ISZB-8/2008.
ISZB-56/2006-2010.

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2008. május 19-én, 8 óra 33 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5482. szám) *

Deák Istvánné szóbeli kiegészítője *

Dr. Bogár Ágnes (SZMM) álláspontja *

Kérdések, vélemények *

Deák Istvánné (MSZP) reflexiója *

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5587. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

Szavazás *

Egyebek *

 Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5482. szám) (Pál Béla, Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Katanics Sándor és Deák Istvánné (MSZP) képviselők önálló indítványa)

2. Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5587. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke

Soltész Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke
Deák Istvánné (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Winkfein Csaba (MSZP)
Dr. Aszódi Pál (Fidesz)
Borsos József (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP) Korózs Lajosnak (MSZP)
Dér Zsuzsanna (MSZP) Deák Istvánnénak (MSZP)
Farkas Imre (MSZP) Dr. Tóth Istvánnak (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP) megérkezéséig Török Zsoltnak (MSZP)
Tóbiás József (MSZP) Winkfein Csabának (MSZP)
Ágh Péter (Fidesz) Dr. Aszódi Pálnak (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz) megérkezéséig Soltész Miklósnak (KDNP)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz) Dr. Szabó Erikának (Fidesz)
Dr. LanczendorferErzsébet (KDNP) megérkezéséig Vígh Ilonának (Fidesz)

 

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Bogár Ágnes főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Szüdi János szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 33 perc)

Elnöki megnyitó

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság!

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim. Az Ifjúsági- szociális és családügyi bizottság ülését ezennel megnyitom.

Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. A napirendek elfogadását követően a helyettesítéseket a jegyzőkönyv számára bediktálom.

Javaslatot szeretnék tenni a bizottsági ülés napirendjeire.

Első napirendi pontként javaslom megtárgyalni: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, illetve általános vitára való bocsátásáról a családok támogatásáról szóló törvényhez: Pál Béla, Vidor Györgyi, Katanics Sándor és Deák Istvánné képviselők nyújtottak be indítványt, melyet T/5482-es számon kézhez kaptak képviselőtársaim.

Második napirendi pontként javaslom az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet T/5587-es számon kaptak kézhez képviselőtársaim. Itt a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatokról fogunk dönteni és az egyebek napirendi pontot javaslom még tárgyalni.

A napirend elfogadása

Van-e valakinek más javaslata a napirendi pontokra vonatkozóan? (Nincs jelzés.) Nincs. Ha nincs több javaslat, akkor kérem, kézfelemeléssel jelezzék képviselőtársaim, ha elfogadják a javaslatomat. (Szavazás.)

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5482. szám)

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására. Tárgysorozatba-vétel és általános vitára való ajánlás.

A kezdeményezők részéről Deák Istvánné képviselő asszony jelezte, hogy röviden kíván szólni, néhány mondatos kiegészítést tenni az indítványhoz.

Képviselő asszony parancsoljon!

Deák Istvánné szóbeli kiegészítője

DEÁK ISTVÁNNÉ (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság. Úgy gondolom, hogy a '98 évi LXXXIV. törvény most benyújtott módosítása olyan módosítási javaslatot tartalmaz, amelyet mind az ellenzéki, mint a kormánypárti képviselők talán jó szívvel tudnak támogatni, hiszen elsősorban az a célja, hogy a gyeten, gyermeknevelési támogatásban részesülő szülők gyermekei számára lehetőség nyíljon arra, hogy ne csak napi 5 órában vegyék igénybe az óvodai-bölcsődei napközis szolgáltatást, hanem teljes munkaidőben. Hiszen számtalanszor adódhat olyan eset a szülők életében, amikor nagyobb vagy kisebb gyermeküket különböző orvosi vagy egyéb ellátásokra kell vinni és akkor külön problémát jelentett, hogy az óvodából, bölcsődéből el kellett hozni a másik gyermeket.

Ebben a törvényjavaslatban a harmadik bekezdést javasoljuk, hogy hatályát veszítse, hiszen az korlátozza tulajdonképpen a szülőknek ezt a jogát.

Itt ebben a bekezdésben egy csomó olyan terület van már, amelyek felmentést adnak a szülőnek erre a feladatra, de még mindig maradt benne korlátozó - és amennyiben ez a bekezdés hatályát veszti, akkor a szülők számára ez a probléma megnyugtatóan megoldódik, és mivel nagyon sok szülő keresett meg bennünket ezzel a kéréssel, ezért nyújtottuk be önálló képviselői indítványunkat.

Kérem a tisztelt bizottság minden tagját a támogatásra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony. Ha megengedik képviselőtársaim, tisztelettel köszöntöm és kérem is, hogy a tárca álláspontját Dr. Bogár Ágnes főosztályvezető-helyettes asszony röviden ismertesse. Köszönöm szépen.

Főosztályvezető-helyettes asszony, tessék parancsoljon!

Dr. Bogár Ágnes (SZMM) álláspontja

DR. BOGÁR ÁGNES (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Jó reggel kívánok. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagyon röviden tudom ismertetni a tárca álláspontját. A kormány támogatja ezt az önálló képviselői indítványt.

ELNÖK: Nagyon rendben volt.

Soltész Miklós alelnök úrnak adok lehetőséget, tessék parancsolni!

Kérdések, vélemények

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen. Mindenképp támogatjuk a javaslatot, viszont a kormány, illetve még jelenlévő elnök úrnak a figyelmét arra szeretném felhívni, hogy mind a polgármesterek, mind pedig azok, akik végül is működtetik az óvodákat, nem úgymond szórakozásból csinálták ezt annak idején és van ez a gyakorlat, hanem egyszerűen, mert annyira nincsen hely, annyira nincsen lehetőség, hogy kérik sokszor a szülőket. Tehát nyilván itt a kormánynak pedig az a feladata, hogy valamilyen módon a bővítéshez vagy a fenntartáshoz pluszköltségeket adjon, de egyébként támogatjuk a dolgot, mert való igaz, amit az előterjesztők mondanak, hogy nagyon sok embernek ez gond. (Közbeszólás: A kormány támogatja.)

Világos, csak én azt tettem hozzá, hogy a kormánynak viszont kötelessége feladata, hogy a kieső, nem kieső, hanem azokat a szükséges helyeket biztosítsa az óvodákban, bölcsődékben, amik most hiányoznak, mert ezért van ez a gyakorlat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más képviselői hozzászólás? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, egyetlenegy mondatot szeretnék ehhez hozzáfűzni, ha már így alelnök úr feldobta a labdát számomra.

Tisztelettel bejelentem, hogy a köztársasági elnök úr kinevezésemet a külföldi programját megelőzően aláírta, úgyhogy holnap, vagy ma éjféltől a tárca szociális államtitkári posztját töltöm be és természetesen megszűnik elnöki mandátumom ebben a bizottságban.

Alelnök úrnak pedig tisztelettel jelentem, hogy a holnapi naptól kezdve én teljes mellszélességgel a gyermekek napközbeni ellátása program irányába fogok fordulni; és ezt most nem szlogenből mondom, hanem nagyon komolyan így is gondolom, minden erőmmel azon leszek, hogy ezek az ügyek és az intézményfejlesztések előtérbe kerüljenek.

Mivel eddig jelentkező nem volt, így a hozzászólásokat lezárom.

Szavaznunk kell. De az előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e reflektálni az elhangzottakra.

Deák Istvánné (MSZP) reflexiója

DEÁK ISTVÁNNÉ (MSZP): Köszönöm szépen. Csak egy mondatban alelnök úrnak.

Úgy gondolom, hogy jelentős költségvetési forrást azért nem igényel, mert ezek a gyerekek után az intézmények akkor is megkapták az állami normatívát; a délutáni foglalkoztatás okozhatott esetleg valamilyen szintű gondot - de államtitkár úr ajánlatát azt gondolom, hogy nagy örömmel fogjuk számon kérni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kérem képviselőtársaimat, aki támogatja az indítvány tárgysorozatba-vételét kérem kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Van lehetőség természetesen arra, hogy az általános vitára bocsátást megelőzően is hozzászóljanak, de úgy gondolom, hogy lefolytattuk ezt a vitát.

Aki az általános vitára való bocsátást támogatja, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Egyhangú.

Köszönöm szépen főosztályvezető-helyettes asszony a részvételét, további szép napot kívánok önnek, képviselő asszonynak pedig, hogy vigye tovább az ügyet, lehetőség szerint még a tavaszi ülésszakban szülessék erről parlamenti döntés.

Bizottsági előadót kell állítanunk. Deák Istvánné nem lehet, mint előterjesztő.

Török Zsolt képviselő úr javaslatot szeretne tenni.

TÖRÖK ZSOLT (MSZP): Bocsánat, Deák Istvánné és Vidorné Szabó Györgyi, tehát a képviselőtársak eldönthetik, hogy ki lesz az előterjesztő a parlamentben, és a bizottság tagjai közül akár Deák Istvánnét is megbízhatjuk, hogy bizottsági előadóként szerepeljen.

ELNÖK: Amennyiben nem ő az előterjesztő, akkor lehet bizottsági előadó természetesen. De itt most a jegyzőkönyv számára be kell mondanunk, hogy ki lesz a bizottsági előadó, kedves barátaim.

DEÁK ISTVÁNNÉ (MSZP): Ha Vidorné Szabó Györgyi az előterjesztő, akkor a bizottsági előadó lehet Deák Istvánné.

ELNÖK: Világos, tehát Vidorné Szabó Györgyi az előterjesztő és Deák Istvánné, vagyis ön a bizottsági előadó.

Rátérünk a második napirendi pont tárgyalására. Ez az esélyegyenlőség érvényesülésének a közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, a bizottság feladatkörébe tartozó módosító indítványokról kell döntenünk.

Tisztelettel köszöntöm Szüdi János szakállamtitkár urat, Csillag Márta főosztályvezető asszonyt és Madarász Hedvig referenst, szakállamtitkár úr munkatársait.

A jegyzőkönyv számára szeretném bediktálni a helyettesítéseket. Vidorné Szabó Györgyit helyettesíti Korózs Lajos, Dér Zsuzsannát Deák Istvánné, Farkas Imrét Tóth István, Szabados Ákost Török Zsolt, Tóbiás Józsefet Winkfein Csaba, Ágh Pétert Aszódi Pál, Soltész Miklós Koszorús Lászlót, Zombor Gábort Szabó Erika és Vígh Ilona képviselő asszony pedig Lanczendorfer Erzsébet képviselő asszonyt helyettesíti.

Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5587. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Kérem képviselőtársaimat, vegyék elő az ajánlást, a 3. oldalon a 3-as pontban azzal a javaslattal élnék alelnök úr, ha nem igényelne különösebb indokolást, akkor a tárca álláspontját mondja csak el a szakállamtitkár úr, és ha feltétlenül kérnek szóbeli indokolást, akkor azt jelezzék, és természetesen akkor lehetőséget teremtünk rá.

Tehát kérdezem államtitkár urat, hogy az ajánlás 3. pontjában Pánczél Károly képviselő úr indítványára mi a tárca álláspontja.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Kormányálláspont, bocsánat. Nem támogatjuk.

ELNÖK: Kormányálláspont van. Nem támogatják. (Cseresnyés Péter: Az indokolását kérjük.) Legyen olyan kedves néhány mondatban, így már, hogy felülírták az alelnök úrnak a szándékát.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Ez a támogatási forma kifejezetten azoknak a családoknak a gyermekeit szeretné behozni az óvodába, akik a halmozottan hátrányos helyzetű körbe tartoznak, tehát akik rendkívül alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek, mert ezek a gyermekek azok, akik túlnyomó többségben nem veszik igénybe az óvodai nevelést. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Ki az, aki Pánczél Károly indítványát támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

Az ajánlás 6. pontjában Tóth Ferenc képviselő úr indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérnek-e indoklást? Mindegyiknél kérnek, amit elutasítanak.

Legyen olyan kedves megindokolni szakállamtitkár úr!

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A benyújtásra javasolt szöveg a lényegét veszi ki az egész előterjesztésnek. A kormányzati szándék pontosan az, hogy ott létesüljön bölcsőde-óvoda egységes intézmény, ahol nem kell külön-külön megszervezni az ellátást. Tehát lesz majd egy olyan kapcsolódó módosító indítvány, amelynek az a lényege, hogy ahol a bölcsődei ellátás nem kötelező feladat - ezt 10 ezer főben határozza meg a gyermekvédelmi törvény - és nem szeretné egyik ellátórendszert sem a másik javára előnyben részesíteni; kifejezetten azoknál a településeknél lenne ilyen intézmény létrehozására lehetőség, ahol nincsen kötelező feladatellátás bölcsőde terén és nincsenek meg a szükséges feltételek a külön-külön történő ellátáshoz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Alelnök úr!

SOLTÉSZ MIKLÓS KDNP): Nagyon röviden szeretném kérdezni, mennyi most a bölcsődei, óvodai normatíva és mennyi lenne esetleg erre a közösre a normatíva.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Az, hogy hogy alakul a finanszírozás a jövőben, ezen most dolgozik egy külön munkacsoport; tehát jelenleg a bölcsődei normatíva magasabb összegszerűen, nem tudnám megmondani, hogy mennyi az óvodai. Tehát akkor jár el jól ez az ellátórendszer, ha bölcsőde szerint kerülne támogatásra; de ennek a kidolgozására egy munkacsoport most veszi végig az összes szabályokat, ezért is egy év múlva fog majd hatályba lépni. Tehát jövőre lehet majd ilyen intézményt létesíteni azért is, mert ki kell dolgozni az ÁNTSZ szabályok összehangolását, a foglalkoztatást és a nevelési programokat is, tehát ez elég sok szakmai munkát igényel még.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök úr!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Akkor ezek szerint várható, hogy változik a normatíva valamilyen szinten, mert ha én itt fenntartó lennék intézményfenntartó, akkor nyilván a bölcsődeit választanám; tehát akkor valószínű, hogy össze fog tartani a két normatíva, vagy mi az álláspontja a tárcának erről, amíg a szakcsoport vagy munkacsoport erről nem is döntött, nem is tett ajánlatot, ezt szeretném tudni.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Szeretném elmondani, hogy e körben kormányzati álláspont majd szeptember környékén lesz, amikor a költségvetési törvény készül és akkor majd ide fog kerülni a bizottság elé. Őszintén szólva, ha a logikából indulnék ki, tehát saját elgondolásom szerint, akkor valószínűség szerint úgy lenne finanszírozva, hogy ahány gyerek idetartozik az az óvoda szerint, amennyi a bölcsődei az a bölcsőde szerint, ez látszik logikusnak. Ekkor lesz majd egy arányos teljesítménymutató és lesznek azok a gyerekek, akik bölcsődés korúak, ezekre pedig a bölcsődei normatíva. De azt, hogy hogy fog ez alakulni, nyilván majd szeptemberre fog megvilágosodni, amikor a költségvetési törvény előkészítése befejeződik.

ELNÖK: Köszönöm. Tehát a kormány nem támogatta. Szavazunk. Képviselőtársaim, aki támogatja képviselő úr Tóth Ferenc indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Sándor Klára és Magyar Bálint képviselők indítványáról kérdezem államtitkár urat.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Ezt sem támogatja a kormány. Szeretném felhívni a figyelmet, mert itt három van, hogy a 8-ast támogatná, tehát ugyanebben a témakörben és ezért ezt az indítványt nem támogatja. Köszönöm szépen.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott, a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 8. pontjában Tatai-Tóth András és képviselőtársai indítványáról, akkor evidenciaként a kormány támogatja.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Ezt támogatjuk.

ELNÖK: Ezt támogatja a tárca. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Ilyen nincs. Tartózkodás? (Szavazás.) 13 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

Az ajánlás 13. pontjában Pósán László képviselő úr indítványáról kérdezem a kormány álláspontját.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangú. A bizottság támogatta.

Az ajánlás 15. pontjában Tatai-Tóth András és képviselőtársai indítványáról kérdezem államtitkár urat.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Nincs ilyen. 13 tartózkodással a bizottság támogatta.

Az ajánlás 16. pontjában Zsigó Róbert képviselő indítványáról kérdezem.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány ezt nem támogatja, figyelembe véve a 15-öst, tehát a kettő kizárja egymást - miután az előzőt támogatta a kormány, ezt nem tudja támogatni.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

Az ajánlás 17. pontjában szintén Zsigó Róbert képviselő úr indítványáról kérdezem.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány ezt nem támogatja, az elhagyásra javasolt mondat gondokat okozna, hiszen lehet, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek egy iskolába mennek - ez egy önkéntes választási lehetőség és ebben az esetben ezek a szabályok nem alkalmazhatóak. Köszönöm.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

Az ajánlás 18. pontjában szintén Zsigó képviselő úr indítványáról kérdezem.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány nem támogatja. Az elhagyásra javasolt szöveg lényeges, hogy benne maradjon, mert itt is az elhagyásra javasolt szöveg esetén nem lehetne alkalmazni a rendelkezéseket, például az iskola székhelye döntő fontosságú az előnyben részesítésnél.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 15. oldalon az ajánlás 23. pontjában Hoffmann Rózsa képviselő asszony indítványáról kérdezem.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány, az eredetileg benyújtott szöveg megfelel a jogalkotás kialakult gyakorlatának és szabályzásának - nem kell külön felsorolni, hogy mikor, ki ért egyet és az oktatásügyi közvetítői szolgálat szabályzására szükség van; ez a rendszer működik, csak jelen pillanatban nincs jogszabály, amely meghatározná az igénybevétel eljárását.

ELNÖK: Köszönöm. Aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. A bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 18. oldalra lapozzanak képviselőtársaim. A 28. pontban Tóth Ferenc indítványáról kérdezem államtitkár urat.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatjuk, az elhagyásra javasolt szöveg fejezi ki a kormányzati szándékot, amelynek az a lényege, hogy amennyiben a gyermekek ellátatlanul maradnak, abban az esetben az állam fel tudjon lépni az érdekeik védelmében.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja Tóth képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 13 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 29-es pontban szintén Tóth Ferenc indítványáról kérdezem a kormányt.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Az előzőekben kifejtett indokok alapján a kormány ezt sem támogatja.

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15. A bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 30-as pontban Tatai-Tóth András és képviselőtársai indítványáról kérdezem.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. A bizottság támogatta.

A 33-as Tóth Ferenc indítványáról kérdezem.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatja a kormány. Ennek elhagyása esetén nem lehetne szankcionálni azokat az eseteket, amikor túllépik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók megállapítására vonatkozó előírásokat.

ELNÖK: Köszönöm. Ki az, aki támogatja Tóth képviselő úr indítványát? (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 35-ös indítvány szintén Tóth képviselő úr indítványa.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány nem támogatja. Az eredetileg benyújtott javaslat jobban megfelel a kormányzati szándéknak és lesz majd olyan rész, amit támogat a kormány.

ELNÖK: Képviselőtársaim, ennek ellenére ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

A 36-os ajánlási pontban Tatai-Tóth András és képviselőtársai indítványa.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Ezt támogatja a kormány.

ELNÖK: A kormány támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 15 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 tartózkodás mellett a bizottság támogatta.

Az ajánlás 37. pontjában Vidor Györgyi és képviselőtársai indítványáról kérdezem államtitkár urat.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Egyhangúan támogatta a bizottság.

Az ajánlás 38. pontjában szintén Vidorné Szabó Györgyi és képviselőtársai indítványa.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem. Azért nem támogatjuk, mert nincs összhangban az előzőekben elfogadottak, tehát az kizárja ennek támogatását.

ELNÖK: A kormány nem támogatta. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 14 igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) 14 nemmel, 14 igennel a bizottság nem támogatta.

Az ajánlás 39. pontjában Kuzma László képviselő úr indítványáról kérdezem államtitkár urat.

SZÜDI JÁNOS szakállamtitkár (Oktatási és Kulturális Minisztérium): Nem támogatjuk, az előzőekre tekintettel ez a szabályozás nem indokolt, a benyújtott javaslat jobb ennél.

Szavazás

ELNÖK: Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nemmel a bizottság nem támogatta, de egyharmadot kapott.

Nekem nincs tudomásom arról, hogy a bizottság hatáskörébe tartozó indítvány lett volna. Önöknek van-e képviselőtársaim? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, a napirendi pontot lezárom. Államtitkár úrnak köszönöm és munkatársainak a közreműködést, viszontlátásra, további szép napot kívánok önöknek.

Egyebek

Az egyebek napirendi pontban van-e valakinek valamilyen közérdekű bejelentése? (Nincs jelzés.) Köszönöm. A bizottsági ülést bezárom. Szép napot, szép hetet önöknek, viszontlátásra.

(Az ülés befejezésének időpontja:9 óra 00 perc)

 

 

Korózs Lajos
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné