KHTB-7/2006.
(KHTB-7/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2006. október 3-án, kedden, 9 óra 30 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/881. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása *

Simon Ákosné kiegészítése *

Bocskai János kiegészítése *

Kérdések, válaszok *

Határozathozatal *

A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló T/951. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása *

Határozathozatal *

A Bernben, 1980. május 9-én kelt nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/952. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása *

Határozathozatal *

Napirendi javaslat

1. Nagykövetjelöltek meghallgatása (Zárt ülés!)

2. a) A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/881. szám) (Általános vita)

b) Az Állami Számvevőszék jelentése a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről (881/1. szám)

3. A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/951. szám (Általános vita)

4. A Bernben, 1980. május 9-án kelt nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/952. szám) (Általános vita)

5. A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatalának tájékoztatója a koszovói rendezési tervről (Zárt ülés!)

6. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnök
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Hárs Gábor (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz)
Rácz Róbert (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Gedei József (MSZP) Szabó Vilmosnak (MSZP)
Dr. Gedei József (MSZP) Szabó Vilmos távozása után dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Hárs Gábor (MSZP) érkezéséig dr. Szakács Lászlónak (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Kékesi Tibornak (MSZP)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) Balla Mihálynak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) érkezéséig Rácz Róbertnek (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz) dr. Gógl Árpádnak (Fidesz)
Dr. Nagy Gábor Tamás (Fidesz) érkezéséig Németh Zsoltnak (Fidesz)
Potápi Árpád (Fidesz) dr. Horváth Jánosnak (Fidesz)
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ) dr. Varga Lászlónak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Simon Ákosné főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)
Tollár Tibor (Pénzügyminisztérium)
Bocskai János főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Ballai Péter (Külügyminisztérium)
Dr. Bocs Dénes főosztályvezető (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)

(A bizottság 9 óra 37 perctől 10 óra 52 percig zárt ülést tartott,

melyről külön jegyzőkönyv készült.

A nyílt ülés kezdetének időpontja: 10 óra 52 perc)

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/881. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: A 2. pontunk: zárszámadás 2005. az ÁSZ, illetőleg a PM előterjesztésében. (Rövid szünet. - A napirendi pont tárgyalására meghívottak helyet foglalnak a részükre fenntartott asztalnál.)

Jó napot kívánok! Rátérünk tehát a 2. napirendi pontunkra. Először szeretném az ÁSZ-t megkérni, hogy a 2005-ös költségvetés végrehajtásának az ellenőrzéséről szóló jelentésüket röviden ismertessék, pontosabban egészítsék ki a jelentést, ezt követően pedig KüM- és PM-véleményt szeretnénk a zárszámadásról meghallgatni.

Tessék parancsolni! Jó napot kívánok!

Simon Ákosné kiegészítése

SIMON ÁKOSNÉ (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Simon Ákosné vagyok, az Állami Számvevőszék főigazgató-helyettese. Néhány gondolattal szeretném csak a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetése végrehajtásáról szóló jelentésünket kiegészíteni.

Az Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettsége, hogy minden évben ellenőrizze az állami költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást. A zárszámadási javaslatot az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is a kormány által benyújtott törvényjavaslattal egy időben terjesztettük az Országgyűlés elé. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének a célja az volt, hogy értékelje, hogy a 2005. évi költségvetés végrehajtása során érvényesültek-e az államháztartási törvény, a költségvetési törvény és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásai, az állami költségvetés teljesítését bemutató adatok valósághűen tükrözik-e a 2005. évi pénzügyi folyamatokat, a zárszámadási dokumentum előterjesztése megfelelt-e a vonatkozó törvényi előírásoknak.

A központi költségvetés 2005. évi kiadási és bevételi főösszege mintegy 80 százalékát ellenőriztük az Állami Számvevőszék által kidolgozott és nemzetközileg is elfogadott "financial audit" módszerével, minősítettük a zárszámadásban megjelenő adatok megbízhatóságát.

