HRB 12/2008.
(HRB 1-67/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának
2008. július 23-án, szerdán 13 órakor
az Országház földszint 93. számú tanácstermében
megtartott rendkívüli üléséről


Tartalomjegyzék

Elnöki bevezető*

Dr. Molnár Lajos ügyrendi javaslata*

A napirend elfogadása*

Tájékoztató az afganisztáni NATO-műveletben való magyar szerepvállalás aktuális kérdéseiről*

Dr. Szekeres Imre zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslata*

Zárt ülés elrendelése*

Napirendi javaslat

  1. Tájékoztató az afganisztáni NATO-műveletben való magyar szerepvállalás aktuális kérdéseiről

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Dr. Lázár János (Fidesz), a bizottság elnöke
Keleti György (MSZP), a bizottság alelnöke
Dr. Gál Zoltán (MSZP)
Mécs Imre (MSZP)
Tóth Károly (MSZP)
Csampa Zsolt (Fidesz)
Dr. Kontrát Károly (Fidesz)
Nyitray András (Fidesz)
Tóth Gábor (Fidesz)
Básthy Tamás (KDNP)
Dr. Molnár Lajos (SZDSZ)

Helyettesítési megbízást adott

Ecsődi László (MSZP) dr. Gál Zoltánnak (MSZP)
Katanics Sándor (MSZP) Tóth Károlynak (MSZP)
Laboda Gábor (MSZP) Keleti Györgynek (MSZP)
Rába László (MSZP) Mécs Imrének (MSZP)
Dr. Simon Miklós (Fidesz) Csampa Zsoltnak (Fidesz)

A bizottság titkársága részéről

Laban János főtanácsadó, a bizottság titkára
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság munkatársa
Ácsné Kovács Katalin, a bizottság munkatársa

Meghívottak

Hozzászólók

Dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter
Havril András vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke
Tömböl László mérnök altábornagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának parancsnoka
Benkő Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának szárazföldi parancsnokhelyettese

Megjelentek

Domján László ezredes, a Magyar Honvédség Műveleti Központjának parancsnokhelyettese

Hajdu Gábor ezredes, a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóaljának parancsnoka
Faár Sándorné (Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Titkárság)
Nagy Andrea Éva százados (Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs Főosztály)
Banai Károly kül- és biztonságpolitikai szakállamtitkár (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Enyedi Krisztián szakértő (MSZP)
Pindroch Szilárd szakértő (Fidesz)
Dr. Sajtos Sándor szakértő (MDF)
Dr. Galovicz János szakértő (SZDSZ)
Fráter Olivér szakértő (KDNP)
Hamikus Vilmos főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Kuti László főosztályvezető-helyettes (Külügyminisztérium)
Simon Borbála osztályvezető (Külügyminisztérium)
Szűcs Margit munkatárs (Külügyminisztérium)

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 02 perc.)

Elnöki bevezető

DR. LÁZÁR JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot kívánok mindenkinek! Igen tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága nevében megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntsem a mai ülésen részt vevő Szekeres Imre honvédelmi miniszter urat, illetve munkatársait a magyar katonai vezetés részéről. Külön tisztelettel köszöntöm Havril András vezérezredes urat, a Honvéd Vezérkar főnökét; Tömböl László tábornok urat, aki az Összhaderőnemi Parancsnokságot vezeti; Benkő Tibor tábornok urat, aki az Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettese.

Igen tisztelt Képviselőtársaim! A mai bizottsági ülést a Házszabály 64. § (3) bekezdése alapján Csampa Zsolt, dr. Kontrát Károly, Nyitray András és Tóth Gábor képviselőtársaim 2008. július 17-én kezdeményezték. Ez alapján összehívtam a bizottsági ülést.

A mai bizottsági ülésünknek egy napirendi pontja lesz, ez pedig az afganisztáni NATO-műveletekben való magyar szerepvállalás aktuális helyzetéről szóló tájékoztató, nyilván különös tekintettel azokra az eseményekre, amelyek az elmúlt hat hétben történtek; itt a két szolgálatot teljesítő honvéd halálát illetően is szeretnénk részletes tájékoztatást kapni képviselőtársaimmal együtt.

Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy a bizottsági ülésünk határozatképes az alábbiak szerint. Gál Zoltán képviselőtársam helyettesíti Ecsődi László képviselő urat; Keleti György képviselő úr helyettesíti Laboda Gábor képviselő urat; Mécs Imre képviselő úr helyettesíti Rába László képviselő urat; és Simon Miklós képviselő urat helyettesíti Csampa Zsolt képviselő úr.

Tisztelt Képviselőtársaim! A mai ülés napirendi pontjával kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel? (Jelzésre:) Molnár Lajos képviselőtársunk szeretne a napirendi pont kapcsán észrevételt tenni.

Dr. Molnár Lajos ügyrendi javaslata

DR. MOLNÁR LAJOS (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Miniszter Úr! Rövid lesz az ügyrendi javaslatom. Azt javasolom, hogy egyperces néma felállással tisztelegjünk a két tűzszerész emléke előtt. (A jelenlévők egyperces néma felállással adóznak az elhunytak emlékének.)

A napirend elfogadása



ELNÖK: Köszönöm szépen. Más észrevétel a napirendi pontot illetően van-e? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztett napirendi javaslatot. Aki egyetért az előterjesztett javaslattal, kérem, kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag elfogadtuk a mai ülés napirendjét.

Tisztelt Képviselőtársaim! A határozatképesség és a napirend megállapítása után engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem az érdeklődő, nagyszámú közönséget is, különösképpen a sajtó képviselőit, akik szép számban tisztelték meg a bizottsági ülésünket a mai ülésen való részvételükkel.

Tájékoztató az afganisztáni NATO-műveletben való magyar szerepvállalás aktuális kérdéseiről

Először a miniszter úrnak szeretném átadni a szót a tájékoztató megtartása céljából, illetve, amennyiben szükséges, a zárt ülés esetleges indoklására való javaslat meghallgatása végett.

Dr. Szekeres Imre zárt ülés elrendelésére vonatkozó javaslata

DR. SZEKERES IMRE honvédelmi miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Köszönöm a lehetőséget, hogy ilyen gyorsan és részletes tájékoztatást adhatunk mind az afganisztáni biztonsági helyzetről, mind arról a két sajnálatos tragédiáról, ami bekövetkezett, az okokról és a következményekről is. Ezt a Honvédelmi Minisztérium vezetése maga is kezdeményezte, és fontosnak tartja, hogy a bizottság tagjai teljes, részletes és kimerítő információkat kapjanak, hogy a megfelelő álláspontot ki tudják alakítani. Ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjuk, és az összes olyan katonai, titkosszolgálati és technikai információt megadjuk, amely a Honvédelmi és rendészeti bizottság számára fontos lehet, az előírások alapján és értelmében zárt ülést kell kérnem, hiszen ezek az információk közvetlenül kihatnak a ma szolgálatot teljesítő katonák biztonságára és helyzetére.

A bizottsági ülés után a vezérkari főnök úrral együtt egy részletes tájékoztatást fogunk adni a sajtónak az itt elhangzottakról, természetesen egy olyan összefüggésben, ami már úgynevezett biztonsági és zárt információkat nem tartalmaz. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Természetesen szavazásra fogom föltenni a miniszter úr előterjesztését, ami a zárt ülés megtartására vonatkozik, egyben tájékoztatásul szeretném közölni, hogy a zárt ülés megtartásához szükségünk lesz a titok jellegére, a minősítő személyére, illetve a minősítés időtartamára.

Nem titok, hogy a bizottsági ülés előtt egyeztettünk a miniszter úrral, a miniszter úr ezt a kérést jelezte felém, szóban indokolta ezt. Én javasoltam miniszter úrnak annak megfontolását, hogy talán a széles körű nyilvánosság tájékoztatása indokolttá tenné a nyilvános ülés megtartását, ő arról tájékoztatott, amit itt szóban is elmondott, hogy a tényszerű, tárgyszerű és széles körű tájékoztatás érdekében zárt ülés megtartását javasolja, úgyhogy ezt a zárt ülés megtartásáról szóló indítványt teszem fel most szavazásra.

Zárt ülés elrendelése

Tisztelt Képviselőtársaim! Ki az, aki támogatja a zárt ülés megtartását? Kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Hét igen. Ki nem? (Szavazás.) Egy nem. Ki tartózkodik? (Szavazás.) Öt tartózkodás.

Tisztelt Képviselőtársaim! Zárt ülést rendelek el. Arra kérem a Honvédelmi és rendészeti bizottság munkatársait, hogy a zárt ülés feltételeit szíveskedjenek biztosítani. Miniszter úr, ha megkérdezhetem: mikor fogja ezt a sajtótájékoztatót megtartani? Az ülés után közvetlenül?

DR. SZEKERES IMRE honvédelmi miniszter: Közvetlenül az ülés után itt, a Parlament épületében. Az a jogszabály, amely ezt számunkra előírja, a honvédelmi vonatkozású szolgálati titokkörről szóló 1995-ös rendelet. Ez alapján kérem a jegyzőkönyv tíz évre való titkosítását.

Elmondanék egy történetet. Tegnap este az egyik magyar, afganisztáni helyzettel foglalkozó szakértő a blogjában írt egy cikket.

ELNÖK: Ez még a nyílt ülés része?

DR. SZEKERES IMRE honvédelmi miniszter: Igen, ez még a nyílt ülés része. Este, készülve a mai bizottsági ülésre, átnéztem az internetet, és megtaláltam ezt a blogbejegyzést. Ez a biztonsági szakértő azt írja a blogjában, hogy ő adott egy magyar újságnak, hírügynökségnek nyilatkozatot, és hogy ez milyen utóéletet élt, és hogy a világhálón kik, hol és milyen formában idézték ezt. A legizgalmasabb számomra a pesavari, pakisztáni, néhány afganisztáni és néhány közép-ázsiai ország internetes oldalain való megjelenése volt ennek a hírnek. Ezzel a történettel azt szerettem volna elmondani, hogy ami a nyilvánosság előtt hangzik el, az a mai világban természetesen azokhoz is eljut, akik ellenségeink.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom önöket, hogy a vonatkozó rendelkezések értelmében a C típusú átvilágítással rendelkező szakértők közül frakciónként egy maradhat bent a bizottság üléstermében. Tájékoztatom önöket arról is, hogy előzetesen jelzés érkezett a Honvédelmi és rendészeti bizottságba, mely szerint az ülésen a Külügyminisztérium is fogja magát képviseltetni. Nem tudom, hogy ez így van-e. (Jelzésre:) Igen, így van.

(A bizottság 13 óra 11 perctől zárt ülésen folytatta a tárgyalást.)

 

 

 

Dr. Lázár János

a bizottság elnöke



Jegyzőkönyvvezetők: Nánásiné Czapári Judit és Szűcs Dóra