ISZB-5/2006.
(ISZB-5/2006-2010.)

Jegyzőkönyv

az Országgyűlés ifjúsági, szociális és családügyi bizottságának
2006. július 10-én, hétfőn, 11.00 óra 00 perckor
a Képviselői Irodaház I. emelet III. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat:

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Helyettesítési megbízást adott

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Általános bevezető

A napirend elfogadása

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/437. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Kérdések, válaszok, szavazás

Egyebek

Hozzászólások

 


Napirendi javaslat:

  1. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/437. szám)
    (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)
  2. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Korózs Lajos (MSZP), a bizottság elnöke

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi (MSZP), a bizottság alelnöke
Soltész Miklós (KDNP) a bizottság alelnöke
Dér Zsuzsanna (MSZP)
Érsek Zsolt (MSZP)
Farkas Imre (MSZP)
Hajdu László (MSZP)
Dr. Juhászné Lévai Katalin (MSZP)
Dr. Karsai József (MSZP)
Lombos István (MSZP)
Dr. Nyul István (MSZP)
Szabados Ákos (MSZP)
Tóbiás József (MSZP)
Török Zsolt (MSZP)
Dr. Aszódi Pál (Fidesz)
Borsos József (Fidesz)
Cseresnyés Péter (Fidesz)
Hirt Ferenc (Fidesz)
Dr. Iván László (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Dr. Szabó Erika (Fidesz)
Dr. Zombor Gábor (Fidesz)
Béki Gabriella (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Filló Pál (MSZP) Dér Zsuzsannának (MSZP)
Dr. Tóth István (MSZP) Dr. Nyul Istvánnak (MSZP)
Koszorús László (Fidesz) Dr. Zombor Gábornak (Fidesz)
Vígh Ilona (Fidesz) Dr. Szabó Erikának (Fidesz)
Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) Soltész Miklósnak (KDNP)

Meghívottak részéről

Hozzászóló

Szövényi Zsolt főosztályvezető (Oktatási Minisztérium)


(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 06 perc)

Általános bevezető

KORÓZS LAJOS (MSZP), a bizottság elnöke - a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés mindenegyes résztvevőjét. Megállapítom, hogy a bizottsági ülés határozatképes, mivel 25, most már 26 képviselő jelen van, tisztelettel köszöntjük Török Zsolt képviselő urat, kérem írja alá a jelenléti ívet.

Bejelentem, hogy Filló Pált helyettesíti Dér Zsuzsa, Tóth Istvánt helyettesíti Nyul dr. és Lanczendorfer Erzsébetet Soltész Miklós alelnök úr. (Közbeszólás.) Pardon. Szabó Erika Vígh Ilona képviselő asszonyt helyettesíti, így teljes a jegyzőkönyv. Köszönöm szépen.

Két napirendi pontot javaslok a mai bizottság ülésünkön megtárgyalandó, a felsőoktatásról szóló törvényhez érkező, a bizottság hatáskörébe tartozó módosító indítványokról való döntést és az egyebek napirendi pontokat.

A napirend elfogadása

Aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, kérem kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm. Ellene volt-e valaki? (Nincs jelzés.) Tartózkodott-e? (Nincs jelzés.) Nem.

Megállapítom, hogy a bizottság a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

Tisztelettel köszöntöm Szövényi Zsolt főosztályvezető urat, a tárca képviseletében.

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/437. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Kérdések, válaszok, szavazás

Az ajánlás 7-es pontjában Pósán László és képviselőtársai által indítványozott módosító javaslatot a tárca!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Igénylik-e, hogy a főosztályvezető úr indoklást mondjon? (Jelzés, igen.) Legyen olyan kedves főosztályvezető úr, egymondatos indokolást adjon.

Tessék parancsoljon!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Tulajdonképpen ez a módosító indítvány rendelkezik arról, hogy a képzési hozzájárulás bevezetése megtörténjen. Amennyiben ezt elhagyjuk, akkor értelmét veszti.

ELNÖK: Péter, parancsolj!

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm szépen. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi indokolja a minisztérium szerint azt, hogy előre meg kell jelölni a jelentkezőnek azt, hogy államilag finanszírozott, támogatott, vagy pedig költségtérítéses képzésre jelentkezik.

ELNÖK: Főosztályvezető úr, tessék parancsolni!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): A felvételi eljárás rendje, illetve a törvény meghatározza, hogy a kormánynak jogköre meghatározni évente az államilag támogatott létszámot. Ennek következtében a felvételi gyakorlat úgy alakul, hogy a meghatározott, államilag támogatott létszámra - akár a felsőfokú szakképzésben, akár az alapképzésben, akár a mesterképzésben, vagy pedig a doktori képzésben - meghatározott keretszámokig van lehetősége az intézményeknek hirdetni, illetve a hallgatóknak jelentkezni. Ezért szükséges az, hogy egy rangsort tegyenek az eddigiek során, és 1997-től ez a gyakorlat történik, hogy a hallgató rangsorral határozza meg, hogy államilag támogatott, avagy költségtérítéses képzésben kíván tanulni.

Még egyet szeretnék jelezni, hogy a hallgató vagy a jelentkező tekintettel arra, hogy februárban tölti ki ezt a listát és adja meg a rangsort, és közben van az érettségi lehetősége júniusban, illetve július elején, ezért a rendelkezés és a szabályzat úgy szól, hogy a hallgatónak vagy a jelentkezőnek július 11.-éig van lehetősége, hogy ezt a rangsort változtassa.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Dönthetünk? Azt hiszem, hogy igen.

Tehát a tárca képviseletében jelenlévő főosztályvezető úr azt mondta, hogy nem támogatják. A bizottság támogatja-e? Aki támogatja a módosító indítványt, kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem? (Szavazás.) Tizenhat.

A bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.

Az ajánlás 8. pontjában dr. Pósán László képviselő úr módosító indítványa.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Legyen kedves egy rövid indoklást adni.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Tekintettel arra, hogy az egész törvény megváltoztatta, és nem finanszírozott hallgatókról beszél, hanem államilag támogatott hallgatókról, de a törvény számos más pontján kellene módosítani, ragaszkodunk ahhoz, hogy az államilag támogatott képzés maradjon.

ELNÖK: Köszönöm. Péter!

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Tulajdonképpen egy költői kérdés lenne csak. A két fogalom behelyettesítése egymással amiatt történik, mert a támogatott azt jelenti, hogy teljes oktatás költséget nem térít az állam vagy a kormánynak nem ez a szándéka, a másiknál, a finanszírozottnál pedig azt jelenti, hogy igen teljes mértékben állja a költségeket.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): A támogatott fogalom pontosan annyit jelent, hogy a költségvetés hozzájárul a képzési költségekhez. De szeretném jelezni, hogy az 1993-as felsőoktatási törvény a finanszírozott fogalomra is ugyanezt a kifejezést használta, a 2005-ös pontosítás során egy magyar kifejezést vettünk a finanszírozás helyett, a támogatottit, tehát tartalmában nincsen változás.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után támogatja-e a bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem? (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott.

A 10-es sorszámban Pósán László és képviselőtársai módosító indítványa.

Főosztályvezető úr!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A probléma hasonló.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Igen.

ELNÖK: Ki támogatja? (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Tizenhat nem. A bizottság nem támogatja, egyharmadot kapott.

A 11-es módosító indítvány szintén Pósán képviselő úr és társai.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság! (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem? (Szavazás.) Tizenhat nemmel, egyharmadot kapott.

12-es sorszámon Pósán képviselő úr és társai. Pardon. (dr. Iván László: A 12-eshez kérdésem lenne.) Igen. Először nyilatkozzon a tárca, illetve a kormány képviselője.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk ezt a javaslatot. Tulajdonképpen a törvény alapvetően elrendezi mind a költségtérítés, mind pedig a hallgatói képzési hozzájárulás törvényszintű szabályozását. Itt ebben az 51-es paragrafusban a kormány kap felhatalmazást, hogy jelenleg is van egy jogszabályunk, amely a hallgatók térítését és az általuk fizetendő díjakat szabályozza, hogy ennek a képzési hozzájárulásnak a szabályozása pontosan megtörténhessen; ezért kell egy felhatalmazás a törvényben, hogy kormányrendeletben szabályozhassuk.

ELNÖK: Professzor úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Többször felvetődik ez a megállapítás a törvényalkotás során, hogy törvények alkotása során "kormányrendeletben meghatározott keretek között meghatározza" - ez a 4-es pontja ennek az 51-esnek. Az lenne a kérdésem, hogy elvileg és gyakorlatilag is mit jelent az, hogy meghatározott keret? Az intézmények számíthatnak-e, előre kiszámíthatják-e és tervezhetnek-e, erre valamiképpen kérnék szépen egy választ, hogy mi az, hogy meghatározott keret, a mindenkori meghatározott keret mit jelent?

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Ez a megfogalmazás mindig azt jelzi, hogy a kormány rendeletei nem terjeszkedhetnek túl azon, amit a törvény meghatároz, tehát ez azt a korlátozottságot jelzi, hogy a szabályozásnak azon belül lehet értelme, lehet pontosítása. Ez a szabályozás azért is fontos, ahogy képviselő úr felvetette, hogy az intézmények számára egy biztonságot jelentsen a mindennapos megvalósítási rendben.

ELNÖK: És ez egy általános szabályozás.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Igen.

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen főosztályvezető úr.

Kérdezem, hogy ki támogatja. (Szavazás.) Tizenegy igen. Ki nem támogatja. (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott.

Az ajánlás 14. pontja.

Főosztályvezető úr!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: Indoklást legyen kedves, egy rövidet.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Ez megint az alapképzés, hogy a költségtérítéses és az államilag támogatott képzés bevezetése, tehát ha ezt innen kiemeljük, akkor az egész rendszer értelmét veszti.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Iván László, parancsolj!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Megint egy értelmezési kérdésem van. Benne van az, hogy az államilag támogatott képzés költségeinek többségét. Ez a többség tág, mit jelent ez; van erre valamiféle normatíva, van erre valami konvenció, van erre valami meghatározás, hogy mit jelent a többség?

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Igen. A felsőoktatási törvény 120-as paragrafusa, amely a felsőoktatás finanszírozásáról szól, határozza meg, hogy a normatív támogatáson belül az előző évi átlagbér, szorozva 1,6 tizeddel, és ennek a törvény második számú mellékletében az alapképzésben, mesterképzésben és doktori képzésben milyen képzési támogatások vannak. Na most, ez a többségi meghatározása, ha összevetjük a költségtérítéses képzésnek a törvényi meghatározottságával, akkor valójában ez a háromelemű normatív támogatás: a képzési támogatás, a fenntartói támogatás és a költség, illetve a tudományos támogatás, ez adja ki az egészét az egy hallgatóra vetített támogatásnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Aki támogatja! (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem! (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott, de a bizottság nem támogatja.

Az ajánlás 16. pontja következik.

Főosztályvezető úr!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk. Mondanám, mert ez a paragrafus szó az átsorolás lehetőségéről, tehát arról, hogy a támogatott körből valaki, ha nem teljesít tisztességesen, kikerülhet a költségtérítéses körből.

ELNÖK: Cseresnyés Péter!

CSERESNYÉS PÉTER (Fidesz): Köszönöm. Azt szeretném megkérdezni, hogy a harminc kredit hogy jött ki, miért éppen harminc?

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): 2002 óta a magyar felsőoktatásban bevezették a kreditrendszerű képzést. A felsőoktatási törvény is egy félévnek a kreditértékét harminc kreditben, két szemeszternek a kreditértékét hatvan kreditben határozza meg, és az elmúlt években, majdnem egy évtized alapján kialakult gyakorlat szerint legalább 50 százalékos teljesítés kell ahhoz, hogy valakinek egy elfogadott féléve legyen. Tehát a jogszabályban megfogalmazott harminc kredit két féléves hatvan kreditnek az 50 százalékát határozza meg, és ezt a teljesítményt, mintegy minimálteljesítményt talán el lehet várni ahhoz, hogy továbbjusson valaki.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Aszódi Pál, tessék parancsolni!

DR. ASZÓDI PÁL (Fidesz): Nem szakemberként, csak figyelem a minisztérium és a kormány álláspontja indokolását. Ez olyan idem per idem magyarázat, ellene mond az előterjesztőnek, tehát nem támogatható, ez a lényege, ezt hallom szinte mindegyik pontnál. Gyakorlatilag miért nincs kimondva, hogy amelyik javaslatot, előterjesztést a kormány nem támogatja, az ne is legyen előterjesztve. Szóval nagyon idem per idem módon csak elutasíthatjuk, mert ellenkezik, felborítaná az előterjesztést, azt hiszem, akkor kár előterjeszteni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

Iván László, tessék parancsolni!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Amennyiben a kreditpont 15 százalékát nem teljesíti, akkor ez kizáró hatályú. Megkérdezem, hogy ebben az esetben a szociális támogatás is elvész, ha esetleg abban részesül?

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Ha elveszti az államilag támogatott status quoját, akkor ab ovo igen, de a szociális támogatás rendszerében létezik a Bursa Hungarica ösztöndíj, amely részben költségvetési forrásból, részben pedig önkormányzati forrásból táplálkozik, és ez a szociálisan hátrányos helyzetűek részére biztosított, ez a továbbiakban is él, tehát nem veszti el a jogosultságát.

ELNÖK: Aki támogatja a módosító indítványt, jelezze! (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem! (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott.

Az ajánlás 17. pontja.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk ebben a formájában.

ELNÖK: Aki igen, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) A bizottság nem támogatja, egyharmadot sem kapott.

Az ajánlás 18. pontja: Pósán László és képviselőtársai.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem! (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott.

Az ajánlás 19. pontja.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem! (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott.

Az ajánlás 20. pontja.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem! (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott, de a bizottság nem támogatja.

21. pont.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Jelentkezés.) Szót kérsz Gabikám? (Béki Gabriella: Igen.) Parancsolj!

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Szeretnék egy indoklást kérni ehhez a támogatáshoz.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Az eredeti törvényjavaslatban megfogalmazást nyert, hogy a képzési hozzájárulás, tehát a jogalkotó szándéka, hogy a képzési hozzájárulásnál a hátrányos helyzetű hallgatók ne kerüljenek ebbe a körbe. De pontatlan volt a megfogalmazás, mert nem vette ki a körből ezeket a hallgatókat, hanem azt mondta, hogy nekik nem kell fizetni képzési hozzájárulást. Most ez a rendelkezés kiveszi a hallgatókat, és a későbbiek során, amikor az állami támogatásra kötelezett hallgatókkal számolunk, már levonva ezt az össz felsőoktatási nagyságrendbe 2-3 ezres nagyságrendű hallgató létszámot, nem kell beleszámolni. Tehát ez a hátrányos helyzet egyértelmű tisztázása, hogy nem számít a fizetésre kötelezettek körében.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány támogatja.

A bizottság? (Szavazás.) Tizenöt igen. Aki tartózkodik! (Szavazás.) Aki nem!(Szavazás.) Egy tartózkodás. Tizenegy nem, és a bizottság támogatja.

Az ajánlás 22. sorszámát a tárca!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Nem. A bizottság sem támogatja, egyharmadot sem kapott.

A 23-as: Pósán László képviselő úr és képviselőtársai módosító indítványa.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki nem támogatja (Szavazás.) Tizenhat nem. Egyharmadot kapott, a bizottság nem támogatja.

Az ajánlás 28. pontjában Pósán László és képviselőtársai.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen szavazat. Aki nem! (Szavazás.) Tizenhat nem szavazattal egyharmadot kapott.

Az ajánlás 29. pontja.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Támogatjuk.

ELNÖK: A kormány támogatja. A bizottság támogatja-e? Aki egyetért a támogatással, az emelje fel a kezét, legyen kedves. (Szavazás.) Tizenhat igen. Aki nem! (Szavazás.) Tizenegy nem. A bizottság támogatja.

Az ajánlás 31. pontjában Pósán László és képviselőtársai.

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen. Aki Nem (Szavazás.) Tizenhat nemmel egyharmadot kapott.

A 32. ajánlási pont szerint.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? Ki támogatja! (Szavazás.) Egy. Aki nem támogatja! (Szavazás.) Egyharmadot sem kapott.

A 33. ajánlási pont szerint Pósán László és képviselőtársai módosító indítványa.

A kormány!

SZÖVÉNYI ZSOLT (Oktatási Minisztérium): Nem támogatjuk.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. A bizottság? (Szavazás.) Tizenegy igen szavazattal, tizenhat ellenében, a bizottság nem támogatja, de egyharmadot kapott.

Van-e valakinek tudomása arról, hogy a bizottság hatáskörében esetleg olyan módosító tartozna, amiről nem szavaztunk. (Nincs jelzés.) Nincs senkinek ilyen tudomása. A napirendi pontot lezárom.

Köszönöm szépen főosztályvezető úr a közreműködését. Viszontlátásra, jó napot kívánok önnek.

Egyebek

Engedjék meg, hogy én kezdjem. Az egyik dolog az, hogy szerda délután bizottsági ülést kellene tartanunk, nagyon rövid, negyedórás, maximum 20 perc; vagy hozzájárultok-e ahhoz, hogy a jövő héten ugyanígy hétfőn délelőtt egy gyors bizottsági ülést tartsunk.

Ellenzéki képviselőtársaim mondják, és azt hiszem, hogy ezt a legmesszebbmenőkig akceptálnunk kell, Horváth Balázs képviselőtársunk temetése lesz szerdán - kormányoldalról és ellenzéki oldalról nagyon sok képviselőtársunkat érint -, úgyhogy akkor hétfőre hívjuk össze a bizottsági ülést, egy negyedórás az egész, szerintem nem több.

Béki Gabi, parancsolj!

Hozzászólások

BÉKI GABRIELLA (SZDSZ): Elnök úr, kérhetném, ha tényleg várhatóan ilyen rövid ülés lesz, legalább ne itt üljünk, hanem odaát közvetlenül a plenáris ülés előtt, mert ez az ingázás rengeteg időt elvesz az embertől.

ELNÖK: Azt hiszem, hogy kérni fogom a jegyző asszony segítségét, hogy találjunk alkalmas termet majd. Nekem indifferens, ha rövid, ott is tarthatjuk minden további nélkül, de akkor nem féltizenegykor vagy tizenegykor kezdünk, hanem a plenáris ülés előtt.

Értettem, ha rövid ott tartjuk és lehetőség szerint az ülés előtt, hogy ne kelljen járkálni senkinek.

Soltész alelnök úr, parancsolj!

SOLTÉSZ MIKLÓS (KDNP): Köszönöm elnök úr. Két dolgot szeretnék az egyebekben.

Az egyik: Nagy Andor képviselőtársunknak van egy javaslata, amely mindenképp érinti a szociális bizottságot, és kérnénk szépen, ha lehet, a jövő héten hallgassuk meg, nem hosszan, tehát nem továbbnyújtva ezt a rövid szociális bizottsági ülést. Az ő területén nyolc falut is elvitt a múlthéten, egy nógrádi településükön az árvíz, elég katasztrofális szociális helyzet alakult ki. Ezzel kapcsolatban, nemcsak az ő területére vonatkozólag, hanem országosan is, hogy az ilyen katasztrófahelyzeteket valamilyen módon szociálisan tudja kezelni a kormány, erre lenne egy előterjesztése. Tizenkét képviselőtársunkkal aláírtuk ezt a javaslatot - a Házszabály szerint ennyien kell -, tehát mindenképp kérnénk szépen a meghallgatását.

A másik. A múlt alkalommal, vagyis két alkalommal ezelőtt benyújtottuk az albizottságokkal kapcsolatos javaslatunkat szóban is, aztán utána írásban is megtettük. Kérnénk szépen, hogy a jövő héten legkésőbb erről döntés legyen, valamilyen választ kapjunk, hogy mire számíthatunk; nyilván nem nyáron fognak elkezdődni ezek a munkák, de ősszel már mindenképpen.

ELNÖK: Köszönöm szépen alelnök úr. Ezt az indítványt hivatalos formában legyen kedves, majd juttassa el hozzám. (Soltész Miklós: Már át is adtam.) Átadás, átvétel után mérlegelni fogom, és meglátjuk, hogy hogyan illeszthető a parlamenti, vagy a bizottsági munkába. Köszönöm szépen, és a jövő héten rátérünk az albizottsági ügyekre.

Van-e valakinek még esetleg közérdekű bejelentenivalója, híre.

Tanár úr!

DR. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Az előző alkalommal albizottságokra tettünk javaslatot. Megkérdezném, miután érintett vagyok az idősügyi albizottsággal kapcsolatosan, van-e valami döntés, hogy albizottság alakulása lehetséges vagy sem.

ELNÖK: Erről a bizottság dönt. De bizonyára elkerülte a professzor úr figyelmét, hogy a jövő héten - ahogy említettem volt - rátérünk az albizottságok ügyére bizottsági ülésen; néhány perc alatt dönthetünk ebben a kérdésben. Még a kormányoldal kialakítja az álláspontját, részben kialakította már, még egy kicsit csiszolni kell rajta, úgyhogy a jövő héten napirendre tűzhetjük, és így sem lesz több félóránál szerintem a bizottsági ülés.

Megkért Hajdu László képviselőtársam, hogy tolmácsoljam a meghívását. Szeptember első felében a XV. kerületbe invitál bennünket egy kihelyezett bizottsági ülésre. Tisztelettel elfogadjuk a meghívását. Természetesen ő fog biztosítani minden technikai feltételt, amit majd megbeszélünk a polgármester úrral. Azt hiszem, nincs akadálya annak, hogy ott tartsunk meg egy bizottsági ülést, és ahogy jönnek szembe majd a feladatok, ügyek, akkor lehet, hogy egy-két napirendet be is iktatunk ott ezen a kihelyezett ülésen. Köszönöm szépen.

Ha nincs vélemény, a bizottsági ülést bezárom. Jó munkát, jó napot kívánok mindenkinek.

(A bizottsági ülés befejezésének időpontja: 11 óra 30 perc)

Korózs Lajos

a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné