KSB-20/2008.
(KSB-61/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2008. november 4-én, kedden, 10 órakor
a Képviselői Irodaház V/569. számú termében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló(k) *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása *

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló T/6374. számú törvényjavaslat *

Dr. Gyenge Anikó szóbeli kiegészítése *

Vita és szavazás *

 

Napirendi javaslat

  1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6374. szám)
    (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
  2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke
Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Alföldi Albert (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András
Gulyás Dénes (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Alexa György (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP) Fedor Vilmosnak (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Kubatov Gábor (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Vincze Lászlónak (Fidesz)

 

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Hajagos Éva jogi referens (Oktatási és Kulturális Minisztérium)

Dr. Gyenge Anikó osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 03 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tekintettel a várható hosszú bizottsági ülésre, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát, ha határozatképesek vagyunk; és úgy tűnik, hogy határozatképesek vagyunk.

A napirend elfogadása, határozatképesség megállapítása

A képviselőtársak megkapták a bizottsági ülésre szóló meghívót. A napirendi javaslat szerint egyetlen feladatunk van ma: a szerzői jogról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kapcsolódó módosító indítványainak megtárgyalása, valamint, ha felmerülnek, az "egyebek".

Kérdezem, hogy van-e a javasolt napirendhez észrevétel vagy kiegészítés. (Nincs jelentkező.) Úgy látom, hogy nincs.

Aki a javasolt napirendet elfogadja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A bizottság határozatképes, és a javasolt napirendjét elfogadja.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló T/6374. számú törvényjavaslat

Üdvözlöm a kormány képviselőit és az érdekképviseletek képviselőjét! (Gulyás Dénes az ülésterembe érkezik.) A kiegészítő ajánlás sorrendjében haladunk. Az 1. számú módosító indítvány Rubovszky képviselő úré, aki - hogy a tartalmat is ismertessem - a Kulturális Minisztérium hatáskörében tartaná a szerzői jogokkal kapcsolatos bizonyos felelősséget.

Kérdezem a kormány álláspontját.

Dr. Gyenge Anikó szóbeli kiegészítése

DR. GYENGE ANIKÓ osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel tegnap este zárult le a részletes vita, ezért a kormánynak még nem sikerült kialakítania álláspontot. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium a Kulturális Minisztériummal és a Szabadalmi Hivatallal egyeztetett, úgyhogy szakmai véleményt tudunk ma mondani; természetesen a felsővezetőink ezt jóváhagyták, de ettől még nem lesz kormányálláspontunk.

Az 1. ajánlási pont szorosan összefügg a 3., 4., 5. és 6. ajánlási pontokkal. (Vincze László az ülésterembe érkezik.) Itt röviden megismételném azt, amit már a korábbiakban is elmondtunk, hogy erről a hatáskörcsomagról a kulturális miniszter maga mondott le, úgymond, ha lehet egyáltalán ezt a kifejezést használni. Itt kizárólag a hatósági jellegű minisztériumi hatáskörök átruházásáról van szó, vagyis a hatósághoz kerülnek a hatósági hatáskörök ebből a szempontból, tehát gyakorlatilag egy profiltisztítás is történik, és ezen kívül messzebb menő következményei a hatáskörátadásnak nincsenek, tehát a szerzői jog alapvető filozófiájában, struktúrájában ez lényegi módosítást nem fog eredményezni. Emiatt a kormány fenntartja a hatáskör-átalakításra tett javaslatát, mert ezeket a módosító javaslatokat nem tudjuk támogatni.

Vita és szavazás

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én képviselőként szeretném megindokolni a megnevezett pontoknál majd megteendő szavazatomat, hogy én támogatom a módosító indítványt. Amennyire én meg tudom ítélni, jobb helyen van a kultúráért felelős minisztériumnál a hatósági jog, ráadásul a mindjárt tárgyalás alá kerülő előadó-művészeti törvény egyebek között létrehoz egy előadó-művészeti hivatalt. Ha a minisztérium újabb hivatalt tud létrehozni - hogy szükség van-e rá vagy nem, az most más kérdés -, akkor szerintem beleférne a kultúráért felelős minisztérium tevékenységébe, amit Rubovszky képviselő úr fenntartani javasolt.

A kormány képviseletében jelen lévők ezt a módosító indítványt nem támogatják.

Aki támogatja a módosító indítványt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy.

A bizottság többsége nem támogatja.

A következő módosító indítvány Hajdu Attila képviselőé; ezt inkább nem ismertetném.

Kérdezem - az egyszerűség kedvéért mondom - a kormány álláspontját, hogy támogatják-e.

DR. GYENGE ANIKÓ osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tekintettel arra, hogy ez a módosító javaslat az üreshordozó-jogdíjat gyakorlatilag nullára viszi le, mivel a 6 százalékos jogdíjtétel a mai 3 milliárdos bevételből 400 millióst csinál, és ráadásul ez a jogdíj nem jelentős kultúratámogatási funkciót tölt be - akár a zeneiskola-fenntartásról, akár a hangszervásárlásról beszélünk, ezt mind ebből finanszírozzák a közös jogkezelő szervezetek, és a kulturális büdzsé ezt nem fogja tudni átvállalni értelemszerűen a mai helyzetben -, ezért ezt a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Köszönjük.

Aki támogatja a 2. ajánlási sorszámú módosító indítványt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok.

A bizottság nem támogatja.

Értelemszerűen - most már ismerjük a kormány álláspontját Rubovszky képviselő úr többi módosító indítványa ügyében - a 3. számú módosító indítványról szavazunk, ugyanannak jegyében, amit egyszer elmondott; feltehetően a szavazási arányok is ugyanazok.

Aki ezt a módosító indítványt támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy.

A bizottság 8 igen, 7 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem támogatja.

A 4. pont tartalma - más helyek módosításával - ugyanaz, mint az eddigiek, és feltehetően a szavazás is ugyanaz.

Aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy.

Az 5. pontnál ugyanez a helyzet.

Aki támogatja az indítványt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy.

A 6. pontnál ugyanez a helyzet.

Aki támogatja az indítványt, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Nyolc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Hét. Aki tartózkodik? (Szavazás.) Egy.

Köszönjük szépen a segítséget. Miután "egyebek" merültek fel, tájékoztatom a bizottságot, hogy a jövő héten előreláthatóan a költségvetési törvényhez benyújtott első fordulós módosító indítványokat tárgyaljuk; az előadó-művészeti törvény kétfordulós általános vita, tehát azt követően kerül csak sor a módosító indítványok tárgyalására. Köszönjük szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 12 perc)

 

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Várszegi Krisztina