KSB-19/2009.
KSB-85/2006-2010.

 

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2009. november 16-án, hétfőn, 12.00 órakor
a Képviselői Irodaház 569. számú termében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott: *

Elnöki megnyitó, napirend elfogadása *

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10982. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) *

Határozathozatal *


Napirendi javaslat

  1. Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10982. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)
  2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP) alelnök
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Halász János (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Halmai Gábornénak (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)
Vincze László (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12.00 óra)

Elnöki megnyitó, napirend elfogadása

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Jó napot kívánok! Talán ne várjunk tovább a kezdéssel. A mai bizottsági ülésnek a javaslat szerint egy napirendi pontja lenne. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e kiegészítő javaslat vagy észrevétel. (Nincs jelentkező.) Ha ilyen nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a javasolt napirend elfogadását támogatja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja, és a bizottság határozatképes.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10982. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Mikor azt mondtam, hogy valószínűleg áttekinthető átlagos képviselői képességgel a javaslat, akkor arra gondoltam, hogy az ORTT jövő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz Jánosi alelnök úr egy módosító indítványt nyújtott be, amely az évek óta vitatott passzus eltörlését javasolja a jövő évről szóló költségvetésről szóló törvényjavaslathoz. Nevezetesen, hogy az ORTT a két egymástól elkülönülő célú költségvetési pénzét összefolyathassa - szép magyar kifejezéssel -, ez a javaslat tartalma. Képviselő úr, alelnök úr, ha kíván szólni, tessék a javaslatnak megnyerni minket!

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egyetlen egy kérdéssel foglalkoznék: hogy most miért, és korábban meg miért nem. Én azt gondolom, mindannyian tudjuk, hogy más helyzetet teremtett a médiavilág számára is ez a pénzügyi, gazdasági válság, amely közepette élünk. Én azt gondolom, hogy egy közpénzekből gazdálkodó intézménytől ilyenkor különösen elvárható, hogy takarékoskodjon, próbáljon beleférni a rendelkezésére álló költségvetési kereteibe. Másrészről ilyenkor különösen indokolt védeni a helyi televíziók, rádiók rendszerét, hiszen minden pénz, amit máshonnan a saját működésére átcsoportosítana az ORTT, az csorbítaná azokat a forrásokat, amelyek a helyi televíziók, rádiók, közösségi műsorszolgáltatók életben maradási esélyeit biztosítja. Ez a válaszom a kérdésre. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

ELNÖK: Köszönöm szépen. Jelentkezőt nem látok. Az előterjesztő a Költségvetési bizottság képviselője, úgy látszik, nem tudott megjelenni, mert párhuzamosan velünk tartanak ülést. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja, 10 fővel. Aki nem támogatja? (Nincs jelentkező.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 8. A mai feladatunk ez lett volna.

Holnap, ahogy a képviselőtársak azt tudják, bizottsági ülés lesz. A költségvetés úgynevezett második fordulós módosító indítványai szerepelnek egyebek között a napirenden. A holnap délelőtti viszontlátásra, illetve ma délután is, csak távolabbról szemlélhetjük egymást.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 05 perc)

   

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia