KHTB-14/2008.
(KHTB-66/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. május 26-án, hétfőn, 11 óra 49 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért - P/4267. számú politikai nyilatkozattervezet *

Szavazás képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről *

Tibet ügyében szóló H/5677. számú határozati javaslat (Módosító javaslatok megvitatása) *

Horváthné dr. Fekszi Márta államtitkár (KM): álláspont ismertetése *

Hozzászólások *

Szavazás a módosító javaslatokról *

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/5826. számú törvényjavaslat (Általános vita) *

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése *

Hozzászólások *

Szavazás általános vitára bocsátásról *

Egyebek *

 Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért - politikai nyilatkozattervezet (P/4267. szám)

(Dr. Dávid Ibolya (MDF), Dr. Deutsch-Für Tamás (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Gyurcsány Ferenc (MSZP) és Dr. Kóka János (SZDSZ) képviselők önálló indítványa)

2. Tibet ügyében szóló határozati javaslat (H/5677. szám)

(Balog Zoltán (Fidesz), Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Dr. Fodor Gábor (SZDSZ) és Herényi Károly (MDF) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

3. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/5826. szám)

(Általános vita)

4. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Kovács Kálmán (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) Hárs Gábornak (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) megérkezéséig Szabó Vilmosnak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) megérkezéséig Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)
Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Németh Zsoltnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Horváthné dr. Fekszi Márta államtitkár, Külügyminisztérium
Dr. Dudás Ferenc irodavezető, Miniszterelnöki Hivatal, Nemzetbiztonsági Iroda
Dr. Fazekas Judit szakállamtitkár, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Megjelentek

Bús Szilveszter főosztályvezető, Külügyminisztérium
Pethő Gyula, Külügyminisztérium

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 49 perc)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Bejelentem a helyettesítéseket. Németh Zsolt Nagy Gábort, Kelemen András Gógl Árpádot, Potápi Árpád Gruber Attilát, Szakács László Mesterházy Attilát, Hárs Gábor Gedei Józsefet, Kozma József Varga Lászlót, Szabó Vilmos Kékesi Tibort helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet.

A napirend elfogadása

A napirendi pontokat megküldtem, van-e kérdés, kiegészítés. (Nincs jelzés.) Felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: Az Országgyűlés politikai nyilatkozata a demokratikus Kubáért - P/4267. számú politikai nyilatkozattervezet

Az első napirendi pontunk keretében köszöntöm Feszi Márta államtitkár asszonyt és Búr Szilveszter főosztályvezetőt a Külügyminisztériumból. Rövid véleményt szeretnénk kérni az államtitkár asszonytól a Kubával kapcsolatos országgyűlési határozati javaslatról.

Államtitkár asszony!

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon sajnálom, hogy itt ismételgetnem kell magam a külügyi bizottság előtt. Bizonyára emlékeznek rá, hogy a múltkor, amikor kezdtük a Tibet-határozatot, azt mondtam, hogy nem időszerű.

Igazából véve nem értem, hogy miért most foglalkozunk Kubával. Ami nem azt jelenti, és a múltkor is arra mutattam rá, hogy a Külügyminisztérium nem érdekelvű politikát folytat, és Kubában minden rendben van, és nem kellene róla beszélni. De május 21-én - tehát néhány nappal ezelőtt - volt a kubai szolidaritás napja. Ha akartunk volna valamit csinálni, és ez egy közismert tény volt, mint ahogy a Külügyminisztérium csinált is valamit a Demokrácia Központtal együtt, ahol Vitányi Iván úr és Stumpf István úr voltak - többek között - a fő előadók. Tehát, ha akartunk volna valamit, akkor a kubai szolidaritás napján kellett volna, mint az egész világon. Jól tudjuk, ezt az Egyesült Államok Külügyminisztériuma indította, és az unióból számos tagállam ezen részt vett. Mi ezt elmulasztottuk, nem értem, hogy akkor most miért kellene róla beszélnünk.

Sajnos, csak ezt tudom mondani.

ELNÖK: Tehát nem támogatja.

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: Nem.

ELNÖK: Pont ezért, államtitkár asszony, mert most volt a kubai szolidaritás napja, és úgy ítéljük meg, hogy ezáltal időszerű az, hogy a Magyar Országgyűlés is elfogadjon egy ilyen, a korábbakban már benyújtott, ugyanakkor tárgysorozatba nem vett határozati javaslatot.

Azt hiszem, ennek a jelentősége azáltal is, hogy például az Amerikai Egyesült Államok nagykövet asszonya is fontosnak tartotta, hogy a kubai szolidaritással kapcsolatban egy lepedőnyi Népszabadság-cikkben fejtse ki az álláspontját, azt hiszem, az időszerűségét ez is eléggé alátámasztja. Úgy vélem, az atlanti együttműködésünk szempontjából is kiemelkedően fontos kérdésről van szó.

Szavazás képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről

Van-e további vélemény? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem, tehát a bizottság nem támogatja a tárgysorozatba-vételt, a plenáris ülés fog szavazni a kérdésről.

Tibet ügyében szóló H/5677. számú határozati javaslat (Módosító javaslatok megvitatása)

Rátérünk a 2. napirendi pontunkra, a Tibet ügyében szóló országgyűlési határozati javaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatására. Köszöntöm Pethő Gyulát a Külügyminisztériumból, és nem tudom, Wiener György megjelent-e. (Nincs jelen.) Nincs itt Wiener György.

Azt kérem államtitkár asszonytól, hogy röviden foglalja össze a módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontját. Itt szeretném jelezni, hogy az SZDSZ részéről Szent-Iványi Istvánnal néhány perccel ezelőtt tudtam beszélni, és Szent-Iványi István azt vetette fel, hogy nem tartanánk-e szükségesnek, hogy fogadjunk el - most egy újabb földrengés történt Kínában - a tibeti határozattól függetlenül egy részvétünket, együttérzésünket kifejező nyilatkozatot, tehát hogy legyen két nyilatkozat. Azt hiszem, ez jó javaslat, én nyitott vagyok erre. Szeretném előzetesen jelezni, hogy azt hiszem, hogyha meg tudunk állapodni egy ilyen második nyilatkozatról, akkor még utolérheti majd az elfogadás folyamatában a tibeti nyilatkozatot. Ezt az eljárást alkalmazta az Európai Parlament is, tehát két kínai nyilatkozattal is foglalkozhatna a Magyar Országgyűlés.

Nyilvánvalóan az elfogadásra, még ha most elfogadja is a plenáris ülés a részletes vitára vonatkozó indítványt, úgysem kerülne sor. Tehát ha ez a szándék találkozna a frakciók támogatásával - kérném, hogy ezt is esetleg jelezzék -, akkor mi megfogalmaznánk egy ilyen együtt érző, részvétnyilvánító második nyilatkozatot, és ennek a szövegezésébe pedig majd kérem, ha vannak vélemények, tevékenyen kapcsolódjanak be, és egy következő ülésünkön - ami nem tudom, pontosan mikor lesz - a bizottság foglalkozhatna vele.

Tehát, államtitkár asszony, az lenne a módosító javaslatokkal és ezzel a javaslattal kapcsolatban is a kérésem, hogy a javaslatokat legyen szíves - öt javaslat van - véleményezni, hogy igen vagy nem, és esetleg, ha úgy véli, hogy van véleménye erről az SZDSZ által megfogalmazott javaslatról, akkor azt is megköszönném, ha elmondaná.

Államtitkár asszony!

Horváthné dr. Fekszi Márta államtitkár (KM): álláspont ismertetése

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Hogy gyors legyek: Szabó Vilmos alelnök úrnak egy rendkívül átfogó módosító javaslata van, ezt a kormányzat támogatja.

Két, Wiener György nevével fémjelzett kiegészítő, illetve Balog Zoltán úr által jegyzett módosító indítvány van. Mindhárom módosító indítványnál el kell mondanom, hogy ezek egy-egy mondatos kiegészítésre irányulnak, önmagukban mindegyik támogatandó lenne. Álláspontunk szerint azonban az alapindítványt illetően még további módosításokra volna szükség, tehát önmagukban ennek az egy-egy mondatnak a beszúrását nem tartjuk elegendőnek. Egyébként maga az egy-egy mondatos indítvány önmagában támogatandó volna.

ELNÖK: Tehát Szabó Vilmos és Wiener György javaslata igen?

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: Szabó Vilmos javaslatára mondtam, hogy igen, mert az átfogó, és mind a Wiener György, mind a Balog Zoltán által beadott indítványra azt mondtam, hogy önmagában mindegyik támogatandó, hiszen semmi kivetnivaló nincs bennük. A gondunk az vele, hogy az eredeti határozathoz képest az egy töredékmódosítás, és ezt mi kevésnek tartjuk, nem tudjuk támogatni.

ELNÖK: Tehát nem támogatja.

HORVÁTHNÉ DR. FEKSZI MÁRTA külügyminisztériumi államtitkár: Nem támogatom.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Van-e valakinek általában mondandója? Szabó alelnök úr! Utána rátérünk a konkrét módosítókra.

Hozzászólások

SZABÓ VILMOS (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyrészt jelezném a bizottságnak, hogy - persze, mindannyian nyilvánvalóan tudják - létrejött az ötpárti egyeztetés, létrejött egy egyeztetés a külügyminiszter asszony részvételével a múlt héten, ahol - azt gondolom - annyit mindenképpen el lehet mondani, hogy igen konstruktív vélemények hangzottak el, és annak a megoldásnak keresése, amely a nemzeti érdekeinknek is megfelel. Nyilván ma ki fog derülni, hogy ez lehetséges-e vagy nem.

Az elnök úr által a Szabad Demokraták Szövetsége részéről közvetített javaslat is - mint javaslat - felmerült az ötpárti egyeztetésen, ha nem is feltétlenül ebben a formában, de maga a javaslat felmerült. Azt gondolom, ez támogatást kell hogy kapjon. Azt már a saját véleményemként mondom, hogy nyilván azt nem feltétlenül tartjuk szerencsésnek, hogy ugyanakkor. Ismereteim szerint az Európai Parlament is felfüggesztette Tibet ügyében a tárgyalást, és előrevette a katasztrófával - még akkor a második földrengés nem is történt meg, de az áldozatok száma napról napra ezerrel, tízezrekkel növekszik. Tehát azt gondolom, hogy igen, annak a tárgyalását készítsük elő.

Változatlanul azt gondolom, hogy a tibeti javaslatot meg kellene állítanunk, de részt veszünk, és ha a tervezetet megkapjuk, akkor természetesen ebben partnerek vagyunk.

A saját módosítómat pedig - az indokolás benne van - nem kívánom részletezni.

ELNÖK: Köszönjük, alelnök úr. Tehát itt annyit szeretnék jelezni, hogy nekem olyan információink vannak, hogy a tibeti emigráns kormány, a dalai láma a gyászra való tekintettel a demonstrációk felfüggesztését kezdeményezte május végéig. Ilyen értelemben az európai parlamenti elfogadás felfüggesztéséről nem tudok, úgy tudom, hogy ott két párhuzamosan futó indítvány megy egymás mellett, és mindkettőnek az elfogadása várható.

De akkor előkészítünk egy ilyen Kína II. javaslatot, és amennyiben ma a Magyar Országgyűlés megszavazza, akkor erről további egyeztetéseket fogunk folytatni. Az felvethető kérdés, hogy össze kell-e csúsztatni esetleg a kettőt, hogy egyben legyen, de azt hiszem, jobb, ha kettőben van a két nyilatkozat, mert erősebb az üzenete mind a kettőnek, ha nem egyben van.

Kovács Kálmán képviselő úr!

KOVÁCS KÁLMÁN (SZDSZ): Az SZDSZ-frakció azt támogatja, hogy a mai plenáris ülésen folytassuk a tibeti ügyben hozott országgyűlési határozati javaslat részletes vitáját. Ugyanakkor a módosító indítványokkal, illetve azzal a felvetéssel kapcsolatban, amit az elnök úr is mondott, mind a két megoldást lehetséges megoldásnak tartjuk, de talán szerencsésebb - amennyiben egyidejűleg lehet futtatni - az Európai Unió mintájára egy önálló határozatot hozni a katasztrófával kapcsolatosan, és megtartani az eredeti határozatot.

Ugyanakkor az eredeti határozatba - ahogy már jeleztük - néhány módosító indítványt érdemes beletenni. Irányát tekintve egyetértünk azzal, amit Szabó Vilmos alelnök úr aláírásával jelez, de tartalmában-egészében az már túlmutat azon, ami az eredeti határozati javaslat célja. Tehát elvenné az eredeti javaslat érdemi üzenetét, ezért valahol a kettő között javasoljuk majd megtalálni a megoldást. Ezért tartózkodni a módosító indítványokkal kapcsolatban.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szeretném jelezni, hogy Balog Zoltán képviselő úr javaslatát a Fidesz támogatja.

Szabó Vilmos 5677/3. számú javaslatát támogattuk volna, de úgy látjuk, hogy az emberi jogok és az autonómia fogalmának a kiiktatása nem helyes. Már csak azért sem, mert Kína is hangsúlyozza a tibeti autonómia fontosságát, tehát nem támogatjuk.

Wiener György 5677/4. és 5. javaslatát, amiben a tárgyalásokat üdvözli, illetőleg stiláris módosító javaslatot tesz, támogatjuk, és az 5677/6. javaslatot nem támogatjuk, mert Wiener György is kiveszi az autonómia fogalmát, amit kínai viszonylatban értelmetlennek tartunk, hiszen a kínai jogi gondolkodásban az autonómia szerepeltetése egyáltalán nem tekinthető problematikusnak. Ezért úgy látjuk, hogy itt rossz szemüvegen keresztül szemléli az autonómiát mindenki, aki az autonómia fogalmának a kiiktatását Tibet összefüggésében javasolja. Sőt, az autonómia jelentheti az egyértelmű támogatását az "egy Kína" elv érvényesítésének, hiszen egy ellenpontja a szecessziós törekvéseknek az autonómia támogatása.

Szavazás a módosító javaslatokról

Felteszem szavazásra az egyes javaslatokat egyenként.

Ki támogatja Balog Zoltán 5677/2. számú javaslatát? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Hat nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Négy tartózkodás. Tehát a bizottság nem támogatja a módosító javaslatot.

Ki támogatja Szabó Vilmos 5677/3. számú módosító javaslatát? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kilenc nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Tehát a bizottság nem támogatja Szabó Vilmos módosító javaslatát. Döntésképesek vagyunk így. (Derültség.)

Ki támogatja Wiener György 5677/4. számú módosító javaslatát? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.

Ki támogatja Wiener György 5677/5. számú módosító javaslatát? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.

Ki támogatja Wiener György 5677/6. számú módosító javaslatát, amely kiveszi az autonómiát? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja a javaslatot.

Van-e további kérdés, megjegyzés? (Nincs jelzés.) Nincs, a napirendi pontot lezárom. Köszönöm a Külügyminisztérium, azt államtitkár asszony megjelenését, és rátérünk a 3. napirendi pontunkra. (Dr. Kékesi Tibor megérkezik az ülésre. - Horváthné Dr. Fekszi Márta és munkatársai elhagyják az üléstermet.)

A Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló T/5826. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Köszöntöm Aradi Flóriánt, a Nemzetbiztonsági Iroda helyettes vezetőjét és Ivancsics Krisztián tanácsadót a Miniszterelnöki Hivatalból, a terroristákra vonatkozó adattovábbítási egyezményre vonatkozó előterjesztéshez rövid kiegészítést kérünk.

Aradi úr, parancsoljon!

Az előterjesztők szóbeli kiegészítése

DR. DUDÁS FERENC (Miniszterelnöki Hivatal, Nemzetbiztonsági Iroda): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Testület. Elnézést kérve, engedjék meg, hogy annyiban helyesbítsek, hogy a Nemzetbiztonsági Irodát Dudás Ferenc, a Nemzetbiztonsági Iroda vezetője képviseli, és miután társelőterjesztő az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, dr. Fazekas Judit szakállamtitkár asszonnyal állunk készséggel az önök rendelkezésére.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Testület! Úgy gondoljuk, nagy jelentőségű a törvényjavaslat benyújtása, ehhez kérjük az önök támogatását. Egyeztetések keretében a külügyi bizottság szakértőivel, ötpárti egyeztetésen is - annak lehetőségét figyelembe véve - igyekeztünk minden olyan kérdést előzetesen áttekinteni, és eszmét cserélni ennek a fontos kérdéskörnek minden olyan aspektusáról, amely segítette azt, hogy az Országgyűlés plénuma elé kerülhetett ez a javaslat.

Tisztelettel javasoljuk a támogatását, és javasoljuk, hogy a testület támogassa az általános vitára való alkalmasságot. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szakállamtitkár asszony!

DR. FAZEKAS JUDIT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen, egyelőre nem szeretném kiegészíteni, ha kérdés van, természetesen állunk rendelkezésre.

Hozzászólások

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A Fidesz részéről szeretném jelezni: köszönjük azt, hogy a Külügyminisztérium lehetőséget biztosított arra, hogy az adattovábbítási egyezmény megkötése előtt ötpárti egyeztetést, illetőleg az amerikai nagykövet asszonnyal is párbeszédet folytassunk.

A Fidesz kifejtette a maga szakmai álláspontját a Külügyminisztérium irányában, erre a Külügyminisztérium válasza az volt, hogy nem volt már mozgástere arra, hogy változtatásokat kezdeményezzen az adattovábbítási egyezményben. Ennek ellenére fontosnak tartottam, hogy tájékoztatásul a Fidesz kifejtette a kérdésben az álláspontját.

Tudomásul vesszük, hogy ha a vízummentességi programhoz kapcsolódni kíván Magyarország, akkor az Országgyűlésnek - még a jelenlegi ülésszakban - döntenie kell ebben a kérdésben. Egyébiránt veszélyeztetnénk az amerikai fél által meghatározott menetrend betartását. Ezért a Fidesz nevében megerősítem, hogy mind most, mind pedig a plenáris szavazás alkalmával támogatni fogjuk az egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről szóló törvény elfogadását.

Végül arra szeretném kérni a kormányzat képviselőit, hogy a tájékoztatást a vízummentességi program kiterjesztésével kapcsolatosan, illetőleg az Európai Unió és az Egyesült Államok között zajló tárgyalásokról való tájékoztatást legyenek szívesek biztosítani a parlamenti pártok számára az elkövetkezendő időben.

Szavazás általános vitára bocsátásról

Van-e további vélemény, javaslat? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

Köszönjük szépen a megjelenést, jó munkát kívánunk. (Dr. Gógl Árpád: Bocsánat, a szavazás után lenne egy kérdésem.)

Parancsoljon!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Szeretném megkérdezni, hogy az "ismert" nyilván a "know", a "feltételezett" a "supposed" vagy a "may be"?

DR. FAZEKAS JUDIT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A "supposed".

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm szépen.

Egyebek

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A következő ülésünkre 3-án, kedden 10 órakor kerül sor, a vajdasági pártelnökök lesznek a vendégeink, illetőleg lehet, hogy jövő hétfőn, 2-án is lesz bizottsági ülés, ezt nem lehet kizárni.

Tisztelt Bizottság! Az egyebek között rögtön megadom a szót Hárs Gábor úrnak, de előtte szeretném jelezni a bizottság tagjainak, hogy az Európai Parlamenttel való együttműködésünk keretében van két program. Az egyik: az EP külügyi bizottsága és emberi jogi albizottsága június 25-én együttes ülést tart Brüsszelben. Erre meghívták a nemzeti parlamentek külügyi bizottsági elnökeit is, de én nem tudok elmenni. Van-e akár az alelnöktársaim, akár a bizottság tagjai közül valaki, aki június 25-én Brüsszelben részt tud venni az Európai Parlament külügyi bizottsága ülésén. (Dr. Horváth János: Milyen napja a hétnek?)

Jelzem a másikat is, hogy lehessen gondolkodni. Egy nappal később, június 26-án az Európai Parlament fejlesztési bizottsága szervez a szlovén parlamenttel együtt bizottsági találkozót az EU-tagállamok és a tagjelölt országok nemzeti parlamenti képviselőit is meghívták, ide két képviselőt - egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselőt - várnak a Magyar Országgyűlésből. Az ülés központi témája a nemzetközi fejlesztéspolitika és a nemzetközi segélyezés lesz. Ennek a helyszíne szintén Brüsszel, tehát valaki akkor ott is maradhat, ilyen értelemben, mivel 25-én van az egyik, 26-án a másik. (Dr. Gógl Árpád jelez.)

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Szeretnék ajánlani valakit, de ha nincs, én is lehetek az egyik.

ELNÖK: Rendben, de már Gógl képviselő úr is jelentkezett az ellenzéki oldalról, János bátyám. A kormánypárti oldalról?

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Konzultálunk, és jelezzük.

ELNÖK: Rendben. Még Hárs Gábor kért szót, parancsoljon.

HÁRS GÁBOR (MSZP): Ha ilyen szépen összejöttünk, megismételném a múltkori szíveslátást az IPU magyar nemzeti csoportjának fél egykor kezdődő ülésére. Remélem, a külügyi bizottság tagjai egységesen részt vesznek.

ELNÖK: Megteremtettük a részvétel feltételeit a dinamikus ülésvezetésnek köszönhetően. Bízunk abban, hogy ez megvalósul.

Amennyiben nincs több egyéb bejelentés, az ülést berekesztem, jó munkát kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)

 

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Ulrich Ferencné