KHTB-26/2007.
(KHTB-46/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. november 6-án, kedden, 11 óra 09 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott:*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók:*

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz (T/3860. szám) érkezett módosító javaslatok megvitatása*

Egyebek*Napirendi javaslat:

  1. Nagykövetjelölt meghallgatása (Zárt ülés!)
  2. A Külügyminisztérium schengeni csatlakozással összefüggő beszerzésének mentesítése a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény hatálya alól (Zárt ülés!)
  3. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz (T/3860. szám) érkezett módosító javaslatok megvitatása
  4. Tájékoztató az atomfegyverek illegális terjedéséről (Zárt ülés!)
  5. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Gedei József (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Dr. Nagy Andor (KDNP)
Geberle Erzsébet (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Kránitz László (MSZP) Hárs Gábornak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók:

Tollár Tibor (Pénzügyminisztérium)
Erdélyi Rudolf (Pénzügyminisztérium)
Halmai László osztályvezető (Miniszterelnöki Hivatal)
Bacskai József főosztályvezető (Külügyminisztérium)

(A bizottság 9 óra 38 perctől 11 óra 07 percig zárt ülést tartott, amelyről külön jegyzőkönyv készült.

Szünet: 11.07-11.09

(A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 09 perc.)

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz (T/3860. szám) érkezett módosító javaslatok megvitatása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Következik a 3. napirendi pontunk. Nagy tisztelettel köszöntöm Tollár Tibort, Erdélyi Rudolfot a Pénzügyminisztériumból, Halmai László osztályvezető urat a MEH-től, Bacskai József főosztályvezető urat a Külügyminisztériumból. A hölgyet ismerem.

BACSKAI LÁSZLÓ főosztályvezető (Külügyminisztérium): Dőre Andrea.

ELNÖK: Őt is nagy tisztelettel köszöntjük.

A következő pontokat tárgyaljuk: 37., 278-282; 284-286., 288., 290., 431. A külügyi fejezetből: 696-714.

Először szeretném majd kérni a kormányálláspontot a Pénzügyminisztériumtól, ezt követően az előterjesztő kap szót, ha itt van, és ezt követően szavazunk arról, hogy támogatjuk vagy nem támogatjuk, és külön eset, ha egyharmad sem támogatja. Ha ezzel az eljárással kapcsolatban nincs senkinek ellenvetése vagy kérdése, akkor következik a 37. módosító javaslat, Szabó Lajos javaslata, a határon túli magyar sajtó hírellátásával foglalkozik.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Igen.

ELNÖK: Az előterjesztő nincs jelen. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. A bizottság támogatja.

278. Lázár János javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. A bizottság nem támogatja, az egyharmadot megkapta.

A 279. pontban Domokos László javaslata következik.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Egyharmad támogatja.

A 280. pont Áder János javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy.

A bizottság nem támogatja, az egyharmadot megkapta.

A 281. pont Spiák Ibolya javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy.

Az egyharmadot megkapta, de a bizottság nem támogatta.

A 282. pont következik.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: A bizottság? Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy.

Az egyharmadot megkapta, de a bizottság nem támogatta.

A 284. pontban Németh Zsolt javaslata található.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ez helytelen. (Derültség.) Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.

A bizottság nem támogatja, de az egyharmadot megkapta.

A 285. pont, Németh Zsolt javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem? (Szavazás.) Tizenegy nem. A bizottság nem támogatja. Az egyharmad megvan.

A 286. pont Gógl Árpád javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem. (Dr. Gógl Árpád jelentkezik.)

ELNÖK: Parancsoljon!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Ez 10 millió forint. Ezt nem támogatja a kormányzat. Ez az a kérdés, ami arra vonatkozik, amikor Vajdaságban voltunk többször is, és legutóbb azt kérték, ami azzal kapcsolatos, hogy a mezőgazdasági felsőoktatás kitüntetett szakemberképzést igényel a Vajdaságban, mert az mezőgazdasági terület. A kaposvári egyetemet megkérdeztük, hogy tíz hallgató képzésének mi az éves költsége, ha az egy folyamatos ittlétet jelent és a képzésen való végigfutást. Ez tízmillió forint. Szégyen nem támogatni.

ELNÖK: Kormány? Nem támogatják?

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Kozma képviselő úr?

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A magyar külpolitika eszközei között említett, éppen az előző előtti napirendi pontban említésre került a szegedi folyamat és a szegedi folyamat egyik eszközeként az Esély a Stabilitásra Közalapítványt szeretném említeni, amelynek a kuratóriumában olyan személyek vannak képviseltetve, akik tisztában vannak ennek az ügynek a fontosságával, és éppen ennek a képzésnek a fontosságával. Ezért ezt az ügyet úgy, mint a magyar külpolitika egyik eszközét, ez a közalapítvány is a legutóbbi kuratóriumi döntésében éppen támogatja. Ha nem is ennyivel, de jelentős összeggel egyébként éppen ezt a képzést támogatja.

Azt gondolom, hogy nem a költségvetésről van szó, csak jelezni akartam, hogy konszenzus van egyébként a szegedi folyamat keretében ilyen ügyek támogatásában. Megjegyzem, éppen azzal is akartuk támogatni ezeket a képzéseket a Vajdaságban, hogy a következő határon átnyúló IPÁ-s együttműködésekben, ahol kifejezetten ilyen ügyekre lehet allokálni majd forrásokat, ahhoz meglegyen a folyamatosság, hogy ezt a képzést fent lehessen tartani.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Gógl képviselő úr!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Kozma képviselő úrnak nem kellett volna ezt elmondani, hogy azok a bizottságok és azok a kuratóriumok ezeket magukénak érzik, mert magam körbejártam ezt a kérdést, mielőtt önálló sorként javasoltam, mert visszapattantam mindenhol, ahol ebben eljártam, pedig nagyon jó szándékú támogatóim voltak a szocialista kormányzat külpolitikáját és határon túli politikáját irányítók között is.

Ezért javasoltam önálló sorra, mert kitüntetett és nagyon fontos kérdés. Most nem Koszovó, bár az is egy nagyon nagy dolog, de az apró dolgok legalább akkorák.

ELNÖK: Miniszterelnöki Hivatal?

HALMAI LÁSZLÓ (Miniszterelnöki Hivatal): Elnézést, csak egyetlenegy mondat a felszólalással kapcsolatosan. Ha a határon túli előirányzatokat végigtekintjük, ott van egy olyan előirányzat-csoport, amely határon túli programok finanszírozásáról szól. Ha ez a kérelem megjelenik a Miniszterelnöki Hivatal illetékes főosztályánál vagy szakállamtitkáránál egy ilyen képzési, oktatási vagy akármilyen programfinanszírozás, ez lehetséges. Tehát ahhoz nem szükségszerű külön sort nevesíteni, hogy akár iskolák vagy rendezvények támogatására kerüljön sor. Összességében a fedezet benne van a költségvetésben. Ez a kérelem nem volt ismert eddig előttünk, tehát én nem láttam ezt a kérelmet.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki ellenzi? (Szavazás.) Kettő nem. (Szavazás.) Hét tartózkodás. A bizottság támogatja. Köszönöm szépen.

A 288. pont következik.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem. Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy nem. A bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

A 290. pont, Németh Zsolt javaslata, a Szülőföld Alap támogatása. Tegnap bejelentették, hogy kétmilliárd a Szülőföld Alap támogatása, szeretném jelezni, tehát ezt tartalmazza a módosító javaslat, egymilliárd helyett a bejelentett kétmilliárdot tükrözze a Szülőföld Alap összege. Kormány?

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Nem? Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság nem támogatja.

A 431. pont Lázár János javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy nem.

A bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

A külügyi fejezetben a 696. pont következik.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.)

Egyhangúlag nem támogatjuk.

697. pont, Áder János javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk, egyharmadot sem kapott.

698.,Varga Mihály javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk, egyharmadot sem kapott.

699. pont.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk, egyharmadot sem kapott.

A 700. pontban Áder János javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk, egyharmad sincs.

701. pont.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk. Egyharmad sincs.

702. pont.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatjuk. Egyharmad sincs.

A következő, 703. pontban Halász János és Pósán László javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmad sem támogatja, egyhangúlag nem támogatjuk.

Varga Mihály javaslata a 704. pontban.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem, egyharmad sem.

A 705. pontban Nagy Sándor javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja Nagy Sándor javaslatát? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. Ki ellenzi? (Szavazás.) Tizenegy. Egyharmad sem támogatja.

A 706. pontban Áder János javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. Egyharmad sem támogatja, a bizottság elutasította.

A 707. pontban Szabó Erika javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Senki sem jelentkezik.) Senki. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság elutasította, egyharmadot sem kapott.

A 708. pontban Ágh Péter javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja a módosító javaslatot? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. A bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

A 709. pontban Puskás Tivadar javaslata szerepel.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy nem. Egyharmad megvan.

A 710. pontban Borsos József javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. A bizottság nem támogatja, de az egyharmad megvan.

A 712. pontban Puskás Tivadar javaslata következik.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Az egyharmad megvan.

A 713. pont Mikola István javaslata. Kormány!

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Az egyharmad megvan.

A 714. pont Németh Zsolt javaslata.

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: A magyar EU-elnökségre való felkészülést nem támogatják? Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Hat.

A bizottság 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem támogatja.

Van-e valakinek további módosító javaslatról tudomása, amiről kellene még szavazni? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a napirendet lezártuk. Vendégeinknek köszönjük a megjelenést. Szép napot, jó munkát kívánunk önöknek, viszontlátásra. Technikai szünet következik.

(A nyílt ülés végének időpontja: 11 óra 25 perc

A bizottság a rövid technikai szünet után11 óra 26 perctől 12 óra 40 percig zárt ülés keretében folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.)

Egyebek

ELNÖK: Ismét elrendelem a nyílt ülést. Bejelentések következnek. Burma - Myanmare - ügyében nyilatkozattervezetet juttatott el hozzám Kozma alelnök úr, és ennek a kérdésére vissza fogunk a jövőben térni.

A következő ülésünket november 13-án 10 órakor tartjuk; Szekeres Imre honvédelmi miniszter meghallgatása lesz a NATO, illetőleg a missziók ügyében. Van-e bárkinek bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, berekesztem az ülést. Viszontlátásra.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc.)

 

Németh Zsolt

 

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Barna Beáta