KHTB-29/2007.
(KHTB-49/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. november 26-án, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

Elnöki megnyitó, határozatképesség elfogadása *

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a burmai helyzetről *

Határozathozatal *

Egyebek *

Elnöki zárszó *

 Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a burmai helyzetről (P/4430. szám)

(Dr. Kozma József (MSZP), Németh Zsolt (Fidesz), Geberle Erzsébet (SZDSZ), Dr. Dávid Ibolya (MDF) és Dr. Nagy Andor (KDNP) képviselők önálló indítványa)

(Általános vita)

2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Dr. Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Geberle Erzsébet (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Kránitz László (MSZP) megérkezéséig Geberle Erzsébetnek (SZDSZ)
Kárpáti Tibor (MSZP) megérkezéséig dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) megérkezéséig Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) megérkezéséig Dr. Nagy Andornak (Fidesz)
Balla Mihály (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpádnak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Kuti László (Külügyminisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 02 perc)

Elnöki megnyitó, határozatképesség elfogadása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok mindenkinek! Bejelentem a helyettesítéseket: Kozma József Szabó Vilmost, Kékesi Tibor Mesterházy Attilát, Geberle Erzsébet Kránitz Lászlót, Szakács László Kárpáti Tibort, Varga László Hárs Gábort, Németh Zsolt Nagy Gábort, Nagy Andor Gógl Árpádot, Potápi Árpád Balla Mihályt, Kelemen András Gruber Attilát helyettesíti.

Megállapítom a határozatképességünket. Napirendünk mindenki előtt ott fekszik, egy pontból áll. Van-e ezzel kapcsolatban kérdése bárkinek? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

Fölteszem szavazásra: ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai nyilatkozata a burmai helyzetről

1. napirendi pontunkhoz köszöntöm Kuti Lászlót a Külügyminisztériumból. Mielőtt megadnám önnek a szót, ismerik az előterjesztést képviselőtársaim, a burmai katonai rezsim brutálisan lépett föl az egyházi hátterű szabadságmozgalommal szemben a közelmúltban, megsérti az emberi jogokat, a politikai jogokat, a vallásszabadság elvét, a kisebbségek jogait. Szintén közismert, hogy a Nobel-békedíjas Aung San Suu Kyi évtizedek óta különféle formában, de őrizetben van; kiemelkedő harcosa az emberi jogoknak és a demokráciának, támogatásra mindenféleképpen érdemes.

Fölmerül a kérdés, hogy miért kell foglalkoznunk egy ilyen üggyel. Itt szeretném aláhúzni azt, hogy pusztán azért, mert az emberi jogok egyetemesek, legyen szó Burmáról, Kínáról, Tibetről vagy Észak-Koreáról, vagy éppen a határon túli magyarok helyzetéről. Itt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy egy ilyen határozott és világos álláspontnak a képviselete a magyar kormány részéről is folyamatos, irányában is egy folyamatos elvárás a magyar parlament részéről.

Hadd kérdezzem meg képviselőtársaimat, mielőtt megadom a kormánynak a szót, van-e valakinek az előterjesztők közül még véleménye. (Jelzésre:) Kozma képviselő úr!

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Két mondat mindösszesen. Az egyik, hogy minden ilyen ügyben a magyar parlamentnek érzékenyen kell tudnia reagálni. A második pedig, hogy ennek a reagálásnak időben kell jönni. Sajnos nem lehet attól tartani, hogy ennek az aktualitása túlságosan rövid távon elveszne; ez különösen fontossá teszi az ügyet. Még egy pótlólagos mondat: Hárs képviselőtársunk hívta fel a figyelmet arra, hogy az Interparlamentáris Uniónak egy három hónappal ezelőtti állásfoglalása már fölhívta az IPU-tagországok parlamentjeit, hogy foglalkozzanak a kérdéssel, és ily módon is illeszkedni tudunk ehhez a trendhez. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, alelnök úr. A kormány képviselője következik, parancsoljon, Kuti úr!

KUTI LÁSZLÓ (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Igazából a politikai nyilatkozattal kapcsolatban az a kérdés is felvetődhet, hogy miért aktuális most a mianmari eseményeket követően két hónappal ennek a politikai nyilatkozatnak a kiadása és elfogadása a magyar Országgyűlés által. A helyzet az, hogy a politikai helyzet a mi megítélésünk és a nemzetközi közösség megítélése szerint is Burmában lényegesen nem változott. Igaz ugyan, hogy az ENSZ különmegbízottjának négy alkalommal is sikerült beutazást nyernie Burmába, az is megtörtént valóban, hogy az ENSZ emberi jogi különmegbízottját is beengedték az országba, ez azonban nem jelenti azt, hogy a burmai rezsim enyhült volna, az emberi jogok terén bármilyen előrehaladás történt volna, csupán azt jelenti, hogy a burmai vezetés az elszigeteltségből való kitörésének útját az ENSZ-szel való kapcsolatok fenntartásában látja.

Hogy mennyire aktuális a magyar parlament által elfogadni szándékozott politikai nyilatkozat, azt jelzi az is, hogy az EU november 19-én fogadta el azt a határozatát, amelyben további intézkedéseket hoz, további restriktív, megszorító intézkedéseket hoz a burmai rezsim ellen, elsősorban és mindenekelőtt a burmai rezsim anyagi bázisát, illetve a politikai vezetés anyagi bázisát igyekeznek szűkíteni, és természetesen Magyarország is aktívan részt vett ennek a határozatnak a vitájában, és mi magunk is támogattuk ezeket az intézkedéseket.

Ugyancsak aktuális az állásfoglalásunk azért, mert a múlt heti Szingapúrban megtartott ASEAN-csúcstalálkozó nem hozta azt a várt eredményt, amit szerettünk volna. Az EU részéről több alkalommal kifejtettük, hogy kívánjuk az ASEAN-országok nyomásgyakorlását a burmai vezetésre. Ez nem történt meg, sőt azt tapasztaltuk Szingapúrban, hogy az ASEAN eggyel vissza is lépett, az októberi eléggé egyértelmű elítélő nyilatkozathoz képest a múlt héten nem voltak hajlandóak semmilyen erősebb megfogalmazást elfogadni. Így ebben az összefüggésben a magyar parlament nyilatkozatát teljes mértékben aktuálisnak és fontosnak tartjuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Nagy Andor képviselő úr!

DR. NAGY ANDOR (KDNP): Szeretnék egy kérdést föltenni, hogy mi volt az oka, van-e arról információjuk, hogy az ASEAN-találkozón csak egy ilyen állásfoglalás született.

KUTI LÁSZLÓ (Külügyminisztérium): Válaszolhatok, elnök úr?

ELNÖK: Parancsoljon!

KUTI LÁSZLÓ (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Képviselő Úr! A csúcstalálkozóról részletes értékelésünk még nincsen, mindenesetre a csúcstalálkozó dokumentumai, az ott elfogadott határozatok azt mutatják, hogy az ASEAN nem tudott túllépni a saját árnyékán, és egyrészt a konszenzus elvét, másrészt pedig a be nem avatkozás elvét nem tudta leküzdeni, egy alacsonyabb szintű korábbi elkötelezettséget nem tudott most magasabb, első számú vezetői szinten készpénzre váltani. Visszatért tulajdonképpen az eredeti állapotához. Egy kicsit ez azt is mutatja, hogy az ASEAN jelenlegi formájában, jelenlegi helyzetében az igazán fontos kérdésekben nem tud túllépni a saját árnyékán.

Határozathozatal

ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, fölteszem szavazásra: ki támogatja a politikai nyilatkozatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

A nyilatkozattal összefüggésben ma délután a bizottság részéről hozzászólásra van lehetőség, illetőleg egy vita fog lezajlani. Bizottsági jelentéstevőként Nagy Andor jelezte, hogy vállalja. További jelölés? (Senki sem jelentkezik.) Ki támogatja Nagy Andort? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Önnek is, Kuti úr, hogy itt volt és segített a döntéshozatalban.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Egy egyebünk van. A múlt héten megkeresett engem a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István úr, hogy mozgósítás van a vajdasági magyarok körében, és hogy egy nagyon komoly kétségbeesés, aggodalom övezi ezt a kilencvenes éveket idéző helyzetet, és nem tudnak mit kezdeni vele. Több feltételezés van, hogy miről van szó. A legvalószínűbb feltételezés az, hogy itt a szerb politika ezt a mozgósítást a nemzetközi nyomásgyakorlás egyik eszközeként próbálja meg alkalmazni Koszovó megőrzése érdekében.

Megértjük a szerb fél aggodalmait a koszovói rendezéssel összefüggésben, ugyanakkor nem szeretjük, ha a vajdasági magyarságot instrumentalizálja bármilyen szinten is a szerb politika. Természetesen itt feltételezésekről van szó, de egyáltalán nem megalapozatlanok ezek a feltételezések. Kérte a támogatásunkat. Ennek jegyében összehívtam a szerdai délutánra - bonyolult egyeztetés után - egy megbeszélést Szerbia helyzetéről. A külügyminisztériumi államtitkár asszony, illetőleg Pásztor úr számára is ez az időpont - más időpontokkal szemben - alkalmas volt.

A mai napon, noha jeleztem képviselőtársaimnak, hogy erre készüljenek, Kozma alelnök úr kérte, hogy lehetőség szerint tartsuk meg jövő hétfő délelőtt a szocialista képviselők programja miatt ezt az összejövetelt. Azt tudom ígérni ezzel kapcsolatban a szocialista képviselőknek, hogy amennyiben megfelelő Pásztor úr számára, illetőleg a Külügyminisztérium számára, akkor bár örültem volna, ha ezen a héten eleget tudunk tenni a kérésnek, hiszen a mozgósítás szükségessé teszi, jövő hétfőre megpróbálom az időpontot áttenni.

Van-e bárkinek kérdése? (Jelzésre:) Alelnök úr!

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Hogy amiről négyszemközt szót váltottunk, világos legyen a teljes bizottságnak, a pénteki napon másokkal együtt egy tolerancia kerekasztalon Topolyán voltam, és ott ha nem is a kerekasztal körül, de egyébként meg mindenütt másutt szó esett ezekről a kérdésekről. Tehát hogy felelősséggel, pontos információkkal fölszerelkezve a bizottságunk ezzel kell hogy foglalkozzon, az biztos, a nem túl távoli jövőben nyilván, értelmesen. Ugyanakkor én már pénteken jeleztem Pásztor úrnak, hogy a szerdai időpont nekünk nem túl alkalmas. Azért nem alkalmas, mert mi csütörtökön külföldre megyünk mindannyian, és a képviselőknek emiatt úgy állítottuk be az időütemezését, hogy szerdán nincs parlamenti elfoglaltságuk. Tehát őszintén, ez az indítványunk mögött álló javaslat, hogy más időpontban, de kerüljön sor erre a tárgyalásra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha mód van rá, akkor megpróbálom hétfőre áttenni, ha nem, akkor pedig részt veszünk ezen a bizottsági ülésen, amennyien tudunk, de kérem minél magasabb szinten a bizottság részéről a megjelenést, aki meg tudja oldani. Körülbelül két óra, Szerbia általában, és természetesen a mozgósítások mellett a koszovói helyzet szerepelne napirenden, illetőleg a toloncegyezmény, és minden olyan kérdés, ami a szerbiai helyzetet befolyásolja.

Megjegyzem egyébként, alelnök úr, csütörtökön és pénteken kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz külügyi kabinetje is, tehát a fideszes képviselők is végig fogják szemmel láthatóan külügyezni a hetet.

Elnöki zárszó

Köszönöm szépen. Ha nincs más, akkor berekesztem az ülést. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)

 

Németh Zsolt

 

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Dani Judit