KHTB-2/2006.
(KHTB-2/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés külügyi és határon túli magyarok bizottságának
2006. július 4-én, kedden, 9 óra 03 perckor
az Országház főemelet 55. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/317. szám) *

Ivasivka Andrea kiegészítése *

Határozathozatal *

Egyebek *


Napirendi javaslat:

1. Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/317. szám)

(Általános vita)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Egyebek


Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Németh Zsolt (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Kozma József (MSZP), a bizottság alelnöke
Szabó Vilmos (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Gedei József (MSZP)
Kárpáti Tibor (MSZP)
Dr. Kékesi Tibor (MSZP)
Kránitz László (MSZP)
Dr. Szakács László (MSZP)
Dr. Varga László (MSZP)
Balla Mihály (Fidesz)
Dr. Gógl Árpád (Fidesz)
Dr. Gruber Attila (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz)
Dr. Kelemen András (Fidesz)
Dr. Eörsi Mátyás (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Hárs Gábor (MSZP) dr. Kozma Józsefnek (MSZP)
Mesterházy Attila (MSZP) dr. Gedei Józsefnek (MSZP)
Dr. Gruber Attila (Fidesz) megérkezéséig Németh Zsoltnak (Fidesz)
Dr. Horváth János (Fidesz) megérkezéséig Balla Mihálynak (Fidesz)

Meghívott:

Ivasivka Andrea szakértő (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 03 perc.)

Elnöki megnyitó

NÉMETH ZSOLT (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Köszöntöm a bizottság tagjait. Szeretném külön köszönteni a bizottság új alelnökét, Szabó Vilmos urat, és Mesterházy Attilát, új bizottsági tagtársunkat is majd, ha megjön.

A helyettesítések: Kozma József helyettesíti Hárs Gábort, Gedei József Mesterházy Attilát, Németh Zsolt Gruber Attilát, Balla Mihály Horváth Jánost. Megállapítom a határozatképességet.

A napirend elfogadása

Fölteszem szavazásra a napirendi javaslatot. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Izlandi Köztársaság, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, a Norvég Királyság, Szerbia és Montenegró, Románia és az ENSZ igazgatása alatt álló Koszovó között az Európai Közös Légtér (EKLT) létrehozására irányuló többoldalú megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat nemzetközi szerződésről (T/317. szám)

Az 1. napirendi pontunkhoz köszöntöm Ivasivka Andrea szakértőt a Gazdasági Minisztériumból! Tessék parancsolni nagyon röviden kiegészíteni!

Ivasivka Andrea kiegészítése

IVASIVKA ANDREA (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom valóban nagyon röviden.

Tisztelt Elnök Úr! Képviselő Urak! Az általános vita tárgyát képező megállapodást kihirdető törvénytervezet az Európai Közösség és azok tagállamai, valamint a megállapodás címében szereplő tíz, harmadik ország által aláírt nemzetközi megállapodás kihirdetéséről szól. Ezen részes felek között már régóta léteznek bilaterális megállapodások is, de szükséges volt egy Európai Közös Légtér létrehozása annak érdekében, hogy az elmúlt évtizedben és a leendő évtizedekben is várhatóan dinamikusan fejlődő légi közlekedés egységes szabályozás alá kerüljön a közösség országai, illetve a harmadik országok tekintetében is.

A megállapodással érintett feleknél fontos a piacnyitás érdekében ez a közös szabályozás, másrészt a biztonság, az egész térség fejlődésének előmozdítása és ösztönzése érdekében, az iparra és a szolgáltatásra kiterjedő hatása érdekében is szükséges az egységes szabályozás bevezetése. Az Európai Közös Légtér, röviden az EKLT megteremtése érdekében a részes államok vállalják a teljes piacnyitást - mint említettem - a hozzáférés, kapacitás, viteldíjak és szabad letelepedési jog tekintetében. Azáltal, hogy az Európai Közös Légtér partnerországai a közös jogot alkalmazzák, magas biztonsági környezet- és fogyasztóvédelmi előírásoknak fognak megfelelni.

Hazánk tekintetében mindenképpen kedvező ennek a megállapodásnak a hatálybalépése, így Magyarország és egy adott pont között korlátozásmentes fuvarozást végezhetnek. Ennek különös jelentősége a balkáni országok tekintetében van. Itt említhetném Szerbiát, akikkel fennálló bilaterális megállapodásunk ellenére nem sikerül a nemzeti légitársaságunkat, a Malévot problémamentesen üzemeltetni, mert nem engednek bennünket a piacra. Így lehetőségünk lesz arra, hogy a Malév problémamentesen üzemeljen, másrészt a járatszámok és a többes kijelölés bevezetésével az úgynevezett low cost-járatokat is üzemeltethetjük, aminek nyilvánvalóan jelentős pozitív pénzügyi hatása lesz hazánk tekintetében. Hasonló problémáink vannak más balkáni országokkal, Bosznia-Hercegovinával és Montenegróval kapcsolatban is, ahol szintén korlátozottak a járatszámok. A megállapodás alkalmazásától kezdve viszont ezek a korlátozások is csökkenni fognak.

Mint a megállapodás címében látják, Szerbia és Montenegró még mint egységes állam szerepel. A megállapodás aláírását megelőző egy-két héttel tartották a népszavazást, amely eredményeként Montenegró úgy döntött, hogy önálló államként fog tovább működni. Tekintettel arra, hogy diplomáciailag nem tudták megoldani a megállapodásig ezt a helyzetet, mind a két ország külön-külön egy nyilatkozatot írt alá, amiben vállalták, hogy az azt megelőzően lezajlott diplomáciai, nemzetközi jogi helyzet ellenére ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy a megállapodás rendelkezéseit betartsák és alkalmazni tudják.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A megállapodás attól a naptól számított második hónap első napján lép hatályba, amint a közösség és tagállamai, valamint legalább egy részes félnek a megerősítésről szóló okirata a megállapodás letéteményeséhez, a Tanács főtitkárságához megérkezik. Tekintettel arra, hogy a jelenleg hatályos nemzetközi szerződésről szóló törvényünk az ideiglenes alkalmazás lehetőségét bevezette, és ahhoz alkalmazkodva, hogy a bizottság határozott álláspontja az volt, hogy az aláírást követő naptól alkalmazzuk ezt a megállapodást, nekünk egy ideiglenes alkalmazást kizáró nyilatkozatot kellett tennünk az Országgyűlés részéről történő megerősítésig azért, hogy alkalmazni tudjuk. EU-s kötelezettségünknek megfelelően nagyon sürgős lenne a tisztelt Országgyűlés megerősítésének megszerzése és a megállapodás kihirdetése. Ehhez kérem az önök megtisztelő támogatását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Mi is köszönjük szépen. Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, nincs.

Határozathozatal

Fölteszem szavazásra az előterjesztést. Ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú.

Nagyon szépen köszönjük. Viszontlátásra!

(A bizottság 9 óra 09 perctől 10 óra 36 percig zárt ülést tartott, melyről külön jegyzőkönyv készült.

A nyílt ülés folytatásának időpontja: 10 óra 36 perc.)

Egyebek

ELNÖK: Elrendelem a nyílt ülést. Tisztelt Bizottság! Még két tájékoztatást szeretnék adni.

A helyettesítésekkel kapcsolatban tájékoztatom a bizottságot, hogy egy naptári évben egy képviselőnek 5 helyettesítésre lesz lehetősége, állítólag az ezzel kapcsolatos döntés szeptemberben születik meg. Ezt persze nem tudhatjuk, hogy végül is ez a döntés megszületik-e, de most ez az az egyik információ, amit szeretnék minden bizottsági tag számára elmondani. Nem valószínű, hogy visszamenőlegesen fog ez működni, de minden tag számára szeretném ezt jelezni.

A másik dolog. Szeretném a bizottság tagjait tájékoztatni arról, hogy a nyílt üléseink jegyzőkönyveit kitesszük az internetre, és amennyiben a képviselők szeretnék ellenőrizni a saját hozzászólásaikat, arra a bizottsági ülést követően 3 napig van lehetőség, azt követően kerül fel az internetre. Tehát ez egy olyan ... (Az elnök és a bizottság munkatársa egyeztet.)

Pillanat! Hány nap alatt készül el a jegyzőkönyv? (Az elnök és a bizottság munkatársa ismét egyeztet.) Öt nap? Bocsánat, ez pontosítást igényel! Tehát a jegyzőkönyv elkészülte 5 nap, ezt követően a bizottság titkárságán 3 napig mód van arra, hogy az ember átolvassa és korrigálja a megjegyzéseit, és ebben a formában kerül föl az internetre. A bizottság nyílt ülései jegyzőkönyveinek nyilvánosságra hozatala a házbizottság szintjén dőlt el, a zárt ülésekkel kapcsolatban pedig értelemszerűen ez a szabály nem működik.

Tisztelt Bizottság! Van-e kérdés? (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincsen, az ülést berekesztem. Találkozunk előreláthatólag egy hét múlva, de ez nem biztos.

Köszönöm szépen. Tájékoztatást fogok küldeni róla.

(A ülés befejezésének időpontja: 10 óra 39 perc)

 

Németh Zsolt
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Barna Beáta és Nánásiné Czapári Judit