ISZB-22/2009.
(ISZB-91/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2009. október 12-én, 9 óra 31 perckor
a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Megjelent hozzászólók *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A nemzeti ifjúsági stratégiáról szóló határozati javaslat (H/9965. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) *

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) *

Egyebek *

 Napirendi javaslat

1. A nemzeti ifjúsági stratégiáról szóló határozati javaslat (H/9965. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

2. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP), a bizottság elnöke

Winkfein Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke
Soltész Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke
Bókay Endre (MSZP)
Deák Istvánné (MSZP)
Dér Zsuzsanna (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Farkas Imre (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP)
Rónavölgyi Endréné (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Dr. Tiba István (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz)
Dr. Dragon Pál (független)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) Török Zsoltnak (MSZP)
Tóbiás József (MSZP) Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyinek (MSZP) Hirt Ferenc (Fidesz) Soltész Miklósnak (KDNP)
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) megérkezéséig Dr. Iván Lászlónak (Fidesz)
László Tamás (Fidesz) Dr. Hoppál Péternek (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz) Dr. Tiba Istvánnak (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Vígh Ilonának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Megjelent hozzászólók

Rauh Edit szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Páva Hanna főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 31 perc)

Elnöki megnyitó

DR. VIDORNÉ DR. SZABÓ GYÖRGYI (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégeink! Kérem szépen, foglaljatok helyet, megkezdjük a bizottsági ülést, reményeim szerint igen röviden fogunk végezni.

Az írásban megküldött napirendi javaslatokon változtatni nem kívánok, remélem, hogy el tudja fogadni a bizottság.

A napirend elfogadása

Kérem, aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangúan elfogadtuk a napirendet.

Ennek megfelelően az első napirendi pont a nemzeti ifjúsági stratégiáról szóló határozati javaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása, amely napirendhez megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a megérkezett Rauh Edit szakállamtitkár asszonyt és Bodor Tamás főosztályvezető urat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről.

A nemzeti ifjúsági stratégiáról szóló határozati javaslat (H/9965. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Két ajánlásból fogunk dolgozni, kedves képviselőtársaim. A 9965/6-os az első, amit kérem, hogy vegyetek kézbe.

Mielőtt megkérdezném a kormány képviseletében eljárókat a támogatás mikéntjéről, a helyettesítéseket bediktálom.

Szabóné Müller Timea képviselő asszonyt Török Zsolt, Tóbiás József képviselő urat Vidorné Szabó Györgyi helyettesíti - egyelőre ennyi a helyettesítésekről.

Tehát megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk, ezért a 2-es pont alatt a sportbizottság módosító javaslatáról kérdezem a kormány képviselőit, egyetért-e ezzel, támogatják-e.

RAUH EDIT szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Igen, egyetértünk, elnök asszony.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem a képviselőket, hogy van-e véleménye valakinek. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem szépen, a támogatásokat kézfelemeléssel jelezzék. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangú támogatást kapott a 2-es számú sportbizottsági javaslat.

Ugyancsak a sportbizottság jegyzi 3-as számon a következő módosító indítványt, az iskola nevelési funkciójának bővítése tárgyában.

Kérdezem a kormányt.

RAUH EDIT szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a kedves képviselőtársaimat, aki támogatja. (Szavazás.) Ismételten egyhangú támogatást kapott.

A következő lesz a másik kis ajánlástervezet, a 9965/8-as számon látják képviselőtársaim, amely indítványt Török Zsolt és képviselőtársai visszavontak, tehát erről tárgyalnunk nem kell. (Dr. Buksza Zsolt tanácsadó: Sajnos mégis tárgyalni kell, mert többen jegyzik az indítványt és egy képviselő csak a saját aláírását vonhatja vissza, magát az egész indítványt nem.) Formai okokból tárgyalnunk kell, miután csak egy aláírás van és több képviselőtárs jegyezte, ezért meg kell kérdeznem Török Zsolt és képviselőtársai indítványáról a kormány véleményét.

RAUH EDIT szakállamtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Nem látok kezet, megértettük a képviselőtársaink szándékát, természetesen így az ő kérésüknek megfelelően a bizottság sem támogatja, egyharmadot sem kapott.

Köszönöm szépen, ez így korrekt a jegyzőkönyv kedvéért, ezért aztán, ha több képviselőtársnak hozzáfűznivalója nincs, az 1-es napirendi pontot lezárom. Megköszönöm szakállamtitkár asszonynak, főosztályvezető úrnak a megjelenést és a segítséget.

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat (T/10221. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Most pedig a 2-es napirendi pontra térnénk át, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak a megvitatását - első helyen kijelölt bizottságként.

Megkérem a kedves vendégeket - köszönöm szépen, már helyet is foglaltak -, így tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Páva Hanna főosztályvezető asszonyt, dr. Juhász Péter tanácsos urat és Horváth Péter titkár urat a Szociális és Munkaügyi Minisztériumból.

Újabb helyettesítéseket fogok bejelenteni, kedves képviselőtársaim. Hirt Ferenc urat Soltész Miklós alelnök úr helyettesíti, Zombor Gábor képviselő urat pedig Vígh Ilona, valamint dr. Hoppál Péter képviselőtársunkat Iván László professzor úr, képviselő úr helyettesíti.

Most megkérem a tisztelt bizottságot, hogy vegye maga elé a 10221/16-os szám alatt összeállított ajánlásfüzetet - itt minden egyes javaslatot meg kell tárgyalnunk.

Az 1-es ponton Donáth László úr jegyzi a módosító indítványát.

Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, aki támogatja, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Ismételten egyhangú támogatást kapott. Köszönöm.

A 2-es számon egy alaki jellegű módosítás - Vidorné jegyzi.

Kérdezem a kormányt.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. Úgy látom, hogy egyhangú támogatást kapott a bizottságtól. Köszönöm szépen.

Most 3-as szám alatt a dr. Sándor Klára képviselőtárs által jegyzett módosító indítvány olvasható, ennek a támogatása felől kérdezem a kormányt.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kérem szépen az indokolást is.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ez összefügg egyébként a 4-es ponttal is, illetve a 11-es ponttal is. Azért nem támogatjuk, mert a 3-as és a 4-es pont egymást üti, tehát így értelmetlen is lenne. Ezen kívül pedig a képviselő asszonnyal egyeztetések folytak és egy új bizottsági módosító indítvány kerül majd benyújtásra, ami az egész kérdést újra fogja rendezni, aminek az a lényege egyébként, hogy a szegregált intézményekben a siket gyerekek számára kötelező lesz a jelnyelv tanulása. A szegregált intézményekben hallássérült, nagyothalló, tehát nem siket gyerek esetében, választható lesz, hogy tanul-e jelnyelvet, míg az integrált oktatásban is ugyanez lesz a helyzet, tehát ott is lehet választani jelnyelv tanulását.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Remélem, hogy a kedves képviselőtársaim értették. Hadd mondjam el azt az egy mondatot, amin olyan sokat morfondíroztam. Egy nagyon lényegi kérdése ez a törvényünknek - mondjam így, a közös gyermekünknek -, magának a jelnyelvnek a tanulása és tanítása; valamint a jelnyelven történő tanítást nagyon ketté kell választani - legalábbis az én olvasatomban.

Hadd éljek vissza az elnöki jogkörömmel és elmondanám, hogy én hogyan látom. Azt gondolom, hogy egy siket és nagyothalló gyermeknek azt, hogy megtanulja a jelnyelvet, mintegy már hivatalos nyelvet, ami ennek a rétegnek a kommunikációjához elengedhetetlen, azt mindenképpen kötelezővé tenném, magának a jelnyelvnek az oktatását - lehet majd finomítani, hogy hol igen, hol nem, de alapvetően ezt kötelezővé tenném. Ellenben, hogy a gyermek a tanulmányait: a matematikát, a fizikát, a satöbbit, satöbbit jelnyelven tanulja, vagy sem, ezt már legkevésbé, hiszen a gyermek majd eldönti - ő meg a drága szülője -, hogy melyik oktatási rendszert szeretné.

Nem tudom főosztályvezető asszony, hogy ezt így jól fogtam-e meg?

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Annyit akkor még hozzá kellene tenni, hogy itt két irányzat van a bilingvális oktatással kapcsolatban és a múlt héten folyamatosan zajlottak az egyeztetések, ami bizottsági módosító indítványként be lesz nyújtva: mind a jelnyelv oktatása, mind pedig a jelnyelven történő oktatással kapcsolatban. Ebben megegyeztek a különféle irányzatok képviselői, megegyezett a módosító indítványt benyújtó képviselő asszony is a javaslattal. A dolog lényege az, hogy a bilingvális oktatás esetében megmarad a választás lehetősége, egy pontosító módosító indítvány kerül majd benyújtásra, a jelnyelv oktatása pedig - ahogy az előbb mondtam - a siket gyerekek számára lesz egyértelműen kötelező és mindenki más választhatja, ez a dolog lényege. És még egy fontos dolog, hogy ezzel az érdekvédelem is egyetértett.

ELNÖK: Kedves főosztályvezető asszony, nekem jó, de talán akkor most már egy kicsit jobban értjük, köszönöm szépen. Ezeket a módosító indítványokat pedig az oktatási bizottság fogja elvégezni és benyújtani.

Akkor így most ismételten kérdezem, ennek fényében, a 3-as számú javaslatot a kormány!

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a bizottság tagjai közül van-e, aki mindezek ellenére mégis támogatja. (Nincs jelzés.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A 4-es indítványt szintén dr. Sándor Klára jegyzi. Kérném szépen főosztályvezető asszonyt.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Az előbb elmondottak alapján. Tehát a kormány nem támogatja.

Kérdezem a tisztelt bizottságot, van-e, aki támogatja. (Szavazás.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

Az 5-ösről nem kell szavazni, mert összefüggésben volt. Köszönöm.

Most mielőtt a 6-osról, az oktatási bizottság által benyújtott indítványról szavaznánk, tekintettel arra, hogy mi vagyunk az első helyen kijelölt bizottság és az oktatási bizottság indítványa egy olyan passzust, egy olyan törvényt nyit meg, amely még a fogyatékosügyi törvényt, aminek a megnyitása csak ezzel történik, egyébként nincs megnyitva - először arról kellene határoznunk (Soltész Miklós: Meg van nyitva.). Már meg van nyitva? Még az én információm az volt, hogy nekünk határoznunk kell arról, hogy ez feltétlen szükséges és azt gondolom, hogy a támogatásunk meglenne - de most egy kicsit átadom a szót a kormány képviselőjének.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tehát a törvény maga: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény meg van nyitva, csak ez a paragrafus nincs megnyitva a törvényben.

ELNÖK: Akkor jól fogtuk össze, így most teljesen kiváló, köszönöm szépen. Tehát mégiscsak első lépésben arról kell döntenünk, hogy ez a módosítás feltétlen szükséges-e közös gyermekünk: a jelnyelvi törvény korrekt végrehajtásához - indítványozom, hogy ezt igennel szavazzuk meg.

Megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy házszabályszerűnek ítéli-e meg ezt a módosítást, aki igennel szavaz, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

Most pedig az érdemi részéről fogunk szavazni. Most kérdezem a kormány képviselőitől az álláspontot, mi erről a kormány véleménye.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk, mert többletjogosítványokat tesz lehetővé minden fogyatékos ember számára.

ELNÖK: A tájékoztatás az egyik legfontosabb, egyetértünk. Megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy a 6-os számú: az oktatási bizottság indítványát, aki támogatja, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Ismételten egyhangú támogatást kapott. Köszönöm szépen.

A 7-es szám alatt a kulturális bizottság módosító indítványáról kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ezt nem támogatjuk, de ez összefügg a 8-as és a 9-es ponttal is.

Ezzel összefüggésben annyit mondanék, hogy a 8-as pontban megfogalmazott módosítót támogatnánk, de a 7-es, illetve a 9-es pontnak is vannak olyan elemei, amelyek szerintünk jók. Információim szerint lesz egy képviselői módosító indítvány, ami összegzi ezeket a módosítókat, aminek az a lényege, hogy a 8-as pontban foglalt módosító azzal egészülne ki, hogy egyrészt meghatározza, hogy amíg nem teljes műsoridőben kell a feliratozást elvégezni, addig. Tehát azt fogja kimondani, hogy reggel 6 és 24 óra között kell ezt megcsinálni, tehát ne egy olyan időszakban történjen a feliratozás, amikor senki nem nézi, vagy legalábbis nagyon kevesen - ez az egyik eleme lesz a módosítónak. A másik pedig egy olyan pontosítás, hogy szintén, amíg megvan ez a bizonyos időkorlát, addig, ha egy film közben mondjuk, letelik az idő, akkor azt már fejezzék be, tehát ne menet közben hagyják abba a feliratozást, hanem a műsor végéig, tehát erről szólna majd a módosító.

Tehát ebben a formában a 7-es pontot nem támogatjuk.

ELNÖK: Ily módon a 7-es pontot a kormány nem támogatja, az elhangzott magyarázat figyelembevételével kérdezem, van-e a képviselőtársak között, aki támogatja. (Szavazás.) Nincsen.

Mielőtt szavazunk, kedves képviselőtársaim, újabb helyettesítések. László Tamás képviselő urat Hoppál Péter képviselő úr és dr. Szabó Erika képviselő asszonyt dr. Tiba István képviselő úr helyettesíti.

Most szavazzunk a kulturális bizottság javaslatáról. Van-e, aki támogatja? (Szavazás.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

Ily módon a 8-ast ebben a formában?

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Alelnök úrnak adom meg a szót!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Mi is támogatjuk és az előbb elmondottak alapján teljesen jogosnak tartjuk. Itt egyetlenegy kérdés. Felmerül a filmalkotás, valamint a 2. paragrafus 19. pontjának e) és g) alpontjában meghatározott közszolgálati műsorszám esetére vonatkozik ez a módosító - a g) pontra szeretnék még egyszer rákérdezni a bizottság keretében, hogy akkor ez mit tartalmaz, illetve hogy hogy lehet ezt majd módosítani később.

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr. A válaszadást kérnénk, hogy mit tartalmaz a g) pont - ha nincs további kérdés. Megkérem a kormány képviselőjét, parancsoljon!

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A g) pont a médiatörvénynek egy értelmező rendelkezésére utal, ami szó szerint így hangzik, hogy az életkoruk testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben élő csoportok számára készített műsorszám.

Megítélésünk szerint valóban a médiatörvénynek ez a rendelkezése egyáltalán nem pontos, hiszen nem fedi azt a fogyatékos definíciót, amit egyébként a fogyatékos emberek jogairól szóló törvény megfogalmaz, illetve az ENSZ konvencióval sincs összhangban, tehát ilyen formában valóban ez a g) pont nem teljesen jó. Ha ehhez kapcsolódóan módosító indítvány kerül benyújtásra, akkor annak függvényében tudjuk eldönteni, hogy miről szól a módosító, hogy ezt tudja-e támogatni a tárca - erre vonatkozóan álláspont még nincsen.

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető asszony.

Alelnök úr, megfelelt a válasz?

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen. Elfogadjuk ezzel így a 8-ast és akkor módosítót érdemes benyújtani, akár bizottságit.

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr. Mindezek figyelembevételével, aki a 8-ast: Donáth László képviselőtársunk által javasolt módosítást támogatja, kérem, jelezze! (Szavazás.) Egyhangú támogatást kapott.

A 9-es számon Herényi Károly képviselő úr, hasonló témában, az iménti magyarázat szerint.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, van-e, aki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) Egy igen. Kérem a nem szavazatokat! (Szavazás.) Mindenki nemmel szavaz. Meg kell állapítani, hogy egyharmadot sem kapott, egy szavazata van, megértettük. Köszönöm.

A 10-es szám alatt ismételten Herényi Károly képviselő úr jegyzi a módosítást. Kérdezem a kormányt.

DR. PÁVA HANNA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatjuk és egy nagyon rövid indoklást fűznék hozzá, hogy miért.

Azért, mert a benyújtott javaslatnak a 16. paragrafusa általános érvénnyel mondja ki, hogy a közérdekű adatokhoz való hozzáférést biztosítani kell. Ez a módosító indokolatlanul leszűkítené ezt csak a honlapokra vonatkozóan. Ezen kívül pedig az elektronikus információszabadságról szóló törvénynek van egy végrehajtási rendelete, egy kormányrendelet, ami a honlapokkal kapcsolatos technikai jellegű előírásokat tartalmazza, ami valóban nem szabályozza ezt a kérdést, de megítélésünk szerint ezt ott kell szabályozni és a kormányrendeletet kell megfelelően módosítani összhangban jelen javaslatnak a 16. paragrafusával, ahogy mondtam, általános érvénnyel mondja ki a közérdekű adatokhoz való hozzáférést. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát ennek a tartalmát valóban támogatja a kormány, amiről ez szólni kívánt volna, de egy tágabb körben és nem ennyire leszűkítve. Ennek a fényében, tehát a kormány nem támogatja, kérdezem, hogy van-e, aki támogatja a tisztelt képviselők közül. (Szavazás.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

Végül a 11-esről nem szavazunk, hiszen a 4-es kapcsán már szavaztunk.

Ezzel a végére értünk.

Megköszönöm a főosztályvezető asszonynak és a kedves munkatársaknak a részvételt. A 2-es napirendi pontot bezárom.

Egyebek

Kérdezem a kedves képviselőtársaimat, hogy a 3-as, azaz az egyebek napirendi pontban azon kívül, hogy mondjam önöknek és nektek, hogy holnap ismételten találkozunk - ugyanebben az időben fél 10-kor, de az V. emeleti tárgyalótermünkben - és akkor a költségvetést fogjuk kivesézni.

Nekem nincs több bejelentenivalóm, a kedves képviselőtársaknak van-e? (Nincs jelzés.) Nincsen, ezért a 3-as napirendi pontot is lezárom.

Hadd kívánjak egy nagyon szép hétfőt abban a reményben, hogy holnap épségben, egészségben találkozom mindannyiótokkal.

A bizottsági ülést bezártam. Köszönöm szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 50 perc)

 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné