KSB-17/2007.
(KSB-35/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottságának
2007. november 6-án, kedden, 10 órakor
a Képviselői Irodaház 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Hozzászólók*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/3860. szám)*

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása*

Egyebek*


Napirendi javaslat

  1. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/3860. szám)
    (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása
  2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke megérkezéséig Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Alexa György (MSZP) Alföldi Albertnek (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP) Halmai Gábornénak (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) Tellér Gyulának (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Dr. Lukács Tamásnak (KDNP)
Kiss Attila (Fidesz) Dr. Gyimesi Endrének (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Aradi Zsolt főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)
Závecz Ferenc szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Rónai Iván főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! A bizottsági ülést elkezdjük. Üdvözlök mindenkit.

A mai bizottsági ülésünknek egyetlen tervezett napirendi pontja van az Egyebek mellett, a jövő évi költségvetés tervezetéhez benyújtott első körös módosító indítványokról való szavazás. Üdvözlöm a Pénzügyminisztérium, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium képviselőit.

Ha a képviselőtársak egyetértenek, akkor a tavaly követett módszerrel szavaznánk, ami nem leértékelése a módosító indítványoknak, de összevontan szavaznánk. Ehhez a sillabuszt kiosztottuk a képviselőtársaknak, mármint az elképzelésnek megfelelő sillabuszt. Ha valaki bármilyen módosító indítványról egyedi döntést vagy érvelést kíván, ez természetesen jogában áll mindenkinek.

Tájékoztatásként még annyit mondanék el előre, mielőtt szavazunk a napirendről és a javasolt módszerről, hogy én két bizottsági módosító indítványtervezetet ismerek. Az egyiket egyeztettem Cser-Palkovics képviselő úrral; az Antenna Hungáriát érintő módosító indítványról van szó. A többi jelenlévő parlamenti párt is jelezni kívánja, hogy egyetért azzal a javaslattal, amely a Cser-Palkovics-féle javaslatban van, úgyhogy egyeztettünk, és Cser-Palkovics képviselő úr visszavonja a javaslatát, és ezt bizottsági módosítóként benyújtanánk. Most kiosztásra kerül majd egy másik módosító indítvány, amely a rádió zenei együtteseinek támogatására javasol egy megoldást. Előrebocsátom, hogy valószínűleg nem az adekvát megoldást, de jelezni kívánja ez a módosító indítvány, hogy ezt is fontosnak tartjuk. Ezt is bizottsági módosító indítványként javasolja az MSZP-frakció benyújtani. Egy harmadik papírt is kaptak a képviselőtársak Lukács képviselő úrtól, amely egy nagyon szemléletes táblázat a színházak támogatásáról. (Lukács Zoltán: A színházi társaság állította össze.) Ez azonban nem változtat azon, hogy szemléletes.

A napirend elfogadása

Szavazás következik. Most már mindenki elfoglalta a helyét. Először a napirendről szavazunk. Akinek észrevétele van a javasolt napirendhez, kérem, jelezze! (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Először magáról a napirendről szavazunk. Aki elfogadja a javasolt napirendet, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság határozatképes, és egyhangúan elfogadta a javasolt napirendet.

Arról is kérnék szépen szavazást, hogy a javasolt módszert, amelyet tavaly már alkalmaztunk, elfogadják-e a képviselőtársak. Ez nem formális szavazás, csak ha valakinek kifogása van, kérem szépen, hogy jelezze. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/3860. szám)

A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása

A kiosztott papíron jelzett sorrenden annyiban változtatnánk, hogy az ajánlási számok növekvő sorrendjében haladunk. Némileg más logika alapján van összeállítva a papír, mint ahogy most haladni fogunk, de az ajánlási sorban így talán könnyebb visszakeresni.

Az 1. pont a 17. számú módosító indítvány, amelyről esett szó. Cser-Palkovics képviselő úr jelezte, hogy visszavonja, e helyett nyújtunk be bizottsági módosító indítványt, de miután formálisan szerepel még az ajánlási sorban, ezért szavazni kénytelenek vagyunk a javaslatról. Kérdezem a bizottság tagjait, támogatják-e ezt a javaslatot. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság támogatja. (Közbeszólás.)

Elfelejtettem, mert a bizottsági módosítónál akartam feltenni a kérdést, de jogos, a kormány álláspontját itt is el lehet mondani. Tessék parancsolni!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Mi nem támogatjuk, de azért szeretnék pár szót szólni, mert ebből készül egy bizottsági módosító, ezért megfontolásra javasolnám, amit mondok. Két eleme van ennek a módosító indítványnak. A második eleme az, hogy az állammal szemben visszatérítési kötelezettségként kell nyilvántartani az áfát. Ez a mondat vége. Az a helyzet, hogy ez így abszolút szabályos, ha ez nem így volna, vagyis kitörlődnék a szövegből a módosító indítványnak megfelelően, akkor az tiltott támogatás volna. Tehát az áfát az állam természetesen kifizeti, mert ez egy szolgáltatás, amelyet az Antenna Hungáriától igénybe vesznek, és utána ezt az rt.-k visszaigénylik. Ez egy olyan támogatás, amely nincs benne a médiatörvényben. Ezzel ez az egyik probléma, amit nagyon nehezen tudtunk áthidalni az elmúlt években. A televíziónál derült ki, hogy ezt tartozásként tartotta nyilván, amíg be nem fizette, és emiatt semmiféle pályázati pénzhez nem tudott hozzájutni. Ők kérték, hogy ez a szöveg benne legyen, amely most törlődnék, mert adósnak lettek nyilvánítva a számviteli szabályok miatt. Nem tudtak azzal a pénzzel mit csinálni, ami visszatérült. Elköltötték, de a könyveikben természetesen adósságként volt nyilvántartva.

A másik az, hogy az Antenna Hungáriával 2012-ig van a televíziónak hosszú távú szerződése, és úgy tudjuk, hogy más műsorszolgáltatókkal is, csak az időpontot nem tudjuk.

A harmadik dolog pedig az, hogy a kincstárnak szüksége van arra, hogy tudja, kinek utal pénzt. Ez a szöveg azért került bele valamikor a költségvetési törvénybe, hogy egy garancia legyen a műsorszolgáltatóknak, hogy ezt a pénzt megkapják, mert tudjuk, hogy a tévé nem küldte tovább ezt a pénzt.

Azért mondtam el most ezt ilyen hosszan, hogy amikor kialakul a bizottság javaslata, mi ezeket a szempontokat vesszük figyelembe, amikor arra kormányálláspontként reagálni fogunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Még annyit tennék hozzá, hogy bár most kerül elénk, ez elvben második körös módosító indítvány is lehet, tehát az esetleges megoldás keresésére még van idő, nem dől el semmi az első körben.

Cser-Palkovics képviselő úr javaslatát annak ismeretében, hogy visszavonja, egyelőre a bizottság támogatta, a kormány nem támogatta.

Következik a 21. pont, amely - az egyszerűség kedvéért fogalmazok így - az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetésében szereplő Reneszánsz Évre fordítandó kiadásokból támogatná a Magyar Rádió művészeti együtteseit.

Általánosságban teszem fel a kérdést, mert majd visszatér a Reneszánsz Év kiadása, hogy a kormány támogat-e a Reneszánsz Év kiadásaiból bármilyen más célú támogatást.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazunk a módosító indítványról, Halász képviselő úr indítványáról. Most nem lapoztam vissza, de úgy emlékszem, az ő módosító indítványáról van szó. Ki az, aki ezt a módosító indítványt támogatja? A kormány nem támogatja. (Szavazás.) Kilenc. Ki nem? (Szavazás.) Tíz. A bizottság nem támogatja.

Jön egy csomag, amelyet úgy foglaltunk össze, hogy az Országgyűlés fejezetében szereplő média közalapítvány költségvetéseiből vonnának el képviselői javaslatok más célokra. Vegyesek a célok, a titkosszolgálati kiadásoktól kezdve mindenféle más is szerepel bennük. Ez a 22.-től a 30. sorszámúig terjedő módosítóindítvány-sorozat. Kérdezem a kormányt, hogy ebből a címből elvonást más költségvetési fejezetekhez támogat-e.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársakat először még szavazás nélkül, hogy szavazhatunk-e erről csomagban. (A bizottság tagjai egyetértően bólintanak.)

Akkor a 22.-től a 30. sorszámúig terjedő módosító indítványokat ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság ezeket nem támogatja.

A 32-es módosító indítvány a Pénzügyminisztérium fejezetéből javasol átcsoportosítani a Magyar Távirati Iroda Rt. támogatására - ez Szabó Lajos MSZP-s képviselő módosító indítványa, ha jól emlékszem. (Dr. Schiffer János: A 31-est nem hagytad ki?)

A 31-est nem hagytam ki. A 30., 33., 36. egy csomag. Tehát itt a 32-est azért külön teszem fel, mert ez az MTI javára a Pénzügyminisztériumtól ez mással nem vonható össze. Tehát kérdezem a kormány álláspontját, hogy ezt a módosító indítványt támogatja-e.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja a 32-es módosító indítványt. A kormány támogatja. (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Hét. Tehát a bizottság támogatja.

Most következik az Országgyűlés fejezetéből az MTI Rt. számára megcímzett tételekből más célokra: a 33-36-os ajánlási pontok szerint.

Kérdezem a kormány álláspontját, hogy támogatja-e ezeket az elvonási javaslatokat!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Ezek szerint hét.

Következik az 56-os pont: a helyi önkormányzatok támogatására átengedett személyi jövedelemadó normatíva módosítása - nevezzük így. Kulturális célokat érintő módosító indítvány. Aztán lesz egy hasonló csomag mindjárt a következő.

Tehát az 56-os számú tételt támogatja-e a kormány?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A költségvetés 7-es mellékletét érintő helyi önkormányzatok színházi támogatására átengedett személyi jövedelemadót érintő módosító indítványok következnek: a 80-astól a 87-esig. Ehhez kapcsolódik, gondolom Lukács képviselő úr tájékoztató táblázata.

Bókay képviselő úr kért szót, mielőtt még megismernénk a kormány álláspontját.

BÓKAY ENDRE (MSZP): Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Fedor Vilmos kollegámmal együtt visszaléptünk, visszavontuk a beterjesztett módosító javaslatunkat.

ELNÖK: Ez a 81-es pont. De a 80-as, a 82-től 87-ig nagyjából hasonló tartalommal még áll. Kérdezem a kormány álláspontját, hogy ezt a normatívamódosítást - nevezzük így - támogatja-e!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Tehát annak ismeretében, hogy a 81-es pontot visszavonták, akkor arról nem szavazunk.

A 80-as, 82-estől 87-esig terjedő pontokról szavazunk. (Halmai Gáborné: A 80-asról külön szeretném kérni.) Bocsánat, akkor a 80-asról külön fogunk szavazni. Akkor először vegyük előre a 80-ast. Tehát a kormány ezt sem támogatja.

Képviselő asszony, kíván szólni vagy elég, ha szavazunk? (Halmai Gáborné: Elég a szavazás.) Tehát akkor ki az, aki támogatja a 80-as számú módosító indítványt, ami szintén az önkormányzati színházi támogatást érinti? A kormány nem támogatja. (Szavazás.) Tizenhárom. Tehát a bizottság többsége támogatja. Ki az, aki nem támogatja? Csak a statisztika miatt. (Szavazás.) Egy. Ki az, aki tartózkodik? (Szavazás.) Hét. Tehát az egyharmadnál több támogatja, úgyhogy a javaslat az továbbmegy.

És akkor most jön a 82-től 87-esig módosító indítványok. A kormány nem támogatja.

Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Mindenki emeli a kezét, aki akarja? (Dr. Schiffer János: Én tartózkodni szeretnék.) Jó, csak van, aki nem figyelt. Akkor ez nyolc. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kettő, tehát a bizottság többsége nem támogatja a módosító indítványt, a tartózkodások ismeretében.

A következő módosító indítvány a 290-es. Ez a javaslat a Miniszterelnöki Hivatal működési költségeiből vonna el a Szülőföld Alap támogatására.

Kérdezem a kormányt, támogatja-e a javaslatot.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy. Tehát a bizottság többsége támogatja.

A következő csoport az Oktatási és Kulturális Minisztérium működési költségeiből vonna el és csoportosítaná át más tárcákhoz. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez azonosíthatóan képviselői választókerületek egyedi beruházásainak támogatása, ami nem minősítés, csak tájékoztatás. Akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy az OKM működési költségeiből ilyen jellegű átcsoportosítást támogat-e a kormány.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Tehát ez 729-től 731., illetve 732-ig. Akkor itt megint együtt szavazunk. Ki az, aki ezeket a módosító indítványokat támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

Ugyanez a típusú módosító indítvány csak fejezeten belül, tehát az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségeiből konkrét kulturális beruházásokra javasol átcsoportosítani, a 733-as és a 734-es számú módosító indítvány.

Kérdezem a kormányt, támogatja-e ezeket.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

Következik a 738-as számú módosító indítvány, ez a Miniszterelnöki Hivatal célelőirányzataiból csoportosítana át művészeti intézetek támogatására.

Kérdezem a kormány álláspontját, támogatja-e.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz. Tartózkodás? (Szavazás.) Két tartózkodással a bizottság többsége nem támogatta.

A következő, mindjárt fölsorolandó számú ajánlási sorszámú módosító indítványokban a képviselőtársak ugyancsak egyedi kulturális beruházásokra vonna el költségeket más tárcáktól. Ez a legnagyobb csomag 739-től 756-osig, a 773-as, a 775-ös, a 778-as, a 790-es, a 792-es, a 818-as, a 819-es, a 820-as és a 822-től 829-es sorszámú módosító indítványok.

Kérdezem a kormány álláspontját, hogy támogatja-e ezeket.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Csak megjegyzem, hogy a kormány képviselői megkapták ezt a listát, tehát előre egyenként is megnézhették.

Ki az, aki támogatja ezeket a módosító indítvány? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő módosító indítványok az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz Évének tervezett kiadásaiból vonnának el kulturális beruházásokra, tehát ez tárcán belüli átcsoportosítás lenne. Az általános nyilatkozatból már tudjuk, hogy a kormány nem támogatja a Reneszánsz Évből az átcsoportosítást. A módosító indítványok száma 757-től 760-ig terjed. A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A 769. számú módosító indítvány az Oktatási és Kulturális Minisztérium működési költségeiből a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatására csoportosítana át összeget. Kérdezem a kormány álláspontját, támogatja-e.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő módosító indítványok az Oktatási és Kulturális Minisztérium Reneszánsz Évre fordítandó kiadási tervezetét elvonná, és más célra fordítaná, tehát nemcsak részben csoportosítaná át, hanem teljesen. Ezek a 795-798-ig terjedő sorszámú módosító indítványok az ajánlás szerint. A kormány nem támogatja, ezt tudjuk. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

Ugyancsak a Reneszánsz Év forrásait csoportosítaná át más tárcákhoz a 799-803-ig terjedő, a 805. és a 810. számú módosító indítványok. A kormány ezt sem támogatja. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő csoport ugyancsak a Reneszánsz Év költségvetési tervéből vonna el, és a Magyar Tudományos Akadémiához csoportosítaná át. Ezek a 811-815. sorszámú módosító indítványok. A kormány ezt sem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő a 830. számú módosító indítvány, amely a gazdasági minisztériumtól vonna el az egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciójára. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság többsége támogatja.

A következő csoport a helyi önkormányzatok hivatásos zenekarainak támogatása. Három ilyen módosító indítvány van. Én kétfelé választom, az első az 1121. számú, amely szintén a gazdasági minisztériumtól vonna el forrást, míg a másik kettő - és ezért szavazunk róla külön - nem jelöl meg forrást, csak célt.

A helyi önkormányzati hivatásos zenekarok támogatása, az 1121. ajánlási számú módosító indítvány. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselők álláspontját. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc. A bizottság többsége támogatja.

Az 1121-es és 1123-as ugyanezt a célt támogatná, de forrás megjelölése nélkül. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

A következő két módosító indítvány az alapfokú művészeti oktatás támogatásáról szól, az 1147. és az 1150. Az első nehezen földeríthető forrás, a második a Miniszterelnöki Hivataltól vonna el támogatást. Válasszuk ketté. Az 1147-esről kérdezem a kormány képviselőjét, hogy támogatja-e a kormány.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársak véleményét. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz.

Az 1150-es, alapfokú művészeti oktatás, a Miniszterelnöki Hivatal rovására. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tizenkettő. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Öt. Tartózkodott? (Szavazás.) Kettő. A bizottság többsége támogatja.

Kérdezem, hogy valaki tud-e olyan módosító indítványról, amelyről szavaznunk kellett volna, de nem szavaztunk. (Nincs jelentkező.) Ezek szerint nincs ilyen.

Most jönnek a bizottsági módosítóindítvány-javaslatok.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Bocsánat, az MTI-nek van egy 37-es számúja. Nem tudom, hogy magára veszi-e a bizottság. Volt a 32-es, az rendben van, azon túl vagyunk, a 37-es pedig a határon túli sajtó, MTI.

ELNÖK: Lehet, hogy azt figyelmetlenségből kihagytuk.

DR. SCHIFFER JÁNOS (MSZP): Ez összefüggött a 32-essel.

ELNÖK: Azt nem mondtam, hogy mindenről, aminek lába van, csak egy helyen szavaztunk.

DR. SCHIFFER JÁNOS (MSZP): 130-at vesz, és abból 30 a határon túli.

ELNÖK: A 32-es a Szabó Lajos-féle módosító indítvány, a 32-esnél szavaztunk róla.

Most a Cser-Palkovics képviselő úr módosító indítványa helyébe lépő bizottsági módosító indítványról szavazunk, amelyről itt bőven esett szó. A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottság álláspontját. Ki az, aki támogatja, hogy ezt a bizottsági módosító indítványt benyújtsuk? Mint azt elmondtam - csak ismétlem -, a cél az, hogy a problémára megoldást keressünk, ezért nyújtjuk be bizottsági módosító indítványként. (Látható többség jelentkezik.) Úgy tűnik, hogy a bizottság támogatja.

A másik módosító indítvány, amely itt került kiosztásra, a rádió művészeti együtteseinek támogatását javasolja a műsorszolgáltatás támogatásának rovására. Itt sem a konkrét megoldási javaslatot kérem, hogy tartsák szem előtt a képviselőtársak, hanem azt, hogy a bizottság tagjai számára jól ismert problémára megoldást keressünk a költségvetés kapcsán. A módosító indítvány ezt a célt szolgálja. A kormány álláspontját kérdezem ez ügyben.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem tudtam megkérdezni a kormányt.

ELNÖK: A kormány egyelőre nem tud véleményt nyilvánítani. A bizottság tagjainak véleményét kérdezem. Ki az, aki támogatja ennek a módosító indítványnak a benyújtását? (Szavazás.) A bizottság támogatja a módosító indítvány benyújtását, tehát ezt a két bizottsági módosító indítványt benyújtjuk. Ezekkel még úgyis találkozunk, mert ezek nem fejezetek közötti átcsoportosításként mennek.

Köszönjük szépen a kormány segítségét, tájékoztatását.

Egyebek

Az Egyebek között azok számára, akik észrevették, hogy az eredeti tervek szerint a Reneszánsz Évről most meghallgattuk volna a minisztérium tájékoztatását: a minisztériumtól kapott tájékoztatás szerint a terv még nincs olyan részletesen kidolgozva, hogy most szívesen hoznák a bizottság ülése elé, később azonban a bizottsági ülés napirendjén fog szerepelni a tájékoztatás a Reneszánsz Évről.

Halász alelnök úr.

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Azt szeretném kérdezni elnök úr, hogy e témában a minisztériummal folytatott egyeztetés során szóba került-e az, hogy esetleg lesz tényleg alkalmunk arra, ami itt a minisztérium szándéka is volt feltehetően, hogy mielőtt a minisztérium nyilvánosan meghirdeti és bejelenti, hogy lesz reneszánsz év mondjuk a jövő héten kedden, azelőtt esetleg tényleg a bizottság előtt hallhatnánk erről a dologról. Félek attól, hogy megtörténik ez esetleg annak ellenére, hogy elnök úr mondta, hogy nincs olyan kidolgozottsági állapotban a program. Tudjuk, van erre esélyünk, hogy a minisztériumi bejelentés előtt beszélgethetünk a dologról érdemben?

ELNÖK: Ha a minisztérium képviselői ez ügyben kívánnak szólni, akkor tessék.

Závecz államtitkár úr!

ZÁVECZ FERENC szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Ez már nyilvánosságot kapott, nem csináltunk titkot abból, hogy Reneszánsz Évet tervezünk, nem is terveznénk ilyen büdzsét mögé, hogy ha nem érett volna meg az elhatározás. A program pontos felbontásáról pedig örömmel adunk tájékoztatást, amint a műhelymunka eljut abba a fázisba.

Annyit azért megelőlegeznék mindenképpen, hogy a bizottság ülésein is gyakorta felvetett kérdések egy részében is szeretnénk a programok finanszírozása során enyhítést nyújtani mind az érintett intézményeknek, mind pedig a javasoltan támogatandó programoknak. A Reneszánsz Év büdzséjét - azért ez egy komoly büdzsé - nem szeretnénk úgy költeni, hogy ennek a nyilvános ellenőrzése és a szakmai ellenőrzése ne legyen lehetséges.

A műhelymunka annyit jelent, hogy a program belső minisztériumi egyeztetése zajlik és lényegében két verzió versenyez a programösszetételeket illetően a program egészére. Ezt szeretnénk a belső döntéshozó fórumokon olyan értelemben átengedni, hogy a szükséges - és kérem, ezt mindenki értse úgy, ahogy mondom - szakmai egyeztetések is megtörténhessenek, és ahogy egyébként ígértük, magam is ígértem ezt, a bizottság elé fogjuk hozni ezt a programot részben szíves tájékoztatásul, részben pedig a bizottság tagjainak a támogatását kérve.

ELNÖK: Rónai Iván úr.

RÓNAI IVÁN (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Egy kis kiegészítést. Köszönöm szépen. Mielőtt idejöttem, miniszter úr beszélt az államtitkár asszonnyal, Schneider Mártával és kérte, hogy azt mindenképpen a bizottság előtt mondjuk el, hogy ez a Reneszánsz Év programja nem csupán egy visszatekintő megemlékezés, hanem a jövőbe tekintést szolgálja.

Erről a miniszter úr már tartott sajtótájékoztatót is és ott kifejtette, hogy tulajdonképpen itt a kultúra reneszánszáról lenne szó és szűkebb értelemben véve pedig a vidéki kultúra fejlesztésének a lehetőségeit adná meg ez a program azon túl, hogy természetesen a reneszánsz kapcsán mindenféle egyéb programok is lennének.

És ilyeneket kell megemlítenem, mint a megkezdett Tengertánc programnak a folytatása, ami a népi kultúra támogatását helyezi előtérbe, a Közkincsprogramnak a folytatását és új alapokra helyezését, amelyekben közművelődési intézmények, könyvtárak, múzeumi épületek újulhatnak meg infrastrukturálisan. A Nemzeti Kortárs Könnyűzenei Kultúráért programnak a folytatásáról beszélhetünk, ami az ifjúsági tehetséggondozásról szól. A "Kultúra Magyar Városa" díjnak a kiterjesztéséről, a Portál könyvtári programról, amelynek a célja, hogy számos településnél létesüljenek olyan könyvtárak, amelyek a legkorszerűbb technikával vannak felszerelve és a fogyatékosok számára is elérhetőek a szolgáltatások. És itt kell említeni az Alfa plusz programot is, amelyben a lokális kulturális értékekkel bíró tárgyi és épített örökség közösségi hasznosításának az elősegítését, illetve bemutatását szolgálja.

Röviden talán ennyit mondanék.

ELNÖK: Mielőtt Halász alelnök úrnak megadnám a szót, csak jelezni szeretném, hogy ezt tekintsük akkor előzetes tájékoztatásnak, és ahogy államtitkár úr ígérte, maga a program akkor a bizottság elé kerül nyilván nem csak ilyen szóbeli ismertetés formájában, hanem részleteiben is.

Halász alelnök úr!

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nem napirendünk, tehát nem tartalmi kérdésekről kell beszélnünk, de valóban ne felejtsük azt, hogy több mint 10 módosító indítvány érkezett a reneszánsz évvel kapcsolatos költségvetési tételhez. Nyilván nem véletlenül nem bontottuk ezt igazán ki még, hogy mi lesz; ezért is szorgalmaznám azt, hogy ha lehet, minél előbb tárgyalhassunk erről, hiszen a mi munkánkat, képviselői munkánkat a költségvetés készítése során segítheti ez, ha több ismeretünk van, a tartalmi kérdésekről nem is beszélve.

Engem megnyugtatott államtitkár úr korrekt tájékoztatása. Köszönöm szépen és várjuk tisztelettel majd a bizottsági ülést minél előbb, ha lehetséges. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen, akkor továbbléphetünk.

A bizottságot szeretném tájékoztatni arról - nem tudom, hogy eljutott-e mindenkihez a meghívó, ezért most itt a bizottsági ülésen ismertetem; tegnap kaptuk meg -, hogy az első litván-magyar nagyszótár bemutatója lesz a héten. Ezt jelzem - Tellér képviselő úr, nem felkérés a táncra, csak ismerem az érdeklődését - és a bizottság tagjait meghívják a bemutatóra, akit érdekel. Ez holnapután lesz, akit érdekel, az kérem szépen, itt a bizottság apparátusánál jelezze. (Tellér Gyula: Megkaptuk a meghívót?.) Nem, azért mondom itt most nagy nyilvánosság előtt. Későn küldték, a litván parlamenti delegáció is jelen van vagy lesz a bemutatón. Tellér képviselő urat úgy ismerem, mint aki hogy ha teheti, akkor esetleg érdeklődik, de mondom, hogy ez nem felkérés. (Közbeszólás: Finom buzdítás.) Nem, egyáltalán nem, csak ismerem a képviselő urat annyira, hogy az ilyesmi szokta érdekelni.

Ennyit akartam az egyebek közt elmondani. Találkozunk még a költségvetés és egyéb ügyek kapcsán.

A tervek szerint a jövő héten nincs bizottsági ülés, albizottsági ülés van, azt az érintettek tudják. Tehát a jövő héten - akkor itt hangosan is kimondom - az ellenőrzési albizottság ugyanígy kedden, csak 9-kor tart ülést filmügyekben, a filmtörvény végrehajtásának ellenőrzése ügyében.

És akkor itt apránként juttatják eszembe a dolgokat, de ezt már azért elvben a képviselőtársak tudják, hogy a színházi törvény ügyében nyílt nap lesz, ennek a dátumát ismerik a képviselőtársak, ez mához három hétre lesz, ha jól emlékszem a dátumra; a meghívókat szinte most ezekben az órákban kiküldjük.

Köszönjük szépen az érdeklődést, mindenkinek további jó munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 49 perc)

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz és Turkovics Istvánné