KHTB-2/2007.
(KHTB-21/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2007. február 12-én, hétfőn, 12 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

A bizottság titkársága részéről*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Résztvevők*

Az ülés megnyitása*

A határozatképesség megállapítása*


A napirendi javaslat elfogadása*

Elnöki bevezető*

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/1743. számú törvényjavaslat (Általános vita)*

Takács László szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal*

Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/1918. számú törvényjavaslat (Általános vita)*

Dr. Hanzséros Andrea szóbeli kiegészítése*

Határozathozatal*

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményben részes felek konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott kiotói jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/1923. számú törvényjavaslat (Általános vita)*

Dr. Gurbán Györgyi szóbeli kiegészítése*

Kérdések, válaszok*

Határozathozatal*

Napirendi javaslat

1. A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1743. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1918. szám)

(Általános vita)

3. Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményben részes felek konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott kiotói jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1923. szám)

(Általános vita)

4. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Gedei József (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) megérkezéséig dr. Gedei Józsefnek (MSZP)
Kránitz László (MSZP) megérkezéséig dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) Hárs Gábornak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) megérkezéséig dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Rácz Róbert (Fidesz) megérkezéséig Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)

A bizottság titkársága részéről

Klein András, a bizottság munkatársa

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Takács László (Külügyminisztérium)
Dr. Hanzséros Andrea (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
Dr. Gurbán Györgyi (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)

Résztvevők

Ballai Péter (Külügyminisztérium)
Dr. Toma Gábor (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc)

Az ülés megnyitása

A határozatképesség megállapítása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó napot kívánok, tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink és az ülésen jelenlévők! Bejelentem a helyettesítéseket: Szakács László Varga Lászlót, Kékesi Tibor Kránitz Lászlót (Kránitz László megérkezik az ülésre.) - őt már nem -, Gedei József Mesterházy Attilát, Kozma József Eörsi Mátyást, Gedei József Szabó Vilmost? Kétszer? Ezt tisztázzuk, hogy végül is szegény Gedei képviselő úr kit helyettesít! (Dr. Gedei József: Majd elnök úr eldönti.) És Németh Zsolt Rácz Róbertet helyettesíti. (Rácz Róbert megérkezik az ülésre.) Már Rácz Róbertet sem kell helyettesíteni. Kit helyettesít Gedei képviselő úr? (Klein András, a bizottság munkatársa: Szabó Vilmost.) Szabó Vilmost. Köszönöm szépen, megállapítom a határozatképességet.

A napirendi javaslat elfogadása

A napirend mindenki előtt ott fekszik. Hadd tegyem fel szavazásra a napirendet, amennyiben nincs megjegyzés. (Nem érkezik jelzés. - Szabó Vilmos megérkezik az ülésre.) Ki támogatja ezt a napirendet? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Egyhangú.

Elnöki bevezető

Képviselőtársaim, mindenkit köszöntök itt a tavaszi ülésszak alkalmából. A holnapi napon fogjuk az első érdemibb bizottsági ülésünket tartani. Bizonyára értesültek a képviselőtársak arról, hogy holnap a Bundestag külügyi bizottságának az elnöke lesz a vendégünk, ami eddig egy teljesen szokatlan, mondhatnám, egyedülálló napirendi pont, hiszen egy ilyen magas rangú német politikus személyesen fog tudni tájékoztatni bennünket a német elnökség prioritásairól. Természetesen jelen lesz a német nagykövet is.

Még szeretném itt a félév elején jelezni azt, hogy hamarosan tartunk egy bizottsági elnökségi ülést, és a félév munkájával kapcsolatos időpont-, illetve tematikus kérdésekben kialakítjuk az elnökség álláspontját. Ha valakinek van ezzel kapcsolatban javaslata, az elnökség illetékes tagjának ezt jelezze.

A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló T/1743. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Az 1. napirendi ponthoz köszöntöm Takács László, illetőleg Ballai Péter urakat a Külügyminisztériumból. Jelezném, hogy nem kell előadót állítanunk, de lehet. A törvénymódosítás egyébként technikai jellegű. Rövid kiegészítést szeretnénk kérni. Parancsoljanak!

Takács László szóbeli kiegészítése

TAKÁCS LÁSZLÓ (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Külügyi Bizottság! A konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz kapcsolódó rövid kiegészítést szeretnék tenni. Elnök úr is hangsúlyozta, ez egy technikai jellegű, kisterjedelmű módosítása ennek a törvénynek, alapvető, koncepcionális kérdéseket a konzuli védelem területén nem érint, elsősorban már meglévő, a konzuli védelemmel összefüggő intézmények jogi alapja teremtődne meg ezzel. Így például lehetővé válna a jogi meglapozottság egy széles körű együttműködéshez a konzuli szolgálat és Magyarországon és külföldön működő, elsősorban humanitárius, karitatív, szociális feladatokat ellátó nem állami, társadalmi szervezetek és egyesületek között. Így tehát mód nyílna arra, hogy ezeknek a szervezeteknek a civil szférában való mozgástere és a konzuli szolgálatnak a nemzetközi jogi mentességei egymást felerősítve végül is egy olyan hatást váltsanak ki, ami növeli és erősíti a konzuli védelem hatékonyságát külföldön.

Egy másik fontos eleme a törvényjavaslatnak a válsághelyzet esetére szóló előzetes önkéntes adatközlés megteremtése. A Külügyminisztérium honlapja lehetőséget adott arra, ha valaki külföldre utazik, akkor az ottani tartózkodási helyét - hangsúlyozottan önkéntesen - megjelölje és megadja, annak érdekében, ha ott valamiféle válsághelyzet vagy bármiféle probléma merülne fel, akkor a konzuli szolgálat vele kapcsolatba tudjon lépni. Most is megvolt ennek a jogi alapja, hiszen az adatvédelmi törvénynek megfelelt ez a fajta eljárás, de a helyzet sajátosságaira tekintettel ezt célszerű a külön ágazati törvényben, tehát a konzuli védelemről szóló törvényben rögzíteni.

Végül pedig a törvénymódosítás pontosítaná a konzuli kölcsönök nyújtásával kapcsolatos mérlegelési feltételeket is a konzuli tisztviselők számára.

Tulajdonképpen ennyit szerettünk volna kiegészítésként elmondani.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdés? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincsen, felteszem szavazásra: ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.)

Egyhangú.

Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak közöttünk. Viszontlátásra! Jó munkát! (A meghívottak távoznak az ülésről.)

Előadóra vonatkozó igény? Alelnök úr személyében?

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát Kozma alelnök urat ki támogatja, hogy a bizottság előadója legyen? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Egyhangú.

Egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság között létrejött euromediterrán légi közlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló T/1918. számú törvényjavaslat (Általános vita)

2. napirendi pontunkhoz köszöntöm dr. Hanzséros Andreát és dr. Toma Gábort a Gazdasági Minisztériumból. Légi közlekedés, euromediterrán, Marokkó. Rövid kiegészítést szeretnénk kérni. Parancsoljanak!

Dr. Hanzséros Andrea szóbeli kiegészítése

DR. HANZSÉROS ANDREA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az Európai Közösség és a tagállamai, valamint a Marokkói Királyság között megkötendő euromediterrán légi közlekedési megállapodás lenne az, amely az előterjesztés célja és ennek a megállapodásnak a kihirdetése, illetőleg a megállapodás ideiglenes alkalmazásának jóváhagyása az Országgyűlés részéről.

A megállapodás aláírása úgy történt, hogy az Európai Bizottság még 2004 folyamán kapott felhatalmazást arra, hogy úgynevezett horizontális, átfogó jellegű tárgyalásokat folytasson a Marokkói Királysággal. Ez a tárgyalássorozat beleillik abba az EU légi közlekedési külkapcsolati politikába, amely azóta is folyamatosan halad előre, és egyre több országgal próbál az Európai Unió ilyen átfogó légi közlekedési megállapodásokat kötni. Ennek célja elsősorban az, hogy egy egységes légi közlekedési piac alakuljon ki, ahol valamennyi piaci szereplő egységes feltételek mellett tudja a tevékenységét folytatni.

A megállapodást a Magyar Köztársaság részéről a kormány nevében 2005. december 12-én írtuk alá, és ezt követően sikerült az egyezményt az Országgyűlés elé terjeszteni. Szeretném kérni a tisztelt bizottságot, járuljon hozzá ahhoz, hogy az Országgyűlés jóváhagyja a megállapodás kihirdetését.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönjük szépen. Előadót kell a bizottságnak állítania. Műszaki végzettségűek előnyben. De mielőtt erre rátérnénk, van-e kérdés a kormány képviselőihez. (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincsen... (Dr. Gógl Árpád: Nagyon érdekel ez a kérdés!) Köszönjük szépen, képviselő úr. De hozzászólása, ha jól értem, önnek sincs ehhez a kérdéshez? (Dr. Gógl Árpád nemet int.) Felteszem szavazásra: ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.)

Egyhangú.

Gógl képviselő úr jelölését ki támogatja? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Noha nem műszaki, de egészségügyi, műszaki... Nem humán, maradjunk ennyiben. (Derültség.)

Köszönjük szépen. Viszontlátásra! (A meghívottak távoznak az ülésről.)

Az ENSZ éghajlat-változási keretegyezményben részes felek konferenciájának 1997. évi harmadik ülésszakán elfogadott kiotói jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/1923. számú törvényjavaslat (Általános vita)

Rátérünk a 3. napirendi pontunkra. Köszöntöm dr. Gurbán Györgyit a KVM-től, és már most jelezném, hogy éghajlatváltozás ügyben is kell előadót állítani. Rövid kiegészítés. Tessék parancsolni!

Dr. Gurbán Györgyi szóbeli kiegészítése

DR. GURBÁN GYÖRGYI (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, bizottság. Az ENSZ éghajlatváltozásról szóló keretegyezményéhez kapcsolódó kiotói jegyzőkönyv kihirdetéséről lenne szó. Az ENSZ 1992-ben fogadta el az éghajlatváltozásról szóló keretegyezményét, felismerve azt, hogy az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés jelentős kockázati tényezőkkel jár globálisan, és ez ellen szintén nemzetközileg kell fellépni.

Ennek a keretegyezménynek a részes felei 1997-ben fogadták el a kiotói jegyzőkönyvet, mely már konkrét célokat határoz meg, mint széndioxid, illetve más üvegházhatású gázok csökkentését. Ehhez Magyarország is csatlakozott, méghozzá a 49/2002-es országgyűlési határozattal. Így a törvényjavaslat, amely a kihirdetésről szól, elfogadása egyrészről nemzetközi kötelezettségünk, másrészről pedig a klímaváltozás elleni harcnak is egy fontos eszköze. Ezért kérem a tisztelt bizottságot, járuljon hozzá ahhoz, hogy az Országgyűlés elfogadja ezt a törvénytervezetet.

Köszönöm.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Köszönjük szépen. Jelezném itt is, hogy előadót kell állítanunk. Egy atlantista beszéd elmondására lehetőség nyílik. Alelnök úr jelentkezik.

(Dr. Horváth János jelzi szólási szándékát.) Horváth képviselő úrnak kérdése van.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Szabad?

ELNÖK: Igen.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kérdésem az a kormány képviselőjéhez, hogy ebben a tárgyban Magyarország ma is úgy érezzük-e magunkat, illetve úgy lát-e a világ bennünket, Magyarországot, mint mondjuk tizenöt-huszonöt évvel ezelőtt. Amikor az egész környezetszennyezési és -tisztítási téma téma lett a világban, akkor Magyarország az élen járt, híres volt, és főleg a magyar tudományos szféra olyan dolgokat kidolgozott, amit aztán a világ tisztelt és a világirodalomban sokat szerepel. Annak idején én ebben járatos voltam. Kérdezem, ma is így látja a világ Magyarországot, vagy pedig kevesebb figyelmet szentelünk mi ennek a témának.

ELNÖK: További kérdés, hozzászólás? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincsen, akkor tessék parancsolni!

DR. GURBÁN GYÖRGYI (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium): A tudományos életben szintén nagyon jelentősek vagyunk még mind a mai napig a klímakutatásban, ezt az is mutatja, hogy az Akadémia kidolgozott egy programot, ez a VAHAVA-program, amely mondjuk inkább az adaptáció részére helyezi a hangsúlyt, tehát inkább arra a területre, hogyan lehet az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni, nem pedig arra, hogyan lehet azt megelőzni.

Mindemellett az is fontos, hogy amikor a kiotói jegyzőkönyvben meghatározták, hogy mihez képest kell csökkenteni, akkor Magyarország tekintetében olyan időszakot választottak, amikor sokkal nagyobb volt a kibocsátásunk. Tehát ennek köszönhetően az ország számára a kiotói cél elérése nem fog nagy megerőltetést jelenteni, sőt valószínűsíthető, hogy bevétellel fog járni az ország számára az egységek eladásából.

Határozathozatal

ELNÖK: Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.)

Egyhangú.

Köszönjük szépen. Szép napot kívánunk önnek. Viszontlátásra! (Dr. Gurbán Györgyi távozik az ülésről.)

Előadót kell állítanunk. Szabó alelnök úr jelentkezett erre a feladatra. Ki támogatja Szabó alelnök urat? (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Egyhangú.

Tisztelt Bizottság! Napirendi pontjaink végére értünk. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése, javaslata? (Nem érkezik jelzés.) Amennyiben nincsen, az ülést berekesztem. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke


Jegyzőkönyvvezető: Podmaniczki Ildikó