KHTB-8/2006.
(KHTB-8/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2006. október 9-én, hétfőn, 12 óra 30 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászóló(k)*

Megjelent(ek)/jelenlévő(k)/résztvevő(k)*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló határozati javaslat (H/986. szám)*

Fekszi Márta (Külügyminisztérium) szóbeli tájékoztatója*

Bali József (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli tájékoztatója*

Kérdések, válaszok*

Észrevételek, vélemények, reagálások*

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról*

Egyebek*


Napirendi javaslat

  1. Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló határozati javaslat (H/986. szám) (Általános vita)
  2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz)

Alelnökök: Kozma József (MSZP)
Tagok: Dr. Gedei József (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Mesterházi Attila (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)

Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Szabó Vilmos (MSZP) dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Fekszi Márta (Külügyminisztérium)
Bali József (Honvédelmi Minisztérium)

Megjelent(ek)/jelenlévő(k)/résztvevő(k)

Dankó István (Honvédelmi Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Köszöntöm képviselőtársaimat és kedves vendégeinket. Bejelentem, hogy a mai ülésen Szakács László helyettesíti Szabó Vilmost, Horváth János pedig Nagy Gábor Tamást.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, kérdezem, hogy ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a mai napirendet.

Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) való magyar részvételről szóló határozati javaslat (H/986. szám)

1. napirendi pontunk az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában való magyar részvételről szóló, H/986. számon előterjesztett határozati javaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Tisztelettel köszöntöm Fekszi Márta államtitkár asszonyt a Külügyminisztériumból, Bali József államtitkár urat, valamint Dankó István főosztályvezető urat a Honvédelmi Minisztériumból. Megkérem önöket, hogy tartsák meg az 1. napirendi ponthoz az előterjesztést. Parancsoljanak.

Fekszi Márta (Külügyminisztérium) szóbeli tájékoztatója

FEKSZI MÁRTA (Külügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy eleget tettek annak a kérésünknek, hogy a bizottság soron kívül tárgyalja ezt az előterjesztést. Azért kértük a sürgősséget, mert New Yorkban október 15-ig kell leadni a felajánlásra vonatkozó közlést.

Mint ismeretes, a magyar kormány teherbíró képességének megfelelően egy jelképes kisebb szakértői csoport kiküldésére tett felajánlást. Ebbe a szakértői csoportba először 12 határőr és 6 katonaorvos tartozott volna. Ez már ismeretes a bizottság számára, hiszen erről előzetes ötpárti egyetértés született. A későbbiekben New Yorkból egy újabb felkérést kaptunk, és arra való hivatkozással, hogy más államok részéről katonaorvosokra, illetve a civil szférából orvosokra való felajánlás érkezett, arra kérik a magyar felet, hogy a közismerten jó magyar katonai térképészek közül kaphassanak szakértőket. Ezért kellett egy újabb előterjesztést készítenünk, és a jelenlegi határozati javaslat már ezt tartalmazza.

Azt kérem a tisztelt bizottságtól, hogy értsen egyet a határozattervezetben foglaltakkal. A felkérés teljesítése egy évre szól, és ha a Biztonsági Tanács újabb döntést hoz az UNIFIL mandátumának a meghosszabbításáról, a Magyar Köztársaság egy év elteltével az akkori viszonyoknak és teherbíró képességének megfelelően újból megvizsgálja, hogy a továbbiakban hozzá tud-e járulni ehhez a mandátumhoz. Egyidejűleg arról is tájékoztatom a bizottságot, hogy a kormány 12 határőr tisztet fog kiküldeni.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Bali úr!

Bali József (Honvédelmi Minisztérium) szóbeli tájékoztatója

BALI JÓZSEF (Honvédelmi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! A térképészek lehívására az ENSZ rendelkezése értelmében fog sor kerülni. A térképészek a lehívástól számított egy hónapon belül készek kitelepülni, ebbe bele kell érteni az összes védőoltást, felkészítést és a kitelepítés időszakát.

A művelet önkéntes részvételt kíván, hiszen ENSZ-műveletbe csak önkéntes felajánlással lehet menni. Ezek a katonák rendelkezésre állnak, az ENSZ egy őrnagyi, két századosi és három zászlósi rendfokozatban szolgáló térképészt kért a műveletre. Ez a honvédségnél rendelkezésre áll és az előzetes kiválogatás megtörtént.

Kérdések, válaszok

ELNÖK: Hadd kérdezzem meg, hogy milyenek a misszió kockázati vonatkozásai.

BALI JÓZSEF (Honvédelmi Minisztérium): Az ENSZ egyrészt olyan erővel települ, amely biztosítja az ott szolgáló katonák biztonságát, másrészt az ENSZ BT határozata Libanon egyetértésével történik, ami azt jelenti, hogy a fogadó nemzetnek biztonsági garanciákat kell szolgáltatni az ENSZ részére. Mi nem látunk olyan kockázati tényezőt, ami befolyásolná a magyar katonák biztonságát. Minden olyan ENSZ-műveletben, amely végrehajtásra kerül, hivatalból evakuálási tervet dolgoznak ki, megfelelő időszakonként értékelik a biztonsági helyzetet, és ha az ENSZ-személyzet testi épségét, biztonságát veszély fenyegeti, evakuációra történik intézkedés.

ELNÖK: És a Hezbollah?

BALI JÓZSEF (Honvédelmi Minisztérium): A Hezbollah féken tartása a libanoni kormánycsapatok feladata. Ellenük az ENSZ-katonák csak a saját biztonságuk garantálása érdekében jogosultak fegyvert használni. Egyébként fegyverrel kikényszerítő feladatuk nincs a katonáknak.

Észrevételek, vélemények, reagálások

ELNÖK: Engedjék meg, hogy röviden ismertessem az álláspontunkat. Támogatjuk az előterjesztést. Örülünk annak, hogy a Honvédelmi Minisztérium szóvivője a misszió indokoltságát már nem kérdőjelezte meg. Augusztus végén sajnálatos módon még meglehetősen élénk kommunikációs zavar jellemezte a kormányzat libanoni misszióval kapcsolatos kommunikációját. Az előző bizottsági ülésünkön is hangsúlyoztuk - amikor napirenden szerepelt a kérdés -, hogy támogatjuk az orvosok és a határőrök kiküldését, és a Fidesz részéről támogatjuk a térképészek kiküldését is.

Fontos hangsúlyozni, hogy egy mintaszerű nemzetközi misszióról van szó ENSZ-felhatalmazás alapján. Azért is fontosnak tartjuk, mert az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának ez egy nagyon fontos kísérleti terepe. A közös kül- és biztonságpolitikának a megszületése, életre vajúdása pedig alapvető magyar nemzeti érdek. Ezért is indokoltnak tartjuk, hogy ilyen formában kerül sor erre a misszióra.

Kíván-e még valaki hozzászólni? Kozma József alelnök úr!

DR. KOZMA JÓZSEF (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tisztelt Államtitkár Asszony! Jogos elvárás a bizottsággal szemben, hogy kellő rugalmassággal járuljon hozzá egy olyan felhatalmazáshoz, amelyhez korábban már elvileg és praktikusan is hozzájárulását adta. Képviselőtársaim nevében is nagyon örülök annak, hogy a szükséges rugalmasság megvan a kormányzatban és a honvédelmi tárcában is. Nyilvánvaló, hogy ennek a rugalmasságnak szakmai alapja van, és amikor a katonaorvosokról váltani kell más, valóban magas tudományos és gyakorlati felkészültséget igénylő szakmára, a kartográfiára, akkor a Magyar Honvédség abszolút késznek mutatkozik, és az elismertség alapján vállalkozhat is erre a misszióra. Ezért mindenképpen elismerés illeti a tárcát, illetve a kormányzatot.

De arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy egy 1978 óta tartó folyamatban most egy olyan stádiumban vagyunk, amikor az ENSZ-erők ilyen jellegű felhasználása, illetve tevékenységüknek ilyen fókuszálása Magyarország számára is aktív beavatkozási lehetőséget biztosít, természetesen az elnök úr által jelzett kereteknek megfelelően. Ez azt jelenti, hogy az ENSZ-nek, illetve a misszióban részt vevő országok mindegyikének gyors és határozott helyzetértékelésre volt szüksége és ehhez a helyzetértékeléshez csatlakozott Magyarország is. A helyzetértékelésnek természetesen a mandátum lejártáig, tehát 2007 megfelelő dátumáig folyamatosan meg kell történnie, hogy Magyarország bármilyen további BT-határozatnak vagy döntésnek megfelelően tudjon alakítani a szerepvállalásán.

ELNÖK: Horváth képviselő úr!

DR. HORVÁTH JÁNOS (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy olyan régió térképezéséről van szó, amit a bibliai idők óta már sokszor feltérképeztek. Persze a térkép változik, csakúgy, mint a rajta lévő objektumok. Kérdezem, ez a módosítás - nevezetesen hogy orvosok helyett térképészeket kérnek és küldünk - azt jelenti-e, hogy a magyar térképészek a térképészvilágban híresebbek, mint a magyar orvosok az orvosvilágban.

ELNÖK: Eörsi képviselő úr!

DR. EÖRSI MÁTYÁS (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Amikor a Magyar Országgyűlés külföldi szerepvállalásokról folytat vitát és hoz döntést, a kérdés leggyakrabban úgy hangzik, hogy van-e magyar érdekeltség, és ha igen, akkor mi az. Visszaemlékezve az elmúlt tizenhat év gyakorlatára, ilyenkor mindig nagy a kihívás, hogy azt mondjuk, nincs magyar érdek. Ugyan senki nem mondta ki, az összpárti támogatás mégis azt jelzi, a parlamenti pártok felismerték, hogy van magyar érdek. Valóban van magyar érdek. Az egyik közvélemény-kutató Európa lakosságát kérdezte meg, hogy Európa biztonságára nézve mit tartanak a legnagyobb kihívásnak, és a válaszadók nem Észak-Koreát, nem a Közép-Keletet, hanem túlnyomórészt a közel-keleti válságot jelölték meg. Éppen ezért ha Magyarország biztonságát a nem közvetlen, hanem a kicsit távolabbi régiókból valamilyen veszély fenyegeti, akkor az valóban a közel-keleti térségben tapasztalható konfliktusnak egy lehetséges eszkalációja lehet. Ebből következik az, ha a nemzetközi közösség szerepet játszik a közel-keleti helyzet rendezésében, akkor elemi érdekünk, hogy ebben Magyarország is részt vegyen.

Kockázat mindig van - az M7-esen elautózni Siófokig sem kockázatmentes, bár világos, hogy ez egy ettől eltérő minőségű kockázat -, de úgy ítélem meg, hogy a Magyar Köztársaság szerepvállalása a közel-keleti, a dél-libanoni helyzet rendezésében nem tekinthető túlzottnak. Ezzel együtt úgy érzem, nem indokolt, hogy a külügyi kormányzatnak nem tudom mennyi időszakkal ezelőtti kommunikációjával kapcsolatban célzott ütéseket vigyünk be, nyugodtan támogathatjuk a kormánynak ezt az elképzelését. Kritika a kormányt azért érheti, mert korábban katonaorvosokról beszélt, most pedig térképészekről, bár szerintem ez csak azt jelenti, hogy a kormány nyitott volt. Volt egy korábbi terv, hallottuk a Külügyminisztériumtól, az ENSZ úgy ítélte meg, hogy abból elég van, másra van szükség, de én ebben nem látok vitatnivalót, sőt örülök, hogy az összes szempont napvilágra került és a politikai pártok támogatják ezt az elképzelést. Magyarország tekintélyének a növelésére amúgy is szükségünk van, és ha ehhez egy ilyen közreműködés hozzásegíthet bennünket, akkor annak mindannyian örülhetünk.

ELNÖK: Államtitkár úrnak adom meg a szót.

BALI JÓZSEF (Honvédelmi Minisztérium): Horváth képviselő úr azt kérdezte, hogy a magyar katonaorvosokat vagy a magyar térképészeket ismerik-e el jobban. Képviselő úr, nem ez az alapvető probléma. Az alapvető probléma az, hogy katonaorvosokban bőséges ajánlat volt, térképészekben pedig gyakorlatilag nem volt, ezért az ENSZ-főtitkár katonai főtanácsadója Magyarországot közvetlenül kereste meg levélben katonai térképészek biztosítására. Katonáink korábbi műveletekben is részt vettek és nagyon jó teljesítményt nyújtottak, ezért kerestek meg bennünket ezzel a kéréssel.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Ki támogatja az előterjesztést? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a külügyi bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Előadót kell állítanunk. Javaslom, hogy Balla Mihály ismertesse a külügyi bizottság véleményét. Ki támogatja ezt a javaslatot? (19) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett egyetértett azzal, hogy Balla Mihály úr ismertesse a bizottság álláspontját a plenáris ülésen.

Egyebek

Az egyebek keretében bejelentem, hogy holnap 10 órakor tartjuk a bizottsági ülésünket.

Jó munkát kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 50 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc