EMBCB-34/2009.
(EMBCB-157/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2009. október 27-én, kedden, 13 órakor
a Képviselői Irodaház V. emelet 528. számú tanácstermében
megtartott üléséről

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Megjelentek *

Elnöki megnyitó *

A napirend elfogadása *

Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10977. szám) (Általános vita) *

Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, észrevételek, válaszok *

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról *

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10934. szám) (Általános vita) *

Harsányi Zsófia tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Fekete László főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10678. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása) *

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

Napirendi javaslat

1. Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10977. szám)

(Általános vita)

2. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10934. szám)

(Általános vita)

3. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

4. Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10678. szám)

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

5. Egyebek

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Balog Zoltán elnök (Fidesz)
Fogarasiné Deák Valéria alelnök (MSZP)

Godó Lajos (MSZP)

Lénárt László (MSZP)

Teleki László (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP)

Dr. Wiener György (MSZP)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Ékes Ilona (Fidesz)

Farkas Flórián (Fidesz)

Pettkó András (független)

Helyettesítési megbízást adott

Szászfalvi László (KDNP) Ékes Ilonának (Fidesz)
Donáth László (MSZP) Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)
Nyakó István (MSZP) Godó Lajosnak (MSZP)
Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP) Teleki Lászlónak (MSZP)
Dr. Wiener György (MSZP) Tóth Gyulának (MSZP) megérkezéséig
Gusztos Péter (SZDSZ) Lénárt Lászlónak (MSZP)
Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Balog Zoltánnak (Fidesz)
Varga József (Fidesz) Farkas Flóriánnak (Fidesz)
Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Bíró Ildikónak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium)
Fekete László főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Harsányi Zsófia tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Horváth István főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Árok Szabolcs vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium)
Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügy-minisztérium)

Megjelentek

Dr. Héjja Mária főosztályvezető (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Losoncziné Marschalkó Izabella főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Szabó Emese szakmai tanácsadó (Egészségügyi Minisztérium)
Dr. Keszei Róbert jogi előadó (Országos Egészségügyi Pénztár)
Simon Istvánné főosztályvezető (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Patay Péterné főosztályvezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Zsákné Asztalos Emőke főigazgató-helyettes (Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály)
Krányecz Ferenc irodavezető (Országos Szlovén Önkormányzat Budapesti Kirendeltsége)
Nagy Bercel titkár (Fidesz-KDNP-frakció)
Tabajdi Anita szakértő (MSZP-frakció)
Kósa Zsanett politológus joghallgató (ELTE Jogtudományi Kar), gyakornok
László Imre jogi asszisztens

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó

BALOG ZOLTÁN (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság ülésén. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes. Bejelentem, hogy Szászfalvi Lászlót Ékes Ilona, Donáth Lászlót Fogarasiné Deák Valéria, Nyakó Istvánt Godó Lajos, Szabóné Müller Timeát Teleki László, Wiener Györgyöt Tóth Gyula, Gusztos Pétert Lénárt László, Fazekas Sándort Balog Zoltán, Varga Józsefet Farkas Flórián, Semjén Zsoltot pedig Bíró Ildikó helyettesíti.

A napirend elfogadása

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A következő változtatási javaslatom van: cseréljük meg a 3. és a 4. pontot, tehát a költségvetésről szavazunk a legvégén, a munkaügyi tárgyú törvényeket pedig előrevesszük, hogy az érintetteknek ne kelljen várakozniuk. Bár nagyon izgalmas a több száz módosító javaslatról való szavazás, de ettől megkíméljük a minisztérium képviselőit.

Pettkó képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Vendégek! Minisztériumi Képviselők! Azt javaslom, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy egy, az előző héten csütörtökön vagy pénteken benyújtott, a képviselőkhöz papír alapon hétfőn, de elektronikus futárpostával is csak a hétvégén feldolgozásra megérkezett javaslatot, amely egy több mint száz oldalas salátatörvény - hiszen tizenegynéhány törvényt módosít -, bármelyik képviselő képes volt ennyi idő alatt teljes mélységéig áttekinteni. Lehet, hogy a szakbizottságban, az Egészségügyi bizottságban ezt a képviselők meg tudták tenni, de azt gondolom, hogy teljesen nevetséges volna, ha mi most erről a törvényjavaslatról egy hosszú vitát folytatnánk. Egyébként pedig van benne egy csomó olyan dolog, aminek az embernek utána kell néznie, hiszen van olyan szakasz, amelyik január 1-jén lép hatályba, s január 2-án már meg is szűnik. Több órát foglalkoztam azzal, hogy rájöjjek arra, hogy lehetséges az, hogy ami január 1-jén - ami nem is munkanap, hanem fizetett ünnepnap - hatályba lép, s akkor senki nem dolgozik rajta semmit, január 2-ával már meg is szűnik. De biztos, hogy van valamilyen oka ennek a döntésnek. Ha január 2-a lett volna, akkor talán érteném, de a január 1-jét én nem tudtam megérteni. Tehát az az ügyrendi javaslatom, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot ne tárgyalja a bizottság. Az Egészségügyi bizottság megtárgyalta, biztos megvan az ott lévő szakemberek álláspontja. Ennyi, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát két változtatási javaslatunk van. Kíván-e még valaki szólni? (Nincs jelentkező.)

Ha nem kíván, akkor először szavazzunk az első módosításról, a 3. és a 4. pont megcseréléséről. Ki fogadja el? (Egyhangú.) A bizottság 19 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a 3. és a 4. pontot tehát megcseréltük.

S ha jól értettem Pettkó képviselő úr javaslatát, azt kéri, hogy az 1. napirendi pontot vegyük le a napirendről. S jól értettem-e, hogy a következő ülésen tűzzük napirendre? (Pettkó András: Igen.) Megkérdezem főtanácsadó asszonyt - persze nem tudom, kik ismerik a parlamenti menetrendet -, hogy akkor beleférünk-e még a napirendbe. (Dr. Artzt Ilona: Igen, de szerdán egész napos szavazás lesz.) Ha igen, akkor van értelme ennek a dolognak, mert nem akadályozzuk a parlamenti ügymenetet, viszont komolyabban tudjuk venni a dolgot. Ha jól értem, a jövő héten még nem kerül általános vitára a törvényjavaslat. Megkérdezem a minisztérium képviselőjét, Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes urat, hogy mit szól ehhez a napirendi változtatáshoz.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Az természetesen a bizottság szuverén döntése, én legfeljebb tájékoztatást adhatok az általam ismert tényekről. Az Egészségügyi bizottság még nem tárgyalta, jövő héten szerdán fog szerepelni a főbizottságban ennek a törvényjavaslatnak a megtárgyalása. S miután a főbizottság jövő héten tárgyalja, ezért valószínűsítem, hogy az általános vita érdemben a jövő héten nem tud elkezdődni. A Házszabály több-kevesebb ismeretében azt gondolom, hogy ez állítható, de természetesen a bizottság szuverén joga, hogy mit dönt a napirend kérdésében.

ELNÖK: Köszönjük szépen, azért ez fontos tájékoztatás volt, meg az is, hogy 3-án reggel 6-tól este 10-ig szavazunk. Nem pontosan így, de egész napos szavazás lesz. Aznap nem lesz bizottsági ülés, tehát ez szerdai bizottsági ülést jelentene, s azt gondolom, ez is egy szempont, de természetesen állunk elébe, amennyiben a többség elfogadja.

Ki mondja azt, hogy hagyjuk el az 1. napirendi pontot? (9) Ki nem ért egyet a napirendi pont levételével? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat nem kapott többséget, tehát az 1. napirendi pontunk változatlan.

Kérem, hogy fogadjuk el így a napirendet. Illetve nem kell újra elfogadni, hiszen megmaradt az eredeti napirendi javaslat azzal, hogy a 3. és a 4. napirendi pontot felcseréltük.

Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10977. szám) (Általános vita)

Az 1. napirendi pontunkhoz érkeztünk: egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat. Amennyiben a kormány, illetve a minisztérium képviselője valamit hozzá kíván fűzni a javaslathoz, most van rá lehetősége. De kérem, ne tegye azt, hogy büntetésből ismerteti az egész száz oldalt, mert elvileg mi ezt valóban kézhez kaptuk, de igaza van Pettkó képviselő úrnak, hogy csak elvileg, mert gyakorlatilag sok mindent nem tudtunk még ezzel kezdeni. Ezzel együtt öné a lehetőség, hogy kommentárt fűzzön a javaslathoz. Parancsoljon!

Dr. Schlammadinger József főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nyilvánvalóan nem szeretném a tisztelt bizottság idejét azzal rabolni, hogy százhúsz paragrafus részletes bemutatására vállalkozom. Az idő sem alkalmas erre és a személyemben való alkalmasság is megkérdőjelezhető e tekintetben, így csak néhány gondolatot, legfőképpen olyan gondolatot próbálnék meg a bizottsággal megosztani, ami talán alkalmas arra, hogy ráirányítsa a bizottság figyelmét a javaslatnak azokra a rendelkezéseire, amelyek a profilját - ami természetesen egy elég széles profil - leginkább érintik. Ezzel talán elejét lehet venni annak, hogy most százhúsz paragrafussal a bizottságban mindenkinek részleteiben meg kell ismerkedni, és valóban arra fókuszálhat a bizottság a munkájában, amiről a történet érdemben, a bizottság munkáját érintően szól.

Tény és való - ahogy Pettkó képviselő úr is jelezte -, hogy, egy csúnya szóval élve, salátajavaslatról van szó, ami egyrészt következik a megnyitott törvények nagy számából, másrészt pedig következik abból a meglehetősen heterogén szabályozási tárgykörből, amit a törvényjavaslat megcélzott. Összességében ha mégis valamilyen közös vonalra, fonalra fel kívánnám fűzni ennek a javaslatnak a filozófiáját - amiben egyben megtestesül a kormányzatnak az egészségpolitikával szemben következetesen viselt filozófiája is -: egy olyan javaslatot próbált a tisztelt Ház elé letenni, amely törekszik arra, hogy az elérhető legmagasabb szintű egészségügyi ellátás biztosítása mellett egy stabilan működő és mindenki számára egységesen hozzáférhető egészségügyi szolgáltatási csomagot próbáljon nem felkínálni, hiszen álláspontunk szerint ez jelenleg is létezik, hanem azt megerősíteni, ugyanakkor úgy, hogy az ellátórendszer fenntartható módon működjön, alkalmas legyen azoknak a majdani költségvetési kereteknek a maximális kihasználására, amelyekkel a parlament a költségvetési törvény elfogadásával majd megkínálja az ágazatot.

Ez a törvényjavaslat természetesen nem szól semmilyen olyan egészségpolitikai szempontból meghatározó jellegű törekvésekről, amelyek egy ilyen salátatörvénynek általában nem is sajátjai. Arra tesz kísérletet, hogy mind a szakma, mind a jog lehetséges, elsősorban jogtechnikai, másodsorban érdemi eszközeivel próbálja meg a hatályos jogszabályokat hozzáigazítani azokhoz a szempontokhoz, amelyeket én itt - azt gondolom - megjelöltem.

Fenntartható egészségügyi ellátásról beszéltünk. Azt gondolom, hogy a bizottság munkája szempontjából ebben a körben keresendők azok a leginkább releváns rendelkezések, amelyek a javaslat bizottsági megítélését meghatározhatják. A fenntarthatóságot elsődlegesen azzal próbálja meg a javaslat elérni, hogy a rendelkezésre álló forrásokat egy igazságosabb és racionálisabb elosztási rend szerint próbálja meg szétosztani a szolgáltatók, illetve közvetlenül a biztosítottak között. Ennek érdekében tesz a javaslat egy elkötelezettséget amellett, hogy az egészségügyben indokolt és szükséges azoknak a normatív, illetőleg méltányossági struktúráknak a párhuzamosságát egy kicsit végiggondolni és szükség esetén megszüntetni, ahol a normatív rend mellett egy, az igazságos és racionális elosztást nagymértékben gátló, korlátozó erős méltányossági rendszer is működik. Ennek érdekében a javaslat az alanyi típusú méltányosságot - ami legfőképpen a gyógyszerellátásban, illetőleg a gyógyászati segédeszköz-ellátásban jut kifejezésre - igyekszik oly módon behatárolni, hogy anélkül, hogy a biztosítottak egyes készítményektől, ellátási formáktól, eszközöktől elesnének, igyekezzenek olyan ösztönzőket vinni a rendszerbe, amelyek a gyártókat, a forgalmazókat a normatív, tehát befogadás alapú gyógyászati segédeszköz, illetőleg gyógyszerellátás biztosítására ösztönözzék.

Ebből következik a törvényjavaslatnak az a rendelkezése, hogy bizonyos esetekben gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket kizár a méltányosságból történő támogatás lehetősége alól, legfőképpen azokban az esetekben, amikor rövid időn belül egy befogadási kísérlet az adott termékre volt és azt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a közfinanszírozásba nem fogadta be. Másik esetkör az, amikor méltányossági alapon az adott funkcionális csoportba tartozó eszközt, illetőleg az adott hatóanyagcsoportba tartozó gyógyszereket meglehetősen széles biztosítotti kör veszi igénybe méltányossági alapon. Ezek azok a szempontok, amelyekről azt mondja a kormány, hogy ezekben az esetekben indokolt és megfontolandó ezeket az eseteket a normatív támogatási rendszerbe terelni és természetesen nem a méltányossági rendszeren belül tartani, túl azon természetesen, hogy ez nem jelenti egyéb esetkörben a méltányosság megszüntetését.

Ezzel együtt viszont ahol lehetséges és indokolt, egyidejűleg igyekszik - szintén az egészségesebb, racionálisabb forrásallokáció érdekében - a méltányosság lehetőségét bővíteni. Erre jó példa, hogy a javaslat az Ebtv. módosítása kapcsán javaslatot tesz arra, hogy a gyermekápolási táppénz jelenleg szigorú rendszerén puhítson, és éppen a gyermekvállalási kedv, illetőleg a gyermekvállalási kedv ösztönzésén túl természetesen a racionális biztosítotti igények figyelembevétele mellett a méltányossági körbe sorolja a gyermekápolási táppénz felső határát, azaz méltányosságból a normatív alapon meghatározott gyermekápolási táppénz felső határa mellett-mögött lehetőség lesz arra, hogy az OEP saját hatáskörben táppénzt a normatív ápolási naphoz képest engedélyezzen.

Amikor arról beszéltünk, hogy a fenntarthatóság elvét következetesebben kell érvényesíteni, akkor erre más eszközöket is választ javaslat. Javaslatot tesz például a helyszíni ellenőrzések rendjének szigorítására, az OEP, illetőleg a felügyelet ezzel paralel helyszíni ellenőrzéseket végezhet a betegeknél, amely alkalmas lehet arra, hogy bizonyos adategyeztetések keretén belül példának okáért a valós, szakmailag indokolt felhasználást ellenőrizni tudja.

Azt gondolom, hogy ezek talán a legklasszikusabb példák. A megtérítési szabályok szigorításának a rendjét is talán még ebbe a körbe sorolnám. Említeném példának azt a lehetőséget, hogy a szakmailag alaptalanul rendelt szakorvosi javaslatra rendelt gyógyszerek esetében magát a téves diagnózist vagy téves szakmai javaslatot felállító szakorvosnak közvetlen megtérítési kötelezettsége támad a finanszírozóval, a biztosítóval szemben abban az esetben, ha egy téves diagnózison vagy egy szakmailag megalapozatlan javaslaton alapul a gyógyszerfelhasználás. Azt gondolom, ez is igyekszik a fenntarthatóság elvét követni.

Ugyanakkor természetesen vannak pozitív ösztönzők is a rendszerben, amik a biztosítottak számára is nyilván mérlegelés és minden megfontolás nélkül kedvezők. Ilyen például az a lehetőség, amely - hasonlóan az előbb említett gyermekápolási táppénz esetéhez - lehetőséget biztosít arra, hogy a passzív jogon járó természetbeni egészségügyi szolgáltatások esetében amennyiben 45 napot meghaladó és 30 napot meg nem haladó szünetelésű biztosítási jogviszonyon alapul a természetbeni ellátás, úgy a jogviszony megszűnését követően a passzív ellátás, a természetbeni ellátás ugyanúgy megillesse a volt biztosítottat, mintha folyamatos biztosítási jogviszony előzte volna meg 40 napot meghaladó módon a passzív ellátás igénybevételét, tehát egy 30 napos szünetelés nem szakítja meg a passzív ellátásra való jogosultságot.

Anélkül, hogy a részletekbe belemennék: beszéltem arról, hogy a stabil hozzáférhetőség elvét is követi a javaslat, túl a fenntartható egészségügyi ellátáson. Talán ez a legmarkánsabb eleme a törvényjavaslatnak, ezért ha megengedi elnök úr, erről még egy-két mondatot említenék. Az elmúlt év tapasztalatai e tekintetben elég zordak voltak az egészségügyi kormányzat számára is. Tudjuk, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtása mögött meglévő szerződések, különösen az egészségügyi ellátási szerződések, feladatátadási szerződések - azt gondolom, a Hospinvest-üggyel mindenkinek ráirányítom a figyelmét a problémára - az ellátások alapjául szolgáló kötelmi jogi kapcsolatok átgondolását tették szükségessé, pont annak érdekében, hogy az egészségügyi ellátórendszer túl a fenntarthatóságon valóban egy stabil struktúrában tudjon működni. Ennek érdekében tesz javaslatot részben a finanszírozási szerződések, részben pedig elsősorban az önkormányzatok fémjelezte feladatellátási, illetve feladatátadási szerződések felülvizsgálatára, és ezekbe a szerződéses kapcsolatokba olyan elemeket épít be a törvényjavaslat, ami lehetővé teszi, hogy szigorú előszűrő, majd az előszűrőt követően a szerződéses kapcsolatban álló, legfőképpen az önkormányzatok, illetve bizonyos áttétellel az állam számára ezeknek a szerződéses kapcsolatoknak a folyamatos felülvizsgálatát tegye lehetővé. Itt jelesül arra gondolok, hogy az úgynevezett feladatellátási szerződések vagy ellátási szerződések - ahogy az előterjesztés ezeket nevesíti - megkötése egyrészt az ellátási szerződést megkötők között egy szigorú előszűrőn menne keresztül, amely lehetőséget ad arra, hogy a szerződést kötő önkormányzat bizonyos előzetes vagyoni kritériumok mentén kössön szerződést az ellátási szerződésben résztvevőkkel, majd a szűrőn átesett egészségügyi szolgáltatók, akik az ellátási szerződésben a másik oldalon, a szolgáltatói oldalon szerepelnek, továbbra is szigorú, elsősorban vagyoni kritériumok közé kerülnek. Fontos rendelkezése a törvényjavaslatnak például az, hogy az ellátási szerződést kötő egészségügyi szolgáltató a szerződést kötő önkormányzatok számára vagyoni biztosítékot köteles adni, amely vagyoni biztosíték például alkalmas arra, hogy az ellátási szerződés nem megfelelő teljesítése esetén az ellátási szerződésben résztvevő szolgáltatói kör esetleges csődje esetén az önkormányzatnak a vagyoni biztosíték lehetőséget biztosítson arra, hogy a folyamatos ellátást biztosítani tudja. Látjuk például a Hospinvest-ügyben, hogy ez egy olyan fontos kritérium, amelynek megjelenítése a törvényjavaslatban mellőzhetetlen.

A szerződés megszűnésének pontos, normatívan, taxatívan felsorolt okait a törvényjavaslat többféle típusba sorolva megjelöli, legfőképpen azt, hogy egyrészről ezeket a szerződéseket főszabály szerint határozatlan időre illik kötni, de ha nem, akkor is minimum három évre - az ellátás stabilitása szempontjából ez is meghatározó kritérium -, az ellátási szerződések felmondásának minimális határideje normál esetben hat hónap, de önkormányzati oldalról természetesen lehetőség van a törvényben pontosan meghatározott esetekben, pontosan a szerződésekből való kilépés indokoltsága esetén ennél rövidebb felmondási idővel is a szerződéses kapcsolatokból kilépni, sőt a törvény lehetőséget ad az azonnali felmondás lehetőségére is, mégpedig pontosan taxált esetek rendje szerint. Ezek mind-mind olyan eszközök amelyek lehetővé teszik azt, hogy az ellátás ne csak stabilan, ne csak megbízható módon, gazdaságilag megalapozottan, hanem adott esetben az önkormányzat, mint a közfeladatért, az egészségügyi ellátásért felelős elsődleges szervrendszer ellátási érdekei, ellátási szempontjai szerint bármikor alakítható legyen. Ezek olyan eszközök, amelyekre a törvényjavaslatban mindenképpen építenünk kellett.

Nagyjából ezek azok a biztosítékok, amiket az ellátórendszer stabilitása érdekében megcéloztunk. Ezenkívül a törvényjavaslat néhány olyan eszközt is ad még, amelyek az ellátások szakmaiságának a fejlesztésére alkalmasak. Csak hogy egyet mondjak, ami a bizottság munkája szempontjából fontos lehet: az ÁNTSZ lehetőséget kap arra, hogy az úgynevezett népegészségügyi szűrővizsgálatok, illetőleg célzott lakossági szűrővizsgálatok esetében a szűrővizsgálatok eredményessége érdekében ezeket a vizsgálatokat nyomon követhesse oly módon, hogy az eddigi szabályozástól eltérően egészségügyi adatok kezelésére a monitoring érdekében lehetőséget kap az ÁNTSZ, ami a szűrővizsgálatok költséghatékonyságának az ellenőrzését célozza, és lehetőséget ad arra, hogy az ÁNTSZ számára ezek az adatok - természetesen személyazonosításra alkalmatlan módon - becsatornázódhassanak. Egyébként ez a Számvevőszéknek is követelménye volt az egészségügyi ellátórendszer, illetve legfőképpen a közegészségügyi járványügyi szabályozásunkkal szemben, amelyre ebben a törvényjavaslatban lehetőséget láttunk.

Röviden ennyi. Természetesen millió meg egy más olyan eszközzel próbált a javaslattevő élni, amelyek - mondom - részben az egészségügyi ellátás szakmaiságának, részben a struktúra stabilitásának, részben pedig - mint mondtam - a fenntartható egészségügyi ellátás érdekében szükségesek. Megfelelő kérdések esetén ezekre készséggel válaszolunk. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Pettkó képviselő úr!

Kérdések, észrevételek, válaszok

PETTKÓ ANDRÁS (független): Köszönöm szépen. A mi bizottságunk elsősorban az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság, s mi mindig minden előadótól azt szoktuk kérni, hogy a mi részünkről világítsa meg a témát és ne más területekről beszéljen. Erről sajnos elég keveset hallottunk, csupán a vége felé egy-két gondolatot.

Az első gondolat, amit szeretnék a benyújtott javaslathoz hozzátenni, a 121. §, amely a kábítószertémával foglalkozik. A magam részéről a jegyzőkönyv számára tartom ezt fontos hozzászólásnak. Örülök, hogy az Egészségügyi Minisztérium más magyar minisztériumokkal szemben a kábítószer-politikában tudja érvényesíteni, hogy az ENSZ a legmagasabb szegmens, hiszen láttunk az elmúlt évben olyan magyar delegációt, amelynek egyes tagjai az ENSZ döntései ellen szavaztak, a hivatalos magyar drogpolitika ellen szavaztak külföldön. Ha a minisztérium ezt tudja érvényesíteni a saját maga politikájában, akkor én a 121. §-nak a magam részéről örülök.

Az ÁNTSZ kapcsán utalás történt a szűrésekre. De van egy másik terület is, és nem tehetem meg, hogy arról ne szóljak. Az ÁNTSZ például a HIV-, AIDS- és egyéb szűrések tekintetében általában sokkal kevesebb embert és sokkal rosszabbul szokott leszűrni bizonyos fesztiválokon. Én már jó néhányszor felszólaltam annak érdekében, hogy adjuk oda a civil szervezeteknek azt a pénzt, amit az ÁNTSZ erre elkölt, mert ugyanannyi pénzből egy civil szervezet sokkal több embert fog tudni leszűrni.

Egyébként a magam részéről konkrétan arra a szakaszra kérdeznék rá - most hirtelen nem találtam meg -, amelyik január 1-jén lép életbe és január 2-án már meg is szűnik. Ennek mi értelme van? Miért alakult ez így? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Mindjárt megnézzük, hogy van-e még több kérdés és összegyűjtjük, hogy egyszerre tudjon reagálni rájuk a minisztérium képviselője. Kíván-e még valaki szólni, kérdezni, véleményt nyilvánítani? (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor parancsoljon, főosztályvezető úr.

DR. SCHLAMMADINGER JÓZSEF főosztályvezető-helyettes (Egészségügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egyrészt Pettkó képviselő úrnak jelezném, természetesen eredendően is törekedtem arra, hogy minél több olyan outputot próbáljak a törvényből összeszedni, amelyek a bizottság munkáját érintik. Számosat összeszedtem, de azt gondolom, hogy a bizottságot nem szeretném ezzel terhelni. Kérdésekre természetesen fel is sorolok még néhány ilyet, tehát nincs ezzel gond.

Pettkó képviselő úr kérdéseire visszatérve: az egyik kérdés, a HIV kérdése tulajdonképpen nem kérdésként, hanem állításként fogalmazódott meg, de a kapcsolódása a törvényjavaslattal mindenképpen szoros és pont azzal a kérdéskörrel, amit én jeleztem. Abban a körben, ahol kap egy visszacsatolást az ÁNTSZ, az nemcsak az úgynevezett népegészségügyi, hanem az úgynevezett célzott lakossági szűrővizsgálatok is. A népegészségügyiben az onkológiai szűrővizsgálatok vannak benne, az a három típusú, míg a lakossági célzottakba beleérthető, beleértelmezendő a HIV szűrővizsgálatok esete is. Azt gondolom, azzal, hogy az ÁNTSZ visszacsatolást kap legalább statisztikai szinten és statisztikai éllel azzal kapcsolatosan, hogy a szűrővizsgálatoknak mi az eredményessége, és az eredményesség egyik fokmérője természetesen az, hogy a gondozórendszerben a kiszűrtek közül hányan jelennek meg, ez a visszacsatolás lehetőséget ad arra is, hogy az ÁNTSZ-t még inkább szakmailag is érdekeltté tegyük abban, hogy ezeket a szűrővizsgálatokat valóban komolyan vegye. Tehát ez egyfajta direkt-indirekt ösztönző eszköz annak a kérdésnek az érdekében, amit a képviselő úr joggal feszegetett.

A jogtechnikailag magyarázható kérdésfeltevésre, a január 1., január 2. problémára válaszolva: ez messze túlmutat önmagán. Nagyon fontos javaslata - egészségpolitikai szempontból mindenképpen - a törvényjavaslatnak az a rendelkezés, amihez ez a szoros hatálybalépési, majd szoros hatályon kívül helyezési dátum kapcsolódik. A hatályos szabályok szerint egy 2010. január 1-jével alkalmazásra kerülő törvényi rendelkezés alapján a patikaalapítási korlátok megszűnnek. Magyarán, 2010. január 1-jével mindazok a szakmai és jogi fékek, amelyek a meglévő patikaállomány, gyógyszertárállomány mellé, az újabb patikák megjelenése elé területi ügyeleti időben kifejezhető, heti nyitvatartási időben kifejezhető korlátokat állítanak most a jog szintjén, január 1-jével megszűnnek, következésképpen minden ilyen egyéb szakmai kritériumokon túlmutató feltétel hiányában is lehetne gyógyszertárat alapítani. Ennek a rendelkezésnek tehát az a célja, hogy ezt a bizonyos patikaalapítási korlátot feloldja. Sőt a javaslat nemcsak a patikaalapítási korlát feloldásának a megakadályozására tesz javaslatot, hanem további speciális szakmai kritériumok mentén teszi lehetővé a patikaalapítást január 1-jétől, jelesül, hogy az eddigi vállalható, 60 órában, illetőleg 40 órában kifejezhető heti nyitvatartási időhöz képest egy 84 órás heti nyitvatartási minimumot határozna meg január 1-jétől. S túl ezen egy folyamatos ügyeleti szolgáltatási kötelezettséget is meghatároz a javaslat, tehát az eredeti korábbi jogalkotói szándéktól teljesen eltérő irányt vesz ez a törvényjavaslat. Mindennek érdekében január 1-jével hatályba lépteti azt a rendelkezést, ami a patikaalapítási korlátok megszüntetésének az eliminálását szolgálja, majd ezt a rendelkezést január 2-ával, hiszen okafogyottá válik, hatályon kívül is helyezi. Helyezheti, hiszen január 1-jével ez a rendelkezés a hozzáfűzött joghatást betölti és az égadta világon semmi oka nincs annak, hogy azt a rendelkezést, ami január 1-jével kilőtte ezt a bizonyos antilibero szabályt - nevezzem így -, hatályban tartsa. Ennyi. Tehát a joghatály betöltése pusztán egy naphoz fűződik, ezért a jogrendszert nem kívánnánk a továbbiakban olyan rendelkezéssel terhelni, ami egy ilyen rendelkezésnek a további hatályban tartását indokolná. Tehát jogtechnikai az ok.

ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? Wiener képviselő úré a szó.

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak azt kívánnám kiegészíteni, amit a minisztérium igen tisztelt képviselője mondott. Azért helyezi hatályon kívül a javaslat az adott rendelkezést január 2-ával, mert a rendelkezés beépül az alapjogszabályba. Jelenleg a 4/2006-os AB-határozat alapján minden törvénymódosítás esetében ez a megoldás. Tehát beépül az eredeti jogszabályba, s ott ez a rendelkezés megmarad, mert továbbra is szükséges, hiszen ha hatályát vesztené, akkor csak egy napon keresztül lehetne szabadon patikát alapítani, a következő nap már nem lehetne, merthogy a rendelkezés hatályát vesztette, és nem lenne szabályozva az adott terület, ezt hozzá kell tennem. Ennek következtében minden egyes módosító jogszabálynál ez a helyzet. Én ezt egyszer már elmondtam itt, nem kellene ezért erre mindig rákérdezni. Meg kellene nézni a 4/2006-os AB-döntést.

ELNÖK: Én is azt javaslom mindenkinek, hogy nézze meg ezt az AB-döntést. Azt hiszem, már minden kétség elhárult a szavazás elől. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazni fogunk.

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról

Ki támogatja a törvényjavaslatot? (10) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.

Köszönjük szépen a minisztérium képviselőinek a megjelenést. A véleményünket írásban fogjuk a tisztelt Ház tudomására hozni, tehát előadót nem állítunk ebben az ügyben.

Átadom az elnöklést alelnök asszonynak, mert egy osztrák delegációt kell fogadnom a Külügyminisztérium kérésére, de ne örüljenek korán képviselőtársaim, mert vissza fogok jönni. Alelnök asszony, parancsoljon!

(Az ülés vezetését Fogarasiné Deák Valéria, a bizottság alelnöke veszi át.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Jó munkát kívánok. Én is tisztelettel köszöntöm önöket.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10934. szám) (Általános vita)

Áttérünk a 2. napirendi pontra, amely a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának a megvitatása. Tisztelettel köszöntöm dr. Bánsági Györgyi szakmai főtanácsadó asszonyt és Fekete László főosztályvezető-helyettes urat a minisztériumból, és át is adom nekik a szót. Parancsoljanak!

HARSÁNYI ZSÓFIA tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Harsányi Zsófia vagyok, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium tanácsosa.

ELNÖK: Bocsánat, akkor nem jó a listám. Üdvözlöm tisztelettel.

Harsányi Zsófia tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

HARSÁNYI ZSÓFIA tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Én is üdvözlöm önöket. Röviden annyi a törvényjavaslat előzménye, hogy 2004. május 1-jén, az uniós csatlakozáskor a munkaerő-piaci korlátozásokat alkalmazó tagállamokkal szemben a viszonosság alapján mi is munkaerő-piaci korlátozásokat alkalmaztunk. Ez azt jelentette, hogy a munkavállalási engedélyt megkövetelő tagállamok állampolgáraival szemben mi is munkavállalási engedélyt követeltünk meg. Ez módosult 2009. január 1-jén kormányrendeleti szinten, amikor egyoldalúan megnyitottuk a munkaerő-piacot az európai gazdasági térség tagállaminak állampolgárai, illetve azok hozzátartozói előtt. Ők a szabad tartózkodás jogával rendelkező személyek. Ez a módosítás csak kormányrendeleti szinten volt átvezetve, és gyakorlatilag a jelen javaslat tartalmazza a törvényi szinten történő kimondását ennek a munkaerő-piaci nyitásnak, és a jelen tervezetben a külföldi személy Magyarországon történő munkavégzése engedélyköteles rész úgy módosul, hogy főszabály szerint csak a harmadik ország állampolgárainak a munkavégzése lesz engedélyköteles, míg a szabad mozgás, tartózkodás jogával rendelkező állampolgárok a magyar állampolgárokkal azonos módon vállalhatnak munkát. Ez a módosítás az idén január 1-je óta várat magára, ezért most már sürgős az átvezetése. A javaslat egyértelműen tartalmazza a szabad mozgás, tartózkodás jogával rendelkezőkre, illetve a harmadik országbeliekre vonatkozó munkavállalási szabályokat. Ez alapján kormányrendeleti szinten kell kimondani a jövőben a mentességi eseteket, tehát a harmadik országbeliekre vonatkozó mentességi eseteket, míg miniszteri rendeleti szinten maradnak a munkavállalási engedélyezés eljárási szabályai.

A törvényjavaslat ezen túlmenően tartalmaz néhány pontosítást is, így az álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, illetve törlés szabályai is törvényi szintre kerültek. Ezenkívül törvényi szinten kerül rendezésre a rehabilitációs szakértőre vonatkozó legalapvetőbb szabály. Rehabilitációs szakértőt a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkavállalók akkreditációs eljárása során kell a jogszabály szerint igénybe venni. Büntetlen előéletet követel meg az Szlt. a szakértőkkel szemben, ezért volt szükséges, hogy ez törvényi szinten kerüljön kimondásra.

Fekete László főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) szóbeli kiegészítése

FEKETE LÁSZLÓ főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Néhány gondolattal kiegészíteném az elhangzottakat. Önök előtt van a törvényjavaslat, amely részletesen tartalmazza és indokolásában is ismerteti a változtatásokat.

Fontos elem, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban kívánunk rendezni a törvényjavaslat elfogadásával néhány olyan elemet, amely egyrészt az önkormányzatok közfoglalkoztatási tervének az előkészítését segíti, illetve törvényi szinten meghatározza ennek a lehetőségét és feladatát. Itt külön felhívnám a figyelmet arra, hogy a közfoglalkoztatási terv egyeztetésébe be kívánjuk vonni azokat a kisebbségi önkormányzatokat, amelyek érintettek lehetnek ezeken a területeken. A támogatási jogszabályok keretében pedig meg kívánjuk teremteni egy olyan támogatás lehetőségét, amely támogatás talán nagyobb mértékben és célzottabban tudja elősegíteni a piaci foglalkoztatást ezeknek a személyeknek az esetében.

Fontosnak tartom még elmondani a törvényjavaslat elfogadása kapcsán, hogy a jelenlegi álláskeresők esetében nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél több és több szervezet által nyújtott szolgáltatásokra nyíljon meg a lehetőség a munkaügyi szervezet saját szolgáltatásain túlmenően. Ennek természetesen úgy kívánjuk megteremteni a feltételeit, hogy megfelelő módon szabályozottan, úgymond akkreditált módon - ahogy a képzések vagy egyéb foglalkoztatási támogatások esetében - lehessen mód új szolgáltatók bevonására.

A Munkaerő-piaci Alappal kapcsolatos változtatások esetében mindenképpen szeretnénk, ha támogatást kapna az a javaslat, hogy a jelenleg már több év óta futó európai uniós támogatási programok szükség szerinti előfinanszírozásának a lehetőségét is teremtsük meg a Munkaerő-piaci Alapból. Természetesen ez az előfinanszírozás azt jelenti, hogy utána ez az uniós támogatásokból megtérül az alap részére.

Azt hiszem, hogy ezek azok az elemek, amelyek kiemelhetők a törvényjavaslatból. Kérem a tisztelt bizottság támogatását a törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságának megállapításához.

ELNÖK: Köszönöm szépen mindkettőjüknek. A bizottság tagjait kérdezem, hogy ki kíván szólni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván szólni senki, ezek szerint minden világos. Akkor szavazhatunk is.

Ki ért egyet az általános vitára való alkalmassággal? (10) Ki nem ért vele egyet? (5) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság 10 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta a törvényjavaslatot, és írásban fogjuk ezt a parlamenthez eljuttatni.

Előadót nem állítunk, nem látom, hogy valaki ez ellen tiltakozna.

Köszönöm szépen a részvételüket.

Egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/10678. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk az egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok közül azoknak a javaslatoknak a megvitatása és döntés róluk, amelyek a bizottság hatáskörébe tartoznak. Az ajánlás mindenkinek a kezében van. Tisztelettel üdvözlöm dr. Horváth István főosztályvezető urat. Tárca- vagy kormányálláspontot fog velünk ismertetni?

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Elnök asszony, tárcaálláspontot tudok mondani, a kormányülés csak ezután fogja tárgyalni.

ELNÖK: Köszönöm. Az ajánlás 1. pontjában Bernáth Ildikó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: Pettkó képviselő úr kért szót. Parancsoljon!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Miért nem támogatja a tárca ezt a Bernáth Ildikó képviselő asszony által benyújtott módosító javaslatot?

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, parancsoljon, főosztályvezető úr.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm a szót. Ha valaki áldott állapotba kerül, majd elmegy szülni és utána fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, akkor a gyermeke 1 és 3 éves kora között - amíg egyébként felmondási védelmet élvez - akkor szakítja meg a fizetés nélküli szabadságát, amikor akarja. Ehhez kapcsolódik az, hogy miért nem támogatja a minisztérium a módosító javaslatot. A benyújtott törvényjavaslat arról rendelkezik, hogy ha ebben az időintervallumban, a gyermek 1 és 3 éves kora között valaki úgy ítéli meg, hogy nem teljes, hanem csak részmunkaidőben szeretne dolgozni, annak számos oka lehet. Ebben az esetben a munkáltató ehhez köteles hozzájárulni. A törvényjavaslatban szerepel ez a 60 napos szabály, amelynek a hátterében az áll, hogy a munkáltató fel tudjon készülni arra, hogy adott esetben milyen módon oldja meg a napi kieső négy órát, helyettesítéssel vagy úgy, hogy felvesz egy másik részmunkaidős kollégát is. Tehát nem szól másról a dolog, minthogy az együttműködési kötelezettség elvi szabálya tételesen ki van fejtve. Én úgy gondolom, ha bárki olyan helyzetbe képzeli magát, hogy az ő beosztottja ilyen helyzetben egyik napról a másikra jelezné, hogy ő csak négy órára óhajt visszajönni és ezt kötelező lenne akceptálni, bizony foghatná bárki a fejét, hogy milyen módon próbálja meg megoldani a kieső négy órában a helyettesítését. Semmi másról nincs szó, ezért utasítjuk el. Az eredeti törvényjavaslat ezt a kéthónapos határidőt írja le, hogy valaki ennyivel korábban jelezze, hogy teljes munkaidő helyett átmenetileg, legkésőbb a gyermeke 3 éves koráig részmunkaidőben, négy órában szeretne dolgozni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a minisztérium nem támogatja a módosító javaslatot. A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2. pontjában - amely összefügg a 7., 9., 11., 13., 15. és 18. ajánlási pontokkal - Nagy László módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 3. pontjában - amely összefügg a 8., 10., 12., 14., 16., 17. ajánlási pontokkal - Vécsi István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 4. pontjában Filló Pál és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 5. pontjában Vécsi István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 6. pontjában Nagy László és Kiss Ferenc módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 19. pontjában Bernáth Ildikó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 20. pontjában - amely összefügg a 21. ajánlási ponttal - Kiss Ferenc és Nagy László módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 22. pontjában Vécsi István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 23. pontjában Vécsi István és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Ezen túlmenően egy bizottsági módosító indítványról is szavaznunk kell. A Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság a törvényjavaslat 18. §-át szeretné módosítani. Kérdezem, hogy a tárca támogatja-e.

DR. HORVÁTH ISTVÁN főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

A feladatunkat végrehajtottuk. Köszönöm szépen főosztályvezető úr és munkatársai részvételét.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10554. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következő napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz benyújtott és a bizottság hatáskörébe tartozó kapcsolódó módosító javaslatokra vonatkozó döntéshozatal. Az ajánlás ott van mindenkinek a kezében. Tisztelettel üdvözlöm Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt és munkatársait.

Az ajánlás 7/4. pontjában - amely összefügg a 87/3., 741/5. és 3000/1. ajánlási pontokkal - Márfai Péter kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ÁROK SZABOLCS vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Árok Szabolcs vagyok a Pénzügyminisztérium részéről. A 7/4. ajánlási pontban szereplő módosító indítványt támogatja a kormány.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 9/1. pontjában Pánczél Károly és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 12/1. pontjában - amely összefügg a 17/1. ajánlási ponttal - Jánosi György kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (11) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 14/1. pontjában - amely összefügg a 741/1. ajánlási ponttal - Szabó Lajos, valamint Kovács Tibor és Szili Katalin kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 28/1. pontjában - amely összefügg a 36/1., 72/2., 217/2., 568/4., 937/1., 1739/4., 1787/1., 2923/1., 2931/1. és 2996/1. ajánlási pontokkal - Kuzma László és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 72/1. pontjában - amely összefügg a 87/6., 195/2., 602/1., 2392/2., 2497/2., 2974/1., 2976/1. és 3022/2. ajánlási pontokkal - Hoffmann Rózsa és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 87/2. pontjában - amely összefügg a 748/2., 750/1. és 3041/1. ajánlási pontokkal - Szabó Lajos kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ÁROK SZABOLCS vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (7) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 87/4. pontjában - amely összefügg a 3022/1. pontjával - Gulyás József és Velkey Gábor kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ÁROK SZABOLCS vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 87/5. pontjában - amely összefügg a 780/1., 815/2., 1128/2., 1739/2., 2071/1. és 3015/1. ajánlási pontokkal - Tóth Ferenc és képviselőtársai módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 733/1. pontjában - amely összefügg a 869/1., 2096/1. és 2415/2. ajánlási pontokkal - Tóth Ferenc és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 736/1. pontjában - amely összefügg a 741/1. ajánlási ponttal - Geberle Erzsébet kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 739/1. pontjában - amely összefügg a 2877/0. ajánlási ponttal - Gulyás József és Velkey Gábor kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (2) Ki nem támogatja? (16) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Pettkó képviselő úr!

PETTKÓ ANDRÁS (független): Elnézést kérek a bizottság valamennyi tagjától, de szeretném megkérdezni a 736/1. javaslattal kapcsolatban a következőt: mindannyian tudjuk, hogy az SZDSZ képviselői több olyan módosító javaslatot nyújtottak be, amelyek az információs társadalom támogatására szolgálnak. Nem értem, hogy a kormány és a kormánypárti képviselők miképpen kívánják biztosítani azoknak a rendszereknek a működését, amiket ebben az évben is egész egyszerűen a pénzhiány miatt szinte lehetetlenség volt megoldani. Persze tudom, hogy válság van, meg semmire sincs pénz, de hogy lesz az iskolákban közháló, hogy lesz az önkormányzatoknál meg egyéb helyeken, amit eddig fizettek, ha ezeket az összegeket nem engedik megemelni. A betervezett költségvetésben nagyon sok helyen nincs pénz nagyon fontos programokra. Hogy fognak így a mélyszegénységben élő cigánycsaládok kiemelkedni, amit néhány tízmillió forintos támogatással el lehetne érni? Ha ezeket nem fogjuk támogatni, akkor egész egyszerűen nem tudom, hogy milyen országban fogunk élni. Köszönöm szépen. Bocsánat, hogy kicsit visszaéltem a bizottság idejével és szabályellenes voltam, de nem értem, ha mindegyik módosítót így leverik, akkor miképpen fogják ezt a problémát kezelni és megoldani. A kormány hogy gondolkodik ezekben a kérdésekben? Az iskolákban meg az önkormányzatoknál elzárják majd az internetes csapokat március-április tájékán? Mindenre azt mondják, hogy uniós pénzre pályázzanak, de az Unió nem fog ilyeneket támogatni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kit kérhetek meg válaszadásra?

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Annyit szeretnék válaszolni, hogy az informatikára természetesen betervezésre került forrás, a feladatokat pedig a forrásokhoz igazítottan fokozatosan lehet majd megvalósítani. (Pettkó András: Aláírt szerződések vannak!)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Más kérdés, észrevétel, hozzászólás nincs. (Godó Lajos közbeszólására:) Mindjárt rátérünk Godó képviselő úr kérdésére. Mi volt ez? (Godó Lajos: Majd a végén térjünk rá vissza.) Rendben van, arra a végén majd visszatérünk.

Az ajánlás 2109/2. pontjában - amely összefügg a 2398/1. ajánlási ponttal - Tatai-Tóth András és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2155/1. pontjában - amely összefügg a 2843/1. ajánlási ponttal - Soltész Miklós és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2398/2. pontjában - amely összefügg a 2789/1. és 2876/1. ajánlási pontokkal - Hoffmann Rózsa és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2398/3. pontjában - amely összefügg a 2677/1. ponttal - Kovács Zoltán kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2398/4. pontjában - amely összefügg a 2387/2. ajánlási ponttal - Révész Máriusz és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2399/1. pontjában - amely összefügg a 2381/1. ajánlási ponttal - Tatai-Tóth András és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (1) Ki tartózkodott? (7) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2403/1. pontjában - amely összefügg az 1777/1. ajánlási ponttal - Halász János kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2418/1. pontjában - amely összefügg a 741/4. ajánlási ponttal - Halmai Gáborné és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2421/1. pontjában - amely összefügg a 95/1., 3060/1. és 3066/1. ajánlási pontokkal - Botka László kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (0) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a javaslat egyharmados támogatást sem kapott.

Az ajánlás 2493/1. pontjában - amely összefügg a 619/1. ajánlási ponttal - Harrach Péter és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2705/1. pontjában - amely összefügg a 2381/2. ajánlási ponttal - Tóth Ferenc és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (11) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2814/1. pontjában - amely összefügg a 2043/1. ajánlási ponttal - Gulyás Dénes kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2814/2. pontjában - amely összefügg a 2359/1. ajánlási ponttal - Gulyás Dénes kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2829/1. pontjában - amely összefügg a 2839/1. ajánlási ponttal - Teleki László kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (8) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2841/1. pontjában - amely összefügg az 1128/1. ajánlási ponttal - Soltész Miklós és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2845/1. pontjában - amely összefügg az 1753/1. ajánlási ponttal - Soltész Miklós és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2847/1. pontjában - amely összefügg a 601/1. ajánlási ponttal - Harrach Péter és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2851/1. pontjában - amely összefügg a 815/1. ajánlási ponttal - Harrach Péter és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2863/1. pontjában - amely összefügg a 619/2. ajánlási ponttal - Harrach Péter és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (8) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (0) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 2877/1. pontjában - amely összefügg a 748/3. ajánlási ponttal - Szanyi Tibor és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (10) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (8) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a módosító javaslatot.

Az ajánlás 2946/1. pontjában Bóka István és Hirt Ferenc kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ÁROK SZABOLCS vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3017/1. pontjában Tatai-Tóth András és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ÁROK SZABOLCS vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Az ajánlás 3023/2. pontjában Tatai-Tóth András és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

ÁROK SZABOLCS vezető tanácsos (Pénzügyminisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (Egyhangú.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a módosító javaslatot.

Godó képviselő úr jelezte, hogy kimaradt valami. (Godó Lajos: Már megvan.) Más maradt ki.

DR. ARCZT ILONA főtanácsadó: Viszont kimaradt a 2759/1. számú módosító indítvány.

ELNÖK: Az ajánlás 2759/1. pontjában - amely összefügg a 217/1., 568/3., 973/2.,1739/3., 2109/3., 2677/2., 2759/2. és 2759/3. ajánlási pontokkal - Tóth Ferenc és képviselőtársai kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (7) Ki nem támogatja? (10) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott.

Wiener képviselő úr!

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Egyetlenegy megjegyzésem lenne. Kormánytámogatást és bizottsági támogatást kapott a 2877/1. számú indítvány, amely a távhő áfacsökkentéséről szól. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy ezen túlvagyunk, tehát igen tisztelt ellenzéki képviselőtársainknak már nem kell tovább kampányolniuk azzal kapcsolatban, hogy határozatlan az MSZP, mert most már teljesen egyértelmű a távhő-áfacsökkentésről a döntés.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ez fontos információ volt mindannyiunk számára.

Az ajánláson kívül mindenkinek a kezében van T/10554/1514. irományszámú módosító javaslat, a Sport- és turisztikai bizottság módosító javaslata, amiről külön kell döntenünk. Kérdezem, hogy a kormány ismeri-e ezt a javaslatot.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Nem ismerjük a tartalmát.

ELNÖK: Kérem, hogy adjanak egy példányt a kormány képviselőinek. (Megtörténik.)

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A bizottság tagjai közül ki támogatja? (6) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (10) Megállapítom, hogy a bizottság nem támogatja a javaslatot, de egyharmados támogatást kapott. Versenyben marad a módosító javaslat.

Nincs további olyan módosító javaslat, amit meg kellene tárgyalnunk. A minisztérium képviselőinek köszönöm szépen a részvételt.

Egyebek

Az egyebekben van-e valakinek bármilyen bejelentenivalója? (Nincs jelentkező.) Nincs.

Arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a kiosztott anyagokat tekintsék át, mert újabb kezdeményezés van kisebbségalakítás részére, amire még vissza fogunk térni.

Köszönöm szépen, hogy megjelentek. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 20 perc)

Fogarasiné Deák Valéria
a bizottság alelnöke

Balog Zoltán
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc