KSB-16/2006.
(KSB-16/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2006. december 5-én, 8 óra 35 perckor
a Parlament főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1380. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) *

Hozzászólások *

 

Napirendi javaslat

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1380. szám)

(A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent:

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Alexa György (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)

Helyettesítési megbízást adott

Lukács Zoltán (MSZP) Alexa Györgynek (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP) Alföldi Albertnek (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP) Dr. Jánosi Györgynek (MSZP)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 35 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! A bizottsági ülést elkezdjük.

Egyetlen megtárgyalandó ügyünk van, az ORTT jövő évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz érkezett egyetlen módosító indítvány, ez szerepel a bizottsági ülés napirendjén.

A napirend elfogadása

Kérdezem a bizottság tagjait, és ez egyúttal a határozatképesség ellenőrzése is, hogy ki az, aki a javasolt napirendet elfogadja? (Szavazás.)

A bizottság határozatképes, egyhangúan elfogadtuk a napirendet.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1380. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

Az általános vita tegnap lezajlott, egyetlen módosító indítvány érkezett Halász képviselő úrtól, amelyiknek lényege az, hogy a különböző, egymástól elválasztott ORTT címszó alatt lévő költségvetések között ne legyen átjárás.

Kíván-e valaki észrevételt tenni? (dr. Jánosi György szólásra jelentkezik.)

A költségvetési bizottság - bocsánat, ezt még el kell mondanom - velünk párhuzamosan ülésezik, ők az előterjesztők; azért nem tudnak itt lenni, mert elképzelhető, hogy a határozatképességhez szükség van minden tagra.

Jánosi alelnök úr hozzászól.

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretném részletesen kifejteni a szocialista bizottsági tagok álláspontját. Nem támogatjuk a módosító indítványt, mert veszélyezteti az ORTT működőképességét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor én az SZDSZ frakció álláspontját kifejtem, élve a lehetőséggel.

A javaslat szerintem nem is igazán felel meg, mármint technikai értelemben a kívánalmaknak, mert nem intézkedik arról, hogy mi maradjon el az ORTT költségvetéséből, csak jelentős, mármint a működés szempontjából jelentős forrást nem biztosít, de a költségvetés tételekből áll. Az SZDSZ frakció sem támogatja a módosító indítványt.

Hozzászólások

Nincs több hozzászóló és nincs itt az előterjesztő, nem szükséges, hogy az ő véleményét ismerjük.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki támogatja a módosító indítványt? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.)

A bizottság egyhangúan nem támogatja, tehát egyharmadot sem kapott.

Köszönjük szépen az érdeklődést. Holnap bizottsági ülés 10 órakor, arra való tekintettel, hogy a feltételezésünk az volt, hogy a képviselők nem mennek haza, tehát a vidékieknek nem kell újrajönni, ha igen, akkor nekik pechjük van.

Felmerül, hogy esetleg kapcsolódó módosító indítvány is érkezhet, legalábbis elvben, akkor azt holnap meg tudjuk tárgyalni.

A bizottság létszáma egyre teljesebb, (Dr. Vitányi Iván megérkezett.), de a bizottság ülése véget ért.

(Az ülés befejezésének időpontja: 8 óra 45 perc)

Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné