KSB-7/2009.
(KSB-73/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2009. június 8-án, hétfőn, 11 órai kezdettel
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása *

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló T/9817. számú törvényjavaslat *

Pölöskei Pálné főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, észrevételek *

Pölöskei Pálné főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) válaszai *

Határozathozatalok *

 

Napirendi javaslat

  1. A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/9817. szám)
  2. (Általános vita)

  3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke

Alexa György (MSZP)

Alföldi Albert (MSZP)

Halmai Gáborné (MSZP)

Dr. Schiffer János (MSZP)

Dr. Vitányi Iván (MSZP)

Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)

Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Fedor Vilmos (MSZP) dr. Schiffer Jánosnak (MSZP)

Halmai Gáborné (MSZP) megérkezéséig dr. Vitányi Ivánnak (MSZP)

Lukács Zoltán (MSZP) Alexa Györgynek (MSZP)

Gulyás Dénes (Fidesz) dr. Lukács Tamásnak (KDNP)

Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Pölöskei Pálné főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 03 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend megállapítása, elfogadása

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Üdvözlöm a bizottság tagjait, a kormány, illetve a Pénzügyminisztérium képviselőit. A bizottság tagjai tudják, hogy miért most, ilyen szokatlan időben tartunk bizottsági ülést. A javasolt napirendet mindenki megkapta. Egyetlen napirendi pont szerepel a javaslat szerint a mai ülésen, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat, a másik eredetileg tervezett törvényjavaslathoz nem született olyan kapcsolódó módosító indítvány, amely a bizottság érdeklődési körébe tartozna, ezért egy módosított meghívóban azt már nem tüntettük fel.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja. (Szavazás.) A bizottság határozatképes, és a javasolt napirendet elfogadta.

A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló T/9817. számú törvényjavaslat

Arra kérném az előterjesztőket, hogy elsősorban a Kulturális és sajtóbizottság érdeklődési körébe tartozó elemekre koncentráljanak, amikor röviden ismertetik a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.

Pölöskei Pálné főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

PÖLÖSKEI PÁLNÉ főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A törvényjavaslat, amely napirenden van, nem tartalmaz adócsökkentést, hanem adóátrendezést tartalmaz, elsősorban abból a célból, hogy a munkahelyek megmaradjanak, és hogy a munkahelyek száma növekedjen, tehát a béreket vagy a személyes jövedelmeket terhelő adó- és járulékterhek csökkentését célozza meg. Ennek részeként szélesítené az adóalapot, amely bizonyos, eddig adómentes vagy kedvezményes adózású jövedelmek adóztatásának változtatását, adókedvezmények megszüntetését jelenti.

Ha most koncentrálunk arra, hogy a kultúra területét milyen változtatások érintik, akkor azt kell megemlíteni, hogy a személyi jövedelemadóban megmarad a művészeti tevékenységet végzők költségelszámolásának lehetősége, ugyanúgy, ahogy eddig volt. Megmarad az ilyen tevékenységet végzők által ingyenesen nyújtott szolgáltatás adómentessége, viszont a kulturális célú utalványok juttatása a szigorúbb, az 54 százalékos adókulccsal adózó juttatások közé kerül, amelyre még a társadalombiztosítási járulékot is meg kell majd fizetni.

A társasági adóban megmaradnak mindazok a kedvezmények, amelyek a kultúrát kifejezetten támogatják, tehát a támogatók oldaláról megmarad a filmgyártáshoz kapcsolódó adókedvezmény. Ha az Európai Bizottság jóváhagyja, akkor az előadó-művészeti szervezetek támogatására vonatkozó kedvezmény is változatlanul megmarad a támogatóknál, és a társasági adóban megmarad, még talán egy kicsit kedvezőbbé is válik, az adományok kedvezménye. Igaz, egy kicsit más technológiával vagy technikával, mint ahogy eddig volt, de lényegében az összes kedvezmény megmarad, a személyi jövedelemadóban viszont megszűnik az adományok kedvezménye. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ennyi az, ami igazából ezt a területet érinti.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, akinek kérdése, észrevétele van. Lukács képviselő úr!

Kérdések, észrevételek

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Csak költői a kérdés, hogy magára a kultúra területére végeztek-e számításokat, hogy ez az átrendezés mit jelent, különösképpen, ha a személyi jövedelemadó befizetésének nagyságát, az ott lévő kedvezmények megszüntetését összevetjük a társasági adó nagyságrendjével és az ott lévő kedvezményekkel, akkor kijelenthetjük-e, hogy ez forráskivonást jelent a kulturális területről, amit szemérmesen átrendezésnek tetszenek nevezni, vagy tud-e számot mondani, hogy mekkora forráskivonást jelent a kultúra területéről?

ELNÖK: Itt többen összesúgtunk, hogy - hogy is mondjam - az ismereteink szerint az egyik legjelentősebb kultúrát érintő eleme a módosításnak a kulturális járulék megszüntetése és a helyettesítése az ötöslottó adóbevételeinek 90 százalékával. Én ezt csak mint tényt jelzem, hogy a bizottság tagjai jól ismerik a Nemzeti Kulturális Alap eddigi finanszírozási problémáit. Ez - legalábbis számomra - megnyugtató megoldásnak tűnik, amit a kormány javasol, hiszen egy évenkénti döntéstől vagy a piaci forgalomtól függetlenül normatívnak nevezhető szisztémában keletkező bevétel biztosítja, amennyire fel lehet mérni, a Nemzeti Kulturális Alap működését. Ezt azért említem, mert ha jól figyeltem, akkor ezt nem említette. Köszönöm szépen.

Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER JÁNOS (MSZP): Kérdezni szeretném, ha most már szóba jött az NKA, hogy ez az ötöslottó adó úgy viselkedik-e, mint ami bekerül a költségvetésbe, és utána átkerül a Nemzeti Kulturális Alaphoz, vagy pedig direktben megy? Azért kérdezem, mert a költségvetésbe kerülő forrásokra utána tartalékképzési és egyéb korlátozások is szóba jöhetnek, hogy ez felmerülhet-e vagy nem ebben az esetben?

ELNÖK: Egyelőre más jelentkezőt nem látok. A reakciókat kérjük.

Pölöskei Pálné főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) válaszai

PÖLÖSKEI PÁLNÉ főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Valóban nem említettem a kulturális járulék terén tervezett változtatásokat. Azért nem említettem talán, mert összességében úgy ítéljük meg, hogy ez nem érinti a Kulturális Alapot és annak a forrását, csak más megoldással lesz biztosítva a Kulturális Alap bevétele.

Egyébként a javaslat szerint ezt az adóhatóság fogja átutalni az Alap javára. Nem vagyok annyira a költségvetésben járatos, de szerintem ez talán azt jelenti, hogy a költségvetésen kívül, tehát direktben az Alap bevétele lesz ez a rész.

A másik kérdésre nem tudok pontos számot mondani, mert csak összességében lett kiszámolva, hogy a kedvezmények megszüntetése vagy részbeni megszüntetése milyen költségvetési bevételi hatást jelent. Természetesen azt mondjuk ki lehet jelenteni, hogy ha egyszer egy bizonyos összeghatárig eddig adómentesen lehetett juttatni egyfajta kulturális célú, felhasználású utalványt és ezt most csak a járulék- és adó megfizetése mellett lehet, akkor ez nyilván kevesebb összegű támogatást fog jelenteni a magánszemélyeknek, és ezáltal közvetve természetesen a kultúra támogatása is csökkenhet, ha a magánszemélyek egyébként saját forrásból nem fogják továbbra is megvásárolni a színházjegyeket vagy elmenni moziba, stb.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Bár a sorrend nem feltétlenül úgy kell hogy alakuljon, ahogy most alakulni fog mindjárt, de jelzem, hogy egy bizottsági módosító indítványt készítettünk elő, ami ott van mindenki asztalán. A bizottsági módosító indítvány arra a feltételezésre épül, hogy amikor ezt a bizonyos szerencsejáték adóból keletkező, tehát lottóból keletkező bevételt kalibrálták a Nemzeti Kulturális Alap forrásaként, akkor az összeget nézték valószínűleg, és az 90 százaléknál találta el ezt az adóbevételt. Ha tetszik, esztétikai probléma, hogy miért nem 100, tehát a kulturális bizottságnak egy olyan bizottsági módosító indítványt készítettünk elő, ami 100-ra emelné ezt a százalékos arányt. Amit itt elmondott a dolog technikájáról Schiffer képviselő úr kérdésére, az még inkább erősíti azt, hogy ezt a költségvetési egyensúlyt nem befolyásolja, vagy érdemben nem befolyásolja az a 10 százalék összegszerűen sem.

A forma kedvéért meg kell kérdeznem, hogy támogatja-e a kormányt a módosító indítványt, bár ez majd a következő bizottsági ülésen is ráér, hiszen akkor is előkerül, és most úgyse tudnak nyilatkozni, mert nyilván ezt nem tárgyalták. De azért hoztam az általános vitára való alkalmasság szavazása előtt ide, mert a bizottság tagjainak akkor erről szavazni kell, hogy támogatják-e, hogy bizottsági módosító indítványként benyújtsuk.

Határozathozatalok

Tehát két szavazást fogok kérni a bizottság tagjaitól. Először a bizottságot arra kérem, nyilatkozzon arról, hogy a törvényjavaslatot a közteherviselés átrendezéséről támogatja-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 10 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem.

Tehát a bizottság többsége támogatja, egyharmadnál több az, aki nem. De ennek itt nincs tételes jelentősége.

Akkor most ki az, aki támogatja, hogy egy ilyen bizottsági módosító indítványt benyújtsunk? (Szavazás.) Úgy látom, hogy ezt a bizottság egyhangúlag támogatja.

Akkor már csak egyetlen megjegyzést tennék, hogy a dolgok jelen állása szerint úgy tudom, hogy holnap este záródik le a módosító indítványok benyújtásának határideje. Ennek jegyében a következő bizottsági ülést szerdára hirdettük meg, de amennyire tudom, a házbizottságon előkerül olyan javaslat, hogy ne holnap, hanem esetleg szerdán záruljon le a módosító indítványok benyújtásának határideje. Csak az óvatosság jegyében jelzem, hogy ha ezt elfogadná a házbizottság vagy a parlament többsége, akkor nyilván nincs értelme szerdán bizottsági ülést tartani, hanem egy valamilyen más időpontot kell találnunk. De ez még csak egy óvatos jelzése annak, hogy lehet, hogy a szerdai bizottsági ülés - rajtunk kívül álló okok miatt - értelmetlenné válik.

Bizottsági előadót kellene kijelölnünk még: a közteherviselés átrendezéséről szóló törvény esetében Schiffer János lesz az előadó, a TV-székház áthelyezése esetében pedig dr. Jánosi György.

Akkor köszönjük szépen a tájékoztatást, a megjelenést, és ha szerdán valami változás lenne, akkor értesítést kap mindenki.

(Az ülés végének időpontja: 11 óra 17 perc)

Dr. Pető Iván

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva