KHTB-25/2007.
(KHTB-45/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. november 5-én, hétfőn, 11.30 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:*

Az ülés résztvevői:*

A bizottság részéről:*

Megjelent:*

Helyettesítési megbízást adott:*

Meghívottak részéről:*

Hozzászóló:*

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása*

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Dr. Stauber Péter (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozat az általános vitára alkalmasságról*

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Dr. Várhelyi Olivér (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozat az általános vitára alkalmasságról*

A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Dr. Várhelyi Olivér (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozat az általános vitára alkalmasságáról*

Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Kiss Ágnes (Oktatási és Kulturális Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozat az általános vitára alkalmasságáról*

Egyebek*


Napirendi javaslat:

  1. Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/4150. szám)
  2. (Általános vita)

  3. Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/4181. szám)
  4. (Általános vita)

  5. A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/4182. szám)
  6. (Általános vita)

  7. Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/4183. szám)
  8. (Általános vita)

  9. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke

Dr. Gedei József (MSZP)

Hárs Gábor (MSZP)

Kárpáti Tibor (MSZP)

Dr. Kékesi Tibor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)

Mesterházy Attila (MSZP)

Dr. Szakács László (MSZP)

Dr. Varga László (MSZP)

Balla Mihály (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Dr. Horváth János (Fidesz)

Dr. Kelemen András (Fidesz)

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)

Potápi Árpád (Fidesz)

Dr. Nagy Andor (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Gógl Árpád (Fidesz) dr. Nagy Andornak (KDNP)

Geberle Erzsébet (SZDSZ) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Dr. Stauber Péter főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Várhelyi Olivér főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Kiss Ágnes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Nagy alkalom a mai nap. Nagy tisztelettel köszöntöm Nagy Andor képviselőtársunkat, a külügyi bizottság újdonsült tagját. Remélem, hogy a külügyi bizottság eddig sem gyenge német vonalát meg fogja erősíteni képviselő úr. Eredményes munkát kívánok neki.

Ami a határozatképességünket illeti, a helyettesítések: Gedei József Mesterházy Attilát, Kékesi Tibor Szabó Vilmost és Nagy Andor Gógl Árpádot helyettesíti. (Megérkezik Szabó Vilmos és Mesterházy Attila.) Két képviselőtársunk megérkezett, köszöntöm őket.

Megállapítom a határozatképességet. A napirendet megküldtem. Van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek kérdése? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Aki támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Első napirendi pontunkhoz köszöntöm Stauber Péter főosztályvezető-helyettes, valamint Pető Gábor tanácsos urakat. Előadót kell állítanunk, ezért kérem, hogy aki vállalja, az gondolkozzon, aztán jelentkezzen. (Dr. Gruber Attila jelentkezik.) Gruber képviselő úr, meg is van.

Parancsoljanak!

Dr. Stauber Péter (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. STAUBER PÉTER főosztályvezető-helyettes (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönjük a meghívást. Mivel elnök úr már bemutatott bennünket, ezért ettől eltekintek. Nagyon röviden szeretném ismertetni a tárgyban forgó törvényjavaslatot. Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség 2004 őszén kötött egy nemzetközi szerződést, miszerint Svájc részt kíván venni Norvégiához és Izlandhoz hasonlóan nem EU-tagként a schengeni vívmányok alkalmazásában. Svájc népszavazással megerősítette ezt a szerződést, viszont valamennyi EU-tagállamban is le kell folytatni a szükséges ratifikációs eljárást.

Mivel Magyarország a nemzetközi jog hazai érvényesülése tekintetében dualista rendszerű, tehát nekünk ezt a szerződést törvénnyel ki kell hirdetnünk ahhoz, hogy hatályba léphessen, és alkalmazásra kerülhessen. Svájc a jövő év vége felé ütemezi azt, hogy ténylegesen is bekapcsolódjon a schengeni rendszerbe, tehát minden szempontból sürgős feladat lenne ez a ratifikáció. Ehhez kérjük a tisztelt bizottság támogatását. Bármilyen kérdés van, legjobb tudásunk szerint igyekszünk válaszolni. Köszönöm szépen.

Határozat az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Ez meggyőző volt. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Ki támogatja Gruber Attila bizottsági előadói mivoltát? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönjük szépen. Viszontlátásra! Jó munkát önöknek! (A napirendi ponthoz érkezett vendégek elhagyják az üléstermet.)

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A második napirendi pont. Köszöntöm Várhelyi Olivér főosztályvezető urat, Kiss Mariette és Gyenge Anikó tanácsosokat. Parancsoljanak, egy rövid kiegészítésre megadom a szót.

Dr. Várhelyi Olivér (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. VÁRHELYI OLIVÉR (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nemzetközi szerződés kihirdetéséről szól az előterjesztés, az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegét szeretnénk kihirdetni. Az Országgyűlés már megerősítette a nemzetközi szerződést. Tulajdonképpen egy formális aktusról lenne szó. Ezzel párhuzamosan fut a Házban az egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztésünk, ami a nemzetközi szerződés belső jogi alkalmazkodásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazza.

Kérem a bizottságot, hogy támogassa az előterjesztést.

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Előadót kell állítanunk itt is. Tehát ha valaki vállalja, az kérem, jelezze nekem! Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Én kérdeztem volna valamit.

ELNÖK: Azt is lehet. (Derültség.)

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök úr, köszönöm. A kérdésem az, hogy a világban folyó szabadalmi egyeztetések, különböző ad hoc és régiós dolgok, amelyeknek én tudatában vagyok, és külön az európai és az észak-amerikai, ezeknek a koordinációja nálunk, magyar honban a'jour, tudjuk, hogy mi történik?

DR. VÁRHELYI OLIVÉR Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Hogyne! A kormányzaton belül a kodifikációért az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felel, az a' jour ügyekért szabadalmi területen természetesen a Magyar Szabadalmi Hivatal.

A nemzetközi kapcsolatok tekintetében szinte minden jelentős nemzetközi szerződésben részes állam Magyarország, a meghatározó jelentőségű szellemi tulajdon szervezetekben mind a regionális, mind a világszervezetben szintén tag Magyarország. A képviseletről a két kormányzati szerv, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Magyar Szabadalmi Hivatal gondoskodik.

Határozat az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Ki vállalja, hogy a bizottságot képviseli? (Dr. Horváth János jelentkezik.) Horváth képviselő úr. Ki támogatja Horváth képviselő urat? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez is egyhangú.

A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A harmadik és a negyedik napirendi pont együttes tárgyalásához köszöntöm az Oktatási Minisztérium képviselőit. (Dr. Várhelyi Olivér: Még a 3-as a miénk.) Bocsánat, a 3. napirendi pont tehát a szabadalmi jogi szerződés kihirdetése. Parancsoljon!

Dr. Várhelyi Olivér (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. VÁRHELYI OLIVÉR (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szintén egy nemzetközi szerződésről van szó. A nemzetközi szerződés a Szellemi Tulajdon Világszervezetében jött létre. Célja a szabadalmi eljárások, bejelentési eljárások egyszerűsítése. A szerződés 2005. április 28-án már hatályba lépett, és kérjük az Országgyűlés felhatalmazását a szerződéshez való csatlakozáshoz, illetve kérjük egyben a kihirdetést is.

Határozat az általános vitára alkalmasságáról

ELNÖK: Kérdés van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Köszönöm szépen.

Előadó? (Dr. Varga László jelentkezik.) Varga képviselő úr. Ki támogatja Varga képviselő urat? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönjük szépen.

Azt hiszem, most a végére értünk. Viszontlátásra!

Az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A negyedik napirendi pontunkra térünk: az audiovizuális örökség. Köszöntöm Kiss Ágnest, Sámuel Balázst és Nagyné Varga Melindát az Oktatási és Kulturális Minisztériumból. Egy rövid kiegészítést szeretnénk kérni. Parancsoljanak!

Kiss Ágnes (Oktatási és Kulturális Minisztérium) szóbeli kiegészítése

KISS ÁGNES (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Európai Tanács keretében 2001. november 8-án létrejött, az audiovizuális örökség védelméről szóló európai egyezmény a mozgóképet a közös európai kultúra részeként tekinti. Az egyezmény rögzíti, hogy az audiovizuális örökség kutathatóvá kell hogy váljon, meg kell őrizni és elérhetővé kell tenni. Ebből a megfontolásból hazánk 2003-ban aláírta az egyezményt, és 2005-ben ratifikálta azt. Jelen előterjesztés célja a nemzetközi szerződésekre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően az egyezmény kihirdetése.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a vonatkozó hazai jogszabályi előírások, így a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény, a sajtótermékek köteles példányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998-as kormányrendelet, valamint az egyezmény szövegének ismeretében megalkotott, a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi törvény az egyezmény előírásainak megfelelnek, ezért az egyezmény kihirdetése kapcsán belső jogi harmonizációra kötelezettség nem merül fel.

Amennyiben kérdéseik vannak, állunk rendelkezésükre.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Felteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú.

Határozat az általános vitára alkalmasságáról

Kozma József képviselő úr vállalja, hogy előadónk lesz. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

Egyebek

Egyebek. Tisztelt Bizottság! A Fidesz a transzatlanti albizottságba Rácz Róbert helyére Balla Mihály képviselő urat delegálja. Szavaznunk kell róla. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Elárulta egyébként a korábbiakban, hogy vállalja. (Derültség.)

A bizottság következő ülései. Kérem, hogy hasonló aktivitást mutasson a bizottság, mint a mai napon a következő üléseken. Tehát holnap, 9 óra 30 perckor nagyköveti meghallgatás, költségvetési módosítók, valamint a KFH az atomfegyverek illegális terjedéséről, a proliferációról tart előterjesztést.

13-án, 10 órakor Szekeres Imre honvédelmi miniszter a missziókról, illetőleg a NATO jövőjéről, értelemszerűen hangsúlyosan az afganisztáni szerepvállalásról, amely aktuális. Tehát 13-án, 10 órakor.

20-án lesz a következő ülésünk, 10 órakor, az európai uniós bizottsággal tartunk együttes ülést, Robert Kagan, az egyik legbefolyásosabb amerikai külpolitikai szakértő az USA külpolitikájáról fog rövid ismertetést tartani, és erről fogunk ezt követően eszmecserét folytatni. Tehát az európai uniós bizottsággal együttes ülés keretében fog sor kerülni erre a találkozóra.

Bejelenteném azt is, hogy 12 órakor, 10 perc múlva, a mai napon a transzatlanti albizottság ülést tart az Egyesült Államok, az Unió és Irán kapcsolatáról lesz szó, és jövő héten is, pontosabban 19-én is 12 órakor albizottsági ülés lesz, az Egyesült Államok nagykövetségének első beosztottja fog a koszovói helyzetről tájékoztatót adni. 19-én, 12 órakor.

Van-e bárkinek kérdése? Gedei képviselő úr!

DR. GEDEI JÓZSEF (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Már lelőtte a poént, amit szerettem volna a bizottság tagjaival megosztani, ezért nem is ezzel kezdem, hanem azzal, hogy a transzatlanti albizottság elnökeként mindenképpen üdvözlöm a Fidesz kiváló döntését. Balla Mihály képviselő úr személyében egy olyan taggal bővül a bizottság, hogy biztos vagyok benne, hogy nemcsak a bizottság munkájának szakszerűsége, hanem az egyetértés is fog növekedni. Elnök úr jelezte, hogy a transzatlanti albizottság délben ülésezik, minden külügyi bizottsági tagot szívesen és szeretettel várunk, hiszen ez egy olyan kérdés, az iráni helyzet, amely nemcsak Magyarországon, hanem szerte a világon a külpolitikai szakértők és ezzel foglalkozó emberek érdeklődésére tart számot.

Tehát elnök urat is, és minden tagot tisztelettel várunk erre és a többi ülésre is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ez fontos, tisztelt bizottság. Tehát nyitott az albizottság ülése a külügyi bizottság tagjainak, és szeretném is kérni a titkárságot, hogy rendszeresen az albizottság üléseiről is küldjön meghívót a bizottság minden tagjának, hogy tudjon róla, amennyiben érdeklődik, az adott bizottsági tag részt tudjon venni az ülésen.

Amennyiben nincs több egyéb, akkor az ülést berekesztem, jó munkát, viszontlátásra!

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 50 perc)

 

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva