EMBCB-4/2010.
EMBCB-170/2006-2010.

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2010. február 22-én, hétfőn, 12 óra 30 perckor
a Parlament főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 


Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat*

Az ülés résztvevői*

A bizottság részéről*

Megjelent*

Helyettesítési megbízást adott*

Meghívottak részéről*

Hozzászólók*

Megjelentek*

Elnöki megnyitó*

A napirend elfogadása*

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló határozati javaslat (H/11896. szám, új/átdolgozott változat a H/11394. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz) és Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselők önálló indítványa)
*

Szili Katalin szóbeli kiegészítője*

Szavazás*

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló határozati javaslat (H/11895. szám, új/átdolgozott változat a H/11393. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz) és Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselők önálló indítványa)
*

Szavazás*

Egyebek*


Napirendi javaslat

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló határozati javaslat (H/11896. szám, új/átdolgozott változat a H/11394. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz) és Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselők önálló indítványa)

2. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló határozati javaslat (H/11895. szám, új/átdolgozott változat a H/11393. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz) és Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselők önálló indítványa)

3. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), a bizottság alelnöke

Balog Zoltán (Fidesz)
Szászfalvi László (KDNP)
Lénárt László (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)
Teleki László (MSZP)
Tóth Gyula (MSZP)
Gusztos Péter (SZDSZ)
Farkas Flórián (Fidesz)
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz)
Varga József (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott

Balog Zoltán (Fidesz) megérkezéséig Varga Józsefnek (Fidesz)
Szászfalvi László (KDNP) megérkezéséig Farkas Flóriánnak (Fidesz)
Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Bíró Ildikó (Fidesz) Dr. Fazekas Sándornak (Fidesz)
Ékes Ilona (Fidesz) Dr. Semjén Zsoltnak (KDNP)

 

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselő

Megjelentek

Németh Erika főigazgató (Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és etnikai kisebbségi főosztály) közoktatási és esélyegyenlőségi fejlesztési referens
Márkus Eszter (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Kopiás Gábor (Héliosz Alapítvány)
László Imre jogi asszisztens


(Az ülés kezdetének időpontja: 12 óra 30 perc)

Elnöki megnyitó

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégeink! Az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság mai ülését megnyitom.

A jelenlétekkel kezdjük, illetve a helyettesítésekkel. Balog Zoltán elnök urat Varga képviselő úr helyettesíti, aki - képviselőtársaim is tudják - más elfoglaltsága miatt nincs itt, és ő kért meg arra, hogy vezessem a mai ülést.

Szászfalvi alelnök urat helyettesíti Farkas Flórián képviselő úr. Donáth Lászlót Fogarasiné; Godó Lajos úr itt van; Lénárt László itt van; Nyakó Istvánt Lénárt László; Szabóné Müller Timea itt van; Teleki László itt van; Tóth Gyula itt van; Wiener György képviselő urat helyettesíti Teleki László; Gusztos Péter itt van; Bíró Ildikót Fazekas Sándor helyettesíti; Ékes Ilonát Semjén Zsolt helyettesíti; Farkas Flórián itt van; Fazekas Sándor itt van; Semjén Zsolt képviselő úr itt van és Pettkó András képviselő urat nem helyettesíti senki.

Megállapítom, hogy a helyettesítésekkel együtt a bizottság határozatképes.

A bizottsági ülés meghívóját képviselőtársaim megkapták. Kérdezem van-e észrevétel, javaslat. (Nincs jelzés.) Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk az ülés napirendjéről.

A napirend elfogadása

Aki egyetért a mai ülés napirendjével, jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag a bizottság a napirendi javaslatot elfogadta.

Három napirendi pontunk van. Az első: döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, illetve az általános vitára való alkalmasságról. A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló határozati javaslatról van szó.

Tisztelettel köszöntöm Szili Katalin képviselő asszonyt, aki az előterjesztők képviseletében vesz részt az ülésen - és meg is adom a szót.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita:
A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló határozati javaslat (H/11896. szám, új/átdolgozott változat a H/11394. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz) és Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselők önálló indítványa)

Szili Katalin szóbeli kiegészítője

SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Elnök Asszony! Képviselőtársaim! Balog Zoltán elnök úrral együtt jegyzünk két előterjesztést.

Az egyik előterjesztés, ahogy elnök asszony is jelezte, a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumának a létrehozásáról szól. Tekintettel arra, hogy ez az országgyűlési határozati javaslat egy tényleges állapotot kíván jogilag is rendezni, hiszen 2009. május 13-án a 13 kisebbségi önkormányzat elnöke, illetőleg a parlament létrehozta azt a Fórumot, amivel addig is, amíg megoldódik a kisebbségek parlamenti képviselete, a párbeszédet és a párbeszéden belül is a rendszeres törvényalkotásban történő laza részvételt szeretné biztosítani - ennek a Fórumnak a létrehozásáról szól az egyik előterjesztés.

A másik előterjesztés pedig, ha elnök asszony megengedi, akkor összevontan mondom el a két javaslatot: a kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szól, amelyben az Országgyűlés kifejezi azt a szándékát, hogy meg kívánja oldani azt a helyzetet, ami 17 év óta mulasztásos alkotmánysértésben fennáll, ami a kisebbségek parlamenti képviseleti tekintetében ma látható. A két határozat magában foglalja mindazokat a javaslatokat is, amelyek az elmúlt időszakban kormányzó párt, illetőleg ellenzéki oldalról felmerültek.

Azt szerettük volna elnök úrral kifejezni, és ebben kérem a tisztelt bizottság támogatását, hogy egyrészt a Fórum létrehozásával a folyamatosságot, a kontinuitást biztosítsa, tehát hogy addig is fejezze ki a parlament azt a szándékát, hogy amíg a parlamenti képviselet megoldódik, ezt a párbeszédet folytatni kívánja.

Ugyanakkor a másik javaslatban pedig azt a szándékát - és azt hiszem, hogy ez egy szimbolikus kérdés is valamennyiünk számára - kifejezi a parlament, hogy ezt meg kívánja oldani, hiszen olyan felhatalmazást ad a mindenkori kormányzatnak, amely a 2014-es választásokat követően már biztosítani fogja a kisebbségek részvételét a parlamentben.

Éppen ezért kérném szépen arra a tisztelt bizottságot, hogy támogassa mind a két indítványt azzal, hogy erről a mai napon még végszavazás történjen a parlamenti plenáris ülésen. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. A bizottság tagjait illeti a szót. Kinek van hozzászólási igénye? (Nincs jelzés.) Nincsen.

Ismert a bizottság előtt mind a két határozati javaslat tartalma, valóban jó volna, ha egy konszenzusos döntéssel tudnánk ezt a ciklust befejezni.

Szavazhatunk. Külön kell szavaznunk a tárgysorozatba-vételéről és az általános vitára való alkalmasságról.

Szavazás

Először azt kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy vegye tárgysorozatba az elsőt, mert a két napirendi pontot szavazni nem szavazhatjuk együtt.

Aki egyetért a H/11896. átdolgozott határozati javaslat tárgysorozatba-vételével, kérem, jelezze! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Az általános vitára való alkalmasság a következő, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze! (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta.

Bizottsági előadót is kell állítanunk. Teleki László képviselő úr vállalja? (Teleki László jelzi, hogy igen.) Egyetért a bizottság azzal, hogy Teleki képviselő úr lesz a bizottság előadója. (Szavazás.) Igen, akkor Teleki képviselő úr lesz a bizottság előadója.

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, általános vita: A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló határozati javaslat (H/11895. szám, új/átdolgozott változat a H/11393. szám helyett)
(Balog Zoltán (Fidesz) és Dr. Szili Katalin (MSZP) képviselők önálló indítványa)

A második napirendi pontunk a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló határozati javaslat, amelyhez a szóbeli előterjesztést Szili Katalin az imént megtette.

Úgy értelmezem, hogy ahhoz sem volt jelentkező, de kérdezem még egyszer. (Nincs jelzés.) Ha nincs hozzászólási igény, akkor szavazhatunk.

Szavazás

Szintúgy, először a tárgysorozatba-vételről. Ki az, aki ezzel egyetért? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag egyetért a H/11895. számú határozati javaslat tárgysorozatba-vételével.

Ki az, aki általános vitára alkalmasnak tartja. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartja - és itt is bizottsági előadót kell állítanunk.

Teleki képviselő úr vállalja mind a kettőt, ha ezzel a képviselőtársaim egyetértenek. (Balog Zoltán, a bizottság elnöke megérkezett.) Üdvözlöm tisztelettel, elnök urat.

Ott tartunk éppen, hogy a második napirendi pontunk bizottsági előadójáról beszéltünk. De hát az elnök úr előterjesztő, gondolom, nem kíván hozzászólni. (Balog Zoltán jelzi, hogy nem.) (Szavazás.) Teleki képviselő úr lesz a bizottság előadója.

Nagyon szépen köszönöm, akkor mára a fontos döntéseket meghoztuk. Köszönöm szépen elnök asszony, képviselő asszony a részvételét.

Az egyebek napirendi pont következik, hiszen megszavaztuk a bizottság napirendjét és van egyebek napirendi pontunk is.

Egyebek

Kérdezem, hogy van-e valakinek az egyebekben megszólalási szándéka.

Gusztos Péter, parancsoljon képviselő úr!

GUSZTOS PÉTER (SZDSZ): Köszönöm szépen, a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Elnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak, valamint a bizottság Munkatársai!

Tekintettel arra a speciális helyzetre, hogy a következő Országgyűlésben, ha csak valamelyik nagyobb frakció, amelynek matematikailag és házszabályilag erre lehetősége van, nem alakít SZDSZ képviselőcsoport néven frakciót, minden bizonnyal nem lesz ilyen nevű képviselőcsoport. Szóval, mindezek miatt engedjék meg, hogy a liberális frakció és természetesen a saját magam nevében is megköszönjem az emberi jogi bizottság képviselőinek, tagjainak és munkatársainak azt a közös munkát, amit az elmúlt években módunkban állt elvégezni; és engedjék meg azt is, hogy az emberi jogi területen - és úgy egyébként az élet természetesen minden más területén - további munkasikereket kívánjak tisztelt képviselőtársaimnak. Köszönöm szépen. (Balog Zoltán: Köszönjük szépen.)

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem mindannyiunk nevében képviselő úr szavait, és ha más hozzászólási szándék nincsen, akkor én is hasonló jókat, mindenekelőtt: jó egészséget, békességet és eredményes, sikeres életet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 42 perc)

 

Fogarasiné Deák Valéria
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné