KSB-8/2009.
(KSB-74/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtó bizottságának
2009. június 15-én, hétfőn, 11 óra 08 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslat *

A Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról szóló 18/1996. (III.8.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/9770. számú határozati javaslat *

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A médiaszolgáltatásokról szóló T/9954. számú törvényjavaslat *


Napirendi javaslat

1. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/9354. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/9817. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. A Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról szóló 18/1996. (III.8.) országgyűlési határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/9770. szám)
(A Kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)
(Módosító javaslatok megvitatása)
(Előterjesztőként)

4. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A médiaszolgáltatásokról szóló törvényjavaslat (T/9954. szám)
(Dr. Jánosi György (MSZP) képviselő önálló indítványa)

5. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Halász János (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Alexa György (MSZP) Bókay Endrének (MSZP)
Kubatov Gábor (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Barabás Gergely osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 08 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést megkezdjük. A képviselőtársak megkapták a javasolt napirendet. A 2. ponthoz, a közteherviselési rendszer átalakításáról szóló törvényjavaslathoz olyan módosító indítvány, ami a közvetlenül a bizottság érdeklődési körébe tartoznak, nem érkezett, kivéve a saját bizottsági módosító indítványunkat, amiről már tárgyaltunk, tehát okafogyottá vált ez a napirendi pont.

A napirend elfogadása

Ennek ismeretében kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek észrevétele a javasolt napirendhez. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, akkor kérdezem a bizottság tagjait, elfogadják-e a javasolt napirendet. Aki igen, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadja, a bizottság határozatképes.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról szóló T/9354. számú törvényjavaslat

Üdvözlöm az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselőjét, Barabás Gergely osztályvezető urat. Az úgynevezett Ket.-hez beérkezett kapcsolódó módosító indítványokról szavazunk. Összesen két olyan módosító indítványt találtunk, ami a bizottság szűkebben vett érdeklődési körébe tartozik, nevezetesen az ajánlási sorszám szerint a 18. és 19. pontot. Mindkettő az alkotmányügyi bizottság módosító indítványa, és azt hiszem, nem erőltetem rá a bizottságra a véleményem, hogy inkább stiláris, mintsem alapvető módosítás, de véleményezni nem akarom.

Kérdezem a kormány képviselőjét - miután formában ugyanaz a két módosító indítvány, ezért kérem, hogy egyszerre válaszoljon -, hogy a kormány támogatja-e ezeket a módosító indítványokat.

BARABÁS GERGELY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. A kormány mindkét pontot támogatja.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Külön-külön szavazunk.

Kérdezem a bizottság tagjait, ki támogatja a 18. pontban az alkotmányügyi bizottság módosító indítványát. Csak ismertetésként mondom - a tekinteteket látva -, hogy az eredeti szövegben a "levéltári szakkérdésekben kulturális szakértő" szerepel, az alkotmányügyi bizottság a "kulturális" szót elhagyni javasolja, tehát a "szakértő" marad. Ennek ismeretében kérdezem, ki támogatja a módosító indítványt. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Tartalmát tekintve a 19. pont is ugyanez, a kormány álláspontját ismerjük. Kérdezem a bizottság álláspontját, ki támogatja a módosító indítványt. (Szavazás.) A bizottság ezt is egyhangúlag támogatja, köszönjük szépen az ismertetést.

A Magyar Televízió Közalapítvány létrehozásáról szóló 18/1996. (III.8.) országgyűlési határozat módosításáról szóló H/9770. számú határozati javaslat

Áttérünk a következő napirendi pont tárgyalására. Magyarul és röviden összefoglalva a bizottság feladata a Magyar Televízió Közalapítvány címváltoztatásának az adminisztrálása, erre nyújtottunk be módosító indítványt. Ehhez Cser-Palkovics képviselő úr egy módosító indítványt nyújtott be, amelyről az alkotmányügyi bizottság úgy döntött - a mi bizottsági ülésünket megelőzően -, hogy a módosító indítvány nem házszabályszerű, tehát ennek ismeretében erről sem tudunk szavazni.

Miközben ezt mondom - ez már magánkommentár, amit hozzáfűzök -, a módosító indítvány tartalmában nincs nézeteltérés, az még majd a tavaszi ülésszak hátralévő kérdése, hogy ez ügyben történik-e valami.

Tehát ezt kérem tudomásul venni. Cser-Palkovics képviselő úr a tényt magát tudja, hogy az alkotmányügyi bizottság szerint nem házszabályszerű a módosító indítvány, így szavazni erről nem tudunk, de Cser-Palkovics képviselő úr szót kért.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Jelezni szeretném, hogy várhatóan egy más tartalmú módosító indítványt ismételten be fogok nyújtani, hiszen a cél teljesen egyértelmű, és sajnos nem oldódott meg, még mindig nem nyilvános a szerződés. Ugyan hozott a kuratórium egy döntést, de ez még mindig nem került nyilvánosságra. Az pedig - úgy gondolom - a Magyar Televízió múltkori, 2006-os beszámolójával kapcsolatban egyértelműen kiderült, hogy valamennyi, a bizottságban szerepet vállaló frakció egyetért abban, hogy ennek nyilvánosságra kell kerülnie, és egyetért azzal is, hogy át kell tekinteni, minden jogszerű volt-e ebben a folyamatban.

Miután mi még mindig nem látunk garanciát arra, hogy ez megtörténik, ezért az alaphatározatot a frakciónk nem fogja támogatni mindaddig, amíg ezeket a garanciákat nem kapjuk meg. Ezért ennek érdekében várhatóan még egy módosító indítvány benyújtásra kerül.

Köszönöm.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A médiaszolgáltatásokról szóló T/9954. számú törvényjavaslat

ELNÖK: Köszönöm szépen. Áttérhetünk a mai ülés utolsó napirendi pontjának megtárgyalására, Jánosi képviselő úr a médiaszolgáltatásokról szóló törvényjavaslatot benyújtotta, így tárgysorozatba-vételről, illetve általános vitáról kell döntenie a bizottságnak. Csak a jegyzőkönyv kedvéért, elnöki tájékoztatásként mondom, hogy erről a törvényjavaslatról ötpárti tárgyalások folytak, és Jánosi képviselő úr az ötpárti tárgyalások résztvevőit előzetesen tájékoztatta erről a szándékáról, hogy benyújtja az ötpárti javaslatként már nem támogatott törvényjavaslatot.

Jánosi képviselő úrnak adom meg a szót.

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm, elnök úr, rövid leszek. A benyújtott javaslat azt a koncepciót tükrözi, ami másféléves ötpárti, illetve négypárti szakértői és politikai tárgyalások eredményeként kompromisszum formájában létrejött, illetve kialakult. Az együttműködés végig megvolt a folyamatban, a döntő pillanatban az lett igazából a kérdés, hogy azt a fajta együttműködést, együttgondolkodást vállalják-e a nyilvánosság előtt is a pártok, ami az addigi tárgyalások folyamán jellemző volt.

Benyújtottam ezt az akár közösnek is tekinthető javaslatot, mert ezzel jelezni szerettem volna, hogy a Szocialista Párt vezetése, frakcióvezetése kész erre az együttműködésre az új médiatörvény megalkotását illetően. Természetesen itt most csak a tárgysorozatba-vételről, illetve a vitára alkalmasságról tudunk dönteni. Azt gondolom, ha tárgysorozatba kerül ez a javaslat, napirendre csak akkor kerülhet, ha megvan a szükséges együttműködés, megvan az a vállalás, hogy a nyilvánosság előtt is megpróbál együttműködni többféle parlamenti erő a vitában.

Tehát a napirendre vétel egy későbbi közös döntés eredménye lehet, most kérem, hogy tárgysorozatba vegye a bizottság, és javasolja az általános vitára való alkalmasságát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni. (Jelzésre.) Cser-Palkovics képviselő úr!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Valóban ez a szövegtervezet egy másféléves tárgyalássorozat eredményeképpen jött létre, amely szövegtervezet azonban nem élvezte az öt parlamenti párt, illetve négy frakció támogatását a végén, ezért nem került a Ház elé.

Jánosi György alelnök úr, képviselőtársam jelezte a múlt héten, hogy önálló képviselői indítványként benyújtja, és kéri a tárgysorozatba-vételt. Szeretném jelezni, hogy a tárgysorozatba-vételhez, illetve a napirendre vételhez az ellenzék szavazatára nincs szükség, a médiaszabályozás viszont kétharmados, tehát az elfogadásához lenne erre szükség. Ahogy jeleztük már a tárgyalások végén, mi ezt a szöveget nem támogatjuk ebben a formájában annak ellenére, hogy azt gondoljuk, a jelenlégi médiaszabályozáshoz képest nagyon sok tekintetben előrelépést jelentene, bizonyos kérdések tekintetében viszont még további munkálkodást kívánna. Reméljük, a jövőben egyszer ez majd meg fog történni, és valóban lesz egy új médiaszabályozás Magyarországon.

Mindenesetre mi ezzel a szöveggel egyetérteni ebben a formájában még nem tudtunk, ezért nem támogattuk azt, hogy a tárgyalások végén ez kerüljön a parlament elé, és ezért jelezzük most azt, hogy ennek a javaslatnak a napirendre vételét, valamint a parlamenten belül ennek elfogadását nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A jelenlévő további frakciók közül az SZDSZ részéről szintén elmondom a jegyzőkönyv kedvéért a véleményemet.

Azzal, hogy Jánosi képviselő úr benyújtja tárgysorozatba-vételi szándékkal a javaslatot, odáig egyetértünk, hogy dokumentumként álljon a parlament rendelkezésére hivatalos irományként a javaslat. Miután az világos volt már az ötpárti tárgyalás - amely négypártivá redukálódott - végén, hogy ebből törvényjavaslat nem lehet, ez az, amire most lehetőség van.

A mi álláspontunkat a nyilvánosság számára is egyértelművé tettük, a törvényjavaslatnak van olyan eleme, ami miatt - addig, amíg benne van a javaslatban - a benyújtást nem támogattuk. Ez más tartalmi elem, mint ami miatt a Fidesz nem támogatja, de a következménye ugyanaz. Tehát a tárgysorozatba-vételt nem tudom támogatni.

Lukács képviselő úr!

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Ha már itt mindenki álláspontot rögzít, azt gondolom, azzal egyetértünk, hogy tárgysorozatba legyen véve, tekintettel arra, hogy valóban olyan ötpárti egyetértés volt a törvény alkotása közben, ami alkalmas időben és alkalmas pillanatban lehetőséget adott volna arra, hogy új médiatörvény szülessen.

Azonban ez a pillanat elmúlt, azt gondolom, hogy az alapvető politikai kérdés az, hogy a parlament jelenlegi összetételének legitimációja mire vonatkozik, akkor ezzel ellentétes volna az a logika, hogy ebben a politikai légkörben olyan törvényt alkotni, ami alapvető politikai kérdés. Azt gondolom, ezt meg kell érteni, lett volna olyan időpont. Zárójelben megjegyzem, hogy következetesen képviseltem ezt az álláspontot, annál is inkább, mert szeretném emlékeztetni a tisztelt bizottságot, hogy született egy országgyűlési határozat, amiben arra vállaltunk kötelezettséget, hogy 2007. december 31-éig ezt a törvényt megalkotjuk. Nem vettük magunkat komolyan, itt a következménye.

Tehát azt gondolom, decemberben az volt az álláspontunk, hogy ezt a törvény be kell nyújtani, ez az időpont elmúlt, azóta történtek olyan események az ország életében, ami nem teszi alkalmassá a jelenlegi összetételű parlamentet, hogy ezt a törvényt megalkossa. Azzal viszont, hogy ez a munka valami ilyen formában dokumentálásra kerüljön, teljes mértékig egyetértek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs más jelentkező, akkor szavazás következik. A tárgysorozatba-vételről szavazunk. Kérdezem, ki az, aki az említett médiaszolgáltatásokról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételét támogatja. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Egy nem. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás, akkor a bizottság többsége nem támogatja.

Köszönöm szépen, a mai napirendet megtárgyaltuk. Cser-Palkovics képviselő úr bejelentésének megfelelően lehet számítani arra, hogy még tartunk bizottsági ülést, minimum a Magyar Televízió címváltoztatása ügyében. Meglátjuk, hogy más ügy is van-e, amiről tárgyalnunk kell.

Mindenkinek a legjobbakat kívánom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 23 perc)

 

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin