KSB-10/2007.
(KSB-28/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2007. június 11-én, hétfőn, 12 órakor
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Helyettesítési megbízást adott

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Elnöki megnyitó

A napirend elfogadása

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

Szavazás


Napirendi javaslat

1. A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslat (T/2909. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ)

Dr. Jánosi György alelnök (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)

Helyettesítési megbízást adott

Halász János (Fidesz) Kiss Attilának (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz) Gulyás Dénesnek (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) Vincze Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Dr. Sarkady Ildikó főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)

Megjelent(ek)/jelen lévő(k)/részt vevő(k)

Dr. Zachar Balázs kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A Kulturális és sajtóbizottság ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

A napirend elfogadása

A mai ülésnek egyetlen napirendi pontja van, a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényjavaslathoz az emberi jogi bizottság által benyújtott kapcsolódó módosító javaslat megvitatása. Miután ennek okán új bizottsági ülés összehívása vált szükségessé és mindenféle más ötletek is felmerültek, a napirend elfogadása után rövid szünetet fogok elrendelni, hogy az ötpárti tárgyalások gyakorlatának megfelelően kevésbé kötött körülmények között tudjunk egyeztetni, hogy aztán a bizottsági ülésen annál hatékonyabban tudjuk lezárni az ügyet. Ezt a módszert a jelen lévő frakciók képviselőivel már egyeztettem.

Kérdezem, hogy a napirendi javaslattal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelentkező.) Nincs. Ki fogadja el a napirendet? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a napirendet egyhangúlag elfogadta.

Most pedig tárgyalási szünetet rendelek el.

(Szünet: 12.05-től 12.20-ig.)

A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló T/2909. számú törvényjavaslat (Kapcsolódó módosító javaslat megvitatása első helyen kijelölt bizottságként)

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk a munkát. Üdvözlöm a kormány képviselőjét. A módosító indítványok áttekintése során kitűnt, hogy a 34. sorszám alatt futó bizottsági módosító indítvány felesleges. Ki ért egyet ezzel? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság a 34. számú módosító indítványt visszavonta.

Most pedig az emberi jogi bizottságnak a kiegészítő ajánlás 4. pontja szerinti módosító indítványáról szavazunk. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. SARKADY ILDIKÓ (Miniszterelnöki Hivatal): Nem támogatjuk. Tévedés volt az emberi jogi bizottság részéről ennek a benyújtása.

Szavazás

ELNÖK: Kérdezem, hogy ki támogatja az emberi jogi bizottság kapcsolódó módosító indítványát? (0) Megállapítom, hogy a módosító indítvány egyharmados támogatást sem kapott.

A mai bizottsági ülés végére értünk. Holnap délben lesz bizottsági ülés, melynek napirendje kiegészül a koherenciazavart kiküszöbölendő módosító indítványok tárgyalásával. Azért délben kezdődik az ülés, mert délelőtt a bizottság szoros érdekeltségébe tartozó ügyeket tárgyal a parlament.

Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 25 perc)

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc