KSB-3/2007.
(KSB-21/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

Az Országgyűlés kulturális és sajtóbizottsága
2007. március 6-án, kedden, 10 órakor
a Képviselői Irodaház V. emelet 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Megjelentek*

Elnöki bevezető*

Napirend elfogadása*

Határozatképesség megállapítása*

A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/2184. számú határozati javaslat módosító javaslatainak megvitatása (a kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)*

A módosító indítványok megvitatása*

Határozathozatal*

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása.*

A módosító indítványok megvitatása*

Határozathozatal*

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/1745. számú törvényjavaslat T/1745/7. számú módosító javaslatának megvitatása*

Egyebek*


Napirendi javaslat

  1. A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/2184. számú határozati javaslat módosító javaslatainak megvitatása (előterjesztőként, a kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)
  2. A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása
  3. A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/1745. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása
  4. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke

Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke
Alexa György (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Kubatov Gábor (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Kiss Attila (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Halász János (Fidesz) távolléte idejére Kiss Attilának (Fidesz)
Lukács Zoltán (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP) dr. Vitányi Ivánnak (MSZP)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) távolléte idejére dr. Cser-Palkovics Andrásnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Varga Kálmán, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöke
Dr. Kara Ákos, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium főosztályvezető-helyettese
Dr. Bártfai Judit, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezető tanácsosa
Dr. Várallyay Emőke, a Szociális és Rendészeti minisztérium vezető tanácsosa

Megjelentek

Dr. Horváth Sándor, a Szociális és Rendészeti Minisztérium főosztályvezető-helyettese
Dr. Máté Gyöngyvér (Országos Rádió és Televízió Testület)
Dr. Nagy Mihály osztályvezető (oktatási és Kulturális Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 05 perc)

Elnöki bevezető

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! A bizottsági ülést elkezdjük.

A mai bizottsági ülésre három kérdés megtárgyalását javasoltam az előzetes napirendi javaslatban és a meghívóban. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirendhez van-e valakinek észrevétele. Gyimesi képviselő úr!

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Csak azt szeretném javasolni, hogy egyebek napirendi ponttal is egészüljön ki a mai tárgysorozat.

Napirend elfogadása

ELNÖK: Ezzel a kiegészítéssel - és egyúttal a létszámellenőrzés is ez az alkalom - kérdezem, hogy ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja? Aki igen, azt kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

A bizottság a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Határozatképesség megállapítása

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Első megtárgyalandó napirendünk a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés.

A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Világörökség Egyezmény 2002-2006. közötti magyarországi végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról szóló H/2184. számú határozati javaslat módosító javaslatainak megvitatása (a kulturális és sajtóbizottság önálló indítványa)

A kormány képviseletében üdvözlöm Varga urat.

A bizottság egy héttel ezelőtti ülésén érdemben tárgyalt a javaslatról, azóta egy módosító indítvány érkezett. Nem szemrehányás, csak ténymegállapítás, hogy a módosító indítvány szerzője a bizottsági ülés érdemi részén nem volt itt, és most sincs itt, de ez nem akadályoz meg minket semmiben. Kérdezem a kormány álláspontját a módosító indítvánnyal kapcsolatban.

Ha valaki nem kapta volna meg, miután tegnap volt az általános vita, a módosító indítvány kétszavas módosítást javasol, az "elfogadja" helyett a "nem fogadja el" kifejezés alkalmazását javasolja. Ezek után kérdezem a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökét, hogy mi a kormány álláspontja.

A módosító indítványok megvitatása

DR. VARGA KÁLMÁN (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal): A módosító indítványt nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki hozzászólni? (Nem jelentkezik senki.) Ha ilyen nincs, akkor kérdezem, ki az, aki a módosító indítványt támogatja? (Szavazás.)

Határozathozatal

Nyolc igen. Ki az, aki nem támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Ha nem tévedek, ez tíz.

Tehát a bizottság a módosító indítványt nem fogadja el. Köszönjük szépen.

A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása.

Áttérünk a második napirendi pontra, ami valószínűleg időigényesebb lesz, ez a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosító indítványainak megtárgyalása.

Üdvözlöm az Igazságügyi Minisztérium képviselőit, Kara Ákos főosztályvezető-helyettes urat és Bártfai Judit vezető tanácsos asszonyt.

Úgy ítéltük meg, hogy a bizottság érdeklődési körébe tartozik az úgynevezett pornográfiaügy, amelyről meglehetősen nagy vita volt a parlamentben a plenáris ülésen, és a falfirkaügy. Ez tételesen azt jelenti, hogy a módosító indítványok közül az 5-9. pontok és a 16. pont tartozik ide. Ha a képviselőtársak megengedik, az úgynevezett pornográfiaügy vitáját, ha ilyesmi lesz, akkor együtt folytassuk le, mivel sok módosító indítvány van, de a szavazás természetesen külön-külön lesz a módosító indítványokról. A kérdést úgy is teszem fel a kormány képviselőjének, hogy van-e az 5-9. ajánlási számú módosító indítványok közül olyan, amit a kormány támogat?

A módosító indítványok megvitatása

DR. KARA ÁKOS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Igen, a kormány a 7. pont alatt szereplő módosító indítványt, Sándor Klára és Pelczné Gáll Ildikó javaslatát támogatja.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy kíván-e valaki hozzászólni a témához? Ha nem, akkor szavazni fogunk. (Nem jelentkezik senki.) Jelentkezőt nem látok.

A Btk. módosítása nem elsősorban a kulturális bizottság érdeklődési körébe tartozik, de itt a speciális téma miatt nyilvánvaló volt, hogy miért került elénk. Egyenként fogunk szavazni a módosító indítványokról.

Határozathozatal

Az 5. pont Soltész Miklós és Salamon László képviselő úr javaslata. A kormány nem támogatja, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc.

(Kubatov Gábor megérkezik az ülésterembe.)

Egyúttal üdvözlöm Kubatov képviselő urat, aki, ha jól emlékszem, először vesz részt a bizottsági ülésen.

Ki az, aki nem támogatja a Soltész- és Salamon-féle módosító indítványt? (Szavazás.) Ez tíz.

A bizottság többsége nem támogatja, de egyharmadnál többen támogatják.

A 6. pont Bárándy képviselő úr javaslata. A kormány nem támogatja, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs.

A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 7. pont Sándor Klára és Pelczné Gáll Ildikó módosító indítványa. Ezt a kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)

A bizottság is támogatja.

A 8. pont Szili Katalin módosító indítványa. A kormány ezt sem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.)

A bizottság többsége nem támogatja, de több mint egyharmada támogatja.

A 9. pont Dávid Ibolya képviselő asszony módosító indítványa. A kormány ezt sem támogatja. Ki az, aki támogatja. (Szavazás.)

A bizottság egyharmada sem támogatja.

Következik a 16. pont, a falfirkákról szóló módosító indítvány. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. KARA ÁKOS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Ha nincs kérdés, akkor én kérdezem, hogy szabad-e indoklást kérnem.

DR. KARA ÁKOS (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Alapvetően itt arról van szó, hogy a rongálásnak egy privilegizált esete lenne ez falfirka ügyében. A falfirkákat jelen pillanatban is büntetni a büntető törvénykönyv, és koherenciazavart okozna, ha ugyanarra a magatartásra több tényállás is vonatkozna. Továbbá kodifikációtechnikailag sem jó több helyen a megoldás, és alapvetően egy olyan üzenetet is hordozhat, mivel enyhébb büntetési tételeket tartalmaz, mint amit jelenleg alkalmazni lehet a rongálásnál, minthogyha ez egy privilegizált eset lenne. Ezeken az alapokon nem támogatjuk a módosító indítványt.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után szavazás következik. Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki támogatja Nagy Gábor Tamás módosító indítványát? (Szavazás.) Ez kilenc. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Ez tíz.

A bizottság többsége nem támogatja.

Azt a kérdést teszem még föl, hogy van-e az ajánlási sornak olyan eleme, amit valaki javasol, hogy tárgyaljunk meg. (Nem jelentkezik senki.) Ilyen nincs.

Köszönjük szépen a segítséget.

A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló T/1745. számú törvényjavaslat T/1745/7. számú módosító javaslatának megvitatása

Áttérünk a következő napirendi pontra, a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvény módosításához benyújtott módosító javaslat tárgyalására. Üdvözlöm a kormány képviselőit!

Szokatlan módon itt egy rövid ismeretterjesztő megjegyzést kell tennem a módosító indítványok tárgyalása előtt: a törvényjavaslat eredetileg, az általános vitára való alkalmasság szempontjából nem szerepelt bizottságunk napirendjén, mert nem tartalmazott olyan elemet a benyújtott törvényjavaslat, amely a bizottság közvetlen érdeklődési körébe tartozott volna. Viszont a módosító indítványok tárgyalása során a gazdasági bizottság benyújtott egy - nevezzük így - módosító csomagot, amely az egész törvény hatókörét kiterjeszti a médiaügyekre, érdemben a médiatörvényt módosítva, az ORTT feladatait módosítja.

Nyilván sokféle módon lehet megközelíteni ezt az ügyet, az egyik elem az - de nem feladatunk jogászkodni -, hogy egy benyújtott törvényjavaslat karakterét lehet-e érdemben módosítani. A Házszabály szerint formálisan lehet, hiszen az illetékes bizottság benyújthat ilyen típusú módosító indítványt, de mégiscsak arról van szó, hogy érdemben módosul a törvény hatálya. Az általános miniszteri indoklásban tételesen is szerepel, hogy a benyújtott törvényjavaslat tudatosan nem terjed ki az ORTT hatáskörére, ennyiben tehát sajátos a helyzet.

Továbbá, az itt a bizottságban is jelenlévő parlamenti pártok, tehát az öt parlamenti párt a médiatörvény más területet érintő módosításáról folyamatos tárgyalást folytat, és ezen a tárgyaláson megállapodás született, miszerint a médiatörvény módosítását nem támogatják a parlamenti pártok, csak abban az ügyben, amelyben a tárgyalások folytak. Ennek alapján, ezt inkább a kormány képviselőjének és a jelenlévő, de kívülálló érdeklődőknek mondom, hogy a bizottság nem elsősorban a gazdasági bizottság által benyújtott módosítás érdemi tartalma alapján fogja a maga álláspontját feltehetően kialakítani, hanem ezen körülmények ismeretében, tehát hogy ez, ha tetszik, sértené - ha erőteljesen akarok fogalmazni - azt a bizalmi szituációt, a kialakult bizalmi helyzetet, amely az ötpárti tárgyalásokon a médiatörvény más irányú módosítását illetően kialakult. Ennyit tájékoztató bevezetőként.

Mielőtt még a kormány képviselőjének megadnám a szót, kérdezem a bizottság tagjait, hogy kívánnak-e ehhez az ügyhöz érdemben hozzászólni? Cser-Palkovics képviselő úr és Jánosi alelnök úr kért szót.

Bocsánat, még azt elmulasztottam közölni, hogy a gazdasági bizottság által beadott módosító csomag az ajánlás 12., 13., 16-18-ig terjedő pontjait érintik. Ezek nagyobb része, most nem sorolom fel tételesen, az alkotmányügyi bizottság álláspontja szerint is, de a bizottságban jól ismert okok miatt is kétharmados parlamenti támogatást igénylő módosító javaslat.

Akkor most adom meg a szót, képviselő úr.

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Csak szeretném megerősíteni azt, amit elnök úr mondott, és gondolom, alelnök úr is hasonlóképpen fog tenni, hogy valóban elindult az ötpárti egyeztetés egy médiatörvény-csomag tárgyalása tekintetében, ami magát a médiatörvényt átfogó tekintetben érinti, és a jogharmonizációs részt, illetve magát a digitális átállásra vonatkozó törvénycsomagot illeti. Talán értékelhetjük úgy a mostani helyzetet, hogy ebben egy rég nem látott lehetőség látszik kibontakozni. Ez nem azt jelenti, hogy a végeredmény is biztos, hogy pozitív lesz, de legalább van rá remény. Ott született a menetrendben egy megállapodás arról, hogyan fognak ezek a tárgyalások, és hogy milyen témára kiterjedően lefolyni. Pont ez az, amit kicsit, gondolom akaratlanul, de keresztülhúz a most beterjesztett módosítás, így aztán nem is a tartalmi kérdésekről fog szólni igazán a szavazás, hanem ennek az elvnek a tiszteletben tartásáról.

Most, a pénteki nap folyamán is folytatódni fog ez az egyeztetés, és azt gondolom, önmagában az, hogy a médiatörvény-csomagról meg tudnánk állapodni, hosszú idő után mindenképpen egy nagyon pozitív példa lenne. Nem tudom, hogy ez sikerülni fog-e vagy nem, de mindenképpen optimisták vagyunk e tekintetben, ezért kérjük mi is azt a bizottságtól, amit elnök úr is elmondott, hogy most, ebben a reményben ezt a beterjesztett törvénymódosítást ne támogassuk, hanem bízzunk abban, hogy az ötpárti egyeztetések az egész médiacsomag tekintetében kompromisszumra és konszenzusra fognak jutni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Jánosi alelnök úr!

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is azzal kezdem, hogy tartalmilag akár egyet is lehetne érteni ezzel a módosító indítvánnyal, hiszen mindannyian látjuk, hogy kis jogharmonizációs célzat is van benne, hogy az európai uniós jogokkal próbáljuk összhangba hozni a dolgot. Mégsem támogatom a módosító indítványt, mert nem itt van a helye. És azt gondolom, hogy ezt is először az ötpárti egyeztető tárgyaláson kellene megbeszélnünk, átnézni, hogy belefér-e abba, az egyébként súlyosabb problémákat kezelő jogharmonizációs módosító törvénycsomagba, amelyről már beszéltünk ezen az ötpárti tárgyaláson. Úgyhogy én is azt javaslom, ne támogassa a bizottság most ezt a módosító indítványt, elképzelhetőnek tartom ugyanis, hogy ez visszakerül majd a bizottság elé, de akkor már ötpártilag egyeztetett formában, és akár ötpárti támogatást is élvező módon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor a kormány képviselőjét kérdezem, a gazdasági bizottságnak az ajánlásban említett sorszámú indítványait a kormány támogatja-e?

DR. VÁRALLYAI EMŐKE (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A kormány támogatja a módosító indítványt. Nem tudom, igénylik-e, hogy hozzáfűzzek valamit az elhangzottakhoz.

ELNÖK: Csak, ha kérdés van, mert itt nem vitatta senki, hogy a dolog tartalma a fogyasztóvédelemhez kapcsolódik, csak az eljárásmódja miatt merült föl, amit mi itt már hárman, lényegében egybehangzóan említettünk.

Szavazás következik az elhangzottak alapján. Ha nincs ellene kifogás, együtt szavazunk a pontokról, és még egyszer sorolom: a 12., a 13., 16., 17., 18. számú ajánlási listán lévő módosító indítványokról van szó. Ki az, aki ezeket az indítványokat támogatja? (Nem jelentkezik senki.) Ilyen nincs. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenegy. Ki tartózkodott? (Szavazás.) Négy.

Négy tartózkodással a bizottság a módosító indítványokat nem támogatja.

Köszönjük szépen a segítséget.

Egyebek

Az egyebek napirendi pont következik. Gyimesi képviselő úr kérte, hogy egyebekről is essék szó, úgyhogy tessék, képviselő úr.

DR. GYIMESI ENDRE (Fidesz): Jó időben szeretném felhívni a bizottság figyelmét két, a jövő évben aktuális fontos évfordulóra, amely kifejezetten a kulturális bizottság érdeklődési körébe és hatókörébe tartozna. Az egyik a méltatlanul kevéssé emlegetett, de nagy nemzeti szobrászunk, Zala György születésének 150. jubileuma, a másik pedig nagy nemzeti írónk és költőnk, olimpiai bajnokunk születésének 100. évfordulója, Vass Albertről van szó. Úgy érzem, hogy bizottságunknak mindkét esetben kezdeményezőbbnek kellene lennie az évfordulók méltó megünneplésének évében. Én azt kérem, hogy kerüljön majd alkalomadtán napirendre, és kezdeményezzük a méltó megünneplést mind a két esetben. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, azt tudom mondani, és persze a bizottság tagjainak is mondom, hogy más minőségemben a házbizottság ülésének állandó részt vevője vagyok, a frakciónk képviseletében, és innen tudom, hogy a házbizottság napirendjén szerepel a parlamenti megemlékezések módja. Értem, hogy a képviselő úr nem pusztán parlamenti megemlékezésekről beszélt, de az egyik teendő a felvetés kapcsán nyilván az, hogy a parlament foglalkozzon esetleg az évfordulókkal. Ezt, még egyszer mondom, a házbizottság áttekinti közeli üléseinek valamelyikén.

Hogy ez hogyan legyen ez ügyben, erre van egy többé-kevésbé 16-17 éve működő rend, és ehhez tartozna az is, hogy a bizottság kezdeményezzen-e formálisan valamit, vagy ne kezdeményezzen. Eddig nem volt szokás, hogy a bizottság formális bizottsági aktussal évfordulós megemlékezéseket kezdeményezzen. Ez a személyes véleményem, de azt gondolom, hogy most erről ne folytassuk le az érdemi vitát, csak akkor, ha formális előterjesztés is lesz. Tapasztalatom alapján, ha egy vagy két ügyben előterjeszt a bizottság évfordulós megemlékezést, akkor minden ülésünkön szerepelni fog ilyen előterjesztés, mert ha nem is a 100., de valamilyen évforduló a magyar történelem és kultúra ismeretében szinte minden hétre jut, amiben lennének javaslatok, hogy tartsunk ilyen-olyan megemlékezést. Ezt majd a bizottság eldönti, ha esetleg lesz írásbeli előterjesztés.

A másik, hogy országosan mi történjen ebben az ügyben, abban jelen van a Kulturális Minisztérium parlamenti ügyekért felelős munkatársa. Miután egyértelműen kulturális ügyekről van szó, külön is felhívjuk a figyelmet, hogy ez itt elhangzott, és a Kulturális Minisztérium feladata egyebek között, hogy ilyen ügyekben az országos megemlékezést, ha úgy ítéli meg, akkor kezdeményezze. A képviselő úr szándékától függően, ha van írásos előterjesztés, akkor nyilván még visszatérünk az ügyre. Köszönjük szépen.

(Halász János megérkezik az ülésterembe.)

Ha más nincs, tájékoztatom a bizottság tagjait, hogy ha csak nincs valami rendkívüli ok rá, a jövő héten nem tartanánk bizottsági ülést. Ezt rendkívüli oknak értem, és ez nem felhívás táncra, hogy ha valaki csatlakozó módosító indítványt szeretne benyújtani, hogy a kulturális örökség védelméről szóló határozatot mégse fogadjuk el. Így nem kellene március 15. hetén bizottsági ülést tartanunk. Amennyire ismerem, vannak, akik több napra - kihasználva a lehetőséget - esetleg távol lennének a fővárostól.

Viszont utána valószínűleg egy nagyobb bizottsági ülésre lehet számítani, jó eséllyel az ORTT utolsó éves beszámolóját, az MTI utolsó kétéves beszámolóját tárgyalnánk meg, és mint azt többen, akikkel informális keretek között erről már beszéltünk, tudják, az MTI-törvényt technikai megfontolásokból módosítani szükséges, mert a gazdasági társaságokról szóló jogszabálynak ma nem felel meg. Tehát nem politikai vitákat kívántunk folytatni érdemi tartalmi kérdésekről, hanem technikai kérdésekről, de mégiscsak kétharmados törvényt kellene módosítani. Ez lenne a március 15-ét követő héten várható bizottsági ülés feladata. Itt az MTI törvénymódosító javaslatának beérkezését is várjuk, mert nyilván akkor érdemes csak napirendre tűzni a beszámolójukat is, ha ez megérkezik. Ennyit egyelőre tájékoztatásul.

Ha több ilyen egyebek tárgykörébe tartozó kérdés nincs, akkor Halász alelnök úr jelentkezett.

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az ellenőrző albizottság ülését szeretném összehívni vagy jövő hét keddre vagy az azt követő keddre, ahogy a minisztérium munkatársainak alkalmas lesz. A színháztörvény ügyében szeretném, hogyha Schneider Márta államtitkár asszonytól tájékoztatást kaphatnánk, tájékozódhatnánk az ügyben. Most már lezárultak a költségvetési viták, nyilván nem abba kell belenyúlnunk, hanem azt gondolom, a törvény-előkészítéssel kapcsolatosan helyénvaló lenne egy tájékoztatást meghallgatnunk az ügyről. Ezt szerettem volna kérni, illetve jelezni az albizottság tagjainak, hogy lesz egy ilyen ülésünk. Köszönöm.

ELNÖK: Ez most lényegében informális keretek között zajló beszélgetés, és nem szokott érdemi hatásköri vita lezajlani a bizottsági ülésen ebben a tárgykörben. Amennyire én fejből fel tudom idézni, ez a tájékoztatás inkább a plenáris bizottsági ülésre való, színházi törvény tudniillik nincs ebben a pillanatban, tehát annak megvalósulásáról és a megvalósítás ellenőrzéséről is nehéz lenne bizottsági ülést tartani. Annak semmi akadálya, akár informális kérésnek megfelelően is, hogy a következő plenáris bizottsági ülésre tájékoztatást kérjünk a valóban már nyilvánosan és felelős tényezők által emlegetett színházi törvényről, de ebben nem szoktunk ölre menni. Feltételezem, hogy a bizottságnak nemcsak az ellenőrzési albizottsági tagjait érdekli a színházi törvény, úgyhogy nem ér senkit sérelem, de Halász alelnök úr erre még reagál.

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel veszem, és akkor tekinthetjük ezt annak, hogy kezdeményezésünkre az elnök úr egy ilyen bizottsági ülést összehív, ha jól értettem? Én azért gondoltam az ellenőrző albizottságot összehívni, mert ott erre a metódusra nincs szükség. Egyébként a költségvetési törvény azt hiszem, létező törvény, az már más kérdés, hogy milyen az, amit összetákoltak, de annak ellenőrzésével kapcsolatosan ez a színházi ügy mindenképpen előjöhet az ellenőrző albizottságban, hiszen egy jelentős része - államtitkár asszony és miniszter úr által is elmondottan - ennek az új színházi törvénynek éppen a finanszírozás. Tehát hogy hogy kerül a csizma az asztalra, erre szerettem volna válaszolni, de sokkal jobb ötletnek tartom én is, ha elnök úr ezt összehívja.

Azt szeretném kérdezni, hogy akkor ez a jövő héten vagy utána legyen, hogy ne járjunk úgy, mint más témában már, hogy majd egy fél év múlva sikerül csak összehívni kezdeményezésünkre egy bizottsági ülést. Köszönöm.

ELNÖK: Ezért nem tartanánk külön bizottsági ülést a jövő héten, és valószínűleg nagyobb esély is van arra, hogy a jövő hét utáni hétre ez megszervezhető. Tehát a jövő hét utáni héten kezdeményezzük, és ezt megint a minisztérium jelenlévő illetékesének is mondom, de írásban is kezdeményezni fogjuk, hogy a bizottság kapjon tájékoztatást a tervezett színházi törvényről.

Az egyéb megjegyzésekre nem kívánok reagálni, mert nem látom értelmét.

Ha más megjegyzés nincs, akkor viszontlátásra! Köszönjük a jelenlétet.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 35 perc)

 

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika