KSB-14/2009.
(KSB-80/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2009. október 5-én, hétfőn, 11 óra 58 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről
Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása*

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380. számú törvényjavaslat*

A módosító indítványok megtárgyalása*

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló T/10221. számú törvényjavaslat*

A módosító indítványok megtárgyalása*
Napirendi javaslat

1.A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10380. szám)

2.A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

(Nem kijelölt bizottságként)

3.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván elnök (SZDSZ)

Alexa György (MSZP)

Alföldi Albert (MSZP)

Bókay Endre (MSZP)

Halmai Gáborné (MSZP)

Dr. Schiffer János (MSZP)

Dr. Vitányi Iván (MSZP)

Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)

Tellér Gyula (Fidesz)

Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Jánosi György (MSZP) dr. Pető Ivánnak (SZDSZ)
Halász János (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Fedor Vilmos (MSZP) Alexa Györgynek (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP) Alföldi Albertnek (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Kiss Attilának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szelényi György főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)
(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 58 perc)

Elnöki bevezető, a napirend megállapítása, elfogadása

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! A képviselőtársak megkapták a bizottsági ülésre a meghívót. Kérdezem, hogy a javasolt napirendhez van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Ilyen nincs.

Akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság határozatképes, és egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendet.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló T/10380. számú törvényjavaslat

Elsőként tehát a múlt évi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz beérkezett módosító indítványt tárgyaljuk. Üdvözlöm a Pénzügyminisztérium részéről megjelent...

SZELÉNYI GYÖRGY főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Szelényi György vagyok, a Pénzügyminisztérium önkormányzati főosztályának helyettes vezetője.

A módosító indítványok megtárgyalása

ELNÖK: Igen, mert ránézésre meg tudtam állapítani, nagy parlamenti tapasztalattal, hogy nem Koleszár Katalin, akinek a nevét előre megadták. (Derültség.) Köszönöm szépen.

A bizottság érdeklődési körébe egyetlen módosító indítvány tartozik, ez az ajánlási sor szerinti 4. számú, három szocialista képviselő javaslata. A bizottsági ülésen is egyébként felmerült a téma, nevezzük így: az Erzsébet téri gödör ügye.

Kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a javaslatot.

SZELÉNYI GYÖRGY főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Egyelőre jelentkezőt nem látok. Akkor a képviselőtársak is - nyilván, ugyanúgy, mint én - át tudják tekinteni a javaslat érdemi részét. Nagyjából abban a szellemben készült, ahogy itt a bizottsági ülésen is felvetették a problematikát.

Kérdezem, ki az, aki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja. Köszönjük szépen a közreműködést.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló T/10221. számú törvényjavaslat

Most már a következő napirendi pont tárgyalásának csak egy akadálya van, hogy nincs kormányképviselő. A jelnyelvi törvényhez összesen, mi úgy találtuk, hogy két olyan módosító indítvány van, amely a bizottság érdeklődési körébe tartozik szorosan, az egyik a 8. pont, ha ott van a képviselőtársak előtt a javaslat, mármint az ajánlás, a másik pedig a 9-es, mind a kettő ugyanarra a helyre vonatkozik.

Nem kell feltétlenül megvárnunk a kormány képviselőjét, miután nem olyan jellegűek a javaslatok, hogy az bárkit is befolyásolna, megfogalmazásbeli különbségek vannak a javaslatokban az eredeti javaslathoz képest és egymáshoz képest is.

A módosító indítványok megtárgyalása

Miután nincs kormányképviselő, aki pro vagy kontra orientálná a képviselőket, egy kis időt hagyok, hogy ki-ki áttanulmányozza. A bizottságunknak az esetleges állásfoglalása nem perdöntő az ügyben, és a plenáris ülésen még ettől függetlenül ki-ki kialakíthatja az álláspontját. Kérdezem, hogy van-e valami akadálya annak, hogy szavazzunk a kérdésben. (Nincs jelzés.)

Akkor kérdezem a képviselőtársakat, hogy ki az, aki Donáth képviselő úr módosító indítványát támogatja. (Szavazás.) 10 igen. Aki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Ilyen nincs. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 9 tartózkodás.

Tehát a bizottság többsége támogatja.

Ugyanez a kérdés Herényi képviselő úr javaslatánál, aki ugyanerre a helyre némileg más fogalmazást javasol, illetve nem ugyanerre a helyre, hanem más technikával módosítaná a szöveget.

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja az ajánlási sor szerinti 9-es javaslatot. (Szavazás.) 6 igen. Ki nem támogatja? (Nincs jelzés.) Aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás.

Tehát a bizottság többsége nem támogatja, de egyharmadnál többen támogatják. Köszönjük szépen. Az érdemi résszel végeztünk.

Holnap nem lesz bizottsági ülés, részben a költségvetés általános vitájának kezdete miatt. Holnaphoz egy hétre viszont igen, és akkor kerül valószínűleg napirendre a múltkor tárgyalt ügy, a művészeti dolgozók vagy művészeti alkalmazottak nyugdíjazásának ügye. Ehhez még további információkat várunk, már valami érkezett, de az ügy érdemi részét nem érinti, csak tájékoztató.

Meghívjuk a bizottsági ülésre a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság képviselőjét is, és másokat is, akik esetleg érdemi felvilágosítást tudnak adni.

Köszönjük szépen. További jó munkát mindenkinek!

(Az ülés végének időpontja: 12 óra 06 perc)

 

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnökeJegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva