KSB-20/2009.
(KSB-86/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2009. november 17-én, kedden, 10 órakor
a Képviselői Irodaház 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február-2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/11236. szám) *

Godó Lajos szóbeli kiegészítése *

Döntés általános vitára való alkalmasságról *

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) *

Egyebek *

Napirendi javaslat

 1. Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10982. szám)
  (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa)
  (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 2. A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február-2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/11236. szám)
  (Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványa)
  (Általános vita)
 3. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám)
  (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 4. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Alexa György (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP) dr. Vitányi Ivánnak (MSZP)
Bókay Endre (MSZP) dr. Pető Ivánnak (SZDSZ)
Lukács Zoltán (MSZP) Halmai Gábornénak (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP) megérkezéséig dr. Schiffer Jánosnak (MSZP)
Kubatov Gábor (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Halász Jánosnak (Fidesz)

 

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Paulik Antal főigazgató-helyettes (Miniszterelnöki Hivatal)
Godó Lajos (Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság)
Dr. Aradi Zsolt főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést elkezdjük. A képviselőtársak megkapták a javasolt napirendet. Az ORTT 2010-es költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz nem érkezett kapcsolódó módosító indítvány, így ennek megtárgyalása okafogyottá vált.

Ennek ismeretében kérdezem a képviselőtársakat, hogy a javasolt napirendhez van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.

A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság határozatképes, és a javasolt napirendet elfogadta.

Üdvözlöm a bizottsági tagokon túl a napirendi pontok tárgyalására megjelenteket!

A Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2007. február-2009. február) szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/11236. szám)

Az 1. napirendi pont, amiről tárgyalunk, a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről szóló határozati javaslat. Magáról az érdemi szövegről, a jelentésről már tárgyaltunk, most az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványát kell megtárgyalni a bizottságnak, ennek általános vitára való alkalmasságát. (Halász János az ülésterembe érkezik.)

Üdvözlöm Godó képviselő urat, aki a bizottságot képviseli! Ha kíván egyáltalán valamit mondani - ez nem rábeszélés -, akkor kérem szépen, röviden foglalja össze.

Godó Lajos szóbeli kiegészítése

GODÓ LAJOS (Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság): Köszönöm szépen, elnök úr. Csupán csak annyit szeretnék kérni a tisztelt bizottságtól, hogy támogassa, fogadja el a kisebbségi bizottság véleményét. Tegnap tárgyalta meg a kétéves beszámolót az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság, és 10 igen és 9 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak találta. Kérem, hogy a kulturális bizottság is hasonlóképpen fogadja ezt el. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a kormány, illetve az illetékes hivatal képviselőjét, hogy van-e ehhez hozzáfűznivalója.

PAULIK ANTAL főigazgató-helyettes (Miniszterelnöki Hivatal): Támogatjuk az előterjesztés elfogadását.

ELNÖK: Köszönjük szépen: Paulik Antal főigazgató-helyettes úr. Akkor kérdezem a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.

Döntés általános vitára való alkalmasságról

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja a bizottsági javaslatot, tehát a parlamenti határozati javaslatot. Aki igennel szavaz, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tíz. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) Ha jól számolom, akkor ez kilenc.

A bizottság többsége általános vitára alkalmasnak tartotta a határozati javaslatot.

Köszönjük szépen a közreműködést. (Fedor Vilmos az ülésterembe érkezik.)

A bizottságnak előadót kell állítani. Holnap reggel ez lesz az első napirendi pont, amit a parlament tárgyal, azért is volt sürgős, hogy megtárgyaljuk. Akkor úgy kérdezném meg, hogy ki az, aki holnap reggel a parlamentben jelen lesz, önként jelentkezés alapján. (Halász János: Mi ott leszünk, de biztosan nem ránk gondolt elnök úr.) Én állandóan rátok gondolok, de ezt most hagyjuk. (Derültség. - Halász János: Mondjuk ezt megértem.) Akkor egyelőre a bizottság előadót nem tud állítani, nem is feltétlenül kell, valljuk meg; ez nem fog hiányozni senkinek, nem hiszem, hogy a képviselők felállva tiltakoznának.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám)

Áttérünk a következő napirendi pont tárgyalására: ez a 2010-es költségvetés úgynevezett második fordulója, a fejezeteken belüli módosító indítványok. Nem ismertetem a már mindenki által ismert és javasolt módszert, hogy hogyan tudunk szavazni a módosító indítványokról, de azért mindenki megkapta a listát; a Pénzügyminisztérium képviselője, Aradi főosztályvezető úr is, akit külön üdvözlök. A hosszabb lista a képviselők előtt álló javaslatból az, amit hagyományosan úgy nevezünk, hogy a képviselők választókerületi célokra kívánnak átcsoportosítani központi forrásokat. Ha nincs kifogás ellene, akkor erről esetleg csomagban tudunk szavazni; ami nem ilyen típusú javaslat, az a rövidebb sor, ahol egyenként kell szavaznunk.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kifogás az eljárás ellen. (Nincs ellenvetés.) Úgy látom, nincs; ez a megszokott mód.

Kérdezem a Pénzügyminisztérium, illetve a kormány részéről Aradi urat, hogy van-e olyan a hosszabb listából, amit a kormány támogat. (Közbeszólás a Fidesz oldaláról: Nincs. - Dr. Aradi Zsolt: Van. - Dr. Lukács Tamás: Ez nem jött be.) Bejött, mert feltehetően nem lesz hosszú. Akkor azt kérném szépen, hogy azt jelölje meg a kormány képviselője, hogy ebből a hosszú sorból melyik az, amit a kormány támogat; egyelőre csak a számot. (Halász János: Hányat támogat a kormány? - Derültség. - Közbeszólások a Fidesz oldaláról.)

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Ezt a labdát nem adom fel. (Derültség.) A 124/5-öst biztos, hogy támogatjuk.

ELNÖK: De az a rövid lista, bocsánat, amiről egyenként szavazunk.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): A hosszúból nincs olyan, de azért ha odaérünk... - a hosszú az egyben lesz. (Halász János: Már megijedtünk. Nem kell csalatkozni a kormányban.)

ELNÖK: Tehát akkor a hosszabb lista úgy állt össze - ezt csak a jegyzőkönyv kedvéért mondom -, hogy az első előfordulási hely száma szerepel; a hivatkozások, illetve a javaslatok úgynevezett lába megtalálható a megfelelő helyen, azokról nem szavazunk külön.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ki az, aki ezeket a javaslatokat támogatja. Aki igennel szavaz, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Dr. Jánosi György szavaz.) Ez a hosszú lista, tehát az, ami... (Halász János: Nyugodtan, alelnök úr, jó javaslatok. - Derültség.) Van köztük jó is, sőt a célok nemesek, a várgesztesi parkoló és más hasonlók, de ez csak egy rosszízű megjegyzés. (Szavazás.)

Kilencen támogatják, tehát a bizottság többsége nem támogatja. (Halász János: Azért egy ellenpróbát is kérünk.) Egy ellenpróbát is kér Halász alelnök úr. (Szavazás. - Halász János: Az előbb bizonytalanságot láttam. - Dr. Jánosi György: Azóta helyrebillentem. - Derültség.) Tízen nem támogatják.

Itt nyilván sok kérdés fog felmerülni, és érdemi vita bontakozik ki, látva a képviselők érdeklődését: sorban haladunk az ajánlási sorszám szerint.

Horn Gábor képviselő módosító indítványa a médiafinanszírozást, elsősorban az MTV finanszírozását érinti: a 17/1. és a hozzá kapcsolódó, logikailag összekapcsolt 21/1. és 22/1.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)

A becsület kedvéért 1 igen, a többiek nem támogatják.

108/14. javaslat következik. Egyébként a 108/1-estől van a Kulturális Minisztériumot érintő javaslatok sorozata; itt a kulturális témájúakat válogattuk ki.

A 108/14. javaslatban Gulyás József képviselő úr a Kulturális Minisztérium igazgatási költségeiből a Tengertánc-program támogatását javasolja.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki támogatja? (Szavazás.) Ez most tíz.

A bizottság többsége tehát támogatja.

A következő a 108/15., szintén Gulyás képviselő úr javaslata: a minisztérium általános igazgatási költségeiből kulturális alapítványok támogatását javasolja a képviselő úr.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ez még akkor is kisebbség, ha én csatlakozom.

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 110/1. Halász képviselő úr és más, bizottságunkban helyet foglaló fideszes képviselők javaslata, melyben a Kulturális Minisztérium működési költségeinek elvonásával a kulturális kht.-k tevékenységét támogatnák.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság többsége nem támogatja.

Azt kérném szépen, hogy az ajtót csukjátok be, ha lehet, bár a bizottság ülése nyilvános. (Halász János: ...de nem huzatos.)

A 120/6. javaslat következik: fideszes képviselők felsőoktatástól elvont pénzzel a minősített alapfokú művészeti oktatást támogatnák. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság többsége nem támogatja.

124/5.: Teleki képviselő úr az esélyegyenlőségi általános kiadásokat specifikálja különböző roma intézmények támogatására - Rádió C, Rajkó együttes és mások is, most nem sorolom fel.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság többsége nem támogatja.

A 130/1. következik, Nagy Gábor képviselő úr az oktatási kapcsolatok programból elvont pénzalapból a Bartók Táncegyüttest támogatná.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját Nagy Gábor Tamás javaslatáról. (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság többsége nem támogatja.

A 138/30. következik, Halmai Zsuzsa javaslata. Ha jól emlékszem, hivatalosan Halmai Gáborné javaslata szövegszerű módosítást javasol a közgyűjteményi és közművelődési célú pályázatok bizonyos lehetőségeinek bővítésére, specializálására.

Zsuzsa!

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Szeretném egy picit pontosítani. Az összevont normatíva alacsonyabb összegű, és azt a korábban megszerzett jogot, amely szerint a törvény megszületése után kialakult az, hogy önálló normatívája van a közművelődési, közgyűjteményi területnek, most az összevonás érzékenyen érinti. Azon belül nagyon fontosnak tartom, hogy legalább a korábbi arányt az önkormányzatok erre a területre fordítsák, ez fogalmazódott meg ebben a normatívában, már csak azért is, hiszen a minisztérium a tárgyalások folyamán bejelentette, hogy lesz egy keretösszeg, amit pontosan azért állítottak be, hogy ha valaki e miatt az összevonás miatt szüntetné meg az intézményt, vagy szüntetné meg a közművelődési feladat ellátását, azoknak támogatást tudjon adni. Én úgy gondoltam, hogy így van összhangban a két dolog, hogy ez a támogatás elsősorban azoknak járjon, akik a feladatot szeretnék ellátni, de miután csökkent a normatíva, nem tudják; így kötődik össze a pályázati felhasználás és a normatíva kérdése, ezt fogalmaztam meg a módosító indítványban. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság többsége nem támogatja.

A 146/2. pont következik: fideszes képviselők szintén szövegszerű módosítást javasolnak az alapfokú művészeti oktatás kiegészítésére, és természetesen pénzügyi bővítést is, de arról már szavaztunk máshol, azt hiszem.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A bizottság többsége nem támogatja.

Kérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan módosító indítványról, amiről szavazni kellett volna, de nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) Ilyet nem jelez senki. Akkor köszönjük szépen; ha lesz kapcsolódó módosító indítvány, akkor még találkozunk.

Egyebek

Az "egyebek" közt szeretném elmondani, hogy a fideszes képviselők aláírásával egy kezdeményezést kaptam, amely bizottsági ülés összehívását kezdeményezi. Formai észrevételeim lennének, de ez az ügy lényegét nem érinti, mert rendkívüli ülést kezdeményeznek a képviselők, és rendkívüli ülést csak rendkívüli időszakban lehet tartani, rendes ülésnek kell neveznünk az ülést, amit kezdeményeznek.

A tárgya két témát jelez: az egyik, nevezzük így, a nagy kulturális intézmények élére történt közelmúltbeli kinevezések ügye, a másik pedig az Erkel Színház építését célzó beruházás ügye. A kezdeményezés több miniszter meghívását is megfogalmazza, és a nemzeti vagyonkezelő vezérigazgatóját, valamint elnökét, illetve az Operaház vezetőjének meghívását, csak jelzem, hogy vettük, mármint a bizottság munkatársai is vették, és elkezdik az ülés szervezését. Azért mondom ezt egy kicsit ilyen ezoterikusan, mert a kezdeményezés eleve november 24-ét javasolja, ami pont egy hét múlva van, és nem valószínű, hogy három minisztert egy hét alatt össze lehet terelni. Ezen túlmenően még függőben van, hogy jövő kedden esetleg szavaz a parlament, mert eredetileg legalábbis úgy volt, hogy a második fordulós szavazás is viszonylag hosszú, és akkor nem biztos, hogy a hétfői ülés abba belefér, ezért lehet, hogy kedden lesz, de úgy tudom, hogy ez még nincs lezárva. Ettől függetlenül a lehető legközelebbi időpontban... (Halász János: Tegyük át december 1-re, az még a nyolc napon belül van!) Amikor lehet, akkor összehívjuk ezt a bizottsági ülést; ennyi. Ha nincs más, akkor a bizottsági ülésről annak rendje s módja szerint a képviselők tájékoztatást kapnak. Köszönjük szépen. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 27 perc)

 

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

 

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina