KSB-5/2006.
(KSB-5/2006-2010.)

Jegyzőkönyv

az Országgyűlés kulturális és sajtó bizottságának
2006. július 4-én, kedden 10 órakor
a Képviselői Irodaház 569. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Helyettesítési megbízást adott

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Elnöki megnyitó

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/233. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

Egyebek


Napirendi javaslat

  1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/233. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása
  2. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Pető Iván (SZDSZ), a bizottság elnöke

Dr. Jánosi György (MSZP)
Halász János (Fidesz)
Alexa György (MSZP)
Bókay Endre Magyarország
Fedor Vilmos (MSZP)
Halmai Gáborné (MSZP)
Dr. Vitányi Iván (MSZP)
Ékes Ilona (Fidesz)
Gulyás Dénes (Fidesz)
Dr. Kontrát Károly (Fidesz)
Tellér Gyula (Fidesz)
Vincze László (Fidesz)
Dr. Lukács Tamás (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Alföldi Albert (MSZP) Fedor Vilmosnak (MSZP)
Lukács Zoltán (MSZP) Alexa Györgynek (MSZP)
Tatai-Tóth András (MSZP) dr. Jánosi Györgynek (MSZP)
Dr. Gyimesi Endre (Fidesz) Halász Jánosnak (Fidesz)
Dr. Vitányi Iván (MSZP) megérkezéséig Halmai Gábornénak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló(k)

Koleszár Katalin osztályvezető (Pénzügyminisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 06 perc)

Elnöki megnyitó

DR. PETŐ IVÁN (SZDSZ), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Üdvözlöm a bizottság tagjait. A meghívót mindenki megkapta, egyetlen napirendi pont szerepel javaslatként. Ezt kiegészíteném az egyebekkel. Kérdezem, hogy kíván kiegészítést tenni? Vincze képviselő úr!

VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. A közalapítványokkal kapcsolatosan az elmúlt hetekben kértünk egy olyan sort, amiben meg van jelölve a nemzetközi szerződés kötöttsége. Nem tudom, hogy rendelkezésre áll-e ez. Erre szükségem lenne nekem legalábbis.

ELNÖK: De ez nem a napirend módosítását jelenti. A napirend tárgyalása kapcsán erre vissza lehet térni és nyilván a Pénzügyminisztérium képviselője reagál rá.

A napirendről szavazunk. Ki fogadja el a napirendi javaslatot? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/233. számú törvényjavaslathoz benyújtott, a bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása

A képviselőtársak a kezükben tartják a két kisebb csomagot. Az egyik a 223/27-es számú, a másik pedig "kiegészítő ajánlás" címet visel. Praktikus okok miatt azt javaslom, hogy a számmal jelölt javaslat tárgyalásával kezdjük, mert úgy tűnik, hogy abban vannak az átfogóbb javaslatok, ami nyilván befolyásolja a képviselőtársakat. Nevezetesen akkor arról van szó, hogy a foglalkoztatási bizottság az egész közalapítványról szóló bekezdést, illetve paragrafust elhagyásra javasolja és ez már kifejtő megállapítás is, amit mondok, hogy ez, ha a képviselőtársak egyetértenek, okafogyottá teszi az egyes közalapítványok megnevezésével benyújtott módosító indítványokat, amennyiben a bizottság ezt támogatja. Mert nyilván egyedi ügyekben akkor nem érdemes döntést hozni vagy másképp érdemes döntést hozni. Tehát a most elmondottaknak megfelelően először a foglalkoztatás bizottság javaslatáról tárgyaljunk, utána a költségvetési bizottságéról, amely még mindig általános és utána a többi javaslatról tárgyaljunk annak ismeretében, hogy hogyan foglalunk állást az előbb említett ügyekben. Elfogadható ez a tárgyalási mód? (Nincs ellenvetés.) Úgy tűnik, hogy igen.

Tehát a 233/27-es számú ajánlásban az 1. pont a foglalkoztatási bizottság javaslata, amely az egész 1. § elhagyását javasolja és így a bizottságban és plenáris ülésen is már lefolytatott vita a közalapítvány megszüntetéséről okafogyottá válna ennek értelmében. Kérdezem a kormány képviselőjének álláspontját.

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Akkor én a magam nevében jelzem csak, hogy itt sok részindítvány van, amely különböző tematikus vagy egyedi alapon benyújtott - tematikus alapnak értem azt is, hogy önkormányzat által létrehozott közalapítvány vagy a képviselő úr által benyújtott közbiztonság tárgyú - közalapítványra vonatkozik, ha mindet elfogadná a bizottság, csak éppen ezt nem, akkor olyan közalapítványok maradnának ki és szüntetendőek meg automatikusan, mint a Terror Házát Működtető Közalapítvány vagy az 56-os Közalapítvány. Én ezt nem érzem olyan célnak, ami miatt diszkriminálni kellene ezeket a közalapítványokat. Tehát én a magam részéről ezt a foglalkoztatási bizottsági javaslatot éppen ezért támogatom. Annak ismeretében, hogy van egy másik általánosnak nevezhető javaslat. Ez a költségvetési bizottságé, amelyik pontosabban akarja meghatározni az eredeti javaslat által megfogalmazott szándékot, tehát sok közalapítványt meghagyna. Alelnök úr!

DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm szépen. Hogy elébe menjek a várható és széles hatókörű vitának, szeretném jelezni, hogy mi is támogatjuk mind a foglalkoztatási, mind az önkormányzati bizottság javaslatát. Bízva abban, hogy a holnapi ülésen a kormány is elfogadja ezt. Mindezt annak ismeretében is mondom, hogy tudom, hogy jelen pillanatban a kormánynak mi az álláspontja.

ELNÖK: Halász alelnök úr!

HALÁSZ JÁNOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Ha jól értem, rövid bizottsági ülésünk lesz. Mi magunk is támogatjuk, hogy az 1. § egésze maradjon el. Ha emlékeznek, az előző bizottsági ülésen az általános vitában erről hosszan vitatkoztunk, örülök, hogy közös nevezőre jutunk az ügyben. Én tegnap részt vettem a parlamentben a törvény részletes vitáján, és amit mondtam, abból egy rövid részt szeretnék idézni, én azt hiszem, hogy abban van közös gondolat a parlamenti patkó mindkét oldalán, hogy a közalapítványok egy részének, egy kisebb részének, mert a közel kétezer közalapítványból néhány tízről lehet szó, szüksége van arra, hogy áttekintsék az illetékesek és azokat a szükséges lépéseket, amelyek esetleges pazarlásokat megszüntethetnek, azokat megtegyék. De ezt egyenként is meg lehet tenni. Az önkormányzatok által alapított közalapítványokat kár bántani, majd azt ők megteszik, a 44 kormányzat által alapított közalapítvány pedig nem olyan sok, egyenként is meg lehet tenni azokat a lépéseket ilyen törvényi rendelkezés nélkül is, hiszen van kellő felhatalmazás törvényileg is. Én nagyon örülök, ha ezt az első módosító indítványt megszavazzuk, mert akkor azokról a módosító indítványokról, amelyeket én tudatosan egyenként benyújtottam, azokat akár vissza is vonom, így a parlamentben is rövidebb lesz a szavazás és itt ma is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. A forma kedvéért akkor most szavazzunk. A foglalkoztatási bizottság javaslatát ki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. Köszönöm szépen. Az, hogy a plenáris ülésen hogyan szavaznak a képviselők és hogy a kormánynak mi lesz az álláspontja, egyelőre nem tudjuk, ezért javaslom, hogy a többi bizottsági álláspontot is, ami pontosítja az eredeti javaslatot, tárgyaljuk meg, tehát a költségvetési és az önkormányzati bizottságét is. Ha a képviselő úr által mondottakat jól értem, azzal egyetért, hogy az egyedi javaslatokat ne tárgyaljuk meg, mert ez az általános állásfoglalásban benne foglaltatik.

A kormány képviselőjétől kérdezem, hogy a költségvetési bizottság javaslatát támogatja-e.

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): A 2-es ajánlási ponttal egyetért a kormány.

ELNÖK: Akkor kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki támogatja a költségvetés bizottság javaslatát. (Szavazás.) A bizottság ezt is támogatja. A következő az önkormányzati bizottság javaslata. Kormány?

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) A bizottság ezt is támogatja. A költségvetési bizottságnak van még egy javaslata a 6-os pont alatti és még továbbiak is vannak, úgyhogy nem tudom rövidíteni a dolgot. Tehát a 6-os pontban a költségvetési bizottság az előző javaslathoz hasonlóan pontosabbá teszi az eredeti javaslatot.

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság támogatja. A 9-es pontról kérdezem a kormányt.

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) A bizottság támogatja. A 10-es és a 11-es nem a mi bizottságunk érdeklődési körébe tartozik. Mégis csak azt mondanám, hogy szavazzunk a többi javaslatról is, hiszen vannak olyan képviselői javaslatok, amelyeknek a szerzője nincs itt. De ha a képviselőtársak benne vannak, akkor némileg korrigálva a korábbi megszólalásomat, miután meg kell engednünk azt, hogy esetleg mégsem kapja meg a parlamenti többséget a bizottság által támogatott foglalkoztatási bizottsági javaslat, ha megengedik a képviselőtársak, a bizottság munkája körébe tartozó egyéni javaslatokról együtt szavazzunk. És akkor azt a feladatunkat is teljesítjük, hogy felkészülünk arra az esetre, ha mégsem szavazná meg a parlament a foglalkoztatási bizottság javaslatát. Ha jól emlékszem, ez a rövidebb ajánlásnak, tehát a 233/27-esnek a 4, 5. pontja. Erről már a múltkor szavaztunk. Elnézést kérek. A kiegészítő ajánlásnak az 1, 2, 3, 6, 9. pontja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-es és végig. Ha jól emlékszem, a 49-es pontig. Tehát az egyszerűség kedvéért az 1-estől a 49-esig a kormány ezeket a nem támogatja. De kérem szóban is megerősíteni.

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): Valóban, a kormány nem támogatja ezeket.

ELNÖK: A bizottság tagjainak álláspontját kérdezem, hogy ki az, aki ezeket a pontokat támogatja. (Szavazás.) Nyolc igen. A többség nem támogatja, de az egyharmadot megkapták a javaslatok.

Most kérem a kormány képviselőjét, hogy a Vincze képviselő úr által feltett kérdésre válaszoljon.

KOLESZÁR KATALIN (Pénzügyminisztérium): Valóban az előző bizottsági ülésen az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium képviselője ígéret tett arra, hogy megjelöli, hogy mely közalapítványok mely fennmaradási ok alá esnek. Az általam átküldött anyagot, amely a törvény által előírt alapítású közalapítványokat tartalmazta, kaptuk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól, ezért csak ezt volt módomban továbbítani, elnézést kérek. Illetve jeleznék még egy apró pontatlanságot, a listából, amely 44 közalapítványt tartalmaz, kimaradt egy, ami 2005-ben alakult át alapítványból közalapítvánnyá. Ez a Bay Zoltán Közalapítvány.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezárjuk.

Egyebek

Rövid tájékoztatás a következőkről: a képviselőtársak emlékeznek, hogy az MSZP-frakció két albizottság létrehozását javasolta. Az erre vonatkozó javaslatot meg fogják kapni a képviselőtársak és a következő bizottsági ülésen megtárgyaljuk. Ez mához egy hétre lesz és az ORTT tavalyi évről szóló beszámolója lesz a napirendi pontunk. Arra kérek mindenkit, hogy az eddigi tapasztalatait most felejtse el, ez egy hosszabb bizottsági ülés lesz, legalább ebédig eltarthat. (Közbeszólás: Mikor szokott a bizottság ebédelni?) Négy óra körül szoktunk ebédelni. (Derültség.) De komolyra fordítva a szót, a bizottság elnökét és alelnökeit az Egyházi Könyvtárak Egyesülete meghívta egy tájékozódó beszélgetésre. Délután 2-re ígérkeztünk el, úgyhogy ennek megfelelően hozzávetőlegesen háromórás bizottsági ülésre számítunk. 10-kor kezdünk és 13 óráig szeretnénk befejezni. Ezt az alelnök urakkal egyeztettem és mindenkinek kérem a segítségét, mert a napirenden szereplő ügyekről nagyon hosszan lehetne beszélni az ORTT beszámolója kapcsán, tehát itt önmérsékletre lesz szükség.

Még egy kérdés van: a múlt alkalommal szerepelt a napirenden a közalkalmazottakkal foglalkozó törvény. Miután ezt ma tárgyalja a parlament, az ehhez beérkező módosító indítványokat csak valami extrém időpontban tudnánk tárgyalni. Úgy vélem, hogy itt speciálisan a kulturális szférát érintő elemei ennek a javaslatnak nincsenek, tehát ha csak nem ragaszkodik valaki hozzá, a bizottságnak nem kell feltétlenül a módosító indítványokat tárgyalni, a frakciók a maguk álláspontját más bizottságokban ki tudják fejteni és be tudják adni a kapcsolódó módosító indítványokat. Ha ebben egyetértés van, nem hívnánk össze bizottsági ülést a hét második felében.

Még egy dolog, a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslathoz nem érkezett olyan módosító indítvány, amely úgy tűnt volna, hogy a bizottságot különösen érdekli, ezért nem tárgyaljuk. Ha mindezt tudomásul veszik a képviselőtársak, fájdalmasan el is búcsúzhatunk egymástól a mai napra. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 25 perc)

 

Dr. Pető Iván (SZDSZ),
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Lajtai Szilvia