KHTB-22/2007.
(KHTB-42/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. október 15-én, hétfőn, 12 óra 04 perckor
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Elnöki köszöntő, bevezető *

A határozatképesség megállapítása *

A napirend elfogadása *

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR "A" és "B" melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló T/3896. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága *

Bujdosó Lajos szóbeli kiegészítője *

Határozathozatal *

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/4012. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága *

Dr. Czombos Tamás szóbeli kiegészítője *

Határozathozatal *

Egyebek *

Elnöki zárszó *

Napirendi javaslat:

1. A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR "A" és "B" melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló T/3896. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága

2. A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/4012. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői:

Megjelent:

Elnököl: Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Geberle Erzsébet (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Dr. Nagy Andor (Fidesz) dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Dr. Szakács László (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről:

Hozzászólók:

Bujdosó Lajos (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
Dr. Czombos Tamás (Külügyminisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 04 perc)

Elnöki köszöntő, bevezető

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a Külügyi és határon túli magyarok bizottsága ülésén megjelent képviselőket, érdeklődőket, a hivatal munkatársait, jegyzőkönyvvezetőinket.

A határozatképesség megállapítása

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. Bejelentem a helyettesítéseket. Kelemen András helyettesíti Nagy Andort, Kékesi Tibor Mesterházy Attilát, Kozma József Szabó Vilmost, Potápi Árpád Németh Zsoltot. Ezekkel a bejelentett helyettesítésekkel a bizottság el tudja kezdeni a munkáját.

A napirend elfogadása

A napirendet kiküldtük. Van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Megállapítom, hogy észrevétel nincs. Ki támogatja ezt a napirendet? (Szavazás.)

A bizottság egyhangúlag támogatta a napirend tárgyalását.

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról, valamint az ADR "A" és "B" melléklete 2007. évi módosításainak és kiegészítéseinek kihirdetéséről szóló T/3896. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága

Az 1. napirendi pont tárgyalásakor köszöntöm Bujdosó Lajos vezető főtanácsost a GKM-ből, kérem, foglaljon helyet. A napirendi pont a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet módosításáról szóló törvényjavaslat. Megkérdezem Bujdosó urat, kíván-e szóban kiegészítést tenni. Ha igen, akkor kérem, röviden tegye meg.

Bujdosó Lajos szóbeli kiegészítője

BUJDOSÓ LAJOS (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Jó napot kívánok. Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Nagyon rövid kiegészítést szeretnék tenni. Ahogy az elnök úr említette, nemzetközi egyezmény módosításáról van szó, amely a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállítását szabályozza, tulajdonképpen az egyezmény mellékletét módosítjuk, amely eldönti, hogy milyen áruk tekinthetők közúton veszélyesnek, rendelkezik ezek tilalmáról vagy engedélyéről a szállítást illetően, milyen csomagolásban kell szállítani, milyen jelöléseket kell alkalmazni, illetve milyen okmányokat kell használni. A módosítások kétévente történnek nemzetközi szakértői csoportok által, és ez az aktuális módosításokat hirdeti ki.

Annyi változás történt, hogy bizonyos helyesbítéseket tettünk a nemzetközi szöveghez. Ezek tulajdonképpen csak helyesbítések, amelyeket a jogi főosztály vett észre. Ezeket csatoltuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e képviselőtársaim közül kérdése valakinek? (Nincs jelentkező.) Sem képviselő asszonynak, sem képviselő uraknak kérdése nincs. Észrevétele van-e valakinek? (Nincs jelentkező.) Nincs észrevétel.

Két dologról kell állást foglalnunk, egyrészt az általános vitára való alkalmasság támogatásáról, másrészt pedig előadó állításáról. Próbálom fölvenni a szemkontaktust képviselőtársaimmal az előadó dolgában, hogy ki lesz az. Varga képviselő urat fogom javasolni.

Határozathozatal

Először is, ki támogatja az általános vitára bocsátást, az alkalmasságot? (Szavazás.)

Egyhangú.

Ki támogatja azt, hogy Varga László képviselő úr legyen a bizottság előadója ebben az ügyben? (Szavazás.)

Ez is egyhangú.

Nagyon szépen köszönöm, főtanácsos úr, jó munkát kívánunk még a nap hátralévő részére.

A Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/4012. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmassága

Második napirendi pontunkkal kapcsolatban köszöntöm Czombos Tamás főosztályvezető-helyettest a Külügyminisztériumból, aki ma a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban van itt.

Megkérdezem a főosztályvezető-helyettes urat, kíván-e rövid kiegészítést tenni. (Czombos Tamás bólint.) Úgy látom, igen, öné a szó.

Dr. Czombos Tamás szóbeli kiegészítője

DR. CZOMBOS TAMÁS (Külügyminisztérium): Igen, elnök úr, röviden, ha a tisztelt bizottság megengedné. A jelen benyújtott törvényjavaslat azt a célt szolgálja, hogy Magyarország eleget tegyen azon nemzetközi és közösségi kötelezettségének, hogy Romániának és Bulgáriának az EGT-hez való csatlakozásáról szóló szerződés kötelező hatályát elismerje és egyben kihirdesse az erre vonatkozó törvényt. Bármely ország, aki csatlakozik az Európai Unióhoz, annak kötelessége csatlakozni az Európai Gazdasági Térséghez is. Az EGT nem más, mint az EU belső piacának kiterjesztése az EFTA-tagállamokra, Norvégiára, Izlandra és Lichtensteinre.

A benyújtott törvényjavaslat tartalmazza azt a nemzetközi szerződést, amit a tagállamok képviselői július 25-én aláírtak, és azt követően egy jegyzékváltás keretében, ami az EK és az EFTA-országok között jött létre, az ideiglenes alkalmazásáról is megállapodtak. Idén augusztus 1-jétől ideiglenesen kell alkalmazni ezt a megállapodást. Ez a magyar polgárokra, cégekre, jogi személyekre nem jelent semmifajta hatást, hiszen Norvégia, Izland, az EFTA-országok viszonylatában a magyar EGT csatlakozási szerződés szabályozza a viszonyokat, míg Románia, Bulgária tekintetében természetesen az uniós szerződések, alapító szerződések, módosító szerződések. Maga az egyezmény nemzetközi jogilag az utolsó ratifikáció letétbe helyezésével lép majd hatályba.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a törvényjavaslatot. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm a világos, lényegre törő tájékoztatást. A bizottság tagjait kérdezem, van-e valakinek kérdése. (Nincs jelzés.) Kérdésre nem jelentkezett senki sem. Van-e valakinek észrevétele? (Nincs jelzés.) Nincsen észrevétel sem.

Ebben a kérdésben is döntenünk kell egyrészt a vitára bocsátásról, másrészt pedig előadó állításának a kérdésében.

Szeretném kérdezni, hogy a képviselő urak közül ki vállalja az előadó szerepét. (Nincs jelzés.) Kelemen képviselő úr mutat-e érdeklődést előadó tárgyában? (Dr. Kelemen András: Nem.) Nem. Akkor Balla képviselő urat kérdezem. (Balla Mihály: Nem.) Ő sem. Akkor Kárpáti képviselő urat fogom javasolni.

Határozathozatal

Ki támogatja az általános vitára való alkalmasságot? (Szavazás.) Egyhangú. Az előadót, Kárpáti képviselő urat ki támogatja? (Szavazás.) Ez is egyhangú.

(Dr. Czombos Tamás felé:) Köszönjük szépen a közreműködését, részvételét.

Egyebek

A 3. napirendi pontunk az egyebek. Az egyebek között bejelentem, hogy a holnapi napon 10 órakor lesz bizottsági ülés, szerdán pedig 14 órakor. Szerdán a 2008. évi költségvetéssel fogunk foglalkozni, holnap pedig nagyköveti ügyekben meghallgatás lesz, illetve a nemzetközi fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató kerül napirendre.

Elnöki zárszó

A bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 12 perc.)

   

Dr. Kozma József

a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Baloghné Hegedűs Éva és Nánásiné Czapári Judit