KHTB-11/2006.
(KHTB-11/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2006. október 31-én, kedden 11 óra 32 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről: *

Tájékoztató az IPU 115. genfi Közgyűléséről *

Hárs Gábor tájékoztatója *

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1097. szám) *

Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1141. szám) (Általános vita) *

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1141. szám) (Általános vita) *

Szavazás *

Szavazás *

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként) *

Kádárné Berecz Zsuzsanna bevezetője *


Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság Információs Hivatalának tájékoztatója az aktuális közel-keleti helyzetről zárt ülés keretében, melyről külön jegyzőkönyv készült

2. Tájékoztató az IPU 115. Genfi Közgyűléséről

Tájékoztatót tart: Hárs Gábor, az IPU Magyar Nemzeti Csoportja elnöke

3. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/1097. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

4. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló törv.j. nenzetk. szerződésről (T/1141. szám) (Általános vita)

5. A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló törv.j. nemzetk. szerződésről (T/1142. szám) (Általános vita)

6. Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)

7. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Horváth János (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) dr. Kelemen Andrásnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Gruber Attilának (Fidesz)
dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) Mesterházy Attilának (MSZP)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Dr. Tordai Csaba (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Hölzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Fogel Regina (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Orbán Zsolt (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Kádárné Berecz Zsuzsanna (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)


(A bizottság 10 óra 07 perctől 11 óra 25 percig zárt ülés keretében tanácskozott, melyről külön jegyzőkönyv készült
Szünet: 11.25 - 11.32
A nyílt ülés kezdetének időpontja: 11 óra 32 perc)

Tájékoztató az IPU 115. genfi Közgyűléséről

ELNÖK: Tisztelettel elrendelem a nyílt ülést. Folytatjuk ülésünket. Nagy tisztelettel köszöntöm vendégeinket, és rátérünk a 2. napirendi pontra. Tájékoztató az Interparlamentáris Unió115. genfi közgyűléséről. Tájékoztatót tart az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja elnöke, Hárs Gábor képviselőtársunk. A titkárság elnézést kér, hogy a meghívóban tévesen tüntette föl a titulusát. Képviselő úr, parancsoljon! (Hárs Gábor - a meghallgatottak székére mutatva: Átüljek oda?)

Hárs Gábor tájékoztatója

HÁRS GÁBOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Nem teljesen tudat alatt kérdeztem ezt, hogy átüljek-e oda, hiszen úgy gondolom, hogy itt egy történelmi eseményről van szó, legalábbis mióta - ötödik éve - a külügyi bizottság tagja vagyok, azóta nem volt ilyen napirend. Úgyhogy köszönöm azt, hogy az IPU a külügyi bizottság szintjére emelkedhetett és azt is, hogy a titulusban nem az az érdekes, hogy mi volt a meghívóban, hanem az, hogy ez az Interparlamentáris Unió lényegét érinti, ugyanis itt a Magyar Nemzeti Csoportról van szó, amely a magyar Országgyűlés elhatározása szerint testületileg tagja az Interparlamentáris Uniónak. Egy tagozat mást jelentene, az egy nagy szervezetnek valamilyen részét jelentené, ami természetesen itt is fennáll, csak ez lényegesen erősebb státus.

Nos, az, hogy milyen régi szervezet az Interparlamentáris Unió, az is mutatja, hogy ez már a 115. közgyűlés volt, és ha figyelembe vesszük azt, hogy háború és más események miatt nem minden évben került sor közgyűlésre vagy annak az elődgyűléseire, akkor ez kiadja azt a számot, amit ismerünk, tudunk, és éppen a napokban jelenik majd meg egy emlékkönyv, ami az Interparlamentáris Unió 110. évfordulójára készült. Ezt ajánlom majd képviselőtársaim figyelmébe.

Nos, tekintettel arra, hogy van más napirendünk is, kicsit lerövidítve mondanám el azt a tájékoztatót, amiről egyébként szívesen rendelkezésre bocsátjuk azt a jelentést, aminek alapján én ezt elmondom, és amit a hátam mögött ülő Somfainé Ádám Katalin, a Magyar Nemzeti Csoport titkára készített, amit köszönettel veszek, aki egyébként jelen volt Genfben is, ahova elkísérte a háromtagú küldöttségünket, amelyben Balla Mihály és Béki Gabriella, a Nemzeti Csoport két alelnöke is jelen volt és a vezetésemmel utazott ki ez a delegáció.

Nos, az IPU-nak ezen a közgyűlésén jelenleg 148 tagország, illetve tagparlament képviselete közül 127 ország parlamenti képviselői vettek részt. Amikor odaértünk, akkor még 145 tagja volt az IPU-nak, most már 148 van. Olyan országok felvételére került sor, amelyből kettő olyan nagy jelentőséget számunkra nem jelent - Zambia és Palau.

ELNÖK: Palau? Hol van Palau?

HÁRS GÁBOR (MSZP): Gondolom, valahol Óceániában...

ELNÖK: Vanuatu mellett...

HÁRS GÁBOR (MSZP): Az is elképzelhető. Rockenbauer Zoltán volt képviselőtársunk biztos meg tudná pontosan mondani. Azt viszont valamennyien meg tudjuk mondani, hogy hol van Montenegro és azt, hogy ennek mi a térségünk szempontjából is kiemelkedő a jelentősége, hogy az Interparlamentáris Uniónak a montenegrói parlament önálló tagjává vált ezen a közgyűlésen.

Nos, a közgyűlés mint rendesen, három állandó bizottságban működik. Az 1. számú bizottság a békével és nemzetközi biztonsággal, a 2. számú bizottság a fenntartható fejlődéssel, pénzügyekkel és kereskedelemmel, a 3. bizottság pedig a demokráciával és az emberi jogokkal foglalkozott. Ezeknek a bizottságoknak a határai magyar nyelven is majd a jelentéssel együtt kézhez vehetőek lesznek, tehát eltekintenék az ismertetésétől.

Viszont ennél fontosabb az - és a két és félnapos ülésből félnapos időtartamot vett el csak annak a vitája -, hogy mely témát tűzze úgynevezett sürgősségi napirend formájában napirendjére az IPU. Érdekesen egybecseng az előző témánkkal, ugyanis eredetileg hat témát javasoltak különböző csoportok, illetve országok. Végül ketten maradtak versenyben. Ez a két téma: az egyik a libanoni újjáépítés és a közel-keleti helyzet stabilizációja volt, amelyet arab országok egy csoportja terjesztett elő meglehetősen nagy elánnal.

Ezzel szemben állt egy Japán által benyújtott javaslat, amely a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság atomfegyver-kísérleteinek bejelentése, valamint a nukleáris leszerelési rezsim erősítése címmel került sorra. A magyar delegáció egyöntetűen ennek a témának a napirendretűzését támogatta, és nem mindig adódik ez, de a győztes csapatban végeztünk, mert ez a téma kapta meg a többséget. Hozzá kell tennem, hogy az a regionális csoport, amelynek a tagja vagyunk, és amely a legnagyobb csoportját képezi az IPU-nak, az úgynevezett 12 plusz, annak a közös álláspontja is az volt, hogy ez a téma kerüljön napirendre.

Hozzátenném zárójelben, hogy ez nagyon nem ment simán, nagyon nagy felháborodást váltott ki arab országok körében az, hogy azt a fontos témát, amit egyébként természetesen mindenki ugyancsak kiemelkedően fontosnak tartott, a libanoni témát, nem tűztük napirendre, illetve nem az kapott többséget.

Én csak zárójelben jegyzem meg, hogy természetesen ennek az előterjesztésnek, illetve javaslatnak volt egy olyan burkolt szándéka, ami Izraelnek valamilyen módon az elmarasztalásával járt volna, ezért számos országban megoszlottak a vélemények. Érdekességként mondom el, hogy a legtöbb szavazattal rendelkező országok közül az orosz delegáció megosztotta a 21 szavazatát, tehát 10 szavazatot erre, 10 szavazatot arra adott, hogy döntsenek a többiek.

Nos, ami miatt már a munkatervünk készítésénél is elsősorban javasoltam azt, hogy IPU-témák szerepeljenek a külügyi bizottság napirendjén, az az a téma, amely most az IPU Tanácsa elé került, ez az IPU és az ENSZ közötti együttműködés kérdése, amelyről ismereteim szerint még lesz alkalom egy következő ülésen majd beszélni.

Úgyhogy most csak azt mondanám el, hogy az IPU Tanácsa megtárgyalta az ENSZ-főtitkár kétéves jelentését, amelyben arról számolt be, hogy jelentős növekedés következett be ebben az együttműködésben, tehát jelentős előrelépés történt, és tekintettel ara, hogy két hét múlva kerül sor New Yorkban az ENSZ székházában az IPU éves meghallgatására, amelyre ugyancsak kiutazik a magyar nemzeti csoport küldöttsége, ott valószínűleg tovább tudunk majd lépni ebben a témában, tehát lesz miről beszámolni a következő külügyi bizottsági ülésen is, amely az IPU-val foglalkozik.

Ezt mutatja az, hogy három együttműködési megállapodás tervezetét is elfogadta a kormányzótanács. Az egyik az IPU és az ENSZ Demokráciaalapja, az UNDF Közötti együttműködésről szól, a másik az IPU és az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyekért felelős hivatala, a harmadik pedig az IPU és az ENSZ Munkaügyi Szervezete, az ILO közötti együttműködésről.

Természetesen, mint minden nemzetközi szervezetben, az IPU-ban is állandó téma az önreformálás kérdése. Ezzel egy munkacsoport foglalkozik mind az IPU-n belül általában, mind a saját regionális csoportunkon belül, de végül ez a téma nem került véglegesen lezárásra, hanem a 116. tavaszi közgyűlésre napolta el.

A közgyűlésen sor került a Világbank elnökének parlamenti meghallgatására is, aki - Paul Wolfowitz- elsősorban arról beszélt, hogy hogyan segíti a Világbank, hogyan próbál segíteni azon az egybillió emberen, akik jelenleg világszerte napi 1 dollár alatti jövedelemből élnek vagy vegetálnak. Inkább ez lenne a helyesebb kifejezés.

Volt egy panelvita is, amelyet maga az IPU elnöke, Pierre Ferdinando Cazini, és amely a Harminc év a szólásszabadság védelmében címet viselte. Itt elmondták azt, hogy ez a bizottság évi négy alkalommal ülésezik a világ 40 ezer országgyűlési képviselője által alkotott parlamenti közösség emberi jogainak biztosítása céljából, és eddig több mint 500 eset rendezésében játszott kiemelt szerepet.

Röviden a 12 plusz csoport tevékenységéről, illetve üléséről szólnék, amely jelenleg 44 tagot számlál. Mint említettem, a legnagyobb geopolitikai csoport. Három téma szerepelt az ülésein - több ülést tartott - az első a csoport alapszabályának módosítása, a második mint említettem, az IPU reformtervével kapcsolatos észrevételek, és ami mindig a legnagyobb érdeklődést váltja ki, ez a csoport új elnökének megválasztása.

Miután ez egy évvel halasztódott, mert az az eset fordult elő, hogy egy évvel ezelőtt, amikor a rendes elnökválasztásra került sor, egy kanadai képviselőt választottak meg, aki pár hónappal később kibukott a parlamentből. Ez azt jelentette, hogy új elnököt kellett választani. Rendkívül kiélezett volt az elnökválasztás: 76 szavazatból 38-at kapott John Austin brit képviselő, és 37-et, tehát eggyel kevesebbet, Robert de Piquia szenátor. A magyar delegáció elég nagy dilemmában volt, ugyanis a francia szenátor a Francia-Magyar Baráti Tagozat elnöke a francia parlamentben, Austin képviselő pedig a brit alsóházban a Magyar Baráti Tagozat titkára. Úgyhogy mind a kettő nagy magyarbarát, úgyhogy ezért...

ELNÖK: Megosztottátok a szavazatokat.

HÁRS GÁBOR (MSZP): Nem tudom, mert tikos szavazás volt, úgyhogy ezt nem tudom elmondani. Ketten szavaztunk Balla alelnök úrral, de ő eltitkolta a szavazatát, cserébe én is eltitkoltam, úgyhogy elmondhatom, hogy mind a ketten a franciára szavaztunk, mert ebben egyeztünk meg. De ebben a kérdésben a vesztes oldalon végeztünk.

De meg kell hogy mondjam, hogy mind a két jelölt igen kiváló jelölt, tehát biztosítva van a csoport kiváló vezetése Austin képviselő által is. Van egy hagyományos együttműködés: 1993 óta a finnugor együttműködés az IPU keretein belül. Három ország vesz ebben részt, Magyarország, Finnország és Észtország, továbbá - elsősorban a mi szorgalmazásunkra - amikor tudnak, részt vesznek az orosz Duma finnugor nemzetiségű képviselői is. Ez az immár tizennegyedik évében lévő együttműködés az elmúlt évben magyar koordinációval zajlott, amelyet most éppen Genfben, ahol hagyományosan át szoktuk adni az elnöklést, meg is történt: a finn csoport vette át.

Még az elején kellett volna említenem, de itt is helye van, a vége felé annak, hogy az IPU végrehajtó bizottsága, felfüggesztette Thaiföld IPU-n belüli tagságát, ami önmagában persze nem lenne túl nagy esemény, mert az IPU ezt a katonai hatalomátvételt nem díjazta. A dolog azzal kapott erőteljes pikantériát, hogy a következő tavaszi közgyűlést Bangkokban kellett volna megtartani, és természetesen egy felfüggesztett parlament nem rendezhet tavaszi közgyűlést. Mindig ez az IPU nagyobbik közgyűlése.

Ezért várható volt, hogy valamelyik harmadik világ beli ország - elsősorban Ázsia valamelyik országa - jelentkezni fog. Ez meg is történt: Indonézia jelentkezett. Ez meglehetősen zavarba hozta az IPU elnökségét, mert ők már akkor elhatározták, hogy megcserélik a dolgot és Genfben kerül sor a tavaszi közgyűlésre is, és aztán egy olyan megoldás - idézőjelbe téve - született, hogy majd elmennek megnézni, mármint az IPU-titkárság, hogy Jakarta képes-e megrendezni; - a több mint 100 milliós ország fővárosa, ahol tudjuk, hogy rengeteg nemzetközi eseményt, többek között az el nem kötelezettek világkonferenciáját tartották meg. Én egészen biztos vagyok benne, hogy miután a napokban már döntés kell hogy szülessen, ezt nagyon szorgalmazta az indonéz delegáció, ez meg fog történni, úgyhogy a következő ilyen hosszabb távollétünk Jakartában kerül sorra.

ELNÖK: Nehéz dolog.

HÁRS GÁBOR (MSZP): Igen, ebből is látszik, hogy az IPU Magyar Nemzeti Csoportja elnökségének élete meglehetősen bonyolult és nehéz.

Ennyi lett volna a beszámoló, és akkor még két percet hadd fordítsak arra, elnök úr, tisztelt bizottság, hogy elmondjam azt a helyzetet, ami az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának valamennyi tagját közvetlenül érinti: a baráti kétoldalú tagozatok állását.

Az elmúlt ciklusban 67 ilyen két- és többoldalú baráti tagozata volt az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának. Az IPU elnökségének a Házelnök asszonnyal és a Külügyi Hivatallal is egyeztetett álláspontja szerint ezek számát csökkentjük, de ezt nem úgy oldjuk meg, hogy egyes országokkal nem hozunk létre csoportokat, hanem úgy, hogy megpróbálunk országcsoportokat kialakítani. Ez történik jelen pillanatban; tegnap hat tagozat alakult meg, többen vannak, akik érdekeltek. Jelenleg 33 két- és többoldalú tagozata van az IPU-nak, és még több tagozat vár megalakításra.

Ezek közül egyet hadd emeljek ki, mert szeretném erre a bizottság figyelmét is felhívni. Az egyetlen olyan szomszéd országunk, amelynek a parlamentjével még nincs ilyen jellegű kapcsolat, Szerbia. Tekintettel arra, hogy jelezték már Belgrádból, hogy megalakult a szerb parlamentben a szerb-magyar baráti tagozat, igen sürgős feladatunk, hogy ezt megalakítsuk a mi parlamentünkben is. Erre tettünk lépéseket.

Valószínűleg többen megkapták a képviselők közül vagy többen észrevételezték, hogy megkapták azt a levelet, amelyet buzdító szándékkal küldtünk ki a szerb tagozatba való belépésre. Az én ismereteim szerint most már van annyi jelentkező, hogy meg tudjuk alakítani és haladéktalanul, egy-két héten belül a szerb tagozat is létrejön, és ezzel valamennyi fontos európai uniós országgal és valamennyi szomszédos országgal létrejön ez a kétoldalú kapcsolat. Ennyi lett volna. Köszönöm a lehetőséget.

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen, elnök úr. Dél-Korea?

HÁRS GÁBOR (MSZP): A dél-koreai tegnap alakult meg Gógl Árpád képviselő úr elnökletével.

ELNÖK: Vivát! Köszönjük szépen, elnök úr. Alelnök úr!

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem szeretném rabolni az időt, csak egy rövid kiegészítést tennék. Erről már beszéltünk is, hogy megalakult a magyar-szlovák baráti tagozat is, jelenleg viszont ez viszonzásképpen még nincs meg a szlovák parlamentben, tehát ara kérem a bizottság elnökét is, hogy amennyiben útja, módja, lehetősége van rá, erről esetleg tájékoztassa majd a partnereit valamilyen formában, hogy kérnénk, hogy mielőbb alakulhasson meg a szlovák-magyar baráti tagozat. Mi több csatornán jeleztük már ezt a diplomáciai képviselet itteni diplomatáinak, hogy szeretnénk, ha mielőbb megalakulhatnak ez a szlovák-magyar, tehát a mi baráti tagozatunk pozsonyi változata.

ELNÖK: Levélben szívesen megkeresem a nagykövet urat, ha ti még nem beszéltetek a nagykövet úrral. Várok a jelzésetekre, hogy ezt szükségesnek tartjátok-e.

BALLA MIHÁLY (Fidesz): De beszéltünk a nagykövet úrral.

ELNÖK: Elnök úr!

HÁRS GÁBOR (MSZP): Amikor a szlovák téma volt itt a bizottság előtt, akkor felvetettem, és akkor elmondtam, de akkor most elmondanám, hogy én erről beszéltem a jelenlegi szlovák legnagyobb kormányzó párt második emberével, Čaplovič miniszterelnök-helyettessel, aki ígéretet tett arra, hogy haladéktalanul megalakítják. Kaptam egy jelzést, hogy igen, meg fogják alakítani, sőt, azt is, hogy ki lesz az elnöke és hogyan. Én beszéltem a szlovák nagykövettel is erről, tehát majd meg kell ezt ismételni valamilyen formában, és körülbelül itt tart a dolog. De tételesen azt a tájékoztatást, hogy megalakult volna, nem kaptuk még meg.

ELNÖK: Rendben. Köszönöm szépen.

Amennyiben nincs több kérdés, rátérünk a következő napirendi pontunkra, azzal, hogy nagyon szépen köszönjük az elnök úr tevékenységét és a tájékoztatását. A következő ülésen talán folytatjuk majd az eszmecserét ebben a tárgyban.

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1097. szám)

A 3. napirendi ponthoz köszöntöm az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőjét, dr. Tordai Csaba urat. Három módosító indítványról kell röviden kialakítanunk az álláspontunkat. Tegnap már alaposan körbejártuk a kérdést, a tárca álláspontját röviden legyen szíves ismertetni.

A 4. számú javaslat Ékes Ilona képviselő asszony javaslata.

DR. TORDAI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottságnak fölteszem a kérdést.

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Szeretném némiképp ügyrendileg is javasolni, hogy legalább lássuk.

ELNÖK: Erre készen állunk, a titkárság felkészült. (A bizottság munkatársa kiosztja a módosító indítványokat.)

HÁRS GÁBOR (MSZP): Lehet, hogy én még mindig tájékozatlan vagyok a Házszabályt illetően, de tegnap, ha jól emlékszem, nem javasoltuk általános vitára ezt a témát. Akkor hogy lehet abban módosító javaslatot benyújtani?

ELNÖK: Úgy, hogy a Ház napirend előtt megszavazta, és le is folytatta a tegnapi napon az általános vitát. Én ebben az általános vitában - amikor már képviselőtársaim eltávoztak - itt maradtam, és kifejtettem a külügyi bizottság álláspontját, megfelelőképpen ismertetve a szocialista álláspontot, alátámasztva érvekkel, és elmondva a bizottság ellenzéki tagjainak, a Fidesznek a véleményét is.

Annyival egészíteném ki talán ezt a képet - ha már így belebonyolódtunk -, hogy az alkotmányügyi bizottság módosító javaslata nem tudom, hogy elfogadásra került-e a mai napon. Tehát akkor az előterjesztőt megkérnénk, hogy esetleg erről mondjon még néhány gondolatot, hogy ez hogy áll, és ezt követően tudunk álláspontot kialakítani.

Parancsoljon, akkor az előterjesztőnek újra megadom a szót.

DR. TORDAI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm. Tisztelt Bizottság! Az alkotmányügyi bizottság ma reggel 9 órakor kezdődő ülésén Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos úr javaslatára olyan bizottsági módosító javaslatokat nyújtott be, amelyek a nemzetközi jogi kötelezettségeken, illetve a közösségi jogharmonizációs kötelezettségeken belül maradva további garanciákat állapítanak meg a légi közlekedési törvényben arra nézve, hogy az személyes adatok kezelése jogszerű legyen.

ELNÖK: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Tehát most már megkapták képviselőtársaim Ékes Ilona képviselő asszony 4. javaslatát. A kormány nem támogatja. A bizottságból ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Egy.

A bizottság 9 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Az 5. Németh Zsolt javaslata. Kormány!

DR. TORDAI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság? A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Három. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő.

A bizottság 9 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Az alkotmányügyi bizottság javaslata következik.

DR. TORDAI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mindegyik pontját támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki támogatja? (Szavazás.) Öt igen. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Tíz.

A bizottság 5 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett nem támogatja.

A kérdésben nyilván lesznek még egyeztetések az elkövetkező napokban. Köszönjük szépen a megjelenést.

Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1141. szám) (Általános vita)

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Bosznia-Hercegovinai Köztársaság Kormánya között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló, Budapesten, 1996. április 21-én aláírt Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1141. szám) (Általános vita)

Rátérünk a következő napirendi pontunkra.

Tisztelettel köszöntöm a 4. napirendi pontunkhoz Hörlzl Lipót urat, Fógel Reginát és Orbán Zsoltot az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból. Kérem szépen, hogy a 4. és az 5. napirendi pontot összevontan ismertessék. Parancsoljanak!

HÖLZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Így igaz, mind a két napirendi pontban megtárgyalásra kerülő törvényjavaslat olyan nemzetközi egyezményt takar, melyek az egyre nemzetközivébbé váló bűnözés ellen lépnek fel.

Az első a Magyar Köztársaság és Bosznia Hercegovina között a terrorizmus, a kábítószer tiltott forgalma és a szervezett bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló egyezmény. Ez szervesen a korábban Magyarország és más országok között kötött nemzetközi egyezmények sorába illeszthető; magában foglalja, rendezi azokat a szabályokat, amelyek alapján a két ország bűnüldöző hatóságai együtt tudnak működni a szervezett bűnözés, a terrorizmus területén.

Elmondanám, hogy a bosnyák fél 2006. január 27-én kelt szóbeli jegyzékében már téjékoztatta Magyarországot, hogy a szerződés hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárásoknak eleget tett, ezért a megállapodás már 2006. február 26-án nemzetközi jogi értelemben hatályba is lépett. Ahhoz viszont, hogy Magyarországon a megállapodás a magyar jog részévé váljon, ennek törvénnyel történő kihirdetése szükséges.

Ugyanez igaz a másik egyezményre, amely a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szól. Ez egy olyan korszerű egyezmény, amely tulajdonképpen már schengeni csatlakozásunkra tekintettel rendezi a bűnüldöző szervek közötti együttműködést. Hasonló az egyezmény ahhoz, amelyet Magyarország Ausztriával, illetőleg a napokban Szlovéniával kötött, írt alá. Ennek az egyezménynek is - hogy a magyar jog részévé válhasson -, kihirdetése szükséges, illetőleg az, hogy az Országgyűlés ezt megelőzően megerősítse. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hozzászólás? Balla képviselő úr!

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen. Nem akarom senki idejét rabolni, csak Bosznia-Hercegovinával a megállapodás '96-ban jött létre, és a hogy elmondta, úgy értelmezhető, tehát 10 évnek kellett eltelni, hogy a bosznia-hercegovinai törvények is lehetővé tegyék azt, hogy a szerződésben foglaltakat elvileg el tudják kezdeni teljesíteni. Elvileg azt jelenti, hogy ma, 2006-ban ez már rendben van.

ELNÖK: Tessék!

HÖLZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen, erről van szó. Ezeknek a nemzetközi szerződéseknek egyik jellemzője az, hogy mindkét félnek el kell jutnia arra a szintre, a belső jogát olyan szinten kell egyeztetnie a nemzetközi szerződés szabályaival, hogy végre tudja hajtani. Bosznia erről minket - mint arról tájékoztatást adtam - 2006 januárjában értesített, hogy megfelel most már a bosnyák belső jog a szerződés rendelkezéseinek. Tehát innen számítva a szerződés végrehajtásával kapcsolatban Boszniának problémája nem lehet.

ELNÖK: Alelnök úr!

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Idekívánkozik egy kérdés, hogy emlékezetük, információjuk szerint mikor volt utoljára olyan eset, amely kihirdetendő egyezmény hatálya alá esett volna akkor, ha alá esett volna.

ELNÖK: Meg kell ismételned. (Derültség.)

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP), a bizottság alelnöke: Tehát amennyiben ez az egyezmény ebben a formájában hatályos lett volna, akkor az egyezmény hatálya alatt kellett volna rendezni az esetet.

HÖLZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tehát, hogy volt-e olyan eset, amikor Bosznia és Magyarország vonatkozásában az egyezményre szükség lett volna.

Bosznia is a balkáni térség államaihoz tartozó állam, és mint tudjuk, a térségből igen jelentős a kábítószer-kereskedelem, és a szervezett bűnözés útvonala sajnos ezen a vonalon valósul meg. Úgyhogy igen, lettek volna olyan esetek, amikor az egyezmény alkalmazására már sor kerülhetett volna, és ahhoz, hogy egyáltalán a bűnüldöző szervek egymással kooperálni tudjanak, együtt tudjanak működni, ahhoz erre a szerződésre szükség van.

A magyar belső jog szabályai rendelkeznek egyébként úgy, hogy a bűnüldöző szervek csak abban az esetben tudnak korszerű, modern együttműködési módszereket más országokkal, más országok bűnüldöző hatóságaival alkalmazni, ha ezt nemzetközi szerződés lehetővé teszi.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Szavazás

A 4. napirendi pontunkkal kapcsolatban ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Előadót nem kell állítanunk.

Szavazás

Az 5. napirendi ponttal, Szlovákiával kapcsolatban ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Ez is egyhangú. Itt sem kell állítanunk, de lehet. (Hárs Gábor jelentkezik.) Hárs Gábor képviselő úr jelentkezett. Ki támogatja a képviselő urat? (Szavazás.) Ez is egyhangú, köszönöm szépen. Vendégeinknek köszönöm a jelenlétet, jó munkát kívánok önöknek.

Az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján létrehozott, a vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló, Brüsszelben, 1997. december 18-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat (T/1143. szám) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Rátérünk a 6., immáron utolsó napirendi pontunkra. Köszöntöm Kádárné Berecz Zsuzsannát a Pénzügyminisztériumból. Rövid kiegészítést szeretnék kérni a vámigazgatási jogsegély témájában. Tessék!

Kádárné Berecz Zsuzsanna bevezetője

KÁDÁRNÉ BERECZ ZSUZSANNA (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ezt az egyezményt szintén a hazai jogrendbe illesztés céljából terjesztettük elő. Ebben már az Országgyűlés korábban állást foglalt, csatlakoztunk az egyezményhez. Most az a feladat, hogy kihirdessük.

Nagyon fontos egyezménynek tartjuk, amely szintén hozzájárul a vámszervezetek együttműködése, uniós tagállamok közötti együttműködése révén a szervezett bűnözés és ezáltal bizonyos mértékig az egyéb bűncselekmények megelőzése, üldözése és nyomozása témában.

Arról szeretném tájékoztatni elnök urat és a tisztelt bizottságot, hogy sajnálatos módon elírási hiba történt az előterjesztés címében, ahol megnevezzük az egyezményt. A címe helyesen nem kölcsönös jogsegélyről, hanem kölcsönös segítségnyújtásról szól a hivatalos, Brüsszellel egyeztetett fordítás szerint. A törvényjavaslatot ebben a formában terjesztettük elő, de a fedlapon helytelen cím szerepel elírás révén. Erről mi a helyesbítési jegyzéket a mai napon valószínűleg benyújtottuk, kérjük ezt figyelembe venni.

ELNÖK: A Házszabály szerint nem tudom, hogy hogy kell ezt csinálni.

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Módosítóval elfogadjuk.

ELNÖK: Módosító javaslat kell, de tudomásul vesszük. Köszönjük szépen, és utána fogunk nézni.

KÁDÁRNÉ BERECZ ZSUZSANNA (Pénzügyminisztérium): Hivatalosan a miniszter úr nevében ez az elírási jegyzék valószínűleg már itt is van, a kérés az, hogy egy /1-es számon módosítva legyen a fedlap, mert a többi minden helyes, csak egy szó van elírva.

ELNÖK: Az a kérésem, hogy akkor a titkárság nézzen utána annak, hogy rosszul van a címben, a jogsegély helyett kölcsönös segítségnyújtás szerepel egy miniszteri levél ma megszületetett. Tehát hogy módosító javaslattal vagy ettől függetlenül lehet módosítani, ezt vizsgáljátok meg, hogy mit lehet tenni.

Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk, viszontlátásra.

Bármi egyéb mondanivalója bárkinek van-e? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, az ülést berekesztem. Jó munkát kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Barna Beáta