EMBCB32-/2008.
(EMBCB112-/2006-2010.)

Jegyzőkönyv*

az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának
2008. október 28-án, kedden, 13 óra 12 perckor
a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében
megtartott üléséről

 

Tartalomjegyzék

Napirendi javaslat *

Az ülés résztvevői *

A bizottság részéről *

Megjelent *

Helyettesítési megbízást adott *

Meghívottak részéről *

Hozzászólók *

Jelenlévők *

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása *

A Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló *

(A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 9.§ (5) bekezdése alapján) *

Szűcs Erika miniszter (SZMM) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, észrevételek *

Szűcs Erika miniszter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) válasza az elhangzottakra *

Németh Ferenc elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) hozzászólása *

Szavazás a beszámolóról *

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5950.szám) *

(Módosító javaslatok megvitatása) *

(Első helyen kijelölt bizottságként) *

Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219. szám) *

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám, új/átdolgozott változat a T/6380. helyett) *

(Általános vita) *

Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztárasság 2009. évi költségvetési javaslatáról *

(T/6571/1. szám) *

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése *

Kérdések, észrevételek *

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) válasza az elhangzottakra *

További kérdések, észrevételek *

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) válaszadása *

Döntés az általános vitára való alkalmasságról *

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6572.szám) *

(Általános vita) *

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése *

Döntés az általános vitára való alkalmasságról *

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/6133.szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

Egyeztetési eljárás - a Tanács irányelve a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (COM(2008)426; 2008/0140/CNS) *

(Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B §-ának (4) bekezdése alapján) *

Dr. Ságvári Ádám osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése *

Határozathozatal *

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217. szám) *

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6218. szám) *

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása) *

Egyebek *

  

Napirendi javaslat

 1. A Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 2. (A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 9.§ (5) bekezdése alapján)

  Előadó: Szűcs Erika szociális és munkaügyi miniszter

 3. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5950.szám)
  (Módosító javaslatok megvitatása)
  (Első helyen kijelölt bizottságként)
 4. a) A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571.szám, új/átdolgozott változat a T/6380.szám helyett)
 5. (Általános vita)

  b) Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról (T/6571/1.szám)

 6. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6572.szám)
  (Általános vita)
 7. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/6133.szám)
  (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 8. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - A Tanács irányelve a személye közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (COM(2008)426; 2008/0140/CNS)
  (Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B. §-ának (4) bekezdése alapján)
 9. Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217.szám)
  (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 10. A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6218.szám)
  (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 11. Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219.szám)
  (Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)
 12. Egyebek

 

Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Szászfalvi László (KDNP), a bizottság alelnöke

Fogarasiné Deák Valéria (MSZP), a bizottság alelnöke

Donáth László (MSZP)

Lénárt László (MSZP)

Nyakó István (MSZP)

Dr. Szabóné Müller Timea (MSZP)

Dr. Wiener György (MSZP)

Bíró Ildikó (Fidesz)

Ékes Ilona (Fidesz)

Varga József (Fidesz)

Pettkó András (MDF)

Helyettesítési megbízást adott

Balog Zoltán (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)

Donáth László (MSZP) távozása után Fogarasiné Deák Valériának (MSZP)

Godó Lajos (MSZP) Dr. Szabóné Müller Timeának (MSZP)

Teleki László (MSZP) Lénárt Lászlónak (MSZP)

Tóth Gyula (MSZP) Dr. Wiener Györgynek (MSZP)

Farkas Flórián (Fidesz) Varga Józsefnek (Fidesz)

Dr. Fazekas Sándor (Fidesz) Bíró Ildikónak (Fidesz)

Dr. Semjén Zsolt (KDNP) Szászfalvi Lászlónak (KDNP)

 

Meghívottak részéről

Hozzászólók

Szűcs Erika miniszter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Németh Ferenc elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa)
Bécsy Etelka főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Fekete István megbízott osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium)
Dr. Ságvári Ádám osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék)
Dr. Rajmon Balázs főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Kántás Péter vezető főtanácsos (Országgyűlési Biztos Hivatala)
Sáriné Dr. Simkó Ágnes főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Gönczöl Katalin szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

Jelenlévők

Dr. Gulácsy-Tóth Tamás tanácsos (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Gömöri Ágnes fogalmazó (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Kemény Péter főosztályvezető-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Táncsics Zita osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Kemény Attila ösztöndíjas (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Pongrácz Éva osztályvezető főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Siskáné Draviczky Éva főtanácsos (Állami Számvevőszék)
Varga Attila referens (Oktatási és Kulturális Minisztérium)
Dr. Tölgyessy Fanni fogalmazó (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Dr. Magyar Zsóka jogi szakreferens (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)
Csonka István sajtófőnök-helyettes (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Dr. Csepregi András titkárságvezető (Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága)
Barabás Emese képviselő (Európa Ház)
Nagy Berczel titkár (Fidesz/KDNP)
Dr. Latorcai Csaba szakértő (Fidesz-frakció)
Tabajdi Anita szakértő (MSZP-frakció)
Molnár András szakértő (MDF-frakció)
Soós Károly szakértő (MDF-frakció)
Dénes Gábor főtitkár (Menedzserek Országos Szövetsége)
Dr. Sipos András ügyvezető társelnök (Szociális és Munkaügyi Minisztérium)
Rostási-Szabó Zsuzsanna osztályvezető (Országgyűlés Civil Irodája)
Krányecz Ferenc kirendeltségvezető (Országos Szlovén Önkormányzat)
Dr. Kocsis Bernadett személyi titkár (Szociális és Munkaügyi Minisztérium Miniszteri Titkársága)
Dr. Csanády Márton igazgató (Európai Tanulmányok Intézete)
Márkus Eszter főtanácsos (Miniszterelnöki Hivatal Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Iroda)
Simon Istvánné főosztályvezető (Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Főosztály)
Szilaj Péter egyházelnök (Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége)
Tornóczky Gusztáv kommunikációs vezető (Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közössége)

 

(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 12 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP) a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. (Jelzésre.) Wiener képviselőtársam jelezte, hogy napirend előtt kíván hozzászólni.

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden egy házszabályi problémára hívnám fel a jelenlévők figyelmét, és a bizottság tagjainak. A kiküldött meghívó alapján holnap a bizottság meghallgatást kíván tartani, azonban még az 1998-2002. közötti ciklus alatt ezzel kapcsolatosan az akkor önállóan működő ügyrendi bizottság hozott egy 7/1998-2002. számú általános érvényű állásfoglalást, amely ma is érvényes.

Ez bizonyos szempontból a Házszabály 68.§ (3) bekezdésének sajátos értelmezését adta, amely értelmezést Salamon akkori ügyrendi bizottsági elnök úr javaslatára alakítottak ki, amely előírja a Házszabálynak azt a rendelkezését, amely szerint kétötöddel meghallgatást lehet tartani. Ez a 7/1998-2002. állásfoglalás, amely általános, nemcsak egy esetre vonatkozik, a következőképpen szól: "a Házszabály 68.§ (3) bekezdése alapján - a bizottsági tagok kétötödének kérésére - történő bizottsági meghallgatás elrendelése a napirendre vétel tárgyában hozandó döntést nem pótolja. A napirendről a bizottság külön szavazással dönt. Ajánlatos, hogy a bizottság ügyrendjében az ilyen indítvány napirendre vételének végső határidejét általános érvénnyel szabályozza. Ez minden bizottságra vonatkozik."

Tehát nem elegendő a kétötödös kezdeményezés, hanem szükséges az is, hogy bizottsági többségi döntés szülessen, lévén ez az általános érvényű állásfoglalás ma is érvényben van. Nem titkolom, amikor 1998-ban ez az állásfoglalás megszületett, az akkori fideszes minisztereket kívánta a kétötöddel elrendelhető ellenzéki meghallgatásoktól óvni, és mivel ez az állásfoglalás ma is érvényes, ezt be kell tartani, ezért azt indítványozom, hogy a bizottság ne a kétötöd alapján, hanem többségi döntés alapján, amennyiben megvan ez a többség, rendelje el a meghallgatásokat. Köszönöm a figyelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném jelezni, hogy a mai bizottsági napirendi javaslatban annyi módosítást kezdeményezek, hogy a 9-es napirendet a 3. napirendként kéri a kormány igen tisztelt képviselője tárgyalni, úgyhogy amikor a napirendről szavazunk, kérem ezt figyelembe venni.

Most a határozatképességet kell megállapítani, ezért a szokásunknak megfelelően a helyettesítésről kell tájékoztatni a bizottságot. Balog Zoltán elnök urat ki fogja helyettesíteni? (Ékes Ilona jelentkezik.) Ékes Ilona. Köszönöm. Alelnök asszony itt van, jómagam itt vagyok. Donáth László képviselő úr jelen van, Godó Lajos képviselő urat ki helyettesíti? (Dr. Szabóné Müller Timea: Én.) Dr. Szabóné Müller Timea. Lénárt László jelen van, Nyakó István jelen van. Teleki László urat ki helyettesíti? (Lénárt László jelentkezik.) Lénárt László. Tóth Gyula képviselő urat helyettesíti-e valaki? (Dr. Wiener György jelentkezik.) Wiener képviselő úr. Köszönöm. Gusztos Péter képviselő úr nem adott megbízást. Bíró Ildikó jelen van, Ékes Ilona jelen van. Farkas Flóriánt helyettesíti Varga József képviselő úr. Fazekas Sándort helyettesíti Bíró Ildikó. Köszönöm. Varga József jelen van, Semlyén Zsoltot én helyettesítem, Pettkó András jelen van. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel határozatképes.

Tisztelt Bizottság! A mai ülésünknek tehát a napirendi javaslatát mindenki megkapta. Annyi javaslatom lenne, hogy az eredeti 9-es napirendet 3. napirendi pontként tárgyaljuk meg. Van-e még észrevétel ezen kívül a napirendhez? (Nincs jelzés.) Nincs.

Akkor kérdezem a bizottságot, hogy ezzel a módosítással elfogadjuk-e a mai ülés napirendjét, kérem, szavazzunk róla. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság a mai ülés napirendjét egyhangúlag elfogadta.

A Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló

(A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 9.§ (5) bekezdése alapján)

Soron következik első napirendi pontunk, a Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi tevékenységéről szóló beszámoló a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 9.§ (5) bekezdése alapján.

Tisztelettel köszöntöm miniszter asszonyt a mai bizottsági meghallgatásán, és tisztelettel átadom a szót, hogy szíveskedjék ezt a beszámolót megtenni. Tessék parancsolni.

Szűcs Erika miniszter (SZMM) szóbeli kiegészítése

SZŰCS ERIKA miniszter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Tekintettel a bizottság zsúfolt napirendjére, én nem kívánok a megküldött anyaghoz nagyon részletes szóbeli kiegészítést tenni, sokkal inkább kíváncsi lennék az önök véleményére, észrevételére, javaslatára. Néhány dolgot szeretnék nyomatékosítani a beszámolóból.

Az egyik az, hogy 2007. év nem volt könnyű esztendő a Nemzeti Civil Alapprogram és a kezelőszervezetek életében, elsősorban a kezelőszervezet-váltás miatt, és annak előkészítési döccenői miatt, de én úgy gondolom, hogy a folyamatok azóta rendes kerékvágásba rázódtak. Gyakorlatilag 2007. év végén már a korábbi évekhez képest lényegesen nagyobb darabszámban került sor szerződéskötésre és utalásra, tehát a rendszer 2007 végére kialakult, és gyakorlatilag 2008 végére már minden függő kérdés, az iratok átszállítása, adatbázisok átvétele a MÁK és az ESZA Kht. között lezárásra került.

A második megjegyzésem, hogy a 2008. évi szerződéskötések és finanszírozás megkezdésének feltétele nem egyszerűen csak a pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálása és az azokról szóló pozitív döntés, hanem az előző évi elszámolások benyújtása és lezárása. Ha itt késlekedést vagy időbeni elhúzódást észlelnek, az nem a kezelőszerv váltásának eredménye, hanem annak a ténynek, hogy minden szervezetnek le kell zárni az előző pályázatot ahhoz, hogy az új pályázattal indulhasson.

A következő, hogy látva a problémákat a kollégiumi döntések alapján a kezelőszerv által jegyzett és elkészített engedélyező okiratok jóváhagyásának az idejét igyekeztünk jelentősen lerövidíteni. Ennek az átfutási ideje 2007. év átlagában sem haladta meg a 6 naptári napot, 2008-ban pedig 3 napra csökkentettük, tehát igyekszünk azon a végső fázison, amit lehet, még időben behozni, hogy minél előbb hozzákezdhessenek a pályázók a projekt megvalósításához, és a 2008. évi támogatási összegek kiutalása jelenleg már közel 3,5 milliárd forint azon szervezetek esetében, akiknek sikerült 2007-ben az elszámolásokat maradéktalanul megoldani.

A technikai vagy lebonyolítási, mert nemcsak technikai, hanem komoly eljárási feladatokat kellett megoldani ezen túl. Az NCA rendelkezésére álló források tekintetében már a miniszteri meghallgatásom idején szóba került az, hogy emelkedhetnek-e az alapban lévő források. Fogjunk össze, hogy ezt a költségvetési tételt, ami most a költségvetésben van, mindenképpen megvédjük. Egyelőre nem láttam olyan javaslatot, amely ennek a csökkentéséről szólt volna, de ez a mai állapot. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen elmozdulás a korábbi évekhez képest, és a normaszövegben is van egy garanciális elem, ami közös érdekből benne kell, hogy maradjon, és nem ezen a 2,7 milliárd forinton múlik a 2009. év. Ebben mindenképpen partner szeretnék lenni, és tisztelettel várom a kérdéseiket, észrevételeiket. Nyilvánvalóan a 2007. évi tevékenységről szóló beszámolónál nem lehet megúszni, hogy a 2008. évről ne beszéljünk, úgyhogy természetesen nyitott vagyok ilyen problémafelvetésre is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen miniszter asszonynak a kiegészítést. Képviselőtársaimat illeti a szó. (Jelzésre.) Pettkó András már régóta szeretne hozzászólni. Tessék parancsolni.

Kérdések, észrevételek

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Wiener képviselőtársam egy Házszabály-ismertetéssel vagy kiegészítéssel kezdte, talán így pontosabb, a bizottsági ülést. Annyit tennék hozzá a magam részéről, hogy nehéz helyzetben van az, aki jegyző is, és a Parlamentben házszabályszerűen most nem igazán lehetne nekünk ez a bizottsági ülésünk, de ebbe ne menjünk bele, hogy mi házszabályszerű és mi nem, hiszen a mai ülés csak össze lett híva.

Amit szeretnék kérdésként feltenni, hogy a minisztérium megküldte-e azt az anyagot az NCA elnökének, elnökségének, az elnöki tanács tagjainak, amit a képviselők elé küldött tájékoztató és beszámoló gyanánt, magyarul történt-e az NCA tanácsa és a minisztérium között egyeztetés, hiszen a minisztérium részéről mindig azt halljuk, hogy ők készségesen egyeztetnek az NCA tanácsával és minden kérésüket próbálják orvosolni. Történt-e ezzel a beszámolóval egyeztetés vagy sem? Ez mindenképpen érdekelne.

Másik, ami konkrét dolog, hogy mintegy másfél évvel ezelőtt elkezdtünk egy egyeztetést az akkori vezetéssel ebben a teremben a civil bankról. Ez is az NCA-hoz kötődő kérdés, hiszen a civil bank egyik lehetséges megvalósulása, ha az NCA-n belül létrejön egy új láb. Maga az NCA tanácsának néhány tagja is foglalkozott a civil bank kérdésével akkor, amikor itt az ötpárti egyeztetés volt, hiszen az elnök képviseltette magát az egyeztetésen. A minisztériumban is végeztek számításokat, elemzéseket. Én ezt szeretném képviselőként megkapni, hiszen volt különböző szakmai egyeztetés a minisztériumon belül az NCA-ról.

A harmadik, amit szeretnék felvetni, hogy éveken keresztül volt olyan probléma az NCA-val, hogy a költségvetési törvény maradványképzési kötelezettséget is előír. A kérdésem, hogy a maradványképzési kötelezettség alatt feltornázódó 6-7 milliárd forintot az utolsó fillérig megkapta-e az NCA, vagy hogy áll ez a maradványképzési dolog, vagy elfeledkeztünk már erről, és most jutott eszébe a minisztériumnak? Tudom, hogy próbálták visszapótolni, meg egy időben azt ígérték, hogy nem lesz, de mindenesetre ez érdekelne engem. Tulajdonképpen a beszámolóból nem nagyon látom azt, hogy a miniszter és a munkatársai hogy értékelik az NCA tanácsa és a minisztérium együttmunkálkodását. A múltkor felvetettem, hogy láttam a magam részéről problémákat, az előző ülésen arra kértem önöket, amikor a Parlamentben volt ilyen ülés, és ez szóba került.

Magam részéről jó, hogy van ilyen alapprogram, azt törvénytelennek tartom, hogy a törvényesen neki járó támogatási összeget az elmúlt két évben nem kapta meg, hiszen az NCA törvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy ezt az összeget egyértelműen át kell utalni az NCA javára. Az örvendetes, hogy a következő költségvetésben ez növekedni fog, de mégse fog. Őrizzük meg, rendben van, de az 1 százaléknak megfelelő, ha jól tudom, 9,2 milliárd forintot nem fogja sajnálatos módon elérni a következő évben. Első körben ezeket szerettem volna megkérdezni, legfőképp a tanács és a minisztérium kapcsolata érdekelne, hogy ez hogyan alakul. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. További kérdések, észrevételek? (Jelzésre.) Bíró Ildikó képviselő asszony.

BÍRÓ ILDIKÓ (FIDESZ): Köszönöm, elnök úr. Több pontban szeretnék kérdéseket feltenni. Az első, hogy 2007-ben az NCA megrendelésére készült egy tanulmány, Nemzeti Civil Alapprogram Hatásvizsgálata címmel. Azt szeretném megtudni, milyen vizsgálatokat tartalmazott ez a tanulmány, mennyibe került a tanulmány elkészítése, ki finanszírozta és mi lett a sorsa a tanulmányban megfogalmazottaknak?

Az ESZA Kht.-val kapcsolatosan szeretném megtudni, hogy mi mindannyian tudjuk, hogy nagy hibaszázalékkal kezdte a kezelőszervi munkáját, és viszonylag sokáig elhúzódott és erről súlyos vélemények vannak, de szeretnénk tudni, hogy az ESZA Kht. hibás döntés-előkészítő tevékenysége okozott-e olyat, hogy érvényes és megfelelő pályázatot zártak ki a pályázásból?

A civil szolgáltató központokkal kapcsolatban az ESZA Kht.-nak nincs megyei kirendeltsége, tehát valamilyen segítséget kellett kérnie. Tudjuk, hogy a ciszok, civil szolgáltató központok amúgy is tanácsadói szerepet töltöttek be, és ha most segítenek az ESZA Kht.-nak területi értelemben, akkor milyen szervezeti formában teszik? Ezt szeretném megkérdezni.

A forrásmegosztással kapcsolatban miért csak 2007. március 26-án jelentek meg az első NCA pályázati felhívások, és miért esett ki a pályázási időszakból egy teljes negyedév? Egyelőre ennyi, köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg még hozzászólás? (Jelzésre.) Dr. Szabóné Müller Timea.

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm szépen. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, merthogy 2003-ban, amikor az NCA törvényt a Parlament megalkotta, hihetetlen sok döntési kompetenciát adott át a kormányzat a civileknek, hogy döntsenek arról ők, hogy mikor írják ki a pályázatot, mit mire fordítanak ebből a pénzből, képeznek-e alapot arra, hogy bizonyos pályázatokban, előfinanszírozásban segítsenek a civileknek, vagy nem képeznek. Amikor pedig a miniszter eljön hozzánk, hogy meghallgassuk, akkor természetesen minden olyan problémát, ami adott esetben hozzánk mint képviselőkhöz eljutó civil probléma, azt a kormányzat képviselőjének feltesszük, habár magunk is tudjuk, hogy bizony sok tekintetben nem miniszteri kompetencia az, amiben a problémák felmerülnek. Ilyen formában az, amit Pettkó András képviselőtársam felvetett, - és miután az NCA törvény módosítása is napirendjén van a bizottságnak, illetve a Parlamentnek, és többször beszéltük, - hogy civil bankkal vagy milyen formában tudnánk bizonyos szervezeteknek a pályázatait előfinanszírozni. Azt gondolom, hihetetlenül támogatható a mi oldalunkról is, hogy kezdeményezzük azt az NCA tanácsnál, hogy ebből a forrásból valamilyen elv szerint képezzenek belül egy alapot, ami ezt a problémát elsődlegesen elkezdheti megoldani.

Az, hogy a felmerült problémák milyen formában megoldhatók, hogy törvényben vagy rendeletben, ez az elmúlt időszakban felmerült sok esetben a minisztérium részéről, és én ebben szeretném kérni miniszter asszonyt, hogy erősítse meg azon szándékukat, hogy néhány olyan kérdést, ami az előző bizottsági ülésen felmerült, rendeleti úton rendezni tudja a minisztérium, mert ezek kifejezetten nagy problémát jelentenek a civil szervezeteknek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem tekinthetünk el attól, hogy a tanácsnak hihetetlenül nagy felelőssége és lehetősége van a kollégiumokkal együtt azokban a kérdésekben, ahol a probléma felvetődik, ilyen formában a pályázatkezeléseknél és a pályázatok beérkezésénél és az elbírálások menetében.

Magam részéről, ha nem is kérdésként, de véleményként azt szeretném elmondani, hogy a 2007. évi NCA működést jónak látom, azt gondolom, hogy az ESZA Kht. költözködésével, egyebekkel, amik idekerültek az asztalra, ezek megoldódtak, és a mennyiségi és minőségi munkát az ESZA Kht. ma már képes megoldani és ezt a feladatot felvállalni.

A civil bürokrácia kérdése, ami a pályázó civil szervezetek életét nagymértékben nehezíti, azt gondolom, a tanáccsal kellene megbeszélnünk, mert nem biztos rendeletben sem, hogy sikerül módosításokat tenni, hogy minél gyorsabb és egyszerűbb legyen az a pályázat, illetve pályázatok, amelyek az NCA rendszerén belül kiírásra kerültek. Köszönöm.

ELNÖK: További kérdések vannak-e? (Jelzésre.) Pettkó Andrásnak újfent megadom a szót.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Nem szóltam volna hozzá, még egyszer, ha képviselő asszony nem javasolta volna, hogy az NCA saját keretein belül oldja meg a civil bank kérdést. Először is az NCA-nak erre nincsenek forrásai. Ha ezt megvalósítanák, akkor azt a 1,5 milliárd forintot, ami erre a működésre kell, kis vidéki civil egyesületektől vennénk el. Gondolom, képviselő asszony sem akarja elvenni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a Baranya megyei vagy Győr-Sopron megyei, bármelyik megyei kis civiltől a támogatást, azt a 100, 200, 500 ezer forintot, ami nekik a túlélést jelenti.

Ezt meg kell oldani. Nekünk volt erre javaslatunk, hogy mondjuk 3 év alatt töltsük fel a felajánlott 1 százalékokból, ez nagyon egyszerűen megoldható, klassz dolog lenne. Mindannyian tudjuk, hogy 400 millió forint bennmarad, amit felajánlanak az 1 százalék tekintetében. 3-szor 400 millió az 1,2 milliárd forint, és máris meg van oldva a kérdés, 3 év alatt. Ez az egyik. Ezt a pénzt csak erre lehessen fordítani.

Most ne a civil bankról vitatkozzunk, egyébként Lengyelországban 3 köztisztviselő meg tudta oldani ezt a problémát, Olaszországban pedig bankokkal tárgyalt a kormány, és volt olyan bank, amely felvállalta ezt a kérdést. Valljuk be, nemcsak a nagyoknak van problémája, hanem a kicsiknek is, például a számlavezetés kérdése. Azt gondolom, ha kormánypárti képviselő lennék, akkor azt javasoltam volna, hogy folytasson tárgyalásokat...(Közbeszólások. - Elnök: Bocsánat, tessék parancsolni.) Mindenki mond valamit, csak nem hallom. Folytasson tárgyalásokat a bankokkal, és legyen olyan bank, amelyikkel ha megvan a szerződés, mert azért állandó probléma, hogy el kell menni, kötni kell szerződést például, ha nyer valaki pénzt, el kell menni beadni a papírt, aztán amikor vége van, akkor jön az ajánlott levél, amire temérdek pénz elmegy. Ha lenne egy bank, amelyik az egész kérdést felvállalná, és amelyik civil szervezet annál a banknál van, nem kellene neki járkálni, hanem annál a banknál automatikusan egy megbízással meg lehetne oldani, és egy újabb bürokrácia ki lenne pipálva. Ez se az NCA törvénynek a kérdése, de számos olyan dolog van, amit meg lehetne oldani szerintem egy kis odafigyeléssel.

Amit szeretnék kérdezni, hogy ebben az évben volt egy jelentős áttérés, amit én magam részéről el szoktam mondani, hogy netpolgár vagyok, és az elektronikus pályázati rendszerrel egyetértek, hogy elkezdődött erre az áttérés, de szerintem megengedhetetlen, hogy csak papíralapon lehet pályázni. Ezt úgy kellett volna megoldani, persze nem lehet senkitől sem elvárni, hogy egyből áttérjen az elektronikus pályáztató rendszerre, mindkettőt fenn kell tartani egy darabig, de azért az elektronikus beadás híve vagyok. Sokkal jobban lehet ellenőrizni, azokat a kitételeket is sokkal jobban meg lehet csinálni, amiket az MSZP-s és SZDSZ-es képviselőtársaim is szoktak mondani, hogy a pályázatokat ellenőrizzük, pontozzuk, tehát egy csomó dolog az értékelésben is könnyebb, ha elektronikusan van beadva. Szerintem az megint elengedhetetlen dolog, hogy vannak olyan helyek, ahol beindítunk egy rendszert, és másik rendszerben ezt nem lehet megtenni. Ami a pénz átvállalása volt, az a pár ezer forint kérdése, azzal sem értettem egyet, a Parlamentben rá is kérdeztem, hogy hogy is van az, hogy át lett vállalva, mert tulajdonképpen ez burkolt támogatás volt azok részére, akik elektronikusan pályáznak. Ezt megkapta az ESZA Kht., míg akik papíralapon pályáztak, nem kapták meg ezt a támogatást. Azt gondolom, hogy át kell nézni akár kormányzati szinten is azt, hogy mik azok a lehetőségek, amelyek a civil egyesületek, alapítványok életét meg tudják könnyíteni, és itt jelentős lépéseket lehetne tenni, olyanokat is, ami nem kerül pénzbe. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e esetleg még észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök asszony, azután majd én is kérek szót.

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Én sem szeretném hosszasan húzni az időt, de ha megengedik, akkor talán mondhatom, hogy a bizottság nevében üdvözlöm Németh Ferenc urat, az NCA tanácsának elnökét, és mindazokat, akik a tanácstól és kollégiumoktól megtisztelnek minket, hogy ezen a bizottsági ülésen itt vannak, meghallgatáson részt vesznek. Azt szeretném javasolni, hogy a bizottság Németh Ferenc úrnak a vitában adjon lehetőséget arra, hogy az elhangzottakra reagáljon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Akkor alelnök asszony, kérek szót.

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Természetesen, igen.

(Az ülés vezetését Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) veszi át.)

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Néhány gondolatot én is hadd vessek fel, egyrészt az ESZA Kht.-val kapcsolatban sokat lehetne mondani, itt már volt konkrét kérdés, úgyhogy nem akarom a szót szaporítani, gondolom, kapunk választ miniszter asszonytól erre vonatkozólag, hogy mi történt, és hogy történt. Mindenesetre az biztos, hogy nem szolgálta az elmúlt esztendőben ezt az átállást vagy nem jól szolgálta a civil szervezetek ügyét. Amire konkrétan szeretnék rákérdezni, az a beszámolóból elég klasszikusan kiderül, hogy 2007. december 27-ig összesen 578 szervezettel kötöttek szerződést és 4,1 milliárd forintnyi összeg kiutalására került sor. Ebben azért az is benne van, hogy gyakorlatilag a 2007-es évben a rendelkezésre álló összeg nem került kiutalásra, és azt gondolom, ez nem jó hír semmiképpen a magyarországi civil szervezetek világának, hiszen arról beszélünk és tudja nagyjából mindenki, aki a civil szervezetek körül bábáskodik, hogy mennyire szüksége van a civil szervezeteknek minden forintra. Ez azt jelenti, hogy milliárdos nagyságrendű tétel nem került oda a civil szervezetekhez konkrétan. Szeretném megkérdezni, hogy miniszter asszony lát-e személyi felelőst ebben az ügyben, és történt, történik-e személyi felelősségre vonás, ha ez valamilyen felelősségi kört érint. Nyilvánvalóan a késve kiírt pályázati felhívásokról van szó, és azoknak a későbbi realizálásáról is.

Van még egy téma, ami szerintem vitatéma itt a bizottságban is, de az előző bizottságban is, ha lehet így fogalmazni, vitatéma volt, hogy kik kapják a támogatások nagy részét. Itt a beszámolóból kiderül, hogy a támogatások egyharmadát továbbra is az országos hatáskörű szervezetek igénylik és kapják meg. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy valaki sajnálja vagy sajnáljuk tőlük, de ez nyilván egy eldöntendő kérdés, hogy bebetonozunk-e egy fennálló rendszert vagy pedig megpróbálunk valamilyen úton módon különböző technikákkal, különböző segítési, támogatási módszerekkel változtatni. Szeretném kérdezni miniszter asszony személyes véleményét, hogy látja, jó-e ez a folyamat vagy bebetonozott rendszer, vagy pedig igyekszik ezen változtatni, törekszik arra, hogy oldjuk ezt a "gettósító rendszert", amikor azt mondjuk becsukott szemmel, hogy az országos hatáskörű civil szervezetek gyakorlatilag elviszik a források többségét, és a kis szervezetek pedig nem tudnak plusz forrásokhoz jutni, magyarul nincs a rendszerben olyan mobilitás, hogy a kis szervezetekből egyszer nagy szervezetek legyenek, ami nyilvánvaló, hogy lehetőség lenne a változásra. Köszönöm szépen. Először miniszter asszonynak adom meg a szót, utána pedig Németh Ferencnek adom meg a szót. Tessék parancsolni.

(Az ülés vezetését Szászfalvi László (KDNP) veszi át.)

Szűcs Erika miniszter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) válasza az elhangzottakra

SZŰCS ERIKA miniszter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Azt gondolom, jól tettem, hogy személyesen vállalkoztam arra, hogy a beszámolón mindenképpen részt veszek, mert a kérdéseken látszik, hogy van egy anyag, vannak mögötte érzések, érzelmek, viszonyok ehhez az ügyhöz, ami egyébként egy folyamatosan fejlődő, épülő rendszer. Nem egy lezárt, nem százéves hagyományokkal rendelkező dolog, hanem most formálódó dolog, és fontos, hogy az ehhez való viszony minél szélesebb körben meg legyen jelenítve, és szélesebb konszenzus jöjjön létre abban, hogy hogyan tovább. Arra a kérdésre, hogy az NCA elnökének és a tanács tagjainak meg lett-e küldve az anyag, azt tudom mondani, hogy törvényes előírásoknak megfelelően lett előkészítve az anyag, ami egy felmenő rendszerű beszámolást ír elő, kollégium a tanácsnak, tanács a minisztériumnak, minisztérium a Parlament illetékes bizottságának. Ezeken a beszámolókon alapul, a törvény nem írja elő azt, hogy a tanáccsal ezt jóvá kell hagyatni, az ő anyaga kerül a minisztérium által továbbításra. Tehát a törvényes előírásoknak megfelelően lett a beszámoló elkészítve és benyújtva. Természetesen ettől függetlenül meg tudom érteni, ha képviselő hölgyeknek, uraknak van olyan érzése vagy igénye, hogy jó lenne, ha ezt még az NCA tanácsa is látná, mielőtt odamegy a bizottság elé, de még egyszer mondom, a törvényes előírásoknak megfelelően lett elkészítve. Ha van ilyen igény és meg tudjuk beszélni, akkor nincs akadálya, hogy ezt megismerjék, csak nem arról szól a történet, hogy nekik jóvá kell hagyni, mielőtt a minisztérium ezt benyújtja.

A civil bankot a végére hagynám, képviselő úr, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, érdemes vele foglalkozni, szeretném is, ha foglalkoznánk vele, és kialakítanánk ezzel kapcsolatban egy filozófiát.

A maradvánnyal kapcsolatban a kollégák úgy tájékoztattak, hogy a maradványok fel lettek használva, és a maradványképzési kötelezettség megszűnt.

A minisztérium és az NCA tanácsa közötti együttműködésnek mi a tapasztalata? Én mint azért eléggé kezdő a pályán úgy látom, hogy az egész ügy úgy lett megkonstruálva, hogy viszonylag független legyen ez a szerkezet, tehát a minisztérium és az NCA tanácsa között az alapvető viszony az, hogy a minisztérium köteles a megfelelő működési feltételeket biztosítani, legyen az költségvetés, működtetés feltétele, minisztérium hatáskörébe tartozó személyi ügyek időben történő elintézése, és így tovább, illetve a működésben a jogalkalmazóként a szabályosság, jogszerűség, törvényesség, jogszerűségben egy észrevételező vagy kvázi támogató, mert nem mondom, hogy ellenőrző, szerep. Alapvetően ebben az értelemben azt tudom mondani, hogy nem kaptam olyan jelzést, és nem tapasztaltam a kollégáknál sem olyat, hogy az NCA működésének a tartalmába bárki a kollégák közül be kívánt volna avatkozni. A működési feltételek biztosítása tekintetében úgy észleltem, hogy a kollégák a minisztériumon belül megfelelő időben, legalább is mióta én ott vagyok, megfelelő időben és határozottsággal kezelik ennek a fontosságát, így volt ennek a költségvetésnek az előkészítése kapcsán is. Tehát ha képviselő úrnak ezen túl van tudomása olyasmiről, amire úgy gondolja, hogy javítandó az NCA és a minisztérium viszonyában, és nem érinti azt, amit szeretnék fenntartani, hogy tartalmi kérdéseknek nem kívánnánk semmilyen felügyeletet, semmilyen beleszólást, hanem elsősorban a feltétel biztosításában kellene jobban serénykednünk, természetesen azt szívesen meghallgatom.

Az 1 százalékos garancia. Igen, 1 százalék, melyik évi 1 százalék? Most a 3 évvel ezelőtti, ami az elmúlt évivel nem pont passzol, és nem is most lép életbe, csak 2010-től. Még egyszer mondom, nagyon fontos lenne, hogy ez a garanciális szabály létrejöjjön és maradjon is fenn. Azt tudom mondani, ez a legtöbb, amit jelen szituációban el lehet érni.

Képviselő asszonynak azt tudom mondani, hogy a kollégákat meg fogom kérdezni, mert én ezt a hatásvizsgálatot nem ismerem, olvastam róla, hogy ilyen történt, de ilyen mélységig ezzel az üggyel nem tudtam megismerkedni. A kollégák majd segíteni fognak.

Hibás döntés-előkészítő tevékenységével az ESZA okozott-e kárt? Én erről konkrétan nem tudok. Azt látom, hogy olyan szabályozásmódosítás történt, amely a korábbi, túlságosan szigorú szabályokat, kizárást és egyebeket enyhített, könnyítette a civilek működését, inkább támogatja, semmint akadályozza. Most is például az elektorállításnál minden olyan kérés, amely megjelent jogorvoslatnál, hogy határidő-mulasztás miatt lemaradtak és egyebek, a kollégák mindent támogatólag terjesztettek elénk, hogy a civil élhessen azzal a lehetőséggel, ami a többieknek van. Ezért azt mondom, hogy nem tudok olyanról, ahol a hibás döntés-előkészítés az ESZA részéről kárt okozott volna, tehát a hiba a döntés folyamatában ne lett volna orvosolva.

A ciszokhoz: pontosan próbálom visszaidézni a kérdést, hogy milyen szervezeti formában adnak tanácsok a civil szolgáltató központok a minisztériumnak. Ez azt jelenti, hogy mi az, ami legalizálja ezt a kapcsolatot, ugye? Kollégákat szintén megkérem erre, mert ez sokféle lehet. Legalább is, ahogy miskolci emlékeimet megnézve az egy önálló alapítvány által finanszírozott szolgáltatás, amire vonatkozóan van a minisztériummal szerződése. Miért csak 2007 márciusa a pályázat? Február 11-én lett kiírva, és a végrehajtási rendelet módosítása elhúzódott, úgyhogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy az átállás több problémát is okozott, ezért 2007 végén, illetve 2008-ban a folyamatokat ismét lehet validálni, megfelelő rendbe visszahozni.

Szabóné képviselő asszonynak mondanám arra, hogy a rendeleti úton rendezhető gondokat orvosolni kell, ebben bármilyen konkrét javaslat van, azt megtesszük, ezeket más területen is lehet úgy menedzselni, hogy ne várakozzunk túl sokáig vele.

A civil bank, és aztán az alelnök úr kérdése. A civil bank kérdése, azt gondolom, egy fontos ügy, és egy következő fontos lépése lehet ennek a rendszernek. Ha megoldottuk a problémamentes kezelést, az elektronikus bejelentést, pályázást, van megfelelő költségvetési forrás, akkor azon kell gondolkodni, hogy ezen a finanszírozási szituáción hogyan lehet javítani. Lehet ilyen megoldás, amely azt mondja, hogy az egy százalékokból fokozatosan töltsük fel, de én tudok mást is, el tudok képzelni mást is elvi alapon, mert nagyon érdekes helyzet van. Az egyik oldalon az ÁSZ- és minden más vizsgálat azt mutatja ki, hogy túlságosan függ a magyarországi civil szervezet az állami költségvetéstől, majd azonnal azon ügyködünk, hogyan lehet még az állami költségvetésből ide rendelni forrásokat. Én láttam már olyan nemzetközi példát, ahol igaz, hogy hosszú évek alatt, de a civil világ maga hozta létre azokat a pénzügyi alapokat és bázisokat -, amelyek létrehozásában egyébként a törvény esetleg segített, tehát itt vagyok megengedő -, amelyekkel tényleg az állami költségvetéstől függetlenül tudnak segíteni.

Ezeket a kritikákat ismerve és hallva, azt indítványoznám, hogy esetleg a bizottság állítson össze egy kis munkacsoportot, amellyel elkezd a mi csapatunk dolgozni, az eddig elkészült munkákat, számításokat, szakmai észrevételeket megismerik, és esetleg több variációban készítenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy a finanszírozást támogató pénzügyi alapot milyen formában lehet megoldani. Lehet olyat is, hogy csak állami forrásokból, vagy az állam által átengedett forrásokból, vagy saját forrásokból, a megerősödő civil szervezeteknek egyfajta áldozatvállalásával. Többféle ötletem lenne nekem is, ha képviselő lennék, de lesz önöknek is. A lényeg az, hogy én nyitott vagyok, és szeretném, ha ebben az esztendőben, illetve 2009-ben ez a munka mindenképpen előre haladna.

Az utolsó: én úgy gondolom, lehet ilyen érzése valakinek, hogy a kezelés ESZA Kht.-ba történő áthelyezése rossz megoldás volt. Azt gondolom, hogy nem volt megfelelően előkészített megoldás, de a mai működés azt mutatja, hogy ez nem rosszabb, mint ahogy a MÁK-nál volt. Lehetett volna harmadik változat, de ebbe a vitába nem szeretnék most belemenni, mert ahhoz nincs megfelelő ismeretem. Azt gondolom, hogy az ESZA Kht. felnövőben van ehhez a feladathoz, és a minisztérium az ESZA Kht. személyi, szervezeti, menedzselési stabilitását kiemelkedő fontosságú feladatnak tekinti. Új vezetőt neveztünk ki az ESZA Kht. élére szeptember elsejétől. Tehát szeretnénk az ESZA átalakítását, pénzügyi megerősítését - mert már nagy szervezet -, hogy ez a fajta munkája is, amely az NCA-pályázatok lebonyolításához kapcsolódik, problémamentes és zökkenőmentes lehessen. A mai problémákra azt tudom mondani, hogy az ESZA általános feljavítása és megerősítése a programunk, és ezen belül a még létező problémák helyretétele.

A pályázati összegek odaítélésével kapcsolatban: én is olvastam ezt az adatot, hogy az egyharmada az, amit az országos szervezetek, az országos hatáskörű szervezetek visznek el. Ismerve annyira a civil világot, amennyire ismerem, azt gondolom, nehéz azt mondani, hogy ne ezt csináljuk, hogy az országos szervezeteknek az NCA ne adjon, vagy öt százalékot adjon, mert az országos szervezetek úgy jönnek létre, hogy helyi civil szervezetek elkezdenek építkezni a saját munkájuk megsegítésére. Jó néhány olyat ismerek - hogy csak a telefonos lelki segélyszolgálatot említsem -, ahol mindegyik önálló, de mégis létrehoztak egy országos szövetséget, közös módszertant alakítanak ki. A szövetkezés, a szervezetek országossá válása nem feltétlenül kényszer, hanem egy alulról jövő építkezés eredménye is lehet.

Ha ön arra gondolt, hogy kényszer országos szervezetek nem szívesen látottak, akkor az egy másik vita, akkor el kell dönteni, hogy melyik és miért kényszer, és melyik alulról építkező. Azt gondolom, hogy az országos szervezetek megjelenése és léte szükséges, az alulról építkezés esetében pedig kifejezetten a civil világnak egyfajta igényét jeleníti meg. Az egyharmad pedig egy kisebb hányad, és nem a többség, tehát én ezt így elfogadhatónak tartom, de még egyszer azt mondom, lehet, hogy e mögött egy ilyen érzés van, hogy ezek a szervezetek nem alulról építkezéssel és önként jöttek létre, hanem felülről ráerőltetve, ebben viszont nem tudok most állást foglalni, ezt az alelnök úr engedje meg nekem.

Ezért azt tudom mondani, hogy nem történt semmiféle felelőskeresés a döntések ilyen alakulása miatt nem is lehet, hiszen nem a mi minisztériumi döntésünk. A jogalkalmazás tekintetében ezek kifogástalan döntések, a tartalmat magának a civil világnak kell megélnie és kiizzadnia magából, hiszen a civilek képviselői a kollégium tagjai, a civilek képviselői a tanács tagjai. Most vannak éppen választási szakasz előtt. Ha ez a civil világ számára elfogadhatatlan, akkor nyilvánvalóan a következő ciklusban ezek az arányok másként fognak alakulni, ha pedig a civil világ maga is úgy gondolja, hogy ez egy egészséges arány, akkor így fog maradni. Én ebbe nem szólnék bele, véleményt viszont, azt gondolom, mindenkinek lehet és kell is ezzel kapcsolatban nyilvánítani, hiszen ebből a párbeszédből alakulhat ki egy új folyamat. Köszönöm szépen.

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP) alelnök, továbbiakban ELNÖK: Köszönöm szépen. Bocsánatot kérek, csak egy fél mondat erejéig: én a felelősség kérdését nem a legutolsó témakörben vetettem fel, hanem a pályázati pénzek kiutalása vonatkozásában, tudniillik, hogy egyharmad pénz az éves keretből visszamaradt, nem sikerült kiosztani.

SZŰCS ERIKA szociális és munkaügyi miniszter: Elnézést, alelnök úr. A kollégák mondják, hogy a kollégium által elfogadott beszámoló - ez az a téma, amelyre az elején utaltam -, tűnhet úgy, hogy ez az átállás miatt van, de ha valójában tételesen minden egyes szervezetet megnézzük, mert akkor lehet kiutalni, ha az előzővel elszámolt, akkor a hatezer-valahányszáz nyertesből 3676-nak van elfogadott beszámolója 2008. október 20-án. A ki nem utaltaknál kettőn áll a vásár, neki kell teljesíteni ahhoz, hogy elindulhasson az újabb folyamat. Ez egy elég jelentős hiány még. Ezt tudom erre válaszolni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérdezem Németh Ferenc elnök urat.... Támogatjuk, ugye, hogy reflektáljon az elhangzottakra? (Szavazás.) Köszönöm szépen. Egyhangúlag megszavaztuk. Tessék parancsolni!

Németh Ferenc elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa) hozzászólása

NÉMETH FERENC elnök (Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa): Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait, a vendégeket. Köszönöm a szót, elnök úr.

Amely kérdésekre a miniszter asszony válaszolt, nem szeretném érinteni. Három fontos problémára szeretném felhívni a figyelmet, amelyek az elmúlt években jelentősen rávetették az árnyékukat a Nemzeti Civil Alapprogram működésére.

Az egyik ilyen lényeges probléma, azt gondolom, azok a folyamatos változások, amelyek például a miniszteri titkárságon bekövetkeztek. Minisztériumok változtak, ma már senki nincs a miniszteri titkárságon, akivel én együtt kezdtem dolgozni ezelőtt három évvel, és nyilvánvalóan mindenkinek össze kell rázódni mindenkivel, fel kell venni egyfajta munkastílust, egyfajta közös hangot. Ugyanezt tudom elmondani az ESZA Kht. kapcsán is. Mondjuk ki bátran, katasztrofális volt, amit az ESZA Kht. művelt 2007-ben. Elkezdődtek azok a személyi változások, amelyekből úgy látszik most már, illetve ez az év bizonyítja, hogy talán a működés zökkenőmentesebb lesz, mint eddig volt. Az eddigi pályázati tapasztalat ezt mutatja.

A másik lényeges kérdés, amelyre nyilván a miniszter asszony nem tud olyan mértékben válaszolni, mint én, a forrásmegosztás kérdése. A forrásmegosztás mindig az egyik legnagyobb feladata a tanácsnak. Ezzel általában három ülésen is foglalkozunk, ez ráadásul kétharmados döntés, úgyhogy ezek nem egyszerű döntések.

Az országos szervezetekről annyit, hogy mi magunk három éve próbálunk a tanácsban valamiféle olyan cölöpöket leverni, hogy melyik is az országos szervezet, és melyik nem. A törvény meghatározza, hogy mik ezek a szervezetek, de azt nem, hogy ha mondjuk két megyében van egy tagja a szervezetnek, akkor már lehet országos. Ez gyakorlatilag a tanács hatásköre lenne, de úgy gondoljuk, hogy a következő testületnek lesz majd a felelőssége a hatáskör lebontása. A másik, a kis szervezetek, nagy szervezetek kérdése is egy érdekes kérdéskör. Ez is borzasztó nagy dilemmája a szervezeteknek, hogy mire való az NCA, arra való-e, hogy a kis szervezeteket felerősítse annyira, hogy pályázni tudjanak uniós pályázatokra, arra, hogy növekedni tudjanak, hogy életerősek legyenek, vagy az a feladata, hogy életben tartson szervezeteket.

Láthatjuk, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek meg is szűnnének, ha nem lenne NCA támogatás. Ennek kifejezetten utánanéztem, ez megint csak egy nagy dilemma. Én magam azt vallom, hogy ne kifejezetten ebből éljen egy szervezet, ez legyen egyfajta segítség ahhoz, hogy a kis szervezetek meg tudjanak erősödni.

A másik lényeges dolog, amit nagyon fontosnak tartok, és most már megy kifelé az én mandátumom is lassan, az pedig az, hogy nem szabad hagyni, hogy a civil szervezetek csak az NCA lábára álljanak. Vannak ágazati minisztériumok, vannak ágazathoz köthető civil szervezetek. Ezeket az ágazati támogatásokat nem lenne szabad csökkenteni, hiszen az NCA törvény azért szól úgy, hogy 60 százalékot működésre kell adni, mert a projekteket zömmel az ágazati minisztériumok és ágazati civilek oldják meg.

Végül, amit nem kerülhetek el elmondani, ez a civil bank kérdése. Ha megnézzük a döntés mechanizmusát annak, ami az NCA-ban történik, illetve szerződéskötéseket és kifizetéseket, ott csak egy példát mondok, hogy miért nagyon fontos ez nekem. A projektek egy része nyári, akár táborozás, együttműködés, akár tapasztalatcsere és sokminden más. Nagyon kevés az esély arra, hogy bármikor is nyár eleji pénzhez jussanak a civil szervezetek, ezért lenne nagyon fontos ez. Ne hívják civil banknak, hívják másképp, de úgy érzem, hogy ezt a problémát mindenképpen meg kell oldani, és nem feltétlenül úgy, hogy a meglévő 1 százalékból félreteszünk erre a célra. Amit Pettkó képviselő úr mondott, leragadnak a pénzek az Államkincstárban azzal, hogy felajánlják ugyan a civilek az 1 százalékukat, de van egy olyan nagyság, amit már nem érdemes a civil szervezetnek kivenni, mert többe kerül az adminisztrációja meg az utána járás, mint amennyi pénzről szó van. Azt mondom, hogy abba az irányba kellene elindulni, hogy ilyen típusú pénz halmozódjon fel, és ebből legyen a civil bank, hiszen garancia lehet a szerződéskötés az NCA-nak arra, hogy visszafizeti a civil szervezet a pénzt, ha nem fut feltétlenül végig az a mechanizmus, ami a pályázati pénzhez való hozzájutást célozza.

Összességében én jónak ítélem meg a civil alapprogram testületeinek a munkáját a sok hibával együtt is. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy az elmúlt években nem volt példa arra, hogy civil szervezet kifogással élhetett valamelyik kollégium vagy civil szervezet döntése ellen. Gyakorlatilag most már meg lehet ezt tenni, foglalkozik vele a tanács és a kollégiumok. Azt gondolom, hogy a 2007-es év olyan volt elsősorban a kezelőszervezet miatt, hogy megalapozott egy csomó olyan változást, amely a civil tevékenységet jobbá, pontosabbá, precízebbé tudta tenni.

Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek, miniszter asszonynak esetleg hozzáfűznivalója?

SZŰCS ERIKA miniszter (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem, köszönöm szépen a lehetőséget, vettem az észrevételeket, és a kollégák jelentkezni fognak önöknél, hogy azt a civil bankot vagy pénzalapot elkezdjük kialakítani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Pettkó András képviselő úr, tessék parancsolni.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Egyperces felszólalást szeretnék. Ez egy háromszereplős játék. Van az NCA, van a kezelőszerv és van a minisztérium. Jó volna - mert én emlékszem, annak idején még a kincstár képviselője is eljött a bizottsági ülésre - ha kezelőszerv képviselője is itt lenne és az ő szemükön keresztül tudnánk, hogy mit látnak, hogy látnak, tehát engem például mint képviselőt, aki ezzel a témával foglalkozik, érdekelne. Jó volna, ha az ESZA Kht.-tól is lenne itt valaki, de legközelebb javaslom az ő meghívásukat is, és amit elnök úr levezetett, hogy ki az országos, ki a megyei, ki a helyi. Itt visszatérünk az én vesszőparipámhoz, hogy tulajdonképpen a civil egyesületek, alapítványok alapítását és megszüntetését mindenképpen át kellene gondolni, első lépésként - és ezt már 150-szer elmondtam - egy rendcsinálásra lenne szüksége, hogy tudjuk, hogy hányan vagyunk, 75 ezren, 45 ezren vagy csak 23 ezren, mert azon a számon vitatkozunk a Parlamentben, hogy éves szinten 12 ezer egynéhányszáz pályázat, ami 8-9 ezer pályázót rejt magában, ez nagy vagy kicsi. Ha 75 ezerből nézem, akkor kicsi, ha 50 ezerből nézem, ha 40 ezerből nézem, akkor még jobb. Ha ezeket a lépéseket nem tesszük meg, akkor szerintem lehet különböző számokat mondani, de szerintem egyik se lesz reális. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Alelnök asszony.

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Köszönöm szépen. Én sem szeretném a miniszter asszony idejét rabolni, de tekintettel arra, hogy gyanítom, a jelenlegi tanács és kollégiumok életében ez az utolsó bizottsági ülés, amikor az NCA-ról beszélünk, mert hiszen jönnek a választások, és ha minden igaz, sokak mandátuma legalábbis egy ciklusra most végérvényesen, ami rossz kifejezés, tehát egy ciklusra lejár, nem végérvényesen.

Azt szeretném javasolni elnök úrnak és a bizottság tagjainak, hogy rögzítsük jegyzőkönyvbe, hogy köszönjük tisztelettel az elmúlt egy-két ciklusban végzett munkájukat, mert azért nem kevés, hogy egy új rendszerben, elég nehéz körülmények között közmegelégedésre végezni a munkát, mert nem könnyű, bármilyen jó lelkiismerettel tették. Erre bólogatnak, látom is. Köszönjük tisztelettel és további minden jót kívánunk, ha ezzel egyetértenek. (A bizottság tagjai egyetértően bólogatnak.)

Szavazás a beszámolóról

ELNÖK: Köszönjük. Azt hiszem, a jegyzőkönyvben ezt rögzíthetjük, de az élőszó talán még fontosabb a jegyzőkönyvnél. Köszönjük szépen. Van-e esetleg még más? Tekintettel arra, hogy törvény által miniszteri meghallgatásról van szó, ezért nekünk szavaznunk kell a beszámolóról. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság elfogadja-e miniszter asszony beszámolóját a Nemzeti Civil Alapprogram 2007. évi tevékenységéről? Kérem, hogy aki ezzel egyetért, hogy elfogadja, szavazzon. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki tartózkodott? (Szavazás.) Kilenc tartózkodás.

Megállapítom, hogy a bizottság kilenc igen, kilenc tartózkodás szavazattal nem fogadta el a beszámolót. Mindig vitatkozunk, melyik többségi, melyik kisebbségi, de a 9:9 az nálunk a viszonylag állandósult szavazati arány mostanában, de eszerint nem fogadta el a bizottság a beszámolót.

Köszönöm szépen miniszter asszony és a munkatársainak a jelenlétét, Németh Ferenc elnök úrnak és tanácstagnak is a jelenlétét, és további jó munkát kívánunk.

A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (T/5950.szám)

(Módosító javaslatok megvitatása)

(Első helyen kijelölt bizottságként)

ELNÖK: Folytatjuk a munkánkat a második napirendi pontunk megtárgyalásával, ami ugyancsak kötődik a Nemzeti Civil Alapprogramhoz, tekintettel a tekintendőkre. Ha mindenki készen áll a további munkára, akkor folytatnánk a további munkát.

Tehát soron következik a Nemzeti Civil Alapprogramról szól 2003. évi L. törvény módosításáról szóló T/5950. számú törvényjavaslat módosító javaslatainak megvitatása. Első helyen kijelölt bizottságként tárgyaljuk ezeket a módosító javaslatokat. Az október 21-én kelt ajánlástervezetből fogunk dolgozni, és köszöntöm sok szeretettel Bécsy Etelka főosztályvezető asszonyt és kedves munkatársait.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tehát 1-es ajánlási pont alatt Pettkó András módosító indítványa található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Köszönöm a szót, elnök úr. Az indítvány gyakorlatilag mellőzni kívánja az NCA törvényben jelenleg is hatályos rendelkezést, mely szerint a működési támogatás kivételével csak közhasznú civil szervezetek jogosultak támogatásra. Ezért az indítványt nem tudjuk támogatni.

FOGARASINÉ. DEÁK VALÉRIA (MSZP): Én is azért kértem most szót, hogy megelőzzük a hosszas hozzászólásokat. Szeretnék egy általános érvényű javaslatot tenni. Valószínűleg a kifejezés nem szakszerű, de talán érthető. Tekintettel arra, hogy szeretnénk a lehető legnagyobb egyetértésben elfogadni mindnyájan ezt a törvényjavaslatot, ugyanakkor még a konzultáció közepén vagyunk, azt szeretném javasolni, hogy próbáljunk úgy szavazni, ha szabad ezt mondani - bár mondhatom jegyzőkönyvbe is -, hogy minden javaslat kapjon egyharmadot. Egyetlen egy módosítóra se mondjuk azt, hogy semmi, de ne a mai ülésen próbáljuk meg meggyőzni egymást az egyes módosító javaslatokról. Ezt meg lehet tenni, ugye, Wiener képviselő úr? (Dr. Wiener György: Persze.) Ha most elkezdünk vitatkozni mindegyikről, akkor a költségvetés vitájára a mai napon nem kerül sor. Ha ezt a kölcsönös bizalmat megszavazzuk egymásnak, hogy engedjünk át minden módosító javaslatot, akár támogatja a kormány, akár nem, akkor lesz módunk még az egyeztetésre és egymás győzködésére, és talán nem fogunk estig vitatkozni, ha ezt elfogadják a képviselőtársaim.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szerintem elvileg sok mindent el lehet fogadni, de gyakorlatilag szavazni kel. Ez az egyik. Másrészt pedig, itt első helyen kijelölt bizottságként vagyunk jelen, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból... Értem az alelnök asszony érvelését, de mégis csak itt a vita helye igazából, mint első helyen kijelölt bizottságban. De mindegy, szerintem menjünk tovább, és meglátjuk konkrétan az egyes ajánlási pontoknál. (Pettkó András: Megoldjam én ezt a problémát? Az 1-es módosítót visszavontam.) Nagyszerű. Köszönjük szépen. Akkor nem is kell szavaznunk.

Tisztelt képviselőtársaim, a 2-es ajánlási pont Balog Zoltán és Bíró Ildikó képviselőké. Nem hiszem, hogy ők visszavonják. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e a javaslatot.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. (Bíró Ildikó jelentkezik.) Bíró Ildikó kért szót. Tessék parancsolni.

BÍRÓ ILDIKÓ (Fidesz): Szeretnék kapni egy indoklást. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre.) Pettkó képviselő is kért szót, neki is megadom a szót. Tessék parancsolni!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm, elnök úr. Ha megnézzük a módosítókat, összefüggés van a 2-es és a 3-as számú módosítók között, tehát azt gondolom, hogy egyszerre beszéljünk a kettőről, mert így logikus. Gondolom, ha a 2-est nem, akkor a 3-ast sem támogatja a kormány. Annak idején, amikor ebben a bizottságban -, illetve ennek a bizottságnak az elődjében, bocsánat, javítok - nagyon sokat vitatkoztunk arról, hogy hány tagúak legyenek ezek a kollégiumok. Én magam akkor a 13-at javasoltam. Emlékszem, volt olyan párt, amely sokkal kevesebbet, és tulajdonképpen nem árulok el titkot, az SZDSZ javaslata volt a 11. Ezért én azt javaslom, hogy maradjunk is ennél a 11-nél, tehát támogatom a 2-es módosító javaslatot, ezáltal a 3-ast vissza is vonom, amelyet csak azért adtam be, hogy megnyissam ezt a szakaszt. Azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez ugyanazt jelenti, hogy marad az eredeti. Kérem a képviselőtársaimat, hogy ezt támogassák. Köszönöm.

ELNÖK: Az alelnök asszony kért szót. Tessék parancsolni!

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Próbáltam az elején megelőzni, de akkor folytassuk le ezt a vitát. Mi pedig azt gondoljuk, az eredeti, tehát a hatályban lévő törvény szerinti létszám-meghatározással értenénk egyet, ami 11 volt. Ezért fogunk nem egyetérteni most a módosító javaslattal, mert kapcsolódó módosítóban gondoljuk az eredeti szöveget visszahozni, de szerintem ebben meg tudunk állapodni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Dr. Szabóné Müller Timea jelentkezik.) Szabóné Müller Timea, tessék parancsolni!

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Egy mondatot csak: logikájában több módosító tartalmazza azt, hogy a működési költségek ne növekedjenek, és habár a gyakorlat azt mutatja, hogy a kollégiumok mindig a maximális létszámot töltik ki, de abban nem szeretnénk partnerek lenni, hogy az alsó korlátot is feljebb emeljük, mert az már önmagában hozhatja azt, hogy működésiköltség-növekedés legyen, úgyhogy ezért az eredetit támogatjuk.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Bíró Ildikó képviselőtársunk indoklást kért, erre kérünk szépen választ, hogy miért nem.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): El tudom mondani, hogy miért nem, de azt gondolom, hogy ez a konszenzus, amely a parlamenti képviselők között kialakult, igazándiból nem teszi olyan érdekessé ezt az indoklást.

Gyakorlatilag arról van szó, hogy mindkét indítvány a felső korlátot kívánta emelni, és a kormány úgy gondolja, hogy nem indokolt a kollégiumok létszámának felemelése, hiszen a folyamatos működőképességet a kollégiumi ülésen kívüli formák is támogatják, támogatják a különböző munkacsoportok, nem egyszer, nem kétszer nem személyes összeülés formájában születik meg a döntéshozatal, hanem egyéb, elektronikus úton-módon. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. A kormány tehát nem támogatja a 2-es pont alatt található javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. Ki az, aki támogatja? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Kilenc nem. A javaslat nem kapott többséget.

A 4-es pont következik, tekintettel arra, hogy a 3-ast visszavonta Pettkó képviselő úr. A 4-es pont alatt szintén Pettkó képviselőtársunk javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Pettkó képviselő úr kér indoklást? (Pettkó András: Nem kérek.) Jó. Szavazunk. A 4-es pontot a kormány nem támogatja. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság kilenc igen és kilenc nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.

Az 5-ös pont Balog Zoltán és Bíró Ildikó képviselőtársaink javaslata. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az indítványt nem támogatja.

ELNÖK: Nem támogatja. Szavazhatunk. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság kilenc igen és kilenc nem szavazattal ezt a javaslatot nem támogatta. Az egyharmadokat nem mondom, mert az egyértelmű.

A 6. pont alatt található Balog Zoltán és Bíró Ildikó képviselőtársaink javaslata. Támogatja-e a kormány?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Kérdés van? (Pettkó András jelentkezik.) Van. Pettkó András képviselő úr, tessék parancsolni!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): A 6-os felmerült azon az egyeztetésen is, amelyen valamennyi parlamenti párt részt vett október 18-án. Én azt láttam és éreztem, hogy mindenki azt gondolja, hogy Harmann Ági érvrendszere elfogadható, ezért nem értem, hogy miért nem támogatják ezt a módosítási javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselője, tessék parancsolni!

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Az indítvány azért nem támogatható, mert ezzel az indítvánnyal gyakorlatilag nem biztosítható az, hogy a különböző testületek megújuljanak, és új szereplők, új szempontok kapcsolódjanak be.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez az ajánlási ponthoz Szabóné Müller Timea jelentkezett. Tessék parancsolni!

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm szépen. Felmerült, és nyilván az egyik legsarkalatosabb kérdése az egész módosításnak, maradjon-e az, hogy csak két ciklusban lehet döntéshozóként bent lenni, vagy pedig csak azt zárjuk ki, hogy abban a székben ne üljön, de átmehessen egy másik székbe. Azt gondolom, hogy hitetetlen nagy és erős a civil szféra Magyarországon, és igenis van annyi felkészült civil, aki mind-mind be tud kerülni a kollégiumokba, és működőképessé tudja ezt tenni. Azt, hogy az egyik kollégiumban neki lejárt a két éve, és menjen át egy másik kollégiumba, nem támogatjuk, mert magának a programnak is kell az a frissítés, hogy igenis kerüljenek be új emberek, kerüljenek mások is döntéshozói pozícióba, lássák belülről ezt a rendszert. Szerintem ez hihetetlen fontos. Arról nem is beszélve, hogy bizony nemcsak hozzánk jutott el az, hogy akik bent vannak, elkezdtek sakkozgatni egymás között, hogy akkor én most innen átkerülök oda.

Van annyi felkészült civil, aki alkalmas és képes arra, hogy ezt jól megtegye, és szerintem erre szüksége van ennek a tanácsnak.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Pettkó András kért szót.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm. Én röviden egy másik szempontrendszert szeretnék elmondani. Azért valljuk be, évente vannak parlamenti választások, és akik bekerülnek mint új képviselők, minden új képviselőnek van ragyogó ötlete, és négyévente új képviselők kerülnének be, senki sem lenne második vagy harmadik ciklusos képviselő, akkor szerintem ez nem jó irányt venne.

Azt gondolom, hogy egy olyan korlátot be lehetne tenni, hogy aki már a harmadik székében ne ülhessen, de hogy más területen ne dolgozhasson még két évig, azzal nem értek egyet. Megújulásra szükség van, de hogy kétévente vagy négyévente felforgassuk az egész rendszert, hogy teljesen új emberek kerülhessenek be, az akkora cserét fog eredményezni, ami szerintem a rendszer stabilitását is veszélyeztetheti. Tehát én azt javaslom, keressünk olyan kapcsolódó módosító javaslatot. Értem az MSZP felvetését, hogy megegyeznek és cserélgetik a székeket, és utána ők vannak mindenhol, ezt akadályozzuk meg, de ne legyen az, hogy négyévente teljes cserét kelljen végrehajtani.

ELNÖK: (Jelzésre.) Szabóné Müller Timea képviselő asszonyt illeti a szó.

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm szépen. András, pont te mondtad, hogy sok olyan civil van, aki döntéshozóként benn van az NCA kollégiumaiban, illetve a tanácsban, ez körülbelül 130 ember. Miért nem lehet a többieknek is megadni a lehetőséget, hogy bekerüljenek? Akik benn vannak és nyilván két éve már benn vannak. Nyilván helyzeti előnyük van, de legalább a civil szférában ne engedjük, hogy hihetetlenül becsontosodott rendszer legyen, mint ami van a politikában. Azzal, hogy nem kerülhetnek be kétszer, azzal a természetes mozgásuk meg fog maradni, és más civileknek is lesz lehetőségük bekerülni, és ezzel az informáltsággal, hihetetlen aktív élete, ami egy NCA kollégiumban van, erősödne. Ne engedjük azt, hogy akik már most erősek és meg tudják magukat szervezni, ők bekerüljenek, nekik újabb lehetőséget adunk nem ezzel, hanem egy másikkal, hanem próbáljuk meg, mivel az NCA szellemiségét az hordozza, hogy újabb és újabb civileknek adunk lehetőséget. Akinek már egyszer megadatott ez a lehetőség, egy ciklust kell kivárni és utána megint ott lehet, de legalább ne tegyük azt, hogy az menjen, mint a politikában, hogy ugyanazok az arcok és becsontosodott az egész rendszer.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor szavazhatunk erről a pontról? (A bizottság tagjai bólogatnak.) Tehát a 6-os pontot a kormány nem támogatja, ha jól értettem. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e ezt a módosító indítványt? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatja? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, a bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal a javaslatot elvetette.

7-es pont alatt Halmai Gáborné és dr. Szabóné Müller Timea képviselőtársaim javaslata található. A kormány támogatja-e a javaslatot?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, van-e kérdés? (Jelzésre.) Pettkó András képviselő úr. Tessék parancsolni.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Másik kérdés, hogy ha valaki társadalmi munkát vállal, és kap érte valamilyen díjazást, akkor az milyen mértékű, vagy hogy lehet kifizetni, vagy ha valakit megválasztanak és el se jár, egyéb ilyen kérdések. Ebben a 7-es pontban javasoltam volna azt is rendezni, hogy ha valaki a díját fel kívánja ajánlani civil egyesületnek, akkor az megtehesse és felajánlhassa. (Közbeszólások.) Nem mindegy, hogy a részére átutalt nettó összeget teheti meg, vagy más összeget tehet meg. Ezért nem mindegy, hogy hogy történik ennek a szabályozása. Természetesen mindenkinek, nekünk képviselőknek is lehetőségünk van, hogy felajánljuk a jövedelmünket bárki számára, a másik esetben, amit én javasoltam, arról a teljes összegről van szó, ami a díjazása, és azt átutalhatná az általa deklarált egyesület számára. Ez teljesen mást jelent. Köszönöm szépen, csak felvetettem ezt.

ELNÖK: (Jelzésre.) Wiener képviselő úr jelentkezik, tessék parancsolni!

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Két rövid megjegyzésem lenne Pettkó képviselőtársam fejtegetésére, az egyik az, hogy bárki, a képviselők is felajánlhatják, és ha az MDF elnök asszonyának a javaslatát figyelembe vennék és mindenki a jövedelmének a felét részvényekbe fektetné, akkor minden képviselő meggazdagodna hamarosan, és ez komoly feszültségekhez vezetne a társadalomban. Ez így lenne. (Derültség.)

A másik megjegyzésem az volna, ha valamennyi képviselő számára adott az a lehetőség, hogy a szavazástól való távolmaradásért történő levonást figyelmen kívül hagyva, ha nem jön be egyszer sem az eskütétel után a Parlamentbe, felveheti a levonás utáni díját, akkor legyünk megértők az ilyen tanács és kollégiumi tagokkal szemben is. Ha majd a képviselőknél ezt sokkal szigorúbban fogjuk majd szabályozni, akkor legyünk velük is rigorózusabbak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szabóné Müller Timea képviselő asszonyt illeti a szó. Tessék parancsolni.

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm a szót. Az általános vitában elmondtam, hogy néhány olyan javaslatot hoztunk be a Parlament és a bizottság elé, amely a civilek kérése volt, és a következők is ilyen javaslatok lesznek. Én itt visszautalnék arra, hogy hagyjuk benn, ahogy alelnök asszony mondta, a kosárban, és amikor leülünk tételesen ezekről megállapodni, akkor maradjon benn mint lehetőség pro és kontra ez a lehetőség. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs több észrevétel, akkor szavazhatunk a 7-es pont alatt lévő módosító indítványról. A kormány ezt a javaslatot támogatja. Kérdezem a bizottságot, hogy ki az, aki az indítványt támogatja, szavazzon. (Szavazás.) Tizennyolc igen. Tartózkodás? (Szavazás.) Egy tartózkodás. Bocsánat, tizenhét, tehát megállapítom, hogy a bizottság támogatta a javaslatot.

8-as pont, Halmai Gáborné és dr. Szabóné Müller Timea képviselőtársaink javaslata. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja a javaslatot.

ELNÖK: (Jelzésre.) Pettkó képviselő úr kért szót. Tessék parancsolni!

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. A 8-as, 9-es és 10-es számú javaslat összefügg egymással abban a tekintetben, hogy azt akarja rendezni, hogy ki lehet a tanács tagja. A 10-es egy újabb szűkítést jelentene, a 9-es pedig a benyújtott javaslatnak egy alternatív felpuhítását jelenti.

Azt gondolom, és elmondtam képviselőtársaimnak, hogy nem mindegy, hogy valaki egy párt képviselőjeként ül benn az újpesti önkormányzatnál vagy civil szervezet képviselőjeként ül benn, ha megkülönböztetést akarunk tenni, és én beszéltem alkotmányjogászokkal, és nem alkotmányellenes, ha egész egyszerűen csak a pártok által delegált...Nem vitatkoznék azzal, hogy 5 vagy 10 ezer alatt ne legyen ez a szabály, hanem hogy a pártok által testületbe bejutott emberek ne lehessenek kurátorok, míg akik civil egyesületek által akárhol vannak delegálva, nekik lehessen ez. Ez alkotmányosan megállja a helyét. Ilyen jellegű javaslat nincs benyújtva, de egy kapcsolódóval, amennyiben erre van fogadókészség, el lehet fogadni, mert nem tudom, miért pont 5 vagy 10 ezer. A számban elég nagy vitát lehetne folytatni, én ezt javaslom megfontolásra a többi frakciónak. Köszönöm.

ELNÖK: (Jelzésre.) Dr. Szabóné Müller Timea képviselő asszonyt illeti a szó, újfent.

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Én is egyben kezelem akkor a három javaslatot. Nem támogatjuk, mert a jelöltté válás önmagában semmit nem jelent. Hihetetlen sok embert szórnánk ki azzal, ha akiket jelöltek, azokat is kizárnánk ebből a rendszerből, ráadásul nincs is kompetenciája, tehát azt gondolom, értelmezhetetlen is lenne az összeférhetetlenségi szabály.

A tízezer és ötezer lakos alatti településeket azért jelöltük meg, mert a civilek kérése volt, hogy tízezer alatt ne zárjuk ki. Mi azt gondoljuk - ezt a számháborúra mondanám Pettkó képviselőtársamnak -, hogy azért ötezer, mert a kistelepülést minden jogszabály ötezer fő lélekszám alatt számítja, ezért tettük ezt.

Logikus gondolatmenetnek tűnik az, amit a képviselőtársam mondott, hogy a civil jelölteket ne zárjuk ki és a pártok által delegáltakat vagy jelölteket zárjuk ki, de az élet nem ezt mutatja. Azt gondolom, az élet azt mutatja, hogy körülbelül 7-8 ezer fő lélekszám feletti településnél igenis átpolitizáltak a testületek, függetlenül attól, hogy civilként vagy párt által delegáltként kerül be egy képviselő, politikai jellegű működés van ezeken a településeken. Ötezer alatti településen még akkor sincs politikai tevékenység, őszintén szólva, ha ne adj' úristen bekerül egy-egy jelölt valamilyen politikai párt által delegálva.

Én a magam részéről az ötezer alatti megengedést vagy feloldását a kollégiumi tagságnak szeretném támogatni, a tízet a civil szervezetek kérésére tettük meg módosító javaslatként. Mondom, inkább az életet vegyük ebben a tekintetben példának, és az életszerű működést, hogy hol tegyünk ilyen típusú engedményt. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A 8-as pontnál tartunk. A kormány nem támogatta. Szavazhatunk róla. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a 8-as pont alatt található javaslatot. Kérem, most szavazzunk, hogy támogatjuk-e! (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.

Soron következik a 9-es pont. (Bíró Ildikó: Bocsánat, én tartózkodom.) Akkor kilenc igen, hét nem és kettő tartózkodással a bizottság nem támogatta, de az egyharmada megvan, ugyanaz az eredmény.

Ugorjunk a 9-esre! A 9-es ajánlási pont alatt található javaslat a tízezer felettiekre vonatkozik. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e ezt a javaslatot. (Dr. Szabóné Müller Timea: Visszavonom.) Visszavonja az előterjesztője a 9-est.

A 10-es pont következik, amely alatt Pettkó András képviselőtársunk javaslata szerepel. Itt az országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltté válás lenne a kritérium. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Szavazhatunk? (A bizottság tagjai bólintanak.) Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e ezt a javaslatot. (Szavazás.) Kettő igen. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az egyharmadot sem kapta meg.

A 11-es pont következik, Halmai Gáborné és Szabóné Müller Timea javaslata. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja ezt a javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatja.

A 12-es következik, Pettkó András képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem.

ELNÖK: A kormány nem támogatja a javaslatot. (Pettkó András: Visszavonom, meggyőztek az általános vitában.) Pettkó képviselő úr meggyőzettetett.

A 13-as pont. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja. Szavazhatunk? (A bizottság tagjai bólintanak.) Igen. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal nem támogatta a javaslatot, az egyharmad megvan.

A 14-es következik, szintén Pettkó képviselőtársunk javaslata. A kormány?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) Kilenc igen, kilenc nem. (Pettkó András: Lenne egy kérdésem, hogy miért nem.)

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Itt arról van szó, hogy az indítvány a miniszter bizottsági beszámolóját két részre szeretné bontani, a szokásos, a jelenlegi írásbeli beszámolóra, illetve a törvényben szentesíteni akarja azt a gyakorlatot, amelyet egyébként ma is láttunk, hogy megvalósul, hogy szóban is beszámol a miniszter. Ezt túlzott részletszabályozásnak tartjuk, ezért nem támogatjuk.

ELNÖK: Pettkó képviselő urat illeti a szó.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Ha ez a szokásjog, hogy elméletileg küld írásos anyagot, gyakorlatilag pedig itt van, személyesen is beszámol, akkor nem értem, hogy ezt miért nem lehet beleírni a törvénybe. A papír ezt teljes mértékben elbírja. Ez egy helyes szokásjog volt eddig. Most a szokásjogot törvénybe emelnénk. Nem értem, miért nem lehet ezt támogatni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány nem támogatja a javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) Kilenc igen és kilenc nem. A bizottság kilenc igen és kilenc nem szavazattal a javaslatot nem támogatta, de az egyharmadot megkapta.

A 15-ös pont alatt Pettkó András képviselőtársunk javaslatát támogatja-e a kormány?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A 15-ös javaslatot nem támogatjuk.

ELNÖK: Nem támogatja a kormány. (Pettkó András és Fogarasiné Deák Valéria jelentkeznek.) Pettkó képviselő urat illeti a szó, aztán pedig az alelnök asszonyt.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. A benyújtott törvénymódosítás egy másik lényeges pontjához érkeztünk el. Annak idején erről a kérdésről is elég sokat vitatkoztunk, hogy kit emeljünk be ebbe a kategóriába. Ha a bizottság bármelyik tagja feljön a szobámba, akkor egy ilyen köteg levelet tudok mutatni, hogy kik szeretnének még ebbe a kategóriába beletartozni. Azért kényes a dolog, mert a nők és a férfiak esélyegyenlőségének a védelme bekerült, és ennek az albizottságnak én az alelnöke vagyok. Én nem az ellen szólalok fel, hogy ők bekerüljenek, de ha ezt a kaput kinyitjuk, akkor azt gondolom, hogy minden képviselőtársamhoz fog érkezni észrevétel, hogy ők miért nem, mi miért nem, miképpen nem. Annak idején ezt a vitát lefolytattuk, és elég kockázatos lenne ezt megnyitni, mert jogosan mások is feltehetnék, hogy ők miért nem kerülhetnek bele ebbe a kategóriába.

Amennyiben a másik négy parlamenti párt azt mondja, hogy szeretnénk, hogy ez így maradjon, akkor én a legvégső esetben el tudom fogadni, hogy maradjon így, csak arra szerettem volna ezzel a módosítóval felhívni a figyelmet, hogy kinyitunk egy kaput, és szerintem nem biztos, hogy jó, ha ezt most megtesszük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Az alelnök asszony kért szót. Megadom a szót, utána pedig Szabóné Müller Timeát illeti a szó. Tessék parancsolni!

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Köszönöm szépen. Elállok tőle, mert látom, hogy Szabóné Müller Timea jelentkezik, tekintettel arra, hogy ő az albizottság elnöke.

ELNÖK: Szabóné Müller Timeát illeti a szó. Tessék parancsolni!

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm szépen. Azt tudom mondani Pettkó képviselőtársamnak, hogy a figyelmünket felhívta, de ha most végiggondoljuk, ez tényleg egy nagyon komoly módosítás, ha ebbe most belemegyünk, és hihetetlen sokan fognak bennünket megkeresni, hogy hogyan kezdjük el átcsoportosítgatni ezeket. Én azt mondanám most erre, hogy hagyjuk azt, ami be van terjesztve, mert egyébként is a mostani jelöltállítási rendszerre meg lett már hirdetve, hogy milyen rendszerben állnak fel az egyes kollégiumok, tehát most 2009-ben nem releváns. Három év múlva lesz ez releváns, úgyhogy azt gondolom, addigra pedig nyilván szükség lesz arra, hogy ezt újra végiggondoljuk, és ezeket az országos választókörzeteket - mert a törvény ezt így hívja -, a civil választókörzeteket újra végigformáljuk, de most azt gondolom, nincs sok értelem annak, hogy ebbe olyan mélységében belemenjünk, mint ahogy azt említetted. (Pettkó András: Marad az eredeti, nem?)

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy szavazhatunk-e. (A bizottság tagjai bólintanak.) A kormány nem támogatja ezt a javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e? A 15-ös javaslatról van szó. (Szavazás.) Egy támogatás, az egyharmadot sem kapta meg.

Soron következik a 16-os pont, Pettkó András javaslata. (Pettkó András: Visszavontam.) Visszavonta a képviselő úr.

A 17-es következik, Balog Zoltán és Bíró Ildikó képviselőtársunk javaslata. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e a 17-eset?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a javaslatot, szavazzunk. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, a bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.

18-as pont, Pettkó András képviselőtársunk javaslata. Kormány támogatja-e?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a javaslatot, szavazzunk. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, a bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal nem támogatta a javaslatot.

19-es ajánlási pont alatt szintén Pettkó képviselőtársunk javaslata található. Kormány támogatja-e?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. (Jelzésre.) Pettkó András képviselő úré a szó.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): A 19-es, 20-as, 21-es módosítási javaslat tulajdonképpen ugyanazon kérdéseket kívánja rendezni. Ugyan a benyújtott törvényjavaslat 6. pontjának van egy a) és b) pontja, én mind az a), mind a b) pont törlését javaslom azért, mert az a) pont 0,5-ös szabály törlését javasolja, ezzel nem tudok egyetérteni, a másik pedig szintén olyan módosítás, amivel szintén nem tudok egyetérteni, ezért nyújtottam be külön-külön módosítást.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Alelnök asszony, tessék parancsolni.

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Pettkó András képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy az eredeti törvény 2. §-ának (3) bekezdésében nincs szó 0,5-ről, az a (2) bekezdésben van, ha jól néztem. Szeretném javasolni, hogy nézz utána. Az a 2-esben van, és a 2-est nem módosítja a törvényjavaslat, tehát a 0,5-ös szabályt ez nem módosítja.

A (3) bekezdés az utalások ütemezésére vonatkozik, ha jól emlékszem. Nekem az a gyanúm, hogy előnyösebb a módosítás a civil szervezetek számára, mint az eredeti törvény, tehát legyünk megfontoltak, nehogy már ártsunk azoknak, akiknek segíteni szeretnénk.

ELNÖK: Az lehetetlen, hogy Pettkó képviselő úr ártani kíván. (Derültség. -  Fogarasiné Deák Valéria: Ezért mondom, nehogy már ilyen miatt.) (Jelzésre.) Pettkó képviselő úr kíván reflektálni.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Nem vonom vissza. Attól függ, hogy milyen logikát követünk. Ha azt a logikát követjük, mint ami az eredeti törvényalkotási szándék volt, hogy a 2-szer 1 százalékot mérjük, mint a másik 1 százalékos felajánlás tekintetében, azért lett kitalálva az a negyedéves utalás, mert az volt a lényege, hogy az utolsó, negyedéves utaláskor történik meg az a korrekció, amire azért van szükség, mert nem lehet tudni, hogy mik lesznek ezek a felajánlási összegek. Ha ezt a logikát felborítjuk és másik logika alapján történik a finanszírozása, akkor át lehet térni erre a finanszírozási rendszerre. Ha megmarad az eredeti logika, hogy amennyit felajánlottak az 1 százalékból, ugyanannyit fog megkapni az NCA, akkor valamikor a korrekciót végre kell hajtani, ezért volt ez a negyedéves dolog beépítve. Persze megértem, hogy a költségvetésbe pontosan be van tervezve az összeg, egyébként a 0,5-ös szabály következtében volt, hogy majdnem 800 millióval többet kapott első évben az NCA.

Ha áttérünk a másik logikára, akkor lehet ezt a havi...Egyébként ezt a módosítót azért raktam bele, mert azért vannak, például a Nemzeti Kulturális Alap, amely saját számlával rendelkezik, és én azt gondolom, a végső megoldás az lenne, hogy az NCA-nak is saját számlájának kellene lenni, mert akkor nem lehet vitatkozni azon, hogy hova... Azért csúsznak az átutalások, mert nincs a számlán pénz, vagy van a számlán pénz, és egyértelműen látszódna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még esetleg észrevétel? (Nincs jelzés.) Akkor a 19-es pontról szavazunk, a kormány nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a javaslatot, szavazzunk. (Szavazás.) Kettő igen, egyharmadot sem kapta meg. Megállapítom, a bizottság egyharmada sem támogatta a javaslatot.

20-as pont következik. Pettkó képviselő úr javaslata. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Szót kér Pettkó képviselő úr? (Pettkó András: Nem.) Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e, kérem, szavazzunk. (Szavazás.) Kettő igen. Megállapítom, hogy a bizottság egyharmada sem támogatja a javaslatot.

21-es pont. Kérdezem a kormány álláspontját?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a javaslatot, kérem, szavazzunk. (Szavazás.) Megállapítom, a bizottság egyhangúlag támogatta a 21-es ajánlási pont alatt lévő kiváló javaslatot. 2 igen, akkor a bizottság sem támogatta.

22-es pont alatt szintén Pettkó képviselő úr javaslata. Kérdezem a kormány álláspontját.

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. (Jelzésre.) Pettkó képviselő úr kért szót.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Csak kérdezni szeretnék. Mindjárt a végére érkezünk. Ez az összehasonlítását jelenti a törvénynek, erre azért volt szükség? (Bécsy Etelka: Igen.) Akkor visszavontam ezt a 22-est.

ELNÖK: 22-es visszavonva. 23-as pont következik, kérdezem, hogy a kormány támogatja-e a javaslatot?

BÉCSY ETELKA főosztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: (Jelzésre.) Pettkó képviselő úr szót kér.

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Végére értünk az összes eddigi módosítási javaslatoknak, azt gondolom, ez megint egy fontos módosítási javaslat, nem értem, a kormány miért nem támogatja. Egy olyan szabályról van szó, hogy ha van egy kollégiumi ülés, akkor hány embernek kell részt venni és hány ember szavazata kell. A régi szabályozás szerint, ha volt egy 11 tagú kollégium vagy tanács, akkor mindenképpen szükség volt a többségi szavazásra, most pedig ha 6 ember ott van és 4 ember fog szavazni igennel, 2 meg nemmel, akkor átmegy a javaslat. Azt gondolom, hogy a régi sokkal jobban arra késztette a tanácsban vagy kollégiumban részt vevőket, hogy megállapodásra jussanak. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A kormány képviselőjének átadom a szót. Dr. Fekete István, ha jól látom. Így van?

DR. FEKETE ISTVÁN osztályvezető (Szociális és Munkaügyi Minisztérium): Így van, Köszönöm szépen. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ennek a módosítási javaslatnak a törvénymódosítás jelenlegi szövegébe pont az NCA tanácsának egy sarkalatos kérése volt, hogy a döntéshozatalukat könnyítsük. Azon kérdések esetében, amit mondjuk az ügyrendjükben nem szabályoztak le kétharmados szabályozással. Tehát a törvénynél szigorúbb szabályozás tettek a forrásmegosztás, méltatlan bánásmód ügyekre, és egyébként ők maguknak ezt módosítani kellett, hogy a döntések megszülessenek, hiszen egyébként a tartózkodással, nem elég igen szavazatok arányával nem született döntés. Ezt célozná, továbbra sem oldaná fel azokat a kérdéseket, amelyeket egyébként a tanács szigorú elbírálásánál, illetve a kollégium szigorúbb elbírálásánál kívánnak megállapítani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szavazhatunk ugye? Tehát a 23-as pont alatt álló ponttal a kormány nem ért egyet, nem támogatja. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e a javaslatot, kérem, szavazzunk. (Szavazás.) Megállapítom, a bizottság egyhangúlag támogatta a 23-as javaslatot. Köszönjük szépen. Ha nincs más pont...(Jelzésre.) Bíró Ildikó, tessék.

BÍRÓ ILDIKÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. A témával kapcsolatban lenne egy módosító indítványra javaslatom, a bizottság elé terjeszteném a tanács és a kollégiumok tagjainak díjazásával kapcsolatban. Ez a 4.§ 3. pontja. A szabályozás szerint a havi összeg nem lehetett kevesebb a mindenkori minimálbérnél, és javaslom a következőt, hogy ne lehessen kevesebb a minimálbér felénél a javadalmazás, illetve ne lehessen több a mindenkori minimálbérnél

ELNÖK: Azt szeretném mondani, hogy le kellene írni a javaslatot, és utána a bizottság megtárgyalhatja. Kapcsolódókor is be lehet adnunk, másrészt első helyen kijelölt bizottság vagyunk, tehát gyakorlatilag elég nagy lehetőségünk van. Azt kérem, hogy légy szíves írd le vagy leírjuk és majd a következő alkalommal a bizottság megvitatja és be tudja nyújtani bizottsági módosító indítványként vagy kapcsolódóként. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a segedelmet.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló törvényjavaslat (T/6219. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Következik az eredetileg 9. napirendi pont, amely most a 3. napirendi pontunkká vált, gondolom, ezt mindenki nagyon jól tudja. Sáriné dr. Simkó Ágnes főosztályvezető asszonyt köszöntjük sok szeretettel az IRM részéről. A napirendünkben az ember méltóságát súlyosan sértő egyes magatartásokkal szembeni védelem érdekében szükséges jogérvényesítési eszközök biztosításáról szóló T/6219. számon előterjesztett törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak a megvitatása szerepel.

Egy ilyen kapcsolódó módosító indítványról van szó, az október 27-én keltezett kiegészítő ajánlás egy ajánlási pontjáról kell a bizottságnak kialakítania az álláspontját, Frankné dr. Kovács Szilvia javaslatáról.

Még egyszer köszöntöm a főosztályvezető asszonyt, és azt szeretném kérdezni, hogy a kormány támogatja-e ezt a javaslatot.

SÁRINÉ DR. SIMKÓ ÁGNES főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány nem támogatja.

ELNÖK: A kormány nem támogatja ezt a javaslatot. Van-e kérdésünk, észrevételünk? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e ezt a javaslatot. (Szavazás.) Kilenc igen és kilenc tartózkodó szavazattal a bizottság nem támogatta a javaslatot, egyharmadot kapott. Ez is elég ok a reménységre. Köszönjük szépen a segítséget.

Egy ötperces szünetet tartunk. Kérem, hogy tartsunk ki a következő napirendi pontokhoz!

(Szünet: 14 óra 52 perctől 15 óra 10 percig.)

ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Bizottság!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/6571. szám, új/átdolgozott változat a T/6380. helyett)

(Általános vita)

Az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztárasság 2009. évi költségvetési javaslatáról

(T/6571/1. szám)

Soron következik a 4. napirendi pontunk, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell a bizottságnak állás foglalnia. Ez a T/6571. számon előterjesztett, új átdolgozott változat a T/6380. számú helyett, és ezzel párhuzamosan az Állami Számvevőszék véleménye a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról a T/6571/1. szám alatt. Együtt tárgyaljuk a kettőt, egyrészt a költségvetési javaslatot, másrészt pedig az ÁSZ-jelentést, és a költségvetési javaslatról fogunk véleményt alkotni.

Tisztelettel köszöntöm a kormány képviseletében Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes asszonyt a Pénzügyminisztérium részéről, illetve dr. Elek János főigazgató-helyettes urat az Állami Számvevőszék részéről. Átadom a szót először a főosztályvezető-helyettes asszonynak. Tessék parancsolni!

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Tisztelettel köszöntöm a bizottságot. Engedjék meg, hogy tekintettel arra, hogy 3. napirendi pont vagyunk, és előttünk még költségvetéssel, zárszámadással összefüggésben jó néhány napirendi pont lesz, nagyon röviden ismertessem azokat a fontosnak tartott vonatkozásokat, amelyeket szeretnék hozzáfűzni a benyújtott költségvetési törvényjavaslathoz.

A kormány az államháztartási törvényben foglalt kötelezettségének megfelelően szeptember 28-án benyújtotta a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésére vonatkozó javaslatát. Tekintettel arra, hogy időközben a makrogazdasági feltételek módosultak, megváltoztak, a költségvetési törvény átdolgozásra került, és a Házszabály 103. §-ának (1) bekezdése alapján a szeptember 28-án benyújtott költségvetési törvényjavaslatot visszavonta, és új törvényjavaslatot terjesztett elő. A Házszabály vonatkozó része így szól: "Visszavontnak kell tekinteni a törvényjavaslatot, amely helyett az előterjesztő új változatot nyújtott be."

A makrogazdasági feltételek számos ponton módosultak, aminek hatására az eredetileg tervezett GDP-növekedés 3 százalékos mértékét a kormány csökkentette. Megváltozott az infláció is az eredetileg tervezett pályához képest, és a költségvetés kiadási, bevételi számai is természetesen a makrogazdasági feltételeknek megfelelően módosultak. Az Európai Bizottsághoz benyújtott konvergenciaprogramunk azzal számolt, hogy 2009-ben az államháztartás hiánya a GDP 3,2 százaléka lesz. A most benyújtott költségvetési törvényjavaslatban a konvergenciaprogramban tervezett hiányszinthez képest egy alacsonyabb szinten került meghatározásra a 2009-es államháztartási hiány, 2,9 százalékra módosult. Igazából ez az államháztartásihiány-csökkentés követelménynek tekinthető ahhoz, hogy az államadósság GDP-ben mért aránya mérsékelhető legyen, az infláció mérsékelhető legyen, és a versenyképesség javuljon az adott feltételek között.

A kormány számolt azzal, hogy természetesen váratlan helyzetek még előfordulhatnak, ezért a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban jelentős tartalékokat is tervezett, amelynek összege a központi költségvetésben 210 milliárd, és ezt egészíti ki a céltartalékként képzett 140 milliárd forint. A társadalombiztosítási alap költségvetésében is tartalékokkal számol a kormány, illetve a benyújtott költségvetési törvényjavaslat.

Szeretném hangsúlyozni, hogy tekintettel arra, hogy az államháztartási hiány csökkenése követelményként fogalmazódott meg, a benyújtott költségvetési törvényjavaslatban csak néhány területen lehet azzal számolni, hogy a kiadások növekednek. A nyugdíjkiadások növekednek, és amit kiemelnék, hogy az európai uniós támogatásokhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozások növekedésére minden esetben figyelmet fordított a kormány, hogy lehívhatók legyenek azok a többlettámogatások az Unióból, amelyek úgy a gazdaságot, mint egyéb területeket is fejleszteni tudnak a jövőben.

A bizottság érdeklődésére számot tartó területek közül kiemelném, hogy a kiadások csökkenése mellett sem csökkennek a nemzeti, etnikai kisebbségi szervezetek támogatását szolgáló előirányzatok a költségvetésben. Azt is szeretném elmondani, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram a 2007-2008. évi 6,8 milliárd forintban rögzített szinthez képest jövőre 7,7 milliárd forint lesz, tehát egy 12 százalékos növekedés ott is megfigyelhető. Ezeket azért emelném ki, mert valóban a költségvetési fejezeteknél, a szakmai programoknál tulajdonképpen egy mérséklődés tapasztalható a jövő évi előirányzatokban.

A családtámogatások vonatkozásában szeretném arra felhívni a figyelmet, ha családi pótlék inflációhoz kötött növekedésére szeptembertől fog sor kerülni, ugyanakkor az öregségi nyugdíjminimumhoz kötött szociális ellátások, úgy az önkormányzati területen, mint a központi költségvetési területen, az öregségi nyugdíjminimumnak megfelelően módosulnak. Amit a szociális területen, tehát a hátrányos helyzetűekre tekintettel kiemelendőnek tartok, hogy jövőre bevezetésre kerül az óvodáztatási támogatás, amely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekek vonatkozásában egy plusz támogatást jelent majd azért, hogy a gyerekek integrációja már óvodás korban, minél előbb megindulhasson. A nyári gyerekétkeztetésre korábban egy hónapra volt forrás a költségvetésben, a jövő évben ez két hónapra emelkedik. Az ingyenes iskolai étkeztetés szintén a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő mintegy 450-500 gyerek számára a 6. osztályos évfolyamon is bevezetésre kerül.

Végezetül szeretném még megemlíteni, hogy a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a világgazdaságban lezajló folyamatok Magyarországot érintő hatásait, és természetesen, ha úgy találja, hogy a benyújtott költségvetési törvényen valamilyen átvezetésre kell hogy sor kerüljön, akkor ezt menet közben meg fogja tenni. Köszönöm a figyelmet, és kérem, hogy fogadják el a javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Átadom a szót Elek János úrnak az Állami Számvevőszék részéről. Tessék parancsolni!

Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék) szóbeli kiegészítése

DR. ELEK JÁNOS általános főigazgató-helyettes (Állami Számvevőszék): Tisztelt Bizottság! Az Állami Számvevőszék véleménye kapcsán arra a sajátos helyzetre szeretném felhívni a figyelmet, hogy azzal, hogy a kormány a már benyújtott törvényjavaslatot visszavonta, és egy új költségvetési javaslatot dolgozott ki, az Állami Számvevőszék véleményezésében is igen sajátos helyzet állt elő. Gyakorlatilag egy kényszerű kettősség jellemzi az Országgyűlésnek benyújtott véleményünket. Ha megnézik, akkor azt tapasztalják, hogy gyakorlatilag két véleményt kaptak kézhez a képviselők, egyrészt egy mellékletben található véleményt, másrészt pedig a fő összegzésében.

Erre azért volt szükség, mert ez alatt a rövid idő alatt, amely a kormány újólag benyújtott költségvetési javaslatának ismeretében az Állami Számvevőszék rendelkezésére állt, technikailag nem volt képes ugyanazt az ellenőrzési metódust végrehajtani, mint az eredeti törvényjavaslat kapcsán. Ezért a mellékletben csatolt véleményünk tartalmazza és tükrözi vissza a szeptember 29-én rendelkezésünkre bocsátott törvényjavaslatot, amit helyszíni ellenőrzéssel ellenőriztünk, és annak a tapasztalatait rögzítettük.

Tekintettel arra, hogy ez változott, ezért mindenképpen újra áttekintettük a benyújtott véleményünket, és annak ismeretében, ahogy változott a benyújtott törvényjavaslat, az új véleményünkben jeleztük azokat a különbségeket, amelyek a két törvényjavaslat között felmerült, azonban ahol nem volt változás vagy nagyon kismértékű változás volt, ott nem részleteiben, hanem összevontan adtuk meg véleményeinket.

Ugyancsak szükséges jelezni, hogy a véleményünk kialakítását nehezítette, hogy a költségvetési törvényt megalapozó más, azt segítő jelentősebb jogszabályok nem kerültek benyújtásra, azoknak csak a tervezetei voltak, illetve amit benyújtottak, azt is visszavonták. Mindezek ismeretében ki kell hangsúlyoznom, hogy így az Állami Számvevőszék véleménye csak az adott korlátozó feltételek között képes támogatni az Országgyűlés törvényalkotó tevékenységét. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat illeti a szó, ha kérdéseink, észrevételeink vannak, ezt tegyük meg. (Jelzésre.) Pettkó András képviselő úr, tessék.

Kérdések, észrevételek

PETTKÓ ANDRÁS (MDF): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Csak azt a kérdést és kérést tenném a minisztérium vagy kormány jelenlegi képviselőinek, hogy eddig minden évben kaptunk egy összehasonító táblázatot, hogy miképpen alakulnak a civil egyesületek, az alapítványoknak a minisztériumtól igényelt összegei, ebben az évben ezt nem...egyházak tekintetében is kaptunk ilyen táblázatot, idén ilyen táblázatot és anyagot nem találtam meg. Jó lenne, ha néhány napon belül ezt a bizottsági titkárság megkapná elektronikus formában, és akkor el tudnák juttatni mindegyik képviselő számára. Ennyit szerettem volna észrevételezni, és természetesen magam részéről nemmel fogok szavazni. Ennyit szerettem volna mondani.

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre.) Tessék parancsolni, főosztályvezető-helyettes asszony.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): A táblázatot elkészítettük, és elnézést, de miután ugye ismertté vált, hogy bizonyos módosításokat végre fogunk rajta hajtani korábban, azért nem akartuk eljuttatni, de elkészültek a tegnapi nap során, véglegeződött is, és eljuttatjuk elektronikus formában a bizottságnak majd.

ELNÖK: Kisebbségekre vonatkozó, kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó, egyházakra, civil szervezetekre vonatkozólag jó lett volna, ha a mai bizottsági ülésen itt lett volna. Kértük, főtanácsadó asszony említi, hogy kértük, de nem tudták vállalni a minisztérium részéről. (Jelzésre.) Varga József képviselő úr kért szót. Tessék parancsolni.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy előre jelezzem, hogy ha úgy tetszik, a magyarországi cigányság számára ez a költségvetés teljesen elfogadhatatlan. Itt a bevezetésben hallottuk, hogy bizonyos tételek emelkednek a költségvetésben, amit mi üdvözlünk, ilyen az óvodáztatási támogatás, gyerekek nyári étkeztetése. Arról beszélt osztályvezető asszony, hogy 1 hónapról 2 hónapra emelkedik. Ezt őszintén üdvözöljük, de azt gondoljuk, hogy ez a magyarországi cigányság számára az életben maradás feltételét biztosítja, ami úgy tűnik, Magyarországon nem kevés, de azok a stratégiai irányok, amelyek az elmúlt 10-12 évben kialakultak Magyarországon, azok csökkennek, sőt, van, amelyik bizonyos értelemben megszűnik. Ezért kérdezném, hogy a roma integrációs évtized program működik-e még? Hogyan képzelik, hogy az ösztöndíjak 2004 óta a felére csökkentek, telepfelszámolásra nulla forint van betervezve, ez jelenti-e azt, hogy sikerült ilyen rövid idő alatt az összes telepet felszámolni?

Azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem lehet olyan kormányzat, amely a roma telepek felszámolására egyetlen forintot sem költ, és amennyiben nem sikerül ezt orvosolni, az a magyarországi cigányság teljes és végleges leszakadását jelenti, ezért kérem kormánypárti képviselőtársaimat is, ha egy mód van rá, ezt majd valamilyen módosító indítvánnyal próbáljuk meg orvosolni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg észrevétel, kérdés? (Nincs jelzés.) Akkor visszaadom a szót a jelenlévő főosztályvezető-helyettes asszonynak, szíveskedjék reflektálni az elhangzottakra.

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) válasza az elhangzottakra

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Természetesen elöljáróban elmondtam, hogy a kiadások általánosságban csökkennek. A tárcák keretszámokat kaptak, amiken belül ők határozták meg a saját prioritásaikat. Az ösztöndíj program valóban csökkent 2008-hoz képest, de úgy gondolom, az Oktatási Minisztérium fejezetében lévő Útravaló ösztöndíj program ezt kiegészítheti, tehát kiegészítésül szolgálhat.

A roma lakhatási programra a 2009. évi költségvetési törvényben azon a soron, amiben eddig megjelent konkrétan egy összeg. Szeretném mondani, hogy azok is kis lépéseket jelentettek, de az európai uniós források között van lehetőség, hogy abból pótolható legyen, ami a költségvetési támogatásban itt most nem jelenik meg. Bízom abban, hogy pályázatok segítségével az adott forrás többszörösét lehet majd lehívni az Unióból ilyen célokra. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még esetleg kérdés, észrevétel? (Jelzésre.) Alelnök asszony, tessék parancsolni.

További kérdések, észrevételek

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Nem kérdezni szeretnék, hanem én is kérni az elhangzottakkal kapcsolatban, illetve még egy általános megjegyzést hadd tegyek.

Természetesen nekünk is feltűnt, és most nincs Teleki László képviselő úr itt a bizottsági ülésen sajnálatos esemény miatt, de ő is észrevette természetesen, hogy azokon a sorokon, amikre eddig mindig odafigyeltünk, csökkentek az összegek, de én abban egy kicsit vitatkoznék Varga képviselő úrral, hogy ez azt jelenti, hogy stratégiai irányok szűnnek meg. Attól, hogy sorok szűnnek meg, nem stratégiai irányok szűnnek meg, hanem ugyanazt a funkciót el tudja látni más. De hogy ezt mi pontosan lássuk, és ne csak gondoljuk, azt szeretném kérni, ha erről is kaphatnánk egy olyan kimutatást, nemcsak civilekről, ami a soron megjelenik, hanem a roma ügyekről is, mert valóban az uniós pályázatok között nagyságrenddel többet lehet találni, amelyek alkalmasak olyan feladatok ellátására, mint amennyi valóban csökkenő mértékben a költségvetésnek azon a során szerepelt korábban, ami a telepfelszámolást jelentette. Tudom, hogy ez nem egynapos munka, tehát ezzel elég nehéz feladatot adunk, de legalább azt, hogy hol keresgéljünk, ha ehhez tudnak segítséget adni, azt mindannyian megköszönnénk. Ha lehetetlen, akkor én méltányolom, de talán nem lehetetlen az, hogy saját magunkat is meg tudjuk nyugtatni, hogy van forrás, csak máshol és más formában, más keretek között.

Az általános megjegyzésem annyi, hogy ugyan a táblázatot nem kaptuk meg, de mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a kollégáink kiszedegették maguk azokat a tételeket, amelyeket egyébként meg szoktunk kapni, és ha ezt végignézi mindenki, akkor én nyugodt szívvel mondom, hogy ahhoz képest, amilyen körülmények között készül a jövő évi költségvetés, amit az ÁSZ véleményéből hallottuk, rendkívüli. Nem országos oka van a rendkívüliségnek, hanem világméretű, és annak is, hogy a további parlamenti szakaszban még számíthatunk arra, hogy további módosító indítványok kerülnek a költségvetéshez. Ha mindenre tekintettel vagyunk, akkor azt kell, mondjam, hogy azok a területek, amelyek a mi bizottsági hatókörünkbe tartoznak, viszonylag jó pozíciót foglalnak el.

Akár a kisebbségeket nézzük, akár az egyházakat nézzük. Bízom abban, hogy ezt méltányolják is az egyházak - mert lehetne lényegesen komolyabb visszavonulás, ha olyanok a körülménynek -, de a civil szervezetek is, és mindenki, aki a bizottság hatókörébe tartozik.

Szerintem most egy olyan év van, amikor nem azon kell gondolkodnunk, hogy milyen módosító indítványokkal próbáljunk javítani a pozíciókon, mert azon, ha reálisan gondolkodunk, valószínűleg nem lehet, hanem arra figyeljünk oda, hogy lehetőség szerint a további módosítások során ezek a pozíciók ne romoljanak nagyon. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy erre vigyázzunk, erre legyünk tekintettel, de legyünk mértéktartóak is, mert vannak területek, amelyek sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint mi. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga képviselő urat illeti a szó, aztán én is szeretnék szót kérni, alelnök asszony.

VARGA JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Vitatkozni lehet, ebben a bizottságban is. Abban reménykedem, hogy az alelnök asszony is a 2009-es költségvetésről beszélt az imént. Ez a 2009-es költségvetés durván ötven százalékkal kevesebb pénzt szán a Magyarországi cigányságra a számokból kiolvashatóan, mint tavaly. Ezt a papírt én el fogom önnek juttatni a titkárságára.

Persze az ÁSZ is leírta az elmúlt tíz év kálváriáját a magyarországi cigány pénzekkel kapcsolatban, és az az igazság, hogy az nagyjában-egészében úgy van. Tájékoztatnám az alelnök asszonyt és a jelenlévőket is, hogy az Európai Uniónak egyetlen olyan pályázata sincs, amely a magyarországi cigányságról konkrétan szólna. Ilyen értelemben erre hivatkozni bátorság, megkockáztatom, hogy csúsztatás. Nem az Európai Uniónak kell a magyarországi cigányság problémáit megoldani elsősorban, hanem a magyar kormánynak. A magyar kormány a magyar költségvetésen keresztül, értékelhető számokban próbálja ezt megcsinálni.

Én a számokból ma azt olvastam ki, hogy konkrét, speciális, előremutató programok, amelyek eddig a magyarországi cigányság felemelkedését irányba vitték, kettő volt. Az egyik a telepfelszámolás, ami '99-ben száz százalékban a Magyarországi cigánysághoz jutott el. Ez nulla forinttal van tervezve, ezt a főosztályvezető asszony sem cáfolta. A másik a magyarországi cigányság tanulására szánt ösztöndíjak, ezek a felére csökkentek 2004-hez képest. Ha ez pozitív, és ezen nem akarnak majd a kormánypártiak módosító indítvánnyal javítani, azt sajnálom, de azt gondolom, hogy nem fűnyíróelven kell egy költségvetést megcsonkítani, hanem vannak prioritások, vannak problémák, és a magyarországi cigányság problémája nemcsak a cigányság problémája, hanem a többségi társadalomé, és ha ebben nem lesz elmozdulás, akkor ez Magyarország teljes népességét hátrányba fogja hozni.

Még egyszer kérem, ha egy mód van rá, ezeken az összegeken közösen próbáljunk meg változtatni. Mi az ellenzék oldaláról azon leszünk, hogy azokat a módosítókat, amelyeket beadunk - persze nem csökkentve ezeket a pénzeket, hanem emelve - abban bízom, hogy ezeket is fogják támogatni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szólhatok, alelnök asszony?

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Persze.

(Az ülés vezetését Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) veszi át.)

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm. Nagyon röviden, mert Varga képviselő úr sok minden elmondott már helyettem. Mindenesetre az több mint érdekes, hogy a jövő évi központi költségvetést úgy tárgyaljuk, hogy az alelnök asszony arra hivatkozott, hogy a munkatársai készítettek kiváló táblázatot. Jelzem, hogy a mi munkatársaink is készítettek kiváló táblázatokat. Az a helyzet, hogy hiányzik egy csomó információ a költségvetéshez, költségvetési fejezetek hiányoznak a részletek tekintetében. Azt gondolom, érdekes lenne, ha a két szakértői tábort összeengednénk, hogy ők hogy látják két oldalról, ha megmutatnák a táblázatokat, azok hogyan találkoznak egymással. Mindegy, ez a vicc része. Szóval, jobb lenne, ha jobban meg lenne alapozva, illetve elő lenne készítve.

Tudom, hogy az alelnök asszony a rendkívüli helyzetre hivatkozott. Nyilvánvalóan van egy ilyen helyzet, ezt látjuk, de azt is elmondtuk többször - és most nem akarok külön vitát nyitni, főleg nem szeretném Wiener képviselő úr fantasztikus kapacitásait felpiszkálni -, de abba belemenni, hogy mennyire rendkívüli a helyzet, és ebben mennyiben vagyunk esetleg mi az okozók, és mennyiben a nagyvilág és körülöttünk lévő környezet, erről hosszas vitát lehetne folytatni. Ezt nem akarom, de mindenesetre jó lenne, ha úgy dönthetnének a képviselők, hogy megalapozottak azok a döntések.

A romaügyekre vonatkozóan csak megerősíteni szeretném, amit Varga képviselő úr elmondott, hogy sajnos európai uniós források konkrétan nincsenek, sőt, általában véve a lakhatás problémakörét, nem is kifejezetten csak a roma, ha csak romaügynek tekintem, de általában lakhatási ügyeket európai uniós szinten, legalábbis jelen pillanatban nem tudunk kezelni. Ezeket a feladatokat, kihívásokat vagy problémákat egész egyszerűen sajnos az európai uniós forrásokból nem lehet kezelni. Erre nekem konkrét önkormányzati és területfejlesztési tapasztalataim is vannak. Jó lenne, ha lenne egyébként, mert nagyon kellene és nagyon fontos lenne, sőt, nagyon nagy lehetőségek rejlenének benne, hogy civil szervezetekkel együttműködve lehessen esetleg ezeket a kérdéseket kezelni, de sajnos ez nem áll rendelkezésre.

Ennek alapján tehát mi nem tudjuk támogatni az általános vitára való alkalmasságát sem a költségvetésnek. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani.

(Az ülés vezetését Szászfalvi László (KDNP) veszi át.)

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Wiener képviselő úr.

DR. WIENER GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Teljes mértékben figyelembe fogom venni Szászfalvi alelnök úr, levezető elnök úr higgadt és rendkívül mértéktartó fejtegetéseit, ezért nem kívánom a gazdaságpolitikai helyzetet, a pénzügyi válságot vagy az állítólagos gazdasági világválságot most részletesen elemezni, csupán azt szeretném közölni, hogy mint kormánypárti képviselő, a Magyar Szocialista Párt frakciója nevében a költségvetést általános vitára alkalmasnak nyilvánítom.

ELNÖK: Köszönjük szépen Wiener képviselő úrnak a rendkívül önmegtartóztató hozzászólását. Ezt komolyan tisztelettel mondom.

Kíván-e esetleg reflektálni még a főosztályvezető-helyettes asszony az elhangzottakra? (Nyenyestánné Endrész Katalin bólint.) Tessék parancsolni!

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) válaszadása

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani az alelnök asszony felvetésére is reagálva, hogy természetesen, amit lehet, megpróbálunk megtenni, de mindenképpen innen is kérném a szaktárca segítségét - az SZMM-ét, mint a roma ügyekért felelős tárcáét -, de hozzáteszem, hogy nem zárkóztunk el tőle.

A feladat azért mindenképpen nehézséget jelent, mert a költségvetésben vagy EU-s forrásokban valóban nem jelennek meg így programok, amelyek konkrétan, kimondottan a cigányok, a romák számára nyílnak meg, ugyanis a hátrányos helyzetűeket érintik. Ebből kiválogatni akár a Pénzügyminisztériumnak, akár a szociális minisztériumnak egy megnyíló pályázati keretből a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását... Nagyon sok ilyen van, ami a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását célozza, és nagyon jól tudjuk, hogy a felemelkedés egyik záloga, a szociálpolitika alapja a jó foglalkoztatáspolitika. A kormány erre külön kormányprogramot is indított az "Úton a munkához" program kapcsán, de európai uniós programok is vannak, amelyek a foglalkoztatás javítását célozzák a hátrányos helyzetűek esetében, és járulékkedvezményes programok vannak.

Csak hogy értse a tisztelt bizottság, hogy mi okoz nekünk nehézséget: ha van egy ilyen program, amely kimondottan a hátrányos helyzetűeknek szól, oktatási program, foglalkoztatási program, azt az egészet vegyük-e bele, vagy csak hasaljuk meg, vagy majd válogassa ki a bizottság a szíve szerint, hogy ebből mennyi?

Kicsit komolytalanná válik a munkánk így, mert valóban, nevesítetten, címzetten így, hogy cigányoknak, romáknak címzett programok az Európai Unióban is, a pont költségvetésben ezért is kevesebb, mert a hátrányos helyzetűekre próbálunk fókuszálni függetlenül attól, hogy a hátrányos helyzetűek körében a romák jobban reprezentáltak, de nemcsak őket éri el. Tehát ez újabb problémát vetne fel. Ha tényleg ez a kérés, mi megpróbálhatjuk, de az eredményt előrebocsátom, mindenképpen ezekkel a gondolatokkal kell majd fogadni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát akkor várjuk, amit a Pénzügyminisztérium képes lesz előállítani minden vonatkozásban, amit előzőekben említettünk, azt mindenképpen megkapjuk ugye? (Nyenyestánné Endrész Katalin: Igen.) Jó. Köszönöm szépen. Kérdezem főigazgató urat, kíván-e reflektálni? (Dr. Elek János: Köszönöm, nem.) Nem.

Döntés az általános vitára való alkalmasságról

Köszönöm szépen, akkor, ha nincs több kérdés, észrevétel, akkor szavazhatunk. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló T/6571. számon előterjesztett törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja-e? amennyiben igen, kézfeltartással szíveskedjenek jelezni. (Szavazás.) Kilenc igen, ha jól látom. Ellene? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, a bizottság 9 igen, 9 nem szavazattal nem tartotta általános vitára alkalmasnak a jövő évi költségvetést.

Köszönöm szépen, köszönjük a segítséget mindenkinek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6572.szám)

(Általános vita)

Soron következik az 5. napirendi pontunk a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló T/6572. számon előterjesztett törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasságról kell döntenünk. Szintén Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes asszony képviseli a kormányt. Én tisztelettel átadom a szót főosztályvezető-helyettes asszonynak, ha szóbeli kiegészítést kíván tenni az előterjesztett törvényjavaslathoz, kérem, tegye meg.

Nyenyestánné Endrész Katalin főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium) szóbeli kiegészítése

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Tisztelt Bizottság! Az államháztartási törvény előírja a kormány számára, hogy a költségvetési törvény benyújtásakor be kell nyújtani azokat a törvénymódosításokat is, amelyek az előirányzatok megalapozását szolgálják. Miután az Alkotmánybíróság határozata értelmében a költségvetést önállóan kell benyújtani, tehát a költségvetési törvény tiszta költségvetés, ezért a kapcsolódó törvénymódosításokat az önök előtt lévő törvényjavaslat-csomag tartalmazza.

A benyújtott törvényjavaslat 18 törvénymódosítást indítványoz. Ezek mindegyike valóban a költségvetési előirányzatok tarthatóságát, megalapozását szolgálják, illetve a végrehajtás, adminisztráció egyszerűsítését. Mind a 18 benyújtott törvénymódosítást nem kívánom részletezni, mert az elég hosszadalmas lenne, néhányat a teljesség igénye nélkül kiemelnék. A költségvetési törvényt módosító csomagban található a közteheralapok egységesítését célzó két törvénymódosítás egyrészt a foglalkoztatási törvény erre vonatkozó módosítása, másrészt a szakképzési törvény erre vonatkozó módosítása. Mindkét esetben az adózók munkájának egyszerűsítése, a vállalkozók munkájának az egyszerűsítése a cél, hogy az adózásnál, adóbevallásnál ne kelljen kétféle adóalapot figyelembe venni, ami mindenképpen az egyszerűsítés irányába mutat.

Több ponton módosul az államháztartási törvény is, egyrészt a kincstárban egyablakos rendszer kialakítására kerül sor, ami szintén az érintettek, a kincstári törzskönyvben nyilvántartott költségvetési szervek munkáját egyszerűsíti, hogy nem kell külön papírokért az APEH-hez és a kincstárhoz vonulni, hanem egyablakos rendszer keretében a kincstár beszerzi azokat a dokumentumokat, amelyek ezeknek a hatóságoknak, szerveknek a munkájához szükségesek. Ugyancsak az államháztartási törvény módosításában szerepel egy szociális nyilvántartásra történő felhatalmazó rendelkezés. A kincstárnál megkezdődik egy olyan adatbázis kialakítása, ami a jövőben a hatóságok, jogalkalmazók munkáját segíteni fogja az egyes ellátások megállapításában.

A módosító csomagban szerepel a családok támogatásáról szóló törvény módosítása is, tekintettel arra, hogy szeptembertől a családi pótlékok összegei az inflációnak megfelelően emelésre kerülnek, és ez várhatóan 500-1000 forintos havonkénti, gyermekenkénti emelkedést tesz lehetővé. Módosításra kerül a javaslatcsomagban a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvénynek az a rendelkezése, amely ki fogja mondani, hogy konkrét összegben 2009-ben a Nemzeti Civil Alapprogram költségvetési támogatása 7 milliárd 700 millió forint. Tartalmaz rendelkezéseket a költségvetési módosító csomag az adózás rendjéről szóló törvény módosítására is, amely tulajdonképpen kapcsolatos a kincstári egyablakos nyilvántartással egyrészt, másrészt pedig további egyszerűsítéseket is céloz. Köszönöm szépen, röviden ennyit szerettem volna.

Döntés az általános vitára való alkalmasságról

ELNÖK: Köszönöm. Van-e kérdésünk, észrevételünk, képviselőtársaim? (Nincs jelzés.) Akkor szavazhatunk. Tisztelettel kérdezem a bizottságot, hogy a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, tehát a T/6572. számon előterjesztett törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja-e, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Kilenc igen. Ellene? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, hogy a bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal nem tartotta alkalmasnak általános vitára. Előadót sem állít.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/6133.szám)
(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Soron következik a 6. napirendi pontunk, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló T/6133. számon előterjesztett törvényjavaslatnak a kapcsolódó módosító indítványai megvitatása.

Az október 20-án keltezett ajánlásból fogunk dolgozni, és annak a 2-es, 3-as és 4-es pontjáról kell szavaznunk. Tisztelt Képviselőtársaim! Főosztályvezető-helyettes asszony van itt továbbra is, aki a munkánkat segíti, tehát ebből a kiegészítő ajánlásból a 2-es pont alatt Balog Zoltán és Szászfalvi László módosító indítványa szerepel. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e a javaslatot?

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. A bizottságot kérdezem, támogatja-e? (Szavazás.) Kilenc igen. Ellene? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, a bizottság kilenc igen, kilenc nem szavazattal a javaslatot nem támogatta.

3-as pont, Balog Zoltán, Szászfalvi László és Semjén Zsolt képviselők javaslata.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Nem támogatja.

ELNÖK: A bizottság? (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Kilenc nem. A bizottság kilenc igen és kilenc nem szavazattal a javaslatot nem támogatta.

Végül a 4. pont alatt az alkotmányügyi bizottság kapcsolódó módosító javaslata található. Kérdezem, hogy a kormány támogatja-e.

NYENYESTÁNNÉ ENDRÉSZ KATALIN főosztályvezető-helyettes (Pénzügyminisztérium): Igen, a kormány támogatja a javaslatot.

ELNÖK: A kormány támogatja ezt a javaslatot. A bizottság támogatja-e? (Szavazás.) A bizottság egyhangúlag támogatta ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

Szeretném bejelenteni, hogy a 3. pont alatt lévő javaslatunkat visszavonjuk, mivel most, ha reménység szerint támogatásra kerül ez az alkotmányügyi bizottsági javaslat, akkor azzal az egyik része megoldódik.

Nagyon szépen köszönjük a főosztályvezető-helyettes asszonynak a segítő közreműködését.

Egyeztetési eljárás - a Tanács irányelve a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról (COM(2008)426; 2008/0140/CNS)

(Bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/B §-ának (4) bekezdése alapján)

Tisztelt képviselőtársaim, soron következik a 7. napirendi pont, amely egyeztetési eljárás keretében az Európai Tanács irányelve a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szól, bizottsági vélemény készítése a Házszabály 134/b §-ának (4) bekezdése alapján.

Szeretettel köszöntöm Ságvári Ádám osztályvezető urat és Tölgyessy Fanni fogalmazót az IRM részéről. Átadom a szót, hogy a szóbeli kiegészítését szíveskedjék megtenni.

Dr. Ságvári Ádám osztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) szóbeli kiegészítése

DR. SÁGVÁRI ÁDÁM osztályvezető (Igazságügyi és rendészeti Minisztérium): Tisztelt Bizottság! Csak nagyon röviden, hogy miről is van szó: ez az irányelvtervezet, amely önök előtt fekszik, az uniós antidiszkriminációs jogfejlődés legújabb terméke. Eddig három irányelv van hatályban a közösségi jog szintjén, az egyik a faji és etnikai származásra tekintettel alkalmazott antidiszkriminációs irányelv, a másik a foglalkoztatás, illetve az alkalmazás keretében alkalmazott diszkriminatív fellépések elleni irányelv, illetőleg a harmadik az árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében a nemek közti esélyegyenlőséget biztosítja.

Ez a javaslat, amely önök előtt fekszik, ezt a három irányelvet egészíti ki annyiban, hogy ez a három irányelv, amely jelenleg is hatályban van, csak a kereskedelmi tevékenységhez, illetőleg a foglalkoztatáshoz, illetve a szakmai továbbképzéshez kapcsolódóan tartalmaz intézkedéseket, az új irányelvjavaslat pedig ezeket kiegészíti, kiterjeszti az antidiszkriminációs intézkedések tárgyi hatályát a szociális védelemre, a szociális biztonságra, az egészségügyi ellátásra, az oktatásra, illetőleg az áruk és szolgáltatások igénybevételére, az ezekhez való hozzáférésre. Tehát egy sokkal szélesebb tárgyi hatályú jogszabály-javaslatról van szó.

Néhány szót még szólnék arról, hogy mi a várható sorsa ennek az irányelvjavaslatnak. A francia elnökség nagyon ambiciózus a kérdést illetően, viszont több tagállam elég komoly fenntartásokat jelentett be, tehát az elfogadása várhatóan csúszni fog, különös tekintettel arra, hogy az egyik ilyen fenntartást emelő tagállam Csehország, amely az Unió soros elnökségét a következőleg betöltő tagállam lesz. Tehát az irányelv várhatóan csúszást fog szenvedni. Egyelőre ennyi, köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e kérdésünk, észrevételünk.(Szabóné Müller Timea jelentkezik.) Szabóné Müller Timea tessék parancsolni, megadom a szót.

DR. SZABÓNÉ MÜLLER TIMEA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Amikor látjuk, hogy milyen EU-s irányelvet fogunk tárgyalni, akkor az ember végiggondolja, hogy vajon ma mind Magyarországon, mind az Európai Unióban van-e létjogosultsága annak, hogy az egyenlő bánásmódról újabb és újabb jogszabályokat készítsünk, és hogy vajon van-e ilyen súlyos probléma. Utánanéztem, hogy egy nemrég készült felmérésben az EU-tagállamok lakosságának 33 százaléka állította azt, hogy valamifajta hátrányos megkülönböztetés érte, akár az oktatás, a szociális védelem, az egészségügyi ellátás terén, vagy a fogyatékossága, a vallása miatt, ne adj' úristen a szexuális irányultsága alapján. Ez az egyharmada az EU lakosságának, 20 százalék viszont konkrétumot is tudott mondani, hogy milyen hátrányos megkülönböztetést tapasztalt akár az árukhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés, akár a lakhatás területén. Láthatjuk, hogy igenis nagyon fontos, hogy mind nemzeti szinten szabályozzuk az egyenlő bánásmódot jogszabályokban, azokban az átruházott hatáskörökben pedig, amelyekben az Európai Unió a felelős, ott pedig irányelveket fogalmazzon meg.

Minden tagállam, így Magyarország számára is ez részint kötelezettség, részint figyelemfelhívás. Nyilván mindenki másképp és másképp értelmezi, és más dolgokra hívja fel a figyelmet, mert mindannyian mások vagyunk. Nekünk ez Magyarországon azt jelenti, hogy bizony az ötven éven felüli munkavállalóinkra jobban oda kell figyelni, a női munkavállalókra jobban oda kell figyelni, a vidéken élőknek a különböző szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférésére jobban oda kell figyelnünk, vagy éppen a romák hátrányos megkülönböztetésére. Soha nem felejthetjük el, hogy ezekben az ügyekben tennivalónk van, ezért nagyon örülök annak, hogy az eddigi irányelveket kiegészítve egy új irányelv készült. Ezt mindenféleképpen a magyar nemzeti parlamentnek elfogadásra fogjuk javasolni és támogatni fogjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Alelnök asszony, szólhatok pár mondatot?

FOGARASINÉ DEÁK VALÉRIA (MSZP): Természetesen.

(Az ülés vezetését Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) veszi át.)

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm szépen. A Fidesz-KDNP nevében szeretném én is rögzíteni, hogy az irányelv a hatályos magyar jogszabályok vonatkozásában nem eredményez lényegi változást, alapvetően a szociális ellátás és oktatás vonatkozásában állapít meg követelményeket az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód tekintetében. Ezen követelményeknek nagyrészt a hatályos magyar jogszabályok is megfelelnek. Mindezek alapján tehát mi magunk is támogatjuk ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

(Az ülés vezetését Szászfalvi László (KDNP) veszi át.)

SZÁSZFALVI LÁSZLÓ (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban: ELNÖK: Van-e esetleg még észrevétel? (Nincs jelzés.) Nincs. Kérdezem, hogy a kormány képviselője kíván-e reflektálni. (Dr. Ságvári Ádám nemet int.) Nem. Köszönöm szépen.

Határozathozatal

Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság ezzel a véleményével hozzájárul-e ilyen módon az egyeztetési eljáráshoz. Kérdezem, hogy támogatjuk-e ezt a javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta.

Köszönöm szépen a kormány képviselőinek segítségét.

Egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/6217. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Tisztelt Képviselőtársaim! Már nem sok idő van hátra, kérem, hogy tartsunk ki! Soron következik a 8. napirendi pontunk, az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6217. számon előterjesztett törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megtárgyalása. Ha minden igaz, akkor egy darab kapcsolódó módosító javaslatról van szó.

Az október 27-én keltezett kiegészítő ajánlástervezetben az 1. pont alatt dr. Vas János képviselőtársunk javaslata található.

Tisztelettel köszöntöm Gönczöl Katalin szakállamtitkár asszonyt, illetve Rajmon Balázs főosztályvezető urat. A főosztályvezető úr fogja a kormány véleményét képviselni.

Kérdezem, hogy Vas János képviselőtársunk javaslatát támogatja-e a kormány.

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): A kormány támogatja.

ELNÖK: A kormány támogatja ezt a javaslatot. Kérdezem, hogy a bizottság támogatja-e. (Szavazás.) Kilenc igen. Ki az, aki nem támogatta? (Szavazás.) Hat. A bizottság kilenc igen, hat nem szavazattal ezt a javaslatot támogatta. Köszönöm szépen.

A közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat (T/6218. szám)

(Kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása)

Soron következik a 9. napirendi pontunk, a közrend, valamint az igazságszolgáltatás működésének védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról szóló, T/6218. számon előterjesztett törvényjavaslat kapcsolódó módosító javaslatainak megtárgyalása.

Az október 27-én keltezett kiegészítő ajánlástervezetből fogunk dolgozni, és szeretném megjegyezni azt is, hogy ehhez a napirendünkhöz Kállai Ernő a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa egy álláspontot juttatott el hozzánk. Azt szeretnénk kérdezni, hogy először próbálunk-e ezzel foglalkozni és utána a konkrét ajánlási pontokról alakítjuk ki a bizottság véleményét? Itt van közöttünk Kántás Péter az OBH részéről, aki úgy tudom, az ombudsman úr helyett kívánja ezt az álláspontot összefoglalni. Arra tennék javaslatot, hogy nyilván erre államtitkár asszony fog reflektálni, hogy a napirend első részében ezzel foglalkozzunk, és utána a konkrét ajánlási pontokkal. Nem tudom, államtitkár asszony egyetért-e ezzel?

DR. GÖNCZÖL KATALIN szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Tekintettel arra, hogy Kántás Péterrel közöltük, hogy a kapcsolódó indítványokkal már az ő hozzászólásának nincs jelentősége, de ő eldönti, hogy van-e még jelentősége. Arra a következtetésre jutottunk néhány perc után, hogy nem érdemes olyan dologról vitát folytatni, amelyet a kapcsolódó indítványok megoldanak.

ELNÖK: Kérdezem Kántás Péter urat, kíván-e hozzászólni? (Dr. Kántás Péter: Inaktuálissá vált így a dolog.) Köszönöm szépen. Akkor a kiegészítő ajánlásból fogunk dolgozni, tehát 1-es pont alatt Gusztos Péter képviselőtársunk javaslata található. Kérdezem a kormány képviselőit, hogy támogatja-e a javaslatot?

Dr. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) Tárca álláspontot tudok közölni a módosítók kapcsán, a kormány nem támogatja.

ELNÖK: Kormány nem támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki támogatja a javaslatot, szavazzon. (Szavazás.) Hat igen. Aki nem? (Szavazás.) Kilenc nem. Megállapítom, hogy a bizottság hat igen, kilenc nem szavazattal a javaslatot nem támogatta, egyharmad megvan.

2-es pont alatt Dr. Vas János képviselőtársunk javaslata, ami összefüggésben van a 3-assal és a 4-essel is. Kérdezem, a kormány támogatja-e?

Dr. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) A kormány támogatja.

ELNÖK: Kormány támogatja, kérdezem a bizottságot, aki támogatja a javaslatot, szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.

5-ös pont alatt Bárándy képviselő úr javaslata. Támogatja-e a kormány?

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Kormány támogatja.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki támogatja a javaslatot, szavazzon. (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Megállapítom, a bizottság kilenc igen és hat nem szavazattal támogatta a javaslatot.

Soron következik a 6-os ajánlási pont, Bárándy képviselő úré, és összefüggésben van a 7, 8, 9, 10, 14, 15-tel, támogatja-e a kormány?

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Kormány támogatja.

ELNÖK: Kérdezem, a bizottságot, aki támogatja a javaslatot, szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, a bizottság egyhangúlag támogatta a javaslatot.

11-es pont következik, Vas képviselőtársunk javaslata. Kormány támogatja-e?

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Kormány nem támogatja abból az okból, hogy az ajánlás 10-es pontjában szereplő módosító javaslat ennek a szakasznak az elhagyására tesz javaslatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a kormány nem támogatja? Kérdezem, a bizottság tagjait, ki támogatja a javaslatot, kérem, szavazzon. (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag nem támogatta a javaslatot.

12-es pont alatt Frankné dr. Kovács Szilvia és Szabó Éva javaslata. Kormány támogatja-e?

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Kormány támogatja.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki támogatja a javaslatot, szavazzon. (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Megállapítom, a bizottság kilenc igen és hat nem szavazattal támogatta a javaslatot.

Végül a 13-as pont alatt Vas János képviselő úr javaslata. Kormány támogatja-e?

DR. RAJMON BALÁZS főosztályvezető (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium): Kormány támogatja.

ELNÖK: Kormány támogatja. Kérdezem a bizottságot, aki támogatja a javaslatot, szavazzon. (Szavazás.) Kilenc igen. Aki nem? (Szavazás.) Hat nem szavazat. Megállapítom, a bizottság kilenc igen és hat nem szavazattal támogatta a javaslatot.

Nagyon szépen köszönjük államtitkár asszonynak és főosztályvezető úrnak a segítségét és jelenlétét.

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim! 10. napirendi pontunkhoz, az Egyebekhez van-e valakinek észrevétele, közérdekű bejelentenivalója, óhaja-sóhaja? (Nincs jelzés.) Ha nincs, akkor köszönöm a kitartó munkát, és további jó munkát kívánok. Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 05 perc)

 

Fogarasiné Deák Valéria
a bizottság alelnöke

Szászfalvi László
a bizottság alelnöke

Jegyzőkönyvvezető: Takács Aliz és Dancsecs Dóra