KSB-24/2008.
(KSB-65/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2008. december 3-án, szerdán, 12 órakor
a Képviselői Irodaház V/569. számú termében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6829. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám, új/átdolgozott változat a T/6380. szám helyett )
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
*

 

Napirendi javaslat

  1. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6829. szám)
    (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
  2. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám, új/átdolgozott változat a T/6380. szám helyett )
    (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
  3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Alexa György (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Alföldi Albert (MSZP) dr. Schiffer Jánosnak (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)Fedor Vilmosnak (MSZP)
Halász János (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)

 

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Gáli Csaba főosztályvezető-helyettes (Miniszterelnöki Hivatal)
Koleszár Katalin osztályvezető (Pénzügyminisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 11 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Megjelentek! A bizottsági ülést elkezdjük.

A képviselőtársak megkapták a meghívót. Kérdezem, hogy a javasolt napirendhez van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.

A napirend elfogadása

Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javasolt napirendet - és ez a határozatképesség ellenőrzése is. (Szavazás.) 15 igen, a bizottság határozatképes.

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6829. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény módosítása az első megtárgyalandó ügy, üdvözlöm a kormány képviselőjét.

Itt rögtön rendkívüli eljárás kerül a bizottság elé. Egyrészt van egy kiegészítő ajánlás, amiben egy képviselői módosítás három részre osztva szerepel, azt nyilván értelemszerűen egyben meg tudjuk szavazni. Másrészt van egy bizottsági módosítóindítvány-javaslat, amiről a kormány képviselői informálisan itt azt jelezték, hogy nem egészen pontosan - hogy is mondjam - szolgálja azt a célt, amit szándékozik szolgálni, ezért, ha a képviselőtársak benne vannak, akkor a szavazást úgy kérném majd, hogy azt az irányt vagy célt, amit ebben megfogalmaznak a javaslattevők, támogatják-e, és akkor majd pontosabban megfogalmazzuk a szakértői véleménynek megfelelően. Nem titkolnivaló, hogy informális egyeztetés volt ebben az ügyben, itt az ORTT-n belüli, a frakciók által delegált, ám az Országgyűlés által megválasztott tagok szavazati jogáról van szó, és pontos megfogalmazásra lenne szükség.

A szokásoknak megfelelően a kormány képviselőjét mindjárt kérdezem, hogy mi a kormány álláspontja. Először természetesen a már benyújtott kiegészítő ajánlás szerinti módosításokról van szó. Miután ez három tételből áll, külön-külön kellene szavaznunk ezekről, de értelemszerűen összetartoznak, csak technikai okok miatt kellett három részre bontani a módosítást. Így a kormány képviselőjét is úgy kérdezem, hogy együtt támogatja-e a a javaslatot.

DR. GÁLI CSABA főosztályvezető-helyettes (Miniszterelnöki Hivatal): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Gáli Csaba vagyok, a Miniszterelnöki Hivatal kormánytanácsadója. A kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot.

ELNÖK: Akkor én, mint bizottsági elnök hadd jelezzem, hogy informális, előzetes egyeztetés alapján az a különböző pártokból jelen lévő, illetve ez ügyben tárgyalók álláspontja, hogy a bizottság lehetőleg támogassa a javaslatot, és majd a plénumon ki-ki a legjobb meggyőződése szerint, avagy frakciója vagy személye legjobb meggyőződése szerint szavaz. Ez nyilván a bizottsági módosító indítvány elfogadásának is feltétele. Én természetesen nem szólhatok bele, hogy ki hogyan szavaz, csak - hogy is mondjam - a pártok közötti egyeztetés lényegét igyekeztem elmondani.

Tehát akkor ki az, aki a kiegészítő módosító indítványban szereplő javaslatokat támogatja? Aki igen, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság támogatja.

Most a még számmal nem rendelkező, de itt kezünkbe került és bizottsági módosító indítványként benyújtandó javaslatról kérdezem a kormány álláspontját, hogy amit elmondtam, az többé-kevésbé fedi-e azt, ami a vélemény.

DR. GÁLI CSABA főosztályvezető-helyettes (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány az előttem lévő tervezetet támogatja ezzel a szöveggel, és nyitott arra, hogy további pontosítások szülessenek hozzá.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most egyúttal arról is szavazunk, hogy támogatja-e a bizottság, hogy bizottsági módosító indítványként benyújtsuk, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy egyelőre a bizottság támogatja ebben a formában.

Tehát ki az, aki javasolja, hogy bizottsági módosító indítványként ezt a szöveget benyújtsuk? (Szavazás.) Köszönöm szépen, a bizottság támogatja. A pontos szöveget természetesen mindenki megismeri a szavazás előtt, és akkor eldöntheti, hogy mi a végleges álláspontja.

Köszönjük szépen a türelmet és a tájékoztatást. (A napirendi pont tárgyalásához érkezett vendégek elhagyják az üléstermet.)

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám, új/átdolgozott változat a T/6380. szám helyett )
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Áttérünk a költségvetésre. (Az ülésterembe érkezik Lukács Zoltán.) Üdvözlöm a Pénzügyminisztérium képviseletében Koleszár Katalin osztályvezető asszonyt - most jól mondtam a nevét.

Jelzem, hogy a bizottság munkatársai által kigyűjtött számok, amik ott vannak a képviselőtársak előtt... (Egyeztetés.) .., vagy ha nincs ott, akkor amit kiosztunk... (Egyeztetés.) Egy pillanat türelmet kérnék! (Halmai Gáborné: Elkezdhetjük addig!)

Akkor elmondom: egy listát kapnak a képviselőtársak, a bizottság érdeklődési körébe tartozó javaslatokról... (Folyamatos zaj.) Majd ha van esély, hogy nem kérdeznek vissza, nem akarom zavarni a megbeszéléseket.

Szóval azt szeretném mondani, hogy az a lista, amit most kiosztanak, a szokásos - hogy is mondjam - csoportban szavazást van hivatva szolgálni: a félkövérrel szedett számok azt jelzik, hogy mely módosító indítványok azok, amelyekről egyenként szavazunk, és az egyáltalán nem kövérrel, hanem szokványos módon szedettek pedig azok, amelyeket én összevonhatónak tartok, ha a képviselőtársak elfogadják.

A számok növekvő rendjében haladunk, a 17/1-es az első módosító indítvány, amelyről szavaznunk kell, ez éppen Halmai Zsuzsa módosító indítványa, amelyről esett szó más összefüggésben a bizottságban, nevezetesen, ha jól emlékszem, hogy akinek elmaradt, illetve munkaügyi probléma volt, ott mentességet kapjanak bizonyos kötöttségek alól az érintettek. Tehát ez költségvetés, de nem számszerű módosítást jelent.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját: ki az, aki támogatja?

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Egy pillanat, mert látom, hogy ellenzéki képviselőtársaim nem pontosan tudják, hogy miről van szó, tehát szívesen elmondom, csak azért, hogy egyértelmű legyen a szándék.

Ez a szándék arról szól, hogy a civil szervezetek számára van egy olyan megkötöttség, hogy amennyiben az utófinanszírozás miatt el vannak maradva köztartozásokkal, akkor az APEH erről nem tud igazolást kiadni, és ezért a következő esedékes részletet nem tudják lehívni, ezzel kvázi egy olyan csapdába kerülnek, hogy nem tudnak hozzáférni az európai uniós támogatásokhoz. Ehhez próbáltunk meg olyan módosítást benyújtani, hogy a kormány járjon el abban az ügyben, hogy ugyanúgy, ahogy a mezőgazdasági területen ebben már sikerrel jártunk az előző évben, a civil szervezetek számára is nyíljon meg ez a lehetőség, hogy erre az átmeneti időszakra megkapják a finanszírozást, és természetesen, ahogy az összeg beérkezik, akkor az APEH elsőként ezeket a köztartozásokat emeli le, tehát a költségvetésben sem keletkezik hiány. Köszönöm.

ELNÖK: Jó. Ha már erről ilyen kötetlen diskurzus folyik, akkor az a kérdés, hogy azok az intézmények, amelyek nem kerülnek be ebbe a körbe, mit szólnak a dologhoz. (Halmai Gáborné: Általános felhatalmazást kapunk.)

Aki ezt a módosító indítványt támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A bizottság támogatja.

A következő módosító indítvány Béki Gabrielláé, aki a Rádió műsorterjesztési költségeinek rovására a rádiózenekar támogatását javasolja.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki a bizottság tagjai közül támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat.

A bizottság többsége nem támogatja, de egyharmadnál többen támogatják.

A következő módosító indítvány a 68/1., illetve majd a 68/2. A 68/1. azért került kiemelésre a többi közül, mert ez nem a kulturális tárcát érinti, hanem a nemzeti fejlesztéssel foglalkozó tárcát. Bebes képviselő úr kastélypark-felújítást javasol a kistérségi fejlesztés rovására.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki a bizottság tagjai közül támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő módosító indítvány lényegében ugyanaz vagy hasonló tartalmú. Kérdezem a kormány álláspontját a 68/2. számú módosító indítvánnyal kapcsolatban.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki a bizottság tagjai közül támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A szavazás eredménye ugyanaz, mint az előbb: a többség nem támogatja.

Most egy hosszú felsorolás következik: 148/15., 148/16., 148/17., 148/18., 148/19., 148/20., 148/21., 151/1., 152/2., 152/4., 152/5., 152/6., 152/7., 152/9., 152/10., 152/13., 152/15., 152/17., 152/21., 152/22., 152/23., 154/5. Ezek azok a módosító indítványok, amelyek az Oktatási és Kulturális Minisztérium különböző soraiból a képviselők választókerületeinek konkrét fejlesztési támogatási céljait vannak hivatva szolgálni, mármint, hogy átcsoportosítanának. (Dr. Jánosi György az ülésterembe érkezik.) Kérdezem, hogy van-e valakinek kifogása azzal kapcsolatban, hogy ezekről a módosító indítványokról együtt szavazzunk. (Nincs jelentkező.)

Kérdezem a kormány álláspontját, hogy bármely olyan képviselői indítványt, amely OM-fejezetből ilyen típusú átcsoportosítást javasol, támogatnak-e.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja egyiket sem.

ELNÖK: Aki a bizottság tagjai közül támogatja ezeket a módosító indítványokat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A bizottság tehát ezeket a módosító indítványokat nem támogatja.

Most következnek a vastagon szedettek. A 148/14. javaslatban a Kulturális bizottság fideszes képviselői a minisztérium dologi kiadásainak terhére közgyűjtemények járulékait fizetnék ki.

Kérdezem a kormány álláspontját, hogy támogatja-e a javaslatot.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait. Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A 148/23. javaslatban ugyanezek a képviselők a minisztérium nemzetközi kapcsolataira szánt sor rovására a munkaadókat terhelő járulékokat fizetnének ki, természetesen kulturális, művészeti intézményeknél.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A 148/24. ugyanabból a sorból, mint az előbb, egyéb működési célú támogatásokra csoportosítanának át a képviselők.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem.

152/2. Ivanics képviselő úr a Károly Róbert Főiskola rekonstrukciójától elvont pénzből a világörökségre - ha nem tévedek, akkor konkrétan a fertődi kastélyra, ismerve a képviselő úr lokalizáltságát - fordítana pénzt.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőket. Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

152/26. Pokorni képviselő úr a minisztérium - ez nem szorosan kulturális, inkább oktatási cél, de bekerült - dologi kiadásaiból a nemzeti tehetségkutató programra vagy -fejlesztő programra fordítana pénzt.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

152/28. Pokorni és Ángyán képviselő úr gyakorlatilag ugyanerre a célra fordítana pénzt egy másik fejezeten belüli alcím alól átcsoportosítva.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem.

A 152/31. pontban a bizottság fideszes képviselői a felsőoktatási tankönyvkiadás támogatására csoportosítanának át a közkultúra cím alól.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő a "következő", tehát a 152/32. Pokorni képviselő úr a kulturális szakdiplomáciákon az egyéb működési célú támogatásokra, szakmai könyvek, folyóiratok beszerzésére csoportosítana át forrásokat.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hat. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következőben Teleki képviselő úr munkaadókat terhelő járulékokat fizetne ki.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság támogatja.

A 152/ 35-ös indítványban Tatai képviselő úr és - így fogalmazok - az oktatási bizottság MSZP-s képviselői a közkultúra céloktól oktatási célokra csoportosítanának át, az esélyegyenlőség integrációs programon belül a munkaadókat terhelő járulékok javára.

Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja. (Tellér Gyula: Helyes, mi sem!)

ELNÖK: A jegyzőkönyvben ilyenkor azt szokták írni, hogy halk helyeslés hangzik el (Derültség.) az ellenzék soraiból. Tehát akkor ki az, aki... (Többen: Nem a kormány?) Tellér képviselő úr azt mondta, hogy helyes, csak nem akartam megnevezni.

Tehát akkor mindenesetre a halk helyeslések után ki az, aki kézfelemeléssel is támogatja magát a javaslatot? (Nincs ilyen.) Ilyen nincs, tehát a bizottság a kormány álláspontja melletti helyeslést jelezte, ha jól értem.

A 157/1-es pont következik, amiben is fideszes képviselők a bizottságból a közkultúra egyéb működési támogatásokból egyházi kulturális örökségre csoportosítanának át pénzt. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 ellenszavazat.

A 157/3-as pontban ugyanezek a képviselők közkultúráról a közgyűjteményi járulékokra... Bocsánat, ez már volt, ha jól emlékszem. A 148/14-nél erről már szavaztunk.

A 157/23-as következik. Ugyanezek a képviselők a fejezeti tartalékból civil és nonprofit szervezetek támogatására javasolnak átcsoportosítani. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 6 igen. Akik nem támogatják? (Szavazás.) 10 ellenszavazat.

A 157/26-os következik, ugyanezek a képviselők a fejezeti tartalékból civil és nonprofit szervezetek működését támogatnák többletpénzzel. Kérdezem a kormány álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN osztályvezető (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) 6 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 10 ellenszavazat.

Ezzel az általunk ismert, a bizottság érdeklődési körébe tartozó módosító indítványokat végigvettük. Kérdezem, hogy van-e olyan módosító indítvány, amiről tárgyalni kellett volna, de nem tárgyaltunk? (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok, hogy jelezne valaki.

Köszönjük szépen, befejeztük a mai napirendi pontok tárgyalását, köszönöm szépen a segítséget is.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 33 perc)

 

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnökeJegyzőkönyvvezető: Biczó Andrea és Várszegi Krisztina