KHTB-17/2008.
(KHTB-69/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. június 9-én, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló *

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért szóló politikai nyilatkozattervezet (P/4267. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

Napirendi javaslat

1. Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért szóló politikai nyilatkozattervezet (P/4267. szám)

(Dr. Dávid Ibolya (MDF), dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz), dr. Semjén Zsolt (KDNP), Gyurcsány Ferenc (MSZP) és dr. Kóka János (SZDSZ) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt elnök (Fidesz)

Dr. Kozma József alelnök (MSZP)

Szabó Vilmos alelnök (MSZP)

Hárs Gábor (MSZP)

Kárpáti Tibor (MSZP)

Dr. Kékesi Tibor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)

Mesterházy Attila (MSZP)

Dr. Szakács László (MSZP)

Dr. Varga László (MSZP)

Kovács Kálmán (SZDSZ)

Balla Mihály (Fidesz)

Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Dr. Horváth János (Fidesz)

Dr. Kelemen András (Fidesz)

Potápi Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) Potápi Árpádnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Horváthné dr. Fekszi Márta államtitkár (Külügyminisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Nagy örömömre szolgál, hogy mégiscsak találkozhatunk és bizottsági ülést tarthatunk annak ellenére, hogy egyszer már elbúcsúztunk egymástól. Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Gedei Józsefet Kozma József, Nagy Gábor Tamást Németh Zsolt, Nagy Andort pedig Potápi Árpád helyettesíti.

A napirend elfogadása

Napirendi javaslatunkat államtitkár asszony kezdeményezésére javasolom kiegészíteni egy mentesítési kérelemmel: a közbeszerzések hatálya alól a tolmácsok módszertani képzése az afganisztáni misszió keretében. Ki támogatja ezt a napirendi kiegészítést? (Egyhangú.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Ki ért egyet a kiegészített napirendi javaslattal? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi javaslatot.

Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért szóló politikai nyilatkozattervezet (P/4267. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért. Köszöntöm Horváthné dr. Fekszi Márta államtitkár asszonyt. Öné a szó.

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA államtitkár (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Én három módosító indítványról tudok, egy régiről még az elmúlt évből és két olyanról, amelyeket Szabó Vilmos képviselő úr nyújtott be. Mind a három napirenden szerepel, vagy csak az utóbbi kettő?

ELNÖK: Mind a három.

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA államtitkár (Külügyminisztérium): Természetesen fenntartom azt, amit a múltkor mondtam, kiegészítve azzal, hogy a Külügyminisztérium is nagyon fontosnak tartja a kubai emberi jogi helyzetet, ennek a határozatnak az elfogadását, és mind a három módosító indítványt támogatja.

ELNÖK: A 4267/1. számú módosító javaslat véleményem szerint a nemzetközi nyomás intenzitását tompítaná, ráadásul van egy enyhén Amerika-ellenes éle is, ezért én ezt nem támogatom.

Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.

Ki támogatja a Szocialista Párt módosító javaslatát? (10) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A 4267/3. számú módosító javaslatot Szabó Vilmos képviselő úr nyújtotta be. Eszerint a politikai foglyok szabadon bocsátásának az igényét nyilvánítjuk ki, nem pedig követeljük a politikai foglyok szabadon bocsátását. Véleményem szerint az eredeti megfogalmazás egyértelműbb, mi a politikai foglyok azonnali szabadon bocsátását szeretnénk. Nem igazán értjük a módosító javaslat tartalmát, ezért nem is támogatjuk.

Van-e további kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, szavazni fogunk.

Ki támogatja Szabó Vilmos képviselő úr módosító javaslatát? (11) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A 4267/4. számú módosító javaslat lényege az, hogy a "kommunista" szót töröljük. Ezek szerint Kubában nem kommunista diktatúra van.

Szabó Vilmos alelnök úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): A módosító javaslat arról szól, hogy mindenféle diktatúrát elutasítunk, legyen a jobb- vagy baloldali, függetlenül attól, hogy Kubában éppen milyen színű diktatúra van. Ha egy parlament ilyen horderejű nyilatkozatot tesz, akkor jár el helyesen, ha a diktatúrát utasítja el és nem tesz elé semmiféle jelzőt.

ELNÖK: Köszönöm. Kovács Kálmán képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Szerencsésebb lenne, ha a javaslat valóban Kubával foglalkozna, s akkor egyértelmű lenne, hogy ott kommunista diktatúra van. Ennek a mondatnak az első része azonban általános statement. Azt mondja, hogy "elítélve a - mindegy, hogy milyen - diktatúra minden formáját a Magyar Köztársaság hitet tesz amellett, hogy minden embernek, így a kubaiaknak is". Emiatt ez általános jellegű. Jobb lett volna, ha Kuba esetében ez úgy hangzana, hogy a kommunista diktatúrával szemben, de ez a mondat nem úgy van megfogalmazva, ezért javaslom elhagyni a "kommunista" szót. Azt mondja, hogy minden embernek minden diktatúrában, így a kubaiaknak is. Ezért nem ildomos odatenni, hogy kommunista, mert másféle diktatúrák is vannak.

ELNÖK: Horváth János képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Bizottság! Egy újragondolási folyamatnak vagyunk tanúi és részesei? Az Országgyűlés plenáris ülésén ez néhány nappal ezelőtt téma volt, és én nem erre emlékszem. Azóta megváltozott a kormány álláspontja? És mi is egy más álláspontot foglalunk el?

ELNÖK: Köszönöm. Államtitkár asszony!

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA államtitkár (Külügyminisztérium): Azon az estén, amelyen mind a ketten ott voltunk, nagyon szép és szenvedélyes hozzászólást mondott képviselő úr a saját tapasztalatai alapján. Akkor én azt mondtam, hogy a Külügyminisztérium támogatja a Kubával kapcsolatos párbeszédet és a parlamenti határozat elfogadását, de felhívtam a figyelmet arra, hogy most nemcsak azért nem aktuális a dolog, mert a kubai szolidaritás napja után vagyunk néhány nappal - milyen jó lett volna, ha kicsivel korábban fogadja el a parlament és abba becsatlakoztattuk volna -, hanem azért sem, mert júniusban tárgyalja a bizottság a Kuba ellen 1993-ban bevezetett szankciók feloldásával kapcsolatos kérdéskört és a közös álláspont fenntartását. Azt mondtam, hogy a kormányzat és a külügy támogatja, de most nem időszerű. De amikor erről beszéltünk, egy kicsit más volt a helyzet, s ha nem nyújtottak volna be módosító indítványt, akkor talán még a tavaszi ülésszakon elfogadásra kerülhetett volna. Én mindig is azt mondtam, hogy támogatjuk egy ilyen kubai határozat elfogadását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megismételni, azzal, hogy a "kommunista diktatúra" szóösszetételből töröljük a kommunistát, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy Kubában nem kommunista diktatúra van, ami nonszensz. Ebben a nyilatkozatban nem benne hagyni azt, hogy kommunista diktatúráról van szó, komolytalan. Ha ezt a módosító javaslatot elfogadják, akkor törlik a kommunista diktatúrának a kommunista jellegét. Bármit is mondunk, ennek a módosító javaslatnak a felvállalása ezt jelenti.

Azt hiszem, eléggé körüljártuk a témát, s én csak azt szerettem volna megindokolni, hogy miért nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot. Hárs Gábor képviselő úr!

HÁRS GÁBOR (MSZP): Lehet, hogy eléggé körüljártuk, de az értelmezés úgy helyes, ahogy azt Kovács Kálmán képviselő úr elmondta. Valaminek az általánosítása egyben erősítést is jelent. Ha a magyar parlament elítéli a diktatúra minden formáját, akkor elítéli a kommunista, a fasiszta és minden más diktatúra minden formáját. A mondat második felében a kubaiakra való utalás egyértelművé teszi, hogy Kubáról van szó. Lehet nyelvészkedni ezzel a kérdéssel, de ha nyelvészkedni akarunk, akkor azt javaslom, hogy alakítsunk egy nyelvészeti munkacsoportot, ennek szívesen leszek a raportőre is. Határozottan állítom, hogy a "kommunista" szó kivétele egyértelműen erősíti ezt a határozatot.

ELNÖK: Gruber Attila képviselő úr!

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Hárs Gábor képviselőtársammal egyetértek abban, hogy lehet nyelvészkedni, én azonban egyszerűbb oldalról fognám meg a kérdést. Szerintem sokkal jobban járunk, ha azt mondjuk, hogy ebben a szövegkörnyezetben egyedül a "Kuba" zavaró. Sokkal egyszerűbb lenne mindenféle diktatúrát és minden más csúnya dolgot elítélni, de ettől kezdve nem értem, hogy miért keverjük ebbe bele Kubát. Nem fordítva kezdünk el lovagolni azon a bizonyos négylábú állaton? Ez a határozati javaslat alapvetően Kubáról szól. Természetesen megértem, hogy van, akinek életkori sajátosságok miatt is nehezebb kapcsolni az egyik diktatúrát a másik diktatúrához - én nem ismerem az egyik típusút, de valamennyit éltem a másikban -, de ez a kiterjesztő értelmezés, ami nyelvtanilag persze tökéletes, teljesen elveszi az élét az egész szándéknak, és ettől kezdve mindenről szól ez, csak Kubáról nem.

ELNÖK: Az egész szövegben megszűnik a "kommunista" szó szerepeltetése. Ha azt mondanák, hogy jó, általában, de aztán in concreto ott van a következő bekezdésben, akkor még tudnák védeni az álláspontjukat, de az egész szövegben ez az egyetlen hely, ahol a "kommunista diktatúra" szóösszetétel szerepel. Persze tudjuk, hogy annak is nagyon sokféle formája van. A szerzők ezt annak tudatában írták, hogy a kommunista diktatúra minden formáját elítélik. Amikor más helyen arról beszélünk, hogy elfogadhatatlan a fasizmus meg a holokauszt, akkor elmondjuk azt is. De most a kommunista diktatúráról, s annak egy meghatározó válfajáról, a kubai diktatúráról van szó. Ennek így van értelme. Hiába fogalmaz bárki is úgy, hogy a diktatúrák általánosításával tudjuk erősebbé tenni a szöveget, én úgy vélem, hogy itt szerecsenmosdatás zajlik. A "kommunista diktatúra" szóösszetétel az egész nyilatkozatban ezen az egy helyen szerepel. Úgy látom, a saját érzékenységük tükröződik ebben a módosító javaslatban.

Hárs Gábor képviselő úr!

HÁRS GÁBOR (MSZP): Már kezdtem volna egyetérteni Gruber képviselő úrral - akit nagyra becsülök - abban, hogy egyáltalán mi a fenének kell Kubával foglalkozni. Már ha jól értelmeztem a felvetését, de ha nem jól, akkor ez nyilván életkori sajátosság. Igen-igen gusztustalannak tartom azt a megjegyzést - amit elnök úr egy kicsit finomabb formában még fokozott is -, amiben életkori sajátosságnak nevezik azt, hogy érzékenyek vagyunk, vagy vagyok én a kommunista jelzőre. Nem vagyok rá érzékeny, kedves Gruber képviselő úr. Nem voltam érzékeny akkor sem, amikor a kommunizmus Magyarországon igen távolról közelítődött meg, és soha nem érte el azt a célját, amit annak idején a Kommunista Kiáltványban meghatároztak, és nem vagyok érzékeny erre most sem.

Megismétlem, hogy pusztán nyelvhelyességi szempontból közelítettem meg a dolgot, de természetesen megközelíthetjük ideológiai, politikai, aktuálpolitikai és más szempontból is. Esetleg majd Moszkvában visszatérünk erre a kérdésre, ott ennek helye lesz.

ELNÖK: Kovács Kálmán képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): A szerzők mindenkori felelőssége, hogy azt fogalmazzák meg, amit ki akarnak mondani. Ha ebbe a deklarációba feltétlenül bele akarták tenni - nem tudom miért, mert testidegennek érzem -, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése mindennemű diktatúra ellen felemeli a szavát, mert minden embernek joga van a diktatúrán kívüli demokratikus élethez, akkor ez csak így szólhat, és nem szólhat a fasiszta diktatúráról, arról, hogy elítéli a fasiszta diktatúra minden formáját. Gondoljuk már meg, ez a blöff hogy hangozna! Elítélve a fasiszta diktatúra minden formáját, a Magyar Köztársaság hitet tesz amellett, hogy minden embernek, így a... s itt kipontoznánk, hogy milyen típusú embernek is. Ha egy ilyen statementet akarnak, akkor úgy kellett volna kezdeni, hogy a Magyar Köztársaság Országgyűlése elítéli a diktatúra minden formáját, így elítéli a Kubában zajló kommunista diktatúrát is. Ez egy egyszerű mondat, nem kell túlbonyolítani, mindenki érti. S emellett hitet tesz azért, hogy minden embernek, így a kubaiaknak is... és lehet folytatni. De ha a mondat úgy szól, hogy a magyar parlament elítéli a diktatúra minden formáját, akkor azt nem lehet megcímkézni és azt mondani, hogy ebben az esetben csak a kommunista diktatúra minden formáját akarjuk elítélni. Javítsuk ki ezt a mondatot, úgy sem lesz ebből már végszavazás. Be lehet nyújtani egy módosító indítványt, ami ezt helyére teszi. Lesz egy statement és azon belül egy pontosító félmondat, s akkor abszolút egyetértek vele és megszavazom. De ebbe a mondatba azt beleerőltetni, hogy csak a kommunista diktatúra minden formáját ítéljük el, és csak azzal szemben van minden embernek joga a demokratikus közélethez, szerintem nevetséges. Ha a szerzőknek nem ez volt a szándékuk, akkor tanuljanak meg írni. Egy politikai statementnél nagyon fontos szempont, hogy mit akarok mondani. Tehát úgy tartanám helyesnek a szöveget, hogy "a Magyar Köztársaság Országgyűlése elítéli a diktatúra minden formáját, ezzel összhangban elítéli a Kubában zajló kommunista diktatúrát". Ezt szívesen támogatom.

ELNÖK: Ha van ilyen konkrét indítványa a képviselő úrnak, kérem, hogy írja le.

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Már csak bizottsági módosító indítványt nyújthatunk be.

ELNÖK: Én lehetséges megoldásnak tartom, hogy egy ilyen tartalmú bizottsági módosító javaslatot benyújtsunk. Elvi szinten ki támogatja azt a szöveget, amit Kovács Kálmán képviselő úr megfogalmazott? Ha ezzel a megfogalmazással egyet tudunk érteni, akkor az előrevihet bennünket. Van hajlandóság ennek az elfogadására?

SZABÓ VILMOS (MSZP): Természetesen, de előbb látni szeretnénk az írásos szöveget.

ELNÖK: Elítélve a diktatúrák minden formáját, így a kommunista diktatúrát is, a Magyar Köztársaság Országgyűlése hitet tesz amellett, hogy... Javaslom, hogy erről szavazzunk.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Írásban kérjük!

ELNÖK: Megkérem munkatársaimat, hogy írják le, s ha meglesz, visszatérünk rá.

Addig rátérünk a mentesítésre, amit azonban zárt ülésen tárgyalunk.

(Zárt ülés: 12.30-tól 12.37-ig)

ELNÖK: Elkészült a módosítás. A (2) bekezdés első mondata az alábbiak szerint módosul: "Elítélve a diktatúra minden formáját, így a kubai kommunista diktatúrát, Magyarország hitet tesz amellett, hogy..." Ki támogatja ezt a megfogalmazást? (19) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) A bizottság támogatja a módosítást.

Kovács Kálmán képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Egy ügyrendi jellegű észrevételt szeretnénk tenni. Én is magamra vettem Gruber képviselőtársam megjegyzését, csakúgy, mint képviselőtársaim közül többen. Én nem életkori sajátosság miatt akartam a "kommunista" szót kihagyni, hanem azért, mert nem értettem egyet a javaslattal. Kérem, hogy a jövőben az ilyen megjegyzéseket kerüljük.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most pedig az alapjavaslatot teszem fel szavazásra.

Ki támogatja az alapjavaslatot, amely a kommunista jelző törlését indítványozza.

SZABÓ VILMOS (MSZP): Az már okafogyott.

ELNÖK: Nem okafogyott, mert további elemei is vannak ennek a javaslatnak. Például van benne egy olyan megfogalmazás is, hogy "mindeközben figyelemmel kísérik és értékelik az új kubai vezetés által hozott intézkedéseket", és a demokratikus intézményeknél az "akadálytalanul működő" jelző is szerepel.

Ki támogatja ezt a javaslatot? (11) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) A bizottság támogatja az alapjavaslatot.

Szabó Vilmos alelnök úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP): A módosító javaslatnak azt a részét, amit most megoldottunk, visszavonom. Csak nem tudom, ezt hogy tudom megtenni.

ELNÖK: Sehogy. De a dolog rendben van, mert onnan töröltük a "kommunista" szót és helyette lett egy bizottsági módosító indítvány. Ha a parlament elfogadja, hogy ez innen törölve van, de oda bekerül, akkor a dolog teljesen összeillik. Ilyen értelemben a szocialista álláspont konzekvens.

Egyebek

Rátérünk az egyebekre. A jelen állás szerint úgy néz ki, hogy ebben az ülésszakban nem tartunk több bizottsági ülést.

Hárs Gábor képviselő úr!

HÁRS GÁBOR (MSZP): Tájékoztatom a bizottságot, hogy a közeljövőben két nagyon fontos eseményre kerül sor. Az egyik az EBESZ éves közgyűlése lesz a kazahsztáni Asztanában. Ezen a magyar parlament delegációja természetesen ott lesz. A másik esemény talán még ennél is fontosabb: a finnugor világkongresszus, amelyet Hanti-Manszijszkban tartanak. Erre egy parlamenti bizottság fog kiutazni a vezetésemmel. Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy Gruber képviselő úrral Moszkvában megbeszéljük a kérdést, mert előtte két napig Moszkvában lesznek konzultációk a parlamenti partnerekkel, valamint a Külügyminisztériumban.

ELNÖK: Eredményes konzultációkat kívánok a bizottság tagjainak Moszkvában. Köszönjük a tájékoztatást. Ha a két eseményről elkészülnek a tájékoztatók, azokra igényt tartunk.

Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)

 

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc