ISZB-9/2008.
ISZB-57/2006-2010.

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2008. május 26-án, hétfőn, 9 óra 05 perckor
a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Meghívottak részéről *

Megjelentek *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló trövényjavaslat (T/5482. szám) (Pál Béla, Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Katanics Sándor és Deák Istvánné (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról) *

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5587. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

 Napirendi javaslat

1. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5482. szám) (Pál Béla, Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Katanics Sándor és Deák Istvánné (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

4. Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5587. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP), a bizottság elnöke

Winkfein Csaba (MSZP), a bizottság alelnöke
Bókay Endre (MSZP)
Deák Istvánné (MSZP)
Dér Zsuzsanna (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Farkas Imre (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP)
Tóbiás József (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Ágh Péter (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Béki Gabriella (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott:

Érsek Zsolt (MSZP) megérkezéséig Dér Zsuzsannának (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) Deák Istvánnénak (MSZP)
Tóbiás József (MSZP) megérkezéséig Winkfein Csabának (MSZP)
Dr. Aszódi Pál (Fidesz) Ágh Péternek (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz) távozása után Koszorús Lászlónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Megjelentek

Bogár Ágnes főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Csák Andrea főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Gérnyi Gábor főosztályvezető (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium)
Dr. Hegedűs Márta osztályvezető (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium)
Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 05 perc)

Elnöki megnyitó

DR. VIDORNÉ Dr. SZABÓ GYÖRGYI (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Kedves Képviselőtársaim! Kis késéssel ugyan, de máris elkezdeném a bizottsági ülést, kérek szépen egy kis figyelmet.

Most ebben az új minőségemben tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket és kívánok magunknak további jó együttműködést.

Üdvözlöm és köszöntöm Winkfein Csabát, aki alelnökként vesz részt tovább a munkánkban.

Szeretném megkérdezném a tisztelt bizottságtól, hogy a kiküldött napirendekkel kapcsolatban van-e észrevételük vagy kiegészítenivalójuk. (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor megállapítva, hogy a bizottságunk határozatképes a helyettesítésekkel együtt, ezért kérem, hogy a napirenddel, aki egyetért vele, kézfelemeléssel fogadjuk el. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

A napirend elfogadása

Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk a napirendet.

Máris áttérünk a napirend első pontjára, amely a családok támogatásáról szóló törvény módosításáról rendelkezik.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló trövényjavaslat (T/5482. szám) (Pál Béla, Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Katanics Sándor és Deák Istvánné (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)

Egy mondatot engedjen meg a tisztelt bizottság. Megköszönni az előterjesztők nevében, illetve a készítők nevében azt a konstruktív együttműködést a bizottság tagjaitól, amit ennek a javaslatnak a megalkotásában tanúsítottak és azért, mert sajnos nyelvtanilag pontosításra szorul a benyújtott javaslat, úgy gondolom és egyetértésben az előterjesztőkkel, hogy ezt egy bizottsági módosító javaslattal javítsuk ki, hogy szövegszerűen is teljesen tökéletes legyen.

Szeretném megkérdezni, hogy itt van-e a kormány képviselője. Igen, tessék helyet foglalni.

Bogár Ágnes főosztályvezető asszonyt tisztelettel köszöntöm és mindjárt kérdezem, hogy ehhez a módosító indítványhoz mi a hozzáfűznivalója, mi a véleménye a kormánynak.

BOGÁR ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Ez az indítvány valóban pontosítja a képviselői indítvány szövegét, egyetértünk vele.

ELNÖK: Nagyon köszönöm. Ha nincs képviselőtársaimnak hozzáfűznivalója, akkor kérem, hogy szavazzunk.

Ki ért egyet azzal, hogy bizottsági módosító javaslatot fogadjunk el ennek a szövegtervezetnek a pontosítása érdekében. (Szavazás.) Megállapítom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottság. Köszönöm szépen.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5449. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Megköszönöm főosztályvezető asszonynak a segítségét, és máris áttérünk a második napirendi pontra, a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a módosítására, amiket átveszünk. Egyben tisztelettel köszöntöm a kormány részéről megjelent Dr. Csák Andrea főosztályvezető-helyettes asszonyt. Megyünk sorban ezekkel a módosító javaslatokkal, a 10-es lesz az első - vegyék elő kedves képviselőtársaim ezt az ajánlást a fogyasztóvédelemről. Kettő érint bennünket: a 10-es, illetve a 11-es.

A 10-es módosító javaslat Bagi Béla képviselő úr javaslatára történt.

Kérdezem a kormány képviselőjét, mi a kormány álláspontja.

DR. CSÁK ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány jelen formájában nem támogatja.

ELNÖK: Jelen formájában nem támogatja. Ez azt jelenti, hogy kapcsolódóval támogatható, megértettem.

Ki az, aki egyetért azzal, hogy ezt jelen formájában nem támogatjuk, tehát ki nem támogatja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) Köszönöm. Egyhangú. Van-e valaki, aki támogatja, esetleg tartózkodott? (Nincs jelzés.) Köszönöm szépen.

A 11-es: Pettkó András képviselőtársunk módosító javaslata következik.

Kérdezem a kormány képviselőjét.

DR. CSÁK ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

Török Zsolt úrnak adok szót!

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Köszönöm szépen elnök asszony. Amiatt bíztatnám arra a képviselőtársaimat, hogy engedjük tovább mégis ezt a módosító indítványt, hiszen a családügyi bizottság ülésén is számtalanszor elhangzott, a parlament plenáris ülésén is számtalanszor elhangzott, hogy milyen fontos, hogy akár a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése, akár a nem kívánt terhességek megelőzése érdekében minél több dolgot tegyünk meg. Ha a gumióvszerek forgalmazása esetében is ugyanazt a szigorú előírást alkalmazzuk, ami egyébként a fogyasztóvédelmi törvény tervezetében benne van, akkor ellentétes hatást váltunk ki. Emiatt azt kérném képviselőtársaimtól, hogy a kormány álláspontját tiszteletben tartva, mégis támogassuk Pettkó képviselőtársunk módosító indítványát. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő úr. Török Zsolt úr kiegészítését figyelembe véve és szem előtt tartva, előbb Béki Gabriellának adom meg a szót, tessék!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Tekintettel arra, hogy 18 év alatt már élnek szexuális életet a fiatalok, szeretném megkérdezni az előterjesztőt, hogy miért nem támogatja ezt a javaslatot?

DR. CSÁK ANDREA (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A javaslatot nem tartalmi okok miatt nem támogatjuk. A törvényjavaslat elején a 2. § tartalma a szexuális termék fogalmát, amely eleve kiveszi a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszközöket, tehát azok már nem minősülnek szexuális terméknek és ezért nyilvánvaló, hogy a tilalom akkor így.

ELNÖK: Török Zsolt képviselő úr!

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Én voltam figyelmetlen, elnézést kérek, akkor valóban indokolatlan Pettkó képviselőtársunknak ez a módosító indítványa. Köszönöm szépen - akkor nem támogatom magam sem.

ELNÖK: Tehát visszavonta képviselő úr az eddigi támogatását. Szavazunk. Azt kérdezném, hogy ki támogatja Pettkó képviselő úrnak a javaslatát. (Szavazás.) Senki. Ki az, aki tartózkodik ebben a témában? (Szavazás.) 8. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 8 fő, ezért még egyharmadot sem kapott az módosító indítvány. Köszönöm szépen.

Megköszönöm főosztályvezető asszonynak és kedves munkatársának, lezárom ezzel a második napirendi pontot.

Áttérünk a harmadikra. Ez egy kicsit hosszabb lesz, de ilyen fegyelmezett szavazással azt is gyorsan végig tudjuk csinálni. Az a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szól, nem tudom, hogy megérkezett-e a kormány, a Gazdasági Minisztérium képviselője jelen van-e? Üdvözlöm képviselőtársunkat. (Koszorús László megérkezett.) (Nem érkeztek meg a kormány képviselői.)

Akkor megcseréljük a napirendi pontokat, miután nem érkeztek meg a kormány képviselő, aminek rögtön utánanézünk; javaslom, hogy a negyedik napirendi pontot vegyük előre.

Kérem, hogy szavazzuk meg ezt a napirendi pont cserét. Köszönöm szépen. Ágh képviselő úr egyetért vele, hogy megcseréljük? (Ágh Péter: Igen.) A bizottság egyhangúan egyetértett vele.

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5587. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

A negyedik napirendi pontot beszéljük át, az esélyegyenlőség érvényesülésének a közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról. Vegyük elő a kiosztott anyagot, amelyet a képviselőtársaim megkaptak.

Örömmel látom Brassói Sándor főosztályvezető urat. Ha mindannyiunk kezében van ez a javaslat, akkor máris mondom.

Az 1-es pont dr. Pósán László képviselőtársunk módosító javaslata. Kérdezem a kormány véleményét.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ha nincs képviselőtársaimnak észrevétele, máris szavazunk. Ki az, aki támogatja ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) Ilyen nincsen. Ki az, aki nem támogatja ezt a módosítót? (Szavazás.) 15. És ki az, aki tartózkodott ebben a témában? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett egyharmadot sem kapott, nem fogadtuk el.

Rátérünk a 4-esre: Révész Máriusz képviselő úr módosító indítványáról kérdezem a kormány véleményét.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Ha nincs kérdés, hozzáfűznivaló, akkor máris szavazunk. Ki az, aki támogatja Révész Máriusz úr javaslatát? (Szavazás.) 3. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) Ilyen nem történt. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott.

A következő 5-ös: Pánczél Károly képviselő úr javaslatáról kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Ha nincs hozzáfűznivaló, akkor máris szavazunk. Támogatja-e valaki Pánczél károly úr módosítóját? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) 1. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott ez a módosító.

Tóth Ferenc képviselő úr 6-os számon benyújtott módosító javaslatát kérdezem.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ha nincs észrevétel, akkor szavazunk. Ki az, aki támogatja Tóth Ferenc képviselő úr javaslatát? (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Volt-e tartózkodás? (Szavazás.) Nem. Egyharmadot sem kapott. Köszönöm szépen.

A 7-es következik, szintén Tóth Ferenc képviselőtársunktól. A kormányt kérdezem.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Miután észrevételt nem látok, ezért máris szavazunk. Támogatja-e valaki Tóth Ferenc képviselő úr módosítóját? (Szavazás.) 4 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Egyharmadot sem kapott.

A 9-es pont: az Oktatási bizottság javaslata következik.

Kérdezem a kormány képviselőjét.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 16 igen. Aki nem támogatta? (Szavazás.) Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 4 tartózkodással a bizottság támogatta ezt a javaslatot.

A 10-es számon dr. Pósán László képviselő úr módosítója következik.

Kérdezem a kormányt.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. Amennyiben nincs hozzászólnivaló, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja dr. Pósán László képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, egyharmadot sem kapott a módosító a bizottságtól.

A 22-es a következő: dr. Hoffmann Rózsa képviselő asszony módosító indítványát a 14. oldalon találják. Kérdezem a kormány képviselőjét.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, hogy ki az, aki támogatja Hoffmann Rózsa képviselőtársunk módosító indítványát. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt - egyharmadot sem kapott.

A 24-es lesz a következő: Kuzma László képviselő úr módosítójáról kérdezem.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány ezt sem támogatja. A tisztelt képviselőtársakat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16. Tartózkodás nem volt és ez a módosító sem kapott egyharmadot.

A 26-os Vidorné és képviselőtársai javaslatát kérdezem a kormánytól.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Örömmel halljuk. A kormány támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja ezt a módosítót. (Szavazás.) Egyhangú igen. Nagyon köszönöm.

A következő 27-es számon dr. Szabó Éva és Tatai-Tóth képviselő urak módosítóját kérdezem a kormánytól.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem a tisztelt képviselőtársakat, hogy ki az, aki támogatja ezt a javaslatot. (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki az, aki nem támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 6 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 12 tartózkodással, egyharmadot sem kapott.

A 28-as számon ismét az Oktatási bizottság javaslatáról kérdezem, amelyet a kormány támogat.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Támogat, igen.

ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 18. Ki az, aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. Támogatja a bizottság ezt a javaslatot.

A 30-as számon Tatai-Tóth András és képviselőtársai javaslatát kérdezem.

BRASSÓI SÁNDOR (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki az, képviselőtársaim közül, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 4 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1 tartózkodás mellett, támogatja a bizottságunk.

Többet nem látok, remélem, képviselőtársaim sem fedeztek fel olyat, amiről szavaznunk kell.

Nagyon megköszönöm a kormány képviseletében főosztályvezető-helyettes úrnak a részvételét - ezzel lezártuk a 4-es napirendi pontot.

A hármas pontra kellene visszatérnünk, a Gazdasági Minisztérium képviselője úton van, ezért további módosítást kérek a mai napirendben, amennyiben az egyebeket vegyük előre, hogy meg tudjuk beszélni. (Megérkeztek a kormány képviselői.) Ez az antré remekül meg volt komponálva, nagyon köszönöm, tessenek helyet parancsolni. Így természetesen nem kell módosítanunk.

És miután előre nem tudtunk felkészülni, megkérem a kormány képviseletében a kolleganőt és a kollega urakat, hogy amikor szót kapnak, legyenek olyan kedvesek bemutatkozni, hogy a jegyzőkönyv számára rögzítsük a nevüket és a pozíciójukat.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényjavaslat (T/5451. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Tehát a hármas napirendi pontnál tartunk, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. Kérem képviselőtársaimat, hogy vegyék elő ezt az anyagot.

Az első, amiről beszélünk majd a 11-es sorszámú a 9. oldalon.

Kérdezem a 11-es: Tóth Ferenc képviselő úr módosítójáról a kormány véleményét és ismételten kérem szíves bemutatkozásukat. Tessék!

GÉRNYI GÁBOR (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Gérnyi Gábor főosztályvezető, dr. Hegedűs Márta osztályvezető asszony és dr. Elek Márton fogalmazó úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Önöké a szót, tehát Tóth Ferenc képviselő úr javaslata.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány jelen formájában nem támogatja.

ELNÖK: Jelen formájában nem, megértettük. Ha nincs hozzáfűznivaló, kérdezem, hogy ki az, aki támogatja ezt a módosító indítványt. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 1. Egyharmadot sem kapott ez a módosító.

A 12-es számon következik ismételten Tóth Ferenc képviselő úr indítványa.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja Tóth Ferenc úr javaslatát. (Szavazás.) Egyhangú igen. Köszönöm szépen.

A 13-as pont alatt Révész Máriusz képviselő úr javaslatáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Amennyiben nincs észrevétel, kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Révész Máriusz képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 4 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Egyharmadot sem kapott.

A 10. oldalon 14-es szám alatt Tatai-Tóth András képviselő úr indítványáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Jelen formájában nem támogatja.

ELNÖK: Módosítóval nyilván lehet változtatni rajta. Megkérdezem a tisztelt képviselőtársakat, hogy ki az, aki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Nincs ilyen. Tartózkodás? (Szavazás.) 5. A bizottság támogatta ezt az indítványt.

A 19-es, ha jól mondom, a 12. oldalon: Zsigó Róbert képviselő úr indítványáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) 4. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 16. Tartózkodás nem volt. Köszönöm. Egyharmadot sem kapott ez a javaslat.

20-as számon dr. Szanyi Tibor és Józsa István képviselő urak módosítójáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 9. Egyharmadot kapott ez az indítvány.

A 21-es sorszám alatt ismételten Szanyi Tibor és Józsa István képviselő urak indítványáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Elnézést, nekünk a régi számozás volt, amikor még a 19-es és a 20-as nem volt visszavonva.

ELNÖK: Szanyi Tibor, Józsa István javaslata: a 18. § (2) bekezdésének d) pontját módosítja, amennyiben egy új mondatrészt emel be: e törvény alkalmazásában egészségügyi intézmény, az egészségügyről szóló rendelet pontja szerinti szervezet, mert kiegészíti az egészségügyi...

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Jelen formájában nem támogatjuk.

ELNÖK: Jelen formájában nem támogatja a kormány. Kérdezem képviselőtársaimat, támogatják-e Szanyi Tibor úr módosító indítványát. (Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 2. Tartózkodás? (Szavazás.) 12. Nem fogadta el a bizottság és egyharmadot sem kapott az indítvány.

23-as sorszámon van nálam a következő: dr. Tompa Sándor képviselő úr - 19. § (4) bekezdésének c) és d) pontját módosítandó.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdezem képviselőtársaimat, ki támogatja ezt az indítványt. (Szavazás.) Nem látok kezet a magasban. Ki az, aki nem támogatja ezt a javaslatot? (Szavazás.) 16. Tartózkodás? (Szavazás.) 4. Köszönöm szépen. Egyharmadot sem kapott ez a javaslat.

A 26-os sorszámon Herényi Károly képviselőtársunk javaslatáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja Herényi képviselő úr javaslatát. (Szavazás.) Nem látok kezet a magasban. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyhangúlag nem támogatta a bizottság, egyharmadot sem kapott.

A következő a 19. oldalon a 31-es: Szanyi Tibor képviselő úr javaslata.

A kormányt kérdezem.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Képviselőtársaimat kérdezem, ki az, aki támogatja Szanyi úr javaslatát. (Szavazás.) Nem látok fent kezet. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 7 nem. Aki tartózkodott? (Szavazás.) Nem kapott egyharmadot sem.

A 32-es sorszámon Koszorús László képviselőtársunk javaslatáról kérdezem a kormányt.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Jelentkezésre.)

Parancsoljon képviselő úr!

KOSZORÚS LÁSZLÓ (Fidesz): Egy rövid indoklást szeretnék kérni. Köszönöm.

ELNÖK: Átadom a szót a kormány képviselőjének!

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Szintén, mintahogyan korábbi bizottsági üléseknél, a direkt marketingre egy komplex megoldást tudnánk elfogadni, és ennek megfelelő kapcsolódó módosítót tudunk támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselő urat, hogy megelégedett a válasszal. Szavazni fogunk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ki az, aki támogatja Koszorús László képviselő úr indítványát. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 10. (Jelentkezésre.)

Tessék parancsolni, öné a szó!

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Elnézést. A dohány direkt marketinggel kapcsolatban pontosítanék. Alapvetően nem szeretnénk eltérni a kormány alaptörvény javaslatban benyújtott álláspontjától, tehát sem tágítást, sem pedig szűkítést nem támogatunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ezt még kiegészítésül az előbbihez. A szavazás eredményeképpen kimondom a bizottság határozatát. A bizottság Koszorús László képviselő úr indítványát nem támogatta és egyharmadot sem kapott.

A következő a 45-ös szám alatt a 28. oldalon szereplő, szintén Herényi Károly képviselő úr javaslata, amely felől kérdezem a kormány képviselőit.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatta Herényi Károly képviselő úr javaslatát. Kérdezem a bizottságtól, hogy amennyiben nincs hozzáfűznivaló, ki az, aki támogatja. (Szavazás.) Nem látok ilyet. Ki az, aki nem támogatja Herényi képviselő úr indítványát? (Szavazás.) Úgy látom, hogy nemet kapott ez az indítvány, tehát az egyharmadot értelemszerűen nem érte el.

Tudomásunk szerint a bizottságunkat nem érinti több módosító javaslat.

Megköszönöm a kormány képviselőinek a jelenlétet.

A helyettesítéseket azonnal ismertetem.

Megkérdezem Béki képviselő asszonyt, hogy mit szeretne mondani.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Köszönöm elnök asszony. Szeretnék három módosító indítványról szavazást kérni és természetesen indokolni is őket, azzal a megjegyzéssel, hogy nem igazán tudtam követni, hogy egyes dohányreklámmal kapcsolatos módosítók miért szerepeltek a bizottság napirendjén, míg mások nem. Azt gondolom, hogy az ifjúsági bizottságban mindegyik módosító indítványt, ami dohánnyal, alkohollal kapcsolatos, érdemes lenne nekünk érdemben tárgyalni.

ELNÖK: Köszönöm az észrevételt képviselő asszony és kérem, hogy jelölje meg ezt a három pontot, hányas számon találjuk - természetesen szavazni fogunk róla.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Ebből kettő olyan, amit magam is jegyeztem: ez a 3-as és a 27-es ajánlási pontok alatt található, a 22-es pedig kifejezetten az alkohollal kapcsolatos szabályozást érinti.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a kormány képviselőitől és elnézést, hogy újranyitottuk. A 3-as számon Béki Gabriella képviselő asszony javaslatáról szeretném a véleményt hallani.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérnék szépen egy rövid indoklást.

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert azt gondolom, hogy itt egy kibúvó nyílik a reklámozással kapcsolatban, ha csak ismertség növelést jelöl meg a definíció, míg általában a megismertetést nem. Elolvastam az ajánlásban, hogy sajnálatos módon mind a három módosító indítványt elutasítja a tárca, a magam részéről hibának tartom.

ELNÖK: Köszönöm képviselő asszony. A kormány képviselője kíván-e erre reagálni?

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Szakmai indokunk az, hogy az ismertség növelés és valaminek a megismertetése között fogalmi különbség van; tehát a megismertetés mindig egy előzetesen nem ismert valaminek az ismertetését jelenti, míg az ismertségének növelés egy tágabb fogalom és abba a megismertetés is beletartozik, tehát számunkra ez egy szűkítő módosító. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Tehát szűkítő. Béki képviselő asszony!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Gondoljanak bele képviselőtársaim, hogy ha mondjuk egy dohányterméket megismertetés céljából reklámozni szabad, ismertség növelés céljából pedig nem.

ELNÖK: Köszönöm. Ha nincs több hozzáfűznivalója, akkor kérdezem a képviselőtársakat, ki az, aki támogatja Béki Gabriella képviselőtársunk javaslatát. (Szavazás.) 6 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 nem. Ki az, aki tartózkodott ebben a kérdésben? (Szavazás.) 13 tartózkodás mellett, egyharmadot kapott az indítvány, de támogatni nem támogatta a bizottság.

Béki Gabriella képviselőtársnőnk kiegészítése értelmében a 22-es Schvarcz Tibor és képviselőtársai módosító indítványáról kérdezem a kormányt, és mindjárt kérek egy rövid indokolást is. Köszönöm.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Jelen formájában nem támogatjuk - egy megfelelő tartalmú kapcsolódó módosítóval viszont igen.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Schvarcz Tibor javaslatát. (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) 8 tartózkodás mellett a bizottság ezt az indítványt támogatta.

A 27-es dr. Magyar Bálint és képviselőtársai módosító javaslata, amelyről kérdezem a kormányt - itt egy passzus elhagyását javasolják.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérem szépen egy mondatban megindokolni, ha lehet.

DR. HEGEDŰS MÁRTA (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium): Ugyanígy az előzetes egyeztetések során, mind az egészségügyi, mind a gazdasági szempontokat ütköztetve egy kompromisszumos javaslat került be a parlament elé és erről az álláspontról a kormány nem kíván elmozdulni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm a kiegészítést. Kérdezem képviselőtársaimat, ki az, aki támogatja Magyar Bálint képviselő úr módosító javaslatát. (Szavazás.) 1. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Meg kell állapítanom, hogy egyharmadot sem kapott ez a módosító indítvány.

Köszönöm ismételten a kormány képviselőinek a munkáját és ezt a napirendi pontot lezárom.

Egyebek

Immáron elérkeztünk az 5-ös "egyebek" napirendi ponthoz, amit hasonló rövidséggel szeretnék tárgyalni.

Az első, amiről tájékoztatnám a tisztelt bizottságot, hogy személyi változás történt az életünkben, nevezetesen, hogy a Nyugdíjpolitikai albizottság vezetését mostani tisztemnél fogva nem kívánom vállalni tovább; megbeszéltük a képviselőtársakkal és van egy egyhangúan javasolt személyünk: Juhászné Lévai Katalin személyében, aki ezt a feladatot elvállalja. Természetesen formailag az egész bizottságnak meg kell nyilvánulni ebben a kérdésben.

Indítványozom a tisztelt bizottságnak, hogy a Nyugdíjpolitikai albizottság elnöki tisztére Juhászné Lévai Katalint válasszuk meg. Ki az, aki támogatja ezt a javaslatot, kérem, emelje a fel a kezét. (Szavazás.) 16 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) 3. Ki az, aki tartózkodott ebben a kérdésben. Nem szavaztak a többiek.

Kimondom, hogy az Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság Nyugdíjpolitikai albizottsága elnökének Juhászné Lévai Katalint választotta meg. Kívánok eredményes, jó munkát képviselőtársunknak és az egész albizottságnak.

Schvarcz Tibor képviselőtársunk, aki az egészségügyi munkacsoport vezetője, és egyben az Egészségügyi bizottság alelnöke, a következő rövid levelet intézte a bizottságunkhoz: "Tisztelt Elnök Asszony! Tájékoztatom, hogy az Egészségügyi bizottság elfogadott munkatervének megfelelően május 28-án, szerdán, 10 órai kezdettel napirendre tűzi a "Közös kincsünk a gyermek" népegészségügyi program haladásáról szóló minisztériumi tájékoztatót. Elnök asszony, illetőleg a partnerbizottság érdeklődő tagjait a bizottsági ülésen szeretettel látjuk."

Azt kérem kedves képviselőtársaimtól, mert nekünk a héten, jelen tudomásom szerint, újabb összejövetelünk nem lesz, mert ezekkel a szavazásokkal most elrendeztük a feladatunkat, hogy mindenki, akit a téma érdekel és érint, tegye meg, hogy 10-én, szerdán - azokon kívül természetesen, akik eleve tagjai a bizottságnak - menjenek el, képviseljék a bizottságunkat, illetve majd a további közös munkára alapozzák meg ezeket az elméleti adatokat.

Végül mégiscsak be fogom mondani a helyettesítéseket a jegyzőkönyvbe, amit már régóta jeleztem. Érsek Zsolt képviselő úr megérkezett, Szabóné Müller Timea képviselőtársunkat Deák Istvánné helyettesítette, Tóbiás József képviselő urat, aki megérkezett, de addig Winkfein Csaba úr helyettesítette, Aszódi Pál képviselő urat Ágh Péter képviselőtársunk helyettesítette, Iván László képviselő urat Koszorús László képviselőtársunk és közben László Tamás úr megérkezett, tehát határozatképesek voltunk végig.

Engedje meg a tisztelt bizottság, hogy még egy nagyon fontos levélről hadd ejtsek szót. Többen ismerik és emlékeznek a "Van véleményem" című programra, amelyet értelmi fogyatékosok, értelmükben akadályozott fiatalok és kevésbé fiatalok alakítottak, több ízben találkoztak már parlamenti képviselőkkel szervezett formában is. Most egy olyan levelet kaptunk, melynek ismertetésétől eltekintek, mert hosszú. A lényege, hogy ez a társaság szeretne a bizottságunkkal találkozni azért, hogy közvetlenül is elbeszélgethessünk, ők elmondhassák, hogy milyen problémákat éreznek a saját életük vezetésében, mi az, amiben mi tudnánk segíteni.

Ha egyetértés van a tisztelt bizottságban, megválaszolnánk ezt a levelet, hogy örömmel és szeretettel várjuk őket és a szeptemberi első időkben, ahogy összeültünk, ők lesznek az elsők, akiket egy ilyen beszélgetésre meghívunk. Ha ezzel a tisztelt képviselőtársak egyetértenek, akkor így fogok eljárni. Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! Erre a hétre úgy tűnik, hogy a munkánkat befejeztük.

Még egy feladatomnak hadd tegyek eleget. Szeretnénk köszönteni bizottságunk újabb tagját, de már úgy megszoktuk, hogy együttdolgozunk, hogy nem figyeltem rá, dr. Bókay Endre urat, aki erősíti bizottságunkat. Isten hozott nálunk és nagyon jó munkát kívánunk.

Tisztelt Bizottság! Ha nincs valakinek további megjegyzése, megköszönöm a mai munkát, és ezt az ülést lezárom. Szép hetet kívánok önöknek, minden jót.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 43 perc)

 

 

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné