KSB-7/2008.
(KSB-48/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2008. április 28-án, hétfőn, 12 óra 8 perctől
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat: *

Az ülés résztvevői: *

A bizottság részéről: *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott: *

Meghívottak részéről: *

Hozzászóló: *

Megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló T/5396. számú törvényjavaslat *

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása *

Egyebek *

 

Napirendi javaslat:

  1. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5396. szám)
    (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)
  2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről:

Megjelent:

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke
Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Halász János (Fidesz) a bizottság alelnöke
Alexa György (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Bókay Endre (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP) Halmai Gábornénak (MSZP)
Kubatov Gábor (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz) Halász Jánosnak (Fidesz)
Vincze László (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)

Meghívottak részéről:

Hozzászóló:

Dr. Sepsi Tibor kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)

 

Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 8 perc)

Megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést elkezdjük. Üdvözlöm a képviselőtársakat, a kormány képviselőjét, a megjelenteket. A mai bizottsági ülésnek egy érdemi napirendi pontja van: az információs szabadságról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról dönt a bizottság, az egyebek között pedig a következő bizottsági ülésekről szeretnék tájékoztatást adni, mert módosul a tervezett napirend. Ezért arra kérem a képviselőtársakat, hogy vegyék komolyan az egyebeket is.

A napirend elfogadása

Az érdemi napirend kapcsán kérdezem a képviselőtársakat, hogy ki az, akinek észrevétele van a napirendi javaslathoz. (Senki nem jelentkezik.) Ilyet nem látok. Akkor ki az, aki egyetért a javasolt napirenddel? Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.) Megszámoljuk, mert, úgy látszik, új éra kezdődik. (Szavazatszámlálás.) Tíz igen, megvan a többség, tehát a bizottság többsége elfogadta a napirendet.

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról szóló T/5396. számú törvényjavaslat

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

Üdvözlöm a kormány képviselőjét, dr. Sepsi Tibor kormányfőtanácsost. Miután az ő jelenlétében módosító indítványokat még nem tárgyaltunk a bizottsági ülésen, ezért a forma kedvéért elmondom, hogy az ajánlási sorszámok szerint haladunk, és - mint azt a bizottsági ülés előtt jeleztem - érdemi indoklást nem szoktunk kérni, csak akkor, ha valaki külön igényli, tehát azt kérjük, hogy igennel vagy nemmel válaszoljon a kormány álláspontját illetően.

Ha megengedik a képviselőtársak, akkor anélkül, hogy összevonnánk a szavazást, csak hogy szavakat spóroljunk, elmondanám, hogy Salamon képviselő úr javaslata - hogy is mondjam? - ragaszkodna a hagyományokhoz, minden eleme arra épül, hogy az elektronikus úton nyilvánosságra hozott Magyar Közlöny ne jelentsen semmi változást, hogy maradjanak el ezek a módosítások. Gondolom, a javaslatok logikája az diktálja, hogy egyforma legyen a kormány álláspontja mindegyikkel kapcsolatban. Kérdezem tehát, hogy az első módosító indítvánnyal kapcsolatban mi a kormány álláspontja.

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): Köszönöm, elnök úr. Valóban azonos az álláspont: nemleges, tehát a kormány nem támogatja Salamon képviselő úr javaslatát. (Dr. Lukács Tamás jelentkezik.)

ELNÖK: Lukács képviselő úr!

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP): Nagyon röviden, egy mondatban szólnék. A jog nem tudása senkit nem mentesít - ez jogi alapelv. Aki az internethez ért, az tud olvasni, ezzel szemben aki olvasni tud, nem biztos, hogy ért az internethez. Azt gondolom, a Salamon képviselő úr által megfogalmazott tétel az, miután semmifajta biztosíték nincs arra, hogy ami az interneten megjelenik, az bármifajta módon hitelesíthető, hogy - ahogy a magyar mondás mondja - a szó elszáll, az írás megmarad. Ez, azt gondolom, egy alapvető alkotmányos dolog. Nem a jogászoknak vagy az internethasználatban jártas jogászoknak készülnek a jogszabályok, hanem az állampolgároknak. Ilyen egyszerű a dolog. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki Salamon képviselő úr javaslatát támogatja. Aki támogatja, kérem, jelezze. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Egy. A bizottság többsége nem támogatja a javaslatot.

A következő indítvány Tóth András javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki Tóth Andrásnak az ajánlás 2. pontjában szereplő javaslatát támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A 3. pont Salamon képviselő úr javaslata. A kormány álláspontját ismerjük, elvben a képviselőkét is, merthogy egyfajta logikára épül a javaslat. Ki az, aki a javaslatot támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez is kilenc, és egy tartózkodás van.

Hankó Faragó Miklós javaslata következik a 4. pont alatt. Mi a kormány álláspontja?

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy. A bizottság egyharmada sem támogatja.

Az 5. pontban Tóth András képviselő úr másik javaslata szerepel. Mi a kormány álláspontja?

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A 6. pont alatti javaslat szintén Tóth András indítványa. Mi a kormány álláspontja?

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A 7. pontban Salamon képviselő úr indítványa szerepel. A kormány nem támogatja a javaslatot. Aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Szintén kilenc, és egy tartózkodás van, a helyzet tehát ugyanaz, mint a korábbiaknál: a többség nem támogatja.

Hankó Faragó Miklós javaslata következik a 8. pont szerint.

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A 9. pontban Salamon képviselő úr javaslata szerepel. A kormány az indítványt nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Szintén kilenc nem, és egy tartózkodás van.

A 10. pont Tóth András javaslata.

DR. SEPSI TIBOR (Miniszterelnöki Hivatal): Támogatja a kormány.

ELNÖK: Aki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

A 11. pontban Salamon képviselő úr javaslata szerepel. A kormány nem támogatja. Aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc, és egy tartózkodás. A bizottság többsége nem támogatja.

(Dr. Sepsi Tibornak:) Köszönjük szépen a közreműködést.

Egyebek

Az egyebek között azt szeretném jelezni, hogy holnapra bizottsági ülést hirdettünk meg a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete által javasolt árstabilizálási, -befagyasztási törvényjavaslat ügyében, de holnap ez ügyben nem lesz bizottsági ülés. Az ülés előtt már jeleztem, hogy ahogy azt az ismertető anyagokból a képviselőtársak láthatták, a gazdasági minisztérium és a kulturális minisztérium álláspontja nincs teljesen szinkronban, és hogy ne legyen az a látszat, hogy ennek politikai háttere van, és nem szakmai, ezért még időt kérnek az érintettek, hogy további egyeztetés legyen a kormányon belül. Miután a jövő hét csonka hét, meglehetősen csonka, ezért valószínű, hogy holnaphoz két hétre tudjuk legkorábban napirendre tűzni ezt az ügyet, amit az érintettek már tudnak. (Dr. Schiffer János jelentkezik.)

Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER JÁNOS (MSZP): Az lenne a javaslatom, hogy amikor ez napirendre kerül, akkor jó lenne meghívni egy pár kiadót, illetve néhány kiadónak a vezetőjét, akik értenek a kérdéshez, és elmondják esetleg a véleményüket - nekem lenne is javaslatom, például a Gyurgyák, a Kocsis, a Kossuth Kiadó vagy a Kolozsi, aki kiadó is meg könyvterjesztő is -, hogy ne a két tárca vitája vagy esetleg szűk szakmai vita legyen, hanem legyen egy kicsit tágabb ez a beszélgetés.

ELNÖK: Semmi kifogás ellene, csak jelzem, hogy a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete maga az érdekképviselete a kiadóknak (Dr. Schiffer János: Akik a gyakorlatban csinálják!), és mások a nagy kiadók szempontjai, mások a kicsiké, de más a terjesztők szempontja is. Ennek az a kockázata, hogy akkor esetleg - hogy is mondjam? - kevésbé vegytisztán jelennek meg az egymástól eltérő álláspontok. De ha valaki javaslatot tesz le, hogy kiket hívjunk meg - én is jeleztem már, hogy szívesen látunk kiadókat -, lehet ilyen, amikor ülés van, bárki jöhet. Itt az a megszorító szempont, hogy a felszólalók számát limitálni érdemes, tehát a kormány és a Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete, valamint a képviselők szólhatnának hozzá - szerintem ennyi elég. De legyenek itt a kiadók! (Halász János jelentkezik.)

Halász képviselő úr, alelnök úr!

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Egy nagyon fontos kérdésről szeretnénk majd beszélni, és tekintettel a politikai helyzetre, tekintettel ennek az előéletére, hogy az egyik tárca mást mond, mint a másik, valamint tekintettel arra, hogy nincs a kormány által elkészített és benyújtani tervezett törvényszöveg, hanem maga az egyesület készített egy anyagot, én úgy vélem, hogy érdemes lenne ezt nagyon komolyan venni, és egy nyílt napot szervezni ez ügyben, elnök úr, éppen arra tekintettel, amit ön is mondott. Egy nyílt napon, mint amilyen volt a színházi törvény ügyében, ahol ugyanez volt: nem volt még törvényszöveg, volt valamilyen javaslat, elhívtuk a színházak képviselőit, ők is véleményt mondhattak, ha így szerveznénk meg, sokkal inkább körbejárhatjuk ezt az ügyet. És hogyha ez mondjuk nem két hét múlva, hanem esetleg négy hét múlva van, akkor talán azt is látjuk, hogy a parlament hogy működik addig - az sem fontatlan egy ilyen törvényelfogadásra készülő helyzetben.

Éppen ezért, hogy tisztában lássunk mind szakmailag, mind más területen, politikai értelemben, javaslom, hogy egy nyílt napot szervezzünk, készítsük ezt alaposan elő. Tulajdonképpen Schiffer János javaslatához csatlakozom, csak egy kicsit bővíteném azt, hogy teljesebb legyen a kép. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ha egy kicsit patetikusabban akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ha a két nagy párt képviselői egybehangzóan javasolnak valamit, akkor én, egy kis parlamenti párt képviselője hogy mernék ellenállni... (Derültség.) El van fogadva a javaslat - a tréfálkozáson kívül. Majdnem mindegy, hogy mi a formája.

Akkor azt kérem a képviselőtársaktól, hogy miután a - hogy is mondjam? - lehetséges meghívandók listája nehezebben bekeríthető, mint a színházi törvénytervezet ügyében volt, ki-ki tegyen javaslatot, hogy mindenkit egyforma státuszban és ne frakciónként hívjunk meg. A nagyok eleve adottak, azt nem nehéz egyértelművé tenni, hogy kik a nagy kiadók és könyvterjesztők, de aki esetleg kisebb kiadók, terjesztők közül is szeretne valakit meghívatni, az, kérem, adja le a neveket a lehető legrövidebb időn belül, és akkor meglátjuk, mennyi idő alatt lehet ezt előkészíteni.

Azt is elfogadom, bár nincs igazi nagy különbség egy döntés nélküli bizottsági ülés és egy nyílt nap között, hogy akkor nevezzük nyílt napnak, és formájában legyen olyan az ülés, mint a színházi törvény ügyében volt. Meglátjuk, hogy mennyi emberről van szó, attól függ, hogy hol tartjuk az ülést. Egyelőre ennyi. (Gulyás Dénes jelentkezik.)

Gulyás képviselő úr!

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen. Röviden egy kérdésem lenne, elnök úr. Halász alelnök úr felvetette a színházi törvény ügyét is. Lesz-e még valami, a színházi törvény első munkaanyagát átdolgozott munkaanyag, vagy már egy kodifikált szöveget kapunk? Van-e erről valami fellelhető, továbbvitatható munkaanyag? Ez volna a kérdésem.

ELNÖK: Ez a kormányon múlik. A kormány képviselői ismerik az igényt, én jeleztem. Direktebb módon megfogalmazva: a kormánykabinet előtt volt már a törvényjavaslat, a kodifikált változata. Jeleztem a minisztériumnak, hogy a bizottsággal megbeszéltek szerint a bizottság igényt tart arra, hogy lehetőleg még a kormánydöntés előtt megismerhesse a végleges formát. Nem kaptam visszajelzést, de akkor ez most újabb ösztökélés arra, hogy ezt szorgalmazzuk. (Halász János: Új kormány lesz, úgy tudjuk.) Nem lesz új kormány, csak új miniszterek lesznek, de ez a bizottság munkáját közvetlenül feltehetőleg nem érinti, tehát az eddigi kapcsolatok működnek, és a bizottság általános igényét a minisztérium remélhetőleg veszi, és ha nem is olyan körben, mint a múltkor, hanem valószínűleg bizottsági keretek között, de, bízom benne, hogy még a kormánydöntés előtt megismerhetjük a javaslatot. (Gulyás Dénes: Köszönöm szépen.) Jó? (Halász János: Köszönjük szépen.) Akkor meglátjuk.

Feltehetően a jövő hét utáni héten lesz bizottsági ülés a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 23 perc)

Dr. Pető Iván

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese