ISZB-10/2008.
ISZB-58/2006-2010.

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2008. június 2-án, hétfőn, 9 órakor
a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Megjelentek*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP), a bizottság elnöke

Winkfein Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke
Soltész Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke
Bókay Endre (MSZP)
Deák Istvánné (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Farkas Imre (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)
Tóbiás József (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Borsos József (Fidesz)
Dr.Iván László (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)
Béki Gabriella (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Dér Zsuzsanna (MSZP) Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyinek (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) megérkezéséig Lombos Istvánnak (MSZP)
Hirt Ferenc (Fidesz) Soltész Miklósnak (KDNP
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Dr. Szabó Erikának (Fidesz)

Meghívottak részéről

Megjelentek

Dr. Horváth Sándor főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)

Gérnyi Gábor főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)

Köncse Tamásné szakmai tanácsadó (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)

Dr. Elek Márton fogalmazó (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
Dr. Jármai Péter fogalmazó (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra)

Elnöki megnyitó

ELNÖK: Jó reggelt kívánok. Tisztelettel üdvözlöm a bizottságot, kedves képviselőtársaimat, munkatársakat, vendégeket.

Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.

Szeretném megkérdezni, hogy a kiküldött napirendekhez van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem, hogy fogadjuk el a három napirendi pontot, amit kiküldtünk.

A napirend elfogadása

Aki elfogadja, kérem, emelje fel a kezét! Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a napirendi pontokat a bizottság egyhangúlag elfogadta.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Az első napirendi pont a fogyasztóvédelemről szóló törvény kapcsolódó módosító indítványainak a szavazása lesz.

Tisztelettel köszöntöm Dr. Horváth Sándor főosztályvezető urat és kérem a képviselőtársakat, hogy vegyék elő az anyagot.

Egyetlenegy kapcsolódó módosító tartozik a mi ügykörünkbe, ez a 4-es Alexa György és társai kapcsolódó módosító indítványa, ez a gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló rendelkezésekhez kapcsolódik.

Kérdezem a kormány képviselőjét, mi az álláspont.

DR. HORVÁTH SÁNDOR (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a kedves képviselőtársakat, ki az, aki támogatja ezt a módosítót. (Szavazás.) Köszönöm szépen. A bizottság egyhangúlag támogatta.

Nem tudunk több kapcsolódó módosítóról. Megköszönöm a főosztályvezető úr közreműködését és ezzel az 1-es napirendi pontot be is zártuk.

A helyettesítéseket most bediktálom: Dér Zsuzsannát helyettesíti Vidorné Szabó Györgyi, Szabóné Müller Timeát Lombos István képviselő úr és azt hiszem, hogy mindenki más itt van. Köszönöm szépen.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Második napirendi pontunk következik: a gazdasági reklámtevékenységgel kapcsolatos kapcsolódó módosító indítványok. Az anyagban öt ilyen kapcsolódó módosító indítványt találtunk. Ezeknek az interpretálására majd felkérem és üdvözlöm egyben Gérnyi Gábor főosztályvezető urat, Köncse Tamásné szakmai tanácsadó asszony, Dr. Elek Márton fogalmazó urat és Dr. Jármai Péter fogalmazó urakat.

Először a 3-as kapcsolódó módosító indítványról, amely a Gazdasági bizottság indítványa, kérdezem a kormány képviselőjét.

GÉRNYI GÁBOR (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ha nincs hozzáfűznivalójuk, hogy támogatják-e. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Úgy tűnik, hogy egyhangú. Szabó Erika képviselő asszonyt kérdezem, (Dr. Szabó Erika jelzi, hogy támogatja.) ő is támogatja, köszönöm szépen. A bizottság ezt az indítványt támogatta.

Az 5-ös módosító következik. Kérdezem a kormány képviselőjét.

GÉRNYI GÁBOR (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Ez Szanyi Tibor és Józsa István képviselőtársunk indítványa volt. Kérdezem a bizottságot, hogy támogatja-e. (Szavazás.) Ismételten egyhangú. Köszönöm szépen. Ezt támogatta a bizottság.

A következő a 6-os számú, az Egészségügyi bizottság indítványa.

Kérdezem a kormány képviselőjét.

GÉRNYI GÁBOR (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Az Egészségügyi bizottság indítványát a kormány nem támogatta.

Kérdezem a tisztelt bizottság tagjait, van-e kérdés.

BÉKI GABRIELLLA (SZDSZ): Szeretnék hallani egy indoklást.

ELNÖK: Köszönöm. Kérnénk szépen egy magyarázatot erre.

Parancsoljon!

DR. JÁRMAI PÉTER (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Az álláspont az az volt, hogy a hatályos szabályozás rendelkezéseit kívánja a kormány támogatni ebben a kérdéskörben.

ELNÖK: Nem tudom, hogy kielégíti-e Béki képviselő asszonyt ez a válasz?

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Nem.

ELNÖK: Jó. Ha nincs több hozzáfűznivaló, akkor ezt a 6-os pontot, ami az Egészségügyi bizottság indítványa, és amit a kormány nem támogat, erről kérdezem a képviselőtársakat, hogy támogatják-e.

Úgy tűnik, hogy egyhangú. Ellenpróbát hadd kérjek. Volt-e valaki, aki nem támogatta? (Szavazás.) 1 nem. Tartózkodás volt-e, kedves képviselőtársaim? (Szavazás.) 2 tartózkodás.

Tehát 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a bizottság ezt az indítványt támogatta.

A 7-es: Szanyi Tibor és Tatai-Tóth András képviselő urak módosítója.

Kérdezem a kormányt.

GÉRNYI GÁBOR (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, aki támogatja, kérem, emelje fel a kezét. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatja? Ilyen nincs. És aki tartózkodott? (Szavazás.) 10 tartózkodás mellett a bizottságunk támogatta.

Végül a 8-as szám alatt Szanyi Tibor és képviselőtársai módosító indítványa.

Kérdezem a kormányt.

GÉRNYI GÁBOR (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Támogatja a kormány. Képviselőtársaimat kérdezem, aki támogatja. (Szavazás.) Úgy tűnik, hogy egyhangú a támogatás. Köszönöm szépen.

Nem tudok egyéb kapcsolódó módosítóról, ami bennünket érintene.

Megköszönöm tisztelt vendégeinknek a közreműködést, ezzel a második napirendi pontot lezártam.

Egyebek

A harmadik "egyebek" napirendi pont következik annyiban, hogy a mai tudásunk szerint ebben a félévben a bizottságunk már nem ül össze, ezért engedjék meg, képviselőtársaim, hogy egy nagyon-nagyon kellemes pihenést kívánjak azzal, hogy ha mégis valami közbejön, akkor természetesen értesítést időben küldünk. További jó munkát, szép hetet mindenkinek. Köszönöm a munkát.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 07 perc)

 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné