ISZB-9/2006.
ISZB-27/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2007. április 23-án, hétfőn, 9 óra 08 perckor
a Képviselői Irodaház 512. számú tanácstermében
megtartott üléséről


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent: *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók: *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.11.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/2028. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként) *

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2673. szám) (Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Dr. Latorcai János (KDNP), Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona (Fidesz), Dr. Lanczendorfer Erzsébet, Dr. Rubovszky György (KDNP) és Dr. Szabó Erika (Fidesz) képviselők önálló indítványa) *

Dr. Szabó Erika (Fidesz) szóbeli kiegészítője *

Soltész Miklós (KDNP) szóbeli kiegészítője *

Kérdések, vélemények *

Szikszainé dr. Bérczes Anna (PM) kiegészítése *

Szombathy Márta (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) hozzászólása *

Szikszainé dr. Bérczes Anna (PM) kiegészítése *

Horváth István (EüM) kiegészítése *

Szikszainé dr. Bérczes Anna (PM) reagálása *

Szavazás a tárgysorozatba-vételről *

Egyebek *


Napirendi javaslat

1. A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.11.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/2028. szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
(Első helyen kijelölt bizottságként)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről:
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2673. szám)
(Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Dr. Latorcai János (KDNP), Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona (Fidesz), Dr. Lanczendorfer Erzsébet, Dr. Rubovszky György (KDNP) és Dr. Szabó Erika (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

3. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent:

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP), a bizottság alelnöke
Soltész Miklós (KDNP), a bizottság alelnöke
Dér Zsuzsanna (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Farkas Imre (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Tóbiás József (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Dr. Aszódi Pál (Fidesz)
Borsos József (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
Koszorús László (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP) megérkezéséig Korózs Lajosnak (MSZP)
Filló Pál (MSZP) Tóbiás Józsefnek (MSZP)
Hajdu László (MSZP) Érsek Zsoltnak (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP) Dér Zsuzsannának (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP) Farkas Imrének (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP) Lombos Istvánnak (MSZP)
Winkfein Csaba (MSZP) Török Zsoltnak (MSZP)
Ágh Péter (Fidesz) Dr. Aszódi Pálnak (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz) Soltész Miklósnak (KDNP)
Béki Gabriella (SZDSZ) Dr. Juhászné Lévai Katalinnak (MSZP)

Meghívottak részéről

Hozzászólók:

Portörő Péter főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Szikszainé Bérczes Anna főosztályvezető (Pénzügyminisztérium)
Loránt Szabolcs tanácsos (Pénzügyminisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium)
Szombathy Márta (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)


(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)

Elnöki megnyitó

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés minden egyes résztvevőjét.

Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes. A napirendi pontok elfogadását követően, a jegyzőkönyv számára bediktálom a helyettesítéseket.

Javaslatot teszek a bizottsági ülés napirendi pontjaira.

Első napirendi pontként javaslom megtárgyalni a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program, nagyon hosszú címe van, nem sorolom végig; képviselőtársaim a H/2028. számon kapták kézhez. Itt a kapcsolódó módosító javaslatokról kell döntenünk, azokat kell megvitatnunk, mint első helyen kijelölt bizottság.

Második napirendi pontként javaslom megtárgyalni: képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről a társadalombiztosítási ellátásra és a magánnyugdíjra jogosultak, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló '97/LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat - ezt T/2673. számon kapták képviselőtársaim kézhez.

Harmadikként az egyebeket javaslom megtárgyalni.

Van-e valakinek más javaslata a napirendi pontokra vonatkozóan. (Nincs jelzés.) Nincs. Aki elfogadja a napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel Jelezze (Szavazás.) Úgy látom egyhangú. Ellene volt-e valaki? (Szavazás.) Nem. Tartózkodott-e? (Szavazás.) Nem.

A napirend elfogadása

Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

Kedves Képviselőtársaim! Vidorné Szabó Györgyit Korózs Lajos helyettesíti, Érsek Zsolt Hajdu László képviselő urat, Dér Zsuzsa Nyul István képviselő urat, Farkas Imre Szabados Ákost, Lombos István pedig Tóth Istvánt; ezen túl: Török Zsolt Winkfein Csabát, Aszódi Pál képviselő úr Ágh Péter képviselő urat, Soltész képviselő úr Hirt Ferencet és Juhászné Lévai Katalin helyettesíti Béki Gabriellát.

Rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. Az első napirendi pont.

A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program megvalósulásáról, az ellátó-intézményrendszer átvilágításáról és hatékonyságvizsgálatáról (2003-2005. évek vonatkozásában) szóló jelentés elfogadásáról, valamint a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített nemzeti stratégiai program elfogadásáról szóló 96/2000. (XII.11.) OGY határozat módosításáról szóló határozati javaslat (H/2028. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) (Első helyen kijelölt bizottságként)

Portörő Péter főosztályvezető-helyettes urat tisztelettel köszöntöm immáron sokadig alkalommal a napirendi pontokhoz.

A napirendi pont első döntésre váró pontja: az ajánlás 2. pontjában dr. Csáky András képviselő úr kapcsolódó indítványa.

Főosztályvezető-helyettes úr, mi a kormány álláspontja, legyen szíves.

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A kormány álláspontja szerint elfogadja a javaslatot, Csáky képviselő úr javaslatát azon indokból kifolyólag, hogy a Szociális bizottság mellett indokolt az Egészségügyi bizottságot is évente tájékoztatni az ellátórendszer helyzetéről, ezt támogatja a kormány.

ELNÖK: Köszönöm. Kérdése van-e valakinek. (Senki nem jelentkezik.) Véleménye van-e valakinek? (Senki nem jelentkezik.) Szavazunk. Tehát a kormány támogatja Csáky képviselő úr indítványát. Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ellene volt-e valaki? (Szavazás.) Nem. Tartózkodott-e valaki? (Szavazás.) 3 tartózkodás mellett a bizottság elfogadta és támogatta.

Az ajánlás 3. pontjában Pettkó András és Vas János képviselő urak indítványáról kérdezem főosztályvezető-helyettes urat, parancsoljon!

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot, ez gyakorlatilag ellentmond az eddigi logikának; tehát ha minden bizottságot tájékoztatnánk, illetve az Országgyűlést, ez nem támogatandó.

ELNÖK: Világos. Kérdésük van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Véleményük van-e (Senki nem jelentkezik.) Tehát a kormány nem támogatja, aki ennek ellenére támogatja Pettkó és Vas képviselő urak indítványát, kérem, kézfelemeléssel jelezzék! (Szavazás.) 2 igen. Aki nem? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodás mellett a bizottság az indítványt nem támogatta.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Spiák Ibolya képviselő asszony indítványa.

PORTÖRŐ PÉTER (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Miután ez kétéves tájékoztatási kötelezettséget ír elő, ezért nem támogatja a kormány ezt a javaslatot.

ELNÖK: Aki ennek ellenére támogatja! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja! (Szavazás.) 14 nemmel a bizottság nem támogatta.

Van-e tudomásuk arról, hogy esetleg nem döntöttünk olyan kapcsolódó indítványról, amiről döntenünk kéne? (Nincs jelzés.) A napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönöm szépen Péter az észrevételét, szép hetet önnek.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/2673. szám) (Dr. Semjén Zsolt, Soltész Miklós, Dr. Latorcai János (KDNP), Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Dr. Mátrai Márta, Vígh Ilona (Fidesz), Dr. Lanczendorfer Erzsébet, Dr. Rubovszky György (KDNP) és Dr. Szabó Erika (Fidesz) képviselők önálló indítványa)

Rátérünk a második napirendi pont tárgyalására: a társadalombiztosítási ellátásra és a magánnyugdíjra jogosultakról - jegyzőkönyvbe már bemondtam.

Tisztelettel köszöntöm Szikszainé Bérczes Anna főosztályvezető asszonyt, Lóránt Szabolcs tanácsos urat, tessenek parancsolni. Azt megelőzve, mivel képviselői indítványról van szó, az előterjesztő képviseletében Szabó Erika szól, tessék parancsoljon képviselő asszony!

