KHTB-10/2006.
(KHTB-10/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2006. október 30-án, hétfőn, 12 óra 30 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Megjelentek*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/1097. számú, nemzetközi szerződésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása*

Gáli Csaba (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Kérdések, észrevételek, válaszok*

Szavazás*

A Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló T/1098. számú, nemzetközi szerződésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása*

Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Szavazás*

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló T/1099. számú, nemzetközi szerződésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása*

Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése*

Szavazás*

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1100. szám, új/átdolgozott változat a T/843. szám helyett), az általános vitára való alkalmasság megvitatása*

Horváth Kristóf (Országos Atomenergia Hivatal) szóbeli kiegészítése*

Szavazás*

Egyebek*

Tájékoztató a következő bizottsági ülés időpontjáról és témájáról*

Tájékoztató dr. Göncz Kinga és dr. Szilvásy György miniszterek meghívásáról bizottsági ülésre*


Napirendi javaslat

1.Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1097. szám)
(Általános vita)

2.A Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1098. szám)
(Általános vita)

3.A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1099. szám)
(Általános vita)

4.A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1100. szám, új/átdolgozott változat a T/843. szám helyett)
(Általános vita)

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Varga Lászlónak (MSZP)
Dr. Horváth János (Fidesz) Németh Zsoltnak (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz) dr. Nagy Gábor Tamásnak (Fidesz)
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) Szabó Vilmosnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Gáli Csaba (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Számadó Tamás (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Horváth Kristóf (Országos Atomenergia Hivatal)

Megjelentek

Dr. Orbán Zsolt (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Várhelyi Olivér (Országos Atomenergia Hivatal)
Cserháti Erika (Országos Atomenergia Hivatal)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Jó napot kívánok! Bejelentem a helyettesítéseket: Németh Zsolt Horváth Jánost, Kozma József Gedei Józsefet, Varga László Mesterházy Attilát, Szabó Vilmos Eörsi Mátyást, Potápi Árpád Nagy Gábort, Balla Mihály Gógl Árpádot helyettesíti. Megállapítom a határozatképességet.

A napirend elfogadása

A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek bármilyen megjegyzése? (Nincs.) Ha nincs, fölteszem szavazásra. (Szavazás.) Egyhangú egyetértés, köszönöm szépen.

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/1097. számú, nemzetközi szerződésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása

Tisztelt Bizottság! Az első napirendi pontunkhoz köszöntöm Gáli Csabát és Számadó Tamást az Igazságügyi Minisztériumból. Parancsoljon!

Gáli Csaba (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Az 1. napirendi pont az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötött PNR-megállapodás kihirdetésére vonatkozó törvényjavaslat.

A javaslatra azért van szükség és azért kell kihirdetni ezt a megállapodást, mert az Európai Unióról szóló szerződés 24. cikke alapján kötött megállapodás csak akkor válik a magyar jogrend részévé, ha a szükséges alkotmányos eljárásokat lefolytatjuk. Az erre vonatkozó fenntartásunkat az Unió Tanácsának a megállapodás aláírására felhatalmazó határozata meghozatalakor meghoztuk.

Röviden ismertetem az előzményeket. A megállapodás az idén, 2006. május 30-án hozott azon bírósági ítéletek folytán vált szükségessé, amelyek megsemmisítették az Európai Bizottság úgynevezett megfelelőségi határozatát, amelyet a '95. évi 46. irányelv alapján hozott meg. Ez a megfelelőségi határozat arra szolgált volna, hogy kimondja az irányelv hatálya alá tartozó területeken, hogy az USA-ba az e megállapodásban előírt célokra jogszerűen lehet harmadik országokban adatokat szolgáltatni. E bizottsági határozat hátterében egy lényegében ugyanilyen tartalmú megállapodás állt, illetve az USA Belbiztonsági Minisztériuma részéről egy kötelezettségvállalás, amelyben vállalta az USA, hogy a terrorizmussal szembeni védelemmel kapcsolatosan a neki a légitársaságok által kiküldött adatokat megfelelő szintű védelemben részesíti, egyrészt a célhoz kötöttség, másrészt az adatok tárolásának ideje tekintetében, továbbá az érintettek tájékoztatáshoz, panasztételhez fűződő jogai tekintetében. A bíróság a határozatot és a korábbi megállapodást azon az alapon semmisítette meg, hogy az irányelv hatálya és így a közösségi jog első pillérének hatálya alá nem tartozó területre vonatkozott. Tehát magáról a megállapodásról tartalmában nem mondott semmit, pusztán azt állapította meg, hogy nem megfelelő jogalapon kötötte meg az Unió a korábbi megállapodást, illetve hozta meg a Bizottság a határozatot.

A bíróság az ítéletében tekintettel volt arra is, hogy az Egyesült Államok megköveteli az USA-ba repülő légi járatokat üzemeltető légitársaságoktól ezeknek az adatoknak a közlését, tehát hogy kellő időt hagyott a bíróság ennek a kérdésnek a rendezésére, ezért szeptember 30-ig hatályban tartotta a korábbi megállapodást, illetve határozatot. S ennek a szeptember 30-a utáni, végül is exlex állapotnak a rendezésére született meg az Unió részéről ez a megállapodás, amely egy féléves időszakra szól, azzal a céllal, hogy tovább tárgyaljanak a felek, és egy még részletesebb megállapodást tudjanak kitárgyalni. Ugyanakkor célja szerint ez a megállapodás rendezi ezt a kérdést erre az időszakra is, tehát e megállapodás megállapítja az adatok megfelelőségének védelmét, és ez alapján azt a kötelezettséget, hogy a tagállamok biztosítják, hogy a légitársaságaik ezeket az adatokat továbbítják az USA megfelelő hatóságai felé.

Mivel törvényhozási tárgykört érint ez a megállapodás, és éppen a bírósági ítélet nyomán más jogalapon, azaz az Unióról szóló szerződés második, illetve harmadik pillére alapján került megkötésre ez a megállapodás, itt a 24. cikk (5) bekezdése folytán szükséges, hogy ezt a Magyar Országgyűlés jóváhagyja, kihirdesse törvényben. Ez tulajdonképpen az előterjesztés célja.

Kérdések, észrevételek, válaszok

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ismeri az előterjesztő az adatvédelmi biztos véleményét? Hadd ismertessem röviden!

Kifogásolhatónak tartja az adatvédelmi biztos, hogy az előterjesztő a különféle törvénymódosítási javaslatait a megállapodás mellett akarja keresztülvinni, úgy, hogy annak sürgősségét semmi sem indokolja. "A megfelelő egyeztetés ugyanakkor teljes egészében elmaradt. A módosítás emellett tartalmilag sem megfelelő, az adatkezelési felhatalmazás meglehetősen tágan van meghatározva. Az adattovábbítási felhatalmazások pontatlanok, elnagyoltak, nélkülözik a megfelelő jogalapot."

Erre szeretnék röviden rákérdezni.

GÁLI CSABA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kihirdetéshez csatlakozóan a törvény tartalmazza a légi közlekedési törvény megfelelő módosítását. Ez valóban azért szükséges, hogy megfelelő jogalap legyen az adatok kiadására, hiszen a megállapodás kihirdetésén túl az adatvédelmi törvény megköveteli törvényi felhatalmazás meglétét is az adatok kiadására. Emellett a törvény tartalmaz más típusú adatkezelésre vonatkozó felhatalmazást is. Ez egyrészt szintén uniós kötelezettséghez kapcsolódik, a 2004/82-es irányelvhez, amely a schengeni határok tekintetében követeli meg a légi fuvarozóktól a schengeni egyezmény 26. cikkének végrehajtásaként bizonyos adatok megküldését. Ez korábban egy másik törvényben szerepelt volna, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a légitársaságok adatközlésének lehetővé tétele az USA-val szemben nem nagyon tűrt halasztást, hiszen lejárt a bíróság által megadott határidő, tehát szükséges, hogy ez a megállapodás hatályba léphessen, ezért került egy törvénytervezetbe ezzel az egyéb típusú módosításokkal.

A továbbiak tekintetében átadnám a szót kollégámnak.

SZÁMADÓ TAMÁS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A légi közlekedésről szóló törvény a korábbiakban semmilyen adatkezelési rendelkezést nem tartalmazott. Ezt az adatvédelmi biztos is kifogásolta már, és javaslatot tett arra, hogy minél hamarabb egészüljön ki a törvény ilyen rendelkezésekkel. Most kizárólag olyan rendelkezésekkel egészül ki, amelyek ebben a törvényben kezelendők, arra tekintettel, hogy ha már egyébként is hiányos ez a törvény, akkor ne csak azokat a rendelkezéseket tegyük bele, amelyeket ez a módosítás indokolt, hanem amely a törvény minden hiányosságát orvosolja.

A benne lévő módosítások minden esetben kizárólag a célhoz kötöttség és az adatkezelés szükségességével együtt érthetőek, így a törvény csak olyan adatkezelőket hatalmaz fel, akik egyébként erre az adatkezelésre jogosultak, kifejezetten arról rendelkezik, hogy számukra az adatokat továbbítani lehet. Annak érdekében, hogy az adatkezelés ne lépje túl a szükséges mértéket, a törvény az adatkezelésnek határidőt is szab.

ELNÖK: Jó, de ezen van a vita, ne haragudjanak, itt azt mondja az adatvédelmi biztos, hogy e mellé a nemzetközi szerződés mellé odacsempésznek olyan módosításokat, ami nem oda való. Erre nem volt még példa, hogy nemzetközi szerződések mellé így megpróbálja az előterjesztő odarakni azt, ami egyébként államigazgatási egyeztetéseken megfelelőképpen nem ment keresztül.

Ezt szerettem volna csak rögzíteni, hogy itt van egy vita e tekintetben, és szemmel láthatóan ez a vita nem kizárólag egy ellenzéki, sőt nem politikai, nem pártpolitikai vita, hanem szemmel láthatóan itt komoly egyeztetési gondok vannak. Ezért szeretném előre jelezni, hogy mi nem tudjuk így támogatni az előterjesztést. A nemzetközi szerződést természetesen támogatjuk, de ezt a fajta csempészmutatványt nem tudjuk támogatni. Nagyon egyszerűen és röviden ez a Fidesz álláspontja. Azt hiszem, fogunk mi még erről a témáról itt bizottsági ülés keretei között eszmecserét folytatni, mert lesznek módosító javaslatok, és akkor az alapján, azt hiszem, előre fogunk tudni menni.

Nagyon kevés időnk van, ezért csak rövid hozzászólást szeretnék kérni; az előterjesztőknek csak jelezni szerettem volna az álláspontot, nem provokálni akarom őket.

Alelnök úr!

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Vendégelőadók! Az álláspontunk, a kormányoldali képviselők álláspontja az, hogy az általános vitára alkalmasság alatt a vita megnyitását mindenképpen támogatjuk. Ugyanakkor valóban a hatályos magyar jogszabályok módosítása kapcsán már fölmerült és esetlegesen még felmerülő módosítási javaslatoknak a parlament szakbizottságaiban és itt, a külügyi bizottságban való megtárgyalását fontosnak tartjuk, és erre a későbbiekben sor kerül.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Ilyen értelemben holnap, rendben. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) 10 igen. Ki nem támogatja az előterjesztést? (9) 9 nem. Ki tartózkodik? (1) A bizottság tehát 10 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatja az előterjesztés általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm szépen.

Előadót kell állítanunk. Ma kezdődik az általános vita. (Dr. Kékesi Tibor: Az európai ügyek bizottsága tárgyalja?) Igen, az európai integrációs bizottságban ugyanez a vita zajlott le, és ugyanilyen eredménnyel zárult, ők sem támogatják, valamint az emberi jogi bizottság sem. Azt javaslom, olyan ember képviselje ezt a bizottsági álláspontot, aki a nem támogató álláspontot foglalja el. Én szívesen ismertetem a forma kedvéért, hogy a legegyszerűbb legyen.

Tisztelt Bizottság! Ki támogatja, hogy az elnök ismertesse a bizottság álláspontját ebben a kérdésben?

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Logikus a dolog, mivel nincs többségi álláspont. Vagy van?

ELNÖK: Ezt kellene ismertetnem, én vállalom ezt a helyzetet, ha megbízik bennem a kormánypárti oldal, hogy ismertetem a ti álláspontotokat is, miszerint tiszerintetek általános vitára alkalmas, de ami itt elhangzott a hozzászólásodban, Jóska, azt elmondanám.

Ki támogatja tehát, hogy én legyek a bizottság előadója? (Szavazás.) 18 igen. Ki nem támogatja? (Nincs ilyen.) Ki tartózkodik? (2) A bizottság 2 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy én legyek a bizottság előadója. Köszönöm szépen, akkor délután ismertetem a bizottság álláspontját.

A napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen a vendégeinknek a jelenlétet.

A Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről, az együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló, Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló T/1098. számú, nemzetközi szerződésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása

Áttérünk a 2. napirendi pontra, a román határvédelmi szerződéssel kapcsolatos törvényjavaslatra. Köszöntöm dr. Höltzl Lipót és dr. Orbán Zsolt urakat az Igazságügyi Minisztériumból. Parancsoljanak!

Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. HÖLTZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat célja egy olyan szerződés megerősítése, illetve kihirdetése, mely a Magyar Köztársaság és Románia között a magyar-román államhatár rendjéről és az együttműködésről, illetőleg a kölcsönös segítségnyújtásról szól. Ezt a szerződést 2005. október 20-án írták alá Bukarestben.

A szerződés alapvetően a magyar-román államhatár rendjének megóvása, a határrendsértések megelőzése, a bekövetkező jogsértő cselekmények következményének elhárítása, illetőleg hatásuk mérséklése céljából jön létre. Érdekes momentuma a szerződésnek, hogy tartalmaz olyan rendelkezést is, mely szerint amennyiben a közös államhatáron környezetszennyező anyagok jutnak át - és erre sajnos volt példa, nem is egyszer az utóbbi időkben - vagy annak veszélye fennáll, a felek határellenőrző szervei haladéktalanul tájékoztatják egymást, és megteszik a károk elhárításához és a következmények mérsékléséhez szükséges azonnali intézkedéseket.

Tekintettel arra, hogy a szerződés tárgya törvényhozási tárgykörbe tartozik, ezért természetesen a szerződést törvénnyel kell kihirdetni, hogy a magyar jogrendszer részévé válhasson.

Köszönöm szépen.

Szavazás

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs kérdés (Nincs.), ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú, köszönjük szépen.

Ebben is előadót kell állítanunk. Kozma alelnök urat ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, köszönjük szépen.

A Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a közös államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdések szabályozásáról, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság által 1964. október 31-én aláírt és 1987. április 29-én módosított és kiegészített szerződés módosításáról és kiegészítéséről szóló, Budapesten, 2002. április 8-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló T/1099. számú, nemzetközi szerződésről szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megvitatása

Az osztrák határvédelmi szerződéssel kapcsolatos napirendi pontunk következik.

Dr. Höltzl Lipót (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. HÖLTZL LIPÓT (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Ez egy, az osztrák-magyar államhatár láthatóságának biztosításáról és az ezzel összefüggő kérdésekről szóló nemzetközi szerződés módosításáról szóló szerződés, amely a törvényjavaslat tárgya. Tudni kell erről azt, hogy az Országgyűlés már a 74/2002. (X. 31.) országgyűlési határozatával ezt a szerződést megerősítette, tehát ez a szerződés nem ismeretlen, már volt a Magyar Országgyűlés előtt. A megerősítő okiratok cseréjére 2005. december 20-án került sor, ennek következtében a szerződés megfelelő rendelkezései szerint a szerződés 2006. március 1-jétől nemzetközi jogi értelemben már köti is Magyarországot, illetőleg az osztrák szerződő felet.

Azon túl, hogy az államhatár láthatóságának egyes kérdéseivel foglalkozik a szerződés, van egy másik momentuma is, amely a Pinka határfolyó és a Csík patak szabályozásával kapcsolatban került be a szerződésbe. Ezen határfolyónak, illetőleg határpataknak a szabályozása következtében államhatár-kiigazításra került sor, amelynek az eredménye az lett, hogy 24 052 négyzetméter nagyságú terület kicserélésére kerül sor a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között.

Szavazás

ELNÖK: Köszönjük szépen. Amennyiben nincs hozzászólás (Nincs.), ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

Előadót kell állítanunk. Szabó Vilmos alelnök urat ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú, köszönjük szépen.

Megköszönöm önöknek a jelenlétet. Jó munkát kívánunk, a viszontlátásra!

A nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés III. cikk (1) és (4) bekezdésének végrehajtásáról szóló biztosítéki megállapodás és jegyzőkönyv, valamint a megállapodáshoz csatolt kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/1100. szám, új/átdolgozott változat a T/843. szám helyett), az általános vitára való alkalmasság megvitatása

A 4. napirendi pont következik. Köszöntöm Horváth Kristóf urat, továbbá Várhelyi Olivért és Cserháti Erikát, az Országos Atomenergia Hivataltól. Parancsoljanak!

Horváth Kristóf (Országos Atomenergia Hivatal) szóbeli kiegészítése

HORVÁTH KRISTÓF (Országos Atomenergia Hivatal): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A jelen nemzetközi szerződés az 1970-ben aláírt atomsorompó nemzetközi egyezményhez csatolódik, mivelhogy ebben Magyarország a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel megkötötte a biztosítéki egyezményt, majd a kiegészítő megállapodást. Tekintettel azonban arra, hogy az Unióhoz csatlakoztunk, az Uniónak, az Euratomnak is vannak ilyen szerepei, és ezért a kétoldalú megállapodást fel kell váltania egy háromoldalú megállapodásnak, amelyben Magyarország és az Unió, tehát az Euratom a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel együtt szerepel.

Maga az előterjesztés volt már a bizottság előtt, csak kisebb formai hibák voltak benne, amelyeket ki kellett javítani.

Köszönöm.

Szavazás

ELNÖK: Amennyiben nincs kérdés (Nincs.), fölteszem szavazásra. Ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Ez is egyhangú.

Köszönjük szépen önöknek, a viszontlátásra.

Előadót kell állítanunk. (Rövid egyeztetés.) Kelemen képviselő úr vállalja? (Dr. Kelemen András jelzi, hogy igen.) Köszönjük szépen. Ki támogatja Kelemen képviselő urat? (Szavazás.) Egyhangú, köszönöm szépen.

Egyebek

Tisztelt Bizottság! Az "egyebek" napirendi pontunk következik, két "egyebek" van egyelőre.

Tájékoztató a következő bizottsági ülés időpontjáról és témájáról

Az egyik, hogy holnap 10 órakor tartunk ülést, az Információs Hivatal fog tájékoztatót tartani a szélesebb Közel-Keletről, Libanon, Izrael, Szíria, Irán - tehát meglehetősen komoly napirendi pontunk van. Illetőleg napirendre kerül Hárs Gábor képviselőtársunk tájékoztatója az IPU parlamenti közgyűléséről IPU-elnöki minőségében.

Tájékoztató dr. Göncz Kinga és dr. Szilvásy György miniszterek meghívásáról bizottsági ülésre

Másodszor szeretném a bizottságot tájékoztatni arról, hogy írásban megkerestem Göncz Kinga külügyminiszter asszonyt, illetve Szilvásy György kancelláriaminiszter urat, hogy rendkívüli módon tájékoztassák a bizottság tagjait arról a kör-e-mailről, amelyet Gémesi Ferenc, a MeH szakállamtitkára küldött szét a misszióvezetőknek.

Tisztelt Bizottság! Bizonyára értesültek a bizottság tagjai arról a hét végi sajtóból, hogy ennek az utasításnak részben az ellenzék vezetőjének, illetve az ellenzéknek a minősítése volt a tartalma, részben pedig az október 23-ai emberijog-sértések, illetőleg rendőri túlkapások kimagyarázásának a különféle módozatai volt a tartalma.

Ezen túlmenően én arra is választ várnék külügyminiszter asszonytól, illetőleg a MeH vezetőjétől, hogy van-e valami változás a nagykövetek utasítási rendjében - ugyanis mindezidáig a MeH államtitkára nem utasította a nagyköveteket, hanem a Külügyminisztériumnak volt ez a feladata -, s hogy összhangban áll-e ez az új módi a Külügyminisztériumnak, illetőleg a MeH-nek az eljárási, illetve együttműködési rendjével; illetőleg mennyiben tekinthető ez a kör-e-mail tájékoztatásnak akkor, amikor kifejezetten egyértelmű felszólító módú igék szerepelnek arról, hogy tájékoztassák, hogy menjenek be, hogy jelezzék vissza, tehát felszólító mód szerepel ebben a levélben - innentől meglehetősen nehéz tájékoztatásnak értelmezni.

Tájékoztatom a tisztelt bizottságot arról, hogy amellett, hogy elküldtem ezt a két levelet a két miniszternek, érkezett a Külügyminisztérium parlamenti kapcsolatok főosztályának vezetője részéről egy válasz a titkárságomra, ezt röviden ismertetném:

"A Külügyi is határon túli magyarok bizottsága rendkívüli ülésének esetleges összehívásával kapcsolatban az alábbiakról szeretném tájékoztatni.

A külügyminiszter asszony november 1-jén tíznapos külföldi útra indul, melynek során Indiában, Pakisztánban folytat hivatalos megbeszéléseket. Figyelembe véve addigi elkötelezettségeit - többek között az Országgyűlés plenáris ülésén való részvételét -, nem tud időt szakítani a bizottság ülésén való részvételre. Későbbi, kölcsönösen megfelelő időpontban a magyar külpolitika szempontjából kiemelkedően fontos kérdésekben, miként azt eddig is tette, szívesen áll a bizottság rendelkezésére."

Tisztelt Bizottság! A miniszter asszony válaszát nehezen értelmezhető válasznak tartom, ezért további egyeztetésekre van szükség. Ugyanis nem világos, hogy meg kíván-e jelenni a külügyminiszter asszony ebben a tárgyban a bizottság előtt vagy nem, kellőképpen fontos külpolitikai kérdésnek tartja-e ennek az utasításnak a megszületését, vagy ezt nem tartja olyan súlyú külpolitikai kérdésnek, hogy ebben meg kíván jelenni. Nem derül ki sajnos ebből a levélből, hogy részt kíván venni vagy nem kíván részt venni a bizottság ülésén. Erre irányulóan én további erőfeszítéseket fogok tenni, tisztelt bizottság, hogy a miniszter asszony ebben segítsen nekem, hogy tisztán lássak; illetőleg várjuk Szilvásy úrnak, a kancelláriaminiszternek a válaszát. Amint megérkezik az ő válasza, erről is tájékoztatni fogom a bizottságot.

Ez volt tehát a másik "egyéb", amiről tájékoztatni kívántam a bizottságot.

Tisztelt Bizottság! Kérdés van-e? (Nincs.) Amennyiben nincs, az ülést berekesztem. Holnap 10 órakor találkozunk. A viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 13 óra 00 perc)

 

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea