KSB-18/2009.
(KSB-84/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának
2009. november 9-én, hétfőn, 12 óra 3 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/10077. számú törvényjavaslat *

Módosító javaslatok megvitatása *

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a közszolgálati műsorszolgáltatók takarékosabb működését célzó módosításáról szóló T/11047. számú törvényjavaslat *

Dr. Jánosi György előterjesztő (MSZP) szóbeli kiegészítése *

A kormány álláspontjának ismertetése *

Szavazás általános vitára való alkalmasságról és tárgysorozatba-vételről *

Egyebek *

Napirendi javaslat


 1. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10077. szám)
  (Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és Dr. Kökény Mihály (MSZP) képviselők önálló indítványa)
  (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
  A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a közszolgálati műsorszolgáltatók takarékosabb működését célzó módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11047. szám)
  (Dr. Jánosi György (MSZP) képviselő önálló indítványa)
 3. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Alexa György (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Vitányi Iván (MSZP)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr.Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Halmai Gáborné (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Halász János (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Kiss Attilának (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Varga Ágnes főosztályvezető-helyettes, Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Dr. Tordai Csaba államtitkár, Miniszterelnöki Hivatal


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 03 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! A bizottsági ülést elkezdjük, a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A képviselőtársak megkapták a javasolt napirendet, amikor a bizottsági ülést meghirdettük, úgy nézett ki, hogy ma kell ezeket a javaslatokat megtárgyalnunk, végül is az e heti napirendből kiderül, hogy ráértünk volna, de ez akkor azt jelenti, hogy nem kell holnap bizottsági ülést tartunk, amikor a költségvetés második fordulós vitája lesz, tehát ne érezze senki fölöslegesnek a bizottsági ülést.

Kérdezem, hogy a napirendhez van-e valakinek javaslata az elmondottak ismeretében. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok. Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet? (Szavazás.) A bizottság elfogadja.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról szóló T/10077. számú törvényjavaslat

Kérem, aki a kormány képviseletében a tb-törvény módosításához érkezett, foglaljon helyet. (Megtörténik.) Köszönöm szépen. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve a kormány képviseletében Varga Ágnes főosztályvezető-helyettest köszönöm.

A kiegészítő ajánlás szerint fogunk menni, és mint ahogy a képviselőtársak tudják, érkezett egy indítvány, hogy a bizottság nyújtson be bizottsági módosító indítványt, azt majd a végén fogjuk megtárgyalni, az ajánlás után.

Az előterjesztők képviselői nem tudnak jelen lenni, de amikor információ van arról, hogy mit képviseltek más bizottsági üléseken, azt ismertetem.

Módosító javaslatok megvitatása

Az első két módosító indítvány minimális különbséggel hasonló tartalmú, illetve természetesen az érdemi különbség az, hogy mennyivel növekedhessen az a jövedelem, ami még nyugdíjon felül megilleti az érintetteket.

Az első szocialista képviselők módosító indítványa. Először a kormány álláspontját kérdezem.

VARGA ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány ezt a javaslatot nem támogatja.

ELNÖK: Az előterjesztő nem ért egyet vele, ezt más bizottsági ülésről tudjuk. Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat, ez a bizottság kisebbsége. A többeket nem kérdezem, mert ez kevés ahhoz, hogy támogatott legyen.

A következő javaslatban ellenzéki képviselők - fideszes, illetve kereszténydemokrata - képviselők nagyobb összeget engednének a nyugdíj mellett. A kormány álláspontját kérdezem.

VARGA ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja a kormány a javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőket. Ki támogatja? (Szavazás.) A szavazás eredménye ugyanaz, mint az előbb, tehát a többség nem támogatja.

Az ajánlás szerint a 3. számú, szocialista képviselők módosító indítványáról - a továbbiak majd, az említett kivételeket nem számítva hatálybaléptetési rendelkezéseket módosítanak - kérdezem a kormány álláspontját.

VARGA ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ez koherencia szempontjából pontatlan javaslat, az anyagi jogi részével egyetértenénk, de ez a szöveg párhuzamosan több jogszabályt léptetne hatályba egy joghelyre mutatva, ezért nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőket, hogy ki támogatja ennek ismeretében. (Szavazás.) Schiffer képviselő úr kézfelemelését nem látom, így maximum nyolc lehet, maradjunk ennyiben. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Egy tartózkodással, de akkor nincs többsége, tehát a bizottság többsége nem támogatja a javaslatot. Lukács képviselő úr két kézzel szavazott, ha jól látom. (Dr. Lukács Tamás: Igen.)

Deák képviselő asszony módosító indítványa szintén hatálybaléptetési megfontolásokat javasol. A kormány álláspontját kérdezem.

VARGA ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ez hibátlan, csak hiányzik az eleje, ezért a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Hibátlan, csak... Igen. Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki támogatja? (Szavazás.) Senki, tehát a bizottság nem támogatja.

Következik ez a bizonyos, hozzánk eljuttatott bizottsági módosító indítványra vonatkozó javaslat. Elfelejtettem mondani menet közben, hogy mi az, amit a benyújtó képviselők támogattak, de semmit nem támogattak a módosító indítványokból - legalábbis tudtommal -, és ezt a bizonyos bizottsági módosító indítványra vonatkozó javaslatot sem támogatják.

A kormány képviselőjének erről nem kell feltétlenül nyilatkoznia, hiszen ez még hivatalosan nem került parlamenti forgalomba, de ha tud és szándékozik nyilatkozni, akkor megteheti. (Jelzésre.) Tessék!

VARGA ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ez a javaslat csak a 2008 előtt már öregségi vagy öregségi jellegű nyugdíjba vonult, de korhatárt még be nem töltött nyugdíjasok számára támogatná azt, hogy magasabb kereset mellett is még folyósítható legyen a nyugdíjuk. Azzal a megszorítással, hogy a foglalkoztatásuk az adott gazdálkodó vagy közszolgáltató szervezet számára nélkülözhetetlen. Ez lenne a tartalma. Ez az eredeti Kökény-Vidor-féle szabályhoz képest sokkal szűkebb személyi hatályt tartalmaz, ezért a kormány elvileg tudná támogatni ezt a javaslatot. (Dr. Schiffer János: Ez azt jelenti, hogy nem szabad támogatni? - Derültség.)

ELNÖK: Jánosi alelnök úr!

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm. Korrekt volt, amit a kormány képviselője elmondott. Ez ugyanis valóban megindít egy leválogatást, és a hiányszakmák területén nyitná csak meg ezt a fajta lehetőséget. Azt gondolom - emlékeztetve magunkat a múltkor a művészeti szakma képviselői által megfogalmazottakra -, hogy nem lenne illendő, hogyha a bizottság ezt támogatná, és benyújtaná bizottsági módosító indítványként ezt a javaslatot.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük. Ha nincs több hozzászóló, kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja. (Szavazás.) Ilyet nem látok, bár megjegyzem a magam részéről - ez képviselői megjegyzés -, hogy hiányszakmának minősíthetnénk a művészeti oktatókat, legalábbis az itt megismertek alapján. De ebbe most nem mennék bele, mert nincs jelentősége annak, hogy ez ügyben mit mondok.

Tehát köszönjük szépen, egyelőre ennyi, a bizottság ezt a módosító indítványt nem kívánja benyújtani.

Köszönjük szépen. (Varga Ágnes elhagyja az üléstermet.)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvénynek a közszolgálati műsorszolgáltatók takarékosabb működését célzó módosításáról szóló T/11047. számú törvényjavaslat

Következik a 2. napirendi pont. Üdvözlöm államtitkár urat. Jánosi képviselő úr, alelnök úr javaslata a médiatörvény módosításáról. Először a javaslattevőt illeti a szó.

Dr. Jánosi György előterjesztő (MSZP) szóbeli kiegészítése

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. A javaslat lényege az, hogy a közmédiumok világában limitálná a béreket, a különböző javadalmazásokat, ideértve a végkielégítést és a premizálást is.

Hogy mi indokolja a javaslatot, arra csak egy példát hadd mondjak el. Ez kiragadott példa, elnézést kérek mindenkitől, a Magyar Televízió példája. Jól tudjuk most már sajtóhírekből, egyéb forrásokból is, hogy például csak a Magyar Televíziónál 50-60 olyan személy dolgozik, aki egymillió fölötti havi javadalmazással rendelkezik, ha úgy tetszik, miniszterelnöki szintű javadalmazással. Azt is tudjuk a hírekből és a kimutatásokból, hogy az elmúlt egy-két évben a Magyar Televízió felső vezetése mintegy 304-305 millió forint jutalmat osztott szét, ha úgy tetszik, maguk között.

Azt gondolom, nagyon is indokolt figyelni arra, hogy a közpénzek hogyan áramolnak, hogyan folynak szét, és érdemes ezt korlátozni. Azt gondolom, ezen a fronton nincs helye az egymásra mutogatásnak, hiszen amikor a köztulajdonú cégeknél ugyanezt a javaslatot beterjesztettük, akkor mindig a kormányon lévők felelősségére hivatkozott az ellenzék. Itt azonban egy parlament által felügyelt területről van szó, ráadásul kétharmados jogszabályról. Itt azért nincs egymásra mutogatásnak helye, mert ezt vagy közösen oldjuk meg, vagy sehogyan nem fogjuk tudni ezt a problémát megoldani. Valóban jeleztem is, hogy ez kétharmados jogszabály-módosítást igényel.

A javaslat figyelemmel van arra is egyébként, hogy versenyszektor veszi körül a közmédiumokat is. Tehát a javadalmak, a bérek terén korlátozást vezet be ugyan, de a premizálás terén hagy mozgáslehetőséget, mozgásteret. De azzal a megkötéssel, hogy nyilvánosságra kell hozni - előzetesen akár - a premizálás, a jutalmazás feltétel- és követelményrendszerét, hogy ez mindemellett kontrollálható legyen.

Azt gondolom, a javaslat mindamellett, hogy korlátozza a különböző javadalmazási területeket, azért igyekszik a realitásokat is számba venni, igyekszik a versenyszektor rendszerét is figyelembe venni, de mégiscsak a közpénzek felelőtlen kiáramlásának próbál meg korlátokat szabni.

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy támogassa a javaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm szépen, elnök úr.

ELNÖK: Köszönjük. Megkérem államtitkár urat, hogy ha kíván véleményt nyilvánítani... (Jelzésre.) Akkor halljuk a kormány álláspontját.

A kormány álláspontjának ismertetése

DR. TORDAI CSABA (Miniszterelnöki Hivatal): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök Úr! A kormány általános vitára alkalmasnak tartja a javaslatot.

Szavazás általános vitára való alkalmasságról és tárgysorozatba-vételről

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, ki tartja általános vitára a javaslatot. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Ennek megfelelően szintén kilenc, akkor többséget nem kapott az általános vitára való alkalmasság.

Tárgysorozatba-vételről is döntenie kell a bizottságnak. Ki támogatja a tárgysorozatba-vételt? (Szavazás.) Ugyanaz, mint az előbb. Aki nem vagy tartózkodott, nyilván ugyanannyi, tehát a bizottság nem támogatja.

Köszönjük szépen.

Egyebek

Mint jeleztem, holnap és a hét többi napján nem lesz bizottsági ülés, a továbbiakat a szokásos úton megismerik a képviselőtársaim.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin