KHTB-10/2008.
(KHTB-62/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. április 21-én, hétfőn, 11.45 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat: *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről: *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott: *

Meghívottak részéről: *

Hozzászóló: *

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása *

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről *

Homoki Hajnalka (Közlekedési és Vízügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, hozzászólások *

Homoki Hajnalka (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) reagálása az elhangzottakra *

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról *

Egyebek *


Napirendi javaslat:

  1. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/5397. szám)
  2. (Általános vita)

  3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Dr. Gedei József (MSZP)

Dr. Kékesi Tibor (MSZP)

Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)

Balla Mihály (Fidesz)

Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Dr. Horváth János (Fidesz)

Dr. Kelemen András (Fidesz)

Dr. Nagy Andor (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)

Szabó Vilmos (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)

Hárs Gábor (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)

Dr. Gruber Attila (Fidesz) dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)

Balla Mihály (Fidesz) megérkezéséig dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)

Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)

Kránitz László (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)

Mesterházi Attila (MSZP) dr. Gedei Józsefnek (MSZP)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Homoki Hajnalka tanácsos (Közlekedési és Vízügyi Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 45 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Üdvözlök minden megjelent képviselőt, a bizottság titkárságát, a jegyzőkönyvvezetőt. A kiküldött napirendet mindenki megkapta, két napirendi pontunk van, először egy egyezmény módosításával összefüggő előterjesztés, utána pedig az egyebek. Van-e valakinek ehhez észrevétele? (Nincs jelzés.)

Megállapítom a helyettesítéseket, hogy korrekt legyen: Nagy Andor Németh Zsoltot, Kozma József Szabó Vilmost, Kárpáti Tibor Hárs Gábort, Kelemen András Gruber Attilát, Gógl Árpád Balla Mihályt, Szakács László Varga Lászlót és Kékesi Tibor Kránitz Lászlót helyettesíti. A határozatképesség megvan. Kérem, hogy most szavazzanak, hogy ki fogadja el ezt a napirendet! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag elfogadta.

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Az első napirendi ponthoz köszöntöm Homoki Hajnalka tanácsost és Lippai Kitti fogalmazót a KVM-től. Arra kérem önöket, hogy ebben a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott egyezmény módosításának kihirdetéséről szóló törvényjavaslat ügyében, ha lehet, egy összefogott, rövid kiegészítést tegyenek. Önöké a szó!

Homoki Hajnalka (Közlekedési és Vízügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

HOMOKI HAJNALKA tanácsos (Közlekedési és Vízügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a szót. Az aarhusi egyezményt 1998-ban fogadták el, és elnök úr már ismertette, hogy miről szól. A géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatban azonban nem tartalmazott kellően szigorú rendelkezéseket, a korábbi szöveg csak azt mondta ki, hogy a nyilvánosság részvételét a keresztülvihető és szükségesnek látszó mértékben kell biztosítani. 2001-ben felmerült az egyezmény módosításának az igénye, amely 2005-ben meg is történt Almatiban. Ez a módosítás csak a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos részét érinti az egyezménynek, és kimondja, hogy kellő időben érdemi tájékoztatást kell nyújtani a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos döntésekről a nyilvánosság számára, és biztosítani kell hatékony módon a nyilvánosság részvételét az ilyen döntéshozatali folyamatokban.

A módosítás 2005-ben született, az Európai Unió 2006-ban ratifikálta a módosítást, és felszólította azokat a tagállamokat, hogy akik még nem tettek így, azok hirdessék ki az egyezmény módosításának a szövegét. Ez a törvénytervezet ennek a kötelezettségnek hivatott eleget tenni.

Arra gondolok, hogy ennyi talán elég lesz, és ha bármilyen kérdés lesz, akkor szívesen válaszolunk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a minisztérium előadójának a szóbeli felvezetést. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy van-e kérdésük, felvetésük. Gógl képviselő úr!

Kérdések, hozzászólások

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Tulajdonképpen csak annyi, hogy ezt a szöveget is látva, és most a parlament előtt lévő törvénytervezetet is, olyan gyorsan változik a genetika és a génekről, átöröklésről szóló ismeret és az alkalmazás is, ilyen gyorsan szinte soha nem került át a gyakorlati életbe, hogy most ez a változtatás is nem kellően biztosítja a dinamikus rendszer követését. Tehát egy kicsit rögzítetten fogalmaz. Ezt csak azért megjegyzés, mert ha a magyar Külügyminisztérium lehet kezdeményező ezen a területen, a dinamikus követés lehetőségét tartalmazó szöveget kellene kitalálni. Ne kérdezze most tőlem, hogy mi lenne a javaslatom, mert a magyar törvénnyel kapcsolatban az volt a javaslatunk, hogy évente kötelező felülvizsgálni. Nyilván ezt egy ilyen európai jogszabálynál nem valószínű, hogy be lehet tenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Kérdezem az előadót, hogy elképzelhető, hogy a törvényhozás, mi vagyunk a törvényhozók, ezt a folyamatot, amit Gógl képviselő úr ismertetett velünk, lassítja, tehát mintegy akadály vagyunk, vagy pedig azért a genetikusok csinálják a dolgukat és a mi hozzáállásunk vagy nem hozzáállásunk nem befolyásolja a folyamatot? Ezt kérdezem.

ELNÖK: Én is szeretnék valamit kérdezni, de nem tudom átadni az ülés vezetését. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy miközben valóban a magyar kutatási bázisban hatalmas kapacitások vannak genetikai kutatásokra, a szegedi biológiai központban is, de másutt is most már, nagy erővel folynak genetikai kutatások, mindeközben az eltökéltség, ha jól értjük, az továbbra is teljes és egyöntetű a genetikailag módosított organizmusoknak az élelmiszerek alapanyagául szolgáló mezőgazdasági termékekből való távoltartására. Ezzel együtt valamit tudva arról, hogy Szegeden mit csinálnak azokban a laboratóriumokban, ezek a határvonalak nem olyan élesek. Bizonyos értelemben úgy éreztem, mintha Gógl képviselő úr is utalt volna erre, amilyen helyzetben a törvényhozók egyféle dolgot tudnak csinálni, és gondolom, a szaktárca is, tehát mindenki, aki a szabályozásban részt vesz, hogy egy kicsit nyitottabban határozza meg a szabályozást, hogy kisebb változások még bele tudjanak férni. Hogyan tetszenek ezt látni? Köszönöm.

Akkor önöké most a szó.

Homoki Hajnalka (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) reagálása az elhangzottakra

HOMOKI HAJNALKA tanácsos (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium): Köszönöm szépen. Ez az egyezmény-módosítás és a törvénytervezet gyakorlatilag csak a nyilvánosságnak a korai tájékoztatásáról, a döntéshozatalba való bevonásáról szól, de ami kérdéseket a képviselő urak érintettek, az inkább a géntechnológiai kutatás, illetve az engedélyezés törvényi szabályozására irányul.

Nagyon nehéz ezt a dinamikusan fejlődő tudományterületet jogszabályokkal időben követni. Tehát való igaz, hogy a jogalkotás lassabban tudja követni a változásokat, és nemcsak azért is, mert az Európai Unió tagjai vagyunk, és mivel a géntechnológiai területet az Unió rendeletekkel és irányelvekkel szabályozza, az engedélyezés pedig alapvetően európai uniós szinten történik, ezért minden GMO-s jogszabálytervezetet ki kell küldeni a bizottság számára. Ez a notifikációs eljárás, ami minimum kétszer három hónap. Tehát nagyon nehéz a jogalkotásnak gyorsan követnie a tudományterületen folyó változásokat. (Megérkezik az ülésre Balla Mihály és dr. Gedei József.)

A másik pedig: igen, a magyar kutatási bázis valóban nagyon nagy kapacitásokkal rendelkezik, és azt gondolom, hogy nagyon jó kutatóink vannak. A magyar kormánynak végre kell hajtani azt az országgyűlési határozatot, ami a GMO-területen a magyar stratégiáról szól. Ez ötpárti konszenzuson alapul, de ez gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy azt, amit az Unió jelenleg engedélyezett - és ez csak az úgynevezett Monyor SIS fajtacsoport, ami egy adott fertőzőnek ellenálló növényeket jelent, hogy erre Magyarországnak most nincs szüksége, és ezzel mi is egyetértünk, hogy valóban gazdasági előny származik abból, hogy ezeket most nem termesztjük, de a stratégia nem zárkózik el attól, hogy például kísérletek folyhassanak. Tehát mi támogatjuk minden olyan GMO kifejlesztését, ami mondjuk környezetvédelmi szempontból is megfelelő.

A jelenlegi engedélyezés során - és az uniós engedélyezésről is beszélek - nagyon nagy probléma, hogy a környezeti hatásokat véleményünk szerint nem vizsgálják ki megfelelő alapossággal. De ha ezeket a vizsgálatokat nagyon alaposan elvégezzük itt, Magyarország területén is, és nem találunk semmilyen káros hatást, akkor természetesen a tárca álláspontja is rugalmasabb lesz, de a kutatás szabadságát mi is nagyon fontosnak tartjuk.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatásul is szolgáló válaszokat. Képviselőtársaimat kérdezem, hogy elégedettek-e a válaszokkal ezen a ponton, nyilván az ügyről lehet és kell is beszélni a parlamentben és a továbbiakban. Ki az, aki támogatni tudja általános vitára ezt az egyezményt? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Még arról kell döntenünk, hogy ezt ki ismerteti a plenáris ülésen, amely ma lesz néhány óra múlva, mármint az ismertetés. (Dr. Gógl Árpád jelentkezik.) Ki támogatja, hogy Gógl Árpád képviselő úr legyen a bizottság előadója? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. (Dr. Gedei József: Én tartózkodom.) Majd valahogy ezt elrendezzük. Akkor jól értettem, hogy egy tartózkodás volt? (Dr. Gedei József: Nem, Mesterházi képviselőtársamat képviselem, és biztos vagyok benne, hogy ő is támogatja Gógl képviselő urat.) Na, most elbonyolította képviselő úr a dolgot. A hangulat emelkedett, nagyon happy-k vagyunk, és köszönöm szépen, hogy itt voltak. További jó munkát kívánok mindenkinek!

Egyebek

Az egyebekben szeretném bejelenteni a következőket, hogy holnap 9 órakor van rendes bizottsági ülés. Az idővel való gazdálkodás szükségessége miatt kezdjük ezt 9-kor, vagy a tervek szerint. Ám azonban időközben értesítést kaptunk, hogy a vajdasági kollégáink nem tudnak jönni, az ottani kampányban olyan teendőik vannak, hogy mégsem tudnak jönni, ezzel együtt 9-kor van a bizottsági ülés, mert a nagykövetjelölti meghallgatás már 9 órára meg van szervezve.

Még egy bejelentésem van, hogy a transzatlanti albizottság 2 perc múlva kezdi ugyanitt az ülését, úgyhogy ha megmozgatják a tagjaikat, utána mindenki maradhat, szeretettel látjuk az albizottság ülésén. Mondom ezt elnök úr nevében is. Ezzel a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 58 perc)

 

 

Dr. Kozma József
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva