KSB-14/2006.
(KSB-14/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának
2006. november 21-én, kedden, 10.30 órakor
az Országgyűlés Irodaháza 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Általános bevezető*

A napirend elfogadása*

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1145. szám)*

Módosító javaslatok megvitatása*

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1296. szám)*

Módosító javaslatok megvitatása*

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1205. szám)*

Módosító javaslatok megvitatása*


Napirendi javaslat

1. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1145. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

2. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1296. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1205. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke
Dr. Jánosi György (MSZP), a bizottság alelnöke
Halász János (Fidesz), a bizottság alelnöke
Alexa György (MSZP)
Bókay Endre (MSZP)
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP)
Dr. Schiffer János (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Dr. Cser-Palkovics András (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Alexa György (MSZP) távolléte idejére Halmai Gábornénak (MSZP)
Alföldi Albert (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP) távolléte idejére Fedor Vilmosnak (MSZP)
Kiss Attila (Fidesz) Halász Jánosnak (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP) Vincze Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Aradi Zsolt főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)
Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 33 perc)

Általános bevezető

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelt Megjelentek! A bizottsági ülést elkezdjük. A bizottsági tagok, meghívottak megkapták a tervezett napirendet.

A napirend elfogadása

Egyebekkel kiegészítve kérdezem, ki az, akinek észrevétele van a javasolt napirendhez. (Senki sem jelentkezik.) Ha ilyen nincs, akkor kérdezem, ki az, aki elfogadja a kiküldött, eredetileg tervezett napirendet egyebekkel kiegészítve? (Szavazás.) A bizottság határozatképes, és egyhangúlag elfogadtuk a napirendet.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/1145. szám)

Módosító javaslatok megvitatása

Az első napirendi pont a 2007-es költségvetési törvényjavaslathoz érkezett módosító indítványok tárgyalása. A szokásokkal ellentétben egy rövid tájékoztatást engedjenek meg a képviselőtársak. Az első még nem tájékoztatás, hanem tényközlés. A Fidesz képviselőcsoportja egy bizottsági módosító indítvány javaslatot juttatott el hozzám, azt megkapják a képviselőtársak. Azt majd a hivatalosan kézhez kapott ajánlási lista után tárgyaljuk meg.

Amit szokatlannak neveztem, az a szavazási mód ismertetésére teendő javaslatom. Akik az előző ciklusban is tagjai voltak a kulturális bizottságnak - ilyenek már egyre kevesebben vannak, talán ebben a pillanatban ketten ülünk itt Zsuzsával azok közül, akik itt ültünk az előző ciklusban is -, meg akik más bizottságban korábban tapasztalatot szereztek, tudják, hogy a költségvetési törvényhez beérkezett módosító indítványok száma miatt szokás szokatlan eljárást alkalmazni a bizottsági szavazásoknál. Ha valakinek bármilyen észrevétele van a szavazás módját illetően, akkor természetesen abban a pillanatban megállunk, és minden észrevételt akceptálunk.

Összevonásokat szoktunk alkalmazni, és javaslom a bizottság tagjainak, most is vegyen tudomásul ilyeneket. Nevezetesen arról van szó, jellegzetes képviselői magatartás, hogy bizonyos címeket kívánnak újra fölhasználni, máshova csoportosítani a képviselőtársak. Ezeket a címeket meg lehet kérdezni a kormány képviselőjétől, hajlandó-e módosítani például a kormány információs, illetve tájékoztatási célokra tervezett összegét. Függetlenül attól, hogy a képviselői módosító indítványoknak milyen nemes szándékaik vannak, ha a kormány globálisan azt a választ adja, hogy nem kívánja ezt a címet módosítani, annak a címét felhasználni, akkor tudunk együtt szavazni a módosító indítványokról, természetesen ki-ki a maga ízlése szerint. Ezeket az összevonási javaslatokat, amikor odaérünk, jelezni fogom, akkor talán érthetőbb lesz. Ha valaki egy-egy módosító indítványt szeretne kiemelni és külön szavazást kér róla, nem kívánja, hogy csoportosan szavazzunk, természetesen annak semmi akadálya nincs.

Röviden ez lett volna a mondanivaló lényege. Az eljárás tartalmi értelemben nem vegytiszta abban az értelemben, hogy nem minden módosító indítványról tárgyalunk részletesen. Van, amire akár tételesen is ki lehet térni, van, ahol a forrásoldalról közelítjük meg ebben a tárgyalási módban a módosító indítványokat. A bevezetőben ezt fontosnak éreztem elmondani. Semmilyen olyan szándéka nincs senkinek, hogy bármilyen módosító indítványról elterelnénk a figyelmet, vagy a jelentőségét bagatellizáljuk.

Még annyit, hogy a bizottság munkatársai a bizottságunk érdeklődési körébe tarozó módosító indítványok listáját úgy állították össze, hogy a lehető legbővebben értelmezték a kulturális területet. Ami bármilyen módon - csak érintőlegesen - kulturális jellegű módosításnak minősült, az szerepel a listán. Hogy érthetőbb legyen, például a minisztérium tartaléka nincs specifikálva, hogy oktatási vagy kulturális célú, így a minisztériumi működési költség nincs specifikálva, hogy oktatási vagy kulturális célú, de ha ennek rovására érkezett javaslat, akkor erről is szavazunk, ami nem kimondottan kulturális célú. (Egyeztetés.)

Ági felhívja a figyelmemet arra, ami talán valóban nem mindenki számára egyértelmű, aki még nem vett részt költségvetési szavazáson, hogy az országgyűlési bizottságoknak készített ajánlás mindig tartalmazza - ahol pénzügyi jellegű a módosító indítvány - az adott módosító indítvány rövid kivonatos ismertetése alatt keretben azoknak az ajánlási pontoknak a számát, amelyekkel összefügg az adott pont. Ez olykor tartalmi összefüggést jelent, de minden esetben, ha van ilyen, akkor - ahogy a parlamenti zsargonban nevezik - a másik lábát, ahonnan pénzt kívánnak elvonni, vagy éppen pénzt kívánnak átcsoportosítani. Ezeket a kapcsolatokat mindig egy szavazással döntjük el, miután összefüggő javaslatokról van szó.

Ennyi még hozzátartozott az ismertetéshez. Szerintem lássunk munkához. Ha menet közben bárkinek észrevétele van az adott ponton túlmenően vagy az eljárással kapcsolatban általában, akkor természetesen állunk rendelkezésre.

Az 1. módosító javaslat, ami más összefüggésben ennek tartalmi része majd vissza fog térni még, a 6. számú módosító indítvány. Még annyit, nem érzem feladatomnak, hogy kimerítően ismertessem a módosító indítványokat, ki-ki ezt követheti. Ahol tartalmi összefüggéseket lehet ismertetni, ott megpróbáltam előre magamnak jelezni, és ezt ismertetem a képviselőtársakkal, hogy honnan hova kívánnak pénzt átcsoportosítani. Itt az elején - nyilván ezt észreveszi mindenki, még nem pénzügyi jellegű, közvetlenül pénzátcsoportosítási javaslatokról szavazunk, hanem szövegmódosítási javaslatokról, amelyeknek sokszor persze pénzügyi következményük is van.

Az 1. pont tehát Donáth és Jánosi képviselő urak javaslata, a Mafilm Zrt. részvényeit érintő ügyekről esett szó már más összefüggésben korábbi ülésen. Azt sem mondtam, de az evidens, eddig is így volt, hogy mindig először a kormány képviselőjét kérdezem, és utána a képviselőket kérem, jelentkezzenek, ha valakinek külön észrevétele lenne.

Kérdezem a kormányt, támogatja-e?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. A bizottság támogatja.

A 7. pont Szabó Lajos és Gegesi képviselő urak javaslata. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. A bizottság támogatja.

A 8. pont fideszes képviselők javaslata, ennek már pénzügyi következménye is van közvetlenül is. A kormány álláspontját kérdezem.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja, egyharmad megvolt.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Elnök úr, meg kell jegyeznem, hogy az akadémiai kutatóintézetek benne vannak a kedvezményezett körben. A Magyar Tudományos Akadémia beemelése valójában semmit nem jelent, mert a kutatóintézetei már benne vannak a kedvezményezett körben. Néhány egyéb intézet fordulhat elő esetleg.

ELNÖK: Jó, köszönjük szépen. Ez még a 8-as pontra vonatkozik.

A 10. pont és a 11. is másként tarifákat emelne akadémiai juttatás címén, forrásmegjelölés nélkül, ha jól látom.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. A 10-es a jelenlegi tarifákat tartalmaz, és kormány-hatáskörben rendezné el ugyanezt. Se növelés, se csökkentés, marad úgy, ahogy van. Csak kormány-hatáskörbe tenné ezt a 10-es.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 11. kérdéses, hogy arról külön kell-e szavazni. Úgy látom, hogy igen.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 16. pont következik, alapfokú művészeti oktatás támogatásáról van szó, fideszes képviselők módosító indítványa. A kormány álláspontja.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Nem szerepel a listán, de utólagos észrevételre korrigáljuk: a 28-as pont, miután máshol az ilyen típusú módosító indítványokat beemeltük azok közé, amelyekről szavazni kell, a 28-asról szavaznunk kell. Fideszes képviselők javaslata, egyházi szervezetek közvetett támogatásáról van szó. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

(Megérkezik dr. Vitányi Iván.)

29-es pont, nem állami intézmények alkalmazottainak közalkalmazotti jogokkal azonos jogokat juttatnának a javaslat szerint. A kormány álláspontja?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 32. pont következik. A kérdőjel most már talán egyértelműen nem egészen szorosan kulturális jellegű indítvány, de úgy ítéltük meg, jobb, ha szavazunk róla. Ugyancsak fideszes képviselők módosító indítványa. A kormány álláspontja?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 35. pont, Pettkó képviselő úr ugyancsak Nemzeti Civil Alapprogramot érintő módosítása. A kormány álláspontja?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Az 54., 55., 56. pont médiaügyet érint. Ha jól látom, akkor az 54. pont és az 56. pont két változatban a nem magántelevízió-használók után fizetendő kormányzati átvállalás ügyét igyekszik módosítani. Külön szavazunk mindegyikről természetesen.

Az 54. pontról kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság nem támogatja.

Sorrendben megyünk. Az 55. pont Szabó Lajos és Gegesi Ferenc módosító indítványa, módosítja az időpontot ebben az említett ügyben. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. A bizottság támogatja.

Az 56. pont pedig egy enyhítettebb változata a kormány megterhelésének az 54-eshez viszonyítva. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy igen. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 60. pont még mindig médiatámogatás. Herényi képviselő úr a Rádió Művészegyüttesét támogatná többletösszeggel, forrásmegjelölés nélkül. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 61. pontban szintén Herényi képviselő úr a Duna Televízió eszközparkjának cseréjét javasolja... (Schiffer János: Nem, el akar venni tőlük!) Bocsánat, rosszul mondtam. Itt a Televízió-támogatás rovására a Duna Televíziót... és a másiknál is volt forrás, tehát ezt helytelenül mondtam, ott is a Televízió-támogatás rovására. Most mindenesetre a Duna Televízió többlettámogatásáról döntünk. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 62. pont jelöli meg azt a forrást, amit az előbb nem létezőnek neveztem, tehát erről szavaztunk a 60. pontnál.

A 63. pont lényege, hogy egy fideszes módosító csomagról van szó, amely önkormányzati normatíva-módosítást javasol, oktatást és művelődési ügyeket is érint egyebek között a normatíva. Ide úgy került, hogy a Magyar Televízió Közalapítvány támogatását is csökkentené egyebek között a források között. A 63-astól a 67-es pontig egyébként ugyanerre a pénzre aspirálnak a javaslatok, tehát nem egymáshoz kapcsolódó javaslatok, de ezekről egyenként szavazunk. Úgyis feltehetném a kérdést persze, hogy egyértelműbb legyen, hogy támogatja-e a kormány a Televízió Közalapítvány támogatására előirányzott összeg csökkentését vagy bármi más célra való fordítását?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem.

ELNÖK: Ha megengedik a képviselőtársak, ennek ellenére a "nem" válasz ismeretében erről a három javaslatról egyenként szavazunk.

A 63. pont az önkormányzati normatívákat érintő módosítás... Az én listámon szerepel, hogy melyek az itt felsorolt pontok között azok, amelyek kulturális jellegű ügyet érintenek. (Schiffer János: Ott visszajön!) Nem jön vissza, mert szavazunk róluk egyenként. De ha valaki úgy érzi, hogy nem szavaztunk valamiről, ezért van. Ha valaki reklamálni szeretne, úgy sem tudjuk most itt megjegyezni a számokat, tehát nem sorolom fel azokat a számokat, amelyek itt szerepelnek a megjegyzés-rovatban.

Visszatérünk a 63. pontra. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 64. pont ugyanerre a pénzre máshova csoportosítana át, szintén fideszes képviselők javaslata. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 65. pontban Herényi képviselő úr javaslatáról már szavaztunk, a 60-assal együtt.

A 66. pont következik. Ugyanerről a pénzről csoportosítanának át fideszes képviselők egy eddig még nem tárgyalt címre. A kormány álláspontját ismerjük, nem támogatja. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 67. pontban más fideszes képviselők más célra ugyanezen forrásból. A kormány álláspontját ismerjük. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Ilyen jellegű szavazást nagyobb számban rövidíteni igyekszem majd a következőkben. Itt azért szavaztunk egyenként, mert viszonylag kisszámú javaslatról volt szó.

A 92. pont következik. Rogán Antal és Varga Mihály képviselők módosító indítványának ez a lába többletpénzt ad, a forrás a települést megillető jövedelemadó-hányad településen maradó részének a megemelése, ez az 571. pont.

A 93. módosító indítvány is lényegében ugyanebből a forrásból más ilyen kulturális célúnak tűnő átcsoportosítás. Kérdezem a kormány álláspontját, hogy ezt a javaslatot támogatja-e?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Csak jelzem tájékoztatásként kormánypárti képviselőtársaknak, hogy ez milliárdos nagyságrendű módosító indítvány. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. A bizottság többsége nem támogatja.

Megjegyzem, annyiban nem létező a forrás, hogy a központi költségvetésből kieső bevétel forrása nincs megjelölve, csak a helyi forrásokat növeli.

A 93. pontot, ha képviselőtársak tudomásul veszik, akkor arról is szavaztunk, hiszen ebben az indítványban benne van.

A 99. pont Varga Mihály és Halász képviselő urak javaslata, színháztámogatás, az Igazságügyi Minisztérium informatikai kiadásainak rovására.

Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Itt jön egy összevonási javaslat, a 107. ponttól a 122. pontig a javaslatok a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság forrásait vonnák el. Így teszem fel a kérdést, hogy a kormány bármilyen módosító indítványt, ami a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság rovatán szereplő pénzeket csoportosítaná át, támogat-e?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogat.

ELNÖK: Akkor azt kérdezném a képviselőtársaktól, elfogadható-e, ha erről az oldalról megközelítve együtt szavazunk a módosító indítványokról? (A képviselők helyeselnek.) Tiltakozást nem látok. Természetesen a parlamentben a plenáris ülésen ilyen összevonás nincs, a plénumon egyenként szavazunk ezekről az indítványokról, és módosítás formájában a módosító indítvány a "közé", tehát hivatkozni lehet rá, hogy ki mit szeretett volna. Együtt szavazunk a 107-estől a 122. ajánlási pontban szereplő módosító indítványokról. A kormány egyiket sem támogatja. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 132. ponttól a 156. pontig a Miniszterelnöki Hivatal lakossági tájékoztatási címen javasolt forrásait csoportosítaná át más célra. Először a kormány álláspontja!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai tudomásul veszik, hogy együtt szavazunk ezekről a pontokról. Ki az, aki támogatja a módosító indítványokat? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 165. pont szerepel külön a listánkon, de szavaztunk róla a 136. pont alatt, itt a javaslat tartalma alapján került a listára, de szavaztunk róla, mert a forrás a 136. ponttól származott.

A 166. pont következik, Szabó Lajos és Gegesi Ferenc javaslata. Határokon túli egészségügyi kiadásokról van szó, ha tetszik, átcsoportosítás határokon túli kiadásokon belül. Csak a cím alapján nem világos talán a 166. pont alapján mindenkinek, hogy ez nem feltétlenül kulturális jellegű. De szavazzunk róla!

A kormány álláspontja a módosításról?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Hat nem. A bizottság támogatja.

A 167. pont, Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltatási Intézettől csoportosítana át az Illyés Közalapítványhoz a javaslat, Herényi képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 178. pont szerepel a listánkon, de a137. pontnál már szavaztunk róla. Ez is az itteni tartalma alapján került a listára.

A 179. pontban fideszes képviselők turisztikai célú előirányzatok növelését javasolják pénzügyi igazgatás, korszerűsítési kiadások rovására. Kérdezem a kormány álláspontját, a javaslatot támogatja-e?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hat igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 190. pont következik, Nógrádi és Latorcai képviselő urak az Önkormányzatok Háza Kulturális Közhasznú Társaság rovására többcélú kistérségi társulásokat támogatnának, tehát innen vonnának el pénzt többcélú kistérségi támogatáshoz átcsoportosítva. Kérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki. A bizottság egyharmada sem támogatja.

A 243. pont következik a lista szerint, innen kezdődően informatikai jellegű költségvetési kiadásokat csökkentenének a képviselőtársak. De ez volt a 144. pontnál szerepelt már.

A 245. pont következik, Pálinkás képviselő úr és társai módosító javaslata. Úgy került ide a bizottság elé, hogy informatikai ügyekben olykor a bizottság állást foglal. Nem szorosan kulturális jellegű ügy, de médiaügynek is nevezhető, és nincs informatikai bizottság, mint az előző ciklusban. (Megérkezik dr. Cser-Palkovics András.) A javaslat lényege, hogy informatikai jellegű kiadásokat az OTKA-ba csoportosítana át. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Hétre bővült az ellenzéki képviselők száma. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 246. pontban ugyancsak informatikai forrásból a felnőttképzésre csoportosítanának át fideszes képviselők a javaslatuk szerint. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 250. pont következik, Pettkó képviselő úr információs dologi kiadások rovására roma információs központot javasol létrehozni. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 260. pont szerepel a listán következőként, ez a 151. pont alatt már szerepelt.

A 274. és a 275. összetartozik. A Teleki Alapítvány javára a Külügyminisztérium intézményi beruházás és egyéb működési költség rovására tesznek javaslatot a képviselőtársak. A 274-esről szavazunk. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 279. pont következik, fideszes képviselők az Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgatási költségeiből az északi összekötő vasúti híd rekonstrukciójára javasolnak átcsoportosítani. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 281. pontban ugyancsak az Oktatási és Kulturális Minisztérium dologi kiadásai rovására közgyógyellátásra fordítanának a képviselők a javaslatuk szerint. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Hét igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 288. pont következik, Almássy képviselő úr határokon túli oktatási és kulturális feladatokra fejezeti tartalékból csoportosítana át. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Egy helyettesítési papír érkezett, most már nyolcra növekedett a szavazati jogú ellenzéki képviselők száma. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 299. pont, Halász képviselő úr és társai a 301. pontban nevesítik, hogy a bontás nélküli "Kulturális alapítványok, közalapítványok támogatása" címszóból nevesítse a költségvetés a Terror Háza Múzeum költségvetési támogatását, 330 millió forint erejéig. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 302. pont következik, szintén Varga és Halász képviselő urak az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium működési költségeinek rovására a Nemzeti Örökség Program stb. évfordulók címszó javára csoportosítanának át. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 305. pont következik. Ugyancsak a minisztériumi fejezeti tartaléktól elvont pénzzel oktatási célú szakkollégiumok működését és más oktatási jellegű kiadásokat támogatna Almássy képviselő úr. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 307. pont következik, szintén Almássy képviselő úr szintén fejezeti tartalék rovására felsőfokú oktatási ösztöndíjakat bővítene. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Ugyancsak Almássy képviselő úr, ugyancsak Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti tartalék rovására, diákigazolvány hallgatói önköltségének átvállalása közkiadás legyen, a javaslat így szól. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 309., 310. és 311. pontok tartalmi értelemben összefüggenek. A képviselők európai integrációs fejezeti kiadáson belül humánerőforrás-fejlesztési pénzeket csoportosítanának át. Az összeg nem változik, csak a címszavak változnak a javaslatok szerint. A számok alatt lévő javaslatok ezt jelzik. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Előtte még kérdés van! Halmai Zsuzsa!

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Ez a 2004-2006-os időszak mostani kifizetései?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Igen.

HALMAI GÁBORNÉ (MSZP): Mert, hogy 2007-ben már nem lesz ilyen. Ez a HEFOP.

ELNÖK: A kormány támogatja. A 309-311. pontokat egy szavazással elintézhetjük. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság többsége támogatja.

A 396. és a 397. pont szerepel a jegyzékben, de a 396-osról a 149-esnél, a 397-esről a 245-ösnél már szavaztunk. A 398. pont következik. Itt Szabó Zoltán képviselő úr OTKA-támogatások növelését javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Lehet, hogy rosszul látok, de nem látom a forrást. (Dr. Aradi Zsolt: Mert nincs!) Akkor jól látom. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Az 504., 505., 509. pontok annyiban kapcsolódnak egymáshoz, hogy művészeti oktatást érintenek, tehát ottani többlettámogatásokról van szó, és ez a költségvetés 3. számú mellékletében található tételeket érinti. Egyenként szavazunk.

Az 504. pont, Gyenesei képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Mást is érint a konkrét javaslat, de benne foglaltatik a Gyenesei-féle javaslatban a művészeti oktatás támogatása. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egy fő. A bizottság egyharmada sem támogatja.

Az 505. pontban fideszes képviselők művészeti oktatással kapcsolatos fajlagos összegmódosítást javasolnak. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság többsége nem támogatja.

Az 509. pont, ugyanez a cím, képző-iparművészet, táncszínház, táncművészeti ág fajlagos összeg módosítása. Fideszes, illetve kereszténydemokrata képviselők módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Az 554. pont következik, az előbbi kereszténydemokrata képviselők módosító indítványa ugyancsak még a 3. számú mellékletet érinti, helyi közművelődés, közgyűjtemény fajlagos összeg módosítását javasolják. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság többsége nem támogatja.

A 600. pont következik. Szabó Lajos, Gegesy képviselő urak technikai jellegű módosítása, a német színház pontatlanul volt megnevezve a tervezetben, ezt pontosítják. Gondolom, hogy ezt a kormány támogatja.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

Van még a helyben kiosztott módosító javaslat, ez egy tervezet, a költségvetésben külön soron szereplő állami kezességvállalás érvényesítéséből keletkezett kifizetést tartalmazza. A javaslat lényege, hogy az üzemben tartási díj címszó alá kerüljön ugyanez az összeg. Kérdezem a kormány álláspontját. (Dr. Aradi Zsolt: Nem láttam még a javaslatot.) Akkor ismertetem prózában, közben adunk egy példányt. Amint elmondtam, az a dolog lényege, hogy a 4 milliárd és aprópénzek szerepelnek... (Közbeszólás: A 2006-os költségvetést érinti, ahhoz érkezett.) Elnézést, akkor a 2006-os érkezett, akkor én voltam pontatlan, bocsánat! (Dr. Jánosi György: Annyiban ide tartozik, hogy a költségvetési törvénybe akarja betenni.)

Igen, Jánosi képviselő úr súg, és igaza van, hogy akkor mégiscsak annyiban ide tartozik, hogy a jövő évi üzemben tartási díjat érintené a plusz összeg, tehát évek közti cseréről van szó, bár a szövegezés szerint ez nem egészen egyértelmű. (Dr. Aradi Zsolt: Ebből nem tűnik ki.) Tellér képviselő úr, tessék, javaslattevőként!

TELLÉR GYULA (Fidesz): Köszönöm szépen. A javaslat lényege a következő. Az első oldalon az van, hogy a 2006-os év költségvetéséről szóló törvény módosításában van egy olyan tétel, hogy az Országgyűlés elengedi a Magyar Televíziónak egy bizonyos, a magyar állammal szemben fennálló adósságát. Ez 4 milliárd és valahány forint. Az a helyzet, hogy a magyar médiatörvény - az európai uniós szabályozás pedig kiváltképpen - nem engedi meg, hogy a közszolgálati médiumok egyedi támogatást kapjanak a kormánytól, tekintettel arra, hogy az ilyen egyedi támogatások elvileg nem zárják ki a velük kapcsolatos politikai befolyásolás lehetőségét. Az ilyen jellegű támogatásokat - vagy ami így értelmezhető - az európai uniós médiaszabályozás kimondottan ellenzi, sőt bizonyos értelemben véve üldözi. Vagyis miután az európai uniós szabályozást mi is elfogadtuk ezekben a kérdésekben, arra kötelezhetik a Magyar Televíziót, hogy ezt az összeget fizesse vissza, mint amit nem jogosan kapott.

De hogy a Magyar Televízió mégis megkapjon egy olyan támogatást, ami a működéséhez szükséges, ezért a módosító javaslat magának a Műsorszolgáltatási Alapnak a média-finanszírozására jutó állami összeg egészének a megemelését javasolja oly mértékben, hogy annak a médiatörvény által előírt osztozási szabályai alapján jutó részt a Televíziónak kiegyenlítse azt a bizonyos összeget, de ennek a következménye az is, hogy a másik két közszolgálati műsorszolgáltató - tehát a Duna Televízió és a Magyar Televízió - is részesedik ebből az összegből. Ez a javaslat lényege.

A Fidesz tisztelettel azt javasolja, hogy a bizottság tagjai szíveskedjenek megfontolni ezt a megoldást, és ha elfogadják, akkor ez bizottsági módosító indítvány formáját öltheti, annál is inkább, mert már külön egyéni módosító indítványként nem mehet be, csak bizottsági módosító indítványként. Ha ezt a bizottság nem fogadja el, akkor fennáll a veszélye - sőt hozzáteszem, a valószínűsége - annak, hogy az Európai Unió ez ellen a támogatás ellen tiltakozni fog, és visszafizetteti a Televízióval, tehát nem éri el az eredeti törvényjavaslat a célját, és akkor megint gondolkodni kell rajta, hagyjuk-e a Televíziót egy ilyen adósság alatt összeomolni vagy sem.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Egy pillanat türelmet kérek! Azt javasolom, mindenki jegyezze meg jól, amit hallott, hogy ne kelljen újra elmondani, de visszatérünk a témára a 2006-os költségvetés módosítása kapcsán, mert ez másik napirendi pont, csak én hibáztam, mert azt hittem, ehhez, a 2007-es költségvetési törvényjavaslathoz érkezett.

Akkor ezt zárjuk le, és menjünk a bizottsági ülés tervezett napirendje szerinti sorban. Amit Tellér képviselő úr ismertetésként elmondott, arra visszahivatkozunk.

Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek észrevétele a 2007-es költségvetés módosító indítványai kapcsán? Kimaradt-e valami vagy kíván-e valaki valamiről említést tenni? (Senki sem jelentkezik.) Ha ilyen nincs, akkor köszönjük szépen a segítséget. Még továbbra is maradunk mindannyian. Természetesen áttérünk a következő törvényjavaslatra, a költségvetést megalapozó egyes törvények tárgyalására, de önmagát a költségvetési törvény módosító indítványait lezártuk.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1296. szám)

Módosító javaslatok megvitatása

Ugyanebben a kötetben találják meg a képviselőtársak, nyilván mindenki ismeri, a 2007. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat ajánlási sorát. Külön lapon kapták meg a képviselőtársak azokat a pontokat, amelyekről azt gondoljuk, hogy a Kulturális bizottság érdeklődési körébe tartoznak.

A 20. pont az első, a tárgyalás módja ugyanaz, mint korábban. Halász képviselő úr a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény módosításához tesz észrevételt. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 21. pont alapfokú művészeti oktatással kapcsolatos részt módosítana, Pánczél Károly és képviselőtársai javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 22. pontban Szabó Lajos és Gegesi Ferenc képviselők szintén az alapfokú művészeti oktatást érintő módosítást javasolnak. A kormány véleményét kérdezem.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Tíz igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Nyolc nem. A bizottság támogatja.

A 27. pont következik, MSZP-s képviselőtársak szintén az alapfokú művészeti oktatást érintő módosítást javasolnak. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Senki. A bizottság egyharmada sem támogatja.

Következik az 52. pont, gyakorlatilag ezzel összefügg az 53. pont, egyházi hitéleti tevékenység támogatásáról, de külön szavazunk. Az 52. pont Hörchik Richárd és képviselőtársai módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Az 53. pont ugyanez a téma, fideszes és kereszténydemokrata képviselők módosító indítványa. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

A 78. pont következik, Halász képviselő úr muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról szóló törvény módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Következik a 86. pont, Halász képviselő úr ugyanez, muzeális intézményekről, könyvtári ellátásról szóló törvény módosítását javasolja. Kérdezem a kormány álláspontját!

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nyolc igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tíz nem. A bizottság nem támogatja.

Kérdezem a képviselőtársaktól, van-e tudomásuk olyan módosításról, amiről tárgyalnunk kellett volna, de nem tárgyaltunk. (Senki sem jelentkezik.) Ilyet nem látok.

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/1205. szám)

Módosító javaslatok megvitatása

Most következik a 2006-os költségvetésről szóló törvényjavaslat. A végén térünk vissza az itt kiosztott módosító indítványra. Itt gyakorlatilag egy módosító indítvány az, ami a bizottságunkat érinti, de ennek két olyan eleme is van, amiről együtt szavazhatunk, csak külön pontban szerepel. Hatályba léptetési időt érint a 10., 12. és 13. pont, ez a bizottsági tagok előtt már ismert ÁPV Rt. vagyonátadási ügye. Értelme csak az együtt szavazásnak van, mert egymást kiegészítik a javaslatok.

Kérdezem a kormány álláspontját Donáth és Jánosi képviselő urak javaslatáról.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk, mert a 2007-esben benne lesz. Praktikusan akkor oldódik meg, benne van a javaslatban.

ELNÖK: Formálisan akkor is szavazni kell, mert a könyvelés megkívánja. Ki támogatja a javaslatot? (Szavazás.) Egy fő. A bizottság egyharmada sem.

Ezek után térjünk át a Tellér képviselő úr által ismertetett módosító indítványra. Ez két szempontból is módosító indítvány, egyrészt a bizottságnak saját javaslatként kellene elfogadni, másrészt meg természetesen egy szavazással megoldható. Ha elfogadja a bizottság, akkor ez egy támogatott javaslat. Először megkérdezem a kormány álláspontját.

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk. Természetesen kormányálláspontot nem volt módom kikérni, de úgy érzem, a kormány erre nemet mondana.

ELNÖK: Én a magam nevében azt tudom mondani, hogy amikor a költségvetés készült, az volt a szándéka a költségvetés média elemének, hogy lehetőleg tegye tisztába az eddig meglehetősen zavaros támogatási és különjuttatási rendszert. Ezt szerintem a költségvetés tervezete a lehetőségek szerint megcsinálja. Ugyanakkor azt a problémát a költségvetési tervezetnek valamilyen módon kezelni kell, hogy a Magyar Televízió - aminek a legzavarosabb a pénzügyi - támogatását, ha a készülék- vagy üzemben tartási díj emelésével próbálná megoldani, akkor szándékától meg a pénzügyi lehetőségektől függetlenül arra kényszerülne, hogy a Duna Tévét és a Rádiót is támogassa, mert az üzemben tartási díjat előre, törvényben megszabott módon osztani kell. Tehát ha 4 milliárd forintra van szükség a kezesség érvényesítése miatt, és ezt átteszi a most előttünk lévő javaslat abba a formába, hogy üzemben tartási díjjal helyettesítsük, akkor 4 milliárd nem feltétlenül oda jut, ahova tervezték, hanem van helye a Duna Tévénél is meg a Rádiónál is, az nem vitás, csak nem biztos, hogy feltétlenül most ez az előterjesztő, a kormány célja.

Az aggály jogos, ebben nem nagyon van vita, az Európai Unió kifogást emelhet. A támogatás elvben már létezik, erről egyszer már döntött a parlament, más kérdés, hogy mit gondolunk az ilyen típusú támogatásokról. Az már ott van a Televíziónál, itt csak az állami kezesség érvényesítéséről van szó. Ha maga a tartalom megtámadható, akkor - ha jól értem a helyzetet - az már az oda juttatott pénz alapján megtámadható lenne, hiszen itt csak a kezesség érvényesítéséről van szó. De az aggály jogos, mégis én nem látok más lehetőséget arra, hogy ha a kormány nem akar oda támogatást juttatni, ahova nem akar, tehát úgy ítéli meg, hogy nincs médiatámogatásra több pénz, mint ami a 2007-es költségvetési tervezetben szerepel, akkor a javasolt módon ez nem konvertálható egyik megoldási mód a másikra.

Először Gulyás képviselő úr, utána Jánosi képviselő úr!

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Köszönöm szépen. Akkor én tisztelettel azt szeretném indítványozni, hogy legyen egy bizottsági indítvány, hogy az Operaház másfél milliárdját hasonló módon kezeljük, akkor engedjük el. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Erre bizottsági elnökként azt tudom mondani, hogy erről elvben dönthet a bizottság, de írásos javaslatról szoktunk dönteni. Nincs előttünk ilyen javaslat. (Gulyás Dénes: A következő ülésre behozom.) De feltehetően senki nem érti félre a megjegyzést, mindenki érti, hogy mi a javaslat lényege. Szavazni nyilván csak írásos előterjesztésről tudunk.

Jánosi képviselő úr, utána Schiffer képviselő úr!

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Igazából nekem egy kérdésem lenne, elnök úr, és valószínűleg a kormány képviselői tudnak válaszolni rá. Ezt a négymilliárdos kezességvállalást mi szabályozta? Hol jelent ez meg? Kormányhatáskörben volt ez, vagy érintette már a korábbi költségvetési törvényt? Azért kérdezem, mert ha korábbi jogszabályt érintett már, és az nem akadt fenn "figyelő szemeknél", akkor legfeljebb reménykedhetünk abban, hogy ez sem akad fenn. Az eléggé furcsa, hogy négymilliárddal segíteni akarunk egy tévét, de ahhoz, hogy normálisan oldjuk meg, tízmilliárdot kell kiadásba tenni, hogy kapjon belőle a Rádió meg a Duna Televízió is. Mi szabályozta ezt igazából? Hogy született ez a négymilliárdos kezességvállalás?

DR. ARADI ZSOLT (Pénzügyminisztérium): Ez kormányzati kezességvállalás volt, természetesen nem azzal a feltételezéssel, hogy tutira beváltják. De ez történt. A hitelt nyújtó beváltotta, és ezáltal állammal szembeni kötelezettség keletkezett.

ELNÖK: Alelnök úr azt kérdezte, ha jól értem, hogy milyen szintű jogszabály intézkedett erről. Én úgy emlékszem, erről a parlament döntött természetesen, mert csak költségvetést érintő döntés volt. Úgy emlékszem, a költségvetési bizottság javaslatában még feltételek is szerepeltek, nevezetesen hogy tételesen el kell számolni ezzel a pénzzel. Ez 2004 decembere körüli döntés volt. A javaslat annyiban jogos - mondom én a magam emlékezetére hagyatkozva -, hogy törvényi szinten kívánja a kormány meg a Fidesz által ide hozott javaslat is kezelni.

Schiffer képviselő úr!

DR. SCHIFFER JÁNOS (MSZP): Azt gondolom, akkor viszont ez nem a mi asztalunk ebben a percben, mert ha jogi vagy költségvetési ügyről van szó, akkor vagy az alkotmányügyi és jogi bizottságnak vagy a költségvetési bizottságnak kell ezt a jogi problémát megoldania, hogy ez fennakadhat-e vagy nem. Azt gondolom, ezt tovább kellene oda küldeni, hogy döntsenek ők, nem médiaproblémáról, nem kulturális problémáról van szó, hanem egy európai uniós jogszabály értelmezéséről, abban nem mi vagyunk a gazdák.

ELNÖK: Bókai képviselő úr?

BÓKAI ENDRE (MSZP): Köszönöm szépen. Én csak egy mondatot szeretnék hozzátenni. Teljesen egyetértek képviselőtársammal abban, hogy ne próbáljuk megkeresni a megoldását, mert nem média vagy szakmai ügy. A költségvetési bizottság vagy a többi bizottság keresse meg a megoldást. Szerintem ne vitatkozzunk ezen, mert mi nem fogjuk megtalálni.

ELNÖK: Cser-Palkovics képviselő úr!

DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Szerintem körvonalazódik legalábbis a bizottság részéről egyfajta megoldási javaslat. Ez valóban jogi ügy, a problémát szerintem nagyjából mindenki érzi és ugyanott is látja. A mi gondunk az, hogy ne toljunk el a jövőben egy olyan konfliktust abban bízva, hogy úgysem akad fenn, ha eddig nem akadt fenn az Európai Unió előtt. Ha fennakad, akkor utólag ennek a rendezése még többe fog kerülni. Hogy hogyan lehet a jogi eszközt megtalálni, hogy ez teljes mértékben megfeleljen a vonatkozó hazai, illetve európai jogi normáknak, az valóban nem biztos, hogy a Kulturális és sajtóbizottság hatásköre és feladata.

ELNÖK: Tellér képviselő úr!

TELLÉR GYULA (Fidesz): Az az érzésem, nincs más megoldás. Vagy olyan megoldás fog születni, mint amilyen például az ORTT finanszírozásával és költségvetésével kapcsolatban születik és működik, amelyik folyamatosan megsérti a médiatörvényt azzal, hogy feles törvénnyel felülírja a kétharmados törvényt. Ha az összköltséget vesszük tekintetbe, akkor valószínűleg csak ennél az itt most javasoltnál drágább megoldás lehet.

ELNÖK: Ha jól értem, a tartalomba nem belemenve, a Kulturális bizottság tagjainak többsége egyetért abban, hogy bizottsági módosító indítványként mi ne terjesszük be. Egyrészt én mint bizottsági elnök hivatalosan eljuttathatom a javaslatot a Költségvetési bizottsághoz, de nyilván a képviselőtársak a maguk frakcióján belül ugyanezt megtehetik. De én eljuttatom természetesen. (Fideszes képviselők: Erre kérjük elnök urat!) Jó, akkor kérés nélkül önként föl is ajánlottam, ha kérnek, akkor meg különösen. Eljuttatjuk, állásfoglalás nélkül természetesen, hogy tartalmi értelemben a költségvetési bizottságot érezzük illetékesnek a költségvetési ügyekben.

Miután ráadásul a 2006-os költségvetési törvénynél még ők úgyis ránéznek a javaslatra, tehát még nincs késésben. Ha jól értem, eltekinthetünk attól, hogy erről a módosító indítványról itt formálisan szavazzunk, ez mindenki tudomásul veszi.

A megtárgyalandókat megtárgyaltuk. Köszönöm szépen a segítséget. (A napirendi ponthoz érkezett meghívottak távoznak a bizottság üléséről.)

Az egyebek között elmondanám, ami miatt én mondtam, hogy legyen "egyebek".

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Államtitkár asszonyra tartozna, csakhogy tudjon róla, azt szerettem volna...

ELNÖK: Ilyen napirendi pont nincs, amiben neki válaszolni kell. A képviselő úr egyebek között informális kérdést szeretne feltenni.

GULYÁS DÉNES (Fidesz): Nagyon köszönöm. Rövid leszek. Csak két kérdés. Hiller miniszter úr meghallgatása mikor lesz, ez az egyik.

ELNÖK: Ezért mondtam, várjuk meg, hogy én elmondom, amit szerettem volna.

GULYÁS DÉNES (Fidesz): A másik az intézmény-összevonásokkal kapcsolatos meghallgatás.

ELNÖK: Egyeztettünk miniszter úrral, és úgy tűnik, a számára elfogadható időpont, amit a bizottság időbeosztásának ismeretében legreálisabbnak látok, december 14-e. Ez egy csütörtöki nap, délután 4 óra. Ez lehet, hogy sokak számára abszurdnak tűnik. Aznap bizottsági ülést kell tartanunk a költségvetés második fordulójának módosító indítványairól. Csak csütörtökön tudjuk megtartani, esetleg még szerda délután. Magyarul: képviselő úr első kérdésére ezzel válaszoltam, és kérek mindenkit, ezt jegyezze meg... A miniszter úrnak is kötött programja van, általában kormányülés szokott lenni egyébként szerdán. Szerintem mi is jobban járunk, ha egy nap bonyolítjuk le a költségvetési módosító indítványokat.

A másik ügyben, amit képviselő úr kérdezett, én csak mondom, hogy államtitkár asszony által mondottakat én a múltkor elmondtam bizottsági ülés után. Mielőtt a kormány elé kerülne ez az intézményi átszervezést érintő minisztériumi tervezet, azelőtt a bizottságunk tárgyalja. Én akkor dátumot nem tudtam mondani, államtitkár asszony is csak november vagy második felét. Schiffer képviselő úr?

Köszönöm szépen a részvételt. Holnap 10 órakor média albizottsági ülés.

A bizottsági ülést bezárom.

(A bizottsági ülés befejezésének időpontja: 11 óra 55 perc)


Dr. Pető Iván
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Egriné Ambrus Andrea