ISZB-21/2008.
ISZB-69/2006-2010.

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2008. december 3-án, 13 óra 36 perckor
a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Megjelentek*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

Tájékoztató a hajléktalan-ellátásban a téli felkészülés keretében elvégzett feladatokról*

Korózs Lajos államtitkár szóbeli kiegészítése*

Vecsei Miklós úr hozzászólása*

Hozzászólások, vélemények*

Korózs Lajos államtitkár válaszadása*

Vecsei Miklós reflexiója*

Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6854. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)*

A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat (T/6306. szám) (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint, Dr. Kóka János, Gusztos Péter, Dr. Hankó Faragó Miklós és Geberle Erzsébet (SZDSZ) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám), új/átdolgozott változat a T/6380. szám helyett) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6647. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

Egyebek*


Napirendi javaslat

  1. Tájékoztató a hajléktalan-ellátásban a téli felkészülés keretében elvégzett feladatokról

Előadó: Korózs Lajos államtitkár, Szociális és Munkaügyi Minisztérium

2.A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat (T/6306. szám)

(Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint, Dr. Kóka János, Gusztos Péter, Dr. Hankó Faragó Miklós és Geberle Erzsébet (SZDSZ) képviselők önálló indítványa)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3.Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6854. szám)
(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4.A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám, új/átdolgozott változat a T/6380. szám helyett)
(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6647. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

6.Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP), a bizottság elnöke

Winkfein Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke
Soltész Miklós (KDNP) a bizottság alelnöke
Deák Istvánné (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Farkas Imre (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Dr. Aszódi Pál (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Béki Gabriella (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Winkfein Csaba (MSZP) távozása után Szabados Ákosnak (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) dr. Juhászné Lévai Katalinnak (MSZP)
Bókay Endre (MSZP) dr. Vidorné dr. Szabó Györgyinek (MSZP)
Dér Zsuzsanna (MSZP) Deák Istvánnénak (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP) érkezéséig Lombos Istvánnak (MSZP)
Farkas Imre (MSZP) távozása után Érsek Zsoltnak (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP) távozása után Dr. Tóth Istvánnak (MSZP)
Tóbiás József (MSZP) Török Zsoltnak (MSZP)
Hirt Ferenc (Fidesz) Soltész Miklósnak (KDNP)
Koszorús László (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz) érkezéséig dr. Lanczendorfer Erzsébetnek (KDNP)
Dr. Tiba István (Fidesz) dr. Szabó Erikának (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz) dr. Iván Lászlónak (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) dr. Aszódi Pálnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Megjelentek

Korózs Lajos államtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Ghyczy Gellért osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Vecsei Miklós alelnök (Máltai Szeretetszolgálat)
Dr. Sándor Klára országgyűlési képviselő
Dr. Magyar Bálint országgyűlési képviselő
Dr. Sömjéni László főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Lantai Csilla osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Kárpáti György beosztott bíró (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Tóthné dr. Jászai Mária szakmai főtanácsadó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Tisza Judit Krisztina tanácsos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Szikszainé Bérces Anna főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)
Haág Tibor főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Vajó Regina osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Szelényi György főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)
Kőnig Éva főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Fekete László főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Kisgyörgyné Cziráki Andrea főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 36 perc)

Elnöki megnyitó

DR. VIDORNÉ DR. SZABÓ GYÖRGYI (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Kedves Vendégeink! Kedves Képviselőtársaim! Munkatársak! Elkezdjük az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság mai ülését.

A napirend elfogadása

A napirendi pontokat megkapták kedves képviselőtársaim, ezen én módosítani nem kívánok. Kérdezem, hogy a napirendhez van-e hozzáfűznivalójuk? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, hogy az előzetesen megküldött napirendi javaslatokat el tudja-e így fogadni a tisztelt bizottság. Aki igen, legyen kedves, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk.

Tájékoztató a hajléktalan-ellátásban a téli felkészülés keretében elvégzett feladatokról

Az első napirendi pont tájékoztató a hajléktalan-ellátásban, a téli felkészülés keretében elvégzett feladatokról. Ennek keretében szeretettel köszöntjük Korózs Lajos államtitkár urat, Vecsei Miklós urat, és Ghyczy urat a kormány képviseletében. Megkérem államtitkár urat, aki vállalta, hogy nagyon röviden tájékoztatja a bizottságot erről a nagyon fontos feladatról.

Öné a szó!

Korózs Lajos államtitkár szóbeli kiegészítése

KORÓZS LAJOS államtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Kedves Barátaim! Azt hiszem, ez előtt a bizottság előtt nem árulok el nagy titkot, hogy a hajléktalan-ellátásban változatlanul a téli felkészülés jelenti a munka gerincét, és ez a legnagyobb kihívás mind a települési önkormányzatok, mind a civil szféra számára is.

Szeretnék néhány problémát megemlíteni itt a téli felkészüléssel kapcsolatosan, vázlatpontokban tájékoztatva a tisztelt bizottságot. Ilyenkor a szokásosnál több hajléktalan ember kíván a szálláshelyekre bejutni. Ez azt hiszem, evidencia, hiszen az ősz végén már hűl az idő, a hidegben az emberek az utcán fokozott veszélybe kerülnek, megnő a kihűlés kockázata, ezért fokozottabb az utcai jelenlét is. Itt jegyzem meg, hogy az elmúlt évek egyik sikertörténeteként vonult be a hajléktalanokkal való törődés-foglalkozás módszertanába az utcai szociális munka. Ezt nagyon nagy fegyverténynek látom. Ilyenkor megnő az igény a hétvégi ellátásra különösen azon szolgáltatások esetében, amelyek sajnálatos módon a hétvégén zárva tartanak. Ilyen a népkonyha, nappali melegedő. Jelentősen megnő az egészségügyi problémák száma, felerősödik az ellenállóképesség erősítése, a védőoltások megszervezése, vitaminokkal való kisegítés, a tápanyagokban való ételek prezentálása a hajléktalanok felé. Ugyancsak fokozott az igény a betegek elhelyezését szolgáló szolgáltatások iránt.

A fentiek miatt szükséges az egész évben hozzáférhető szolgáltatások kapacitásának bővítése, különösebben nem kell magyarázni, hogy miért fontos az ellátások időszakos működtetése. Ilyenkor kell beállítanunk olyan pótlólagos szolgáltatásokat, amelyek egész évben nincsenek, és a téli ellátás megszervezése ezért elsősorban egész évben működő kapacitásokon kell, hogy nyugodjon.

Az egész évben működő szolgáltatásoknál mondtam az utcai szociális munkát. Az utcán élők ellátását 78 szociális munkásszolgálat végzi. Az utcai szociális munka megszervezését és tevékenységének koordinálását minden régióban az évekkel ezelőtt kialakított diszpécserközpontok szolgáltatják és végzik. A nappali melegedőkben közel ötezer férőhelyet tudunk biztosítani, az éjjeli menedékhelyen összesen körülbelül 6500 férőhellyel bírunk. A tartós bentlakásos intézményekben élők száma meghaladja a 800 férőhelyet. Téli időszakban fontos említeni az időszakos férőhelyeket, ahogy az előbb is mondtam, ezek november és április között működnek, mintegy 1200 férőhelyünk van.

Említettem az egészségügyi ellátást, hiszen ilyenkor felerősödik az igény, lévén, hogy legyengülnek az emberek. Majd minden megyében működik hajléktalan embereket ellátó orvosi rendelő, összesen húsz darab az országban, ebből Budapesten hat darab orvosi rendelő működik. 24 órás egészségügyi centrumok működnek a nagyvárosokban, ebből négy működik Budapesten, 95 lábadozó férőhellyel. Működik már Miskolcon és egy Pécsett, és szervezés alatt van Debrecenben, Szegeden és Veszprémben. A két nagyvárosban, Pécsett és Miskolcon 28 lábadozó férőhellyel működik az intézmény. Ezentúl még három intézményben működik ápolási, orvosi ellátást biztosító krízisosztály, összesen 123 férőhellyel.

Szeretném megemlíteni, hogy a téli kiegészítő szolgáltatások kapcsán felértékelődik a két közalapítvány, amellyel a minisztérium szerződésben áll, és azt gondolom, ebben a körben nem kell bemutatni Vecsei Miklós barátomat, aki a hajléktalanokért közalapítvány kuratóriumi elnöke, valamint az összefogás a budapesti lakástalanokért és hajléktalanokért közalapítvány, amely végzi ezeket a feladatokat. A minisztérium szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy anyagilag is finanszírozza a két közalapítványt. Ebben az évben 421 millió forint értékben a hajléktalanokért közalapítvány 191 millió forinttal rendelkezik, az összefogás pedig 230 millió forinttal.

Az összefogás a budapesti hajléktalanokért, ezt a fővárosi önkormányzattal közösen hoztuk létre, mint alapítványt is és ebbe a finanszírozásba a főváros még 40 millió forinttal beszáll a mi 230 millió forintunkon túl.

Szeretnék nagyon rövid számadatokat mondani a tisztelt bizottságnak, hogy a programban milyen technikákkal és milyen módszerekkel veszünk részt. Krízisautó és speciális utcai gondozószolgálatok támogatására 35 millió forintot meghaladó mértékben tudtunk támogatást nyújtani; itt a kapacitást autókkal végezzük. Budapesten három ilyen autót tartunk fent és finanszírozunk és a vidéki városokban, illetve megyénként egyet, tehát 19 másik gépkocsit.

Az étkeztetés kapcsán, az éjjeli menedékhelyeken, illetve a nappali melegedőkben történő étkeztetésre ebben az évben közel 50 millió forintot fordítottunk: 49 millió 41 ezer forintot. Itt ebből a pénzből Budapesten 1400 adagot tudunk biztosítani naponként és a vidéki településeken pedig 2547 adagot tudunk naponként biztosítani, tehát közel 4000 adag/nap az a kapacitás, amelyet ebből a pénzből finanszírozunk.

A téli ellátást kiegészítő programoknál a kórházi csomagok összeállítására, a ruhák pótlására, a hálózsákok biztosítására 2,6 millió forintot - ez a közép-magyarországi régióban biztosított lehetőség. A nappali melegedők hétvégi nyitva tartására közel 11 millió forintot fordítunk, ez is a közép-magyarországi régióban valósul meg 270 férőhellyel. Betegszobai ellátásra 37,8 millió forintot fordítunk; ebből Budapesten 65 betegszobai férőhely van - ehhez kapcsolódik: orvosi ellátás, gyógyszer, vitaminpótlás; vidéken pedig 66 fő betegszobai ellátást tudunk biztosítani. Krízisférőhelyeket alakítottunk ki és ezen krízisférőhelyek kialakítására mintegy 8,8 millió forintot fordítunk, ez csak vidéken működik: 77 fő részére és 5 településen.

Tehát summázatként el kell, hogy mondjam, hogy éjjeli menedékhely és átmeneti szállón éves kapacitásunk 6500 fő, téli kiegészítő kapacitás - ahogy mondtam - 1200 fő, tehát összesen 7700 fő a kapacitásunk. Tartós bentlakásra 800 főt tudunk finanszírozni; nappali melegedőben az éves kapacitás 5000 fő és ehhez jön téli kiegészítőként 270 fő, összesen 5270 fő. Ez a summa létszám a szállásokra vonatkoztatva.

Az étkeztetésre pedig 4036 fő van éves kapacitásban és téli kiegészítő kapacitásban még közel 4000 adag: 3947 főt tudunk ellátni, tehát összesen közel 8000 fő; és a lábadozóban még éves kapacitásra - ahogy mondtam az előbb a szöveges részben - 246 fő, a téli kiegészítő kapacitásunk 131 fő, tehát összesen 377 fő.

Summázatként annyit szeretnék mondani, azt gondolom, hogy felkészültünk amennyire lehetett a télre és most meg kell, hogy állapítsam - tudják jól a képviselőtársaim, hogy magam is ilyen élharcosa voltam mindig a hajléktalan-ellátásnak -, most azt látom, hogy nincs financiális akadálya annak, hogy színvonalas ellátásban részesüljenek a hajléktalanok úgy a fővárosban, mint a vidéki településeken. Egyetlenegy helyen látok nagyon-nagyon hiátust, bár egyre többen kapcsolódnak már be és kapják fel a fejüket, hogy itt egy olyan társadalmi problémáról van szó, amelynél mind a 10 millió ember összefogására van szükség. Sokkal jobban számítottam volna a társadalmi szolidaritásra ebben a hajléktalan-ellátásban, itt még van hiátus; kérem is a képviselőtársaimat, hogy mindenki a saját választókörzetében a lehetőségeihez mérten egy kicsit, hogy mondjam, szervezze azt a lobbicsapatot, akik segítségünkre lesznek itt a következő években is arra, hogy színvonalas ellátást és szolgáltatásokat tudjunk a rászoruló embertársainkhoz vinni. Köszönöm szépen elnök asszony a lehetőséget.

ELNÖK: Köszönöm államtitkár úr példamutatóan rövid összefoglalóját. A rengeteg számadatot kedves képviselőtársaim majd a jegyzőkönyv alapján tudják használni, hasznosítani.

Amikor erről a napirendről beszéltünk, Vecsei úr már akkor jelezte, hogy szeretne egy pár mondatot mondani.

Szokásunknak híven kérem a tisztelt bizottságot, hogy amennyiben helyénvalónak tartja, hogy Vecsei úr szóljon, kérem, hogy járuljon hozzá ehhez kézfelemeléssel! (Szavazás.) Nagyon köszönöm - egyhangúlag, ezért Vecsei Miklós úr öné a szó!

Vecsei Miklós úr hozzászólása

VECSEI MIKLÓS (Máltai Szeretetszolgálat): Nagyon szépen köszönöm. Mindenekelőtt azt, hogy az elmúlt hetekben megtapasztalhattam, hogy a parlament együtt is tud dolgozni és a hajléktalanügy jelesül egy ilyen ügy volt, amivel bárkihez fordultunk, bárkit kértünk, folyamatosan igent kaptunk és folyamatosan együttműködő partnerekre leltünk.

Szeretném önöknek bemutatni a szeptemberben a kormánynak átnyújtott hajléktalanügyi stratégiát és néhány szót erről mondani, merthogy egy picit új megvilágításba helyezi azt az ügyet, amiért mi harcolunk most már 20 éve. Azt hiszem, hogy egy picit a fáradtságnak a jele is ez a stratégia, merthogy hozzászoktunk ahhoz, hogy mindig valami kormányzati, minisztériumi oldalról kapunk véleményezésre anyagokat - általában van rá kéthetünk - és aztán a felismerhetetlenségig eltorzulva a parlamentből kijövet találkozunk vele, és utána még esetleg veszekedünk vele nyilvánosan. Úgy gondolom, hogy ez egy picit jeladás is lehet a többieknek.

A hajléktalanügyet, hogy ha nézték, vagy ismerik, akkor ott mi mindig vitatkozunk. Tehát emberéletek közelében, sőt emberhalálok közelében teljesen nyilvánvaló, hogy sokkal feszültebbek az indulatok, és ez nagyon látszik a mi szakmánkon. Mégis el tudtuk határozni magunkat, hogy azt a 80 százalékot, amiben egyetértünk, azt papírra vetjük és ez az a stratégia, amit letettünk. Lényegesen másképp közelítünk a kérdéshez, nem 20-25 ezer emberről beszélünk, hanem 3 millióról. Nem arról a 3 millióról, akiről szoktunk hallani, hogy milyen szegények, hanem akik valamilyen módon abba a veszélyzónába kerülhetnek, amit most hajléktalanságnak hívunk. Azért megnyugtatnék mindenkit, hogy a lakásvesztés nem azonos a hajléktalansággal, ha valakit szeretnek, az nem lesz hajléktalan soha még akkor se, ha alkoholista, akkor se, ha pszichiátriai beteg, azt a család eltakarja, megvédi, ha agresszív, akkor is.

Tehát azok a szerencsétlenek lesznek hajléktalanok, akiket nem szeretnek, és akik nem tudnak szeretni, azt hiszem, hogy ez a legegyszerűbb és legérthetőbb meghatározása a hajléktalanságnak, lehet ezt persze, bonyolultabban is mondani.

Azt gondolom, hogy rémisztő jeleket látunk, és ez talán a bizottságra is tartozik. Amikor a stratégia készült, nem láttunk pénzügyi válságot. Abszolút nem láttunk, másfél éve írjuk a stratégiát, egy éven keresztül vitatkoztunk rajta, nem szivárgott bele a pénzügyi válság, ennek ellenére ugyanazok a jellemzők, hiszen látható. A pénzügyi válság erre még rátehet.

Problémák: jeleztük az uzsorát, ami nagyon súlyos probléma. Jeleztük az előrefizetős kártyák hiányát és a gázszolgáltató cégek visszaéléseit az egyéves leolvasási rendszerrel. Meg tudjuk védeni a legszegényebbjeinket, megvan rá a rendszer. Javasoljuk, van is rá egy képviselői indítvány, újságban olvastam. Kérem, támogassák.

Javasoltuk a kilakoltatások újragondolását, hiszen nagyon sok helyzetben matematikailag kiszámítható, hogy nem tudja megvédeni magát az, aki bent lakik. Fizikai képtelenség, hogy fizessen. Újragondolandó. Nagyon olcsó módszer, hogy kirakják a lakásból az embert. Felhívjuk a figyelmet a gazdagabb városok kitelepítési gyakorlataira. Szörnyű események zajlanak azokon a területeken, ahol már nincs hangja a lakosságnak. Nem is tudjuk néha, hogy mi történik egy kicsit kijjebb a városból. Kérem, hogy főleg az első részt, a 3 millió emberről szóló részt nézzék meg, vannak benne megfontolandó kérdések minden képviselőnek, a hajléktalanságon túlmutató részek.

A második az intézményrendszerről szól, hogy jó lenne az ágyfinanszírozásról a személyi finanszírozásra áttérni. Azt gondolom, minden intézmény ellustul attól, hogy ugyanannyi pénzt kap a könnyű esetre, mint a nehéz esetre. Az előre köszönős, nem ivós típusú hajléktalanra ugyanannyit fizet az állam, mint a bepisilősre. Nyilvánvaló, akármilyen jó fej a szakma, amikor lehet válogatni, akkor a könnyebb irányba halad. Ezt mindenképpen át kell gondolnunk.

És még egy dolog: az intézmény csak a szükséges rossz lehet. Nem szabad az intézményesülés irányába tolni a problémákat. Most talán hallották a vitát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Köszönöm államtitkár úr hathatós segítségét, úgy tűnik, napirendre térünk a problémák felett, és a 4,5 milliárd forintot jó irányba tudjuk majd felhasználni. Ez szerintem látható eredménnyel lesz még az utcán lévőkre is.

Harmadik stratégiai pont, és ez már nagyon rövid, a nyitás az utcára. Az európai társadalmaknak szégyene, hogy közvetlen, látható életveszélyben nem tudnak reagálni. A nyitás az utcára program erről szól. Elővesszük a pozitív zéró tolerancia életveszélyes kifejezését. Mi is szeretnénk zéró toleranciával élni, csak pozitív módon, nem az eltüntetés, hanem a megoldás irányába.

Ennyi lenne a stratégia. Lajos elmondta, hogy az összefogás. Amikor a stratégiát bemutattuk, akkor Szabó Máté ombudsmannal útjára indítottunk egy szociális kartát, merthogy nem hisszük, hogy a szociális törvény meg fogja oldani a hajléktalan-kérdést. Alkotmányt sem érdemes miatta módosítani, de jó lenne, ha minden képviselő az országgyűlésben hitet tenne amellett, hogy emberek nem halhatnak meg Magyarország utcáin. Egyszerűen erről van szó, ezt közösen el kellene határoznunk, a politikának és mindegyikünknek nyilatkozni kell erről. Egyébként megkérdeztem a frakcióvezetőket, és hála Istennek, mindenki egyetértett. Soltész Miklósnak hadd köszönjem meg, mert ő még azon túl is segít abban, hogy ebben jó összhang legyen, és jó hangulat, amikor egy nehéz ügyről beszélünk. Szeretném kérni, hogy ezt a szociális kartát tanulmányozza át a bizottság, és javasolja az országgyűlésnek valamilyen formában, akár ünnepélyes határozatban, akár külön-külön aláírással. Nekünk ez nagyon nagy eredmény lenne, és felkiáltójel az ügyünk mellé.

Ne vegyék visszaélésnek, de egy dolgot muszáj jeleznem. A 90-es évek végéig dicsekedtünk azzal, hogy nincsenek cigányok a hajléktalanok között, most pedig sírunk, hogy minden ötödik. Ez nem a hajléktalanság problémája. Most mintha már nem vennék komolyan, hogy valami hihetetlen nemzeti tragédia készül. Nagyon sokat vagyok vidéken, több cigánytelepen dolgozom, nem tudom eléggé dramatizálni a helyzetet, hogy mi történik. Azt gondolom, akár hónapokon belül kicsúszhat a kezünkből a gyeplő. Hihetetlenül elfáradt a cigánytársadalom. Lehet az okozatokat nézni, félni a magyar gárdától, és az ellene szegülő mindenfélétől, egy elfáradt társadalmi csoport roppan szét, és ennek egyik jele, hogy megjelenik a cigányság a hajléktalanok soraiban, ahol soha nem volt. Ha nem állami gondozott volt, nem volt az a mély nyomor, amiben ne tartották volna meg egymást. Ha másra nem, erre figyelnünk kellene, és kicsit meg kellene ijednünk. Ebben aztán valóban a pártok fölé kellene emelkedni, és nagyon gyorsan valami megoldást keresni. Tudom, hogy nem ilyen egyszerű, de muszáj volt mondanom, mert ez a hajléktalanságon lényegesen túlmutató jelzés.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm elnök úrnak a rövid tájékoztatóját. Két mondatot hadd tegyek én is hozzá. Először is a mai ülésre meghívtuk Szabó Máté ombudsman urat, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Ugyanakkor a január végi első vagy február eleji ülésünkön - nem tudom, a Ház hogyan határoz - témaként hozzuk be ezt a koncepciót. Most ennek a napirendnek az volt a lényege, hogy tájékoztassa a képviselőket, hogy hogyan áll a téli felkészülés.

Amiről szólna az egész, hogy alaposan átbeszéljük, kivesézzük, nem a mai napnak lenne a témája, hanem arra készülünk egy nagyon komoly, hosszú lélegzetű, nem kapkodós, szavazás nélküli ülésen, hogy kizárólag ennek a területnek szenteljük a hosszabb időt, mert valóban én is azt remélem, hogy ez pártokon felülívelő, közös gond, közös probléma. Együtt kell megbeszélni, együtt kell segíteni a megoldásán. Nem akartam senkit lebeszélni a hozzászólásról, csak tényleg örülnék, ha most megköszönnénk, hogy meghallgathattuk a tájékoztatót. Azért szétnézek kedves képviselőtársaimra, reménykedve, de természetesen Béki Gabriella.

Hozzászólások, vélemények

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm, elnök asszony. Intését megfogadva sok mindent nem fogok elmondani, amit egyébként szerettem volna a téma kapcsán. Azért tényleg remélem, hogy február-márciusban végérvényesen vissza tudunk térni rá.

Abból a több mindenből, amit akartam, legalább hármat hadd hozzak szóba. Többek között azért is, mert éppen ezen a héten fogalmaztam meg kérdést az egyik területtel kapcsolatban a parlamentben történetesen az egészségügyi miniszterhez. Találkoztam azzal a problémával, hogy a tüdőszűrés nem ingyenes, hogy a hajléktalanoktól is pénzt kérnek, miközben a hajléktalanszállóra, éjjeli menedékhelyre való bejutásnak is feltétele, hogy legyen friss tüdőszűrő papírja az illetőnek. A tüdőszűrés mint általában a szűrés, fontos népegészségügyi szempont, és ingyenes, ha az ember évente rendszeresen meghívóra veszi igénybe. A hajléktalanokat a legritkább esetben éri el ez az értesítés, úgyhogy inkább csak felhívni szeretném a figyelmét államtitkár úrnak arra, hogy az egészségügyi miniszter nyitottságot mutatott azzal kapcsolatban, hogy ezt a szociális tárcával egyeztetve próbálja megoldani.

A másik még mindig az egészségügy területén, ahogy említette államtitkár úr is az összefoglalóban, hogy országosan húsz darab rendelő van kijelölve mint olyan, amely a hajléktalanokkal foglalkozik, és még az is elhangzott, hogy ebből Budapesten van hat. Ha megyénként egy van, az is aggályos. Ezektől az emberektől nem lehet elvárni, hogy tetemes utazási költséget vállalva jussanak el abba a rendelőbe, ahol egyébként fontos intéznivalójuk lenne.

Következésképp ez is olyan kérdés, amit az Egészségügyi Minisztériummal egyeztetve azt gondolom, hogy újra át kellene gondolni, mert nem él ez a gondoskodás, hogy ha mondjuk, adott esetben a megyeszékhelyre kell beutazni 50, 60, 80, 100 kilométer távolságból.

A harmadik pedig, magam is érzem, hogy némiképpen túlterjeszkedő felvetés, de éppen ezen a héten kezdte el tárgyalni a parlament az uzsorakamat büntetésével kapcsolatos törvénymódosítást és Vecsei Miklós is említette, tudnunk kell, hogy a hajléktalan-utánpótlás termelésének az egyik nagyon fontos eleme ez az uzsorakamatoztatás, kamatos pénz.

Azt szeretném tudni, akármilyen röviden reagáljanak rá, hogy ezt a törvénymódosítást mennyire tartják jónak és támogathatónak, vagy mennyire tekintik kritikával. Mi sürgősséggel tárgyaljuk, de még beleférne az életbe, hogy olyan módosító indítványt, kapcsolódó indítványt nyújtsunk be, amivel lehet javítani, ha észrevételeik alapján ez szükséges. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Iván professzor úr kért egy percet. Parancsoljon!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Korózs államtitkár úrnak a beszámolóját - rövid tartalmas beszámolóját - hallgatva az volt az érzésem, hogy tényleg komoly erőfeszítések történnek, régi problémák megoldásában egy kis fénysugár. Amit viszont Vecsei Miklós barátunk elmondott, az viszont a mélyét érinti a kérdésnek, nagyon súlyos a helyzet. És csak arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét - de ennél többet is szeretnék elérni -, hogy a cigányság és a hajléktalanok egészségi állapota évtizedek óta rendkívül súlyos hátrányokkal jellemezhetők - minden mutató azt mutatja: az élettartamukat, a várható élettartamukat tekintve, minden.

A másik pedig, hogy a cigányságnál olyan rétegződés ment végbe az utóbbi időben, amely rétegződés a nagy társadalmon belüli rétegződést is tükrözi, vagyis van - mindig is volt - egy nagyon vékony réteg, akik rendkívül jómódúak, anyagilag rendkívül biztos talajon álltak és most ez a szakadék még jobban megnőtt.

Amikor azt mondta az államtitkár úr, hogy a társadalom és társadalmi szolidaritás, akkor nekem azonnal az kapcsolt be, hogy a cigányságon belüli szolidaritás a nagy társadalom szolidaritásával együtt, rendkívül sürgősen kellene, mégpedig meg kell szervezni a cigányságon belüli úgynevezett kulcsembereket és a kulcsembereken keresztül a hálózatot.

Még egy befejező mondat. Az egészségügyi miniszter úrtól mindenképpen - és ez az Egészségügyi bizottsághoz nyilván el fog jutni - meg kell kérnünk, hogy a cigányság egészségi állapotára vonatkozóan egészségügyi vonatkozású programja van, vagy nincs. Ha van, akkor lássuk, ha nincs, akkor el kell készíteni akkorra, mikorra ismét összeülünk és tárgyaljuk részletesen, ezt feltétlenül szükségesnek tartom. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen professzor úr.

Megkérem a válaszadásra államtitkár urat.

Korózs Lajos államtitkár válaszadása

KORÓZS LAJOS államtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A héten kapcsolatba lépek miniszter úrral az ügy érdekében. Valóban emlékszem rá, hogy miniszter úr nemhogy nem zárkózott el, hanem egyenesen üdvözölte ezt az együttműködést mind a két ügyben, abban is, amit Béki képviselő asszony felvetett. Egyrészről, hogy több helyen legyen, hiszen vannak olyan megyék valóban, ahol sok nagyváros van; tudjuk jól, hogy a vidéki településeken a hajléktalanság a nagyvárosokra koncentrálódik, hiszen ott a bajbajutott embereknek jobbak a stratégiáik vagy a stratégiájukat jobban tudják érvényesíteni a túlélésre, következésképpen ott koncentrálódnak. Bízom benne, hogy miniszter úr fogékony lesz arra, hogy orvosi rendelőket, ennél több orvosi rendelőt tudjunk kijelölni, mint amennyi van.

A másik felvetést nagyon szépen köszönöm professzor úrnak, persze, erről van szó. Arról van szó kedves barátaim, hogy ez külön szociológiai elemzés, de azt hiszem, hogy itt már időztem ebben a témában néhányszor az Országgyűlésben, hogy miért van az az eszméletlen nagy különbség, hogy az idős korban várható élettartam és a születéskor várható élettartam között 7-8 év különbség van. Többek között azért, mert a 40-44 és a 45-49-50-54 éves korcsoportokban a férfihalandóság rendkívül magas és a roma népességnek az egészségi állapota annyira rossz, hogy minden mutatónkat leront, nézzék meg képviselőtársaim, pontosan látják, hogy alig látni 70-75 éves férfi roma embert, egyszerűen nem élik meg a nyugdíjkorhatárt, vagy nagyon hamar elhaláloznak. Következésképpen, akik már addig eljutnak, azoknak jó esélyük van, hogy majdnem addig éljenek, mint általában a nyugat-európaiak - még mindig van lemaradás, de közel van hozzá -, miközben a születéskor várható élettartam meg borzasztóan rossz, tőlünk sokkal rosszabb körülmények között élő országokban is jobbak ezek a mutatók, mondhatom az egész Balkánt.

Engedjék meg, hogy Miklós reflektáljon még ezen kívül. Köszönöm szépen.

Vecsei Miklós reflexiója

VECSEI MIKLÓS (Máltai Szeretetszolgálat): Csak az uzsorához szeretnék szólni, amit Béki Gabi mondott, hogy itt lemaradt a törvény, szerintem. Két évvel ezelőtt jó lett volna ez a törvény, azóta összeért a hitelezés az uzsorával. Tehát a brókercégeknek hívott mindenfélék hihetetlen jól használják a szocpolt, a vidéki házaknak a felértékelhetetlenségét, tehát nincs olyan ember, aki megmondja, hogy egy cigánytelepülésen mennyit ér egy ház, nincsen ingatlanforgalom, tehát bármekkorát érhet. Azt gondolom, hogy ez már alig-alig fogható meg ezzel az uzsoratörvénnyel; most már ez a készpénzuzsora a legkevesebb. Ez nagyon röviden úgy történik, adok valamennyi pénzt az embernek, akinek tulajdona van, akár már ki is nézhetem a házát, nem tudja visszafizetni, így jelzálogra kényszerítem, a jelzálogot borzasztó magasra fel lehet nyomni, és az uzsorás felez a brókercéggel - tulajdonképpen a bank is bukik egyébként. Ez a vidéki kistelepüléseken, ahol jelzem a hatalom nincs jelen: sem az államhatalom, sem az önkormányzati hatalom, szerintem legalább 3-400 olyan település van, ahol azért van más típusú hatalom, merthogy egyébként a közrend, a közbiztonság nem létezik.

Azt gondolom, hogy erre oda kell figyelni. Ha ezt nem tudjuk visszaállítani, akkor akármilyen törvényt hozhatunk - és jelzem még itt, hogy a szegények bankja, nem tudom, napirenden van-e még - nagyon jól fogja csorgatni a pénz az uzsorások zsebébe; szóval azt gondolom, hogy egy picit a naprakészséggel gond van, lemaradnak az információk. Nagyon ajánlanék, nyilván nem kell bizottságot létrehozni hármat-négyet, de hogy vannak emberek ma a szociális szférában, akik napi tárgyalópartnerei kényszerülnek lenni az uzsorásoknak, merthogy ki kell váltani embereket: a prostitúcióból, ki kell gyermekes családokat váltani a valós rabszolgaságból, és ezekre higgyék el, nincsen segítség - feljelenthetjük a rendőrségen, én miniszteri biztosként írhattam kormány-előterjesztéseket, nincsen segítség. Nincsen segítség, pénzért vásároljuk ki ezeket az embereket, megalkuszunk az uzsorával, miközben folyamatosan tudjuk, hogy ott van, csak nincs tanú, nincs tanúvédelem.

Azt gondolom, hogy ez a néhány százezer embert érintő probléma valóban megérett, egyébként a múltkor megnéztem a törvényt, hozzák meg azt a törvényt, mert sokat fog érni. Ennek a nyilvánosság és a titkosszolgálati eszközök most, ami itt segíthetne, fő műsoridőben tessenek időt szakítani, és lehet látni a nagy kopasz embereket, amikor rátérdelnek a hátukra - ennyire egyszerűen működik az uzsora szerintem. Ezt én most így 10 év távlatából - 10 évvel ezelőtt kezdődött ez a folyamat - mondom, és nem látjuk a végét, bocsánat.

KORÓZS LAJOS államtitkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönjük szépen, hogy meghallgattak bennünket.

ELNÖK: Nagyon köszönöm államtitkár úrnak, elnök úrnak, főosztályvezető úrnak a napirendben való közreműködését, azzal búcsúzunk, hogy nagyon jó munkát kívánunk a télre is, és februárban itt találkozunk, hogy a kérdést alaposan, annak minden vetületét kivesézzük. Az 1-es napirendi pontot lezártam. Köszönöm szépen.

Kedves Képviselőtársaim! Mielőtt a második napirendi pontra térünk, előbb a helyettesítéseket bediktálom önöknek, tessenek szívesek figyelni.

Vidorné Szabó Györgyi helyettesíti Bókay Endrét; Dér Zsuzsát helyettesíti Deák Istvánné; Érsek Zsoltot megérkezéséig Lombos István; Nyul István dr.-t Tóth István; Szabóné Müller Timeát Juhászné Lévai Katalin; Tóbiás Józsefet Török Zsolt képviselőtársunk; Hirt Ferenc urat Soltész Miklós alelnök úr; Koszorús László képviselő urat László Tamás; Szabó Erikát megérkezéséig Lanczendorfer Erzsébet - de már megérkezett, üdvözöljük szeretettel; Tiba Istvánt viszont Szabó Erika helyettesíti; Vígh Ilonát Iván László képviselőtársunk; Zombor Gábor urat pedig Aszódi Pál képviselő úr helyettesíti.

Megállapítom ismételten, hogy határozatképesek vagyunk. Most a családon belüli erőszak következne, de miután az előterjesztő nincs itt, máris kérem, hogy járuljanak hozzá, hogy viharsebesen megcseréljük a 2-es és 3-as napirendi pontot, és a munkánkat folytassuk az uzsoratevékenységgel szembeni fellépéssel kapcsolatos jogszabállyal. Főosztályvezető urat kérem, mivel látom, hogy itt van, foglaljon helyet.

Ezek után megkérdezem kedves képviselőtársaimat, hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a két napirendet megcseréljük? Aki igennel szavaz, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm, egyhangú. Kérdezem, az uzsoratevékenységhez van-e itt valaki? Kérdezem kedves képviselőtársaimat, hogy ha már megcseréltük, dr. Sándor Klára, dr. Magyar Bálint képviselőktől pár pillanat türelmet hadd kérjünk. Köszönöm szépen.

Egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6854. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Az egyes törvényeknek az uzsoratevékenységgel szembeni fellépést elősegítő módosításáról szóló törvényjavaslat bizottság hatáskörébe tartozó módosító javaslatainak a megvitatásával folytatjuk. Megkérem a kedves kollégákat, hogy a jegyzőkönyv részére legyenek kedvesek bemutatkozni.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Kárpáti György osztályvezető vagyok az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumból. Jobbomon Jászai Mária szakmai főtanácsadónő, balomon dr. Tisza Judit tanácsosnő.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, vegyék elő az ajánlást. Az 1-es, 3-as, 4-es pontokat jelöltük ki ebben.

1-es pont alatt Ecsődi László képviselőtársunk javaslata található. Kérdezem a kormány képviselőjét, támogatja-e.

TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem.

ELNÖK: Szétnézek szemüvegem fölött, ha nincs hozzáfűznivaló, kérdezem... Bocsánat.

Béki Gabriella képviselő asszony!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Szerintem indokolt ez a kiegészítés, úgyhogy legalább egy indoklást kérek.

ELNÖK: Kérem szépen az indokolást.

TÓTHNÉ DR. JÁSZAI MÁRIA (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A szándékkal, a céllal egyetértünk, azonban a megvalósítás módjával nem, és tekintettel arra, hogy képviselő úr kapcsolódó módosító indítványt nyújtott be, annak a tartalmával maximálisan egyetértünk, az megoldja azt a problémát, ami miatt az a módosító javaslat született.

ELNÖK: Most akkor erről a javaslatról szavazunk. Kérdezem, aki támogatja ezt a javaslatot, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) Tizenhét igen. Aki nem támogatja? (Nincs ilyen.) Tartózkodás? (Szavazás.) Nyolc tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

3-as pont alatt Bárándy Gergely képviselőtársunk javaslatáról kérdezem a kormányt.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Szétnézek képviselőtársaim körében.

Török Zsolt úr!

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Egy rövid indoklást kérhetünk, mert itt több módosítás is van, és nem szerves egész.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A benyújtott törvényjavaslat olyan konstrukciót tartalmaz, hogy nem tesz különbséget a sértett rászorultsági helyzete között aszerint, hogy anyagi rászorultságról van-e szó, vagy esetleg valamilyen más szempontból szorult rá a sértett. Természetes, hogy miután uzsoráról és kölcsönről van szó, alapvetően van egy anyagi helyzet, ami a sértettet arra indíttatja, hogy ebbe belemenjen, de ezen túlmenően gondoljunk abba bele, hogy elképzelhető a szellemi állapota, esetleg tapasztalatlansága, képzetlensége miatt. Abban az esetben, ha bekerülne ez a módosításban szereplő kitétel, akkor ezek a körülmények kizárttá tehetnék a cselekmény megállapíthatóságát.

A második kérdéskör, Bárándy képviselő úr módosító javaslata "alkalmas arra" kitételt használ, ez tehát nem egy eredmény bűncselekménnyé változtatná a cselekményt, hanem olyan konstrukciót hozna létre, ami a garázdaságnál van, tehát bizonyos objektív feltételek fennállásához kötné az uzsora megállapíthatóságát. Ezzel szemben a kormány által benyújtott javaslat azt irányozza elő, hogy ennek az uzsorakonstrukciónak olyannak kell lennie, amely a sértettet vagy rendkívül nehéz helyzetbe hozza, vagy pedig az egyébként is fennálló rendkívüli helyzetét kihasználva nyerészkedik rajta az elkövető.

Éppen ezért azt gondolja a kormány, hogy abban az esetben, ha nem veszélyeztetési a cselekmény, hanem ehhez az eredményhez köti a cselekmény megvalósulását, akkor esetleg azokat a kölcsönkonstrukciókat lehetne kizárni, amelyek nem bírnak ilyen kitétellel. Kicsit a jogalkalmazást vonná be a kormány nagyobb mértékben, de magát az üldözendő magatartást jobbnak látjuk az eredményhez kötni, nem pedig egy veszélyeztetési konstrukcióhoz.

Ami a harmadik módosító kört illeti, hogy akinek tartására köteles kerülne be a hozzátartozó elé, ezt pedig azért nem tudja a kormány támogatni, mert elképzelhető, hogy olyan hozzátartozó ingatlanára vonatkozik egy jelzálog, ami a kölcsönkonstrukció része, akinek egyébként nem kell a tartásáról gondoskodni, ugyanakkor enélkül nem valósulhatna meg a bűncselekmény. Tehát a kormány által elképzelt konstrukció szélesebb körű védelmet próbál nyújtani a hozzátartozói körön keresztül a sértettnek, mint a módosító javaslat.

ELNÖK: Engem meggyőzött osztályvezető úr, de úgy látom, Török Zsolt képviselőtársunkat nem. Tessék!

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Bocsánat, nem az időhúzás kedvéért. Első és utolsó mondatrészével egyetértek, a középső azt mondja, hogy az IRM eredeti szándéka az volt, hogy eredményközpontú...vagy nem tudom, mi a szakkifejezés.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Eredmény bűncselekmény az, amikor bekövetkezik valamilyen esemény, és ez teszi befejezetté a cselekményt. Egyébként ha ez az elkövetési magatartás megtörténik, akkor kísérlet miatt büntethető az elkövető, ha pedig az "alkalmas arra" kitétel kerül be, akkor ez egy bizonyos objektivizált helyzetet idézne elő, mert akkor azt kell eldöntenie a bírónak, hogy egyébként objektíve alkalmas volt-e az elkövető magatartása egy ilyen élethelyzet előidézésére. Nem azt kell megvizsgálnia, hogy az adott konkrét esetben az adott konkrét elkövetői magatartás az adott konkrét sértettet - nagyon profánul fogalmazva - nyomorba döntötte-e úgy, hogy a helyzetével egyébként visszaélt. Nem tudom, hogy érthető-e a különbség.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Elnézést kérek, csak azért szólok, mert ez egy nagyon fontos tétel. A védőügyvéd azt fogja mondani, hogy kapott levegőt, ivott vizet, a víz és a levegő bőven elég ahhoz, hogy életben maradjon egy ember, tehát nem veszélyeztette, mert levegő és víz van, és még füvet is tudott rágni, ez alapján nem veszélyeztette az életét.

Ha én védőügyvéd vagyok, és védem az uzsorás ügyfelemet, akkor melyik metódus az, ami jobb az ügyfél számára. Bocsánat az ügyfél kifejezésért, tehát akit kihasználtak, a sértett számára.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Azért van két helyzet a benyújtott javaslatban. Az egyik az, hogy további nélkülözésnek teszi ki vagy pedig súlyos körülmények közé sodorja. Nem így szerepel, de ez a lényege, tehát azt kell megvizsgálni, hogy az uzsorakölcsön keletkezésekor milyen körülmények között élt a sértett. Ha az uzsorának köszönhetően kerül nyomorba, az is alkalmas, és az is, ha egyébként már nyomorban volt, de ez a nyomora tovább mélyül.

ELNÖK: Béki Gabriella képviselő asszony!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm. Ez tényleg a legfontosabb része az egész próbálkozásnak, hogy a törvény alkalmazása hogyan értendő mondjuk egy bírói gyakorlatban. Mi azt szeretnénk elérni, hogy büntethető legyen annak a lehetősége, hogy valakit romlásba dönt ez az uzsorakamat.

Azt szeretnénk elérni, nem a beteljesülése, a bekövetkezése, hogy már kihúzták a lába alól a házat és a többi és a többi, hanem az a tisztességtelenül magas kamat önmaga legyen büntethető. Éppen ezért ez a szövegrész, szerintem is ez az alkalmas kifejezés - minket legalábbis Török Zsolttal - nem jogtudorként arról győz meg, hogy ez lenne az alkalmasabb arra, hogy ezt a lehetőséget ragadja meg a bíróság és nem a tény bekövetkeztét.

ELNÖK: Mielőtt megadom a szót, itt nem arról van szó, kedves képviselőtársnőm, hogy ne lehetne erről vitatkozni, hanem csak azt mondom, hogy ha van egy jogilag megalapozott vélemény, és mi mégis másképp gondoljuk, akkor még mindig van lehetőség arra, hogy a hónunk alá csapjuk ezt a módosítót elmenjünk a szakemberekhez, megkonzultáljuk és benyújtsuk kapcsolódónak.

Természetesen máris adom a szót az osztályvezető úrnak!

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Nem akarok hosszabb okfejtésbe bocsátkozni, de természetesen az a kitétel, hogy aki hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, ha nem következik be, de az elkövetési magatartás megvalósul, akkor kísérlet miatt ugyanolyan büntetési tétellel az elkövető büntethető. Ha viszont az alkalmas arra kitétel marad benne, akkor annak vizsgálata nélkül, hogy a konkrét eset minden körülményét figyelembe véve fennállt-e ennek a reális lehetősége, alkalmas lesz arra a tényállás, hogy büntethetővé tegyen olyan pénzügyi tranzakciókat, amelyeket egyébként nem biztos, hogy szükségesek uzsorakörbe vonhatóan büntetni. Ennyi a különbség, ami közöttünk van.

ELNÖK: Megértettem osztályvezető úr, szétnézek még egyszer.

Tehát a 3-as szám alatt Bárándy Gergely képviselő úr által benyújtott indítványt a kormány nem támogatta.

Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nincs ilyen. Egyharmadot sem kapott, nem támogattuk.

4. pont alatt Csiha Judit képviselőtársnőnk javaslatáról kérdezem a kormányt.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) 16 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 11. Tehát 16 igen és 11 tartózkodás mellett a bizottság támogatta a 4-es számú javaslatot.

Megköszönöm a kormány képviselőinek a jelenlétet és a segítséget.

DR. KÁRPÁTI GYÖRGY (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönjük szépen mi is.

ELNÖK: Ezt a napirendi pontot lezártam. Visszatérünk az eredetileg 2-es napirendi pontunkhoz. Köszönöm a kedves előterjesztők türelmét, de talán nem volt haszontalan ez az idő, át tudták tekinteni a kapcsolódó módosítókat.

A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényjavaslat (T/6306. szám) (Dr. Sándor Klára, Dr. Magyar Bálint, Dr. Kóka János, Gusztos Péter, Dr. Hankó Faragó Miklós és Geberle Erzsébet (SZDSZ) képviselők önálló indítványa) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Sándor Klárát és Magyar Bálintot az előterjesztő képviseletében megjelent képviselőtársainkat és Sömjéni László főosztályvezető urat az IRM-ből.

Elég szép számmal vannak anyagaink ehhez a napirendi ponthoz. Szeretném javasolni képviselőtársaimnak, hogy ezt a szép összefűzött 6306-os ajánlást vegyétek magatok elő. Ha megvan mindenkinek, akkor rögtön az 1-es pontot teszem fel, amely az Alkotmányügyi és az Emberi jogi bizottság indítványa, amely fogalomcserét takar.

Kérdezem az előterjesztőt támogatja-e, befogadja-e ezt az indítványt.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Azért nem támogatjuk, mert lesz olyan módosító javaslat, amit viszont fogunk támogatni, a kapcsolaton belülit fogjuk támogatni, úgyhogy ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tudtuk is, hogy alternatívák vannak, és önök dönthetnek.

A kormányt hadd kérdezzem meg.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mi ezt nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja sem az előterjesztő, sem a kormány. Kérdezem a kedves bizottsági tagokat, van-e köztünk, aki támogatja. (Szavazás.) Ilyen nincs. Egyharmadot sem kapott.

2-esről, az Emberi jogi bizottság indítványáról kérdezem az előterjesztőt.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Az előterjesztő támogatja.

ELNÖK: Főosztályvezető urat kérdezem.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mi ezt sem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Most ezt szeretném kérdezni a főosztályvezető úrtól.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A múlt héten felmerült az, hogy a családon belüli erőszak fogalmát változtassuk meg. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban elindult a gondolkodás erről, ez a javaslat is felmerült, felmerült az otthoni erőszak, a hozzátartozók, vagy a közvetlen hozzátartozók sérelmére elkövetett erőszak, tehát ez a három versenyzett. Házon belül az a többségi álláspont alakult ki, hogy a hozzátartozók közötti erőszak támogatható azért, mert a törvény maga az első paragrafusban meghatározza a hozzátartozók fogalmát, így egy egységes zárt rendszer alakul ki, értelmezhető és használható fogalomról van szó. A kapcsolati erőszak pedig túl tágan értelmezhető és az egzaktságát nem oldja meg kellőképpen, az otthoni pedig szintén, de ezen már túlvagyunk.

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr. Most egészen rendhagyó módon, hadd kérdezzem meg, hogy a 3-as számon, amikor a hozzátartozó közötti van, azt vajon támogatja-e az előterjesztő.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Ez alapján az indoklás alapján támogathatónak tartjuk azt is.

ELNÖK: Ez nagyon fontos információ volt. Kedves képviselőtársaim, miután a célunk az, hogy meglegyen ez a törvény és megoldjuk úgy, ahogy megfelelően végre lehet hajtani, engedjék meg, hogy visszatérjek a 2-eshez, mert ennek a szavazását nem zártuk le.

A 2-esnél az a helyzet állt elő, hogy az előterjesztő maga ezt tudná támogatni, támogatja, a kormány ellenben azt mondta, hogy nem támogatja.

Kérdezem a kedves képviselőtársaimat, hogy támogatják-e ezt a javaslatot. (Szavazás.) 13 igen. Van-e olyan, aki nem támogatja? (Szavazás.) (Nincs jelzés.) Kérem szépen, hogy a tartózkodók emeljék fel a kezüket. (Szavazás.) 14. Tehát ezt a bizottság nem tudta támogatni.

A 3-asról, az Emberi jogi bizottság által benyújtott indítványról az előterjesztő már nyilatkozott, de tegye meg, hogy megismétli.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Igen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormányt kérdezem.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mi ezt támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. A képviselőtársaimat kérdezem. (Szavazás.) Egyhangú igennel a bizottság támogatta.

Ebben nem jelöltünk be több idevonatkozó vagy ránk tartozó részt, mert túlvagyunk ezen. A kiegészítő ajánlás következik.

Itt az 1-es pontot: a Vidorné és társai által benyújtott indítványról kérdezem az előterjesztőt.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Támogatjuk és gondolom, hogy majd egy koherenciazavar kiküszöbölésével a címet és mindenhol a családon belüli erőszakot természetesen átírjuk a megszavazott változatra.

ELNÖK: Ez természetes. Köszönöm. Az előterjesztő támogatja.

A kormányt kérdezem.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, támogatják-e az 1-es pontot. (Szavazás.) 16 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 11. Tehát 16 igen, 11 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

A 2-es pontról kérdezem, a szintén Vidorné és társai neve alatt benyújtott indítványról az előterjesztőt.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Ha jól láttam, akkor itt a kiegészítő ajánlás 2-es és 3-as pontja egyetlen kifejezésben különbözik egymástól, méghozzá az 1/b. pont alatt felsorolt tartalomban, nem tudom, hogy jól láttam-e?

ELNÖK: Igen.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Támogatjuk, igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Itt is majd valószínű koherenciás összefüggések lesznek, tehát kitisztul ez a képlet. Ezt az előterjesztő támogatja. A kormányt kérdezem.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. A képviselőtársaimat kérdezem. (Szavazás.) 16 igen és 11 tartózkodás mellett a bizottság támogatta. Köszönöm.

A 3-as pontot szeretném ajánlani szíves figyelmükbe a képviselőtársaknak: Vidorné és Bárándy Gergely indítványát. Visszavonjuk, jelentem. Közben itt kapom a szakmai segítséget, tekintettel arra, hogy Bárándy képviselő úr nevében, bármennyire is szeretnék, nem nyilatkozom, mégis legyenek kedvesek szavazni.

Az előterjesztő nem támogatja, a kormány!

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Kedves képviselőtársaim, van-e, aki támogatja? Még én sem. (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen. Tehát nem támogattuk.

A 4-es indítványt Ékes Ilona képviselőtársnőnk jegyezte. Előterjesztőt kérdezem.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormányt kérdezem.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mi nem támogatjuk.

ELNÖK: Erről szeretnék kérni egy indokolást.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Képviselő asszony a következőt javasolja, főként a 4. § (2) bekezdése módosulna arra, hogy a rendőrség által hozható ideiglenes megelőző távoltartás meghosszabbítását nem automatikusan indítványozza az elrendelő rendőrség a bíróságon, hanem erre 72 órája legyen. Jelenleg úgy szól, ha a rendőrség távoltartást rendel el, akkor automatikusan kéri a bíróságot, hogy döntsön. A bíróságnak három napja van. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság megállapítja a megelőző távoltartást, akkor itt egy időbeli folytonosság van. Ha ezt elfogadjuk, akkor az időbeli folytonosság megszakad, hiszen elképzelhető, hogy nem rögtön, hanem 72 óra elteltével kezdeményezi csak. Ez véleményünk szerint nem szolgálja a közjogi intézmény célját, és az áldozat védelmét sem, ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Tehát úgy tűnik, ez garanciálisan jobb, ha az eredeti marad. Én megértettem, és visszakérdezek, mert már elfelejtettem, előterjesztő képviselője ezt az indítványt?

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Támogatjuk, természetesen megfontoljuk a támogatotti sorba való bevételt.

ELNÖK: Kormány nyilatkozott, hogy nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, aki támogatja, szavazzon. (Szavazás.) 11 igen. Van-e olyan, aki nem támogatta? (Szavazás.) 2. Kérem a tartózkodók kezét. (Szavazás.) 14-en tartózkodtak, ezért a bizottság nem tudta támogatni.

Magyar Bálint képviselő úr!

DR. MAGYAR BÁLINT (SZDSZ): Lényegében a családtagok véleményének a kikérése a lényeg ennek a javaslatnak? Mi lenne, ha kapcsolódó módosító indítvánnyal ezt bevennénk az eredeti szövegbe? (Rövid szünet. - Egyeztetés.)

ELNÖK: A döntés a következő, hogy ne itt húzzuk az időt. Gondolom, megtörtént erről a szavazás, én azt gondolom, menjünk tovább a kérdésben, nem foglalkozunk ezzel. Következik az 5-ös pont, Bárándy Gergely képviselő indítványa. Előterjesztőt kérdezem.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormányt kérdezem.

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem. (Szavazás.) Egyhangú támogatást élvezett, köszönöm szépen. Megyünk tovább. Ebben a kiegészítő ajánlásban nem találtunk többet.

A 6-os pont alatt, amit a tegnapi vitában is elmondtunk, nagyon visszatartó erő volt, hogy az előterjesztő kérésére ezt a tárca meg tudta oldani. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Támogatom.

ELNÖK: Támogatja. Kormány képviselője?

DR. SÖMJÉNI LÁSZLÓ (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Úgy látom, tisztelt bizottság, valamennyien örülünk ennek a megoldásnak. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatjuk. Köszönöm szépen.

Kedves képviselőtársaim, a mai nap folyamán került kiosztásra a következő módosító indítvány. Hallották képviselőtársaim, amikor beszéltünk erről, hogy gyermekjóléti és családsegítő...tehát lesz itt egy koherenciakérdés-rendezés. Miután ez több sebből vérzett, egyszer kimaradt a gyermekjóléti szolgálat, egyszer pedig benne maradtak az egyházak, aminek megtörtént a kivétele, köszönjük a jelzést.

Ugyanakkor a gyermekvédő szakma fedezte azt fel és köszönet nekik, hogy esetleg nem jó átfedések vannak ebben a törvényben és a gyermekvédelmi törvényben a jelzőrendszert illetően. Megint köszönöm, hogy meg tudtak csinálni egy olyan változatot, amelyet most kiosztottunk önöknek. A változat lényegéről főosztályvezető úr is segít elmondani, hogy miben áll. Arról tájékoztatom csak önöket, hogy arra ügyeltek a szakmabeli kollégák, hogy ne legyen átfedés, ismétlés, és ne legyen többször olyan, ami a végrehajtást nehezíti, vagy ellehetetleníti esetleg. Nem tudom, hogy volt-e ideje főosztályvezető úrnak megnézni jogilag. Kérdezem az előterjesztőt.

DR. SÁNDOR KLÁRA (SZDSZ): Nekem azok a megfontolások fontosak, amelyek alapján azt tudja mondani, hogy ha a gyermekek bántalmazása folyik, és a gyermekvédelmi törvénynek megfelelő jelzőrendszer működik, az rendben van. Nagyon fontosnak tartom, hogy mivel olyan önálló törvényről van szó, mint a hozzátartozók sérelmére elkövetett bántalmazás esetében, azt gondolom, ha felsorolja azokat a szervezeteket vagy embereket, felelősöket, akik a jelzőrendszert működtetik, akkor kárt nem okozunk, ezért nem látom indokoltnak a javaslatot.

ELNÖK: Megértettem az előterjesztő képviselőt. Most jogilag hadd kérdezzem meg főosztályvezető urat, miután benn van az önök eredeti javaslata, benn van egy olyan javaslat is, amely kivette az egyházakat és betette a gyermekjóléti szolgálatot. Tisztelettel azt javaslom kedves képviselőtársaimnak, hogy azért szavazzuk ezt meg... nem jó, visszavontam.

Magam részéről azért mégis azt mondom képviselőtársaknak, akiket illet, hogy megszavaznám, mert hogy ártani nem fog a törvénynek ez a javaslat, ebben biztos vagyok. Olyan kollégák dolgoztak rajta, aki autentikusak ebben. Az IRM részéről részt vett-e valaki ebben? Nem. Akkor most pontosan három percre felfüggesztem a bizottság ülését, három perc türelmet kérek.

(Rövid technikai szünet.)

Ugyanezt az eljárást fogjuk alkalmazni, hogy javaslom, kérem, szavazzuk meg, mert mindig eldöntheti az előterjesztő, hogy nem veszi be a támogatotti sorba is, ha kell, de kilencvenkilenc százalékig biztos vagyok benne, hogy jó, lesz időnk megnézni, de miután ennyire sietünk ezzel a törvénnyel, ez a hátulütője, de ez legyen neki az összes baja.

Most, ha ismételten feltehetem a kérdést, hogy az önök előtt fekvő bizottsági módosító javaslatot, amelyet az előterjesztő nem támogat, a kormánynak, az IRM-nek nem volt módja, hogy állást foglaljon, és ezzel bennünket segítsen, kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki megszavazza ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett, Béki Gabriella tartózkodott. Nem szavazat volt-e? (Nincs jelzés.) Egy tartózkodás mellett a bizottság elfogadta ezt a bizottsági módosítót.

Nem tudok több módosítóról, amiről nekünk ma itt beszélni kellett volna ebben a tárgyban. Ha mindenki ezzel így van, akkor szeretném megköszönni az előterjesztőnek, szeretném megköszönni a főosztályvezető úrnak, nagy munka volt és csak azt remélem, hogy nagyon hamar az emberek is fogják tudni, hogy azért szépen csöndben nagyon nagy dolgokat tudunk itt közösen alkotni a parlamentben. Köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot lezártam.

A helyettesítések kicsit változtak, amennyiben Érsek Zsolt képviselő úr fogja helyettesíteni Farkas Imre képviselő urat. Köszönöm szépen.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám), új/átdolgozott változat a T/6380. szám helyett) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Kedves bizottság, bármi váratlan, de a napirend szerint haladunk tovább és rátérünk a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számú törvényjavaslat új/átdolgozott változata T/6380. helyett című törvényjavaslat - a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatására.

Ezt a szép vastag kötetet kérem képviselőtársaim, kiegészítő ajánlás címen szerepel a T/6571-es - a lista is ott van a kedves képviselőtársak előtt.

Most viszont kedves képviselőtársaim, kérek szépen nagy figyelmet és szóljanak, ha valahol hibáztam volna.

Az első az 50/2-es, a 26-os oldalon. Dr. Czira Szabolcs képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a kormány képviselőjét.

Ennél a napirendi pontnál megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szikszainé Bérces Anna főosztályvezető asszonyt és Szelényi György főosztályvezető urat a Pénzügyminisztériumból. Most kezdjük meg a munkát.

Tehát az 50/2-es ponton: Czira Szabolcs képviselő úr indítványáról kérdezem a kormányt.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 11 igen. Aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatta.

A következő a 152/33-as, ez a 78. oldalon találják kedves képviselőtársaim: Teleki László képviselő úr indítványáról a kormányt kérdezem.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatja a kormány.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Egyhangú támogatásáról biztosította.

A 152/34-es a következő: Pokorni Zoltán képviselő úr javaslatáról a kormányt kérdezem.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaim? (Szavazás.) 11 igen. Van-e, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. A bizottság nem támogatta.

A következő a 152/35-öst: Tatai-Tóth András és képviselőtársai javaslatát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem, van-e aki támogatja. (Szavazás.) Nincsen. Egyharmadot sem kapott.

A következő a 171/1-es a 100. oldalon: Dr. Kövér László képviselő úr indítványát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 11 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem, a bizottság nem támogatta.

A 171/2-es a következő oldalon: Balog Zoltán és képviselőtársai indítványát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 11 igen mellett. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tehát 11 igen mellett, 16 nemmel a bizottság nem támogatta.

A következő a 171/3. Bernáth Ildikó képviselő asszony indítványát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) 11 igen és 16 nem mellett, nem támogatta.

A 178/10-es Török Zsolt képviselőtársunk indítványát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Képviselő úr visszavonta. Köszönöm.

178/11. a következő oldalon: Tatai-Tóth András képviselő úr indítványát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Mindenki tartózkodott, egyharmadot sem kapott.

A 180/1-es számon Török Zsolt képviselő úr indítványát a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja.

ELNÖK: Visszavonva.

A következő oldalon 180/2-es alatt: Tatai-Tóth András és képviselőtársai indítványát a kormány?

ELNÖK: Igen, azt támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) 16 tartózkodás. (Soltész Miklós: Bocsánat, hadd kérdezem, hogy mi a jobb.) (Winkfein Csaba: Lesz bizottsági módosító.) (Soltész Miklós: De ugyanitt Zánkán?) (Winkfein Csaba: Persze.) (Soltész Miklós: Akkor mi is tartózkodunk.)

ELNÖK: Tartózkodás, egyharmadot sem kapott.

181/1-es számon Török Zsolt képviselő úr. (Buksza Zsolt titkár: Egy kimaradt.)

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Visszavonjuk.

ELNÖK: Visszavonva.

Bocsánat, kihagytam egyet, elnézést, visszalépünk a 180/3-asra: Tatai-Tóth András ismételten. A kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Mindenki tartózkodik, egyharmadot sem kapott.

Ha jól hallottam, a 181/1-est Török képviselő úr visszavonta.

A következő: a 186/2-es ugyanezen a lapon: Tatai-Tóth András képviselő úr indítványát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem. (Szavazás.) Egyhangú támogatást kapott a bizottságtól. Köszönöm.

Következő lapon a 189/1-est, Horn Gábor képviselő úr indítványát a kormány támogatja-e.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Egy igen. Egyharmadot sem kapott.

Egyet lapozunk, és a 193/2-es, úgyszintén Tatai-Tóth András képviselő úr indítványát a kormány támogatja-e.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Kormány támogatja. A jegyzőkönyv számára ismételten bemondom, a 189/1-est, Horn Gábor képviselő úr indítványát 12 igennel, 15 nem ellenében nem támogatta a bizottság.

Most lapozzunk egyet, a 193/2-eshez, Tatai-Tóth András képviselő úr indítványához. Bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Egyhangúlag mindenki igent mondott erre az indítványra.

Követezik a 197/1-es, Soltész Miklós és képviselőtársai indítványa. Kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság? (Szavazás.) 11 igen, 16 tartózkodással a bizottság nem támogatta.

Kérem lapozzanak egyet, 114. oldal. 199/2-es, Kövér László képviselő úr indítványa. A kormány támogatja-e?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) 11 igen mellett, 16 tartózkodással a bizottság nem támogatta.

116. oldalon a 200/3-as, Világosi Gábor képviselő úr indítványa található. Kormány támogatja-e?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatta. (Jelzésre) Igen, Béki Gabriella képviselő asszonyé a szó.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Szólni szeretnék a bizottsághoz, mert itt a Baptista Szeretetszolgálat alapítványáról van szó, és nagyon csekély összeg átrendezéséről. Ehhez szeretném a bizottság tagjainak a támogatását kérni.

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést, képviselő asszony. Kormányé a szó.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Mielőtt a tisztelt bizottság szavazna, felhívnám a figyelmet, hogy ez hibás módosító, olyan helyről akar támogatást, ahol nincs is támogatás. Ezt ezért nem lehet támogatni. A cél érthető, csak ez nem olyan.

ELNÖK: Azt gondolom, kedves képviselőtársaim, az egy más kérdés, hogy van-e fedezet. Tehát a kormány nem támogatja, mert rossz helyről vesz el, a céllal egyetért. Kérdezem a képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Én egyhangú támogatást látok, képviselőtársaim. Köszönöm szépen, a bizottság támogatta.

120. oldalra lapozunk, 202/1-es, Soltész Miklós és képviselőtársai javaslatát a kormány támogatja-e?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 11 igen mellett, 16 tartózkodással a bizottság nem támogatta.

Egyet lapozunk, 122. oldalon 203/3-as, Tatai-Tóth András és társai indítványát a kormány támogatja-e.

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta a bizottság.

Egyet lapozunk, 124. oldalon 207/1-es, Farkas Imre úr indítványát a kormány támogatja-e?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottság? (Szavazás.) 11 igen, 16 tartózkodás szavazattal a bizottság nem támogatta.

Következő lapon 207/2-es, Pokorni Zoltán és Ángyán József képviselő urak indítványa. Kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) 11 igen, 16 nem szavazattal a bizottság nem támogatta.

Következő lapon a 209/1-es, dr. Magyar Bálint képviselő úr indítványa. Kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérjük szépen, hogy miért nem.

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nincs szükség erre a beírásra a következő miatt, mivel ezek önkormányzati támogatások, a nem önkormányzati fenntartású intézményeket fejezeti előirányzatból támogatjuk, és a költségvetési törvényjavaslat 30. §-a tartalmazza az erre való felhatalmazást, tehát erre nincs szükség. A forrás akkor is megvan enélkül, és nem beszéltünk még arról, hogy ezért nem kell a település működtetésétől elvenni a pénzt, mert megvan a forrás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kormány nem támogatta. Kérdezem a bizottságot, támogatja-e. (Szavazás.) Úgy látom, egyhangú tartózkodással a bizottság nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

Tovább megyünk. (Jelzésre.) Képviselő úr!

DR. ASZÓDI PÁL (Fidesz): Egyszer eldöntöttük, hogy ha a kormány nem támogat, egymondatos indokolást legalább ad, hogy miért nem. Az előzőnél nem volt, hogy miért támogatja, a következőnél kapásból megkérdeztük, hogy miért nem támogatja.

ELNÖK: Nincs főszabály. Abban maradtunk alelnök úrral, hogy attól, hogy valamit nem támogat a kormány, nem jelenti automatikusan, hogy indokolnia kell. Ellenben, amire mi kíváncsiak vagyunk, arra megkérjük az indokolást. Azért maradtunk ebben alelnök úrral, hogy időt spóroljunk, de ahányszor képviselő urat érdekli, természetesen azonnal megállunk.

Köszönöm szépen, folytatjuk a munkát.

127. oldalon 214/1-es Cseresnyés Péter és képviselőtársai indítványa. Kormány támogatja-e?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) 11 igen, 16 nem szavazattal a bizottság nem támogatta.

Következő oldalra lapozzunk, 221/1-es Teleki László és Török Zsolt képviselő urak indítványa. Kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Nagyon örülünk. Bizottság? (Szavazás.) 16 igen mellett, 11 nem szavazattal a bizottság támogatta az indítványt.

Lapozunk képviselőtársaim, nem is keveset, és megpróbáljuk megtalálni a 227/...(Jelzésre.) Béki Gabriella képviselő asszony!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Szeretném megérteni az előző pontban szavazott módosító tartalmát, mert nekem ránézésre úgy tűnik, hogy a bölcsődei normatívát csökkenti. Bocsánat, előirányzatot. A bölcsődék, közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséről van szó, ahova be lett tervezve 4 milliárd 350 millió, és levette 4 milliárd 100-ra. Azt szeretném tudni, hogy ezt miért támogatjátok?

ELNÖK: Köszönöm a felvetést. A 227/1-es indítványhoz legyen kedves, képviselőtársnőnk lapozzon, meg fogjuk várni. (Béki Gabriella: Igen.) Vissza fogok térni addig is a 221/1-esre. (Béki Gabriella: Nem mindegy, hogy honnan vesszük le.)

ELNÖK: Megértettem. Még egyszer mondom a jegyzőkönyv számára, nem támogattuk, 12 nemmel ezek szerint, mert akkor Béki Gabriella képviselőtársnőnk így szavazott, tehát 12 nem szavazattal, 15 igennel a bizottságunk támogatta.

A150. oldal 233/3-as: Lamperth Mónika és képviselőtársai indítványát a kormány.

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem. (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, ezért a bizottság nem támogatta.

233/4-es: Gulyás Dénes és képviselőtársai, valamint Vidorné és képviselőtársai indítványát a kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottságot már meg sem kérdezem. Köszönöm szépen. Egyhangú támogatás és örülünk neki, hogy így egybecsengtünk.

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Azt mondtuk, hogy a kormány nem támogatja, de megjegyeztem, hogy nem tökéletes. Amik itt vannak, azok jók, de a számítási részt még hozzá kell írni, az önkormányzati csomagban ezt rendezni fogjuk.

ELNÖK: Nagyon köszönöm főosztályvezető-helyettes úr.

Most viszont a 233/5-ös szám alatt Gulyás Dénes és Halász János képviselő urak javaslatát a kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Szintén támogatja ugyanezen indokkal.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Egyhangúan támogatja. Köszönöm.

233/6-os: Dr. Kovács Zoltán és képviselőtársai indítványát a kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) 11 igen mellett, 16 tartózkodással a bizottság nem tudta támogatni.

A 160. oldalon a 244/4-es - lap alja - Kökény Mihály és Schvarcz Tibor képviselő urak javaslatát a kormány?

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 16 igen mellett 11 tartózkodással a bizottság támogatta.

Ebben a könyvben nem jelöltünk ki többet, de Winkfein képviselő úr javasol egyet.

WINFKEIN CSABA (MSZP): Köszönöm szépen. Javaslatom lenne, hiszen Béki képviselő asszony előhozta a 221/1-nél, hogy az miről is szól. Az a 227/1-nek a lába, tehát azt javaslom, hogy arra szavazzunk egyet, hiszen szerintem, idetartozik a bizottsághoz, tehát szavazzunk a 227/1-ről. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérem szépen, csak az alelnök úr külön kívánságára azért szavazzunk, hogy ezt a Mikulás hozza ajándéknak, mert egyébként már megszavaztuk.

Képviselőtársaim, a 227/1-es: Teleki László és Török Zsolt képviselő urak indítványát, előterjesztését a kormány?

SZELÉNYI GYÖRGY (Pénzügyminisztérium): Támogatja, a módosítónak ez a célja, ami ott van.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 15 igen mellett 12 tartózkodással a bizottság támogatta. Köszönöm. (Jelentkezésre.)

Török Zsolt képviselő úrnak adom meg a szót, kérem a kormány maradjon.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Köszönöm. Bizottsági módosító indítványokra tennék javaslatot. Tatai-Tóth András, illetve Török Zsolt néven több indítvány is futott, amit nem támogattunk, illetve jeleztem, hogy visszavontuk.

Kiosztásra került az ülés elején bizottsági módosító indítvány címén. Az ifjúsági központ épületének címmel kezdődik az indoklás szövege, ha azt veszik maguk elé képviselőtársaim elsőként, akkor a Budapesti Európai Ifjúsági Központ fejlesztéséhez irányoz elő plusz 14,6 millió forintot.

ELNÖK: A kormánynak volt ideje megnézni. Egy kis türelmet kérnék, amíg átnézik ezeket a módosítókat.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): A következő lenne még a zánkai majd és utána a nemzeti drogstratégiával kapcsolatos, ez a három módosító indítvány.

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Szeretném megkérdezni, hogy pontosan mi ez az Európai Ifjúsági Központ, hol van ez, mit csinál.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Az első javaslat a Budapesti Európai Ifjúsági Központ plusz 14,6 millió forintos támogatását jelöli meg.

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Mit csinál, hol van, kik ezek, mit csinálnak. Azért teszem fel a kérdést, mert jó ez a pluszösszeg, de mondjuk, a nagycsaládosok nem kaptak meg 30 milliós támogatást, tehát honnan jön így a plusz 14,6 millió.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Ez nem civil szervezet, ez a Budapesti Európai Ifjúsági Központ egy magyarországi intézmény, itt van Budapesten - az európai ifjúsági ügyek kapcsán erre támaszkodik a kormányzat is. (Dr. Aszódi Pál: Jog és hatáskör szerint ki vezeti, ki működteti?)

ELNÖK: Elnézést kérek, akkor visszatérünk itt a parlamentáris formákhoz. Először Török Zsolt képviselő úr válaszolt. Úgy hallom, itt van további kérdés.

Aszódi képviselő úré a szó.

DR. ASZÓDI PÁL (Fidesz): Szeretném tudni, hogy ki működteti, miről van szó, milyen feltételek mellett, milyen szervezeteket, milyen ifjúsági szervezeteket mozgat, kiket mozgat, mit csinál ez az ifjúsági ház?

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr.

Török Zsolt képviselő úré a szó!

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Köszönöm. Hadd kérjek egy kis kormány segítséget, ha lehet, akkor a kormány képviselői válaszoljanak.

ELNÖK: Kit tisztelhetünk a kormány képviselőjében? - és öné a szó!

HAÁG TIBOR (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen elnök asszony. Haág Tibor vagyok, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője.

Ezt a Budapesti Európai Ifjúsági Központot egy nemzetközi egyezmény alapján a Szociális és Munkaügyi Minisztérium működteti, üzemelteti az épületet, karbantartja, ezeknek a költségeit fizeti. Itt európai uniós képviselők dolgoznak, és az ifjúsági jellegű feladatait látja el; pontosan a tevékenységét naprakészen nem ismerjük, mert nem minisztériumi dolgozók dolgoznak ebben az épületben.

Tehát tulajdonképpen a kormány azt vállalta annak idején, hogy ezt az épületet biztosítja az uniós kollegák számára. Ennek az épületnek az üzemeltetése a minisztériumra szállt az ICSZEM megszűnésével, mint jogutód és ennek az épületnek van egy folyamatos vállalt beruházási üteme, minden évben minden szintet felújítunk tulajdonképpen, mert igen leromlott állapotban van. Ez a 14,6 millió forintos kiegészítés azt célozta, hogy azt a 38 millió forintot - emlékeim szerint -, ami ezen a törvényi soron jelenleg jóváhagyás alatt van, ezt kiegészítse, mert olyan beruházási tervekkel rendelkezünk a következő évre, aminek a bekerülési költségéhez ez az összeg hiányzott.

Amit alelnök úr említett, hogy a NOE-nak nem jutott. Kérdés nélkül hadd mondjam, hogy van egy olyan képviselői indítvány, amelyik a kormány támogatását élvezi, ahol 20,2 millió forint jóváhagyására kerül sor az egyik tárca által képviselt fejezeti kezelésű előirányzatra - fejből nem tudom a nevét, nagyon hosszú neve van, meg tudom mondani, meg tudom nézni. Azzal az a célunk, hogy ha a NOE egy szakmai programot benyújt a minisztérium számára, akkor szakmai program támogatásában részesülne. A tárca elég nagyarányú elvonásokban volt érintett, így nem volt lehetősége csak működést támogatni, tehát arra koncentrálnánk, hogy feladatvégzést támogatnánk, ezzel az átcsoportosítással próbáljuk megteremteni a lehetőségét, hogy a NOE forráshoz juthasson.

Ezenkívül a NOE-val kapcsolatban azt szeretném mondani, mindannyian tudjuk, hogy 146 egyesülete van a NOE-nak a hét régióban. Minden egyesület darabonként az NCA-ba pályázhat 7 millió működési költségre, és 11 millió forintos szakmai programra. Ezt 146-tal felszorozva elég komoly összeghez tudna hozzájutni az egyesület. Ezzel a lehetőséggel nem élt.

Van még egy lehetősége a NOE-nak: megnéztem az Interneten, mert elérhető a közhasznúsági jelentése. Megnéztem, hogy az egyszázalékos befizetések alig haladják meg az ötmillió forintot. Az NCA-ban arra a propagandára szintén lehet pályázni, hogy minél nagyobb arányban tudjon részesülni abból a befizetésből. Ezeket összerakva döntött úgy a tárca felső vezetése, hogy külön nevesített törvényi soron nem biztosít neki működést, de egyéb más lehetőségei megvan az egyesületnek, hogy ne csak ugyanilyen szintű, hanem még magasabb forrásokhoz jusson, mint az előző években.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre.)

Soltész Miklós alelnök úré a szó!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen. Főosztályvezető úr kicsit hosszabban fejtette ki a NOE-val kapcsolatos véleményét, mint amennyit rászánt az ifjúsági központ kérdésére. Legalább ne hozták volna zavarba elnök asszonyt, hogy úgy fogalmaznak az indoklásnál, hogy az ifjúsági központ épületének felújítására komplett kiviteli tervvel rendelkezünk. Többes szám első számban, mármint dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi elnök asszony.

Önök átadták ezt a javaslatot, mert valamiért fontos ez a központ önöknek. Senki igazából konkrétumot nem tud mondani, hogy mit csinál ez a központ, mert állítólag nem dolgoznak ott a tárca képviselői. Akkor én mégis csak azt mondom, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, amely évek óta, sőt, két évtizede fejti ki tevékenységét..., többen is ott voltunk, többek között Török Zsolt képviselőtársam is azon a találkozón, ahol hitet tettünk ennek fontossága érdekében. Azt gondolom, hogy talán nem vehető egy kalap alá, és kár, hogy ilyen indokokkal adnak kevesebbet a NOE-nak, és adnak egy olyan intézménynek, amely egyébként úgy néz ki, hogy valakinek a kegyeltje, de senki nem tudja, hogy kinek. Tehát én ezt a javaslatot, amit Török Zsolt képviselőtársunk javasolt, azt gondolom, nem kellene támogatni semmiképp sem. Még egyszer mondom, elnök asszonyt olyan helyzetbe hozták, ami szerintem nem méltó.

ELNÖK: Köszönöm, alelnök úr. Ismételten felteszem a kérdést. Az ifjúsági központ épületének felújítására született bizottsági módosító indítványt a kormány támogatta. A bizottság pedig 14 igen mellett, 2 tartózkodással, 11 nem ellenében támogatta, benyújtja a javaslatot. Következőnél megkérem Török képviselő urat, hogy interpretálja.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): A Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Kht. plusz támogatására 85,2 millió forint forrást javasolnánk. Ez hasonló egyébként Tatai-Tóth András és Mohácsi József képviselő urak által benyújtott indítványhoz.

ELNÖK: Kormányt kérdezem a zánkai támogatással kapcsolatban.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Ha megengedi, elnök asszony, mi ebben tartózkodnánk, tekintettel arra, hogy nincs kormány felhatalmazásunk arra, hogy a beadandó módosítóról nyilatkozzunk.

ELNÖK: Megértettük, köszönöm. A bizottságot kérdezem, ki az, aki Zánkát támogatja. (Szavazás.) Egy tartózkodás mellett a bizottság egyhangúlag támogatta.

Harmadikat kérem képviselő úrtól.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. A harmadik a nemzeti drogstratégiával kapcsolatos prevenciós tevékenységek, és itt már kicsit ki is bővül. Drog, AIDS-prevenció, egyéb ügyek is bejönnek, ez 50 millió forintos plusz előirányzatot tartalmaz.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Kormányt kérdezem, támogatja-e.

SZIKSZAINÉ BÉRCES ANNA (Pénzügyminisztérium): Szintén ugyanez a helyzet.

ELNÖK: Bizottságot kérdezem, ki az, aki támogatja az indítványt? (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

Kedves képviselőtársaim, van-e még indítványuk, amiben esetleg nem döntöttünk. Ha nincs, megköszönöm és bejelentem, hogy a 4-es napirendi pont tárgyalását befejeztük, nagyon szépen főosztályvezető hölgynek, úrnak, hogy rendelkezésünkre álltak, és az SZMM képviselőjének is köszönöm, hogy itt járt.

Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6647. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Most pedig áttérünk az 5-ös napirendi pontra, amely az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatnak a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatait tárgyalja majd meg.

Szeretném tisztelettel köszönteni Kőnig Éva főosztályvezető asszonyt, Fekete László főosztályvezető-helyettes urat és Kisgyörgyné Cziráki Andrea főosztályvezető-helyettes asszonyt, mindhármukat a Szociális és Munkaügyi Minisztériumból. Kérem kedves képviselőtársaimat, hogy a vitához a kiegészítő ajánláscsomagot vegyék maguk elé. Ha ez megvan, akkor máris kezdünk az 1-es ponttal, amely Béki Gabriella és képviselőtársai indítványát tartalmazza. Kérdezem a kormány képviselőit, támogatják-e ezt a javaslatot.

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Bizottságot kérdezem. (Jelzésre.) Tessék!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Ez a módosító indítvány szól arról, hogy sikerül általában az együttműködési kötelezettséget három hónapra csökkentve előírni, akkor a hajléktalanoknál legyen ennél rövidebb idő, hiszen kevéssé képesek egy huzamosabb együttműködésre. Köszönöm.

ELNÖK: Átadom a szót a minisztérium képviselőjének.

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az a megítélés és az a döntés született, hogy három hónaptól a hajléktalanok se mentesüljenek, először mindenképp próbálkozzanak az elhelyezkedéssel, illetve a munkaügyi szervek őket elhelyezni, és a három hónap olyan rövid időszak, hogy annál lejjebb már nem kívánták venni.

ELNÖK: Kérdezem, van-e még további kérdés, ha nincs. A kormány nem támogatta a hajléktalanoknak egy hónapra történő csökkentést. Kérdezem a bizottság tagjait, ők támogatják-e. (Szavazás.) úgy látom, hogy 16 igen és 11 tartózkodás mellet a bizottság támogatta. (Winkfein Csaba távozik az ülésről.)

Winkfein Csaba alelnök úrtól is elköszönünk, akit Szabados Ákos képviselő úr helyettesít.

2-es, Czomba Sándor és képviselőtársai indítványa. Kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Szétnézek, bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) 11 igen, 16 nem szavazattal a bizottság nem támogatta.

3-as számon dr. Szabó Éva és képviselőtársai indítványa szerepel. Kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Bizottságot kérdezem, van-e aki támogatja? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag nem támogatta, egyharmadot sem kapott.

4-es számon Béki Gabriella és képviselőtársai indítványa szerepel. Kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Képviselő asszony, kér-e indokolást? Tessék, átadom a szót.

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ugyanaz, ami az előző ülésen is elhangzott, hogy fontosnak tartjuk, hogy egybefüggően meglegyen a 30 nap, és ennél nagyobb vállalást mint minimumot nem látunk ebben a pillanatban reálisnak. A nem egybefüggő 90 nap nagyon szétaprózódik az év során.

ELNÖK: Köszönöm az indokolást. A kormány nem támogatja ezt az indítványt.

Képviselőtársaimat kérdezem, van-e aki támogatja. (Szavazás.) 13 igen. Van-e, aki nemmel szavaz? (Szavazás.) 4 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 8. A bizottság támogatta.

5-ös számon: Vidorné és Török Zsolt képviselő úr javaslatát a kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 16 igen mellett, 11 tartózkodással a bizottság támogatta.

6-os számon: Nagy László képviselő úr nyújtott be módosító indítványt.

A kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, van-e aki támogatja. (Szavazás.) 2 igen. Egyharmadot sem kapott, a bizottság nem támogatja.

7-es szám alatt Vidorné és Török Zsolt indítványát a kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 16 igen mellett, 11 tartózkodással a bizottság támogatta.

8-as szám alatt: Vidorné Szabó Györgyi, Török Zsolt és Béki Gabriella képviselők indítványát a kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. A tisztelt bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 16 igen mellett, 11 nemmel a bizottság támogatta.

9-es szám alatt: Soltész Miklós és Bernáth Ildikó képviselők javaslatát a kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 12 igen. (Soltész Miklós Török Zsolt igen szavazatára reagálva: Érti a lényegét.) Van-e olyan, aki nem támogatja? (Szavazás.) Megállunk egy kicsit. (Zaj, beszélgetés.) Figyelmet kérek.

A 9-es indítványról van szó. A 9-es indítvány, amely Soltész Miklós úr és Bernáth Ildikó képviselő asszony javaslatát illette - még egyszer megkérdezem. A kormány nem támogatta. A bizottság igen szavazata összeáll abból, hogy 11 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Nincs olyan. Tartózkodás? (Szavazás.) 16. A bizottság nem támogatta. Köszönöm.

10-es: Vidorné, Török Zsolt képviselők indítványát a kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Köszönjük. A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 11. Tartózkodás? (Szavazás.) 1. A bizottság támogatta.

11-es szám alatt: Szabó Éva, Szép Béla és képviselőtársaik indítványát a kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. A bizottságot kérdezem. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs, egyharmadot sem kapott.

12-es sorszámon: Czomba Sándor képviselő úr és társai indítványát a kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. (Soltész Miklós: Indoklás.) Szeretnénk indoklást hallani.

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az idősek otthonaiban a férőhelyek bizonyos százalékának önköltségi áron történő igénybevételével kapcsolatban olyan döntés született, hogy nem támogatjuk ezt a javaslatot. Ennek oka egyrészt az, hogy nem minden intézmény tud ilyen lehetőséggel élni, csak a jobban felszerelt, nyilván ahol erre kereslet kínálkozik; másrészt pedig a szociálisan rászorulók férőhelyeinek a terhére tudna ez megvalósulni és elsődleges szempont, hogy a meglévő férőhelyek a rászorulóknak, tehát akik jövedelmi, illetve szükséglet vizsgálat alapján megfelelnek az elhelyezési kritériumoknak, az ő elhelyezését biztosítsák az intézményi férőhelyek, ezért a kormány ezt nem támogatja.

ELNÖK: Köszönöm.

Soltész Miklós alelnök úré a szó!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Megértem a kormánynak az indoklását, mert nyilván a tavalyi módosítással szembemegy bizonyos szempontból. De arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt lehetőséget biztosít arra, felvehető, tehát abszolút feltételes módban fogalmaz pontosan azért, hogy ha egyes szociális, vagyis idősotthonok nem tudják feltölteni az idősotthoni férőhelyeiket, ezek után, akiket így felvesznek, nem kérnek, nem is kaphatnak állami támogatást - ez benne van. Ez mégiscsak a bentlakóknak a lehetőségeit javítja, mert jobban eloszlik az a költség, amit befizetnek, tehát több bevétele lesz az idősotthon fenntartójának, magyarán az ellátás jobb lesz. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt a mondatot, hogy akiket így vennének fel, állami normatíva hozzájárulás igénybevétele nélkül, tehát nem kérhet állami normatívát az így felvett idős emberekért, ezért javaslom, hogy ezt támogassák képviselőtársaim.

ELNÖK: Köszönöm képviselő úr. Egy pillanatig azért álltam meg, mert van itt néhány bizottsági módosító indítvány, amelyik egy része tervezet, ami ezzel foglalkozik, de ez nem ugyanaz.

Megértettük az alelnök úrnak az indokolását. Ez volt a 12-es számú Czomba képviselő úr és képviselőtársai indítványa. A kormány azt mondta, hogy nem támogatja.

A bizottságot kérdezem. Aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Volt-e, aki nem támogatta? (Szavazás.) Nem volt. Aki tartózkodik, kérem, az emelje fel a kezét! (Szavazás.) 12 tartózkodással a bizottság támogatta ezt az indítványt.

13-as számon: Czomba Sándor és képviselőtársai indítványa. Mi a különbség?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem látunk különbséget, nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Ha kell, akkor itt visszavonjuk, de szerintem ez kétszer vitték be.

ELNÖK: Ez ugyanaz. Ebben nem foglaltunk állást.

14-es szám alatt Soltész Miklós és képviselőtársai indítványát a kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ezt a javaslatot nem támogatja. A szándékkal egyetért és van is ehhez kapcsolódó javaslat, de pont nem ezzel az összefüggéssel, tehát a 120 napos időtartam helyett más javaslattal értünk egyet, ezzel így nem.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Megkérdezem, hogy mi a más javaslat, mert akkor nyilván annak megfelelően próbálom meggyőzni képviselőtársaimat.

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az azonnali elhelyezés lehetőségével egyetért a kormány, tehát 3 hónap időtartammal - nem 120 nappal, hanem a 90 napos időtartam javaslattal tudunk egyetérteni.

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): A 16-ost támogatja a kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Igen. Ez a 14-es volt. A 15-ös szándékával is egyetértünk, egy kicsit pontosabb megfogalmazással. A mi javaslatunkban a költségvetési forrásokra vonatkozó megfogalmazás is szerepelne - a szándékkal - mind a kettővel - egyetértünk, csak más megfogalmazással.

ELNÖK: Elnézést, hogy én is értsem, miről van szó. Tehát a 14-esre azt mondta a kormány, hogy a szándékot támogatja, ezt a formát nem. De a 16-os - és kérem, hogy nézzék meg képviselőtársaim - azt tartalmazza, ami a 14-esben benne van, csak további kiegészítésekkel.

Azt kérem képviselőtársaimtól, ez egyébként kapcsolódó, tehát nekem is megvolt szó szerint ez a szöveg, mint bizottsági módosító, de miután láttam az önök neve alatt, természetesen, mint bizottságit kivettem - tehát ez szerepel, ezért kerestem a többiben. Szó szerint megegyezett és ezt behoztam volna bizottságiként.

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Igen. A 16-ost megtámogatjuk.

ELNÖK: A 14-es visszavonva.

A 15-ös következik: Soltész Miklós és képviselőtársai javaslatát a kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja, a 16-ost támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. (Soltész Miklóshoz fordulva: Szavazzunk, vagy visszavonjátok ezt is?) A kormány nem támogatja. A bizottságból ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 11 igen.

Vegyük számba: elment Török Zsolt képviselő úr, ki az, aki őt helyettesíti. Nincs ilyen. Akkor most itt hányan vagyunk? 13-an. Tehát 11 támogató és 13 ellenző szavazattal a bizottság nem támogatta.

Ellenben a 16-ost a kormány támogatja-e?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Bizottság? (Szavazás.) Egyhangúlag támogatja, ha jól láttam.

17-es, Soltész Miklós és képviselőtársai javaslata. Kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Bizottság? (Jelzésre.) Megkérdezi képviselő asszony, hogy miért.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Azt szeretném megkérdezni, hogy ezekben az esetekben miért mondunk le a jövedelemvizsgálatról?

FEKETE LÁSZLÓ (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Mert minden költséget vállal, és egyébként pedig egészségügyileg rászorul. Inkább gyorsítja és könnyíti. Ugyanaz az indoklás, mint az előzőben, itt is a lényeg az, hogy feltöltik a helyeket, mert egyébként szegényebb ellátottra is több jut.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Attól tartok, hogy egy ilyen szabályozás hordoz olyan veszélyt, hogy a fizetőképes betegek beelőzik a rászorultakat. A helyek feltöltésénél ez egy szempont.

ELNÖK: Az a 15 százalék lett volna, mert ott nem volt feltétel, ez viszont éppen megszűri az egyéb feltételek mellett, ha jogosult az elhelyezésre. De ha kifizeti a pénzt, akkor nem kell vizsgálni, hogy miért kell lecsökkenteni, ha vállalja, hogy kifizeti. Ha minden egyéb feltételnek megfelel, egy eljárást küszöböl ki a rendszerből, egy felesleges vizsgálati eljárást. Azt gondolom, kedves képviselőtársaim, a kormány támogatását élvezte ugyebár. Képviselő asszony, mehetünk tovább? Köszönöm.

Ugyanilyen bizottságink van. Szó szerint ilyen? Nem. De ha szó szerint ilyen, már láttunk ilyet.

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Annyival másabb, hogy ott a költségvetési forrás is biztosítva van, tehát hogy milyen normatíva kapcsolódik hozzá. A legalacsonyabb normatíva, mert az mindenféle szolgáltatásra, az alap és szakosított bármelyik formájára érvényes lehet, de információnk szerint a költségvetés is megoldja ezt a problémát. Tehát mi annyival egészítenénk ki, hogy milyen tartalmú normatíva kapcsolódik hozzá, hiszen nincs jövedelemvizsgálat.

ELNÖK: Köszönöm, megértettem. Mi is hoztunk volna egy hasonlót, a szándékkal egyetértünk, bár ez rendben van, megnyugtatnám képviselő asszonyt. Kormány támogatja. Bizottság? (Szavazás.) 24 igen, 1 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

Most jön a 18-as, Soltész Miklós és Bernáth Ildikó indítványa. Kormány?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Ez is megvan nekünk a bizottsági szövegében, hoztuk volna, magam is támogatom. Kérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyhangú támogatást élvez. Köszönöm.

19-es, Gúr Nándor és képviselőtársai indítványa. Kormány?

FEKETE LÁSZLÓ (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: Támogatja. Kérdezem a bizottságot. (Szavazás.) Egyhangú támogatást látok. Béki képviselő asszony? (Bólint.) Igen, bólintott.

20-as, Burány Sándor képviselő úr indítványa. Kormány?

FEKETE LÁSZLÓ (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Bizottság? (Szavazás.) 14 igen mellett, 11 tartózkodással a bizottság támogatta.

21-es számon Vidor, Béki és Török képviselők javaslata szerepel. Kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Bizottságot kérdezem, támogatja-e. (Szavazás.) Egyhangúlag támogatta.

22-es számon Vidor, Török képviselők indítványa szerepel. Kormány?

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: Támogatja. Bizottságot kérdezem, támogatja-e? (Szavazás.) Egyhangú igennel támogatja.

Úgy látom, ezzel a kis füzetkét befejeztük, van azonban még, kedves képviselőtársaim, és kérem még a kormány szíves segítségét, számos olyan indítvány van, amely nem mind a mi kútfőnkből pattant elő. Ezt előre szeretném megjegyezni. Most, amikor a kollégák átfésülték, hogy rendben legyen ez a törvény, néhány olyan passzust találtak, amelyet kértek, hogy amennyiben a bizottság támogatja, tegyük rendbe.

Kiosztottunk 5 darabot, ebből az előleget tegyük a legvégére, arról beszélnünk kell, alternatíva lesz. Négy darab egylapos.

Mindjárt ami úgy kezdődik, hogy 8. §, és azt mondja, hogy a szociális törvény 117/D. pontja helyébe lép. Ez az, amiről imént osztályvezető asszony említést tett. Ugyanaz, amit önök benyújtottak, az csak egy passzusból állt, ez ki van egészítve másikkal. Azt mondta kedves osztályvezető asszony, hogy miután azt beszavaztuk, az ide illeszkedő részre szükség van-e, hogy ezt itt megszavazzuk?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Információim szerint a költségvetés rendezi a kérdést, de így lenne megnyugtatóbb, ha ez itt elfogadásra kerülne.

ELNÖK: Akkor én indítványozom a bizottságnak. Az egyik passzus, amit önök benyújtottak, a másik passzus rendezi ennek a költségvetési oldalát, hogy ne kelljen kitalálni a jogalkalmazónak, hanem tudja, hogy mennyit igényelhet erre az ellátásra. Kormány támogatja. Kérdezem kedves képviselőtársaimat, támogatják-e. (Szavazás.) Egyhangú igen, nagyon szépen köszönöm. Ez volt az egyik bizottsági módosítónk.

A másik, kedves képviselőtársaim szintén a 8. §-t illeti, és azt mondja, hogy a szociális törvény 65. § (1) bekezdéséről szól, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatos. Emlékeznek, kedves képviselőtársaim, olyan passzus van a szociális törvényben, ami nagyon szigorúan megszabja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az az önkormányzat vagy szolgáltató végezhet csak, amely egyébként házi gondozást is biztosít. Nyilván itt szerettük volna kiküszöbölni azt, hogy voltak, akik nagyon jól megéltek a dologból. Merev szigorítással sikerült az önkormányzatokat, együttműködő kistelepüléseket kicsit rossz helyzetbe hozni. A tárca megkonzultálva a kistérségekkel készítette ezt az indítványt, és felhívhatom a figyelmét az indokolásra kedves képviselőtársaimnak, abból nagyon jól lehet látni, hogy ez önkormányzati fenntartókra vonatkozik, tehát a segítséget csakis az ő irányukba adja meg. Ezt fel tudtam vállalni a tisztelt bizottság nevében. Kormány támogatja-e?

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Igen, persze.

ELNÖK: Támogatja. Megkérdezem a tisztelt bizottságot. (Szavazás.) Egyhangú támogatást élvezett. Köszönöm szépen.

Következő bizottsági indítvány szintén a 8. §-al kezdődik, és azt mondja, hogy a szociális törvény 115. § (1) bekezdését módosítja, amely pontosítja az ellátás támogatását, hogy mióta ez a törvény megváltozott, miképpen áll össze a fizetnivaló. Erről rendelkezik ez a jogszabály, illetve módosítás. Kormányt kérdezem.

KISGYÖRGYNÉ CZIRÁKI ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Megint azt mondtam, hogy felmertem vállalni, mert úgy látom, hogy így lesz korrekt az elszámolás.

A bizottságot kérdezem. (Szavazás.) Egyhangú támogatást kapott. Köszönöm.

Utolsó előtti megbeszélnivalónk az 5-ös paragrafus van a papír közepén, és a szociális törvény második fejezetének első címét egészíti ki. Ez már az előleges. Bocsánat.

Kérném szépen, engedjenek meg kettő bevezető mondatot. Emlékszik a tisztelt bizottság, hogy a múlt alkalommal előttünk és önök előtt volt egy előre kiosztott anyag, ez az előleg, hogy a segélyre, erre-arra előleget lehet felvenni a rászorultnak. Ezzel próbált a jogalkotó egy lehetőséget adni annak, hogy ne az uzsoráshoz menjen, ha hírtelen megszorul az illető, hanem legyen módja a saját járandóságát, hogy úgy mondjam - felvenni.

Akkor nem is volt módunk ezzel foglalkozni, kértem önöket, hogy legyenek olyan kedvesek, alaposan tekintsék át és a tárca is két variációt készített el. Kiosztásra került, önök előtt kettő javaslat van, egy kétlapos - és ez zavart meg az imént - és egy egylapos variáció. A mennyiség a minőséget is meghatározza. Azért hagytam alternatívát, mert azt kérem, hogy ezt érdemben a bizottság, legalábbis vitassuk meg, és ha elfogadjuk, úgy legyen elfogadva, hogy tudjuk, miről rendelkezünk.

A rövidebb mindössze kettő bekezdésből áll, tulajdonképpen elmondja, hogy a szociális ellátás terhére lehet előleget felvenni, minden mást az önkormányzat helyi rendelete szab meg. Ez az egyik variáció.

A másik variáció kedves képviselőtársaim, a hosszabb lélegzetű, amely azt mondja, hogy bizonyos fontosabb szabályokat maga a törvény állít fel, aminek természetesen több pozitív oldala is van. Felállítja, elmondja, hogy mennyi lehet - sőt bocsánat, elnézést, az 50 százalékot nem láttam a másikban -, tehát amelyik a részletesebb mindent megmond, hogy ki, mikor, hányszor, mettől-meddig, mennyit, hogyan, s miképp, tehát nem bízza a helyi jogalkotásra, nem bízza a helyi rendeletre, hanem a törvény maga mondja meg, hogy mi legyen.

Kedves képviselőtársaim - a polgármestereket kérem, akik nyilván megnézték már a múltkor is, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani - az elvi támogatását adnám meg ennek a módosításnak, mert mégiscsak jobb, ha a rászorult a saját jövedelmét oszthatja be önkormányzati segítséggel, minthogyha hírtelen megszorul, és rá kell fanyalodjon erre a nagyon elítélt uzsorakamatra adott támogatásra.

Tehát, ha indítványozhatom - már mind a kettővel volt módom egy kicsit többet foglalkozni - őszintén szólva szívesebben a bővebbet, tehát ami jobban megfogja, jobban meghatározza, tehát segíti ennek a jogintézménynek a bevezetését is egyben. Mert tartok tőle, ha odabízzuk, szerencsétlen önkormányzatok nem fogják megcsinálni, márpedig nekünk most nem az a cél, hogy ne legyen meg, hanem az a cél, hogy meglegyen még akkor is, ha mi sem tudunk tökéleteset alkotni, és menet közben a gyakorlat megmutatja, hogy kell-e és hogyan változtatni. Ezért most indítványozom a bővebbet.

Polgármester úrnak, Érsek Zsoltnak adom meg a szót!

ÉRSEK ZSOLT (MSZP): Ismerve az önkormányzatok költségvetési nehézségeit, nem fogják a költségvetési rendeletet megcsinálni, ha szeretnénk érvényesíteni a szándékunkat, akkor a másodikat javaslom.

ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy gyakorló polgármesterként megerősít, magam is ezt tudtam volna mondani, hogy a bővebb, a komolyabb és a részletesebb szabályozást tartalmazó változatot terjesztem önök elé és kérem támogatásukat. (Jelentkezésre.)

Béki Gabrielláé a szó és Iván László professzor úr utána.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Tekintve, hogy ez egy bizottsági javaslat lesz, és a hosszabb változat tényleg nagyon sok kérdést nyit ki, próbál megoldási javaslatot adni rá. Mindenképpen szóba szeretném hozni, hogy a (4) bekezdésben foglalt részletfizetést mondjuk azzal a szövegfordulattal, hogy "legfeljebb 6 havi" egészítsük ki, mert szerencsésebb esetben akár rövidebb idő alatt is vagy kisebb összeg esetén akár rövidebb idő alatt is vissza tudja fizetni. Itt viszont úgy szerepel kijelentő mondatban, hogy 6 egyenlő részben kell levonni, hogy akkor is el kell bajlódnia a 6 egyenlő résszel, ha mondjuk, nem lenne szükség rá.

ELNÖK: Megértettem. Megkérdezem a tárcát, hogy van-e akadálya ennek, hogy ezt a szót beszúrjuk, én ezt nagyon jól el tudom fogadni, hogy legfeljebb 6 havi részletben.

KŐNIG ÉVA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Elvileg el lehet fogadni, a végrehajtás szempontjából okoz az ügyintézőknek gondot, mivel minden egyes esetben nyilatkoztatni kell az ügyfelet, hogy most 2 hónap, 3 hónap, 4 hónap, 5 hónap, 6 hónap. Tehát úgy gondoltuk, hogy a segély összegére tekintettel ez a 6 hónap tűnik olyan kicsi összegnek, hogy a megélhetését nem veszélyezteti, hiszen ha 2-3 hónap alatt fizeti vissza, akkor nagyon kevés segélyt kap rá azokban a hónapokban - tehát ez így mindenki számára egyértelműbb.

ELNÖK: Köszönöm.

Béki Gabriella!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Egészen érdekes módon most az előterjesztő képviselője figyelmen kívül hagyja azt a kedvező fordulatot, amikor közfoglalkoztatásban vagy egyéb módon jövedelemhez jut az illető. Tényleg azt gondolom, hogy ez pluszteher az önkormányzatnak, a hivatalnak. Azt, hogy hogyan kell visszafizetni, azt tájékoztatás szintjén úgyis meg kell beszélni az érintettel.

Fenntartanám ezt a korrigálást, mert a kijelentő mód, hogy hogyan kell csinálni, ez nekem így rettentő szögletes, azt gondolom, hogy az életben szükség lehet a rugalmasabb megoldásokra. Egyébként pedig azzal, hogy addig nem tud újból hitelezni, amíg nem fejezte be az előző hitelének a levonását, egyet kell érteni; meg azzal is, hogy itt milyen engedmények szerepelnek a tartozás elengedésére.

ELNÖK: Ha már idehoztam ezt az egész alternatívát, megértettem mind a két indokot, számomra mind a kettő elfogadható, ezért aztán felteszem elsőbb azt szavazásra, hogy a Béki Gabi-féle kiegészítést támogatja-e a bizottság. Aki igen, kérem, tegye fel a kezét! (Szavazás.) 5 igen. A tartózkodásokat kérdezem, mert úgy látom, hogy az van többségben. Gabikám köszönjük szépen, marad akkor az eredeti szöveg.

Miután a kormány ezt támogatta, most megkérdezem a tisztelt bizottságot, hogy ezt az indítványt - bocsánat, Iván professzor úrnak nem adtam szót.

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Visszavonom a hozzászólásomat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a hosszabb változatot, aki támogatja, kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 13 igen. Tartózkodás? (Szavazás.) 12. Éppen hogy a bizottság támogatja. Köszönöm szépen. Remélem, hogy jó hírekről is beszámolhatunk.

Nem tudok másról kedves képviselőtársaim ebben a témakörben, hogy szavaznunk kell. Köszönöm.

Kedves képviselőtársaim, ezt a napirendi pontot lezárom, megköszönöm a kedves munkatársaknak, hogy itt voltak és segítettek.

Áttérünk az ötödik utolsó napirendünkre.

Egyebek

Hivatalos bejelentenivalóm igazából nincsen, azt szeretném mondani kedves képviselőtársaim, hogy nagyon szép Mikulás ünnepet kívánok és még fogunk találkozni a parlamentben, hogy további jókívánságokat adjunk át egymásnak. Azt kérem, hogy mindenki vigye el a kis Mikulását; ez most az idei - viszonylag a sanyarú helyzetben is - nagyobbacskára sikerült, mint az eddigi években, ezt kérem javára írni a mostani Mikulásnak. Kérem, gondoskodjatok róla, hogy mindenkihez eljusson a bizottságnak ez a figyelmessége.

Aki nincs autóval, vagy jóba van a kerületi rendőrkapitánnyal, egy kis pezsgővel készültünk, mert viszont koccintani nem fogunk tudni; úgyhogy kérlek benneteket, hogy aki egy kortyot tud inni, tartson velünk egy koccintás erejéig. Köszönöm szépen.

Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 50 perc)

 

Dr. Vidorné Dr. Szabó Györgyi
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezetők: Dancsecs Dóra és Turkovics Istvánné