KHTB-10/2007.
(KHTB/29/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. április 16-án, hétfőn, 12 órai kezdettel
a Parlament főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:*

Az ülés résztvevői:*

A bizottság részéről:*

Megjelent:*

Helyettesítési megbízást adott:*

Meghívottak részéről:*

Hozzászóló:*

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása*

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodást módosító, a Bank kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. számú határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Szablyár Péterné (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

Bizottsági előadó kijelölése*

Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről*

Orgovány András (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, hozzászólások, reagálások*

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról*

Egyebek*


Napirendi javaslat:

  1. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodást módosító, a Bank kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. számú határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2668. szám)
    (Általános vita)
  2. Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/2718. szám)
    (Általános vita)
  3. Egyebek

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke

Kárpáti Tibor (MSZP)

Dr. Kékesi Tibor (MSZP)

Kránitz László (MSZP)

Dr. Szakács László (MSZP)

Dr. Varga László (MSZP)

Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)

Dr. Horváth János (Fidesz)

Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)

Potápi Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Németh Zsolt (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)

Hárs Gábor (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Dr. Kozma József (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)

Mesterházy Attila (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)

Dr. Gedei József (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Balla Mihály (Fidesz) Potápi Árpádnak (Fidesz)

Dr. Kelemen András (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)

Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) Kránitz Lászlónak (MSZP)

(megérkezéséig:) Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Szablyár Péterné (Pénzügyminisztérium)

Orgovány András (Külügyminisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 06 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy mindenki foglalja a helyét. Tisztelettel köszöntöm a külügyi bizottság megjelent tagjait. Németh Zsolt elnök úr már Strasbourgban van az Európai Tanács parlamenti közgyűlésén, így én fogom a mai ülést vezetni.

Szeretném bejelenteni a helyettesítéseket: Gógl Árpád képviselő úr helyettesíti Németh Zsolt elnök urat, Varga László képviselő úr Hárs Gábor képviselő urat, Szakács László Kozma József alelnök urat, Kárpáti Tibor képviselő úr Mesterházy Attilát, én Gedei József képviselő kollégámat helyettesítem, Potápi Árpád képviselő úr Balla Mihályt, Gruber Attila képviselő úr Kelemen András képviselő urat, Horváth János képviselő úr Nagy Gábor Tamást, és Kránitz László Eörsi Mátyás képviselő urat helyettesíti.

Amint a meghívóból látható, két napirendi pontunk van. Az első napirendi pont az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodást módosító törvényjavaslat.

Megkérdezem a tisztelt bizottságot, van-e a napirenddel kapcsolatosan kérdés. (Nincs jelzés.) Nincs kérdés. Aki elfogadja a napirendet, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság a napirendet elfogadta, egyhangú a szavazás.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodást módosító, a Bank kormányzótanácsa által 2004. január 30-án meghozott, és a tagállamok által elfogadott 90. számú határozat kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Tisztelettel köszöntöm az első napirendi pontnál a kormány részéről Szablyár Péterné asszonyt a Pénzügyminisztériumból. Tessék parancsolni, ha a rövid indoklást vagy bevezetőt elmondja. Köszönöm szépen.

Szablyár Péterné (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

SZABLYÁR PÉTERNÉ (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Én is mindenkit szeretettel köszöntök. Úgy érzem, hogy egy nagyon egyszerű és könnyű feladatot kell most gyorsan abszolválnunk, mégpedig arról van szó, hogy az 1991-ben létrejött Európa Bankot létrehozó megállapodást egy félmondattal ki kell egészíteni, amelynek a lényege az, hogy Mongólia csatlakozott a Bankhoz, és a Bankot megalapító megállapodásban a kedvezményezett országok sorába csak a közép-kelet európai országok tartozhattak, és miután Mongólia is igényt tartana arra, hogy kedvezményezett ország legyen, ezért ezt a megállapodást ki kell egészíteni Mongóliára.

Ennyi történik, és ennek egy nagyon hosszú, több éve tartó folyamatára teszünk most pontot, amikor először mindenki megszavazta, utána erről értesítettek, és utána mindenki még egyszer megszavazza otthon, és erről is értesítettek, és most már Mongólia sok pénzt kaphat. Köszönöm.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Nyilván ez a kihirdetésről van szó. Van-e kérdése, megjegyzése bárkinek is a bizottságból? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor természetesen nem kérem, hogy reagáljon a kérdésekre vagy megjegyzésekre. Megkérdezem a bizottságot, ki az, aki támogatja szavazatával ennek a törvényjavaslatnak az általános vitára való alkalmasságát. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Egyhangú döntéssel a bizottság támogatta.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

Bizottsági előadó kijelölése

Jelzem a tisztelt bizottságnak, hogy előadót kell állítanunk. Van-e önként vállalkozó? (Dr. Kékesi Tibor jelentkezik.) Kékesi Tibor képviselő úr vállalja. Megkérdezem a bizottságot, támogatja-e. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Kékesi képviselő úr fogja a bizottság álláspontját elmondani a parlamentben.

Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok önnek. (Szablyár Péterné távozik az ülésteremből.)

Az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről

Áttérünk a második napirendre, az Európai Közösségek és tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről, általános vita előtt.

Tisztelettel köszöntöm a kormány részéről Orgovány Andrást a Külügyminisztériumból. Tessék parancsolni egy bevezetőt vagy felvezetőt mondani a napirendhez.

Orgovány András (Külügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

ORGOVÁNY ANDRÁS (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselők! Hölgyeim és Uraim! Az Európai Unió nyugat-balkán politikájának 1999-ben elindított módszere a stabilitási és társulási folyamat. Ennek alapvető eszköze az, hogy a nyugat-balkáni államokkal az Európai Közösség és tagállamai, egyszerűen az Unió úgynevezett stabilizációs és társulási megállapodásokat kötnek. Ezek felépítésükben hasonlóak, mint annak idején a tagjelölt országok, mint Magyarország esetében is az európai megállapodás volt, szintén egy társulási jellegű szerződés.

Ezek a megállapodások szintén tartalmaznak európai perspektívát is.

Albánia esetében ennek a stabilitási és társulási megállapodásnak a megkötésére irányuló tárgyalások 2003. január 31-én kezdődtek meg. A tárgyalás folyamán a bizottság folyamatosan monitorozta Albánia fejlődését és éves jelentésekben, országjelentésekben foglalta össze a tapasztalt fejlődést. A 2005. évi országjelentés volt az, amikor úgy találta a bizottság, hogy az eredmények alapján lehetséges a megállapodás aláírása, de természetesen további fejlesztendő, javítandó területeket is megjelölt.

Ennek alapján a megállapodás itt Albánia esetében 2006. június 13-án aláírásra is került, hasonlóan, mint annak idején az európai megállapodásnál is, ennek a megállapodásnak is van csak kereskedelmi része, amelyhez nem szükséges a tagállamok hozzájárulása. Így ez a kereskedelmi rész egy átmeneti megállapodással, egy interim agreement-tel 2006. december 1-jén már hatályba is lépett.

Magának a teljes megállapodásnak a hatálybalépéséhez, amelynek a célja Albánia további stabilizálása, demokratizálása, a piacgazdaságba való átmenet, a jogállamiság elősegítése és az európai integráció előkészítése, ennek a teljes megállapodásnak a hatálybalépéséhez viszont az összes tagállam hozzájárulása szükséges. Tudomásunk szerint eddig három tagállamban már befejeződött a ratifikációs folyamat, többen folyik a ratifikációs folyamat, és a kormány ezúton kérné az Országgyűlés hozzájárulását is majd ennek az EK és tagállamai, valamint Albánia közötti megállapodás hatálybaléptetéséhez. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy igen alapos bevezetőt kaptunk. Megkérdezem, mégis van-e bárkinek kérdése. Gógl képviselő úr, parancsoljon!

Kérdések, hozzászólások, reagálások

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Bocsánat, én csak tájékozatlan vagyok nyilvánvalóan és kíváncsivá tesz, hogy ilyen stabilizációs és társulási megállapodás a volt jugoszláv államok közül és a nyugat-balkániak között mindenkivel van már?

ORGOVÁNY ANDRÁS (Külügyminisztérium): Nincs mindenkivel. Mindegyikkel folyamatban van, hogy úgy mondjam. A jelenlegi helyzet a következő: Horvátország és Macedónia esetében már hatályban van ez a megállapodás, Albánia esetében most ratifikációs fázisban van ez a megállapodás. Montenegró esetében idén márciusban parafálásra került a megállapodás, tehát az aláírásra vár és utána ratifikációra. Bosznia-Hercegovina tekintetében technikailag lezárultak a tárgyalások, viszont bizonyos hiányosságok miatt, elsősorban a bel- és igazságügyi szektorban, a bírói szektorban a bizottság egyelőre a parafálását nem javasolja. Tehát a tárgyalások lezárultak, és itt - hogy úgy mondjam - Boszniában egy újabb fejlődésre vár a bizottság, hogy javasolja a parafálást, illetve az aláírást.

Szerbia esetében pedig elkezdődtek a tárgyalások, de jelenleg nem folynak. A tagállamok többsége a folytatását a hágai nemzetközi bírósággal való együttműködés kézzelfoghatóbb bizonyításához köti. (Kárpáti Tibor: Macedóniával?) Nem, Szerbiával. Macedóniával hatályban van. Macedónia és Horvátország az a két ország, amellyel ez a megállapodás már minden tagállamban ratifikálásra került.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Horváth János képviselő úr, parancsoljon!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Ha szabad, elnök úr, egy igen rövid kérdés, majdnem igennel vagy nemmel kaphatok rá választ.

Olaszország, olasz kollégákkal, törvényhozókkal és közgazdászokkal beszélgettem erről valamikor, és akkor igen fontolgatták. Azóta ők eldöntötték és Olaszország már igent mondott vagy ott még mindig silabizálnak?

ORGOVÁNY ANDRÁS (Külügyminisztérium): Aláírt megállapodásról van szó, tehát minden tagállam aláírta. A ratifikáció még nem történt meg Olaszországban.

ELNÖK: További kérdés megfogalmazódott-e még bárkiben? Kárpáti képviselő úr, parancsoljon!

KÁRPÁTI TIBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor zárjuk már a kört. Ukrajna vonatkozásában várható-e ez? Ugyanis erről beszélgettünk a korábbi időszakban, mert tagja lenni ennek az előcsatlakozási társulásnak már bizonyos vízumkedvezményeket is jelenthet a szomszéd országgal, mint EU-s országgal kapcsolatban. Ukrajna vonatkozásában várható-e valami ilyen jellegű megállapodás?

ORGOVÁNY ANDRÁS (Külügyminisztérium): Ez a típusú megállapodás nem várható. Ukrajna itt egy másik csoportba tartozik az Európai Unió szemszögéből. Ezek az úgynevezett stabilizációs társulási megállapodások kifejezetten a Nyugat-Balkán államaira szabottak. Ukrajna az Európai Unió úgynevezett európai szomszédságpolitikájának a tagja. Itt egy úgynevezett PCA-megállapodás, egy partnerségi és együttműködési megállapodás van hatályban jelenleg is, és ennek a megújításáról van szó. Ezt a megállapodást a jövő év folyamán meg kell újítani. Erről most kezdődnek majd el a tárgyalások az Unió és Ukrajna között, és ugyanilyen típusú megállapodása van egyébként az EU-nak Oroszországgal is, ez szintén egy PCA, tehát partnerségi és együttműködési megállapodás.

Tehát más típusú megállapodásnál a legfőbb különbség az, hogy ezekben a nyugat-balkáni megállapodásokban az európai perspektíva benne foglaltatik, a többiben pillanatnyilag nem.

Határozathozatal az általános vitára alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdése, megjegyzése van-e valakinek? (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincs. A válaszok elhangzottak.

A kérdésekből jól érzékelhető, hogy magával az előterjesztéssel kapcsolatosan nem fogalmazódott meg semmilyen külön kérdés vagy megjegyzés. Ezért szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja az általános vitára való alkalmasságát? (Szavazás.)

A bizottság egyhangúlag támogatja.

Megköszönöm Orgovány András úrnak az előterjesztést és a kérdésekre adott válaszát. További jó munkát kívánok.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az egyebek között szeretném elmondani, hogy következő ülésünket május 8-án, kedden 10 órakor tervezzük, ahol is Göncz Kinga miniszter asszonnyal találkoznánk. Ezzel együtt, ha érkezik olyan előterjesztés nemzetközi szerződésekre vonatkozóan, mint ez is, akkor elképzelhető, hogy hétfőn egy ilyen rövid bizottsági ülést tartunk.

Ennyi van nekem. Gógl képviselő úr, parancsoljon!

DR. GÓGL ÁRPÁD (Fidesz): Bocsánatot kérek, de engem felhívtak a múlt héten, hogy jön 2-3-án egy koreai parlamenti delegáció, akik szeretnének találkozni Szili Katalinnal és a külügyi bizottsággal is. Én mondtam, hogy semmiben nem vagyok illetékes, de 2-3-án terveznének ők valami találkozást. Ezt csak jelzem.

ELNÖK: Tudunk róla? (Klein András: Nem.) Nyilvánvalóan tájékozódunk a Külügyminisztériumon keresztül, illetve az elnöki irodán.

Ha holnap reggel én is kimegyek Strasbourgba, akkor Sárdi Péter kinn van, ha nála ez a kérdés már ott van, akkor vele lehet ebben egyeztetni is, nyilván lehetséges, aki érdeklődik.

Van-e még valakinek egyéb megjegyzése? (Megérkezik dr. Nagy Gábor Tamás.) Üdvözöljük Nagy Gábor képviselő urat, megvárjuk, amíg a helyét elfoglalja, hogy bejelenthessem, hogy nagyon szépen köszönöm a bizottsági tagok aktivitását, napirendi pontjainkat megtárgyaltuk, az ülést befejeztük.

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 20 perc)

 

 

Szabó Vilmos
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva