KSB-1/2008.
(KSB-42/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2008. március 10-én, 12 óra 05 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott: *

Meghívottak részéről *

Hozzászóló: *

Az ülés megnyitása *

A napirend elfogadása *

Dr. Jánosi György tájékoztatása *

Dr. Zachar Balázs (MeH) állásfoglalása *

Hozzászólás *

Szavazás *

 

Napirendi javaslat

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:

Az Országos Rádió és Televízió Testület tagjai megbízatása megszűnésének egyes kérdéseiről szóló törvényjavaslat (T/5172. szám)

(Dr. Jánosi György (MSZP), dr. Cser-Palkovics András (Fidesz), dr. Pető Iván (SZDSZ), Herényi Károly (MDF), dr. Lukács Tamás (KDNP) képviselők önálló indítványa)

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent:

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP)
Halász János (Fidesz)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Alexa György (MSZP) Lukács Zoltánnak (MSZP)

Alföldi Albert (MSZP) Bókay Endrének (MSZP)

Halmai Gáborné (MSZP) Fedor Vilmosnak (MSZP)

Dr. Vitányi Iván (MSZP) Dr. Schiffer Jánosnak (MSZP)
Kubatov Gábor (Fidesz) megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)

 

Meghívottak részéről

Hozzászóló:

Dr. Zachar Balázs kormányfőtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 05 perc)

Az ülés megnyitása

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! A bizottsági ülést elkezdjük. A bizottság határozatképes, minden a bizottságban képviselt párt képviselve van. Miután ötpárti indítványról van szó, feltételezem, hogy a napirendet, függetlenül a pártarányoktól, megszavazzuk.

Formálisan nem rendkívüli a bizottsági ülés, de szokatlan időpontban van és a formális logikának annyiban ellentmond, hogy holnap hasonló témában, nevezetesen az ORTT-t érintő ügyben bizottsági ülést tartok. Feltehetően a jelenlévők ismerik a körülményeket, hogy miért hívtuk mostanra össze a bizottsági ülést, de akkor ezt majd a napirend megszavazása után Jánosi alelnök úr elmondja, aki a parlamentben is, ha a bizottság a napirendre tűzést megszavazza, képviselni fogja az ügyet.

Tehát egyetlen napirendi pont szerepel a bizottság ülésén: a médiatörvény módosítása az ORTT testület tagjai megbízásának megszűnését illető egyes kérdésekről.

Kérdezem, hogy a napirendhez van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Ilyet nem látok.

A napirend elfogadása

Kérdezem, ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja. (Szavazás.) A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a javasolt napirendet. A bizottság határozatképes.

Miután az előterjesztésben négy különböző párti bizottsági tag szerepel és egy ötödik aláírás pedig a bizottságban nem képviselt ötödik párt frakcióvezetőjéé, egyértelmű, hogy ötpárti javaslatról van szó; mégis a forma kedvéért, miután a jelenlévők többsége nem tagja a médiaügyi szabályozásban résztvevő delegációknak, megkérem Jánosi alelnök urat, hogy röviden ismertesse a javaslat lényegét.

Dr. Jánosi György tájékoztatása

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Valóban rövid leszek. Az ötpárti előterjesztés önálló törvényként egy célt szolgál, szeretné az eredeti médiatörvényben a parlament által megválasztott országos rádió és televízió testületi tagok mandátumának időtartamát pontosítani.

Az eredeti törvény 4 éves időtartamra szól, ugyanakkor eléggé előrehaladott állapotban van az ötpárti tárgyalássorozat az új médiatörvény, az új médiaszabályozást illetően. Biztató jelek vannak arra, hogy hamarosan ötpárti megállapodás születik az alapkoncepcionális kérdésekben, megindulhat a kodifikáció.

Mivel azonban új törvényről lesz majd szó az eredeti tervek, elképzelések szerint, ezért annak az új törvénynek a parlamenti esetleges elfogadásakor hatályát veszíti a 95-ös médiatörvény. Ezért a megbízatás időtartamát az ORTT tagok esetében úgy pontosítanánk, hogy az addig tart, amíg az a bizonyos eredeti médiatörvény hatályát nem veszíti, hogy jogilag egyértelmű és tiszta helyzet legyen, mert az új médiaszabályozásban egy tartalmában, funkciójában gyökeresen megváltozó médiahatóságban gondolkodunk. Az a törvény egy új médiatestületet állítana fel, és ezért rögzíteni kell törvényben, hogy akkor lejár azoknak az ORTT tagoknak a mandátuma, akiket megválasztunk. Egy pontban bizonyos munkajogi kérdéseket is rendezni javasol ez az előterjesztés; ez a célja, ez az indoka, ez az, amihez ötpárti aláírással közös törvénytervezetet nyújtottunk be a parlamentbe. Köszönöm szépen elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjainak van-e kiegészítése. (Nincs jelzés.) Ha ilyen nincs, akkor a kormány képviselőjétől kérdezem, hogy kíván-e megjegyzést tenni.

Dr. Zachar Balázs (MeH) állásfoglalása

DR. ZACHAR BALÁZS kormányfőtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal): Nem kívánok külön megjegyzést tenni, az előterjesztés tartalmával egyetértünk.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor még egyetlenegy mondatot tennék hozzá, hogy eljárási ügy. Azért kellett rendkívüli módon ebben az egyetlenegy ügyben ma döntenünk, mert amikor az ORTT tagok, illetve elnök megválasztása a parlament napirendjére kerül, addigra már kihirdetett törvénymódosításra van szükség munkajogi értelemben; akit megválasztanak, annak tudnia kell, hogy mivel kell számolni, milyen természetű a státusza, amikor már hivatalba lép, ezért nem tud párhuzamosan futni a választással ez a módosítás.

Cser-Palkovics képviselő úr!

Hozzászólás

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az elnök úr utolsó mondatára reagálnék csak, hogy ez okozott egy kis problémát a házbizottsági ülésen, mert még korábban azt persze mindenki tudta, hogy a Házszabálytól való eltérést és egyebet jelent ez az ügy, csak az nem volt világos, hogy a személyi döntések napján elegendő-e ennek a törvénynek az elfogadása, vagy jó, ha ez még megtörténik ma - jogtechnikai szempontból mondom. Úgyhogy ez, miután úgy tudom, hogy rendkívüli házbizottsági ülésen vagy már tárgyalták, tárgyalják, vagy tárgyalni fogják, ez jó lenne, hogy ha ott is ilyen egyértelműen elhangozna. Mert azt az információt kaptam, hogy ott ebből adódott a zavar, hogy ezt igazán ott senki nem tudta megmondani, hogy pontosan a végszavazásnak miért is kellene még a mai nap megtörténni túl azon, hogy mindentől való eltérést azt persze mindenki támogatta, mint ahogy valamennyi frakció támogatja magát az előterjesztést is - tehát tartalmilag azzal egyetért. Sokféle megoldási javaslat volt az ötpárti egyeztetéseken, végül is ez a megoldás kapta meg az ötpárti támogatást. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szavazás következik, már csak azért is, hogy a fél egykor kezdődő rendkívüli házbizottsági ülésre mindenki megpróbálja eljuttatni az információt.

Van még valaki, aki a szavazás előtt szólni kívánna? (Nincs jelzés.) Nincs.

Gondolom, hogy az ellen nincs kifogás, hogy a tárgysorozatba-vétel és általános vitára való alkalmasság egy szavazással történjen meg; bár ez két döntés formálisan, de az, hogy kétszer emeljük a kezünket ugyanabban az ügyben, az talán mellőzhető.

Szavazás

Ki az, aki tárgysorozatba-vételt és az általános vitára való alkalmasságot a bizottság tagjai közül támogatja? Aki igen, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Cser-Palkovics képviselő úr is mondta, ha még valaki olyan helyzetben van, hogy a Házbizottságban őt képviselő taggal beszélni tud, akkor kérik, vegye fel a kapcsolatot, és Klárit is megkérem, hogy a parlamenti apparátusnak ugyanezt az üzenetet jutassuk el.

Köszönjük szépen a közreműködést.

Előadója - bocsánat, formálisan is kérném, hogy vegye tudomásul a bizottság, nem kell erről külön szavaznunk -, az előadó az ötpárti tárgyalásokon kialakult rítusnak megfelelően Jánosi György alelnök úr legyen.

Bizottsági előadónak, ha ezt nem büntetésnek tekinti, akkor én Cser-Palkovics képviselő urat javaslom - merthogy nem tudom pontosan most, hogy mikor kerül a tárgyalásra sor, azért mertem ezt mondani, hogy büntetés.

Csak az egyértelműség kedvéért mondom, hogy holnap az ORTT elmúlt évi beszámolójáról és a kisebbségek kulturális támogatását érintően lesz bizottsági ülés. A képviselőtársak, mert rendelkezésünkre állt a lehetőség, folyamatosan e-mailben tájékoztatást kaptak arról, hogy milyen tárgyalnivaló lehetőségeket látunk bizottsági témákban.

Az albizottság, aminek Halász alelnök úr az elnöke, úgy tűnik, hogy Pécsre látogat, ennek kijelölt időpontja van; és dolgozik a bizottság apparátusa azon, hogy a színházi törvény, meg, ha valami a korábbihoz képest érdemi módosított változata rendelkezésre áll, akkor kerüljön időben a bizottság elé még az érdemi kodifikáció előtt.

Egyelőre ez az, amiről így nagyon röviden tájékoztatni tudom a tisztelt bizottságot.

Még ezt is elmondom, hogy mint azt a bizottság egy része közelebbről ismeri, tavaly - a bizottság tagjai - a Vajdaságban tettünk hivatalos látogatást. Elég nehéz a viszontlátogatás megszervezése a Szerb Köztársaság belpolitikai eseményei miatt, de most ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy március 31-én három napra jönne viszontlátogatásra a delegáció: hétfő, kedd, szerda. Tehát azokat a képviselőket legalábbis, akik tavaly voltak a Vajdaságban mindenképpen, de másokat is szeretnék kérni, hogy ezt vegye figyelembe, mert azt mindenki gondolom, már tudja, hogy nagyon szívélyes volt az ottani vendéglátás, úgyhogy tartozunk is, ha tetszik, ennyivel.

Köszönöm szépen, akkor a holnapi viszontlátásra. (Halász János: Köszönjük szépen.)

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 20 perc)

 

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné