KHTB-17/2006.
(KHTB-17/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2006. december 11-ébn, hétfőn 12.00 órakor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Elnöki bevezető, a napirend megszavazása *

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1097. szám) *

A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1549. szám) (Általános vita) *

Egyebek *


Napirendi javaslat

1. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1097. szám)
(Zárószavazás előtti módosító javaslat megvitatása a Házszabály 107. §-ának (2) bekezdése alapján)

2. A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1549. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke
Dr. Kozma József (MSZP) alelnök
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Gedei József (MSZP) Kránitz Lászlónak (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) Kárpáti Tibornak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Kelemen András (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Müller Adrienn (Külügyminisztérium)
Dr. Gáli Csaba osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Bátki Pál (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 08 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megszavazása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, meghívott vendégeinket, valamint a sajtó képviselőit. Bejelentem a helyettesítéseket. (A jegyzőkönyv elején részletezve.) Megállapítom a határozatképességet, a napirendet megküldtük. Van-e bárkinek észrevétele? (Nincs jelentkező.) Felteszem szavazásra. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Az első napirendi pontunkhoz köszöntöm dr. Gáli Csabát és dr. Bátki Pál urat, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőit. Megadom a szót, parancsoljon.

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1097. szám)

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A köztársasági elnök úr az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány kapcsán született megállapodást kihirdető törvényjavaslatot megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek. A levelében megállapította, hogy az adatkezelés törvényi elrendelése nem járt szükségképpen a személyes adatok védelméhez fűződő jog alkotmányos korlátozásával, ugyanakkor indokoltnak látta azt, hogy a törvény további rendelkezésében biztosítsa a személyes adatok védelmének magasabb fokú garanciáit. Ennek érdekében a törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtott be, amelyben a garanciális rendelkezésre megjelenik, hogy az utasnak ahhoz, hogy a jegyet megvásárolja, egyedi tájékoztatást kell aláírnia arról, hogy a törvény által elrendelt személyes adatok kezelését tudomásul veszi.

ELNÖK: Tájékoztatást vagy hozzájárulást?

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tájékoztatást. Az adatvédelmi törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény a hozzájárulás kifejezést meglehetősen speciális értelemben használja, csak abban az értelemben, ha ez a hozzájárulás semmilyen negatív joghátránnyal nem jár. Ebből következően, mivel az utazás, illetve a jegyvétel nem történhet meg akkor, a megállapodásból következően, illetve az amerikai fél elvárásaiból következően, hogy ha nem járul hozzá az utas a személyes adatainak kezeléséhez, ezért hozzájárulásról az adatvédelmi törvény értelmében nem beszélhetünk, annak érdekében ugyanakkor, hogy a jegyvásárlással a kvázi hozzájárulását adja az érintett személy, és erről az egyedi tájékoztatást másodpéldányának az aláírásával igazolást ad, ezzel úgy lehet venni, hogy a köztársasági elnök úr által kívánt többletgarancia teljesül.

ELNÖK: Még egy kérdésem lenne: ezt a köztársasági elnök úr is így gondolhatja?

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Én biztos vagyok ebben.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólás?

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Az utolsó mondat utolsó szavait nem hallottam.

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A legutolsó mondatom az volt, hogy biztos vagyok abban, hogy a köztársasági elnök úr is...

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Még előtte.

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Az utolsó szavaim arra vonatkoztak, hogy a tájékoztatás másodpéldányának aláírásával az érintett személy igazolni fogja, hogy a jegy megvásárlásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait kezelje az amerikai fél, illetve a légitársaság. És tudomásul veszi, hogy e nélkül nem utazhat az Amerikai Egyesült Államokba.

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Még tovább, ha szabad: honnan tudja meg a jegyelárusító ügynök, hogy mi az én anyám neve vagy hasonló adatokat?

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A törvényjavaslat alapján kötelező kiszolgáltatni ezeket az adatokat. Minden bizonnyal igazolni kell ezt személyi igazolvánnyal.

ELNÖK: Ha benne van! De ha nincs benne, akkor ez egy jogos kérdés, amit a képviselő úr felvetett. De addig is hagyjunk munkát az Alkotmányügyi bizottságnak. Ugyanis olyan adatokat is kérnek, amelyek nincsenek benne a személyi igazolványban. Ezért ennek a vizsgálata meglehetősen izgalmas lehet, ha figyelembe vesszük, hogy az igazolványok adattartalma európai uniós szinten is némileg különbözhet, akkor ez még izgalmasabb problémákat vet fel. De én azt mondom, hogy ami összességében kialakulni látszik, hogy szeretnénk repülni Amerikába, ez volt az eredeti igény, amit a felmérés kielégített, hogy nem akarjuk megakadályozni a magyar állampolgárok Amerikába utazási igényét, egyidejűleg szeretnénk kielégíteni a köztársasági elnök úr által megfogalmazott adatvédelmi normákat is, és úgy tűnik, hogy az Alkotmányügyi bizottság, ha jól értjük a kormány képviselőjét, megtalálta azt az áthidaló megoldást, ami egyidejűleg kielégíti a köztársasági elnök úr szempontjait, valamint repülhetünk is Amerikába. Így látom a helyzetet és ezért a magunk részéről, a Fidesz részéről azt tudom mondani, hogy készen állunk arra, hogy ezt a két elvárást egyidejűleg kielégítő alkotmányügyi bizottsági javaslatot támogassuk. És ha sajnos nem elégítené ki ezt a két szempontot, akkor arra is készen állunk, hogy további ilyen irányú erőfeszítésekben szerepet vállaljunk és támogassunk erre irányuló javaslatokat. Köszönöm szépen. Gruber Attila.

DR. GRUBER ATTILA (Fidesz): Csak egyetlen egy kérdés: amennyiben nem kívánunk ilyen részletes adatokat szolgáltatni, akkor utazhatunk hajón? Kvázi a hajójegy esetében is hasonlóra számíthatunk avagy ez egy könnyített kedvezmény.

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A törvényjavaslat csak a légiutasokra terjed ki.

ELNÖK: A probléma fennáll, de most nem erről tárgyalunk, képviselő úr. Kárpáti képviselő úr!

DR. KÁRPÁTI TIBOR (MSZP): Ennek analógiájára kérdezném, hogy ha Mexikóból repülünk át, akkor mi van.

DR. GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A megállapodás csak arra terjed ki, hogy az Európai Unió területéről az Egyesült Államokba induló repülőutak során a személyes adatok ezen körét jogosult kezelni az amerikai fél. Hogy ha ezen járat Mexikóból indul az Amerikai Egyesült Államok területére, akkor a Mexikóban érvényes adatvédelmi szabályok szerint feltehetőleg kérni fogják ezeket a személyes adatokat, és majd az érintett személy eldönti, hogy megadja-e vagy sem, illetve ennek keretében repül-e vagy sem. Köszönöm.

ELNÖK: Ez értelemszerűen olyan messzire viszi immáron a témát, amit most ne vitassunk meg. De hogy ha van arra igény a bizottság tagjaiban arra, hogy hogyan közelíthető meg az Egyesült Államok: szárazföldön, vízen, szerintem egy önálló napirend keretében megvitatható. Ha most nem sikerül végérvényesen rendezni a dolgot, amire nagy esély van, akkor lesz módunk arra, hogy teljesen releváns módon vitassuk meg ezt a kérdést. Vissza fog térni valószínűleg az Európai Unió az ügyre. Kozma alelnök úr!

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Tisztelt Bizottság! Nagyon félve szólok ezek után, de szerintem teljesen világosan magának a szabályozásnak a címéből is, hogy légifuvarozás során utas-nyilvántartási adatállomány rendelkezésre bocsátásáról van szó, tehát itt nem kell tovább terjeszkednünk ez ügyben. A második az Alkotmányügyi bizottsághoz benyújtott módosító javaslata Avarkeszi Dezső képviselőtársunknak első pillanatra talán talányos, jogilag pedig szerintem teljesen egyértelmű megfogalmazást tartalmaz. Ahogy az utas azt veszi tudomásul, hogy a személyes adatait e törvény rendelkezései szerint továbbítani fogják. Én azt gondolom, hogy ez kielégíti azokat az igényeket, amelyekre, csak emlékeztetek, itt a bizottsági ülésen is, amikor első körben tárgyaltuk, kérdések és észrevételek hangzottak el. Megnyugtató akkor lesz, ha mindenki aláírja, úgyhogy szerintem támogassuk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A bizottság megvitatta a javaslatot. Arra a következtetésre jutottunk, hogy navigare recesse est, és ennek a mondásnak az esszenciáját kiemelve a napirendi pontot lezárom. Köszönöm a jelenlétét. Jó munkát kívánunk önnek, viszontlátásra.

Egyidejűleg áttérünk a második napirendi pontunkra, amelyhez köszöntöm Müller (Közbeszólás: Nem szavazunk?) Nem kell. Megvitattuk.

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Szerintem, mivel módosító javaslat is van, kéne szavaznunk.

ELNÖK: Nem kell, de ha ez az igény, akkor szavazzunk. (Nincs egyéb ilyen igény.) Köszönöm szépen. Áttértünk a második napirendre. Köszöntöm Müller Adriennt a Külügyminisztériumból.

A Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Gazdasági Térségben való részvételéről szóló Megállapodás, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1549. szám) (Általános vita)

MÜLLER ADRIENN (Külügyminisztérium): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! A kormány ebben a törvényjavaslatban az európai gazdasági térségről szóló megállapodás és az európai gazdasági térségben való részvételről szóló megállapodás kihirdetését kéri az Országgyűléstől. Mindkét megállapodás kihirdetése az európai uniós tagságból fakadó nemzetközi jogi kötelezettsége Magyarországnak. Az Országgyűlés már mindkét megállapodással foglalkozott az elmúlt évek során, hiszen még 2004 márciusában ratifikálta a megállapodásokat. A kihirdetésre azért került csupán most sor, hiszen ahhoz szükség volt arra, hogy minden tagállam, ez azt jelenti, hogy az Európai Unió immáron 25 tagállama, illetve az EGT-országok egyaránt megerősítsék és letétbe helyezzék a megerősítési okiratot a tanács főtitkárságánál, erre 2005 decemberében került sor. Ezt követően a szöveg magyar nyelvű változatának a véglegesítése is megtörtént és most pedig azt kérjük az Országgyűléstől, hogy a megállapodást hirdesse ki. Hozzá szeretném tenni, hogy a megállapodáshoz való csatlakozás egyrészt következik a csatlakozási szerződésből, másrészt magából az EGT-megállapodásból is, és tulajdonképpen függetlenül attól, hogy a megállapodások kihirdetésére csak most kerül sor, azok ideiglenes alkalmazása már 2004. május 1-je óta Magyarország kötelezettsége. Ezzel összefüggésben az Országgyűlés 2004 nyarán elfogadott egy törvénycsomagot, amelyben módosította mindazokat a hazai törvényeket, amelyek addig az Európai Unió tagállamaira, illetve vállalkozásaira terjedtek ki, azonban az EGT-relevancia miatt ki kellett azt terjeszteni nemcsak az unió, hanem az EGT tagállamaira is. Ez a törvényjavaslat is természetesen még 2004-ben hatályba lépett. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Ez kompakt volt. Van-e valami kérdés? (Nincs jelentkező.) Fel is teszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Egyebek

A harmadik napirendi pontunk az egyebek. A követező ülésünkre holnap kerül sor 10 órakor, nagykövetjelölteket hallgatunk meg. Göncz Kinga külügyminiszter asszony féléves tájékoztatót tart, a Külügyminisztérium által megküldött háttéranyagokat szétosztottuk. 19-én szeretnénk meghívni Szilvásy György miniszter urat a határon túli magyar témáról, egyelőre nem sikerült fixnek venni a részvételét. 18-án, 12 órakor összeül a transzatlanti albizottság, ahol meghallgatják Gyarmati István nagykövet úr tájékoztatóját az Egyesült Államok Kuba-politikájáról. Amennyiben van érdeklődés a bizottság tagjai részéről, vegyenek részt ezen az ülésen. Van-e további kérdés? Balla képviselő úr!

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. A 19-i üléssel kapcsolatban, ha jól tudom, parlamenti ülésünk lesz és szavazunk.

ELNÖK: Egy órától. Köszönöm szépen. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 36 perc)

 

Németh Zsolt (Fidesz)
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia