Tehát nem konkrétan ez a nemzetközi szerződés a kérdés, hanem a vízummentességről szóló kétoldalú megállapodás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések? Kovács Kálmán képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Csak részben kérdés, részben inkább egy rövid tájékoztatás, hogy annak idején, a legutóbbi egyeztetésen, amit a Külügyminisztériumban tartott Fekszi Márta államtitkár asszony és az öt párt vett részt rajta, és jelen volt az Amerikai Egyesült Államok nagykövet asszonya is, ezen az egyeztetésen én elővezettem azt a kérést, amire pozitív választ kaptam a kormányzat részéről - és a nagykövet asszony részéről is -, hogy tudniillik minden évben egy tájékoztatást kap a parlament, illetve a parlament külügyi bizottsága arról, legalábbis kvantitatív módon, hogy milyen adatok és milyen mennyiségben kerültek cserélésre ezen megállapodás alapján. Magyarul: egyfajta folyamatos monitoring-lehetősége lenne a bizottságnak.

Kérdezem, mivel a tájékoztatásban ez nem hangzott el, hogy ez változott-e, vagy ez megvan, és akkor ennek mi a formája, hogy ez garantált legyen, hogy a jövőben ez így fog zajlani. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdés nincs. Kérem, hogy reagáljon a kérdésekre.

Dr. Jenei Petra főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) válaszai

DR. JENEI PETRA főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen a kérdéseket. A vízumkérelmek elutasításának statisztikáival kapcsolatban nyilván az Amerikai Egyesült Államok van abban a pozícióban, hogy ezt meg tudja válaszolni. A legutolsó információm október 1-jei hatályú, amelyet magának az önök előtt fekvő megállapodásnak az aláírásakor adott April H. Foley nagykövet asszony.

A következőket mondta: 2008. szeptember 30-án járt le az a pénzügyi év, amely az ő számításuk szerint fontos, illetve referenciaidőszak a vízumkérelmek elutasításával kapcsolatban. Az adatokat most dolgozzák fel. Ennek alapján nem tudom megmondani önöknek, hogy hány vízumkérelmet adtak be Magyarországon, illetve mennyinek a 10 százaléka az, ami alá kell esni. Informálisan tudjuk az amerikai féltől, de ezt a képviselő urak és hölgyek is tudják, mivel az ötpárti tájékoztatókon - mivel több is volt ebben a kérdéskörben - elhangzott, hogy tavasszal 10,8 százalék körül állt a vízumkérelmek elutasítási aránya. Tehát a vízumkérelmek elutasítási arányával kapcsolatban ennyit tudok tájékoztatásként mondani.

Hivatalos tájékoztatást az amerikai féltől a mai napig nem kaptunk a 2008-as évvel kapcsolatban.

A másik kérdésre, hogy mi a menete innentől kezdve a vízummentességi programnak, a következőket tudom elmondani. Az amerikai fél, miután megvizsgálta, hogy az elutasított vízumkérelmek száma a 10 százalék alá esik-e vagy nem, határozatot fog hozni. A kongresszust tájékoztatja az amerikai elnök, és javasolja Magyarország és egyébként a többi vízummentes aspiráns ország részvételét a programban az úgynevezett 9/11-es, 2007. évi augusztusi kongresszusi törvény alapján. Ezt követően az amerikai fél megnyitja az úgynevezett elektronikus utazás-felhatalmazási rendszert, amely on-line hozzáférést enged az Egyesült Államokba való beutazással kapcsolatban, és amikor ez a rendszer technikailag működőképes lesz, akkor kimondhatjuk, hogy a vízummentes beutazás lehetővé vált.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. További megjegyzések, kérdések? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a bűncselekmények megelőzése és az ellenük való küzdelem terén folytatott együttműködés fokozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról szavazzanak. Aki alkalmasnak tartja általános vitára, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

További jó munkát kívánok önöknek!

Miután első helyen kijelölt bizottság vagyunk, előadót kell állítanunk. Kozma József alelnök úr vállalkozna erre. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy aki elfogadja az alelnök urat, hogy képviselje az általános vitában a külügyi bizottság véleményét, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Második napirendünk: A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében 1979-ben elfogadott, és az 1987. évi 8. törvényerejű rendelettel kihirdetett nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló egyezménynek a NAÜ által szervezett diplomáciai konferencia keretében, 2005. július 8-án aláírt módosítása kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Szintén általános vitára való alkalmasságról van szó.

Köszöntöm Horváth Kristófot a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériumtól vagy az Atomenergia Hivataltól, valamelyik stimmelni fog, de elmondja, ha tévedtem, hogy a jegyzőkönyv helyesen rögzítse.

Tehát kérem, hogy vezesse fel a javaslatot.

Horváth Kristóf (Atomenergia Hivatal) szóbeli kiegészítése

HORVÁTH KRISTÓF (Atomenergia Hivatal): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Horváth Kristófnak hívnak, és az Atomenergia Hivatalt képviselem. A tárgyi előterjesztés, ami önök előtt van, az az 1970-ben létrejött, a nukleáris anyagok fizikai védelmi egyezményének módosítását célozza, tekintettel arra, hogy az eltelt időben, 2005-ig meglehetősen sok tapasztalat gyűlt össze ezen a téren. A módosítás kiterjed a nukleáris anyagokkal történő műveletek teljes vertikumára, tehát eddig csak a szállításukra vonatkozott, mostantól az előállításra, felhasználásra, raktározásra is vonatkozik. Kiterjed a nukleáris létesítmények elleni szabotázs-műveletekkel kapcsolatos kérdésekre, nagyobb nemzetközi együttműködési lehetőséget biztosít, illetve az aláeső büntetendő cselekmények körét terjeszti ki.

Kérem a bizottságot, hogy legyenek kedvesek támogatni az előterjesztést. Köszönöm. (Megérkezik az ülésre Mesterházy Attila.)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gógl Árpád képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Azt szeretném megkérdezni, hogy Bátaapáti tervezése, mint raktározási helye a nukleáris "szemét"-nek - bocsánat, hogy ilyen kategóriába sorolom -, tehát a változtatás érinti-e, különösen a védelemre gondolok, mert itt azért közepes és nagy aktivitású anyagok is vannak. Bátaapáti védelme mennyiben megoldott?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Potápi Árpád képviselő úr!

POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kicsit a képviselő úrnak is válaszolva, éppen ma 9 órakor adták át azt a létesítményt, amit az MTA elnöke, illetve az Atomenergia Hivatal elnöke és a nukleáris hulladékokat kezelő kft. elnöke, hárman adtak át. A védelme maximálisan biztosított, és a hulladékok elhelyezése is. Tehát ez kis és közepes aktivitású hulladékokat jelent. Egyelőre a két lejtakna, illetve ezeknek a végleges tárolása még nem fog megoldódni, ez 2010-ben fog elkészülni, most kezdik egyébként valami 1200-1400 méter távolságba, tehát már ilyen hosszú lejtaknák vannak, most azokat a területeket fogják kialakítani, ahová véglegesen elhelyezik. Amit ma átadtak, ez egy felszíni, ideiglenes tárolóhely, tehát gyakorlatilag akár a mai nappal meg lehet kezdeni Paksról ezeknek az anyagoknak az elszállítását.

De visszatérve a biztonság kérdésére: maximálisan megfelel a biztonsági követelményeknek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez egy válasz is volt, de nyilvánvalóan ön is, majd ha ehhez valamit hozzá kíván tenni, megteheti. Van-e további kérdés? (Nincs jelzés.) Nem látok se kérdést, se véleményt.

Amennyiben reagálni kíván, parancsoljon!

Horváth Kristóf (Atomenergia Hivatal) válaszai az elhangzottakra

HORVÁTH KRISTÓF (Atomenergia Hivatal): Köszönöm szépen a kérdést és az észrevételt. A nukleáris védettség tekintetében tudni kell azt, hogy Bátaapáti kis- és közepes radioaktív hulladékot tárol. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a radioaktív anyagoknak csak egy része a nukleáris anyag, maga ez az egyezmény nem is vonatkozik egyébként Bátaapátira, mivel oda jelenleg még nem tervezik nukleáris anyagok elhelyezését. A nukleáris anyagok az urán, a plutónium és a tórium, míg itt az atomerőműnek olyan radioaktív hulladékai vannak, amelyek kis és közepes aktivitásúak, tehát kesztyűk, csizmák, ilyesmiket helyeznek ott el. De Bátaapáti védelmére egyébként a magyar nemzeti jog vonatkozik, és lényegesen szigorúbb egyébként, mint azok az anyagok megkívánnák az őrzést, tekintettel arra, hogy védettségi szempontból nem nagyon lop el senki nukleáris hulladékot, az ezzel való szabotázsnak sincs jelentősége.

De ezzel együtt az ott képviselt védelem egy nukleáris létesítményre is elegendő. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gógl képviselő úr elfogadja a választ. További kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) Nem látok.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

Kérem tehát a tisztelt bizottságot, hogy a T/6288. szám alatti törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságáról szavazzon. Aki elfogadja, illetve támogatja az alkalmasságát az általános vitára, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Itt nem kell előadót állítanunk. Van-e esetleg a bizottságból olyan, aki úgy érzi, hogy vállalná? (Nincs jelzés.) Nincs ilyen.

Köszönjük szépen. További jó munkát kívánunk önnek!

Az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat

A harmadik napirendünk a T/6220. szám alatt az Európa Tanács pénzmosásról, a bűncselekményből származó jövedelmek felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló, Varsóban, 2005. május 16-án kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. A beadott módosító javaslatok megvitatásáról van szó, Kovács Kálmán képviselő úr módosító javaslatairól. Köszöntöm dr. Rajmon Balázs urat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból. Képviselő úr, parancsoljon!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Tisztelt Bizottság! A módosító indítvánnyal természetesen nem az volt a célom, hogy egy hatályos törvényjavaslattal ellentétes módosítást nyújtsak be, hanem egy eljárási problémára szerettem volna felhívni a figyelmet, és ezt szeretném itt, a bizottság előtt elmondani.

Az, hogy a nemzetközi szerződések hazai jogrendbe illesztése úgy zajlik technikailag - ezt egy törvény rendezi -, hogy egyidejűleg a vonatkozó módosítandó jogszabályt be kell terjeszteni és egy törvényben kell elfogadni, ezt tudomásul vesszük, tudomásul veszem. Ugyanakkor szerintem azt a gyakorlatot nem lehet elfogadni, hogy példának okáért mondom, ha az a módosított törvény a polgári törvénykönyv vagy a büntető törvénykönyv, akkor is minden további nélkül csak a külügyi bizottság kapja meg, és közvetlenül terjeszti a parlament elé. Ez egy hibás eljárási rend.

Meggyőződésem, hogy úgy kellene történnie, hogy azt a törvényt, amelyet módosítunk, azt kellene alapul venni, azt is alapul kellene venni a parlamenti eljárás során. Tehát egyrészt a külügyi bizottságra tartozik, hiszen ez egy nemzetközi szerződés, másrészt a szokásnak megfelelően, ha az egy elsősorban gazdasági jellegű, akkor a gazdasági és költségvetési bizottságot, ha alkotmányos, tehát igazgatási kérdés, akkor a megfelelő bizottságot kellene kijelölni, és annak menetében kellene futni.

Ebben az esetben is erről van szó. Ez a javaslat, jóllehet tartalmilag nem kívánom vitatni, de felvet alkotmányos aggályokat, sőt felveti a gazdasági következmények vonatkozásában azt is, hogy szabatos-e és pontos-e annak a törvényi beültetése. Itt két kérdésről van szó: az egyik egy felelősségi kérdés, ha jóhiszeműen jár el a hatóság, de ezzel különösen nagy kárt okoz, például meghiúsul egy vállalkozás tevékenysége, nem fér hozzá a hitelhez, és így tovább, tehát valami történik vele, akkor a felelősség megállapítása vonatkozásában ez a törvény egyszerűen rendezi, és azt mondja, hogy ha jóhiszemű, akkor nem áll meg a hivatal felelőssége. De kérdés, hogy akkor ki fog jótállni azért a mondjuk 30 vagy 50 milliárdos kárért.

Tehát itt azért felvetődik egy-két olyan súlyos kérdés, amit nem hiszem, hogy el lehet rendezni a külügyi bizottság szintjén.

Tehát természetesen tudomásul fogom venni, hogy ha a parlament nem fogja ezt a módosítást megszavazni, én magam sem szavaznám meg, csak nem látszott abban a pillanatban más technikai eszköz. Én most kerültem a bizottsághoz, elém ez az anyag most került, nem látszott más eszköz, minthogy ennek a szétválasztása, tehát ez volt a legegyszerűbb technikai eszköz, hiszen érdemi módosítást nem tudok benyújtani hozzá. Ugyanakkor szeretném, ha a bizottság ezt megfontolná, és egy ilyen típusú, nem a jogszabályban, hanem a Ház eljárási rendjére vonatkozólag, akár a házbizottságnál kezdeményezné ennek a megváltoztatását.

Köszönöm szépen. Egyébként nem kívánom indokolni, hogy miért kell szétválasztani. Nem kell szétválasztani, és kérem, hogy ahogy ezt egyeztettük is a külüggyel, arra nem kérnék hosszabb kioktatást, hogy ezt nem is szabad megcsinálni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő úr. A kormány álláspontját kérem dr. Rajmon Balázs úrtól. Parancsoljon!

DR. RAJMON BALÁZS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen, ahogy elhangzott, mindössze annyit szeretnék mondani, hogy a kormány azért nem tudja ezt támogatni, mert ellentétes a hatályos törvénnyel.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Balla Mihály képviselő úr kért szót. Parancsoljon!

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Most egy nagyon érdekes helyzet áll fenn, mert magát a módosítást szerettük volna megtámogatni, ugyanis tényleg van benne egy elgondolkodtató dolog, hogy ha ilyen törvényeket szétválasztunk, akkor egyszerűbb lenne, ha más bizottságokban, tehát nagyobb áttekintéssel lehetne ezeket megnézni. Tehát most egy nagyon furcsa helyzet állt elő, hogy most éppen támogatólag nyilatkozom arról a módosító javaslatról, amit az előterjesztő sem támogat saját magának. (Kovács Kálmán: Én meg fogom szavazni!) De tény és való, hogy ezekben a témákban esetleg több bizottság is kijelölésre kerülhetne, tehát ebben a kérdésben a módosítás lényegében az elválasztása, az elkülönítése a két törvénynek. Szerintem ez egy támogatható gondolat.

ELNÖK: Van-e további hozzászólás? Kelemen András képviselő úr!

DR. KELEMEN ANDRÁS (Fidesz): Esetleg az egész helyzetet nem másképp kellene kezelni? Például úgy, hogy itt és most elfogadjuk mind az előterjesztő álláspontját, mind a kormány álláspontját, de viszont bizottsági szinten esetleg élünk egy javaslattal a házbizottság felé, így a téma maga, az alapkérdés kezelve lehet.

ELNÖK: Nem látok több jelentkezőt. Azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk tenni akkor is, ha ebben most - hogy is mondjam - törvényszerűen szavazunk, a mai eljárási rend szerint, hiszen a bizottság most nem nagyon tud mást tenni. Vagyis tud persze természetesen, mindenki a saját felfogása szerint és ítélete szerint szavaz, de azt mindenképpen én is úgy gondolom, elnök úrral nyilván megbeszélve, hogy ez a házbizottság, a házelnök asszony - ezt majd meg kell nézni pontosan, hogy ki legyen a címzettje -, hogy kihez forduljunk levéllel e tekintetben, elfogadva Kovács Kálmán javaslatát, és ha ebben egyetértés van, így érzékelem a bizottságban, akkor teljes bizottsági támogatással, és akkor nem gondolnám, hogy erről szavazni kellene. Tehát hogy ha a következő időszakban ilyen jellegű nemzetközi szerződésre vagy ilyen tartalmilag egyedül ideküldöttre kerülne sor, azt egyben kapja meg az illetékes szakbizottság, aki abban tartalmilag is tud véleményt mondani. (Dr. Kozma József: A bizottsági elnöki értekezleten is el tudjátok mondani.) A bizottsági elnökök értekezletén el fogjuk tudni mondani, de nyilván le is tudjuk írni.

KLEIN ANDRÁS, a bizottság titkára: Elnézést, csak annyit szeretnék mondani, hogy nekem minden bizottsági ülésről tájékoztatót kell írnom, amit szét kell küldenem a Házban, és ha a bizottságnak nincs ellene kifogása, akkor a szavazati aránytól függetlenül beleírnám, hogy a bizottság egésze ugyanakkor úgy gondolta, hogy egy ilyen tartalmú törvényt más bizottságoknak is tárgyalni kell. Akkor erre felhívom a figyelmet, és akkor ez bekerül a rendszerbe, hogy van egy ilyen esetleg.

ELNÖK: Ez elfogadható a bizottság számára? (A bizottság tagjai jelzik, hogy igen.) Köszönöm szépen. Akkor szavazás következik. Tehát aki a módosító javaslatot támogatja, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 9 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) 1 ellenszavazat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás.

A bizottság nem támogatja a módosító javaslatot, de az egyharmadot elérte. Tehát nyilván a plenáris ülésen arra mód van, hogy elhangozzék.

Az a megoldás pedig, amelyet Klein András, a bizottság titkára elmondott, a bizottság teljes tagsága által támogatott, hogy kerüljön be az összefoglalóba, és ennek megfelelően járjunk is el, hogy ez érvényre juthasson lehetőleg.

Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok önnek!

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Egyebek között részemről annyi bejelentenivaló van, hogy a következő ülésünket - ahogy ez önök előtt ismert - holnap, 9 óra 30 perces kezdettel fogjuk megtartani. Szekeres Imre honvédelmi miniszter úr, illetve nagykövetek meghallgatására kerül sor. Képviselő úr!

POTÁPI ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit, hogy a második napirendi pontnál, ha lehet, akkor előadóként szívesen szerepelnék.

ELNÖK: Szerintem az égvilágon semmi akadálya. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel kapcsolatos második napirendnél, aki támogatja, hogy Potápi Árpád képviselő úr legyen a bizottság előadója, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú. Tehát képviselő úr fogja a bizottság álláspontját képviselni.

Van-e bárkinek még egyéb közlendője? (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen a részvételt, a bizottsági ülést ezennel bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 13 óra 02 perc)

 

 

Szabó Vilmos
a bizottság alelnökeJegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva