KHTB-15/2008.
(KHTB-67/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. május 2-án, hétfőn, 12 óra 10 perces kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői:*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászóló*

Megjelentek*

Megnyitó*

A napirend elfogadása*

A Magyar Köztársaság kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/5852. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről; a Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal kapcsolatban Magyarországra települő külföldi fegyveres erők állomásozásának engedélyezéséről szóló H/5853. számú határozati javaslat - együttes általános vita*

József Péter honvédelmi minisztériumi szakállamtitkár szóbeli kiegészítése*

Szavazás a törvényjavaslat és az országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságról*

A bizottsági előadó kijelölése*

Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért szóló P/4267. számú politikai nyilatkozattervezet*

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról*

Egyebek*


NAME="_Toc148123531">Napirendi javaslat

  1. A Magyar Köztársaság kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/5852. szám)
    (Általános vita)
  2. A Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal kapcsolatban Magyarországra települő külföldi fegyveres erők állomásozásának engedélyezéséről szóló határozati javaslat (H/5853. szám)
    (Általános vita)

3.Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért szóló politikai nyilatkozattervezet (P/4267. szám)
(Dr. Dávid Ibolya, MDF, dr. Deutsch-Für Tamás, Fidesz, dr. Semjén Zsolt, KDNP, Gyurcsány Ferenc, MSZP, és dr. Kóka János, SZDSZ, képviselők önálló indítványa)
(Általános vita)

4.Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Dr. Gedei József (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) megérkezéséig dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

József Péter honvédelmi minisztériumi szakállamtitkár

Megjelentek

Mikita János altábornagy, vezérkarifőnök-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)
Dankó István főosztályvezető-helyettes (Honvédelmi Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 10 perc)

Megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép, jó reggelt kívánok, tisztelt bizottság! (Közbeszólások: Délután van!) Délután van, de még mindig mondhatjuk ezt, mert ebéd előtt vagyunk; délután, de ebéd előtt vagyunk. Szakács László Varga Lászlót, Kozma József Mesterházy Attilát, Kránitz László Gedei Józsefet, Kárpáti Tibor Szabó Vilmost, Kelemen András Nagy Gábort, Gruber Attila Potápi Árpádot, Balla Mihály Nagy Andort, Kékesi Tibor Hárs Gábort helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendet megküldtük. Van-e kérdés vagy kiegészítő javaslat? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Felteszem szavazásra a napirendet. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság kormánya és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete közötti, a NATO Légiszállítást Kezelő Szervezetnek a Magyar Köztársaság területén való településéről és működéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/5852. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről; a Stratégiai Légiszállítási Képesség programmal kapcsolatban Magyarországra települő külföldi fegyveres erők állomásozásának engedélyezéséről szóló H/5853. számú határozati javaslat - együttes általános vita

Az első és a második napirendi pontunk - amelyeket együttesen tárgyalunk - kapcsán köszöntöm József Péter szakállamtitkár urat, Mikita János altábornagy urat és Dankó István főosztályvezető-helyettes urat a Honvédelmi Minisztériumból. Külön kell szavaznunk, viszont együttes előadót kell állítanunk a két előterjesztés tárgyában. Parancsoljanak, a rövid kiegészítést legyenek szívesek megtenni!

József Péter honvédelmi minisztériumi szakállamtitkár szóbeli kiegészítése

JÓZSEF PÉTER honvédelmi minisztériumi szakállamtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tényleg csak egy nagyon rövid kiegészítést szeretnék tenni, hiszen eléggé ismert a téma. Törvényjavaslat és országgyűlési határozati javaslat fekszik önök előtt. Mind a kettőnek alapvetően az a célja, hogy a NATO-hiányt pótolja a stratégiai légi szállítások terén. Ebben az ügyben Magyarország kezdettől fogva aktívan támogatta a kezdeményezést. A jelen állás szerint 13 NATO-tagország és 2 NATO-n kívüli ország, összesen tehát 15 nemzet van benne ebben a programban. Magyarország felajánlotta a pápai repülőteret, sőt az is, hogy amennyiben a repülőtér megkapja a bizalmat, akkor a C-17-esek lajstromozása is Magyarországon jön létre. Ezt viták, tárgyalások után végül is elfogadta a NATO szervezete. A törvényjavaslat kihirdetésére azért van szükség, mert egyrészt egy alapvető nemzeti érdekről van szó, másrészt mert mentességek kérdésében is országgyűlési hatásköröket érint a kihirdetendő megállapodás. Ezért tisztelettel azt kérnem, hogy vitassák meg, a kérdésekre, ha tudunk, szívesen válaszolunk, majd pedig, az lenne a tiszteletteljes javaslat, ajánlják elfogadásra a plenáris ülésnek.

Az országgyűlési határozatra pedig azért van szükség, mert az idetelepülő kiszolgáló személyzet is a 15 nemzet tagjaiból verbuválódik, és az ő ittlétük huzamos itt-tartózkodásnak, tehát állomásoztatásnak minősül, ezért az alkotmány 19. § (3) bekezdés j) pontja alapján erről országgyűlési határozattal kell dönteni. Az indokok ugyanazok, amiket a törvényjavaslat kapcsán elmondtam.

Köszönöm, elnök úr, ennyi lett volna a kiegészítésem.

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Azt hiszem, ez nem nagyon igényel különösebb vitát, elég sokat beszéltünk már róla. Fontosnak tartjuk, hogy Pápa NATO-bázissá váljon, összpárti parlamenti támogatás áll az előterjesztések mögött, és már annak idején, amikor legutóbb Amerikában jártunk, a brüsszeli döntést megelőzően, mi is nagyon fontos lobbifeladatunknak tekintettük, hogy megteremtsük a szükséges politikai, nemzetközi támogatást ehhez a projekthez.

Ha nincs kérdés (Senki nem jelentkezik.), akkor külön-külön felteszem szavazásra.

Szavazás a törvényjavaslat és az országgyűlési határozati javaslat általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja az első napirendi pontot? (Szavazás.) Egyhangú.

Ki támogatja a második napirendi pontot? (Szavazás.) Ez is egyhangú.

Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Jó munkát és sok sikert kívánunk önöknek a bázis megvalósítása területén!

A bizottsági előadó kijelölése

Tisztelt Bizottság! Gruber Attila jelezte, hogy szívesen lenne a bizottság előadója ebben a kérdésben. Ki támogatja ezt? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönjük szépen.

Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért szóló P/4267. számú politikai nyilatkozattervezet

A harmadik napirendi pont a kubai politikainyilatkozat-tervezet általános vitára való bocsátása, alkalmassága. Azt hiszem, a múlt heti ülés alkalmával lefolytattuk már az ezzel kapcsolatos vitát. A plenáris ülésen kiegészült némileg új szempontokkal - nagy örömünkre szolgált ez a néhány új szempont, amit megismerhettünk a plenáris ülésen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? (Senki nem jelentkezik.) Nincsen. Akkor ezt is felteszem szavazásra.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) Ez egyhangú. Örvendetes.

Egyebek

Ebben a szezonban az utolsó ülésünk kedden, holnap, 10 órakor lenne terveink szerint. A vajdasági magyar pártelnökök... (Dr. Kozma József: Lesz? - Közbeszólások az ellenzéki képviselők soraiból: Szezon? - Dr. Kozma József: Nem. Lenne, azt mondta az elnök úr!) Nem tudhatjuk még, közbejöhetnek váratlan események, mint ahogy a múlt héten nem voltam biztos abban, hogy a kubai nyilatkozat általános vitára bocsátásáról fogunk a mai ülésen szavazni, tehát előfordulhatnak ilyen váratlan események. (Derültség.)

Tehát a vajdasági magyar pártelnökök lesznek a vendégeink. Nagyban zajlanak a szerbiai kormányalakítási, tartományi, illetőleg helyi alkuk, úgyhogy azt hiszem, nagyon jó pillanatban kerül sor ennek a témának a megvitatására. Ezen kívül közbeszerzés alóli mentesítést kezdeményezett a Külügyminisztérium. Ezek lesznek a holnapi napirendi pontjaink.

Van-e valakinek kérdése az egyebek között? (Dr. Horváth János jelzésére:) János bátyám!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, szokatlan dolgot kérek. Szeretném bemutatni az elnök úrnak és a bizottságnak amerikai diákomat, akinek én a mentora vagyok ezen a nyáron, aki képviselőtársainkat időnként szeretné meginterjúvolni, kérem, legyenek szívesek ezt megtenni. Yuri Shadunsky a neve, és az a különlegessége, hogy fehérorosz, belorusz, de amerikai egyetemen, a Yale Egyetemen tanul, és a mi világunk érdekli. Azt gondolom, ha a képviselő hölgyeket és urakat megkeresi, talán érdemesnek találják, hogy beszélgessenek vele. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Angolul köszönti Yuri Shadunskyt.)

Köszönjük szépen. Ha más egyéb nincs (Senki nem jelentkezik.), akkor az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 18 perc)

Németh Zsolt

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese