KHTB-13/2007.
(KHTB-33/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. május 14-én, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/2917. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Márton Réka kiegészítése*

Kérdések, észrevételek*

Határozathozatal*

A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló T/2918. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Kiss Attila kiegészítése*

Kérdések, észrevételek*

Határozathozatal*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1.Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2917. szám)

(Általános vita)

2.A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény Függelékeinek kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2918. szám)

(Általános vita)

3.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke

Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)
Geberle Erzsébet (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Németh Zsolt (Fidesz) Rácz Róbertnek (Fidesz)
Dr. Gedei József (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) dr. Kozma Józsfnek (MSZP)
Kránitz László (MSZP) érkezéséig Kárpáti Tibornak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) érkezéséig Geberle Erzsébetnek (SZDSZ)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz) érkezéséig dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) érkezéséig dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz) érkezéséig dr. Gruber Attilának (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Márton Réka (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
Kiss Attila (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 01 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a Külügyi bizottság ülésén megjelent képviselőtársaimat. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A helyettesítések: Kozma József Hárs Gábort, Kékesi Tibor Gedei Józsefet, Szakács László Varga Lászlót, Kárpáti Tibor Kránitz Lászlót, Geberle Erzsébet Mesterházy Attilát, Rácz Róbert Németh Zsoltot és Kelemen András Balla Mihályt helyettesíti.

A napirend előre ki volt küldve. Van-e ehhez észrevétel? (Senki sem jelentkezik.) Nincsen.

A napirend elfogadása

Elfogadja-e a bizottság a napirendet? (Szavazás.) Igen, egyhangúlag elfogadva. Köszönöm szépen.

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/2917. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Az 1. napirendi pontunkhoz tisztelettel köszöntöm Márton Rékát a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumból. Kérem, foglalja el azt a széket! (Márton Réka helyet foglal a meghívottak számára fenntartott asztalnál.) Köszönöm, és egyben arra kérem, hogy röviden szóban, ha szükségesnek látja, fűzzön hozzá kiegészítést. Parancsoljon, öné a szó!

Márton Réka kiegészítése

MÁRTON RÉKA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Én egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti átfogó légiközlekedési megállapodás kihirdetése miatt vagyok itt.

Az Európai Bíróság 2002-ben hozott egy ítéletet, amiben a tagállamok és az Amerikai Egyesült Államok közötti kétoldalú légiközlekedési megállapodásokat közösségi joggal ellentétesnek ítélte, ezért a Tanács 2003-ban felhatalmazást adott a Bizottságnak az átfogó légiközlekedési megállapodás megtárgyalására. Hosszú tárgyalási folyamat előzte meg tehát ezt az egyezményt. Előrehaladást a tárgyalásokban 2007 legelején sikerült elérni: a közlekedési tanács ülése 2007. március 22-én hagyta jóvá a megállapodás szövegét. A felek, tehát az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok április 30-án aláírták a megállapodást. (Dr. Horváth János megérkezik az ülésre.)

A megállapodás rendelkezik az ideiglenes alkalmazásról, amit 2008. március 30-ától jelöl meg. A megállapodás törvényhozási tárgykört érint. A nemzetközi szerződésekről szóló törvény szerint rendelkezni kell a kihirdetett törvényben az ideiglenes alkalmazásról is. Illetve azt szeretném még hozzátenni, hogy 2002-ben a Bizottság jogsértési eljárást indított a Magyar Köztársasággal szemben a kétoldalú, tehát a Magyar Köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között fennálló légiközlekedési megállapodás okán. Ezt is közösségi joggal ellentétesnek minősítette. (Szabó Vilmos megérkezik a bizottság ülésére.)

Ezért kérem a tisztelt bizottságot arra, hogy a törvényjavaslat-tervezetet támogatni szíveskedjenek, és köszönöm a figyelmüket.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem tisztelettel a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése és egyben észrevétele. (Jelzésre:) Kelemen képviselő úr!

DR. KELEMEN ANDRÁS (Fidesz): Annyi volna, hogy ez a jogsértési ügy hogyan rendeződött vagy mi van vele. (Dr. Gruber Attila megérkezik.)

MÁRTON RÉKA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): A válaszadási határidőre figyelemmel arról tájékoztattuk a Bizottságot, hogy folyamatban van az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti tárgyalássorozat. A Magyar Köztársaság tárgyalási álláspontjában mindvégig támogatta ennek az egyezménynek a megkötését, és erre figyelemmel kértük a Bizottságtól, hogy egyelőre ne folytassa az eljárást. (Dr. Kelemen András közbevetése.) Igen, amennyiben a megállapodás megszületett, a törvényjavaslatot kihirdetjük, a törvény megjelenik, lezárják.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel van-e? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincsen.

Határozathozatal

Akkor tisztelettel kérem a bizottság tagjait, hogy az általános vitára való alkalmasságról legyenek szívesek szavazni. Ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangú. Köszönöm szépen a minisztérium képviselőjének az előterjesztését és a bizottságnak a vitát.

Előadót kell állítanunk ehhez a napirendi ponthoz. Van-e önként jelentkező? (Jelzésre:) Szakács képviselő úr!

Támogatja-e a tisztelt bizottság, hogy a képviselő úr legyen az előadó? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja a bizottság.

Időközben megérkezett Szabó Vilmos alelnök úr, és az elmúlt bizottsági ülésen Németh Zsolt elnök úr a helyettesítéssel az alelnök urat bízta meg, én az ő távollétében az akadályoztatás miatti helyettesítést láttam el. Úgyhogy azzal adom át neki az elnöklést, hogy egyben, mivel még kevesen voltunk, nem tettem meg, most viszont már úgy gondolom, hogy méltó körülmények között köszönthetem Geberle Erzsébet képviselő asszonyt, aki Eörsi Mátyás képviselő úr megüresedett helyét foglalta el itt, a Külügyi bizottságban. Jó munkát kívánok neki! (Geberle Erzsébet jelentkezik.)

Átadom a szót az alelnök úrnak, lehet, hogy ő majd szót ad Geberle Erzsébetnek. (Geberle Erzsébet: Az is jó, ha a végén szólhatok két szót.)

(Az ülés vezetését Szabó Vilmos, a bizottság alelnöke veszi át.)

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Igen, akkor a végén. Rendben!

Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot.

A nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló T/2918. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

A 2. napirendi pontunk következik: a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban '44. december 7-én aláírt egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló nemzetközi szerződés általános vitára való alkalmassága. Köszöntöm Kiss Attilát a Gazdasági Minisztériumból. Kérem, vezesse be a napirendi pontot! Parancsoljon, öné a szó.

Kiss Attila kiegészítése

KISS ATTILA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A nemzetközi polgári repülésről szóló egyezményt, a chicagói egyezményt az 1971. évi 25. tvr. hirdette ki hazánkban. Az egyezmény mintegy hétezer oldal terjedelmű, tizennyolc függeléke a polgári repülést szabályozó ajánlásokat tartalmazza, többek között a személyi alkalmassággal, a repülési szabályokkal és légijármű-üzemeltetéssel kapcsolatban. (Mesterházy Attila és Kránitz László megérkeznek az ülésre.)

A törvényjavaslat - összhangban az Alkotmánybíróság 30/2005. számú határozatával - a chicagói egyezmény aktuális, 2005 óta történt módosításait is tartalmazó függelékeinek hazai kihirdetéséről rendelkezik. Kérem a tisztelt bizottságot, hogy a törvényjavaslat-tervezetet támogatni szíveskedjenek!

Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre:) Horváth János képviselő úr, parancsoljon!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Kérdezem a kormány nevében szóló urat, hogy miképpen viszonyul ez az okmány a korábbi sokféle egyezményekhez a légi közlekedés tekintetében. Ön említette, hogy hétezer oldal háttéradat és mi minden van. Engem különösen érdekel, és csak ezt szeretném tudni, hogy az a sokat emlegetett és sokszor megkérdezett varsói egyezmény, amelyik ugyancsak egy ősrégi valami, az nyilván bele lett ebbe masszírozva. Vagy az már nem releváns? Ez a kérdésem.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e másnak esetlegesen kérdése vagy megjegyzése, amire együttesen reagál az előadó. (Senki sem jelentkezik.) Nincs más kérdés. Parancsoljon!

KISS ATTILA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Tisztelt Képviselő Úr! Az ön kérdésére válaszolva: a varsói egyezmény az egy jelenleg hatályban lévő egyezmény, amit emlékezetem szerint több módosítást követően valamelyik 2004-es törvény hirdetett ki. Ez a jelenlegi, a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény egy másik, ettől teljesen független egyezmény, ez az alapegyezménye tulajdonképpen az egész polgári légi közlekedésnek, és a hétezer oldal terjedelem maga a függelék, amely - ahogy mondtam - repülési szabályokkal, légijármű-üzemeltetéssel kapcsolatosan rendelkezik. Tehát most ennek a mellékletnek, tehát a függelékeknek a kihirdetése történik. A varsói egy jelenleg hatályban lévő egyezmény, ami ettől független.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Köszönöm.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Még egyszer megkérdezem: Van-e más kérdés, megjegyzés? (Senki sem jelentkezik.) Más megjegyzés, más kérdés nincs. Köszönöm szépen a válaszát. (Dr. Gógl Árpád megérkezik a bizottság ülésére.)

Határozathozatal

Kérem a bizottság tagjait, hogy aki általános vitára alkalmasnak találja és javasolja, emelje föl a kezét! (Szavazás.) Egyhangú - Gógl képviselő úr is nyilván.

Köszönöm szépen. További jó munkát kívánok önnek!

Előadót kell állítanunk. (Dr. Gruber Attila: Vállalom!) Gruber Attila képviselő úr, ő szakértő is.

Megkérdezem a bizottság tagjait, hogy támogatják-e, hogy Gruber Attila legyen a bizottság előadója. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatják.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az egyebek között szeretném jelezni, hogy a következő ülésünkre 22-én, délután 2 órakor kerül sor, ahogy azt már Németh Zsolt elnök úr legutóbb is jelezte, várhatóan Ukrajna a téma, nagykövetjelölteket hallgat meg a bizottság, illetve a schengeni törvényjavaslat is várhatóan ide kerül. Tehát még egyszer: 22-én délután 2 órakor.

És ha megengedi a bizottság, ahogyan itt már az előbb jeleztem, Geberle Erzsébet képviselő asszonynak, a bizottságunk új tagjának adnám meg a szót. Képviselő asszony, parancsoljon!

GEBERLE ERZSÉBET (SZDSZ): Köszönöm szépen, alelnök úr. Először is szeretném megköszönni a kedves fogadtatást. Úgy gondolom, illő, hogy néhány szóban bemutatkozzam.

Van, akiknek nem vagyok ismeretlen, hiszen sok éve dolgozunk együtt. Én december 4-én, Demszky Gábor lemondásával kerültem a parlamentbe, és most Eörsi Mátyás frakcióvezetővé választásával erre a megüresedett helyre pályáztam, és a frakció engem támogatott.

Olyan kifejezetten külügyi múltam nincsen, tizenhat éves önkormányzati munka áll a hátam mögött, hiszen 1990 óta voltam tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, az SZDSZ frakcióvezető-helyettese voltam, illetve a szociális és lakásügyi bizottság elnöke, illetve több bizottságban megfordultam ezalatt a tizenhat év alatt. Angol tagozatos gimnáziumban végeztem, majd tanítóképző főiskolán, illetve a századvég politikai iskolát végeztem el. Nyolc évig, amíg rendes ember voltam, addig első és második osztályos gyerekeket tanítottam írni-olvasni, aztán '90-ben csábított el a politika.

Kérem, hogy fogadjanak szeretettel és türelemmel, és segítsék azt, hogy be tudjak illeszkedni a bizottság munkájába!

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Minden bizonnyal, azt hiszem, mindannyiunk nevében ígérhetem, hogy örömmel fogadjuk és támogatni is fogjuk.

Azt is hadd mondjam el, ha így fogalmazott a képviselő asszony, hogy van, akivel régóta dolgozik együtt, én azok közé tartozom: '98-tól 2002-ig a Fővárosi Közgyűlésben voltam képviselő, és akkor egy közös albizottságban is dolgoztunk, az éppen ifjúsági volt, ahogy jelezte, több bizottságban is megfordult. Meggyőződésem, hogy semmilyen különösebb gondot és nehézséget nem fog okozni, hogy beilleszkedjen a Külügyi bizottság munkájába, és aktív résztvevő legyen.

Szeretném megkérdezni, hogy az egyebek között van-e bárkinek is mondandója a bizottság számára. (Balla Mihály megérkezik az ülésre.) Balla képviselő urat köszöntjük! (Derültség.) Egy aláírás erejéig nem jelentem be, hogy még idő előtt legyen. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs bejelentenivalója senkinek.

Tisztelt Bizottság! Köszönöm szépen a részvételt, az aktivitást. Tehát 22-én 2 órakor, a következő ülésünkön találkozunk. Viszontlátásra!

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 17 perc.)

 

Szabó Vilmos
a bizottság alelnöke

Dr. Kozma József
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília