KHTB-7/2008.
(KHTB-59/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2008. március 17-én, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Megjelent *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tadzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 2004. október 11-én aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/5124. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita) *

Horváth István (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

A Magyar Köztársaság kormánya és a Svéd Királyság kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/5186. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita) *

Szabó Endre (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/463/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló T/5123. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita) *

Banai Péter Benő (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

Egyebek *

Napirendi javaslat

1. Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tadzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 2004. október 11-én aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/5124. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. A Magyar Köztársaság kormánya és a Svéd Királyság kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/5186. szám)

(Általános vita)

3. Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/463/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/5123. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

4. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kozma József alelnök (MSZP)

Szabó Vilmos alelnök (MSZP)

Hárs Gábor (MSZP)

Kárpáti Tibor (MSZP)

Dr. Kékesi Tibor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)

Dr. Szakács László (MSZP)

Dr. Varga László (MSZP)

Balla Mihály (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)

Potápi Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Németh Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Gedei József (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Geberle Erzsébet (SZDSZ) dr. Varga Lászlónak (MSZP)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Horváth István főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Szabó Endre osztályvezető (Külügyminisztérium)
Banai Péter Benő főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)

Megjelent

Flaskár Adrien (Pénzügyminisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 1 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem, hogy Gedei Józsefet Kozma József, Mesterházy Attilát Szabó Vilmos, Geberle Erzsébetet Varga László, Németh Zsoltot Balla Mihály, Gógl Árpádot Nagy Gábor Tamás, Horváth Jánost Gruber Attila, Kelemen Andrást pedig Potápi Árpád helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.) Ki ért egyet a napirendi javaslattal? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tadzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 2004. október 11-én aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló T/5124. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)

1. napirendi pontunk egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Tadzsik Köztársaság közötti partnerség létrehozásáról szóló, 2004. október 11-én aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Köszöntöm Horváth István főosztályvezető urat a Külügyminisztériumból és arra kérem, hogy a napirenden szereplő kérdéshez fűzzön rövid kiegészítést.

Horváth István (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

HORVÁTH ISTVÁN (Külügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Az Európai Közösség és az Európai Unió tagállamai a harmadik államokkal való politikai-gazdasági együttműködés kereteit átfogó nemzetközi szerződésekben határozzák meg. Ezeknek a szerződéseknek két típusa létezik, az egyik a társulási megállapodás, amely az Európai Közösség tagállamai és harmadik államok között privilegizált viszonyt teremt meg, a másik pedig a partnerségi és együttműködési megállapodás, amely általános szabályként a felek közötti minél teljesebb gazdasági együttműködést célozza.

Az Európai Közösségnek, illetve a tagállamoknak a világ mintegy száz országával van ilyen megállapodása. Ezeket a megállapodásokat a Magyar Köztársaság a csatlakozási szerződés aláírásakor "megörökölte". Csatlakozásunk óta ez az első megállapodás, amit mi írtunk alá, és most a megállapodás megerősítése van napirenden. 2004. október 11-én történt meg az aláírás. A megállapodást eddig 17 EU-tagállam, valamint a Tadzsik Köztársaság megerősítette.

A megállapodás kétféle együttműködést rögzít, politikai és gazdasági együttműködést. A politikai együttműködés kerete az együttműködési bizottság.

A megállapodás kiterjedt együttműködést tesz lehetővé a gazdaság, a kereskedelem, a munkaerőpiac, tehát a közösségi politikák valamennyi területén, beleértve a bel- és igazságügyi együttműködés egyes területeit is.

A megállapodás kötelező hatályának elismerése nem kívánja meg magyar jogszabályok módosítását.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága a javaslatot megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr tájékoztató kiegészítését. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) A vitát lezárom.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja az általános vitára való alkalmasságot.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Szabó Vilmos.) Ki ért egyet azzal, hogy Szabó Vilmos legyen a bizottság előadója? (Egyhangú.) A bizottság véleményét Szabó Vilmos alelnök úr fogja ismertetni a plenáris ülésen.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A Magyar Köztársaság kormánya és a Svéd Királyság kormánya között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/5186. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)

2. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság kormánya és a Svéd Királyság között az egymás nevében a vízumok kiadásában, valamint a biometrikus adatok gyűjtésében diplomáciai és konzuli képviseleteik útján történő kölcsönös eljárásról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Köszöntöm Szabó Endre osztályvezető urat a Külügyminisztériumból, akinek megadom a szót, hogy a kiegészítését tegye meg.

Szabó Endre (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

SZABÓ ENDRE (Külügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Már rutinszerűen járunk ide önökhöz hasonló előterjesztésekkel. A schengeni csatlakozásunkat megelőzően arra törekedtünk, hogy képviseleti megállapodásokat tudjunk kötni minél több országgal annak érdekében, hogy magyar vízumhoz a világ minél több országában hozzá lehessen jutni. Ez az együttműködés kétirányú folyamat. Azzal együtt, hogy megkérünk más tagállamokat arra, hogy a nevünkben vízumot adjanak ki, a magyar kapacitásokat is fel tudjuk ajánlani partnereinknek, hogy Magyarország olyan helyen adjon ki a nevükben vízumot, ahol ők nem rendelkeznek képviselettel. Ilyen megállapodásokat kötöttünk már Ausztriával, Szlovéniával, Dániával és a három balti köztársasággal. A Svédországgal kötendő mostani megállapodás teljes egészében ezeknek a megállapodásoknak az ismétlését jelenti.

Svédországgal konkrétan egy külképviseleten kívánunk majd együttműködni - a továbbiakban természetesen újabbak is szóba jöhetnek -: ez a megállapodás a kisinyovi magyar nagykövetségen való Svédország nevében történő vízumkiadás jogalapját jelenti. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Aki már járt Kisinyovban, egészen konkrétan tudhatja, hogy miről van szó, mi fog ott történni. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.)

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki ért egyet az általános vitára bocsátással? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslat általános vitára bocsátását.

Bár nem kötelező előadót állítanunk, mégis megkérdezem, kívánja-e valaki ismertetni a bizottság álláspontját a plenáris ülésen? (Szakács László.) Ki ért egyet azzal, hogy Szakács László legyen a bizottság előadója? (Egyhangú.) Köszönöm szépen.

Köszönjük szépen osztályvezető úr segítségét.

Az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/463/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló T/5123. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (Általános vita)

3. napirendi pontunk az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/463/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat. Köszöntöm Banai Péter főosztályvezető-helyettes urat és Flaskár Adrient a Pénzügyminisztériumból. Főosztályvezető-helyettes úré a szó.

Banai Péter Benő (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

BANAI PÉTER BENŐ (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! A 2004 májusi csatlakozásunk után nemcsak jogosulttá váltunk közösségi támogatások felhasználására, hanem az Unió költségvetéséhez is hozzá kell járulnunk. Több évig tartó vita után 2005 decemberében az Európai Unió Tanácsának állam- és kormányfői megállapodtak a 2007-2013-as pénzügyi perspektíváról, amely megállapodás nemcsak az uniós támogatásokról szólt, hanem a nemzeti hozzájárulások - közösségi szóhasználattal: a saját források - rendszerének módosulásáról is. Ezt a némileg módosult saját forrásrendszert jogszabályba egy 2007-es tanácsi határozat foglalta, amit a tagállamoknak az alkotmányos rendjüknek megfelelő eljárás szerint kell elfogadniuk. Ez Magyarország esetében egy kihirdető törvény elfogadását jelenti, ezzel deklaráljuk azt, hogy Magyarország eleget tesz a közösségi jogszabály szerint előírt kötelezettségének és évente egy meghatározott összeget befizet az Unió költségvetésébe.

A tartalmat illetően annyit érdemes tudni erről a törvényjavaslatról, hogy némileg módosul a befizetések rendszere, ugyanis a nagy nettóbefizetők kiharcolták, hogy valamivel kevesebbet kelljen befizetniük az Unió költségvetésébe. Ez Magyarországot annyiban érinti, hogy az évi 180-200 milliárd forintos hozzájárulásunk az új tanácsi határozattal mintegy 7-10 milliárd forinttal növekszik a 2007-2013-as időszakban. A sajátrendszer-módosulás, valamint a közösségi támogatások rendszerének szabályai és összege 2005 decemberében egy csomag részét képezte, és erről a csomagról született egyhangú megállapodás a Tanácsban.

A befizetések rendszeréről szóló 2007-es tanácsi határozatot eddig tíz tagállam fogadta el, illetve tájékoztatta a Tanácsot, hogy alkotmányos rendszerének megfelelően elfogadta.

A javaslatot múlt héten tárgyalta az Európai ügyek bizottsága és egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele, megjegyzése? (Nincs jelentkező.)

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát.

A bizottságnak előadót kell állítania. Ki vállalja? (Potápi Árpád.) Ki ért egyet azzal, hogy Potápi Árpád képviselő úr legyen a bizottság előadója? (Egyhangú.) A plenáris ülésen Potápi Árpád képviselő úr fogja ismertetni a bizottság álláspontját.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

Egyebek

Az egyebek keretében Kárpáti Tibor képviselő úrnak adom meg a szót.

KÁRPÁTI TIBOR (MSZP): A hétvégén Kárpátalján jártunk Aknaszlatina nevű településen, ahol egy első világháborús emlékmű áthelyezése és újraavatása történt meg magyarországi civil szervezetek támogatásával és közreműködésével. Ezenkívül ott volt a március 15-i megemlékezés is. Magyarországot a Budafok-Nagytétényi Polgári Kör és a XXII. kerületi polgármester képviselte, és jelen volt a beregszászi konzulátusról két konzul is. Szili Katalin házelnök asszony, valamint Lendvai Ildikó frakcióvezető asszony levelét én vittem el.

Az ott elhangzottak és tapasztaltak alapján kezdeményezem, hogy a külügyi bizottság hallgassa meg a külföldi befektetések támogatására létrehozott Corvinus Alapítvány eddigi munkájáról szóló beszámolóját. Ezenkívül tájékoztatást szeretnék kérni arról, hogy a schengeni határ életbeléptetése után hogy működnek az ifjúsági csoportos vagy egyéni jellegű programok, hogy lehetséges a vízum megszerzése például a határtól ötven kilométeren túl, a szórvány magyar területeken. Nagyon érdekes dolgokat hallottam erről. Szeretném, ha erre a témára egy külön napirendet szánnánk. Nem tudom, ki az illetékes ezekben az ügyekben, a Külügyminisztérium, a Határon Túli Magyarok Főosztálya, esetleg az ifjúsági ügyekkel foglalkozó minisztérium, de szükségesnek tartanám ennek a napirendre tűzését.

ELNÖK: Köszönöm szépen a javaslatot, képviselő úr. Két különböző illetékességről van szó. A vízumkérdésekben elsősorban a Külügyminisztérium illetékes, de ezen a téren vannak társszervei is. A bizottság titkársága fel fogja venni velük a kapcsolatot és megnézzük, ez a kérdés hogyan illeszthető be a bizottság munkarendjébe. Egyébiránt április 8-án fogjuk meghallgatni a külügyminiszter asszonyt és akkor ezt a kérdést is érinthetjük. A Corvinus ügye is van olyan súlyú, amivel a tavaszi ülésszakban érdemes lenne foglalkozni. Ez így elfogadható, képviselő úr? (Kárpáti Tibor: Igen.) Köszönöm szépen.

Van-e még valakinek bejelentenivalója az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 19 perc)

 

 

Dr. Kozma József
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc