KSB-15/2009.
KSB-81/2006-2010.

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2009. október 13-án, kedden 14 órakor
a Képviselő Irodaház V/569. számú termében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

2. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

3. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10675. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

4. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Nem kijelölt bizottságként) *

5. Egyebek *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott: *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Elnöki megnyitó *

Halász János napirend előtti hozzászólása *

Szavazás Halász János javaslatáról *

Szavazás a napirendi javaslatról *

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Nem kijelölt bizottságként) *

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *


Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10675. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Nem kijelölt bizottságként)

5. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP) alelnök
Halász János (Fidesz) alelnök
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott:

Alexa György (MSZP) dr. Schiffer Jánosnak (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP) Bókay Endrének (MSZP)
Bókay Endre (MSZP) megérkezéséig Fedor Vilmosnak (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP) megérkezéséig Halmai Gábornénak (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP) megérkezéséig dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Kubatov Gábor (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Horváth Melinda főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Horváth Péter titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Aradi Zsolt főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 14.08 óra)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a bizottság tagjait. A bizottsági ülést elkezdjük. A képviselőtársak megkapták a javasolt napirendet. Megkérem a jelenlévőket, hogy foglalják el a helyüket.

A bizottságunkat nem érintő módosítások érkeztek csak a 2009-es költségvetéshez, jobban mondva kapcsolódó módosító indítványok, tehát okafogyottá vált az eredetileg 3-nak tervezett napirend tárgyalása. Abszolút praktikus szempontok alapján azt javasolom, hogy a tervezett napirendi javaslatok - ha persze elfogadja a bizottság ezeket a napirendi pontokat - tárgyalási sorrendjét változtassuk meg. A jelnyelvi törvény legyen az első, a költségvetést megalapozó törvény a második és maga a költségvetési törvény legyen a harmadik azért, hogy a várakozási időt azok számára, akik itt vannak a bizottsági ülésen, rövidítsük. (Halász János jelentkezik.)

Halász alelnök úr kíván a napirendi javaslathoz egyelőre hozzászólni.

Halász János napirend előtti hozzászólása

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Méltányolva és elfogadva az ön felvetését, egy kiegészítést bátorkodom tenni. Az előző ülésünkön volt egy olyan napirendünk, amelynek az volt a címe, hogy Tájékozódás a művészeti nyugdíj témakörében, és akkor hosszasan tájékozódtunk erről a kérdésről és bizonyos felvetések szerint az volt a probléma, hogy nem tudtunk itt állást foglalni bizottságként. A napirend címe csak az volt, hogy Tájékozódás. Azóta több minden történt.

Egyrészt akkor azon az ülésen én kértem és indítványoztam, hogy a következő rendes ülésünkön, ez most van, legyen egy olyan napirendünk, amelynek az a címe, hogy Állásfoglalás a művészeti nyugdíj témakörében, és foglaljunk állást és beszéljünk arról a kérdéskörről, amit itt hosszan ecseteltünk. Most nem fejteném ki ezt a témakört. Közben az is kiderült, hogy még most sem tárgyaljuk azt a javaslatot, amit akkor önök menekülő pályának használtak, mindegy, szerintem elkendőzve a probléma megoldását, miszerint egy másik bizottságban egy hasonló, de átfogó javaslat már szerepel és azt majd valamikor tárgyaljuk. Én továbbra is félek attól, hogy önök ezt csak akkor kezdik el tárgyalni és lehet, hogy akkor sem fogadják el, amikor ebben az évben már nem tud születni olyan megnyugtató döntés, hogy 2010. január 1-jétől a művészeti nyugdíjasokat ne érintse hátrányosan az önök által egyébként korábban elfogadott adótörvény-módosító javaslat, az akkori hatálybalépés vonatkozni fog rájuk minden tekintetben.

Illetve az is kiderült, hogy a minisztérium össze-vissza beszél, hiszen kaptunk egy írásos anyagot a minisztériumtól, amiben leírta, hogy az az álláspontja, hogy ő támogatja ezt a felvetést, amit a táncművész szervezetek mindegyike aláírt és itt képviselt is, és azóta azt írta a minisztérium, hogy a szakállamtitkárság ezt fontosnak tartja. Mintha visszakozott volna.

Meg is kérdeztem írásbeli kérdésben, hogy akkor mi az igazság, és úgy látom, hogy a minisztérium pedig azt kezdeményezte, illetve olvastam ebben az anyagban, minden képviselőtársam megkapta, hogy szerintük még be kéne vonni a másik illetékes tárcát, meg a Nyugdíjfolyósító Főigazgatóságot vagy kicsodát, és kéne még majd így tartani ülést, meg úgy. Megint az időhúzás a tárca részéről - szerintem - az egész ügyben a hozzáállás, meg a gyengeség, mert nem tudja érvényesíteni azt a szakmai elképzelését a kormányon belül, ami pedig elengedhetetlen lenne, főleg a táncművész szervezeteknek.

Éppen ezért én most is indítványozom ezen az ülésen, hogy ezen az ülésen foglaljunk állást. Legyen egy olyan napirendünk, amely állásfoglalás kialakítása a művészeti nyugdíj témakörében és azért merem ezt most megtenni és nem fogadom el azt, hogy nincs előkészítve, mert az előző ülésen teljes mértékben, talán több, mint egy órán keresztül körbejártuk a témát. Tehát, az nem lehet indok, hogy ezt most önök esetleg leszavazzák vagy nincs itt senki, aki erről beszélne. Mert teljesen megbeszéltük, van miről döntenünk és szerintem fontos lenne ezt az ügyet megtárgyalni. Elnök úr, ha legközelebb sem terjeszti elő, kénytelenek leszünk a Házszabályban adta lehetőségünkkel élve írásban is kezdeményezni ezt. Bízom benne elnök úr, hogy nem szaladunk ki az időből. Lassan eltelik az október, nem lesz idő ezt az egészet végigvinni, hogy január 1-jétől jót tegyünk. Hogy ha ezt akarjuk, akkor közösen ezt el kell kezdenünk most. Köszönöm a figyelmüket.

ELNÖK: A műfaját - mint rutinos képviselő úr - nem nagyon tudnám meghatározni a hozzászólásának, hogy ez napirendi javaslat volt-e vagy egy általános véleménynyilvánítás, de ennek nincs is túl nagy jelentősége. Vehetem úgy, hogy napirendi javaslat volt. Akkor ugye, ha a képviselő úr azt szerette volna, hogy egy nyilatkozatot tárgyaljon a bizottság, akkor megkaphattuk volna esetleg ezt a nyilatkozatot.

Nem világos az sem, de ezzel elhúzhatjuk az időt, hogy erről vitatkozzunk, hogy kik azok az "önök", mert itt sokféle státusú képviselő van jelen. De a megjegyzésem érdemi része az, hogy a frakciók munkatársait tájékoztattuk arról, a bizottsági ülés korrekt előkészítése érdekében, hogy ne legyenek a bizottsági ülésen fölösleges ügyrendi viták, hogy mához egy hétre tűzzük napirendre a képviselő úr által említett témát, mert ahogy az a bizottsági ülésen is kiderült vagy legalábbis egyes vélemények szerint alkotmányossági kérdések is felmerülnek, ha költségvetési értelemben megalapozott döntést akar a bizottság hozni. Most én nem kívánok itt a tartalmi részletekbe belemenni, mert aki itt volt a múltkori bizottsági ülésen, az tudja, hogy miről van szó.

Tehát magyarul a válaszom röviden az, hogy nem futunk ki az időből, ha a jövő héten tárgyaljuk, a bizottság munkatársai jelezték a frakciók munkatársainak, hogy a jövő héten kívánjuk tárgyalni és minden érintettet szeretnénk egyszerre jelen látni a bizottság ülésén, hogy ne lehessen mód arra, hogy ha valakinek kérdése, észrevétele van, akkor úgy érezze, hogy a válasz esetleg halogató, mert egyik minisztérium képviselője a másikra hivatkozik. Ennek megfelelően igyekszünk meghívni tehát az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőjét, a Szociális Minisztérium képviselőjét és a Nyugdíjfolyósító képviselőjét is. Ismereteink szerint ez a három illetékes, ha nem is tárca, de hatóság, és hát felmerül, hogy az alkotmányossági kérdésekben mi a teendő. Abban ugye nem biztos, hogy mindenki elfogadja az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőjét, a parlamenti ügyrend szerint ez az Alkotmányügyi bizottság feladata. Mármint, hogy alkotmányossági kérdésekben állást foglaljon, de ez nem kell, hogy befolyásolja a Kulturális bizottságot egy esetleges javaslat megfogalmazásában.

Tehát én azt javaslom - magyarul ügyrendi értelemben -, hogy a bizottság most szóbeli nyilatkozat alapján ne fogadjon el állásfoglalást, hanem a jövő héten alaposan és mindent körüljárva, ha indokolt, akkor vagy állásfoglalást fogadjon el vagy egy parlamenti indítványt, ami talán még inkább gyorsítja az ügyet. Halász alelnök úr!

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Értem a szándékát és örülök, hogy ha ez így megvalósul, de az ügy kapcsán láttam a múltkori minisztériumi előterjesztést, szöveges anyagot, amiben a minisztérium azt írta, hogy ezt az ügyet támogatja, azóta láttam a következőt, amiben már ezt nem írta.

Én önökben nem bízom. Az önök a szabad demokrata és szocialista frakció tagjait jelenti, éppen ezért kérem, hogy szavazzunk erről a javaslatról. Egyébként pedig a jövő héten, ha ez megvalósul, örömmel leszünk itt, és ahogy eddig is, ezután is támogatjuk a jó megoldást. De kérem, hogy szavaztasson a javaslatomról, ami egyébként nem mindegy, hogy milyen, fontos javaslat, és a napirendnek egy kiegészítése. Köszönöm.

Szavazás Halász János javaslatáról

ELNÖK: Köszönjük. Akkor egyelőre csak arról tudok szavaztatni, hogy kívánja-e a bizottság ezt napirendre venni. A jelenlévők kívánják-e napirendre venni a - nevezzük úgy - korkedvezményes művészeti nyugdíjak ügyét? Ez így korrekt, gondolom. És aztán, hogy ezzel mit kíván most kezdeni a bizottság, azt, ha napirendre vettük, akkor talán világosabban látjuk. Tehát, aki elfogadja Halász alelnök úr javaslatát, az kérem, szavazzon. (Szavazás.) Kilenc. Aki nem fogadja el? (Szavazás.) Ez tíz, ugyancsak nem meglepő módon. Tehát a bizottság ezt a javaslatot most ebben a formában nem tűzi napirendre. Még egyszer mondom, ez nem jelenti azt, hogy az ügy érdemi halasztást szenved.

Szavazás a napirendi javaslatról

Most az eredeti napirendi javaslatot vesszük elő, az általam korábban elmondott módosítást is egyúttal előterjesztem. Tehát elhagyva a harmadiknak vett napirendi pontot és megcserélve úgy, ahogy elmondtam a tárgyalási rendet. Kérdezem, hogy ki fogadja el a javasolt napirendet. (Szavazás.) A bizottság elfogadta.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Nem kijelölt bizottságként)

Mielőtt az érdemi tárgyaláshoz hozzákezdenénk, szeretném jelezni, hogy talán kevésbé lesz olyan gördülékeny a bizottsági ülés, mint azt én magam is szeretném, vagy mint ahogy megszoktuk, talán ezt is mondhatom, de rajtunk kívül álló okok miatt a jelnyelvi törvényhez most kapják kézhez a képviselőtársak a javasolt bizottsági módosító indítványt. Ez nehezíti a tárgyalást. Hogy világos legyen, először a szokásoknak megfelelően az ajánlás szerint megyünk végig. Természetesen a bizottság érdeklődési körébe tartozó módosító indítványokat kiemelve, a többiről nem tárgyalva, utána pedig a két, most elénk kerülő bizottsági módosító indítványt vesszük elő. Az sem titok, hogy az egyiket az MSZP-frakció, a másikat a Fidesz-frakció készítette. A bizottság majd eldönti, hogy mit tesz ezekkel.

Még mielőtt az érdemi napirendhez kezdenénk, csakhogy érthető legyen, hogy miért mondtam azt, hogy talán nagyobb türelem kell a tárgyaláshoz, mint máskor, mert a költségvetést megalapozó egyes törvényekhez - a rövidség kedvéért salátatörvénynek szokás hívni - is érkezett egy bizottsági módosító javaslat a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületétől, amit a képviselőtársak szintén itt ismernek meg a bizottsági ülésen. Ez még annyiban bonyolítja a tárgyalást, hogy még csak nem is parlamenten belüli módosító indítvány a kezdeményezés. Természetesen, ha a bizottság benyújtja, akkor már igen. És végül, de nem utolsó sorban maga a költségvetés - mint azt mindenki tudja - meglehetősen terjedelmes, az előző évek szokásának megfelelően igyekeztünk a bizottság munkatársaival a tárgyalási időt rövidíteni. Ha ehhez a bizottság tagjai hozzájárulnak. De erről akkor majd külön ejtünk szót.

Üdvözlöm a kormány képviselőjét a jelnyelvi törvényhez. Jelzem, hogy az Oktatási bizottság is benyújtott ma módosító indítványokat, de mi úgy ítéljük meg, hogy ez nem érinti a bizottságunk szokásos érdeklődési körét. A jelnyelvi törvényhez azokat a módosító indítványokat vesszük sorra, amelyek a médiatörvény módosítását érintik. Ez az ajánlás szerint az 1, 2, 3. és a 4-es módosító indítvány.

Az 1-es Lukács képviselő úr módosító indítványa. Csak rövid igent vagy nemet kérünk egyelőre, ha nem kérnek a képviselők indoklást. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

HORVÁTH PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tisztelettel köszöntöm én is a bizottságot. Nem támogatjuk ezt a módosító indítványt.

ELNÖK: Ha mehetünk a szokott rendben, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az 1-es számú módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság nem támogatja. Lukács képviselő úr helyettese Lukács képviselő úr nevében szavazott, mert képviselő úr nincs jelen.

Soltész képviselő úr a következő módosító indítvány szerzője. Kérdezem a kormány álláspontját.

HORVÁTH PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőket, ki támogatja a 2. javaslatot. (Szavazás.) Ez a bizottság többsége.

A 3. módosító indítvány szerzője Herényi Károly képviselő úr.

HORVÁTH PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ezt is támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőket, ki támogatja a 3. javaslatot. (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja. Ha valakinek kétsége van a szavazást illetően, hogy többség-kisebbség, kérem, hangosan szóljon. A 4-es számú módosító indítvány szerzője szintén Herényi képviselő úr.

HORVÁTH PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőket, ki támogatja. (Szavazás.) A bizottság nem támogatja.

Kérdezem, hogy a bizottsági módosító indítványnak szánt két indítványt ismerik-e.

HORVÁTH PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az ülés előtt átolvastuk és konzultáltunk.

ELNÖK: Igen, mi is ebben a helyzetben vagyunk. Köszönjük szépen. Mind a kettő a 28. §-t érinti, természetesen a médiatörvényt. Hogy különböztessük meg őket? A Fidesz módosító indítványa dátumot tartalmaz a 8/A § (1) bekezdéséhez, a másik pedig nem tartalmaz dátumot. Így első ránézésre ezzel megkülönböztethető. Kérdezem a kormány képviselőit, hogy valamelyik módosító indítványt támogatják-e.

HORVÁTH PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Egyiket sem támogatjuk.

ELNÖK: Akkor így viszonylag egyszerű a kérdés. A Fidesz módosító indítványát ... A másikat? A másikat tegyem fel először, ezt mondják a képviselők. Aki az MSZP módosító indítványát támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság támogatja. Tehát ezt bizottsági módosító indítványként benyújtjuk.

És most jön a másik bizottsági módosító indítvány. (Halász János: Visszavonjuk.) Visszavonják, tehát így marad. Azért időnként a béke is átsuhan a termen. Köszönjük szépen. Ezen túlvagyunk. Mármint a módosító indítványokon természetesen.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

ELNÖK: Következik a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, a T/10679. számon. A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokat vitatjuk meg. Üdvözlöm a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete nevében megjelenteket. Itt most már nem tudok szót adni, de írásos tájékoztatást kaptunk, és a módosító indítványt is megkaptuk.

Még mielőtt a kívülről érkezett módosító indítványról tárgyalnánk, az eredeti parlamenti szokásoknak megfelelően a bizottságunk érdeklődési körébe tartozó módosító indítványokról tárgyalunk, ez a 12-es, a 66-67-es, ezek összetartoznak és a 68-as. Legalábbis mi így találtuk. Ha valakinek más véleménye van, majd kérem, mondja.

A 12-es módosító indítvány Magyar Bálint indítványa. A lényege... nem foglalom össze, mert akkor mindenkiét össze kéne foglalni. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Hogy ha nehezebb áttekinteni, a javaslat lényege az, hogy közintézményekben - itt felsorolásban szerepelnek ezek az intézmények - szűnjön meg a közalkalmazotti jogviszony. Civil nyelven: felmenő módon. Tehát ne, akik jelenleg közalkalmazottak, azoknak szűnjön meg, hanem akit ezután vesznek fel alkalmazottként, és helyette munkaviszony álljon be. Akit érdekelt, az indoklásban megnézhette, hogy mi ennek az indoklása. A kormány támogatta. A képviselőket kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Ez többség. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kisebbség. Tehát a bizottság többsége a 12-es módosító indítványt támogatja.

A 66-67-es számú módosító indítvány következik. Ez Halász képviselő úr módosító indítványa. A bizonyos helyzetekben megkövetelt végezettséget kívánja a képviselő úr mindkét módosító indítványban pontosítani. A kormányt kérdezem.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A képviselők álláspontját kérdezem. Együtt van értelme a kettőnek, bár külön is választható. Ki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. A bizottság többsége tehát nem támogatja ezt a két módosító indítványt.

Még a 68-as számú módosító indítvány van hátra. A kulturális, muzeális intézmények meghatározását kívánja módosítani ez a módosító indítvány, fideszes és kereszténydemokrata képviselők módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki támogatja (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. A bizottság többsége nem támogatja, de egyharmadnál több igen. Köszönjük szépen.

Most jönne szintén a múltkori bizottsági ülésen tárgyaltak ismeretében a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének javaslata, amit elvben a képviselők a kezükben tarthatnak. Valamint egy kísérőlevelet is, amit ma kaptunk kézhez, bár előző változatát - úgy tudom, hogy - a két alelnök úr már megkapta korábban is. Itt csak megjegyzem, hogy merülhetnek fel aggályok eljárási ügyekben, mert a salátatörvénynek nevezett törvény azt a részét a törvénysornak, amit ez módosítani kíván, nem nyitotta meg, de ne akadékoskodjunk, mondom én a magam nevében. Tehát formai akadály ne legyen. Kérdezem a Pénzügyminisztérium képviselőjét, hogy illetékesnek érzi-e magát ebben az ügyben. Ha nem, akkor is kérem, hogy nyilatkozzon.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Kormányálláspont nincs, de nem fogjuk javasolni a támogatást.

ELNÖK: A bizottság tájékoztatására mondom, hogy Bauer úrral a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének elnökét én tájékoztattam, hogy jelen stádiumban nagy valószínűséggel kormányálláspont nem áll rendelkezésre és nem is biztos, hogy beleillik az úgynevezett salátatörvénybe ez a javaslat, de az egyesület megfontolásait a bizottság tagjai ismerik, tehát tudják, hogy egy ügyészi vizsgálat nyomán született véleményt szeretnének ebben a módosító indítványban pontosítani. Álláspontjuk szerint a költségvetést közvetlenül nem érinti a módosítás. Mindenki ismeri magát a szöveget. A kormány nem támogatja. Halász úr kért szót.

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr. Tisztelt Bizottság! A múltkori ülésen körbejártuk a kérdést, és az világossá vált, hogy a MAOE idei működési költsége finanszírozása csak úgy oldható meg, illetve a jövő évi működési költségeket a költségvetési törvényben látva úgy tekinthetjük biztosítottnak az egyesület tekintetében, hogy ha találunk valamilyen alternatív megoldást. Én továbbra is azt vallom, amit mondtam akkor, hogy a költségvetési tételek emelésével fontos biztosítani a MAOE és más civil szervezetek támogatását is. Ilyen típusú indítványokat teszünk és tettünk is. Remélem, hogy az is támogatást kap majd. De a mostani helyzetét ismerve az egyesületnek és azt a lehetőséget, hogy itt az alapító okirat módosításával megnyitunk egy támogatási lehetőséget, mi magunk a jövő évre nézve mindenképpen támogatjuk ezt a javaslatot és kérjük a bizottságot, hogy bizottsági indítványként ezt szavazzuk meg. Távlatosan azt gondolom, hogy a MAOE és a MAK közalapítvány viszonyrendszerét, egyáltalán az egész kérdést ennél alaposabban át kell tekintenünk. Ezt a munkát a múltkor el is kezdtük. Tehát amikor azt mondom, hogy támogatjuk ezt, ez valóban azt jelenti az elkövetkező rövid időszakra, hogy az aktuális problémákra megoldást adjon. Ezen túl egy nagyobb áttekintésre is szükség van és ahogy láttuk, az érintettek maximálisan nyitottak erre, de hogy meg is maradjon ez a szervezet és talpon maradhasson, szerintem a mostani döntés e tekintetben elengedhetetlen, ezért kérem, hogy támogassuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazhatunk-e? (Nincs ellenvetés.) Ki az, aki azt javasolja, hogy ezt a módosító indítványt bizottsági módosító indítványként benyújtsuk? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja. Tehát ezt akkor a bizottság bizottsági módosító indítványként benyújtja. Köszönjük szépen az érdeklődést. Mint az elmondtam, nem biztos, hogy a parlament egészének érdeklődése ebben a meglehetősen bonyolult ügyben olyan mély, mint a Kulturális bizottságé, de erről majd ki-ki gondoskodik, hogy az álláspontját minden érintett megismerje.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10679. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a költségvetési törvényhez beérkezett módosító indítványok tárgyalására. Ajánlási sorszám szerint megyünk, mint azt feltehetően a képviselőtársak tudják. Öt kötetben terül el - hogy így mondjam - az ajánlás. Az utolsó kötet összesen két módosító indítványt érint. Én három csoportra osztottam a módosító indítványokat. Ebből kettőről azt javaslom, hogy a bizottság tételesen szavazzon. A 3-ról összevontan. A három csoport a javaslatom szerint úgy nézne ki, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztériumon kívüli egyéb területeket érintő költségvetési módosítások, amelyek a bizottság érdeklődési körébe tartoznak, az egy csomó, és itt egyenként szavaznánk a módosító indítványokról, egyebek között a médiatámogatási ügyekről van itt szó.

Egy másik csomagnak neveztem én azokat, amelyek nem választókerülethez kapcsolódó beruházások, általános fejezetekből származó pénz átcsoportosításával, hanem akármit is értünk ezen, elveket vagy elosztási elveket érintenek. És az elmondottakból következik, hogy a harmadik csoport, ami mindig szokott lenni a költségvetésnél, hogy képviselők vagy kulturális fejezetbe sorolható javaslatokat tesznek vagy kulturális fejezetből elvont pénzekkel tesznek javaslatot saját választókerületük egy-egy létesítményének fejlesztésére, beruházására. Ezeket a javaslatokat mindig csoportban szoktuk szavazni, ez nem értékrendet jelent, csak szavazási technikát. Ez az utóbbi ehhez a költségvetéshez kapcsolódva jóval több, mint korábban szokott lenni. Ha a képviselőtársak elfogadják azt a tárgyalási módot, hogy az elsőnek és másodiknak említett csoportban felsorolandó módosító indítványokról egyenként szavazzunk és a harmadikként említettről együtt, akkor rövidíteni tudjuk a tárgyalási időt. Kérdezem, hogy van-e akadálya, hogy így tárgyaljunk. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, nincs. Sajnos még nincs leírva a módosító indítványok elmondott csoportosítás szerinti felsorolása, de hangosan mondom, és ha valami fennakadás lenne vagy valaki úgy érzi, hogy kimaradt olyasmi, amit ő szeretne külön is hallani vagy esetleg a csoportos szavazásból szeretne valamit kiemelni, akkor természetesen állunk rendelkezésre.

Ugyanúgy, mint más években - ezt is a jegyzőkönyv kedvéért mondom -, ha nem említenénk, akkor is, ahol a számot említjük, az ajánlási sorszámot, az ott megemlített úgynevezett láb is hozzátartozik a szavazáshoz. Tehát természetesen a forrással együtt vagy céllal együtt, ahol a forrás szerepel első helyen, szavazunk az ügyről, tehát értelemszerűen nem mindig sorolom fel a kapcsolódó módosító indítványokat.

El is indulunk. Az első kötettel kezdünk értelemszerűen. Az 1. és 2. módosító indítvány meglehetősen sok képviselő által jegyzett, mondhatni, hogy átfogó csomag. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Fideszes képviselőkről van szó, tehát a Fidesz átfogó módosító indítványáról. Kérdezem a képviselőket, ki az, aki a javaslatot támogatja. (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

Következik a 4-es számú módosító indítvány, nincs pontosan megnevezve, hogy milyen ppp-programokról van szó, de az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz kapcsolódóakról. Magyar Bálint javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját. Itt most egyelőre költségvetési elvek módosításáról szavazunk.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja. A 17-es módosító indítvány következik, Jánosi képviselő úr módosító indítványa. Átcsoportosítást javasol a módosító indítvány, de tematikán belül, hogy úgy mondjam.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egy része támogatja, de a többsége nem. Egyharmadnyi szavazat megvolt.

A 21-es számú módosító indítvány következik, és innen majd további médiatámogatást érintő javaslatok jönnek. Halász és Gulyás képviselő urak a Rádió Művészeti Együttesét kívánják támogatni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium költségvetésének terhére, hogy így mondjam, vagy onnan való átcsoportosítással. Kérdezem a kormányt.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság többsége nem támogatja. Herényi képviselő úr a Duna Televíziót kívánja támogatni a Miniszterelnöki Hivataltól átcsoportosított költségvetéssel.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Nincs jelentkező.) A bizottság egyharmada sem támogatja. Jánosi képviselő úr a Magyar Televíziótól vonna el, erről szavaztunk az előbb mint elvről, tehát a 23-as, 24-es a többség által nem támogatott. Következik a 25-ös, amelyik az MTI támogatásának emelését javasolja az országgyűlési választásokra hivatkozva forrás megjelölése nélkül, ha jól látom. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk, de csak a cím változik. Az összeg nem.

ELNÖK: Igen, igen. Az önkormányzati választások kimaradt a címből. Ki az, aki támogatja? Ez egy pontosítás, nem elvi kérdés. (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

A 30-as pont következik. SZDSZ-es képviselők helyi önkormányzatok támogatását javasolják, a normatíva módosítását a Pénzügyminisztérium költségvetésének a rovására.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság néhány tagja támogatja, többsége nem, úgy látom, hogy egyharmad sincs.

Ugyanez a tartalom fideszes képviselők módosító indítványában a 31-es pontban. A kormányt kérdezem.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. A többiek tartózkodtak, tehát a bizottság nem támogatja.

A 63-as a következő módosító indítvány. Gyimesi képviselő úr szintén a helyi önkormányzati támogatás módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság többsége nem támogatja.

A 64-es módosító indítvány szintén ugyanez a téma.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja, de egyharmadnál több.

A 65-ös ugyanez a téma, mármint helyi önkormányzati normatívákat érintő támogatás, Halász képviselő úr javaslata.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja. A 66-os szintén fideszes képviselők módosító indítványa ugyanebben a témakörben. A kormány álláspontja?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja.

A 703-as következik, szintén. Most kihagytuk azokat, amelyek a kulturális költségvetéshez kapcsolódóak és elvonnának esetleg. Kelemen képviselő úr a Szülőföld Alap támogatásának bővítését javasolja a Miniszterelnöki Hivatalból átcsoportosítva.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja. Ezzel az első kötet végére értünk.

Azt javaslom, hogy térjünk át a negyedik kötetre, de még ez ne dobjon fel senkit, mert ez még nem a kulturális költségvetés közvetlenül, hanem az egyebek.

A 2977-es számú módosító indítvány. Oldalszámot nem tudok mondani, de ha ez tájékoztatás, a 76-os után következik. Tatai-Tóth András képviselő úr és társai indítványa. Minősített alapfokú művészeti oktatást érintő átfogó módosító indítvány, normatívaemelés a javaslat.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

A 2995-ös következik. Almássy képviselő úr az alapfokú művészeti oktatás támogatása kapcsán egy pontot elhagyna.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 3006-os számú módosító indítvány következik. Magyar Bálint képviselő módosító indítványa, az Új tudás műveltségprogram keretében a pedagógusok anyagi ösztönzésének támogatása. Kérdezem a kormányt.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

A 3010-es pont következik. Ez Szászfalvi képviselő úr indítványa, a hatezer fő vagy ez alatti önkormányzatok esetében nevelési, oktatási, művelődési támogatást érintő módosító szöveg. Ez nem összegszerű, hanem szövegszerű módosítás. Kérdezem a kormányt.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. A bizottság többsége nem támogatja. Ezek voltak azok a nem kulturális fejezetet közvetlenül érintő módosítások, amelyeket mi találtunk a bizottság munkatársaival.

A következő a 3-4. kötet, amiben a kulturális fejezet, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezete található. A 2127-estől a 2486-osig megy a sorszám. Akkor én előre venném azokat a módosító indítványokat, amelyekről az előbb azt mondtam, hogy elveket érintenek és nem választókerületi fejlesztéseket.

A 2127-es fideszes és KDNP-s képviselők módosító indítványa, amely az Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatási költségeiből elvonva egyházi, kulturális örökségre csoportosítana át.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem sorolom a lábait, jobban mondva a láb ez részben, máshová csoportosítanának át. Tehát a kormány nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja. A következő a 2140-es. Bizottságunk fideszes képviselői a közgyűjteményeknek kívánnak többlettámogatást adni a kormány személyügyi apparátus működésétől elvont pénzzel.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság többsége nem támogatja.

A következő a 2141-es Szűcs képviselő úr a művészeti intézmények költségvetési támogatását javasolja a Külügyi Intézettől elvont forrással.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja, 9-en támogatják. A 43-as következik, szintén a bizottság fideszes képviselői művészeti intézményeknek javasolnak többletkiadást a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium EU-működési keretétől elvont pénzből.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc, a bizottság többsége nem támogatja. 2208-as pont következik. Szintén az említett, tehát a bizottság fideszes képviselői a Szociális Minisztérium terhességmegszakításhoz kapcsolódó költségvetésének elvonásával az örökségvédelmi fejlesztést kívánják támogatni.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 2444-es pont következik. Ez már a következő kötetben van, mint azt sokan élesen felismerték. Gulyás képviselő úr a Tengertánc program és a Pánkprogram támogatását kívánja meg nem jelölt forrással.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: (Moraj.) Bocsánat, nem Dénes, hanem Gulyás József SZDSZ-s képviselő módosító indítványa. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja az én szavazatommal együtt.

A 2447-es pont következik. Ugyanez a Gulyás képviselő úr forrás megjelölése nélkül kulturális alapítványok, közalapítványok támogatását javasolja.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége nem támogatja. Egy halk képviselői megjegyzés, hogy sok-sok olyan javaslat van, ami innen elvonná a költségvetési támogatást, de nem kell konzekvensnek lenni a szavazásokkor.

2453-as módosító indítvány következik, Magyar Bálint képviselő úr a Nemzeti Kiválóságért Közalapítvány többlettámogatását javasolja és egyéb működési célú támogatást is ennél a fejezetrésznél.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

A 2461-es pont következik. Szintén Magyar Bálint módosító indítványa a már elvben azt hiszem, az elején érintett szövegnek a számszerűsített változata, úgyhogy erről nem kell külön szavaznunk, ez a 62-től 64-es pontig terjedő rész.

A 65-ös pontban a bizottság fideszes képviselői a fejezeti kezelésű előirányzatok között kulturális támogatás bővítését javasolják egyéb működési célú támogatásoknál a Miniszterelnöki Hivatal kiadásainak rovására. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc, a bizottság többsége nem támogatja.

2470-es pont ugyanezen képviselők a művészeti tevékenység támogatására javasolnak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól átcsoportosított pénzzel támogatást. A kormány álláspontja?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 2471-esben Nagy Gábor Tamás képviselő úr az előzőhöz képest nem túl jelentős összeggel szintén a művészeti tevékenység támogatását javasolja a Miniszterelnöki Hivataltól.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 72-esben Fónagy képviselő úr szintén a Miniszterelnöki Hivataltól átcsoportosított pénzzel a Bihari Táncegyüttest javasolja támogatni.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 2473-as civil és nonprofit szervezeteket a kulturális fejezeten belül támogatná az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átcsoportosított pénzzel fideszes képviselők bizottságban helyet foglaló csoportja.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 74-es pontban ugyanezen képviselők területi művelődési intézmények támogatásának növelését javasolják a Külügyminisztériumtól átcsoportosított pénzzel.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

A következő pont a 2475-ös: egyházi közgyűjtemények és közművelődés támogatását a Szociális Minisztériumtól átcsoportosított pénzzel ugyanezen képviselők javasolják támogatni.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 76-os más fideszes képviselők a Miniszterelnöki Hivataltól átcsoportosított pénzzel az egyházi alapintézmények működését kívánják támogatni.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

A 2480-as pontban a Kulturális bizottság fideszes képviselői az egyházi kulturális örökség rekonstrukcióját kívánják többlettámogatásban részesíteni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól átcsoportosított pénzzel.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc, a bizottság többsége nem támogatja.

Az én javaslatom szerint, illetve a bizottság munkatársai szerint ezek voltak azok a pontok, amelyek a kulturális kiadások elveit módosították volna, most akármennyire is vita tárgya lehet, hogy mennyire elv a pénzmennyiség, de átfogó javaslatok voltak.

Most a jegyzőkönyv kedvéért, ha van rá igény, felsorolnám azokat a módosító indítványokat, amelyeket mi úgy ítéltünk meg, hogy vagy a kulturális költségvetési fejezetbe sorolható célokat vagy onnan elvett pénzekkel képviselői választókerületi fejlesztéseket javasoltak a képviselők. Ezekről együtt szavaznánk. De a jegyzőkönyv kedvéért akkor felsorolhatom a módosító indítványokat, de miután ott van mindenki kezében, hogy ha ez elfogadható, átadjuk a jegyzőkönyvet rögzítő gyorsírónak, mert valószínű, hogy felolvasva inkább lehet tévedni. (Nincs ellenvetés a bizottság részéről.) Ugyan formálisan megkérdezhetem a kormány képviselőjét, hogy van-e ezek között olyan, amelyiket támogatja, de ...

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem valószínű, de hadd nézzem át.

ELNÖK: Jó. Néhány bizonytalan hovatartozású van, mert van olyan, ami összevonva különböző tematikájú fejlesztéseket javasol. Egy kis türelmet kérünk.

(Pár másodperces olvasási szünet.)

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nincs közte egy sem, amit támogatnánk.

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Akkor szavazunk. Tehát aki ezeket a módosító indítványokat támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Nyolc. Aki nem? (Szavazás.) Tíz. Tehát a bizottság többsége ezeket a módosító indítványokat nem támogatja. Ha valaki olyan módosító indítványról tud, amit tárgyalnunk kellett volna, de nem tárgyaltuk, akkor kérem, jelezze. (Nincs jelentkező.) Ilyen ezek szerint nincs. Remélem, pontosan adminisztráltunk és minden olyan módosító indítványt kigyűjtöttünk, ami a kultúrát érinti. Köszönjük szépen a tájékoztatást, valószínűleg két hét múlva ugyanebben az ügyben találkozunk. És ahogy jeleztem, a jövő héten, akár esik, akár fúj, a művészeti nyugdíjak ügyét megtárgyaljuk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 08 perc)

 

Dr. Pető Iván

 

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia