KHTB-10/2006.
(KHTB-30/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. április 23-án, hétfőn, 11 óra 15 perckor
az Országház főemelet 58. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1.A Külügyminisztérium mentesítése a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény hatálya alól

2.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke

Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Németh Zsolt (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) érkezéséig Kárpáti Tibornak (MSZP)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) érkezéséig dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)
Dr. Gedei József (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Mesterházy Attila (MSZP) érkezéséig dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Dr. Fekszi Márta, a Külügyminisztérium szakállamtitkára


(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 17 perc)

Elnöki megnyitó

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a Külügyi bizottság ülésén megjelent bizottsági tagokat, meghívottakat, vendégeket, előadót.

Megállapítom, hogy határozatképes létszámban jelen vagyunk. A helyettesítések: Balla Mihály Németh Zsoltot, Kozma József Kékesi Tibort, Kárpáti Tibor Hárs Gábort, Horváth János Nagy Gábort, Gógl Árpád Gruber Attilát, Szakács László Gedei Józsefet és Varga László Mesterházy Attilát fogja helyettesíteni.

Egyetlen napirendi pont, illetve kettő megtárgyalása szerepel az egyebekkel együtt a mai bizottsági ülésen.

A napirend elfogadása

A bizottság tagjai elfogadják? (Szavazás.) Igen, egyhangúlag elfogadták.

Tekintettel az 1. napirendi pont jellegére, elrendelem a zárt ülést. Megállapítom, hogy ennek a feltételei teljesülnek.

(A bizottság 11 óra 18 perctől 11 óra 30 percig zárt ülést tartott,
melyről külön jegyzőkönyv készült.

A bizottság 11 óra 30 perctől ismét nyílt ülésen folytatta munkáját.)

Egyebek

ELNÖK: Elrendelem a nyílt folytatását a bizottsági ülésnek. Egyetlenegy bejelentenivalóm van, mégpedig a következő bizottsági ülések időpontja. (Potápi Árpád megérkezik az ülésre.) Potápi képviselő úr még éppen alá tudja írni a jelenléti ívet. (Derültség.)

A következő bizottsági ülésekre az alábbiak szerint kerül sor: május 7-én 12 órakor a kedvezménytörvény és további nemzetközi szerződések lesznek.

Az államtitkár asszonynak köszönjük szépen a közreműködést. Viszontlátásra! (Dr. Fekszi Márta távozik az ülésteremből.)

Május 8-án pedig Göncz Kinga miniszter asszony meghallgatására kerül sor 10 órakor. Tehát akkor még egyszer: 7-én 12 órakor és 8-án 10 órakor lesz bizottsági ülés.

Van-e valakinek más "egyebe", bejelentenivalója? (Senki sem jelentkezik.) Ha nincsen, akkor a bizottsági ülést bezárom. Köszönöm szépen.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 32 perc.)

Dr. Kozma József
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Farkas Cecília