Az általános tapasztalatunk az volt, hogy a közvetlen bevételek és közvetlen kiadások adatai teljeskörűek és megbízhatóak voltak, kisebb hibát találtunk a lakástámogatások elszámolása tekintetében. Az úgynevezett alkotmányos és egyintézményes fejezetek, valamint a miniszterelnökség fejezetek törvényjavaslatban szereplő adatai megbízható, valós képet mutattak. A fejezeti jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címek és a fejezetek igazgatási címei és alcímei adatainak a megbízhatósága az előző évhez képest javult. A fejezetei kezelésű előirányzatokról készült beszámolók esetében az elutasító vélemények aránya csökkent, míg a korlátozó vélemények aránya megduplázódott, rz utóbbiak döntően a többszöri struktúraváltással, a belső kontrollrendszer működésének elégtelenségével, a vagyonmérleg adataiban jelentkező lényeges szintű hibákkal és a céltól eltérő felhasználásokkal voltak összefüggésben.

Szeretném kiemelni a Külügyminisztérium fejezet adatainak megbízhatóságáról kialakított ÁSZ-véleményt - a függelékben részletesen bemutattuk a fejezet gazdálkodásáról alkotott véleményünket -: mind az igazgatási cél, mind a Határon Túli Magyarok Hivatala, mind a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodását szabályosnak, a beszámoló jelentését pedig megbízhatónak és valósnak minősítettük. Én azt hiszem, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ezen a területen a gazdálkodás vitelének pontosságában, szabályosságában nem szoktunk hibát találni, és 2005-ben sem találtunk lényeges szintű hibát. Felhívtuk a figyelmet egy-két gazdálkodási szabályzat pontosítására; az Állami Számvevőszék elnöke megkapta a miniszter asszonynak a válaszát, és már a jelentés véglegezése során meg is jelenítettük, hogy a hibákat, hiányosságokat a fejezet felszámolta.

Köszönöm figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Pénzügyminisztérium!

TOLLÁR TIBOR (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Tollár Tibor vagyok, a Pénzügyminisztérium Külügyi és Védelemfinanszírozási Osztályának vezetője. Nem kívánok kiegészítést tenni a benyújtott törvényjavaslathoz.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr!

Bocskai János kiegészítése

BOCSKAI JÁNOS (Külügyminisztérium): A Külügyminisztérium 2005-ben a gazdálkodását az előirányzatokon belül teljesítette. Többletfeladatokat is kellett végrehajtanunk, többek között ennek keretében sikeresen megnyitottuk a csíkszeredai főkonzulátust, amit nagyon nagy eredménynek tartunk. Ennek megfelelően külföldön előkészítettük a podgoricai és a pristinai hivataloknak a megnyitását is.

90c

91 (Bocskai János)

A törvényi rendelkezéseket, előírásokat a Külügyminisztérium tavaly betartotta, bízom benne, hogy 2007-ben is hasonló módon fognak véleményt alkotni a 2006. évi költségvetési gazdálkodásról. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Ha nincs jelentkező, akkor engedjenek meg néhány kérdést. (Jelzésre:) Balla képviselő úr!

Kérdések, válaszok

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Egy rövid kérdésem lenne. Olvastam a Külügyminisztériumban a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámhelyzetét és azok különböző juttatásait. Mit jelent ez konkrétan, hogy részmunkaidőben foglalkoztatnak a Külügyminisztériumban, vagy foglalkoztattak 2005-ben; gondolom, azóta másként alakult a helyzet, sajnálatunkra. Mit jelent ez a 38 fő? Milyen tevékenységet lehet a Külügyminisztériumban részmunkaidőben folytatni, és ezt a részmunkaidős feladatot állományban végzik vagy adott esetben szerződéssel?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt válaszolnának kedves vendégeink, engedjenek meg nekem is néhány kérdést. Az egyik. Jól láthatjuk, hogy ami a határon túli magyar célokat illeti, a Külügyminisztérium 2005-ös költségvetésében lényegében két tételben vonta össze a támogatásokat. Az egyik a határon túli magyarok pop.kult. programjainak támogatása, a határon túli magyarok szülőföldprogramja. Ezt követően viszont azt látjuk, hogy ugyanúgy, ugyanazokat a szervezeteket támogatta - Segítő Jobb Alapítvány, miegymás - ugyanabban a szervezeti keretben, mint amelyeket egyébként 2004-ben. Innentől szemmel látható, hogy egy dologra biztosan jó volt ez az összevonás: hogy a költségvetési vita során ne legyen gőzük sem a képviselőknek arról, hogy mire megy a pénz. Ezt, azt hiszem, így most elkönyvelhetjük, a 2005-ös zárszámadás alkalmával. Most, utólag, amikor már senkit nem érdekel, 2006 végén látjuk, hogy végül is a 2004-es tervezéskor gyakorlatilag csak az volt a cél, hogy a képviselők ne tudják, hogy milyen módon fog folyni a támogatás.

A második megjegyzésem az lenne, hogy a Külügyminisztérium költségvetésébe át lettek utalva a határon túli kulturális pénzek, aztán érdekes módon a Külügyminisztérium átadta a Kulturális Minisztériumnak. Szintén az ésszerűtlenségnek az a foka, amely azt hiszem, bizonyítást nyert, hogy megint csak azt a célt szolgálta, hogy ne lehessen látni.

Itt megjegyezném a csángó magyarokkal kapcsolatos előirányzatot: azt, hogy hogyan sikerült átirányítani a Külügyminisztériumba, aztán vissza a NKÖM-be, a NKÖM-ben viszont már ez az előirányzat kárpát-medencei magyarok kulturális támogatása cím alatt süllyedt el, tűnt el. Megjegyezném, hogy a csángó magyarok nem a Kárpát-medencében élő közösség, az ő kulturális támogatásuk ilyen módon történő megoldása még szemantikailag is problematikus. Tehát ennek a trükknek is a hiábavalóságát, a külügybe való átcsoportosítást, majd a NKÖM-be való visszautalást, azt hiszem, egyértelműen láthatjuk.

A harmadik megjegyzésem az lenne, hogy a Külügyminisztérium megosztotta a MEH külkapcsolati államtitkárával a jogcímcsoportokon belüli felosztás és módosítás jogát. Nem világos, hogy ez a közös jóváhagyás végső soron milyen jogi alapokon nyugodott. Erre szeretnék rákérdezni. Illetőleg milyen okokkal volt egyáltalán magyarázható? Lehet, hogy nem csupán a vendégeink tudnak erre a kérdésre választ adni.

A negyedik megjegyzésem a Külügyminisztériumra vonatkozik. A folyó bevételei az előző év 55 százalékát tették ki. A tervezettnél is 33 százalékkal kevesebb volt. Végső soron a módosított előirányzat volt 10 milliárd, a tény 7 milliárd. Melyek voltak azok a körülmények, amelyek ezt a helyzetet előidézték? Ez nem világos számomra: mi az, amit nem lehetett 2004 őszén látni, hogy ilyen típusú őrült nagyságrendi eltérés lesz. 50 százalékos bevétel, annak 33 százaléka megint nem... Mi indokolta ezt?

És meg szeretném kérdezni a Külügyminisztérium képviselőjét, hogy igazolva látják-e azokat a személyzeti döntéseket, amelyek például a nemzeti vízum tekintetében 20 fős létszámfejlesztéssel, a délkelet-európai kormányzati stratégiának a 2 fős létszámfejlesztésével, illetőleg a határon túli magyarok honosításának ügyében 29 fős létszámfejlesztéssel kalkuláltak.

Van még itt egy érdekesség. A HTMH előirányzatai és a külügyi kommunikáció előirányzata helyett létrehoztak egy önálló címzett támogatást a Külügyminisztériumban az Erdélyi Riportban egy mezőgazdasági melléklet megjelentetésére 2 millió forint erejéig. Azt gondolom, ez is olyan anomália, amely esetleges gyakorlatának folytatása nem gondolom, hogy kifejezetten kívánatos lenne a jövőben. Köszönöm szépen. Ezek a megjegyzéseim lettek volna.

Van-e másnak megjegyzése, kérdése? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, akkor... (Jelzésre:) Alelnök úr!

SZABÓ VILMOS (MSZP), a bizottság alelnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Pusztán azért, mert nyilvánvalóan mindenki által érthetően elnök úr utalt arra néhány megjegyzésében - nem feltétlenül csak a vendégek jogosultak válaszolni, bár ők is el fogják mondani. Elsőként azt szeretném megjegyezni, hogy nem osztom elnök úr véleményét, és nem is gondolom, hogy ezzel világossá vált, hogy az lett volna a cél a költségvetés tervezésekor, hogy a képviselők ne legyenek erről vagy bármiről tájékozódva.

A második megjegyzésem, hogy milyen alapon működött - elnök úr is tudhatja, de azt gondolom, nyilván meg kell ismételni -, akkor, amikor 2004-ben Gyurcsány Ferenc első kormánya megalakult, olyan irányítási struktúrát fogadott el, amelyben a határon túli magyarokat érintő terület, a Határon Túli Magyarok Hivatala is és a költségvetésük kezelése is a Külügyminisztériumhoz került, természetesen a külügyminiszter fennhatósága alá. Ugyanakkor a terület politikai felügyelete a Miniszterelnöki Hivatalban az akkor illetékes politikai államtitkárnál maradt. Ezt a posztot akkor én töltöttem be.

Ez rögzítésre került a minisztérium, tehát a Külügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal alapszabályzatában is, és ilyen módon nyert ez nyilvánvalóan jogilag is elismertséget. Ebből az következett, hogy a költségvetést tekintve mind a miniszter úr, mind jómagam politikai államtitkárként szignáltam a tervezetet, amely elkészült. Ez volt az alapja annak, ami most megjelent az elszámolásban. Köszönöm.

ELNÖK: Kedves Vendégeink! Parancsoljanak! Főosztályvezető úr!

BOCSKAI JÁNOS (Külügyminisztérium): Balla képviselő úr kérdésére válaszolnék. Voltak és talán még vannak a Külügyminisztériumban részmunkaidőben foglalkoztatott kollégák, általában funkcionális területeken, tehát kiszolgáló területeken dolgoztak ilyen munkatársak. Többek között az én főosztályomon is volt 6 órában dolgoztatott pénzügyi előadó, külföldön is pénzügyi területen volt 6 órában foglalkoztatott munkatársunk, tehát általában kisegítői funkciókra alkalmaztunk ilyen munkatársakat.

A Külügyminisztérium a határon túli magyarok támogatásával kapcsolatos felhasználásokról részletes, felhasználási jogcímenkénti tájékoztatást adott. Ez olvasható a Külügyminisztérium fejezet zárszámadási beszámolójában, tehát jogcímenként és részleteiben mutattuk azt be, hogy a két jogcímcsoport mire lett fölhasználva, milyen megállapodásokat kötöttünk, és hol mekkora előirányzatok és mekkora, hozzájuk kapcsolódó paraméterek teljesültek.

100

101-110c (Bocskai János)

Ami a NKÖM és a csángó magyarok előirányzatával kapcsolatos kérdést illeti: a Külügyminisztérium fejezetek közötti megállapodásban adta át az előirányzatokat a társtárcáknak, és azokat az előirányzatoknak megfelelően, a megállapodásnak megfelelően használták vagy használhatták föl.

Ami az erdélyi riportot illeti, az FVM-től vettünk át kétmillió forint támogatást erre a jogcímcsoportra, és adtuk át a Határon Túli Magyarok Hivatalának felhasználásra. Az FVM-től származik ez a pénz, erre maga az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete lehetőséget ad, hogy tárcák bizonyos jogcímekre pénzügyi fedezeteket adjanak át egymásnak.

Ami a folyó bevételeket illette, a külképviseletek jogcímcsoportnál igen jelentős bevételelmaradás történt. Ennek alapvetően két oka volt: az egyik, hogy a vízumbevételek és a vízumbevételekkel kapcsolatos forgalom nem a várható szinten alakult; a másik jelentős téma, hogy a Külügyminisztériumon belül szakdiplomaták dolgoznak, és a szakdiplomatákkal kapcsolatos térítések nem az előirányzat ütemezésében folytak be a tárcáktól, ezeket az összegeket ebben az évben kaptuk meg az érintett fejezetektől. Tehát ilyen értelemben volt tavaly jelentős mértékű elmaradásunk.

A nemzeti vízum és az ezzel kapcsolatos létszámfejlesztések kapcsán: előzetes becsléseink voltak, hogy mekkora ügyfélforgalomra lehet számítani a határon túli régiókban. Ezek részben igazolódtak vagy részben nem igazolódtak.

ELNÖK: Részben.

BOCSKAI JÁNOS (Külügyminisztérium): Tehát ilyen értelemben én egy diplomatikus kitérő választ tudok erre adni. Voltak becsléseink, ennek értelmében járt el a Külügyminisztérium, és a jövőbeni szervezeti módosulásoknál ezeket figyelembe kell majd venni.

Köszönöm szépen a figyelmet.

ELNÖK: Amennyiben nincs több hozzászólás... (Jelzésre:) Kékesi képviselő úr!

DR. KÉKESI TIBOR (MSZP): Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Előterjesztők! Tisztelt Bizottság! Csak egy egészen rövid értékelés: ahogy ez már részben el is hangzott, még az ÁSZ részéről is, hogy immár, mondhatnánk hagyományosan, de a kormányzati struktúrán belül is szerintem az egyik legmegbízhatóbb módon a Külügyminisztérium, illetve a külügyi fejezet gazdálkodása stabil, illetve az adott keretek között stabil, illetve rendkívül fegyelmezett, megbízható. Ez vonatkozik mind a létszámmal, mind az előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás kérdésére. Az én személyes tapasztalatom helyileg is ez, tehát amikor magában a Külügyminisztériumban volt módom akár részletesen, akár átfogóan betekinteni ebbe, mind pediglen az ezekről szóló jelentések, tehát adott esetben most így a zárszámadási jelentés áttanulmányozása kapcsán ezzel szembesülhettem.

Természetesen az egy másik kérdés, hogy milyen véleményt alkotunk, hogy a külügy számára címzett feladatok, és például amit az elnök úr feszegetett, hogy egy egységes előirányzaton belül a Külügyminisztérium vajon az ő szándékainak, elképzeléseinek megfelelő módon osztotta-e fel a támogatásra méltó szervezetek között azt az előirányzatot, amit korábban a parlament megcímzett, ez egy másik kérdés, ez egy politikai vita kérdése lehet. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy a zárszámadás túlnyomórészt azért alapvetően az elvégzett tevékenységekről szóló hiteles beszámoló, ennek elfogadásáról szól, ebben pedig a Külügyminisztérium 2005 tekintetében is példamutató volt. Én támogatom a zárszámadás ilyen értelmű pozitív támogatását.

Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre:) Balla képviselő úr!

BALLA MIHÁLY (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném az időt rabolni, csak a Kékesi képviselőtársam által elmondottak alapján egy kérdés jutott eszembe, és talán a következő időszakban az elkövetkezendő költségvetési vitával kapcsolatban nem árt, ha a kormánypárti oldal is elgondolkodik azon, hogy jó, beszélünk arról, hogy a Külügyminisztérium költségvetése korrekt, rendben van, csak egy dologról nem beszélünk vagy nem akarunk beszélni, hogy mire elég ez a költségvetés. Ez egy működési költségvetés, ebben olyan nagyon nagy mozgásterületek nincsenek, és nézve a 2006-os és hallva a 2007-es irányszámokat - a külügyi bizottság tagjai eltökéltek, feltételezem, hogy a diplomácia iránt, Magyarország külföldi érdekérvényesítésével kapcsolatban egy eltökélt csapatról van szó, aki ebben a bizottságban helyet foglal érdeklődése, hivatása, elképzelései szerint -, azért korrekt ez a költségvetés, csak a számok mögött az van, már többször elmondtuk, 2004-ben, 2005-ben, 2006-ban is elmondtuk a költségvetési vitában, és szerintem a zárszámadásnál is szóba fog ez kerülni, hogy ez a működési költségvetés már azt a határt súrolja és most már alulról, amely a működésnek, ezen minisztérium működésének a lehetőségeit, kereteit jelenti.

Tehát én kérem azt, hogy a jövőben nagyobb figyelemmel legyünk arra, hogy ezek az összegek nem attól korrektek, hogy jól meg vannak csinálva - attól is -, de attól korrektek, mert ekkora a szám és nincs benne más lehetőség, tehát nincsen benne mozgástér. Ez egy nagyon leszűkített, a minimális alá lemenő költségvetési tétel, a 2005-ös is, a 2006-os ettől már rosszabb, és úgy hallani, hogy a következő időszak keretszámai az elkövetkezendő évekre még alacsonyabbak lesznek egy működési, dologi kiadásnövekedés mellett, miközben Magyarország több nemzetközi szerződés alapján szövetségi rendszerben, uniós rendszerben sokkal nagyobb feladatokat kell hogy ellásson a jövőben diplomáciailag, mint amit az elmúlt években kellett volna.

Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Akkor felteszem szavazásra - az ÁSZ-jelentésről értelemszerűen nem szavazunk -: Ki támogatja az előttünk fekvő 2005. évi költségvetésről szóló törvényjavaslat végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot? (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem.

A bizottság támogatja. Köszönöm szépen a vendégeinknek a megjelenést.

A Magyar Köztársaság és a Portugál Köztársaság között Budapesten, 2002. november 4. napján aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről szóló T/951. számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása

És nagyon gyorsan, rohamléptekben, gyakorlatilag nem nagyon kérünk kiegészítést az előterjesztéshez, hacsak nincsenek kérdések. Nagy tisztelettel köszöntöm a portugál konzuli egyezmény ügyében a Külügyminisztériumból Ballai Péter urat.

Ballai Péter úrhoz van-e bárkinek kérdése a portugál konzuli egyezménnyel kapcsolatban? (Senki sem jelentkezik.) Köszönjük egyébként, hogy a rendelkezésünkre áll, de az idő szorít bennünket, ezért, ha megengedi, - úgy látom, nincsen kérdés -: Van-e esetleg valami, amit feltétlenül el akar mondani?

BALLAI PÉTER (Külügyminisztérium): Nincsen.

ELNÖK: Nincsen. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

Ki támogatja a törvényjavaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

További ilyen intenzív munkát kívánok önnek! (Derültség.)

A Bernben, 1980. május 9-én kelt nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló T/952. számú törvényjavaslat nemzetközi szerződésről általános vitára való alkalmasságának megtárgyalása

És akkor az utolsó, még nyílt napirendi pontunk, mielőtt a KFH-t meghallgatnánk Koszovóról, a berni vasúti fuvarozási egyezmény. Köszöntöm dr. Bocs Dénes főosztályvezető urat a GKM-ből. Hasonló eljárást javaslok, mint az előbb! (Dr. Bocs Dénes jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nincsen kiegészítenivalója.

Kérdés van-e? (Senki sem jelentkezik.)

Határozathozatal

Amennyiben nincsen, ki támogatja az előterjesztést? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Technikai szünetet rendelek el. Viszontlátásra! Köszönöm a megjelenést. Aki frakcióülésre megy, azokat elengedjük, aki marad, azt viszont szívesen látjuk.

Hadd jelentsem be, képviselőtársaim, jövő héten kedden, 10-én, 10 órakor bizottsági ülést fogunk tartani az energiabiztonság kérdésében.

(Szünet: 11.19 - 11.23

A bizottság 11 óra 23 perctől ismét zárt ülésen folytatta munkáját,

melyről külön jegyzőkönyv készült.)

 


a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Farkas Cecília