EMBCB-39/2009.
(EMBCB-162/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2009. november 23-án, hétfőn, 11 órakor
az Országház főemelet 61. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Megjelentek *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10934. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11002. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/4190. szám, új/átdolgozott változat a T/4119. szám helyett) (Tóbiás József és Puch László (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása) *

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10380. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) *

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság, valamint a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása) *

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9057. szám) (Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), dr. Csapody Miklós (MDF), dr. Világosi Gábor (SZDSZ) és Karsai Péter (MDF) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása) *

A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11004. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nem peres eljárásokról szóló törvényjavaslat (T/11075. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) *

A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat (T/11076. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) *

Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/11077. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) *

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10977. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat (T/6147. szám) (Módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

 

Napirendi javaslat

1. A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2009. október 5-ei ülésnapján elfogadott, "A 2011. évi népszámlálásról" szóló törvény

(A köztársasági elnök átirata és a visszaküldött törvény T/10105/10. számon került iktatásra.)

(A köztársasági elnök átirata és a zárószavazás előtti módosító javaslatok megvitatása)

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10934. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

3. A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11002. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/4190. szám, új/átdolgozott változat a T/4119. szám helyett)

(Tóbiás József és Puch László (MSZP) képviselők önálló indítványa)

(Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása)

5. A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10380. szám)

(A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása)

6. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám)

(A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság, valamint a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása)

7. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9057. szám)

(Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), dr. Csapody Miklós (MDF), dr. Világosi Gábor (SZDSZ) és Karsai Péter (MDF) képviselők önálló indítványa)

(Módosító javaslatok megvitatása)

8. A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11004. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

9. A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nem peres eljárásokról szóló törvényjavaslat (T/11075. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

10. A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat (T/11076. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

11. Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/11077. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

12. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10977. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

13. A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat (T/6147. szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

14. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán elnök (Fidesz)

Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Donáth László (MSZP)

Godó Lajos (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Dr. Wiener György (MSZP)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Ékes Ilona (Fidesz)

Varga József (Fidesz)

Pettkó András (független)

Helyettesítési megbízást adott

Szászfalvi László (KDNP) Pettkó Andrásnak (független)
Lénárt László (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) dr. Wiener Györgynek (MSZP) megérkezéséig
Tóth Gyula (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP) távozása után
Farkas Flórián (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Balog Zoltánnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Fazekas József főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Bots Dénes főosztályvezető (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium)
Dr. Rajmon Balázs főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Somogyi Andrea szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium)
Dr. Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium)
Sáriné dr. Simkó Ágnes főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Nagy Gabriella osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium)
Iváncsik Imre, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára

Megjelentek

Dr. Tordai Csaba jogi és közigazgatási államtitkár (Miniszterelnöki Hivatal)
Dr. Bánsági Györgyi szakmai főtanácsadó (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Jackli Tamás osztályvezető (Önkormányzati Minisztérium)
Dr. Nagy Zsombor tanácsos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Gáll Tamás tanácsos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Vitvindics Mária bíró (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Boros Zsuzsa vezető tanácsos (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Losoncziné Marschalkó Izabella főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium)
Zala Mihály elnök (Nemzetbiztonsági Felügyelet)
Tapa Barnabás kormány-főtanácsadó (Miniszterelnöki Hivatal)
Koleszár Katalin osztályvezető (Pénzügyminisztérium)
Dr. Szabó Endre főosztályvezető-helyettes (Országgyűlési Biztosok Hivatala)
Dr. Németh Tibor jogi főosztályvezető (HIT Gyülekezete)
László Imre jogi asszisztens
Kopiás Gábor (Héliosz Alapítvány)
Pappné Farkas Klára osztályvezető (Országgyűlés ET Könyvtár)
Dr. Latorcai Csaba szakértő (Fidesz-frakció)
Tabajdi Anita szakértő (MSZP-frakció)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 5 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. Bejelentem, hogy Lénárt Lászlót Godó Lajos, Nyakó Istvánt Fogarasiné Deák Valéria, Tóth Gyulát Teleki László, Fazekas Sándort Ékes Ilona, Semjén Zsoltot pedig Balog Zoltán helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. Fogarasiné Deák Valéria alelnök asszony azt kéri, hogy az 1. napirendi pontot ma ne tárgyaljuk, mert még egy érési folyamat van, s valószínűleg az Országgyűlés plenáris ülésén sem fog még napirendre kerülni. Támogatom alelnök asszony kérését.

Kérdezem, hogy a fenti változtatással ki fogadja el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10934. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

1. napirendi pontunk a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm Fazekas József főosztályvezető-helyettes urat és Bánsági Györgyi szakmai főtanácsadó asszonyt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium részéről. A T/10934/21. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában - amely összefügg a 2. ajánlási ponttal - Gúr Nándor képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában Gúr Nándor és Vécsi István képviselők kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 4. pontjában a foglalkoztatási bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában - amely összefügg a 6. és 9. ajánlási pontokkal - a foglalkoztatási bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában Gúr Nándor képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 8. pontjában Kósa Lajos képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (4) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

A kiegészítő ajánlás 10. pontjában a foglalkoztatási bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

FAZEKAS JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (4) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen a kormány képviselőinek a segítségét.

A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11002. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

2. napirendi pontunk a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm dr. Bots Dénes főosztályvezető urat a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium részéről. A T/11002/10. számú ajánlásból, valamint a T/11002/16. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 7. pontjában a gazdasági bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (6) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 8. pontjában a gazdasági bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 10. pontjában a gazdasági bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (6) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Márton Attila képviselő úr kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. BOTS DÉNES főosztályvezető (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslat (T/4190. szám, új/átdolgozott változat a T/4119. szám helyett) (Tóbiás József és Puch László (MSZP) képviselők önálló indítványa) (Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott módosító javaslat megvitatása)

3. napirendi pontunk a pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló törvényjavaslathoz az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság által benyújtott kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm dr. Rajmon Balázs főosztályvezető urat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről. A T/4190/19. számú kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában - amely összefügg a 4. ajánlási ponttal - az alkotmányügyi bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában az alkotmányügyi bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 3. pontjában az alkotmányügyi bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában az alkotmányügyi bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/10380. szám) (A Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása)

4. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslathoz a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm dr. Somogyi Andrea szakmai tanácsadó asszonyt és Koleszár Katalin osztályvezető asszonyt a Pénzügyminisztérium részéről. A T/10380/15. számú harmadik kiegészítő ajánlásból dolgozunk.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában a gazdasági bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen a minisztérium munkatársainak a segítségét.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) (A Költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság, valamint a Gazdasági és informatikai bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása)

5. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz a költségvetési és a gazdasági bizottság által benyújtott módosító javaslatok megvitatása. A kormányt szintén dr. Somogyi Andrea szakmai tanácsadó asszony és Koleszár Katalin osztályvezető asszony képviseli.

Az ajánlás 1/1. pontjában - amely összefügg a 2/1., 4/1., 10/1., 11/1., 22/2., 22/3., 22/4., 22/5., 22/6., 22/7., 22/8., 22/9., 22/10., 22/11., 22/12., 22/13., 22/14., 22/15., 22/18., 22/19., 22/20., 22/21., 138/31., 138/32., 138/33., 138/34., 139/1., 141/1., 141/2., 142/1., 142/2., 142/3., 142/4., 143/1., 143/2., 144/1., 144/2., 144/3., 149/5., 151/1., 151/2., 152/1., 152/2., 152/3., 153/1., 153/2., 153/3., 153/5., 153/14., 153/15., 153/16., 153/17., 153/18., 153/19. és 153/20. ajánlási pontokkal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 30/26. pontjában - amely összefügg a 30/18., 34/8., 34/10., 34/13., 34/15., 34/17., 34/20. és 34/22. ajánlási pontokkal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 34/18. pontjában - amely összefügg a 34/16. ajánlási ponttal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 124/6. pontjában - amely összefügg a 108/19. és 120/9. ajánlási pontokkal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 131/3. pontjában - amely összefügg a 131/6. ajánlási ponttal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 134/1. pontjában a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 135/9. pontjában - amely összefügg a 135/6., 135/10. és 136/1. ajánlási pontokkal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 138/28. pontjában - amely összefügg a 01. ajánlási ponttal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 144/6. pontjában - amely összefügg a 22/17., 22/22., 22/29., 144/7., 144/8., 145/1., 146/2., 148/2., 148/3., 149/4., 153/4., 153/6., 153/7., 153/13. ajánlási pontokkal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 150/1. pontjában - amely összefügg a 9/2., 9/5., 10/2., 153/11. és 153/22. ajánlási pontokkal - a költségvetési bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja, helyette az önkormányzati bizottság módosító javaslatát támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 150/2. pontjában - amely összefügg a 9/3., 9/6., 10/3., 22/24., 22/26., 153/12. és 153/23. ajánlási pontokkal - az önkormányzati bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SOMOGYI ANDREA szakmai tanácsadó (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen a kormány képviselőinek a segítségét.

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/9057. szám) (Dr. Magyar Bálint (SZDSZ), dr. Csapody Miklós (MDF), dr. Világosi Gábor (SZDSZ) és Karsai Péter (MDF) képviselők önálló indítványa) (Módosító javaslatok megvitatása)

6. napirendi pontunk az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz, dr. Magyar Bálint, dr. Csapody Miklós, dr. Világosi Gábor és Karsai Péter képviselők önálló indítványához benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm az Önkormányzati Minisztérium képviseletében megjelent dr. Berta Zsolt főosztályvezető-helyettes urat és dr. Jackli Tamás osztályvezető urat. A T/9057/8. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában - amely összefügg a 2., 3., 4. és 5. ajánlási pontokkal - Göndör István és dr. Wiener György képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. BERTA ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium): Kormányálláspontot nem, csak szakmai álláspontot tudok mondani. A módosító javaslat szakmailag támogatható, azzal a megjegyzéssel, hogy a törvényjavaslathoz szükséges lenne a választási eljárásról szóló törvény módosítására is, hiszen az nem módosul.

ELNÖK: Gondolom, hogy ennek tudatában vannak a jogtudatos képviselők is. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 6. pontjában az alkotmányügyi bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy támogatják-e.

DR. BERTA ZSOLT főosztályvezető-helyettes (Önkormányzati Minisztérium): Ugyanaz a helyzet, mint az előbb, kormányálláspontot nem tudok mondani, szakmai álláspontunk szerint támogatható, ugyanazzal a megjegyzéssel, mint amit az előbb tettem.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen az Önkormányzati Minisztérium képviselőinek a segítségét.

A bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/11004. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

7. napirendi pontunk a bűnügyi nyilvántartási rendszer átalakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Ismételten köszöntöm Rajmon Balázs főosztályvezető urat. A 2009. november 11-ei keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Gazda László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 10. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 11. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 15. pontjában dr. Balogh László és Ecsődi László képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 16. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 17. pontjában Balog Zoltán és Ékes Ilona képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 23. pontjában - amely összefügg a 38. ajánlási ponttal - dr. Hankó Faragó Miklós képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 26. pontjában - amely összefügg a 7., 8., 9., 12., 13. és 14. ajánlási pontokkal - dr. Hankó Faragó Miklós képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 28. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 31. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 33. pontjában - amely összefügg a 34. és 36. ajánlási pontokkal - Gazda László és dr. Szép Béla képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 35. pontjában Ecsődi László képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 37. pontjában dr. Hankó Faragó Miklós képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető úr segítségét.

A nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nem peres eljárásokról szóló törvényjavaslat (T/11075. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

8. napirendi pontunk a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nem peres eljárásokról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm Sáriné dr. Simkó Ágnes főosztályvezető asszonyt és dr. Vitvindics Mária bíró asszonyt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről. A 2009. november 18-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tárcaálláspontot tudok mondani. A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 4. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 6. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 8. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 10. pontjában dr. Mátrai Márta és dr. Salamon László képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen a minisztérium képviselőinek a segítségét.

A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat (T/11076. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

9. napirendi pontunk a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Üdvözlöm Sáriné dr. Simkó Ágnes főosztályvezető asszonyt és dr. Boros Zsuzsa vezető tanácsos asszonyt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről. A 2009. november 18-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Mátrai Márta és dr. Salamon László képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia és dr. Szabó Éva képviselő asszonyok módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen a minisztérium képviselőinek a segítségét.

Az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló törvényjavaslat (T/11077. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

10. napirendi pontunk az alapítványok elektronikus nyilvántartásáról, valamint a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Tisztelettel köszöntöm Nagy Gabriella osztályvezető asszonyt és dr. Gáll Tamás tanácsos urat az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium részéről. A 2009. november 18-ai keltezésű ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában - amely összefügg a 2., 3., 4., 5., 8., 11., 14., 15., 18. és 19. ajánlási pontokkal - Pettkó András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: Pettkó képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Minisztériumi Képviselők! Nem értem, hogy miért nem lehet továbblépni, holott tudjuk, hogy mind a Miniszterelnöki Hivatal, mind a Szociális és Munkaügyi Minisztérium - amelyik ezzel a területtel foglalkozik - támogatná ezt. S azt is tudjuk, hogy a politika támogatná, hiszen több ellenzéki képviselő részéről elhangzott, hogy támogatnák, ami azért fontos, mert kétharmados módosításról van szó. A tárca azt ígérte, hogy lesz politikai egyeztetés erről a törvényjavaslatról. Azóta eltelt egy hét, de semmiféle egyeztetés nem történt annak érdekében, hogy ha van egy probléma, azt kezelni tudjuk mind az alapítványok, mind az egyesületek tekintetében. Tudom, hogy még akár bizottsági módosítóval vagy bármivel megoldható ez a kérdés, ha van rá akarat. Persze ha nincs rá akarat, akkor egy percet se vesztegessünk tovább. Mindenesetre én azt tudom mondani, hogy több minisztérium, a témával foglalkozó több szakember és maga a szakma is azt szeretné, hogy a civil szervezetek is bekerüljenek ebbe a körbe. Én értem, hogy a Ptk.-ból annak idején sajnálatos módon kimaradtak a civil szervezetek, de ha nemcsak a Ptk.-ból indulunk ki, hanem más törvényekből is, akkor szerintem ezt simán meg lehetne csinálni. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én ezt benyújtottam. Én ezt azért nyitottam meg mindenhol, hogy a szándék meglegyen. Lehet, hogy más módszer vagy más megoldás kellene, de azt gondolom, hogy oldjuk meg. Aki kormányoz, az kormányozzon és oldja meg a problémákat. Lesz még több kérdésem és hozzászólásom is. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e más hozzászólás ehhez a módosítóhoz? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megkérdezem a tárca képviselőit, hogy kívánnak-e reagálni. Parancsoljon!

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Szakmailag természetesen tudnánk támogatni, hogy a civil szervezetekre általában egységes szabályok vonatkozzanak, de azt látni kell, hogy az alapítványok anyagi jogi szabályai is változtak a Ptk.-ban, az egyesületeké meg sajnálatos módon nem, ezért csak ebben a törvényben nem lenne elegendő ezt rendezni. Az pedig tény - bár köztisztviselőként erről most nem tudok nyilatkozni -, hogy az egyesületekről szóló törvény kétharmados. A kormány ugyan még nem alakította ki az álláspontját, de a szakmapolitikai értekezlet már igen, és ott az a döntés született, hogy egyelőre csak az alapítványok vonatkozásában rendezzük a kérdést, így biztosítva azt, hogy a Ptk.-val összefüggően módosulni tud, illetve létre tud jönni ez a törvényjavaslat. Ennyit tudnék most mondani. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy a bizottság tagjai közül ki támogatja Pettkó képviselő úr módosító javaslatát. (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 6. pontjában - amely összefügg a 10. ajánlási ponttal - Pettkó András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (17) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 7. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: Pettkó András képviselő úré a szó.

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. Én értem az adószám, illetve a statisztikai szám kérését, de alapítványt úgy is létre lehet hozni, hogy az alapítvány nem folytat olyan tevékenységet, amely pénzügyi tranzakciókkal jár. Ha meg nincs ilyen, akkor nem szükséges az adószám. Eddig az volt a joggyakorlat, hogy akkor kellett az adószámot és a statisztikai számot a KSH-tól kérni, ha megvolt a bejegyzés, ez pedig az egész eddigi rendet felülírja. Nem tudom, eléggé át van-e ez gondolva, készen áll-e mindenki erre a másikfajta folyamatra. Én értem a képviselő asszonyok és a képviselő úr javaslatát, hogy mindenki mindennel rendelkezzen, csak nem tudom, végig van-e gondolva, hogy az egész menetében ezt így meg lehet-e csinálni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e reagálni a tárca?

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Köszönöm szépen. Egyeztettünk az OITH-val, amely majd működtetni fogja ezt az egész elektronikus rendszert. Egyeztettünk a módosítókról is, és ők is kifejezetten kértek volna egy ilyen módosítást, mert a rendszerük úgy fog felépülni, hogy kapcsolatot tud tartani az APEH-hal és a KSH-val. De azt át fogjuk gondolni, nem úgy kellene-e megfogalmazni, hogy "szükség esetén az adószám". Ezt még átgondoljuk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem, hogy ki támogatja ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 12. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 13. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: Pettkó András képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Bocsánat, hogy ennyiszer kérdezek, de elég sokat foglalkoztam ezzel a törvénnyel. Ma már minden civil szervezet részéről elektronikusan folyik az adóbevallás az ügyfélkapun keresztül. Én értem az elektronikus aláírást, csak azt nem értem, hogy az ügyfélkapu lehetősége miért nem került be, hiszen ahhoz, hogy a civil szervezetek az éves kötelező bevallásukat - amennyiben folytattak gazdasági tevékenységet - az ügyfélkapun keresztül teszik meg, magyarul teljesen logikus lenne az ügyfélkaput - amely alkalmas erre - használni. Ezt nem adom be módosítóként, de ha a tárca átgondolja, akkor valakivel adassa be. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kíván-e reagálni a tárca?

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Lehet, hogy itt csak félreértés van közöttünk, mert a központi elektronikus szolgáltató rendszer az maga az ügyfélkapu. Tehát a mi elképzelésünk is az, hogy az ügyfélkapun keresztül nyújtsák be a kérelmeket.

PETTKÓ ANDRÁS (független): (Mikrofon nélkül) Én ezt értem...

ELNÖK: A párbeszédet is szívesen engedélyezzük, ki is megyünk, ha zavarunk, de azt javaslom, hogy mikrofonba mondja. (Pettkó András: Nem érdekes.) Dehogynem, képviselő úr, tessék, vitassák meg, csak azt kérem, hogy mikrofonba mondja, hogy a jegyzőkönyv számára is világos legyen, mire válaszol a tárca képviselője.

PETTKÓ ANDRÁS (független): Elnézést kérek! Én azt láttam, hogy kiveszi az elektronikus aláírást és berakja az időbélyegzőt.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Ez csak egy technikai jellegű dolog, mert az ügyfélkapu, illetve a központi elektronikus szolgáltató rendszer időbélyegzőt rak rá, ami elektronikus aláírást is magába foglal, de az időbélyegző volt a precízebb kifejezés. Ez tehát csak egy pontosítás. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor most szavazunk a 13. számú javaslatról, amit a tárca támogat. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 16. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 17. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: Pettkó András képviselő úré a szó.

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm a szót. Én értem a 17-es módosító javaslat lényegét, csak azt gondolom, hogy ez a problémát nem oldja meg. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarországon 30-40 ezer alapítvány és összesen 80 ezer civil szervezet van, s azt is tudjuk, hogy rengeteg iskolai alapítvány nem működik. Ezért azt gondolom, kötelezni kellene őket arra, hogy a törvény hatálybalépését követő - mondjuk - két éven belül mindenki küldje be a papírjait elektronikus formátumban, hogy minden meglegyen. Ez a módosító javaslat szerintem nem ezt tartalmazza, mert ha én ezt jól értelmezem, akkor mindenkit automatikusan át fognak vezetni a papíralapúból az elektronikusba, azaz az egyik adatbázist átteszik a másikba. Jól értelmezem-e?

ELNÖK: Kíván-e reagálni a tárca? Parancsoljon!

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Mi azt mondjuk ki, hogy két éven belül be kell jelentenie az új adatokat, s a bejelentés elmulasztása esetén törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye. De ennek során előbb felhívják arra, hogy rendezze ezt a kérdést, és a szükséges esetben szankciókat alkalmaz. Én nem úgy értelmezem, ahogy képviselő úr, de utána egyeztethetünk.

ELNÖK: Nyugodtan folytassák le a párbeszédet. Parancsoljon, képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Én úgy értelmezem, hogy ezt csak akkor kell elektronikusan bejelenteni, ha változás van, ha pedig nincs, akkor automatikusan át fogják vinni az adatokat. Magyarul: a rossz adatokat fogják feltölteni. Az én logikám szerint a törvényben mindenkit kötelezni kellene arra, hogy akkor is küldjön be valamilyen papírt, ha van változás és akkor is, ha nincs. Aki pedig nem küldi be, azt fel kellene szólítani, Wiener képviselő úr nincs itt, aki talán tudna nekem segíteni abban a jogi kérdésben, hogy 15 vagy 30 nap, vagy hogy a bíróságra adják, de ez már részletkérdés. Érti a problémát?

ELNÖK: Beszélgessenek csak! Tessék!

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Most már értem a képviselő úr felvetését. Az volt az elképzelés, hogy adminisztratív terhet ne generáljunk, tehát ha alapvetően nincs változás egy adatban, akkor azt ne kelljen külön bejelenteni, hanem a létező adatbázist valóban átemelik elektronikussá. Egyrészt emiatt nem követeljük meg, hogy mindent újra bejelentsenek, hogy az adminisztratív terhek ne növekedjenek, másrészt pedig - ez egy másik módosító javaslattal is összefügg - egyelőre nem tudjuk kizárólagossá tenni az elektronikus kommunikációt, főleg az alapítványok esetében, hiszen természetes személyek egészen kis helyi kezdeményezések esetén is alapíthatnak alapítványt. A cégek esetében, ahol kötelező a jogi képviselet, vagy pedig a tb-szabályoknál a vállalkozások egymás közötti pereinél előírható a kötelező elektronikus út, ebben az esetben azonban a technika mai állása miatt a mi álláspontunk szerint még nem tehető kizárólagossá az elektronikus út. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Sikerült-e kielégíteni Pettkó képviselő úr kíváncsiságát?

PETTKÓ ANDRÁS (független): Nem akarok a bizottság idejével visszaélni. A dolognak az a lényege, hogy ugyanúgy, mint a cégek esetében, Magyarországon huszonegy évvel a rendszerváltás után - egyáltalán hogy 1988 után lehetett szabadon szervezkedni - rendet kell csinálni. De a rendcsináláshoz az kell, hogy pontosan tudjuk, hány alapítvány és egyesület működik. Nem hiszem, hogy egy működő alapítványnak problémát jelentene, hogy két éven belül elektronikus módon beküldjön egy papírt. Egyébként a másik módosítómat majd vissza fogom vonni, mert azt csak az elveim miatt adtam be. Tudom, hogy a Házban nagyon kevés képviselő szavazna erre a módosítóra igennel; öt vagy nyolc év múlva már ez lesz a természetes. A két dolog azonban nem zárja ki egymást. Az adatok átvezetése és a rendcsinálás a korrupció ellen is hatna, meg más dolog ellen is. Gondoljunk bele, hogy az iskolákban megcsinálták az alapítványokat, de se azok a szülők, se azok a tanárok nincsenek már ott, akik ezeket tizenöt évvel ezelőtt alapították. Ha ezeket most áttesszük az adatbázisba, akkor teljesen rossz adatokat fogunk kapni. Ezért szeretném már évek óta, hogy a rendcsinálás valamilyen szinten megtörténjen. Felőlem lehet ez három év is, de egyszer már legyen egy normális adatbázis. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Akkor most szavazunk a 17. számú módosító javaslatról, amit a tárca támogat. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában Frankné dr. Kovács Szilvia, dr. Szabó Éva és dr. Szép Béla képviselők módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. NAGY GABRIELLA osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A tárca támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen főosztályvezető asszony és tanácsos úr segítségét.

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10977. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

11. napirendi pontunk az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása. Üdvözöljük Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes urat és Losoncziné Marschalkó Izabella főosztályvezető-helyettes asszonyt az Egészségügyi Minisztérium képviseletében. A T/10977/63. számú ajánlásból dolgozunk.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 4. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Így nem támogatja a kormány. Tudomásom szerint kapcsolódó módosító indítvány készül hozzá.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 6. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 8. pontjába dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 9. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja. Ismereteim szerint ehhez is kapcsolódó módosító javaslat készül.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 10. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 11. pontjában - amely összefügg a 12. ajánlási ponttal - dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Ebben a formában nem támogatja, ismereteim szerint ehhez is kapcsolódó indítvány készül.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 13. pontjában - amely összefügg a 70. ajánlási ponttal - dr. Mikola István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 16. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 17. pontjában Gusztos Péter képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 18. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 19. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály és dr. Nyul István képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja. Azért nem támogattuk a 19-est, mert az benne van a 20-asban.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 22. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 24. pontjában dr. Schvarcz Tibor, dr. Kökény Mihály és dr. Nyul István képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 25. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 34. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 35. pontjában dr. Schvarcz Tibor és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 37. pontjában dr. Csáky András, valamint dr. Schvarcz Tibor és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 39. pontjában dr. Schvarcz Tibor és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 41. pontjában dr. Bőhm András, dr. Világosi Gábor és dr. Hankó Faragó Miklós képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 44. pontjában dr. Csáky András képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Tudomásom szerint visszavonta a képviselő úr, egyébként pedig nem támogatja a kormány.

ELNÖK: Akkor erről nem szavazunk.

Az ajánlás 52. pontjában dr. Schvarcz Tibor, dr. Nyul István és dr. Tóth István képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 53. pontjában Herényi Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Elnézést kérek, elnök úr, de nálam az 53. pontban Schvarcz Tibor képviselő úr módosító javaslata szerepel. Lehet, hogy az ajánlások körül van valami.

ELNÖK: Az ajánlás 31. oldalánál tartunk.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Az 53. számú javaslat az én ajánlásomban a 35. oldalon van.

ELNÖK: Lehet, hogy eddig is más ajánlásból dolgoztunk?

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Még ez is elképzelhető.

ELNÖK: Úgy kezdődik, hogy "a gyógyszer forgalmazója a kiszolgáltatás során..." A módosító javaslatot az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, a gazdasági bizottság nem támogatja, a költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja, az előterjesztő képviselője nem ért vele egyet.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Eddig nem lehetett gond, mert a visszavont most jött be, és nyilván amiatt borult az ajánlás. Az 53-ast nem támogatjuk.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 54. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 56. pontjában dr. Bőhm András módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 57. pontjában Herényi Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 58. pontjában dr. Schvarcz Tibor és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 66. pontjában dr. Mikola István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 69. pontjában Herényi Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (9) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 75. pontjában dr. Schvarcz Tibor és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Köszönjük szépen főosztályvezető-helyettes úr segítségét.

A minősített adat védelméről szóló törvényjavaslat (T/6147. szám) (Módosító javaslatok megvitatása)

12. napirendi pontunk a minősített adat védelméről szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok megvitatása. Várjuk Zala Mihály urat, a Nemzetbiztonsági Felügyelet elnökét, aki még nem érkezett meg. Alelnök asszony azt javasolja és én egyetértek vele, hogy kezdjük el, mert egy elég hosszú szavazási procedúra előtt állunk, s az ajánlásban végül is szerepel az előterjesztő álláspontja.

Az ajánlás 1. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2. pontjában - amely összefügg a 36. ajánlási ponttal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 3. pontjában - amely összefügg a 28., 38., 39., 40., 44., 45., 48., 50., 60., 63., 69. és 76. ajánlási pontokkal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 4. pontjában Tóth András képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 5. pontjában Tóth András képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 6. pontjában - amely összefügg a 7. ajánlási ponttal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 8. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 9. pontjában Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 10. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (1) Ki nem támogatja? (17) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 11. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 12. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 13. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 14. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 15. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 16. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 17. pontjában Földesi Zoltán képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 18. pontjában - amely összefügg a 33. és 35. ajánlási pontokkal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 19. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 21. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 22. pontjában - amely összefügg a 32. ajánlási ponttal - dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 23. pontjában dr. Pető Iván képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 24. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 25. pontjában dr. Pető Iván képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 26. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 27. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 29. pontjában Földesi Zoltán képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 30. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 31. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 34. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 37. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 41. pontjában Tóth András képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 42. pontjában dr. Petó Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 43. pontjában Tóth András képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 46. pontjában Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 47. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 49. pontjában Földesi Zoltán képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 51. pontjában Tóth András képviselő úr módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 52. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 53. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

(Megérkezik az ülésre Iváncsik Imre, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára.)

Elnézést kérünk, államtitkár úr, nem tudtuk, hogy mikor érkezik a kormány képviselője, egyébként is a kormány álláspontját az ajánlás tartalmazza. De ha van, kedvük, bekapcsolódhatnak a munkába.

Az ajánlás 54. pontjában Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 55. pontjában Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 56. pontjában Földesi Zoltán képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 57. pontjában dr. Pető Iván képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 58. pontjában - amely összefügg a 62., 67., 68., 82. és 95. ajánlási pontokkal - Földesi Zoltán képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A Nemzetbiztonsági bizottság házszabályellenesnek minősítette a módosító javaslatot, s az alkotmányügyi bizottság már nem is szavazott róla.

ELNÖK: Akkor mi sem szavazunk róla.

Az ajánlás 59. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 61. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 64. pontjában Földesi Zoltán képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (9) Ki nem támogatja? (9) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 65. pontjában - amely összefügg a 66. ajánlási ponttal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 70. pontjában Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 71. pontjában - amely összefügg a 80. ajánlási ponttal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 72. pontjában - amely összefügg a 74., 75., 77. és 78. ajánlási pontokkal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 73. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 79. pontjában dr. Pető Iván és Gulyás József képviselő urak módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (12) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 81. pontjában - amely összefügg a 83., 84., 86., 87., 89., 90., 91., 92., 93. és 94. ajánlási pontokkal - Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 85. pontjában a honvédelmi bizottság módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 88. pontjában Tóth Károly képviselő úr módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

IVÁNCSIK IMRE, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára: A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Köszönjük szépen államtitkár úr segítségét.

Egyebek

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Teleki László képviselő úrnak adom meg a szót.

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Szeretném megkérdezni, hogy megküldték-e azt az anyagot az emberi jogi bizottságnak, amelyet Kállai Ernő és Jóri András országgyűlési biztosok készítettek az adatgyűjtéssel, illetve névjegyzék felállításával kapcsolatosan. Fontos lenne látni, hogy kinél van olyan anyag, amiből dolgozni lehet, egyáltalán meg lehetne nézni, hogy miről szól az a bejelentés.

ELNÖK: Én láttam egy ilyen anyagot, bár nem tudom, hogy hol láttam. Szerintem két komoly anyag van. Ha lenne egy kis időnk, akkor napirendre tűzhetnénk. Az ÁSZ-ban Pulay Gyulának van egy komoly anyaga. Az ÁSZ-vizsgálatnak az az egyik tanulsága, hogy mivel nem lehet beazonosítani az érintetteket, a kedvezményezetteket, bizonytalan a romapénzek sorsa. Ő erre csinált egy elég komoly anyagot, szerintem az megvan a bizottságnál. Azt nem tudom, hogy a másikat én kaptam-e meg elektronikusan vagy a bizottság, de utána fogunk nézni. Az adatvédelmi biztos és a kisebbségi biztos is véleményezte a nemzeti és etnikai hovatartozás nyilvántartásáról szóló kérdést, de azt nem tudom, hogy a népszámlálás kapcsán vagy más ügy kapcsán. Utánanézünk és meg fogjuk küldeni. De ha úgy gondolja képviselő úr, én támogatom, hogy ezzel kapcsolatban valami értelmes dolgot is csináljunk, beszélgessünk róla egy órát, amelyre meg lehetne hívni az érintetteket. Azt majd eldöntjük, hogy meghívjuk-e az OCÖ-t, de meghívhatjuk az adatvédelmi biztost, az ÁSZ-t, kormányzati képviselőket, esetleg emberi jogi szervezeteket és megnézzük, hogy mit lehet ebben az ügyben tenni. Ez egy jó ötlet. Alelnök asszony!

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Én is támogatom azzal együtt, hogy ha a biztos uraknak van írásbeli anyaguk - a sajtóban úgy láttam, hogy a kisebbségi és az adatvédelmi biztos is támogatta -, akkor kérhetnénk, hogy szíveskedjenek azt megküldeni, mert érdekelne minket.

ELNÖK: Ha még nincs meg, akkor a bizottság begyűjti, ha pedig megvan, akkor mindenki megkapja. Úgy látom, hogy december elején nekünk aránylag laza lesz a munkánk. (Varga József: December 23-án is megtárgyalhatjuk.) Ez is jó ötlet, de akkor azt javaslom, hogy az az albizottság tárgyalja meg, amelyiknek Varga József az elnöke. A december 23-ai ülést ezzel a kikötéssel támogatom.

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 16 perc)

 

 

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc