KHTB-16/2007.
(KHTB-36/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. június 12-én, kedden, 10 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Elnöki bevezető*

A Bernben, 1980. május 19-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv C függelék melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3246. szám)*

Dr. Bozzay Erika előterjesztése*

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3301. szám) (Általános vita)*

Dr. Kozma József előterjesztése*

Egyebek*

Elnöki zárszó*


Napirendi javaslat

  1. A Bernben, 1980. május 19-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv C függelék melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3246. szám)
  2. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3301. szám) (Általános vita)
  3. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnök
Dr. Gedei József (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) érkezéséig Kránitz Lászlónak (MSZP)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) érkezéséig dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Geberle Erzsébet (SZDSZ) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Bozzay Erika (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
Bujdosó Lajos (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 07 perc.)

Elnöki bevezető

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Jó reggelt kívánok! Bejelentem a helyettesítéseket: Németh Zsolt Gruber Attilát, Kozma József Szabó Vilmost, Kékesi Tibor Mesterházy Attilát, Kárpáti Tibor Hárs Gábort, Balla Mihály Horváth Jánost, Szakács László Geberle Erzsébetet, Kránitz László Varga Lászlót, Kelemen András pedig Gógl Árpádot helyettesíti.

Tisztelt Bizottság! Megállapítom a határozatképességet. A kiküldött napirendhez képest egy módosító javaslat van: az egyebek körében a Kozma József alelnök úr által kezdeményezett államháztartási törvény módosítására irányuló javaslattal kiegészül a napirend. Van-e további megjegyzés a napirenddel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.)

Amennyiben nincsen, fölteszem szavazásra: Ki támogatja a napirendet? (Szavazás.) Egyhangúlag elfogadtuk. Elrendelem a zárt ülést.

(A nyílt ülés befejezésének időpontja: 10 óra 08 perc.

A bizottság 10 óra 08 perctől 11 óra 48 percig zárt ülésen folytatta munkáját,
melyről külön jegyzőkönyv készült.)

ELNÖK: Elrendelem a nyílt ülést, és rátérünk utolsó előtti napirendi pontunkra. (Rövid szünet. - A napirendi pont tárgyalására meghívottak belépnek az ülésterembe, és helyet foglalnak a vendégek számára fenntartott asztalnál.)

A Bernben, 1980. május 19-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról szóló, Vilniusban elfogadott 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv C függelék melléklete módosításának és kiegészítésének kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/3246. szám)

A 3. napirendi pontunk a vasúti fuvarozási egyezmény módosítása. Köszöntöm Bozzay Erikát és Bujdosó Lajost a GKM-ből. Jó napot kívánok! Parancsoljanak!

Dr. Bozzay Erika előterjesztése

DR. BOZZAY ERIKA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Jó napot kívánok! Köszönjük szépen a szót, elnök úr. Egy nagyon rövid szóbeli kiegészítést fűznék a benyújtott törvényjavaslathoz.

Ahogy elnök úr is említette, egy nemzetközi egyezmény kihirdetéséről van szó, nevezetesen a veszélyes áruk nemzetközi fuvarozásáról szóló RID-szabályzat 2007. évi módosításairól, ez a nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény - COTIF - egyik függelékét képezi. Nagyon röviden, ez a RID-szabályzat határozza meg azt, hogy milyen feltételek mellett lehet, illetve kell a veszélyesnek minősülő árukat fuvarozni a vasúti szállításban, meghatározza, hogy milyen csomagolást, milyen jelölést kell alkalmazni, milyen okmányoknak kell kísérnie a szállítmányokat. Magát a RID szabályzatot kétévente felülvizsgálják, és ennek az éppen aktuális módosításnak a kihirdetését tartalmazza ez a törvényjavaslat.

Köszönöm szépen, további kérdésekre rendelkezésre állok.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, nincs túl sok kérdés. Felteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3301. szám) (Általános vita)

Az utolsó napirendi pontunk pedig alelnök úr előterjesztése. Parancsoljon!

Dr. Kozma József előterjesztése

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Tisztelt Bizottság! Időközben kiosztásra került egy javaslat, amely formájaként az én javaslatom, hogy bizottsági módosító javaslata legyen az államháztartási törvénynek. Három rövid bekezdésről van szó, az államháztartási törvény három szakaszának a módosításáról, egyetlen cél érdekében. Ez a cél pedig az, hogy 2005-höz, illetve a korábbi évekhez hasonlóan a határon túli magyarok támogatására szánt összegek kifizetése ne azon normák szerint történjen, mint ahogy magyar szervezetek támogatáshoz jutnak - mármint magyarországi magyar szervezetek -, hanem speciálisan a kormány rendeletében biztosított külön és gyorsított eljárással történhessenek meg ezek a kifizetések.

Ennek gyakorlata volt korábban, az ez évi költségvetési törvény elfogadása során ezek a passzusok nem kerültek bele az államháztartási törvénybe. Most viszont, észlelve ezt a helyzetet, javasoljuk azt, hogy próbáljuk meg még ebben a tavaszi ülésszakban a dolgot elindítani. Ha mindenki optimálisan tudja a hátralévő nem egészen három hétben az ügyeket pörgetni, akkor még a tavaszi ülésszak zárása előtt ezt a módosító javaslatot el lehet fogadni. Ha bármilyen csúszás következik be, akkor pedig az őszi első ülés alkalmával mehet át a törvényjavaslat. Mindenesetre fontos lehet, hogy ez a könnyítés a kifizetések teljesítése során adva legyen a kifizetőhelyeknek.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Akkor bizottsági javaslatként benyújtjuk.

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): És amennyiben ezt így a bizottság támogatja, akkor a külön eljárást is kezdeményezni kell. A sürgős, illetve külön eljárásra vonatkozóan a költségvetési bizottságot kell ezzel az üggyel megkérni, úgyhogy kérjük a bizottság apparátusát arra, hogy a szükséges egyeztetéseket végezze el. Mi mindenesetre igényeljük a lehető leggyorsabb eljárást a parlamentben.

Egyebek

ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink végére értünk. Egyebek napirend keretei között szeretném bejelenteni, hogy a következő, előreláthatólag utolsó ülésünket egy hét múlva, 19-én, kedden tíz órakor fogjuk tartani; Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség újonnan megválasztott elnöke, valamint Józsa László a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke tájékoztatója a szerbiai helyzetről lesz napirenden. Meglehetősen összetett helyzet, érdeklődéssel várjuk a két vendégünk tájékoztatását.

Elnöki zárszó

A nyári szünet információim szerint a szeptember 17-ével kezdődő hétig fog tartani, tehát az első bizottsági ülésünkre előreláthatólag szeptember 18-án vagy, amennyiben szükséges, 17-én fog sor kerülni. Bárkinek van-e kérdése az egyebek napirendi pont keretében? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a bizottsági ülést berekesztem.

Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc.)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Horváth Éva Szilvia és Farkas Cecília