Dr. Szabó Erika (Fidesz) szóbeli kiegészítője

DR. SZABÓ ERIKA (Fidesz): Tisztelt Bizottság! Az önálló indítványunk azt a problémát kezeli, hogy a középfokú oktatási intézményben vagy nappali felsőfokú oktatási intézményben tanulók hallgatói jogviszonyának megszűnését követően legyen 120 napig biztosított idejük, vagyis kapjanak társadalombiztosítási eljárást. Ugyanis a törvény eredeti rendelkezése szerint ezt az ellátást ők nem kapták volna meg, csak akkor, hogyha járulékot fizetnek.

Az önálló indítványunkat március végén nyújtottuk be, és tudomásunk van arról, hogy április 11-én a kormány rendeletben szabályozta ezt a kérdést. Az önálló indítványunkat azért tartottuk fenn mégis, mert úgy gondoljuk, hogy a törvényi szintű szabályozás garanciális jellege miatt jobban biztosítaná a fiatalok számára azt a lehetőséget, hogy amikor megszűnik a hallgatói jogviszonyuk, akkor még 120 napig ellátottak maradjanak. Ezért kérjük, hogy támogassák és kérjük a tárgysorozatba-vételt.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselő asszony.

Soltész Miklós képviselő úr!

Soltész Miklós (KDNP) szóbeli kiegészítője

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Igen. Egy kiegészítést még szeretnék az előterjesztők nevében tenni, hogy természetesen az indítványnak a második része az is a családokat érinti, azokat az édesanyákat, ritkábban édesapákat, akiknek már a gyermekgondozási ellátásuk megszűnik, de mégiscsak otthon maradnak gyermeket nevelni; azoktól a törvény ezentúl elvárja azt, hogy fizessenek egészségügyi biztosítást, járulékot. Mi ezt szeretnénk orvosolni, hogy nem ők a potyautasok, tehát nem ők azok, akiket valóban ki kell szűrni, hanem tényleg azok a cégek, akik nem fizetik be a járulékokat az embereik után, azokat a ne adj' isten állami cégeket, akik nem fizetik be a járulékokat. Tehát azok az édesanyák, édesapák, akik otthon maradnak továbbra is két-három és még több gyermeket nevelni, azok ne essenek ki ebből a szolgáltatásból, ne kelljen járulékot fizetniük.

És egyben elnök úr szeretném megkérni, hogy a bizottság hallgassa meg a Nagycsaládosok Országos Egyesületének jelenlevő képviselőit, hiszen körülbelül egy hónappal ezelőtt ők kezdeményezték ezt a törvénymódosító javaslatot; úgy tudom, mindenkinek megküldték ezt a módosítási javaslatot, hadd mondják ők is a véleményüket ehhez a módosításhoz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim, önöké a szó! A Házszabály szerint haladunk: az indítványtevők, aztán a képviselők, a kormány képviselői és utána egyéb vendégeknek, meghívottaknak van lehetőségük.

Kérdések, vélemények

Kívánnak-e kérdezni az előterjesztőkhöz? (Senki nem jelentkezik.) Nem. Véleményük van-e? (Senki nem jelentkezik.) Nincs véleményük sem.

Megadom a szót a kormány képviseletében jelenlévő Szikszainé Bérczes Anna főosztályvezető asszonynak, tessék parancsoljon!

Szikszainé dr. Bérczes Anna (PM) kiegészítése

SZIKSZAINÉ DR. BÉRCZES ANNA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen elnök úr. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy nekem elég keveset kell mondanom, hiszen Szabó Erika képviselő asszony elmondta, hogy az indítvánnyal érintett téma egyik része időközben kormányrendeleti úton megoldást nyert, tehát a 68/2007-es kormányrendelettel; nem teljesen azzal a megoldással, de hasonlóan, mint ahogy a törvénymódosítási javaslatban szerepel. Tehát az érettségizetteknél az a helyzet, hogy a diákigazolvány érvényességi idejének lejártáig - ez október 31.-et jelent -, tehát igazából ilyen módon oldja meg a végrehajtási kormányrendelet.

A másik része, amire Soltész alelnök úr utalt, ott az a helyzet, hogy nem így látja a kormány ezt a problematikát, hiszen valóban az, hogy az eltartott hozzátartozók egy része kikerül, hogy mondjam: aki a nemzeti kockázatközösség keretében mentesül a külön járulékfizetési kötelezettség alól. Rengeteg olyan kör van, aki egyrészt valóban ellátásban részesül, tehát akik gyermeknevelési támogatásokban részesülnek, ők változatlanul benne vannak a nemzeti kockázatközösségbe, és az állam fizeti helyettük a 9 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A másik oldal pedig, azok, akik szociálisan rászorultak. Ott ugye három fokozat is van arra vonatkozóan, hogy valakinek egyrészt, ha nagyon alacsony a jövedelme, ott, tehát a 27130 forintot nem haladja meg az egy főre jutó jövedelem, akkor ő változatlanul az önkormányzat, a települési önkormányzat jegyzője által kiadott hatósági bizonyítvány alapján mentesül továbbra is a külön járulékfizetési kötelezettség alól. És ezen túlmenően, még három fokozat van igazából, hogy nem kell megfizetni a minimálbér 9 százalékát, mert akinél a jövedelem: a minimálbér és a minimál-nyugdíj között van, ott pedig az egy főre jutó jövedelem alapján ugyancsak a jegyző által kiadott jövedelemigazolás alapján kell fizetni a 9 százalékot. És a törvény azt is mondja, hogy ezt nem feltétlenül az érintettnek kell fizetnie, hiszen más is átvállalhatja tőle ezt a fizetési kötelezettséget; ez az egész fizetési kötelezettség most április 1.-től indul, tehát most kezdődik igazából ez a történet.

Azt is el kell mondani, hogy más szabályozások következtében kétségtelen, hogy egy jogviszony ellenőrzés beindul ugyancsak most április 1.-től, aminek valóban az a vége, hogy tulajdonképpen mindenkinek valamilyen járulékfizetés álljon mögötte, amikor egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe. Viszont az is tény, hogy idén ennek, ha a jogviszonnyal bármiféle probléma van, igazából ez az év a próba éve, tehát rendbe kell szedni a jogviszony nyilvántartásokat. És ebből adódóan, ha bárkinél egyébként úgynevezett piros lámpát mutatna a jogviszony ellenőrzés, akkor sincs semmiféle következménye az ellátásra jogosultsága szempontjából, hiszen ebben az évben minden gond nélkül ugyanúgy megkapja az ellátását. Az egy más kérdés, hogy 2008-ra nyilván ennek az egyéb szabályait meg kell tenni, de egyelőre ezzel nincs igazából semmiféle probléma, egy ellenőrzési folyamat zajlik igazából.

Mindezeket összefoglalva, a kormány nem támogatja ezt a módosító javaslatot, hiszen egyrészt - ahogy a képviselő asszony is elmondta - a probléma egyik része megoldódott, a másik meg véleményünk szerint nem áll fent. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Szombathy Márta egy mikrofonhoz legyen kedves ülni.

SZOMBATHY MÁRTA (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Szombathy Márta vagyok.

ELNÖK: Kis türelmet, csak mondtam, hogy ön fog akkor szólni és ott. Szavaznunk kell arról ügyrendileg, hogy Szombathy Márta szót kaphasson. Részemről bírja ezt a bizalmat. Aki egyetért azzal, hogy szót kapjon, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, úgy látom egyhangú. A bizottság szót adott, tessék parancsolni!

Szombathy Márta (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) hozzászólása

SZOMBATHY MÁRTA (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Szombathy Márta vagyok, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagja. Családjaink érdekében fordultak hozzánk annak idején, amikor ez a jogszabály megjelent, ugyanis biztosak voltunk benne velük együtt mi is, hogy ez a jogalkotóknak sem állhatott szándékában, hogy például az érettségiző gyerekeink, amint kezükbe kapják a bizonyítványt, másnaptól máris járulékfizetésre kötelezettek legyenek, és jelentős köztartozással induljanak a nagybetűs életbe.

Néztük az enyhítő mentesítő körülményeket. Abban az esetben nem kell nekik járulékot fizetni, ha hajléktalanok, ha fogva tartottak, ha gyermeket szülnek. Na most, melyik az a gondos szülő, aki ezt látná megoldásnak a gyereke jövőjét indítani akkor is, hogy ha ott van a kezében a sikeres felvételéről szóló igazolás, hogy ő továbbtanul.

Erre született egy megoldásnak nem tekinthető - és picit nyugtalanító ez a megoldás -, ugyanis egyrészt kormányrendelet, nem tudom mennyiben, ezt önök biztos, hogy jobban tudják, mennyiben módosult a törvény; az, hogy ki jogosult a járulékfizetésre az ugyanis nem a végrehajtás része, hanem azt a törvény rendeli el. Na most, még ha ezt el is fogadjuk, akkor is csak félmegoldás, sőt annak is csak egyik fele, ugyanis az érettségizőknél ugyan mentesít a járulékfizetés alól, de a diákigazolvány érvényességéhez köti ezt a mentességet. A diákigazolvány nem kötelező, ráadásul pénzbe is kerül, tehát megint csak egy kicsit aggódunk e miatt a megoldás miatt.

A másik az, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, eszerint a megoldás szerint, akkor mentesülnek a járulékfizetés alól, ha hallgatói jogviszonyuk van, illetve szünetel. Na most, mi van azokkal a végző fiatal pályakezdőkkel, aki például, ha pedagógusszakon végeznek, nem ők tehetnek arról, hogy a vizsgaidőszakot követő napon nem tudnak elhelyezkedni, hanem csak szeptember közepén például a szakmájukban - ez az egyik.

A másik pedig - a bolognai folyamat egyik hatása ez -, hogy aki alapképzésben végez, és utána más oktatási intézményben folytatja mesterképzésen a tanulmányait, neki nem szünetel a hallgatói jogviszonya, hanem nincs; tehát ezalatt az időszak alatt ő abszolút járulékfizetésre kötelezett, tehát megint csak érzünk némi ellentmondást ebben a kormányrendeletben is.

Azon kívül, alelnök úrhoz csatlakozom, hogy semmiképpen sem fogadjuk el azt, hogy azokat az édesanyákat, édesapákat, akik legalább három gyereket már felneveltek, potyautasnak tekintsük. Az rendben van, hogy ameddig a gyed jár nekik és kapnak ellátást, addig nem kell járulékot fizetniük, de amint ez megszűnik, ugye, ha legalább három gyereket nevelt az édesanya otthon, az 10-12 év, sokszor a munkaerőpiacról való kihagyás után esélye nincs, hogy azonnal elhelyezkedjen. Ráadásul ezt a tevékenységét, hogy ő felnevelte tisztességesen a gyermekeit, ezt a társadalom javára tette, tehát megint csak abszolút távol áll és ez ellen mindig is tiltakozni fogunk, hogy őt potyautasnak kell tekinteni. Ráadásul, ha az édesanya otthon volt a gyerekekkel, a családfenntartó édesapának akkora jövedelmet kellett megteremtenie, hogy el tudja tartani a családját, hogy attól jócskán vonnak járulékot. Tehát micsoda szolidaritás az, amikor a társadalom egyéb tagjai felé mindenki köteles szolidáris lenni és fizetni a járulékot, kivéve a saját családtagja után - ez az egyik.

A másik pedig még az, hogy attól sem vagyunk nyugodtak, hogy az idén ez nem jár következményekkel, hiszen az ellátást megkapják azok, akiknél az ellenőrzés során kiderül, hogy nincsen jogviszonyuk, mert hogyha az ellátást meg is kapják, de járulékfizetésre bizony április 1.-től kötelezettek. Tehát nagyon sokan nem tudnak erről a kötelezettségükről, és valóban az idén nem is veszik észre, hogyha nem fizetnek, akkor mi történik. De bizony az APEH, miután járulékmódra történik ennek a végrehajtása és rendezése, az adóévet követő év 60 napon belül ellenőrzi, tehát a jövő év elején akár végre is hajthatja azokon a családokon, akik nem is tudtak arról, hogy április 1.-től az eltartott hozzátartozó után járulékot kellett volna fizetni.

Tehát ez mindenképpen még megfontolást érdemel, és ezért is kérjük azt, hogy feltétlenül támogassák ezt az indítványt. Méghozzá a lehetőségek szerint minél sürgősebben, hiszen az érettségi időszak is most már itt van és közeledik; a másik, hogy a hallgatóknak viszont talán még hamarább véget ér a vizsgaidőszak, és akik a felsőoktatásban végeznek, őrájuk legalább olyan sürgős ez a megoldás. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Tessék parancsolni!

Szikszainé dr. Bérczes Anna (PM) kiegészítése

SZIKSZAINÉ DR. BÉRCZES ANNA (Pénzügyminisztérium): Egy kiegészítést hadd tegyek hozzá. Tehát a felsőoktatási intézményben végzős hallgatók problémája ma is rendezett annyiban, hogy ugye a jogszabályi törvény azt mondja ki, hogy a jogviszony megszűnését követő 45 napig még jogosult bárki az ellátásra, tehát ez nem rögtön szűnik meg, ha megszűnik a jogviszonya, mert azt követően még 45 nappal kezdődik igazából a mai szabályok szerint is, tehát ez nem feltétlenül így áll.

A másik pedig az, hogy az adóhatóság egyrészt eléggé próbálta ezt proponálni, hogy ilyen kötelezettség van április 1.-től: egyrészt sajtótájékoztatót is tartottak, különböző felhívásokat tettek.

A másik pedig, ez a fajta történet őszintén szólva, hogy felszólítás és egyebeket, kevéssé tartom valószínűnek, hiszen a szisztéma ma is olyan, hogy az egyénnek saját magának kell bejelentkezni, hiszen az adóhatóság már nyilván nem ott van a biztosítotti nyilvántartás, tehát nem ott van a biztosítotti bejelentés - illetve most január 1.-től kezdődik, hogy oda fókuszál, tehát nem feltétlenül van tudomása arról az APEH-nek és azért van önkéntesen, saját maga az egyénre bízva az, hogy bejelentést tegyen az állami adóhatóság felé.

Azt gondolom, hogy természetesen a kormányrendeleti megoldás nem egyedül a pénzügyi tárca javaslata volt, hanem az igazságügyi és rendészeti tárca javaslata volt, hogy ez kormányrendeleti úton elrendezhető, tehát miután nyilván az igazságügynek az a főfeladata, hogy alkotmányossági szempontból is figyelje a jogszabályalkotást, azt gondolom, hogy ez egy biztonságot jelent mindenképpen. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr!

BORSOS JÓZSEF (Fidesz): Főosztályvezető asszonyt kérdezném, hogy konkrétan meg tudná nevesíteni azt a jogszabályi helyet, ahol az a 45 napos szabály rögzítve van?

LÓRÁNT SZABOLCS (Pénzügyminisztérium): Ahol az a 45 napos szabály szerepel, az a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénynek a 29. §.-ának a (9) bekezdése.

ELNÖK: Köszönöm. Képviselőtársaim?

Márta, én látom kegyedet, de nekem a képviselőknek kell először szót adnom, ha van jelentkező. A Házszabály mellesleg úgy fogalmaz, hogy a külsős felszólalók egyszer szólalhatnak meg a bizottsági ülésen, de természetesen én nem vagyok ilyen keményszívű elnök.

Ha a képviselők nem kívánnak többször megszólalni, akkor Szombathy Mártának adom meg a szót, tessék parancsolni!

SZOMBATHY MÁRTA (Nagycsaládosok Országos Egyesülete): Köszönöm szépen. Segíteni szeretnék, itt van nálam a jogszabály, e nélkül ki sem teszem otthonról a lábam. Tehát a '97. évi kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény 29. §. (9) bekezdése szól így, hogy az első bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszonynak, illetve meghatározott jogosultsági feltételeknek a megszűnését követően, további 45 napig fennmarad. Na most, ez a bekezdés az első pont a) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot mondja és az első bekezdés a) pontja üres. Hiszen ugyanakkor, amikor ezt elfogadták, ugyanaznap helyezték hatályon kívül ezt az első bekezdés a) pontját; tehát én ezt úgy tudtam lefordítani a családjaink számára, hogy 45 napig jár a semmi, utána már az sem.

ELNÖK: Jöjjön az egészségügy is és mondja be a nevét, titulusát a jegyzőkönyv számára. Közben a jegyzőkönyv számára azt is elmondom, hogy megérkezett Vidorné Szabó Györgyi és Tóbiás József képviselőtársaink, így megszűnt a helyettesítésük és úgy látom, hogy nagyon aktívan részt is vesznek a bizottság munkájában.

Horváth István (EüM) kiegészítése

HORVÁTH ISTVÁN (Egészségügyi Minisztérium): Üdvözlöm. Horváth István vagyok az Egészségügyi Minisztérium jogi főosztályának vezető helyettese. A felvetett problémával kapcsolatban szeretnék csak annyit megjegyezni, hogy folyamatban van, előkészítés alatt áll, holnapután megy kormány elé az egészségbiztosítási törvény módosítása, aminek ezen szakasza olymódon kerül pontosításra, hogy egyértelműen a természetbeni ellátásokra fog visszautalni ez a jogszabályhely; tehát a természetbeni ellátások igénybevételére való jogosultság marad fenn további 45 napig és így ez a kodifikációs hiba kiküszöbölésre kerül majd. Köszönöm.

ELNÖK: Ismételje meg fiatalúr, hogy mikor csinálják meg ezt?

HORVÁTH ISTVÁN (Egészségügyi Minisztérium): Tehát szerdán kerül kormány elé és akkor az Országgyűlés elé pedig remélhetőleg a hét vége felé vagy a jövő hét elején és természetesen ez visszamenőleg, ha lehet, akkor rendezni fogja ezt a kérdést - de ez csak egy technikai probléma ez a pontosítás, a jogalkotói szándék kikövetkeztethető a hiba miatt. Köszönöm.

ELNÖK: Soltész képviselő úr!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Jelenleg akkor, jól értem osztályvezető-helyettes úr, hogy akkor most nincs jogi szabályozás. Jól értem? Egy szóval válaszoljon.

HORVÁTH ISTVÁN (Egészségügyi Minisztérium): Amire most visszautal ez a bekezdés, ott valójában nincsen most jogi tartalma annak a pontnak.

ELNÖK: Aszódi dr.!

DR. ASZÓDI PÁL (Fidesz): Csak egy kérdést szerettem volna hozzátenni, hogy a visszamenőleges hatállyal hogyan állunk a kérdést illetően.

HORVÁTH ISTVÁN (Egészségügyi Minisztérium): Tekintettel arra, hogy ez pozitív szabályozás és ez pontosító jellegű, nincs kizárva ennek lehetősége, tehát alkotmányossági aggályokat nem vet fel, mert nem szigorítás, hanem kedvezmény.

ELNÖK: Anna kíván még szólni?

SZIKSZAINÉ DR. BÉRCZES ANNA (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen, nem.

Előterjesztőnek adom meg a szót! Péter, ön még ide jelentkezett! (Cseresnyés Péter: Igen.) Cseresnyés Péter, parancsoljon!

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Nekem lenne egy javaslatom, gondolom az előterjesztés valami hasonlót szeretett volna végkicsengésében mondani - szerintem a bizottság fogadja el. Arra kérem a kormánypárti képviselőinket, hogy fogadják el, és majd a parlament előtt döntünk, addig meg legalább esély van arra, hogy valamilyen törvényi szabályozás történik ebben az ügyben.

ELNÖK: Van még hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Ha nincs, akkor Szabó Erikának adom meg a szót. Tessék, parancsoljon képviselő asszony!

DR. SZABÓ ERIKA (Fidesz): Köszönöm szépen elnök úr. Az itt kialakult vita azt jelzi, hogy mindenképpen indokolt lenne az Országgyűlésnek megtárgyalnia ezt a kérdést. Olyan érvek hangzottak el alelnök úr részéről, Soltész Miklós részéről, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének képviselője részéről és olyan problémák derültek itt ki - jogszabályi pontatlanságok, hiányosságok -, ami miatt ezt a kérdéskört törvényi szinten meg kellene oldani, szabályozni kellene és a problémákat ilyen módon orvosolni.

Azt azért, anélkül, hogy bárki részleteiben ismerné a kérdéskört, mindenki láthatja, hogy a 45 nap az igazán 120 nap. A mi javaslatunkban az szerepel, hogy 120 napig legyen biztosított, illetve kapjon egészségügyi ellátást az a fiatal, aki középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény hallgatói jogviszonyának megszűnésével kell hogy számoljon.

Kérem a bizottságot, tekintve, hogy a tárgysorozatba-vétel most a kérdés, hogy vegye tárgysorozatba ezt a törvényjavaslatot, és utána segítse a kérdés megoldását azzal, hogy általános vitára alkalmasnak tartja majd a későbbiekben és meg fogjuk tárgyalni és meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Soltész képviselő úr!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm szépen. Csak annyit hozzátéve, hogy a képviselőtársaim figyelmét felhívva arra, hogy amikor az édesanyákról, édesapákról beszélünk, akiknek ugyan nincsen támogatása, nincs gyed, gyes, minden lejárt már nekik, de otthon maradnak mégis a gyermekükkel, azokról beszélünk, akik egyébként a gyerekeik után még családi pótlékot kapnak. Tehát itt nem terjesztenénk ki mindenkire, aki otthon maradt a háztartásában és nem akart dolgozni, hanem őrájuk terjesztenénk ki, ezért is kérjük szépen a támogatást. Egyébként erre osztályvezető asszony nem adott választ, nem kaptunk erre választ pontosan, hogy itt milyen megoldást szeretnének. Az nem megoldás, hogy lehet, fizethet a szegény önkormányzat, hisz nagyon sok szegény önkormányzat van, alig bírják már a szociális segélyeket és az sem megoldás, hogy egyébként három, négy vagy többgyerekes családapa fizetheti a felesége után, tehát ez nem megoldás, ne haragudjon.

Kérem szépen a képviselőtársaimat, pont az itt felvetődött problémák miatt, hogy támogassák ennek a törvényjavaslatnak a továbbmenetelét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Szikszainé, tessék parancsoljon!

Szikszainé dr. Bérczes Anna (PM) reagálása

SZIKSZAINÉ DR. BÉRCZES ANNA (Pénzügyminisztérium): Kettő dologra, ha megengedik, válaszolnék. Az egyik, hogy az érettségizettek esetében elmondtam, hogy a diákigazolvány érvényességi idejének lejártáig, ez azt is jelenti ezért, hogy október 31. és azt követő 45 napig még, mert ugye a biztosítási jogviszony megszűnését követő 45 nap a törvény szerinti szabály, a jogosultság fennáll, tehát az október 31. még meghosszabbodik a 45 nappal - ez az egyik.

A másik pedig, szeretném elmondani, hogy akik rászorultsági alapon, tehát olyanok a jövedelmi viszonyuk és mentesülnek a külön járulékfizetési kötelezettség alól, őnáluk nem az önkormányzat fizeti, hanem ő benne van a nemzeti kockázatközösségbe, és utána a Magyar Köztársaság költségvetése fizeti a 9 százalékot, tehát ez nem az önkormányzat terhe, hanem a költségvetésé.

ELNÖK: Soltész Miklós alelnök úr!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Elnök úr, hadd reagáljak erre. Ne haragudjon, nem fogalmazott pontosan. A kormányrendelet, ami most jött ki, azt mondja: a középfokú nevelési oktatási intézmény i) pontja szerinti tanulója a tanulói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra - tehát nincs plusz 45 nap. Ne haragudjon, ön azt mondta, hogy a megszűnés, plusz 45 nap; nincs plusz 45 nap ebben a kormányrendeletben.

ELNÖK: Szikszainé!

SZIKSZAINÉ DR. BÉRCZES ANNA (Pénzügyminisztérium): Nem a kormányrendeletben, hanem az előbb említett pontosításra szoruló törvényben van ez a szabály, hogy a 45 nap általában és mindenkire van. (Borsos József: Ilyen nincs.) De hát az van. (Borsos József: Majd, ha megszületik, akkor lesz.)

ELNÖK: Van ég észrevétel, hozzászólás? (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, a napirendi pont tárgyalását döntéssel folytatjuk.

Szavazás a tárgysorozatba-vételről

Aki egyetért azzal, hogy tárgysorozatba vegyük a társadalombiztosítás ellátásairól és a nyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló '97. évi LXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 14 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a bizottság nem vette tárgysorozatba az indítványt. Köszönöm.

Egyebek

Egyebek napirendi pont tárgyalására kerül sor. Valakinek van-e közérdekű bejelentenivalója. (Nincs jelzés.) Nincs. Köszönöm szépen, a bizottsági ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 45 perc)

 

Korózs Lajos
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné